EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:368:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 368, 2022. szeptember 26.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 368

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

65. évfolyam
2022. szeptember 26.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2022/C 368/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2022/C 368/02

C-508/20. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2022. április 26-i végzése (Landesverwaltungsgericht Steiermark [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – RM kontra Landespolizeidirektion Steiermark (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – EUMSZ 56. cikk – Szerencsejátékok – Tiltott lottójáték rendelkezésre bocsátása – Szankciók – Arányosság – Minimumösszegű pénzbírságok – Halmozódás – Felső határ hiánya – Pénzbírság helyébe lépő elzárás – Az eljárási költségekhez való arányos hozzájárulás – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – A 49. cikk (3) bekezdése)

2

2022/C 368/03

C-654/20. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2022. április 26-i végzése (az Apelativen sad – Sofia [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VD elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése – Közlekedés – 2006/126/EK irányelv – Járművezetői engedély – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 49. cikk – A bűncselekmények és a büntetések törvényességének és arányosságának elve – A járművezetői engedély felfüggesztésének időtartama alatti járművezetés – Szankciók – Az alapjogvita tényállása – Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekre adandó válasz szükségességét igazoló okok – A kellő részletesség hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

3

2022/C 368/04

C-710/20. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. július 8-i végzése (az Okresný súd Bratislava I [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AM elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – Hatály – 51. cikk – Valamely közkegyelem visszavonására vonatkozó határozat elfogadására irányuló jogalkotási eljárás – E határozat nemzeti alkotmánynak való megfelelésének vizsgálatára irányuló bírósági eljárás – Az uniós jog végrehajtásának hiánya – A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

3

2022/C 368/05

C-188/21. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2022. június 3-i végzése (a Kúria [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Megatherm-Csillaghegy Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Előzetes döntéshozatal – A hozzáadottérték-adó [héa] közös rendszere – 2006/112/EK irányelv – Héalevonási jog – A jog gyakorlásának szabályai – Adóalany adószámának törlése, majd újbóli megállapítása – Az e törlést megelőző időszakban teljesített ügyletek után felszámított héa levonásához való jog megvonása – Az arányosság elve)

4

2022/C 368/06

C-221/21. és C-222/21. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (kilencedik tanács) 2022. május 2-i végzése (az Obvodní soud pro Prahu 1 [Csehország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Správa železnic, státní organizace kontra České dráhy a.s., PKP Cargo International a.s., PDV Railway a.s., KŽC Doprava, s.r.o. (C-221/21), valamint České dráhy a.s. kontra Univerzita Pardubice és társai (C-222/21) (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése – Vasúti közlekedés – 2012/34/EU irányelv – Az igazgatási szervezet határozatai – Az 56. cikk (10) bekezdése – Bírósági felülvizsgálat – A polgári bíróságok hatáskörét megállapító nemzeti jog – A jogorvoslat részletszabályai – A 2012/34 irányelvvel való összeegyeztethetőség – Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvaló elfogadhatatlansága)

5

2022/C 368/07

C-233/21. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2022. május 20-i végzése – Germann Avocats LLC kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – Az Európai Unió közbeszerzései – Közbeszerzési eljárás – Szerződések odaítélése – Ajánlatot elutasító és a szerződést egy másik ajánlattevőnek odaítélő határozat – Odaítélési szempontok – Minőségellenőrzés – A tények és bizonyítékok elferdítése – Hatáskörrel való visszaélés – Indokolási kötelezettség – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

5

2022/C 368/08

C-346/22. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2022. május 5-i végzése (Tribunal da Relação do Porto [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ING Luxembourg SA kontra VX (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése – 1393/2007/EK rendelet – 8. cikk – A címzettnek az e rendelet II. mellékletében szereplő formanyomtatvány útján való tájékoztatása azon bírósági irat átvételének megtagadásához való jogáról, amely nem a címzett által megértett nyelven, vagy az átvevő tagállam hivatalos nyelvén vagy egyik hivatalos nyelvén került megszövegezésre, vagy amelyhez nem mellékeltek fordítást e nyelvek egyikén sem – A formanyomtatvány használatának hiánya – Jogkövetkezmények)

6

2022/C 368/09

C-450/21. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2022. május 18-i végzése (a Tribunale ordinario di Vercelli [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UC kontra Ministero dell’Istruzione (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – Szociálpolitika – 1999/70/EK irányelv – Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás – A 4. szakasz 1. pontja – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – A „munkafeltételeknek” fogalma – Az oktatók továbbképzésének támogatása és szakmai készségeik fejlesztése céljából nyújtott juttatás)

