EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:119:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 119, 2022. március 14.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 119

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

65. évfolyam
2022. március 14.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2022/C 119/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2022/C 119/02

C-594/19. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2022. január 20-i ítélete – Deutsche Lufthansa AG kontra Európai Bizottság, Land Rheinland-Pfalz (Fellebbezés – Állami támogatások – Repülőterek és légitársaságok javát szolgáló támogatások – A Frankfurt-Hahn repülőtér javát szolgáló intézkedéseket a belső piaccal összeegyeztethető állami támogatásoknak minősítő és az e repülőteret használó légitársaságok javát szolgáló állami támogatások hiányát megállapító határozat – A megsemmisítés iránti kereset elfogadhatatlansága – Az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése – A szóban forgó határozat által közvetlenül és személyében nem érintett természetes vagy jogi személy – Hatékony bírói jogvédelem)

2

2022/C 119/03

C-638/19. P. sz. ügy: Bíróság (nagytanács) 2022. január 25-i ítélete – Európai Bizottság kontra European Food SA és társai (Fellebbezés – Állami támogatások – EUMSZ 107. és EUMSZ 108. cikk – Kétoldalú beruházási megállapodás – Választottbírósági kikötés – Románia – Az Európai Unióhoz történő csatlakozás – Az adóösztönző rendszer csatlakozás előtti hatályon kívül helyezése – A csatlakozást követően hozott, kártérítés kifizetését megítélő választottbírósági ítélet – E kifizetést a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősítő és a visszatéríttetését elrendelő európai bizottsági határozat – A Bizottság hatásköre – Az uniós jog időbeli hatálya – Azon időpont meghatározása, amikor a kedvezményezett jogosulttá válik arra, hogy megkapja a támogatást – EUSZ 19. cikk – EUMSZ 267. és EUMSZ 344. cikk – Az uniós jog autonómiája)

3

2022/C 119/04

C-788/19. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2022. január 27-i ítélete – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés – EUMSZ 258. cikk – A tőke szabad mozgása – Az Európai Unió más tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) államaiban birtokolt vagyontárgyakra, illetve vagyoni jogokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség – E kötelezettség elmulasztása – Elévülés – Szankciók)

3

2022/C 119/05

C-891/19. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2022. január 20-i ítélete – Európai Bizottság kontra Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH (Fellebbezés – Dömping – (EU) 2017/804 végrehajtási rendelet – Kínából származó egyes varrat nélküli csövek behozatala – Végleges dömpingellenes vám – (EU) 2016/1036 rendelet – A 3. cikk (2), (3) és (6) bekezdése, és 17. cikk – A kár meghatározása – A dömpingelt behozatal Európai Unió piacán értékesített hasonló termékek árára gyakorolt hatásának vizsgálata – Az áralákínálás elemzése – A termékkódok (TK) módszerének alkalmazása – Az Európai Bizottság azon kötelezettsége, hogy figyelembe vegye az érintett termékkel kapcsolatos különböző piaci szegmenseket, valamint a hasonló termékek mintában szereplő európai uniós gyártók általi értékesítéseinek összességét)

4

2022/C 119/06

C-899/19. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2022. január 20-i ítélete – Románia kontra Európai Bizottság, Magyarország (Fellebbezés – Intézményi jog – Polgári kezdeményezés – 211/2011/EU rendelet – A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontja – Valamely polgári kezdeményezésre irányuló javaslat nyilvántartásba vétele – Azon feltétel, hogy e javaslat nem eshet nyilvánvalóan az Európai Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be – (EU) 2017/652 határozat – „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” polgári kezdeményezés – Részleges nyilvántartásba vétel – Az EUSZ 5. cikk (2) bekezdése – Hatáskör-átruházás elve – EUMSZ 296. cikk – Indokolási kötelezettség – A kontradiktórius eljárás elve)

5

2022/C 119/07

C-51/20. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2022. január 20-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – Állami támogatások – Jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek minősített támogatások – Visszatéríttetési kötelezettség – A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete – A végrehajtás elmaradása – A jogellenes és összeegyeztethetetlen támogatások visszatérítésére vonatkozó kötelezettség megszegése – Pénzügyi szankciók – Arányos és elrettentő jelleg – Kényszerítő bírság – Átalányösszeg – Fizetési képesség – A tagállamot az Európai Parlamentben megillető szavazatok súlyozása)

