EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:023:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 23, 2021. január 21.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 23

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

64. évfolyam
2021. január 21.


Tartalom

Oldal

 

 

EURÓPAI PARLAMENT
ÜLÉSSZAK: 2018–2019
2019. március 11-i ülés
Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg: HL C 420., 2020.12.4 .
ÜLÉSSZAK: 2019–2020
2019. március 12–14-i ülések
Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg: HL C 420., 2020.12.4 .
ELFOGADOTT SZÖVEGEK

1


 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

 

2019. március 12., kedd

2021/C 23/01

Az Európai Parlament 2019. március 12-i állásfoglalása a kínai technológia fokozódó EU-beli jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetésekről és az ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépésről (2019/2575(RSP))

2

2021/C 23/02

Az Európai Parlament 2019. március 12-i állásfoglalása az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok állásáról (2018/2158(INI))

7

2021/C 23/03

Az Európai Parlament 2019. március 12-i állásfoglalása a konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítéséről (2018/2159(INI))

16

 

2019. március 13., szerda

2021/C 23/04

Az Európai Parlament 2019. március 13-i állásfoglalása a védelmet nyújtó Európáról: tiszta levegőt mindenkinek! (2018/2792(RSP))

23

2021/C 23/05

Az Európai Parlament 2019. március 13-i állásfoglalása a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klotianidin, cikloxidim, epoxikonazol, flonikamid, haloxifop, mandesztrobin, mepikvát, Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs és prohexadion megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetéről (D059754/02 – 2019/2520(RPS))

33

2021/C 23/06

Az Európai Parlament 2019. március 13-i állásfoglalása a géntechnológiával módosított 4114 (DP-ØØ4114-3) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D060242/03 – 2019/2551(RSP))

36

2021/C 23/07

Az Európai Parlament 2019. március 13-i állásfoglalása a géntechnológiával módosított MON 87411 (MON-87411-9) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D060243/03 – 2019/2552(RSP))

42

2021/C 23/08

Az Európai Parlament 2019. március 13-i állásfoglalása a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 kukoricát, valamint a Bt11 × MIR162 × 1507, a MIR162 × 1507 × GA21 és a MIR162 × 1507 alkombinációt tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D060244/03 – 2019/2553(RSP))

48

2021/C 23/09

Az Európai Parlament 2019. március 13-i állásfoglalása az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az abamektin, a Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713 törzse, a Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, a Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, a Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, a Beauveria bassiana, a benfluralin, a klodinafop, a klopriralid, a Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), a ciprodinil, a diklórprop-P, az epoxikonazol, a fenpiroximát, a fluazinam, a flutolanil, a foszetil, a Lecanicillium muscarium, a mepanipirim, a mepikvát, a Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, a metkonazol, a metrafenon, a Phlebiopsis gigantea, a pirimikarb, a Pseudomonas chlororaphis MA 342 törzse, a pirimetanil, a Pythium oligandrum, a rimszulfuron, a spinozad, a Streptomyces K61, a tiakloprid, a tolklofosz-metil, a Trichoderma asperellum, a Trichoderma atroviride, a Trichoderma gamsii, a Trichoderma harzianum, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol, a Verticillium albo-atrum és a ziram hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági végrehajtási rendelet tervezetéről (D060042/02 – 2019/2541(RSP))

54

2021/C 23/10

Az Európai Parlament 2019. március 13-i állásfoglalása a Bizottság Törökországról szóló, 2018. évi jelentéséről (2018/2150(INI))

58

2021/C 23/11

Az Európai Parlament 2019. március 13-i állásfoglalása a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2019. évi éves növekedési jelentés (2018/2119(INI))

67

2021/C 23/12

Az Európai Parlament 2019. március 13-i állásfoglalása a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2019. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2018/2120(INI))

73

 

2019. március 14., csütörtök

2021/C 23/13

Az Európai Parlament 2019. március 14-i állásfoglalása a kazahsztáni emberi jogi helyzetről (2019/2610(RSP))

