EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:481:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 481, 2021. november 29.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 481

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

64. évfolyam
2021. november 29.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2021/C 481/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2021/C 481/02

1/19. sz. vélemény: A Bíróság (nagytanács) 2021. október 6-i véleménye – Európai Parlament (Az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján adott vélemény – A nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezmény (Isztambuli Egyezmény) – Az egyezmény Európai Unió általi aláírása – Az egyezmény Unió általi tervezett megkötése – Az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése értelmében vett „tervezett megállapodás” fogalma – Az Unió külső hatáskörei – Anyagi jogalap – Az EUMSZ 78. cikk (2) bekezdése – Az EUMSZ 82. cikk (2) bekezdése – Az EUMSZ 83. cikk (1) bekezdése – EUMSZ 84. cikk – EUMSZ 336. cikk – Az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló (21.) jegyzőkönyv 1 – 4a. cikke – Írország részleges részvétele az Isztambuli Egyezmény Unió általi megkötésében – A nemzetközi megállapodás megkötéséről szóló jogi aktus két külön határozatra történő szétválasztásának lehetősége az alkalmazandó jogalapok függvényében – A „közös megállapodás” gyakorlata – Az EU-Szerződéssel és az EUM-Szerződéssel való összeegyeztethetőség)

2

2021/C 481/03

C-50/19. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2021. október 6-i ítélete – Sigma Alimentos Exterior SL kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – Állami támogatások – Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése – Adórendszer – A társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik az e tagállamon kívüli adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – Az „állami támogatás” fogalma – A szelektivitásra vonatkozó feltétel – Referencia-rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása)

3

2021/C 481/04

C-51/19. P. és C-64/19. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2021. október 6-i ítélete – World Duty Free Group SA, korábban Autogrill España SA (C-51/19 P), Spanyol Királyság (C-64/19 P) kontra Európai Bizottság, Németországi Szövetségi Köztársaság, Írország (Fellebbezés – Állami támogatások – Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése – Adórendszer – A társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik az e tagállamon kívüli adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – Az „állami támogatás” fogalma – A szelektivitásra vonatkozó feltétel – Referencia-rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása)

3

2021/C 481/05

C-52/19. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2021. október 6-i ítélete – Banco Santander SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – Állami támogatások – Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése – Adórendszer – A társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik az e tagállamon kívüli adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – Az „állami támogatás” fogalma – A szelektivitásra vonatkozó feltétel – Referencia-rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása)

4

2021/C 481/06

C-53/19. P. és C-65/19. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2021. október 6-i ítélete – Banco Santander SA, Santusa Holding SL (C-53/19 P), Spanyol Királyság (C-65/19 P) kontra Európai Bizottság, Németországi Szövetségi Köztársaság, Írország (Fellebbezés – Állami támogatások – Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése – Adórendszer – A társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik az e tagállamon kívüli adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – Az „állami támogatás” fogalma – A szelektivitásra vonatkozó feltétel – Referencia-rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása)

5

2021/C 481/07

C-54/19. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2021. október 6-i ítélete – Axa Mediterranean Holding SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – Állami támogatások – Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése – Adórendszer – A társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik az e tagállamon kívüli adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – Az „állami támogatás” fogalma – A szelektivitásra vonatkozó feltétel – Referencia-rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása)

5

2021/C 481/08

C-55/19. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2021. október 6-i ítélete – Prosegur Compañía de Seguridad SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – Állami támogatások – Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése – Adórendszer – A társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik az e tagállamon kívüli adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – Az „állami támogatás” fogalma – A szelektivitásra vonatkozó feltétel – Referencia-rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása)

6

2021/C 481/09

C-130/19. sz. ügy: A Bíróság (teljes ülés) 2021. szeptember 30-i ítélete – Európai Számvevőszék kontra Karel Pinxten (Az EUMSZ 286. cikk (6) bekezdése – Az Európai Számvevőszék tagjának hivatalából eredő kötelezettségek megszegése – Nyugdíjjogosultság megvonása – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog – Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálatának szabályszerűsége – Belső eljárás a Számvevőszéken – A Számvevőszék tagjának feladataival összeegyeztethetetlen tevékenység – Kiküldetési költségek és napidíjak – Reprezentációs és fogadási költségek – Szolgálati gépjármű használata – Gépkocsivezető igénybevétele – Összeférhetetlenség – A szankció arányossága)