5

2022/C 119/08

C-90/20. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2022. január 20-i ítélete (a Højesteret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Apcoa Parking Danmark A/S kontra Skatteministeriet (Előzetes döntéshozatal – A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere – 2006/112/EK irányelv – A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja – Hatály – Adóköteles ügyletek – Magánjogi társaság által folytatott tevékenységek – A magántulajdonban lévő földterületeken található parkolók üzemeltetése – E parkolók használatára vonatkozó általános feltételek gépjárművezetők általi be nem tartása esetén e társaság által beszedett ellenőrzési díjak – Minősítés – Az ügyletek valós gazdasági és kereskedelmi tartalma)

6

2022/C 119/09

C-118/20. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2022. január 18-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – JY kontra Wiener Landesregierung (Előzetes döntéshozatal – Uniós polgárság – EUMSZ 20. és EUMSZ 21. cikk – Hatály – Az egyik tagállam állampolgárságáról valamely másik tagállam által az érintett honosítására vonatkozóan nyújtott biztosítéknak megfelelően, az utóbbi tagállam állampolgárságának megszerzése érdekében történő lemondás – E biztosíték közrendi vagy közbiztonsági okokból történő visszavonása – Az arányosság elve – Hontalanság)

7

2022/C 119/10

C-165/20. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2022. január 20-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ET, az Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG felszámolója kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal – Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere – 2003/87/EK irányelv – 3e. cikk – Légi közlekedési tevékenységek felvétele – 2008/101/EK irányelv – Kibocsátási egységek légijármű-üzemeltetők számára történő ingyenes kiosztása – A légijármű-üzemeltető légi közlekedési tevékenységeinek beszüntetése fizetésképtelenség miatt – Az illetékes nemzeti hatóságnak a felszámolás alatt álló társaság számára kibocsátási egységek kiosztását megtagadó határozata)

7

2022/C 119/11

C-179/20. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2022. január 27-i ítélete (a Curtea de Apel Bucureşti [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fondul Proprietatea SA kontra Guvernul României SC Complexul Energetic Hunedoara SA, felszámolás alatt, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA (Előzetes döntéshozatal – A villamos energia belső piaca – 2009/72/EK irányelv – A 15. cikk (4) bekezdése – Elsőbbség – Az ellátás biztonsága – A 32. cikk (1) bekezdése – Harmadik fél hozzáférése – Az átviteli hálózatokhoz való garantált hozzáférés – 2009/28/EK irányelv – A 16. cikk (2) bekezdése – Garantált hozzáférés – Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése – Az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése – Állami támogatások)

8

2022/C 119/12

C-181/20. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2022. január 25-i ítélete (a Nejvyšší soud České republiky [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VYSOČINA WIND a.s. kontra Česká republika – Ministerstvo životního prostředí (Előzetes döntéshozatal – Környezet – 2012/19/EU irányelv – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai – A fotovoltaikus panelekből származó hulladékok kezelésével kapcsolatos költségek finanszírozására vonatkozó kötelezettség – Visszaható hatály – A jogbiztonság elve – Az irányelv helytelen átültetése – A tagállam felelőssége)

9

2022/C 119/13

C-234/20. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2022. január 27-i ítélete (az Augstākā tiesa [Senāts] [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Sātiņi-S” SIA (Előzetes döntéshozatal – Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap [EMVA] – 1305/2013/EU rendelet – Vidékfejlesztési támogatás – A 30. cikk (6) bekezdésének a) pontja – Natura 2000 kifizetések – Mezőgazdasági és erdőterületekből származó bevételkiesés miatt járó kártalanítás – Tőzeglápok – Tőzegáfonya-ültetvények telepítésének tilalma – A kompenzációs kártalanítás hiánya – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 17. cikk – A tulajdonhoz való jog)

10

2022/C 119/14

C-238/20. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2022. január 27-i ítélete (az Augstākā tiesa [Senāts]) [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Sātiņi-S” SIA (Előzetes döntéshozatal – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 17. cikk – A tulajdonhoz való jog – 2009/147/EK irányelv – A védett vadon élő madarak által egy Natura 2000 területen lévő akvakultúrában okozott károk megtérítése – A ténylegesen elszenvedett kárnál alacsonyabb összegű kártalanítás – Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése – Állami támogatások – Az „előny” fogalma – Feltételek – 717/2014/EU rendelet – De minimis szabály)