83

2021/C 23/14

Az Európai Parlament 2019. március 14-i állásfoglalása Iránról, különösen az emberijog-védők ügyéről (2019/2611(RSP))

88

2021/C 23/15

Az Európai Parlament 2019. március 14-i állásfoglalása a guatemalai emberi jogi helyzetről (2019/2618(RSP))

92

2021/C 23/16

Az Európai Parlament 2019. március 14-i állásfoglalása a 978/2012/EU GSP-rendelet végrehajtásáról (2018/2107(INI))

98

2021/C 23/17

Az Európai Parlament 2019. március 14-i állásfoglalása az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról (2019/2614(RSP))

105

2021/C 23/18

Az Európai Parlament 2019. március 14-i állásfoglalása az emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszeréről (2019/2580(RSP))

108

2021/C 23/19

Az Európai Parlament 2019. március 14-i állásfoglalása a harmadik országok pénzmosási irányelvvel összhangban elkészítendő uniós feketelistája elfogadásának sürgősségéről (2019/2612(RSP))

113

2021/C 23/20

Az Európai Parlament 2019. március 14-i állásfoglalása az éghajlatváltozásról: európai hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról a Párizsi Megállapodással összhangban (2019/2582(RSP))

116

2021/C 23/21

Az Európai Parlament 2019. március 14-i állásfoglalása a nicaraguai helyzetről (2019/2615(RSP))

126

2021/C 23/22

Az Európai Parlament 2019. március 14-i állásfoglalása Éves stratégiai jelentés a fenntartható fejlődési célok végrehajtásáról és teljesítéséről (2018/2279(INI))

130

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Parlament

 

2019. március 13., szerda

2021/C 23/23

Az Európai Parlament 2019. március 13-i ajánlása az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU különleges képviselőinek hatásköréről és megbízatásáról szóló ajánlásáról (2018/2116(INI))

146

2021/C 23/24

Az Európai Parlament 2019. március 13-i ajánlása az Európai Parlament Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló európai parlamenti jelentést két évvel követő, EKSZ általi nyomon követés mérlegéről (2018/2115(INI))

152

2021/C 23/25

Az Európai Parlament 2019. március 13-i ajánlása az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Unió külügyi és biztonságpolitikai alelnökéhez/főképviselőjéhez intézett, az EU és Monaco, Andorra és San Marino közötti társulási megállapodásról (2018/2246(INI))

159


 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2019. március 12., kedd

2021/C 23/26

Az Európai Parlament 2019. március 12-i határozata a Monika Hohlmeier mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2019/2002(IMM))

164

2021/C 23/27

Az Európai Parlament 2019. március 12-i határozata a Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2018/2247(IMM))

166

2021/C 23/28

Az Európai Parlament 2019. március 12-i határozata a Dominique Bilde mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2018/2267(IMM))

168

 

2019. március 13., szerda

2021/C 23/29

Az Európai Parlament 2019. március 13-i határozata a kötelező erejű jogi aktusra irányuló javaslatra a bizottságban leadott szavazatok többségének nem megszerzéséről (az eljárási szabályzat 171. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontjának értelmezése) (2019/2011(REG))

170


 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Parlament

 

2019. március 12., kedd

2021/C 23/30

Az Európai Parlament 2019. március 12-i határozata a Parlament eljárási szabályzata 159. cikke alkalmazásának kiterjesztése a kilencedik parlamenti ciklus végéig (2019/2545(RSO))

171

2021/C 23/31

P8_TA(2019)0139
Elektronikus áruszállítási információk ***I
Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása az elektronikus áruszállítási információkról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))
P8_TC1-COD(2018)0140
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 12-én került elfogadásra az elektronikus áruszállítási információkról szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EGT-vonatkozású szöveg)