6

2021/C 481/10

C-174/19. P. és C-175/19. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2021. október 6-i ítélete – Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH kontra Európai Bizottság, Dán Királyság, Föreningen Svensk Sjöfart, Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV (C-174/19 P), Stena Line Scandinavia AB kontra Európai Bizottság, Dán Királyság, Föreningen Svensk Sjöfart (C-175/19 P) (Fellebbezés – Megsemmisítés iránti kereset – Állami támogatások – A Fehmarn-szoroson áthaladó vasúti és közúti állandó összeköttetés állami finanszírozása – Egyedi támogatások – A belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított, bejelentett támogatások – Valamely közös európai érdeket szolgáló fontos projekt megvalósítása – Kifogást nem emelő határozat – Monopólium – A verseny torzítása és a kereskedelem érintettsége)

7

2021/C 481/11

C-458/19. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2021. október 6-i ítélete – ClientEarth kontra Európai Bizottság, Európai Vegyianyag-ügynökség (Fellebbezés – Megsemmisítés iránti kereset – A C(2016) 3549 final bizottsági végrehajtási határozat – A di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) felhasználására vonatkozó engedély – 1907/2006/EK rendelet – 60. és 62. cikk – 1367/2006/EK rendelet – Belső felülvizsgálat iránti kérelem – C(2016) 8454 final bizottsági határozat – A kérelem elutasítása)

8

2021/C 481/12

C-487/19. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2021. október 6-i ítélete (a Sąd Najwyższy [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – W.Ż. által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal – Jogállamiság – Hatékony bírói jogvédelem az uniós jog által szabályozott területeken – Az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdése – A bírák elmozdíthatatlanságának elve és a bírói függetlenség elve – Valamely rendes bíróság bírájának a hozzájárulása nélkül történő áthelyezése – Jogorvoslat – A Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) (legfelsőbb bíróság [rendkívüli felülvizsgálati és közjogi tanács], Lengyelország) bírája által hozott elfogadhatatlansági végzés – Lengyelország köztársasági elnöke által a nemzeti igazságszolgáltatási tanács határozata alapján, az e határozat végrehajtásának a Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásban hozott ítéletéig történő felfüggesztését elrendelő bírósági határozat ellenére kinevezett bíró – Törvény által megelőzően létrehozott független és pártatlan bíróságnak nem minősülő bíró – Az uniós jog elsőbbsége – Annak lehetősége, hogy az ilyen elfogadhatatlansági végzést semmisnek tekintsék)

9

2021/C 481/13

C-538/19. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2021. október 6-i ítélete (a Curtea de Apel Constanţa [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TS, UT, VU kontra Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa (Előzetes döntéshozatal – Szociális biztonság – Egészségbiztosítás – 883/2004/EK rendelet – A 20. cikk (1) és (2) bekezdése – A biztosított személy lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban igénybe vett orvosi ellátás – Előzetes engedélyezés – Feltételek – A kezelést elrendelő nemzeti állami egészségbiztosítási rendszer orvosa által kiadott jelentés követelménye – Fogyatékosság elkerülésének előnyével járó alternatív kezelésnek a biztosított személy lakóhelyétől eltérő tagállamban kiadott második orvosi vélemény alapján történő előírása – Ezen alternatív kezelés teljes költségének megtérítése – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – EUMSZ 56. cikk)

10

2021/C 481/14

C-544/19. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2021. október 6-i ítélete (az Administrativen sad [Blagoevgrad – Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „ЕCOTEX BULGARIA” EOOD kontra Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite –Sofia (Előzetes döntéshozatal – EUMSZ 63. cikk – A tőke szabad mozgása – (EU) 2015/849 irányelv – Hatály – Nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy a meghatározott összeget meghaladó kifizetéseket kizárólag átutalás vagy fizetési számlára történő befizetés útján kell teljesíteni – EUMSZ 65. cikk – Igazolás – Az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem – Arányosság – Büntetőjogi jellegű közigazgatási szankciók – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 49. cikke – A bűncselekmények és büntetések törvényességének és arányosságának elvei)