11

2022/C 119/15

C-261/20. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2022. január 18-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Thelen Technopark Berlin GmbH kontra MN (Előzetes döntéshozatal – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – EUMSZ 49. cikk – 2006/123/EK irányelv – 15. cikk – Építészek és mérnökök munkadíja – Legalacsonyabb kötelező díjtételek – Közvetlen hatály – A nemzeti bíróság előtti eljárás időtartama alatt meghozott, kötelezettségszegést megállapító ítélet)

11

2022/C 119/16

C-347/20. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2022. január 27-i ítélete (az Administratīvā rajona tiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SIA „Zinātnes parks” kontra Finanšu ministrija (Előzetes döntéshozatal – Strukturális alapok – Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – 1303/2013/EU rendelet – Társfinanszírozási program – Állami támogatások – 651/2014/EU rendelet – Hatály – Korlátok – A „jegyzett tőke” és a „nehéz helyzetben lévő vállalkozás” fogalma – A nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak az ERFA-támogatásokból való kizárása – A jegyzett tőke megemelésének hatályosulására vonatkozó részletszabályok – Az e tőkeemelésre vonatkozó bizonyítékok előterjesztésének időpontja – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve és az átláthatóság elve)

12

2022/C 119/17

C-432/20. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2022. január 20-i ítélete (a Verwaltungsgericht Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ZK (Előzetes döntéshozatal – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – Bevándorlási politika – 2003/109/EK irányelv – A 9. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár jogállás elvesztése – Az Európai Unió területétől 12 egymást követő hónapnyi időtartamon át tartó távollét – E távolléti időtartam megszakadása – Jogellenes és rövid időtartamú tartózkodások az Unió területén)

13

2022/C 119/18

C-151/21. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2021. december 13-i végzése (a Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) kontra BF (Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás – 4. szakasz – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – A közegészségügy területe – Az szolgálati idő alapján járó pótlék számítása – A szolgálati idő alapján járó pótlékok számítása szempontjából azon időszakok figyelembevételét a határozatlan időre foglalkoztatott közalkalmazottakoktól megtagadó nemzeti szabályozás, amelynek során ideiglenesen a besorolási fokozatukhoz tartozónál magasabb szintű feladatokat látnak el)

14

2022/C 119/19

C-226/21. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2021. december 13-i végzése (a Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Toledo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – KQ kontra Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) (Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás – 4. szakasz – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – A „foglalkoztatási feltételek” fogalma – Az orvosi ügyelet alól életkor alapján kizárólag a határozatlan időre foglalkoztatott munkavállalók számára járó mentesítés)

14

2022/C 119/20

C-740/21. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2022. január 5-i végzése (a Landgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SN és társai kontra Eurowings GmbH (Légi közlekedés – A légi utasoknak nyújtandó kártalanítás visszautasított beszállás esetén – A repülőtéren időben megjelent utasok – Az utasfelvétel szokatlanul hosszú időtartama miatt lekésett járat – Szervezési hiányosságok vagy zavarok a repülőtéren)

15

2022/C 119/21

C-169/21. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-130/19. sz., Spadafora kontra Bizottság ügyben 2021. február 10-én hozott ítélete ellen Sergio Spadafora által 2021. március 15-én benyújtott fellebbezés

15

2022/C 119/22

C-514/21. sz. ügy: A Court of Appeal (Írország) által 2021. augusztus 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LU kontra Minister for Justice and Equality

16

2022/C 119/23

C-515/21. sz. ügy: A Court of Appeal (Írország) által 2021. augusztus 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PH kontra Minister for Justice and Equality

17

2022/C 119/24

C-518/21. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-699/19. sz., FT és társai kontra Bizottság ügyben 2021. június 9-én hozott ítélete ellen FT és társai által 2021. augusztus 20-án benyújtott fellebbezés

18

2022/C 119/25

C-713/21. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2021. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A kontra Finanzamt X

18

2022/C 119/26

C-741/21. sz. ügy: A Landgericht Saarbrücken (Németország) által 2021. december 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – GP kontra juris GmbH

19

2022/C 119/27

C-746/21. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-425/18. sz. Altice Europe kontra Bizottság ügyben 2021. szeptember 22-én hozott ítélete ellen a felszámolás alatt álló Altice Group Lux Sàrl, korábban New Altice Europe BV által 2021. december 2-án benyújtott fellebbezés