173

2021/C 23/32

Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

200

2021/C 23/33

Az Európai Parlament 2019. március 12-i nem jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek kereskedelmére vonatkozó önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

201

2021/C 23/34

Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása az Európa Tanácsnak a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményét módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió érdekében történő megerősítésére a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

207

2021/C 23/35

Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamoknak az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez (CETS 218 sz.) az Európai Unió érdekében történő csatlakozásra való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről (12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

208

2021/C 23/36

Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodást a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

209

2021/C 23/37

Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (10219/2016 – C8-0135/2017 – 2016/0121(NLE))

210

2021/C 23/38

Az Európai Parlament 2019. március 12-i állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség általi megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló tervezetről (12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

211

2021/C 23/39

Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása a DNS-adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

215

2021/C 23/40

P8_TA(2019)0148
A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) ***I
Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))
P8_TC1-COD(2016)0002
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 12-én került elfogadásra a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

216

2021/C 23/41

P8_TA(2019)0149
A harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) ***I
Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer létrehozásáról (ECRIS-TCN rendszer), valamint az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))
P8_TC1-COD(2017)0144
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 12-én került elfogadásra az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról, valamint az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

217

2021/C 23/42

P8_TA(2019)0150
Az Európai Szolidaritási Testület programja ***I
Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))
P8_TC1-COD(2018)0230
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 12-én került elfogadásra az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) …/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EGT-vonatkozású szöveg)

218

2021/C 23/43

P8_TA(2019)0151
Uniós kiberbiztonsági jogszabály ***I
Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása az ENISA-ról, az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre („kiberbiztonsági jogszabály”) irányuló javaslatról (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD))
P8_TC1-COD(2017)0225
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 12-én került elfogadásra az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet (kiberbiztonsági jogszabály) elfogadására tekintettel

252

2021/C 23/44

P8_TA(2019)0152
Az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ***I
Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))
P8_TC1-COD(2018)0082
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 12-én került elfogadásra a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen piaci gyakorlatokról szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

254

2021/C 23/45

P8_TA(2019)0153
Az európai polgári kezdeményezés ***I
Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása az európai polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))
P8_TC1-COD(2017)0220
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 12-én került elfogadásra az európai polgári kezdeményezésről szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

257

2021/C 23/46

P8_TA(2019)0154
Kulturális javak behozatala ***I
Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása a kulturális javak behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))
P8_TC1-COD(2017)0158
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 12-én került elfogadásra a kulturális javak bejuttatásáról és behozataláról szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

258

2021/C 23/47

P8_TA(2019)0155
A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal összefüggésben ***I
Az Európai Parlament 2019. március 12-i jogalkotási állásfoglalása a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))
P8_TC1-COD(2018)0336
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 12-én került elfogadásra a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló (EU, Euratom) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

259

 

2019. március 13., szerda

2021/C 23/48

Az Európai Parlament határozata az (EU) 2017/1799 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Bank of England 600/2014/EU rendelet szerinti kereskedés előtti és utáni átláthatósági követelmények alóli mentessége tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

260

2021/C 23/49

Az Európai Parlament határozata az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mentesített szervezetek jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

261

2021/C 23/50

Az Európai Parlament határozata az (EU) 648/2012 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mentesített szervezetek jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))

262

2021/C 23/51

Az Európai Parlament határozata az (EU) 2016/522 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Egyesült Királyság Központi Bankja (Bank of England) és az Egyesült Királyság Adósságkezelő Központja (United Kingdom Debt Management Office) az (EU) 596/2014 rendelet hatálya alóli mentesítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2019)00792 – 2019/2550(DEA))

263

2021/C 23/52

Az Európai Parlament határozata az (EU) 2017/588 felhatalmazáson alapuló rendeletet egy az Unión kívüli kereskedési helyszínen legnagyobb forgalmat elért részvény esetében a részvény átlagos napi ügyletszámának kiigazítási lehetősége tekintetében módosító, 2019. február 13-i (EU) 2017/588 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))