10

2021/C 481/15

C-561/19. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2021. október 6-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA kontra Rete Ferroviaria Italiana SpA (Előzetes döntéshozatal – EUMSZ 267. cikk – A végső fokon eljáró nemzeti bíróságok előzetes döntéshozatalra utalásra vonatkozó kötelezettségének terjedelme – Az e kötelezettség alóli kivételek – Szempontok – Az uniós jog értelmezésére vonatkozó, olyan kérdés, amelyet a nemzeti eljárásban részt vevő felek azt követően vetettek fel, hogy a Bíróság ezen eljárásban előzetes döntést tartalmazó ítéletet hozott – Az előzetes döntéshozatalre előterjesztett kérdések megválaszolásának szükségességét igazoló indokok kifejtésének hiánya – Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem részleges elfogadhatatlansága)

11

2021/C 481/16

C-598/19. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2021. október 6-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia del País Vasco [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee) kontra Diputación Foral de Guipúzcoa (Előzetes döntéshozatal – Közbeszerzési szerződések odaítélése – 2014/24/EU irányelv – 20. cikk – Fenntartott szerződések – Bizonyos közbeszerzési eljárásokban való részvétel jogát a szociális kezdeményezésű különleges foglalkoztató központoknak fenntartó nemzeti szabályozás – Az irányelvben elő nem írt további feltételek – Az egyenlő bánásmód és az arányosság elve)

12

2021/C 481/17

C-186/20. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2021. szeptember 30-i ítélete (a Najvyšší súd Slovenskej republiky [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – HYDINA SK s.r.o. kontra Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Előzetes döntéshozatal – A hozzáadottérték-adó (héa) területén történő közigazgatási együttműködés és csalás elleni küzdelem – 904/2010/EU rendelet – 10 – 12. cikk – Információcsere – Adóellenőrzés – Határidők – Az adóellenőrzés felfüggesztése információcsere esetén – Az információk közlésére előírt határidő túllépése – Az adóellenőrzés felfüggesztésének jogszerűségére gyakorolt hatás)

13

2021/C 481/18

C-285/20. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2021. szeptember 30-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – K kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) (Előzetes döntéshozatal – 883/2004/EK rendelet – A 65. cikk (2) és (5) bekezdése – Hatály – Teljes munkanélkülivé vált munkavállaló – Munkanélküli-ellátások – Az illetékes tagállamban lakóhellyel rendelkező és munkavállalói tevékenységet végző munkavállaló – Lakóhelyének másik tagállamba történő áthelyezése – Teljes munkanélkülivé válását megelőzően az illetékes tagállamban tényleges munkavállalói tevékenységet nem folytató személy – A munkavégzést betegség miatt szüneteltető, és ezen a jogcímen az illetékes tagállam által folyósított egészségbiztosítási ellátásban részesülő személy – Munkavállalói tevékenység folytatása – Összehasonlítható jogi helyzetek)

13

2021/C 481/19

C-296/20. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2021. szeptember 30-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Commerzbank AG kontra E. O. (Előzetes döntéshozatal – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyek – Második Luganói Egyezmény – A 15. cikk (1) bekezdésének c) pontja – Joghatóság fogyasztói szerződések esetén – A fogyasztó lakóhelyének az egyezmény által kötelezett másik államba történő áthelyezése)

14

2021/C 481/20

C-299/20. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2021. szeptember 30-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Icade Promotion SAS, korábban Icade Promotion Logement SAS kontra Ministère de l'Action et des Comptes Publiques (Előzetes döntéshozatal – Adózás – A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere – 2006/112/EK irányelv – 392. cikk – Az árrés adóztatására vonatkozó szabályozás – Hatály – Viszonteladási szándékkal vásárolt épületek és építési telkek értékesítése – Az ingatlanok megszerzésekor adólevonásra nem jogosult adóalany – Héa alá eső viszonteladás – Az „építési telkek” fogalma)

15

2021/C 481/21

C-451/21. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített második tanács) T-516/18. és T-525/18. sz., Luxemburgi Nagyhercegség és Engie Global LNG Holding és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2021. május 12-én hozott ítélete ellen a Luxemburgi Nagyhercegség által 2021. július 21-én benyújtott fellebbezés

15

2021/C 481/22

C-489/21. sz. ügy: A Sofiyski rayonen sad (Bulgária) által 2021. augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „Banka DSK” EAD kontra M. V.

17

2021/C 481/23

C-491/21. sz. ügy: Az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) által 2021. augusztus 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – WA kontra Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

18

2021/C 481/24

C-572/21. sz. ügy: A Högsta domstolen (Svédország) által 2021. szeptember 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CC kontra VO

18

2021/C 481/25

C-574/21. sz. ügy: A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2021. szeptember 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – QT kontra O2 Czech Republic a. s.