19

2022/C 119/28

C-766/21. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-384/19. sz., Parlament kontra Axa Assurances Luxembourg SA és társai ügyben 2021. szeptember 29-én hozott ítélete ellen az Európai Parlament által 2021. december 8-án benyújtott fellebbezés

21

2022/C 119/29

C-778/21. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) T-344/19. és T-356/19. sz., Front Polisario kontra Tanács egyesített ügyekben 2021. szeptember 29-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2021. december 14-én benyújtott fellebbezés

22

2022/C 119/30

C-779/21. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) T-279/19. sz. Front Polisario kontra Tanács ügyben 2021. szeptember 29-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2021. december 14-én benyújtott fellebbezés

23

2022/C 119/31

C-798/21. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) T-344/19. és T-356/19. sz., Front Polisario kontra Tanács egyesített ügyekben 2021. szeptember 29-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2021. december 16-án benyújtott fellebbezés

23

2022/C 119/32

C-799/21. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) T-279/19. sz. Front Polisario kontra Tanács ügyben 2021. szeptember 29-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2021. december 16-án benyújtott fellebbezés

24

2022/C 119/33

C-822/21. sz. ügy: 2021. december 30-án benyújtott kereset – Lett Köztársaság kontra Svéd Királyság

25

2022/C 119/34

C-832/21. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2021. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Beverage City & Lifestyle GmbH és társai kontra Advance Magazine Publishers, Inc.

26

2022/C 119/35

C-7/22. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-147/17. sz., Anastassopoulos és társai kontra Tanács és Bizottság ügyben 2021. november 17-én hozott ítélete ellen az RQ által 2022. január 4-én benyújtott fellebbezés

27

2022/C 119/36

C-10/22. sz. ügy: A Tribunale ordinario di Roma (Olaszország) által 2022. január 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Liberi editori e autori (LEA) kontra Jamendo SA

28

2022/C 119/37

C-11/22. sz. ügy: A Tallinna Halduskohus (Észtország) által 2022. január 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Est Wind Power OÜ kontra AS Elering

28

2022/C 119/38

C-20/22. sz. ügy: A Conseil d’État (Franciaország) által 2022. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Syndicat Les Entreprises du Médicament (LEEM) kontra Ministre des Solidarités et de la Santé

29

2022/C 119/39

C-46/22. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített második tanács) T-602/15. RENV. sz., Jenkinson kontra Tanács és társai ügyben 2021. november 10-én hozott ítélete ellen Liam Jenkinson által 2022. január 20-án benyújtott fellebbezés

30

 

Törvényszék

2022/C 119/40

T-303/16. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 26-i ítélete – Mylan IRE Healthcare kontra Bizottság („Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek – Ritka betegségek gyógyszerei – A Tobramycin VVB gyógyszerekre és kapcsolódó megnevezésekre vonatkozó forgalombahozatali engedélyek – A tobramicin hatóanyagot tartalmazó Tobi Podhaler piaci kizárólagosságától való eltérés – A 141/2000/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének c) pontja – A »jelentős kedvező hatás« fogalma – A »klinikailag nagyobb hatásosság« fogalma – A 847/2000//EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése és (3) bekezdésének d) pontja – Gondossági kötelezettség – Nyilvánvaló értékelési hiba”)

31

2022/C 119/41

T-757/18. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 19-i ítélete – Koinopraxia kontra Bizottság („Állami támogatás – Görög kaszinók – Különböző összegű belépődíjakra 80 %-os illetéket kivető szabályozás – Az állami kaszinók és a magánkaszinók megkülönböztetése – Panasz – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek és jogellenesnek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat – A határozatnak a Törvényszék ítéletével történő megsemmisítése – Az állami támogatás hiányát megállapító határozat – Megsemmisítése iránti kereset – Megtámadható jogi aktus – Elfogadhatóság – Védelemhez való jog”)

31

2022/C 119/42

T-610/19. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 19-i ítélete – Deutsche Telekom kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti és kártérítési kereset – Verseny – Erőfölénnyel való visszaélés – A széles sávú távközlési szolgáltatások szlovák piaca – Az EUMSZ 102. cikkbe és az EGT-Megállapodás 54. cikkébe ütköző jogsértést megállapító határozat – A határozatot részlegesen megsemmisítő és a kiszabott bírság összegét csökkentő ítélet – Késedelmi kamatok fizetésének a Bizottság általi megtagadása – EUMSZ 266. cikk – Az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 90. cikke (4) bekezdésének a) pontja – Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése – A jogalap nélkül megfizetett bírság összege által nyújtott előnyök élvezetétől való megfosztás – Elmaradt haszon – Késedelmi kamatok – Kamatláb – Kár”)