264

2021/C 23/53

P8_TA(2019)0165
Az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a 428/2009/EK tanácsi rendeletnek az Unióból Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))
P8_TC1-COD(2018)0435
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a 428/2009/EK tanácsi rendeletnek az Unióból az Egyesült Királyságba kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

266

2021/C 23/54

P8_TA(2019)0166
A szeszes italok meghatározása, kiszerelése és címkézése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatosságának lehetővé tételéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))
P8_TC1-COD(2018)0432
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére tekintettel a PEACE IV (Írország–Egyesült Királyság) és az Egyesült Királyság–Írország (Írország–Észak-Írország–Skócia) területi együttműködési programok folyamatosságának lehetővé tételéről szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

267

2021/C 23/55

P8_TA(2019)0167
Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatása ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (Egyesült Királyság) az Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))
P8_TC1-COD(2019)0030
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére tekintettel az 1288/2013/EU rendelettel létrehozott Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

268

2021/C 23/56

P8_TA(2019)0168
Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben a légi közlekedés biztonsága ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a légi közlekedés biztonságának egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))
P8_TC1-COD(2018)0434
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a légi közlekedés biztonságának egyes, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

269

2021/C 23/57

Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afgán Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

270

2021/C 23/58

Az Európai Parlament 2019. március 13-i nem jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afgán Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))

271

2021/C 23/59

Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió, másrészről a Norvég Királyság, az Izlandi Köztársaság, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, ezen országoknak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökségben való részvételéről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

284

2021/C 23/60

P8_TA(2019)0173
A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelmények ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))
P8_TC1-COD(2015)0278
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

285

2021/C 23/61

P8_TA(2019)0174
Vízuminformációs Rendszer ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a 767/2008/EK rendelet, a 810/2009/EK rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, a(z) XX/2018 rendelet [interoperabilitási rendelet], valamint a 2004/512/EK határozat módosításáról és a 2008/633/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))
P8_TC1-COD(2018)0152
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a Vízuminformációs Rendszernek a 767/2008/EK rendelet, a 810/2009/EK rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, a(z) XX/2018 rendelet [interoperabilitási rendelet], módosításával történő megreformálásáról, valamint a 2004/512/EK határozat módosításáról és a 2008/633/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) …/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [Mód. 1]

286

2021/C 23/62

P8_TA(2019)0175
Menekültügyi és Migrációs Alap ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))
P8_TC1-COD(2018)0248
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [Mód. 1]

356

2021/C 23/63

P8_TA(2019)0176
A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))
P8_TC1-COD(2018)0249
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló (EU) …/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

406

2021/C 23/64

P8_TA(2019)0177
Belső Biztonsági Alap ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))
P8_TC1-COD(2018)0250
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról szóló (EU) …/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

451

2021/C 23/65

P8_TA(2019)0178
A szeszes italok meghatározása, megjelenítése és jelölése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a szeszes italok meghatározásáról, kiszereléséről és címkézéséről, a szeszes italok elnevezésének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetéséről, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))
P8_TC1-COD(2016)0392
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

492

2021/C 23/66

P8_TA(2019)0179
Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv javasolt módosításai ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))
P8_TC1-COD(2018)0900
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról szóló (EU, Euratom) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

494

2021/C 23/67

P8_TA(2019)0180
A szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetése ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))
P8_TC1-COD(2019)0019
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépését követő rendkívüli intézkedések bevezetéséről szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

495

2021/C 23/68

P8_TA(2019)0181
Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályok ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))
P8_TC1-COD(2018)0436
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti teher- és személyszállítási összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

497

2021/C 23/69

P8_TA(2019)0182
Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályok ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))
P8_TC1-COD(2018)0433
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