19

2021/C 481/26

C-579/21. sz. ügy: Az Itä-Suomen hallinto-oikeus (Finnország) által 2021. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – J. M.

19

2021/C 481/27

C-419/19. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2021. szeptember 9-i végzése (a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Irideos SpA kontra Poste Italiane SpA, a Fastweb SpA, Tim SpA részvételével

20

2021/C 481/28

C-442/19. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2021. szeptember 15-i végzése (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stichting Brein kontra News-Service Europe BV

20

2021/C 481/29

C-705/19. sz. ügy: A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2021. szeptember 9-i végzése (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Axpo Trading Ag kontra Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE, a Fallimento Esperia SpA részvételével

21

 

Törvényszék

2021/C 481/30

T-518/19. sz. ügy: A Törvényszék 2021. október 6-i ítélete – Sipcam Oxon kontra Bizottság („Növényvédő szerek – Klórtalonil hatóanyag – Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletébe való felvétel meg nem hosszabbítása – Értékelési eljárás – A védelemhez való jog – Egy hatóanyag besorolására irányuló javaslat – Jogbiztonság – Arányosság – Az elővigyázatosság elve”)

22

2021/C 481/31

T-254/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. október 6-i ítélete – Kondyterska korporatsiia „Roshen” kontra EUIPO – Krasnyj Octyabr (Egy homár ábrázolása) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – Egy homárt ábrázoló európai uniós ábrás védjegy – Feltétlen kizáró okok – Megkülönböztető képesség – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – Leíró jelleg hiánya – A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja] – Meghallgatáshoz való jog – A 2017/1001 rendelet 94. cikke”)

22

2021/C 481/32

T-342/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. október 6-i ítélete – Indo European Foods kontra EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice európai uniós ábrás védjegy bejelentése – BASMATI korábbi lajstromozatlan szóvédjegy – Az Egyesült Királyságnak az Unióból és az Euratomból való kilépéséről rendelkező megállapodás – Átmeneti időszak – Az eljáráshoz fűződő érdek – Viszonylagos kizáró ok – A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése (jelenleg a 2017/1001 rendelet 8. cikkének (4) bekezdése) – A common law szerinti jellegbitorlási keresetre (action for passing off) vonatkozó szabályrendszer – A megtévesztő megjelenítés veszélye – A jóhírnevű korábbi védjegy felhígulásának veszélye”)

23

2021/C 481/33

T-372/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. október 6-i ítélete – Dermavita Company kontra EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM) („Európai uniós védjegy – Megszűnés megállapítása iránti eljárás – JUVEDERM európai uniós szóvédjegy – A védjegy tényleges használata – Azon áruk tekintetében történő használat, amelyek tekintetében a védjegyet lajstromozták – A jogosult hozzájárulásával történő használat – A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja]”)

24

2021/C 481/34

T-397/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. október 6-i ítélete – Allergan Holdings France kontra EUIPO – Dermavita Company (JUVEDERM) („Európai uniós védjegy – Megszűnés megállapítása iránti eljárás – JUVEDERM európai uniós szóvédjegy – A védjegy tényleges használata – Azon áruk tekintetében történő használat, amelyek tekintetében a védjegyet lajstromozták – A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja]”)

24

2021/C 481/35

T-404/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. október 6-i ítélete – Global Translation Solutions kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések – Ajánlattételi eljárás – Fordítási szolgáltatások – Az egyik ajánlattevő ajánlatának elutasítása – A szerződés másik ajánlattevő számára történő odaítélése – Odaítélési feltételek – Értékelési módszer – Nyilvánvaló értékelési hiba – Egyenlő bánásmód – Átláthatóság – Indokolási kötelezettség – Gondossági kötelezettség – A megfelelő ügyintézés elve”)

25

2021/C 481/36

T-417/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. október 6-i ítélete – Esteves Lopes Granja kontra EUIPO – IVDP (PORTWO GIN) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A PORTWO GIN európai uniós szóvédjegy bejelentése – A korábbi »Porto« eredetmegjelölés – Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés használatának és az azzal való visszaélésnek a fogalma – Az (EU) 1308/2013 rendelet 103. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontja”)

26

2021/C 481/37

T-505/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. október 6-i ítélete – Guo kontra EUIPO – Sand Cph (sandriver) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – sandriver európai uniós ábrás védjegy – SAND korábbi európai uniós szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