32

2022/C 119/43

T-325/20. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 26-i ítélete – Unger Marketing International kontra EUIPO – Orben Wasseraufbereitung (Víztisztítók) („Közösségi formatervezési minta – Megsemmisítési eljárás – Egy víztisztítót ábrázoló formatervezési minta – Megsemmisítési ok – Az oltalmi feltételek nemteljesülése – A 6/2002/EK rendelet 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja – Az áru külső megjelenésének az áru műszaki rendeltetése által megkövetelt jellemzői – A 6/2002 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése – Megsemmisítés”)

33

2022/C 119/44

T-366/20. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 12-i ítélete – 1031023 B. C. kontra EUIPO – Bodegas San Valero (Egy ecsettel festett kör ábrázolása) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Egy ecsettel festett kört ábrázoló európai uniós ábrás védjegy bejelentése – A korábbi ORIGIUM 1944 nemzeti ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – Az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

34

2022/C 119/45

T-483/20. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 19-i ítélete – Tecnica Group kontra EUIPO – Zeitneu (Egy csizma formája) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – Európai uniós térbeli védjegy – Egy csizma formája – Részleges törlés – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető képesség hiánya – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – Az uniós védjegybíróságok védjegybitorlás hiányának megállapítása iránti keresetekről döntő határozatai – Jogerő”)

34

2022/C 119/46

T-570/20. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 26-i ítélete – Kedrion kontra EMA (A dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rendelet – A plazma gyűjtése és kezelése – Vérplazma-törzsadatok – A hozzáférés megtagadása – A harmadik felek kereskedelmi érdekeinek védelmére vonatkozó kivétel – A kérelem tárgyának hibás meghatározása – Arra vonatkozó kötelezettség, hogy a hozzáférés megtagadására különös és konkrét okokból kerüljön sor)

35

2022/C 119/47

T-586/20. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 26-i ítélete – MN kontra Europol („Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Határozott idejű szerződés határozatlan időre történő meghosszabbításának elmaradása – Nyilvánvaló értékelési hiba”)

36

2022/C 119/48

T-630/20. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 12-i ítélete – MW kontra Parlament („Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Képviselőcsoport – Elbocsátás – A bizalmi viszony megszakadása – Lelki zaklatás – Nyilvánvaló értékelési hiba – Hatáskörrel való visszaélés – Felelősség”)

36

2022/C 119/49

T-647/20. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 12-i ítélete – Verelst kontra Tanács („Intézményi jog – Az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés – (EU) 2017/1939 rendelet – Az Európai Ügyészség európai ügyészeinek kinevezése – A Belgium által jelölt egyik jelölt kinevezése – Az európai ügyészek kinevezésére alkalmazandó szabályok”)

37

2022/C 119/50

T-76/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 19-i ítélete – Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann kontra EUIPO – Cirillo (POMODORO) („Európai uniós védjegy – Megszűnés megállapítása iránti eljárás – POMODORO európai uniós szóvédjegy – A védjegy tényleges használata – Az (EU) 2017/1001 rendelet 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja – A fellebbezés indokait kifejtő beadvány – Benyújtási határidő – Az (EU) 2018/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 58. cikkének (3) bekezdése – Az első alkalommal a fellebbezési tanács előtt hivatkozott tények vagy előterjesztett bizonyítékok – A 2018/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 27. cikkének (4) bekezdése – A tényleges használat igazolása”)

37

2022/C 119/51

T-99/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 19-i ítélete – Construcciones Electromecánicas Sabero kontra EUIPO – Magdalenas de las Heras (Heras Bareche) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az Heras Bareche európai uniós ábrás védjegy bejelentése – A korábbi MAGDALENAS DeLasHeras európai uniós ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

38

2022/C 119/52

T-160/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 12-i ítélete – Laboratorios Ern kontra EUIPO – Malpricht (APIRETAL) („Európai uniós védjegy – Megszűnés megállapítása iránti eljárás – APIRETAL európai uniós szóvédjegy – A megszűnés megállapítása – A tényleges használat hiánya – A használat elmaradására vonatkozó alapos indok hiánya – Az (EU) 2017/1001 rendelet 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja”)