498

2021/C 23/70

P8_TA(2019)0183
Az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos bizonyos szabályok tekintetében történő módosítása ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása az 508/2014/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos bizonyos szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – 2019/0009(COD))
P8_TC1-COD(2019)0009
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra az 508/2014/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos bizonyos szabályok tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

499

2021/C 23/71

P8_TA(2019)0184
Az uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása az (EU) 2017/2403 rendeletnek az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2019)0049 – C8-0036/2019 – 2019/0010(COD))
P8_TC1-COD(2019)0010
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra az (EU) 2017/2403 rendeletnek az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

500

2021/C 23/72

P8_TA(2019)0185
A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásai ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2019)0088 – C8-0046/2019 – 2019/0040(COD))
P8_TC1-COD(2019)0040
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

501

2021/C 23/73

Az Európai Parlament 2019. március 13-án elfogadott módosításai az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

502

2021/C 23/74

P8_TA(2019)0190
A 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosítása ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))
P8_TC1-COD(2018)0298
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

570

2021/C 23/75

P8_TA(2019)0191
Az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosítása ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))
P8_TC1-COD(2018)0299
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

571

2021/C 23/76

P8_TA(2019)0192
A hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítmények ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv és a 2010/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))
P8_TC1-COD(2018)0012
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői befogadólétesítményekről, a 2010/65/EU irányelv módosításáról, valamint a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

572

2021/C 23/77

P8_TA(2019)0193
Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő eszközök átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a 952/2013/EU rendeletnek az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))
P8_TC1-COD(2018)0040
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a 952/2013/EU rendeletnek az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő eszközök átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása céljából történő módosításáról szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

573

2021/C 23/78

P8_TA(2019)0194
A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelem ***I
Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről és a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))
P8_TC1-COD(2017)0226
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett csalás és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök hamisítása elleni küzdelemről, valamint a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

575

 

2019. március 14., csütörtök

2021/C 23/79

Az Európai Parlament 2019. március 14-i jogalkotási állásfoglalása a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló tanácsi rendeletre irányuló tervezetről (átdolgozás) (15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS))

576

2021/C 23/80

P8_TA(2019)0208
A nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet ***I
Az Európai Parlament 2019. március 14-i jogalkotási állásfoglalása az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD))
P8_TC1-COD(2018)0060
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 14-én került elfogadásra az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

577

2021/C 23/81

P8_TA(2019)0209
A légi közlekedés területén zajló verseny védelme ***I
Az Európai Parlament 2019. március 14-i jogalkotási állásfoglalása a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről és a 868/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))
P8_TC1-COD(2017)0116
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 14-én került elfogadásra a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről és a 868/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

578

2021/C 23/82

Az Európai Parlament 2019. március 14-i állásfoglalása a 2020. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság (2019/2001(BUD))

579

2021/C 23/83

Az Európai Parlament 2019. március 14-i határozata az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezéséről szóló bizottsági javaslatról (N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

585

2021/C 23/84

Az Európai Parlament 2019. március 14-i határozata a Tanácsnak az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára történő jelölésre vonatkozó ajánlásáról (05940/2019 – C8-0050/2019 – 2019/0801(NLE))

587

2021/C 23/85

Az Európai Parlament 2019. március 14-i határozata az Európai Bankhatóság elnökének kinevezéséről (N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

588

2021/C 23/86

Az Európai Parlament 2019. március 14-i állásfoglalása az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0827 – 2017/0333R(APP))

590


Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

***

Egyetértési eljárás

***I

Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat

***II

Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat

***III

Rendes jogalkotási eljárás: harmadik olvasat

(Az eljárás típusát a tervezet által javasolt jogalap határozza meg.)

A Parlament módosításai:

Az új szövegrészeket félkövér és dőlt betűtípus mutatja. A törléseket a ▌jel vagy áthúzás jelöli. A módosított szövegrészeknél az új szöveget félkövér és dőlt betűtípus, a törléseket pedig törlés vagy áthúzás jelöli.

HU

 

Top