26

2021/C 481/38

T-635/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. október 6-i ítélete – Dermavita Company kontra EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM VYBRANCE) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – JUVÉDERM VYBRANCE európai uniós szóvédjegy – A fellebbezési díj késedelmes megfizetése – A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés elfogadhatatlansága – Az (EU) 2017/1001 rendelet 101. cikkének (4) bekezdése – A 2017/1001 rendelet 106. cikke (1) bekezdésének b) pontja – In integrum restitutio”)

27

2021/C 481/39

T-636/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. október 6-i ítélete – Dermavita Company kontra EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLUMA) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – JUVÉDERM VOLUMA európai uniós szóvédjegy – A fellebbezési díj késedelmes megfizetése – A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés elfogadhatatlansága – Az (EU) 2017/1001 rendelet 101. cikkének (4) bekezdése – A 2017/1001 rendelet 106. cikke (1) bekezdésének b) pontja – In integrum restitutio”)

27

2021/C 481/40

T-637/20. sz. ügy: A Törvényszék 2021. október 6-i ítélete – Dermavita Company kontra EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLITE) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – JUVÉDERM VOLITE európai uniós szóvédjegy – A fellebbezési díj késedelmes megfizetése – A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés elfogadhatatlansága – Az (EU) 2017/1001 rendelet 101. cikkének (4) bekezdése – A 2017/1001 rendelet 106. cikke (1) bekezdésének b) pontja – In integrum restitutio”)

28

2021/C 481/41

T-3/21. sz. ügy: A Törvényszék 2021. október 6-i ítélete – Power Horse Energy Drinks kontra EUIPO – Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – UNSTOPPABLE európai uniós szóvédjegy – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – Megkülönböztető képesség hiánya – A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja]”)

29

2021/C 481/42

T-511/21. sz. ügy: 2021. augusztus 18-án benyújtott kereset – TB kontra ENISA

29

2021/C 481/43

T-560/21. sz. ügy: 2021. szeptember 2-án benyújtott kereset – TB kontra ENISA

30

2021/C 481/44

T-585/21. sz. ügy: 2021. szeptember 9-én benyújtott kereset – Zásilkovna kontra Bizottság

31

2021/C 481/45

T-589/21. sz. ügy: 2021. szeptember 16-án benyújtott kereset – Serrano Velázquez contra Parlament

32

2021/C 481/46

T-600/21. sz. ügy: 2021. szeptember 20-án benyújtott kereset – WS és mások kontra Frontex

32

2021/C 481/47

T-601/21. sz. ügy: 2021. szeptember 20-án benyújtott kereset – Pharmadom kontra EUIPO – Wellstat Therapeutics (WELLMONDE)

33

2021/C 481/48

T-610/21. sz. ügy: 2021. szeptember 22-én benyújtott kereset – L'Oréal kontra EUIPO – Heinze (K K WATER)

34

2021/C 481/49

T-614/21. sz. ügy: 2021. szeptember 24-én benyújtott kereset – KPMG Advisory kontra Bizottság

35

2021/C 481/50

T-624/21. sz. ügy: 2021. szeptember 29-én benyújtott kereset – Primagran kontra EUIPO – Primagaz (prımagran)

36

2021/C 481/51

T-638/21. sz. ügy: 2021. október 4-én benyújtott kereset – Apart kontra EUIPO – S. Tous (Egy medve körvonalának ábrázolása)

37

2021/C 481/52

T-639/21. sz. ügy: 2021. október 4-én benyújtott kereset – CB kontra EUIPO – China Construction Bank (CCB)

38

2021/C 481/53

T-643/21. sz. ügy: 2021. október 5-én benyújtott kereset – Foodwatch kontra Bizottság

38

2021/C 481/54

T-645/21. sz. ügy: 2021. október 6-án benyújtott kereset – Bloom kontra Parlament és Tanács

39

2021/C 481/55

T-647/21. sz. ügy: 2021. október 1-jén benyújtott kereset – Sberbank Europe kontra EKB

40

2021/C 481/56

T-651/21. sz. ügy: 2021. október 7-én benyújtott kereset – Saure kontra Bizottság

41

2021/C 481/57

T-652/21. sz. ügy: 2021. október 11-én benyújtott kereset – L. Oliva Torras contra EUIPO – Mecánica del Frío (Járműcsatlakozók)

42


HU

 

Top