39

2022/C 119/53

T-259/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 12-i ítélete – Neolith Distribution kontra EUIPO (Díszítő minta ábrázolása) („Európai uniós védjegy – Európai uniós mintavédjegy bejelentése – Díszítő minta ábrázolása – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető jelleg hiánya – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

39

2022/C 119/54

T-270/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 19-i ítélete – Estetica Group Iwona Michalak kontra EUIPO (PURE BEAUTY) („Európai uniós védjegy – A PURE BEAUTY európai uniós ábrás védjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető képesség hiánya – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

40

2022/C 119/55

T-300/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 26-i ítélete – CNH Industrial kontra EUIPO (SOILXPLORER) („Európai uniós védjegy – A SOILXPLORER európai uniós szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

40

2022/C 119/56

T-301/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 26-i ítélete – CNH Industrial kontra EUIPO (CROPXPLORER) („Európai uniós védjegy – A CROPXPLORER európai uniós szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

41

2022/C 119/57

T-730/19. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 4-i végzése – CR és CT kontra EKB („Gazdaság- és monetáris politika – A Törvényszék felhívásaira a továbbiakban nem válaszoló felperes – Okafogyottság”)

41

2022/C 119/58

T-148/20. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 19-i végzése – FC kontra EASO (Megsemmisítés iránti kereset – Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Erkölcsi tanúsítvány kiállításának megtagadása – A lemondás visszavonása elfogadásának megtagadása – Pusztán megerősítő aktus – A panasz benyújtására nyitva álló határidő – A pert megelőző eljárás szabálytalansága – Elfogadhatatlanság – Kártérítés iránti kereset – A megsemmisítés iránti kérelemmel fennálló szoros kapcsolat – Elfogadhatatlanság)

42

2022/C 119/59

T-571/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. december 21-i végzése – Luna Italia kontra EUIPO – Luna (LUNA SPLENDIDA) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – LUNA SPLENDIDA európai uniós ábrás védjegy – Luna korábbi európai uniós ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – A 207/2009/EK rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 60. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja] – Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

43

2022/C 119/60

T-604/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. december 22-i végzése – Guangdong Haomei New Materials és Guangdong King Metal Light Alloy Technology kontra Bizottság („Dömping – Kínából származó extrudált alumíniumtermékek behozatala – A behozatalra vonatkozó nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről szóló jogi aktus – Ideiglenes dömpingellenes vám – A nyilvántartásbavételi kötelezettség megszüntetése – Végleges dömpingellenes vám – Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése – Okafogyottság”)

43

2022/C 119/61

T-725/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. december 22-i végzése – Guangdong Haomei New Materials és Guangdong King Metal Light Alloy Technology kontra Bizottság („Dömping – Kínából származó extrudált alumíniumtermékek behozatala – Ideiglenes dömpingellenes vámot kivető aktus – Keresettel meg nem támadható aktus – Előkészítő aktus – Elfogadhatatlanság – Végleges dömpingellenes vám – Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése – Okafogyottság”)

44

2022/C 119/62

T-743/20. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 17-i végzése – Car-Master 2 kontra Bizottság („Verseny – Kartellek – Lengyelországi gépjárműjavítási piac – Panaszt elutasító határozat – Az 1/2003/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése – Az ügy nemzeti versenyhatóság általi elbírálása – Minden jogalapot nélkülöző kereset”)

45

2022/C 119/63

T-161/21 és T161/21. AJ I. sz. ügy: A Törvényszék 2021. december 14-i végzése – McCord kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset – Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset – Bizonyos termékeknek az Unión kívülre történő kivitelét kiteli engedély bemutatásához kötő bizottsági rendelettervezet – A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás Észak-Írországról szóló jegyzőkönyve 16. cikke alapján a Covid-19-oltóanyagok Észak-Írországba irányuló kivitelét kiviteli engedély bemutatásához kötő európai bizottsági határozatjavaslat – Azon körülményekre vonatkozó közzétett stratégia hiánya, amelyekre tekintettel az Uniónak az említett jegyzőkönyv 16. cikkét végre kell hajtania – Részleges nyilvánvaló elfogadhatatlanság – Jogilag részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)

45

2022/C 119/64

T-205/21. sz. ügy: A Törvényszék 2021. december 21-i végzése – Kewazo kontra EUIPO (Liftbot) („Európai uniós védjegy – A Liftbot európai uniós szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja – Nyilvánvalóan minden jogalapot nélkülöző kereset”)