7

2022/C 368/10

C-480/21. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. július 12-i végzése (a Supreme Court – [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –W O és J L ellen kibocsátott európai elfogatóparancsok végrehajtása (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Európai elfogatóparancs – 2002/584/IB kerethatározat – Az 1. cikk (3) bekezdése – 2002/584/IB kerethatározat – Az 1. cikk (3) bekezdése – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – A 47. cikk második bekezdése – A független, pártatlan és a törvény által megelőzően létrehozott bíróság előtti tisztességes eljáráshoz való alapvető jog – Rendszerszintű vagy általános hiányosságok – Két szakaszból álló vizsgálat – Alkalmazási feltételek – A végrehajtó igazságügyi hatóság annak konkrét és pontos értékelésére vonatkozó kötelezettsége, hogy komoly és bizonyítékokkal alátámasztott okokból vélelmezhető-e, hogy az európai elfogatóparanccsal érintett személyt az e tagállamnak történő átadása esetén a független, pártatlan és a törvény által megelőzően létrehozott bíróság előtti tisztességes eljáráshoz való alapvető joga sérelmének valós veszélye fenyegeti)

8

2022/C 368/11

C-541/21. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2022. június 2-i végzése – Joëlle Mélin kontra Európai Parlament (Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – Intézményi jog – Az Európai Parlament tagjainak statútumára vonatkozó végrehajtási intézkedések – A 33. cikk (1) és (2) bekezdése – Parlamenti asszisztensi juttatás – Jogosulatlan kifizetés visszafizettetése – Jogellenességi kifogás – A jogbiztonság elve – A bizalomvédelem elve – A bizonyítékok értékelése – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

9

2022/C 368/12

C-573/21. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2022. június 2-i végzése – Marie-Christine Arnautu kontra Európai Parlament (Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – Intézményi jog – Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai – A 33. cikk (1) és (2) bekezdése – Parlamenti asszisztensi juttatás – Jogosulatlan kifizetés visszafizettetése – Jogellenességi kifogás – A jogbiztonság elve – A bizalomvédelem elve – A bizonyítékok értékelése – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

9

2022/C 368/13

C-603/21. P sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2022. június 9-i végzése – Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – Közlekedés – (EU) 2020/1055 rendelet – A nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés – Kabotázs – Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatóság – EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése – A fellebbező személyes érintettségére vonatkozó feltétel – Szakmai egyesület – Hatékony bírói jogvédelem – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

10

2022/C 368/14

C-627/21. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2022. május 2-i végzése (a Curtea de Apel Alba Iulia [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – S. H. kontra Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – Az adójogszabályok harmonizálása – A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere – 2006/112/EK irányelv – Ingatlanok megszerzésére, építésére és átalakítására vonatkozóan előzetesen felszámított héa levonása – Héaalanyként történő nyilvántartás hivatalból történő törlése – Az eredetileg elvégzett adólevonás korrekciója – Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre az ítélkezési gyakorlatból egyértelműen levezethető válasz)

10

2022/C 368/15

C-230/22. sz. ügy: A Judecătoria Lehliu-Gară (Románia) által 2022. március 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KN, LY, OC, DW elleni büntetőeljárás

11

2022/C 368/16

C-305/22. sz. ügy: A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2022. május 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – C. J. elleni büntetőeljárás

11

2022/C 368/17

C-345/22. sz. ügy: Az Audiencia Provincial de Pontevedra (Spanyolország) által 2022. május 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Maersk A/S kontra Allianz Seguros y Reaseguros SA

12

2022/C 368/18

C-346/22. sz. ügy: Az Audiencia Provincial de Pontevedra (Spanyolország) által 2022. május 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA kontra MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.

13

2022/C 368/19

C-347/22. sz. ügy: Az Audiencia Provincial de Pontevedra (Spanyolország) által 2022. május 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Maersk A/S kontra Allianz Seguros y Reaseguros SA

13

2022/C 368/20

C-351/22. sz. ügy: A Tribunalul București (Románia) által 2022. május 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Neves 77 Solutions SRL kontra Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală

14

2022/C 368/21

C-361/22. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2022. Június 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) kontra Buongiorno Myalert SA

14

2022/C 368/22

C-362/22. sz. ügy: A Tribunalul Bucureşti (Románia) által 2022. június 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VS, TU, RW kontra Ryanair DAC

15

2022/C 368/23

C-387/22. sz. ügy: A Tribunalul Satu Mare (Románia) által 2022. június 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nord Vest Pro Sani Pro SRL kontra Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

15

2022/C 368/24

C-402/22. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2022. június 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid; másik fél: M. A.

