EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:081:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 81, 2022. február 18.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 81

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

65. évfolyam
2022. február 18.


Tartalom

Oldal

 

 

EURÓPAI PARLAMENT
ÜLÉSSZAK: 2021–2022
2021. június 23–24-i ülések
ELFOGADOTT SZÖVEGEK

1


 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

 

2021. június 23., szerda

2022/C 81/01

Az Európai Parlament 2021. június 23-i állásfoglalása a fekete-tengeri halászati ágazat előtt álló kihívásokról és lehetőségekről (2019/2159(INI))

2

2022/C 81/02

Az Európai Parlament 2021. június 23-i állásfoglalása az uniós fejlesztési együttműködés és humanitárius segítségnyújtás által a Covid19-világjárvány következményeinek kezelésében játszott szerepről (2020/2118(INI))

13

 

2021. június 24., csütörtök

2022/C 81/03

Az Európai Parlament 2021. június 24-i állásfoglalása a Bizottság 2020. évi jogállamisági jelentéséről (2021/2025(INI))

27

2022/C 81/04

Az Európai Parlament 2021. június 24-i állásfoglalása a szexuális és reprodukciós egészség és jogok helyzetéről az EU-ban a nők egészségével összefüggésben (2020/2215(INI))

43

2022/C 81/05

Az Európai Parlament 2021. június 24-i állásfoglalása a nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia 25. évfordulójáról (ICPD25) (nairobi csúcstalálkozó) (2019/2850(RSP))

63

2022/C 81/06

Az Európai Parlament 2021. június 24-i állásfoglalása az európai uniós szabályozás célravezetőségéről, szubszidiaritásáról és arányosságáról – jelentés a jogalkotás minőségének javításáról a 2017., 2018. és 2019. év vonatkozásában (2020/2262(INI))

74

2022/C 81/07

Az Európai Parlament 2021. június 24-i állásfoglalása a Bizottság Bosznia-Hercegovináról szóló, 2019. és 2020. évi jelentéseiről (2019/2171(INI))

82


 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Parlament

 

2021. június 23., szerda

2022/C 81/08

Az Európai Parlament 2021. június 23-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (06674/1/2021 – C9-0193/2021 – 2018/0196(COD))

96

2022/C 81/09

Az Európai Parlament 2021. június 23-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanács rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (06168/1/2021 – C9-0194/2021 – 2018/0197(COD))

98

2022/C 81/10

Az Európai Parlament 2021. június 23-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05488/1/2021 – C9-0192/2021 – 2018/0199(COD))

99

2022/C 81/11

P9_TA(2021)0301
Az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések ***I
Az Európai Parlament 2021. június 23-i jogalkotási állásfoglalása az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/833 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))
P9_TC1-COD(2020)0095
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. június 23-án került elfogadásra az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2019/833 rendelet módosításáról szóló (EU) 2021/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

100

2022/C 81/12

P9_TA(2021)0302
Az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések (kodifikált szöveg) ***I
Az Európai Parlament 2021. június 23-i jogalkotási állásfoglalása az Unión belüli, határokon átnyúló fizetésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2020)0323 – C9-0204/2020 – 2020/0145(COD))
P9_TC1-COD(2020)0145
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. június 23-án került elfogadásra az Unióban történő határon átnyúló fizetésekről (kodifikált szöveg) szóló (EU) 2021/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

101

2022/C 81/13

Az Európai Parlament 2021. június 23-i jogalkotási állásfoglalása az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről (az európai ombudsman alapokmánya) és a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti rendeletről (2021/2053(INL) – 2019/0900(APP))

102

2022/C 81/14

Az Európai Parlament 2021. június 23-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Thaiföldi Királyság közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))

112

2022/C 81/15

Az Európai Parlament 2021. június 23-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke értelmében levélváltás formájában létrejött, az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (06505/2021 – C9-0181/2021 – 2021/0044(NLE))

113

2022/C 81/16

Az Európai Parlament 2021. június 23-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján, levélváltás formájában létrejött, az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (06837/2021 – C9-0170/2021 – 2021/0054(NLE))

114

 

2021. június 24., csütörtök

2022/C 81/17

P9_TA(2021)0309
Európai klímarendelet ***I
Az Európai Parlament 2021. június 24-i jogalkotási állásfoglalása a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 rendelet módosításáról (az európai klímarendelet) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))
P9_TC1-COD(2020)0036
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. június 24-én került elfogadásra a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és a 401/2009/EK rendelet, valamint az (EU) 2018/1999 rendelet módosításáról (európai klímarendelet) szóló (EU) 2021/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

115

2022/C 81/18

Az Európai Parlament 2021. június 24-i jogalkotási állásfoglalása az európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás létrehozásáról (COM(2020)0569 – C9-0335/2020 – 2020/0260(NLE))

117

2022/C 81/19

P9_TA(2021)0311
Az igazságos átmenet mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési eszköz ***I
Az Európai Parlament 2021. június 24-i jogalkotási állásfoglalása a méltányos átállást támogató mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési eszközről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))
P9_TC1-COD(2020)0100
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. június 24-én került elfogadásra az igazságos átmenet mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési eszközről szóló (EU) 2021/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

182

2022/C 81/20

Az Európai Parlament 2021. június 24-én elfogadott módosításai az (EU) 2017/625 rendeletnek az antimikrobiális szerek bizonyos felhasználásaira vonatkozó tilalomnak való megfelelés biztosítása érdekében a harmadik országokból az Unióba behozott állatokra és állati eredetű termékekre vonatkozó hatósági ellenőrzések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))
Módosítás 1- 7

184


Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

***

Egyetértési eljárás

***I

Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat

***II

Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat

***III

Rendes jogalkotási eljárás: harmadik olvasat

(Az eljárás típusát a tervezet által javasolt jogalap határozza meg.)

A Parlament módosításai:

Az új szövegrészeket félkövér és dőlt betűtípus mutatja. A törléseket a ▌jel vagy áthúzás jelöli. A módosított szövegrészeknél az új szöveget félkövér és dőlt betűtípus, a törléseket pedig törlés vagy áthúzás jelöli.

HU

 

Top