46

2022/C 119/65

T-381/21. sz. ügy: A Törvényszék 2021. december 22-i végzése – D&A Pharma kontra EMA („Megsemmisítés iránti kereset – Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek – A Hopveus gyógyszer forgalombahozatali engedélye – Valamely állandó tudományos tanácsadó csoport működésének meg nem hosszabbítása – Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya – Elfogadhatatlanság”)

46

2022/C 119/66

T-540/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 4-i végzése – Vivostore kontra EUIPO – Linda (VIVO LIFE) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A felszólalás visszavonása – Okafogyottság”)

47

2022/C 119/67

T-574/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 21-i végzése – Santos kontra EUIPO (Egy citrusprés formája) („Európai uniós védjegy – A megtámadott határozat visszavonása – A jogvita tárgyának megszűnése – Okafogyottság”)

48

2022/C 119/68

T-665/21 R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2021. december 22-i végzése – Civitta Eesti kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés – Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések – Jogi, társadalmi-gazdasági és szakmai segítségnyújtás az energiaügy, valamint a mobilitás és közlekedés területén – Ideiglenes intézkedések iránti kérelem – A sürgősség hiánya”)

48

2022/C 119/69

T-717/21 R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2022. január 26-i végzése – ICA Traffic kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés – Közbeszerzési szerződések – Fertőtlenítő robotok leszállítása – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Sürgősség hiánya”)

49

2022/C 119/70

T-731/21. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2022. január 24-i végzése – Společnost pro eHealth databáze kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés – A versenyképességi és innovációs keretprogram [2007 – 2013] keretében kötött támogatási megállapodás – A kifizetett összegek behajtása – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – A sürgősség hiánya”)

49

2022/C 119/71

T-14/22. sz. ügy: 2022. január 10-én benyújtott kereset – uwe JetStream kontra EUIPO (JET STREAM)

50

2022/C 119/72

T-29/22. sz. ügy: 2022. január 18-án benyújtott kereset – Polynt kontra ECHA

50

2022/C 119/73

T-30/22. sz. ügy: 2022. január 18-án benyújtott kereset – Sanoptis kontra EUIPO – Synoptis Pharma (SANOPTIS)

51

2022/C 119/74

T-33/22. sz. ügy: 2022. január 19-én benyújtott kereset – Vallegre kontra EUIPO – Joseph Phelps Vineyards (PORTO INSÍGNIA)

52

2022/C 119/75

T-35/22. sz. ügy: 2022. január 20-án benyújtott kereset – Kaminski kontra EUIPO – Polfarmex (SYRENA)

53

2022/C 119/76

T-43/22. sz. ügy: 2022. január 21-én benyújtott kereset – Sanrio kontra EUIPO – Miroglio Fashion (SANRIO CHARACTERS)

54

2022/C 119/77

T-44/22. sz. ügy: 2022. január 24-én benyújtott kereset – International Masis Tabak kontra EUIPO – Philip Morris Brands (Egy cigarettásdoboz ábrázolása)

54

2022/C 119/78

T-51/122. sz. ügy: 2022. január 28-án benyújtott kereset – Santos kontra EUIPO (Citrusprés formája)

55

2022/C 119/79

T-55/22. sz. ügy: 2022. január 23-án benyújtott kereset – Swords kontra Bizottság és ECDC

56

2022/C 119/80

T-57/22. sz. ügy: 2022. január 28-án benyújtott kereset – Magyarország kontra Bizottság

57

2022/C 119/81

T-61/22. sz. ügy: 2022. január 31-én benyújtott kereset – OD kontra Eurojust

57

2022/C 119/82

T-361/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. december 21-i végzése – El Corte Inglés kontra EUIPO – Europull (GREEN COAST)

58

2022/C 119/83

T-724/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. december 21-i végzése – Senseon Tech kontra EUIPO – Accuride International (SENSEON)

58

2022/C 119/84

T-23/21., T-50/21. és T-51/21. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2022. január 27-i végzése – About You kontra EUIPO – Safe-1 Immobilieninvest (Y/O/U), (Y/O/U YOUR ORIGINAL U) és (/Y/O/U YOUR ORIGINAL U)

59

2022/C 119/85

T-380/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 13-i végzése – Flybe kontra Bizottság

59

2022/C 119/86

T-488/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. január 20-i végzése – Tralux és társai kontra Parlament

59


HU

 

Top