16

2022/C 368/25

C-453/22. sz. ügy: A Finanzgericht Münster (Németország) által 2022. július 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Michael Schütte kontra Finanzamt Brilon

17

2022/C 368/26

C-480/22. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2022. július 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD

17

2022/C 368/27

C-492/22. sz. ügy: A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2022. július 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CJ ellen kibocsátott európai elfogatóparancs; a másik fél az eljárásban: Openbaar Ministerie

18

2022/C 368/28

C-163/20. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2022. június 29-i végzése (a Bundesfinanzgericht [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AZ kontra Finanzamt Österreich (korábban Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln)

19

2022/C 368/29

C-579/20. sz. ügy: A Bíróság negyedik tanácsa elnökének 2022. május 18-i végzése (a Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – F, A, G, H, I kontra Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

19

2022/C 368/30

C-657/20. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2022. július 14-i végzése (a Juzgado de Primera Instancia no 1 de Cazalla de la Sierra [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Caixabank SA kontra ZN, SD, AH

19

2022/C 368/31

C-701/20. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2022. május 31-i végzése (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Avis Autovermietung Gesellschaft mbH kontra Verein für Konsumenteninformation

19

2022/C 368/32

C-637/21. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2022. április 29-i végzése (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – K. R., a másik fél az eljárásban: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

20

2022/C 368/33

C-657/21. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2022. június 8-i végzése – Európai Parlament kontra Európai Bizottság

20

2022/C 368/34

C-809/21. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2022. június 1-jei végzése (a Rechtbank Noord-Holland [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nokia Solutions and Networks Oy kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

20

2022/C 368/35

C-2/22. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2022. április 27-i végzése (a Landgericht Erfurt [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – HK kontra Allianz Lebensversicherungs AG

20

2022/C 368/36

C-12/22. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2022. június 30-i végzése (az Okresný súd Prešov [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UR kontra 365.bank a.s.

21

2022/C 368/37

C-13/22. sz. ügy: A Bíróság hatodik tanácsa elnökének 2022. május 2-i végzése (a Curtea de Apel Piteşti [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – EF, GH, IJ kontra KL

21

2022/C 368/38

C-62/22. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2022. június 16-i végzése (az Amtsgericht Frankfurt am Main [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – IA kontra DER Touristik Deutschland GmbH

21

2022/C 368/39

C-131/22. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2022. május 20-i végzése (az Amtsgericht Frankfurt am Main [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – flightright GmbH kontra Swiss International Air Lines AG

21

2022/C 368/40

C-208/22. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2022. május 20-i végzése (a Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – F kontra Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

22

2022/C 368/41

C-228/22. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2022. július 12-i végzése (az Amtsgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – flightright GmbH kontra Eurowings GmbH

22

 

Törvényszék

2022/C 368/42

T-395/22. sz. ügy: 2022. június 27-én benyújtott kereset – Hypo Vorarlberg Bank kontra ESZT

23

2022/C 368/43

T-406/22. sz. ügy: 2022. július 1-jén benyújtott kereset – Volkskreditbank kontra ESZT

25

2022/C 368/44

T-460/22. sz. ügy: 2022. július 20-án benyújtott kereset – QP kontra Bizottság

25

2022/C 368/45

T-461/22. sz. ügy: 2022. július 20-án benyújtott kereset – QQ kontra Bizottság

26

2022/C 368/46

T-464/22. sz. ügy: 2022. július 20-án benyújtott kereset – QN kontra Bizottság

27

2022/C 368/47

T-481/22. sz. ügy: 2022. augusztus 2-án benyújtott kereset – Group of processors and producers of sheepmilk and goatmilk kontra EUIPO – Kolios (HALLOUMAKI)

27

2022/C 368/48

T-487/22. sz. ügy: 2022. augusztus 7-én benyújtott kereset – Multiópticas kontra EUIPO – Nike Innovate (Két fekete geometriai alakzat ábrázolása)

28

2022/C 368/49

T-490/22. sz. ügy: 2022. augusztus 8-án benyújtott kereset – Dr. Rudolf Liebe Nachfolger kontra EUIPO – Bit Beauty (ayuna LESS IS BEAUTY)

29

2022/C 368/50

T-492/22. sz. ügy: 2022. augusztus 8–án benyújtott kereset – Cyprian Iwuć kontra EUIPO – Hangzhou XiangHui (Zoknik […készlet]; Csomagolásra szánt dobozok)

30

2022/C 368/51

T-494/22. sz. ügy: 2022. augusztus 12-én benyújtott kereset – NSD kontra Tanács

30

2022/C 368/52

T-497/22. sz. ügy: 2022. augusztus 12-én benyújtott kereset – Mordashova kontra Tanács

31

2022/C 368/53

T-498/22. sz. ügy: 2022. augusztus 12-én benyújtott kereset – Melnichenko kontra Tanács

32

2022/C 368/54

T-499/22. sz. ügy: 2022. augusztus 15-én benyújtott kereset – Magyarország kontra Bizottság

33


HU

 

Top