EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:054:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 54, 2020. február 17.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 54

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

63. évfolyam
2020. február 17.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2020/C 54/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2020/C 54/02

C-332/18. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. december 11-i ítélete – Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, korábban Alouminion tis Ellados VEAE kontra Európai Bizottság, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Fellebbezés – Állami támogatások – Alumíniumgyártás – A villamosenergia-szolgáltatásra vonatkozó, szerződéssel biztosított kedvezményes díjszabás – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat – A szerződés megszüntetése – A megszüntetésből eredő joghatásoknak ideiglenes intézkedés útján bírósági határozattal való felfüggesztése – A támogatást jogellenesnek nyilvánító határozat)

2

2020/C 54/03

C-376/18. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Najvyšší súd Slovenskej republiky [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Slovenské elektrárne a.s. kontra Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, korábban Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Előzetes döntéshozatal – Elfogadhatóság – A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok – 2009/72/EK irányelv – Hatály – 3. cikk – Célkitűzések – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – A szabályozott ágazatokban történő tevékenységvégzésre vonatkozó engedéllyel rendelkező jogalanyok jövedelmeit terhelő különadó – Villamosenergia-ágazat)

3

2020/C 54/04

C-380/18. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid kontra E. P. (Előzetes döntéshozatal – Határellenőrzések, menekültügy és bevándorlás – (EU) 2016/399 rendelet – A személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexe (schengeni határellenőrzési kódex) – 6. cikk – Harmadik országbeli állampolgárok beutazásának feltételei – A „közrendre jelentett veszély” fogalma – A jogellenesen tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó kiutasítási határozat)

3

2020/C 54/05

C-381/18. és C-382/18. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – G. S. (C-381/18), V. G. (C-382/18) kontra Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Előzetes döntéshozatal – Határellenőrzések, menekültügy és bevándorlás – Bevándorlási politika – 2003/86/EK irányelv – Családegyesítési jog – A családegyesítési jog gyakorlásához szükséges feltételek – A „közrendi okok” fogalma – Családtag beutazási és tartózkodási kérelmének elutasítása – Családtag tartózkodási engedélyének visszavonása vagy meghosszabbításának megtagadása)

4

2020/C 54/06

C-433/18. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Korkein oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ML kontra Aktiva Finants OÜ (Előzetes döntéshozatal – 44/2001/EK rendelet – Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a polgári és kereskedelmi ügyekben – A kontradiktórius eljárás és a hatékony jogorvoslat követelménye – Nemzeti bíróságnak a valamely más tagállam bírósága által hozott ítélet végrehajthatóságát megállapító határozata – Fellebbezés engedélyezésére vonatkozó nemzeti eljárás)

5

2020/C 54/07

C-435/18. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2019. december 12-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG,Thyssenkrupp Aufzüge GmbH kontra Land Oberösterreich és társai (Előzetes döntéshozatal – EUMSZ 101. cikk – Kartell által okozott kár megtérítése – Azon személyek kártalanításhoz való joga, akik a kartellel érintett piacon nem beszállítóként vagy vevőként tevékenykednek – A kartell tárgyát képező termékek beszerzése céljából kedvező feltétekkel kölcsönöket nyújtó állami szervet ért károk)

6

2020/C 54/08

C-450/18. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Juzgado de lo Social no 3 de Gerona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – WA kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – 79/7/EGK irányelv – A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód a szociális biztonság területén – A 4. cikk (1) és (2) bekezdése – A 7. cikk (1) bekezdése – Az ellátások kiszámítása – 2006/54/EK irányelv – A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód a foglalkoztatás és munkavégzés területén – Olyan nemzeti szabályozás, amely nyugdíj-kiegészítésre való jogosultságot biztosít a tartós rokkantság esetére járó, járulékalapú nyugdíjban részesülő, legalább két vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekkel rendelkező nők számára – E jogosultság azonos helyzetben lévő férfiak számára való biztosításának hiánya – Összehasonlítható helyzet – A nemen alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetés – Eltérések – Hiány)

7

2020/C 54/09

C-519/18. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TB kontra Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Előzetes döntéshozatal – Bevándorlási politika – Családegyesítési jog – 2003/86/EK irányelv – A 10. cikk (2) bekezdése – Fakultatív rendelkezés – A családegyesítési jog gyakorlásához szükséges feltételek – A menekültnek a 4. cikkben nem említett családtagja – Az „eltartott személy” fogalma)

7

2020/C 54/10

C-708/18. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2019. december 11-i ítélete (a Tribunalul București [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TK kontra Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA (Előzetes döntéshozatal – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 7. és 8. cikk – A 95/46/EK irányelv – A 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja és a 7. cikk f) pontja – A személyes adatok kezelésének jogszerűsége – A személyek, a vagyontárgyak és az értékek biztonságának és védelmének biztosítása, valamint jogos érdekek érvényesítése érdekében az érintett hozzájárulása nélkül történő videomegfigyelés alkalmazását lehetővé tevő nemzeti szabályozás – Videomegfigyelő rendszer telepítése egy lakóépület közös helyiségeibe)

8

2020/C 54/11

C-783/18 P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2019. december 12-i ítélete – Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) kontra Wajos GmbH (Fellebbezés – Európai uniós védjegy – 207/2009/EK rendelet – A 7 cikk (1) bekezdésének b) pontja – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető képességgel nem rendelkező védjegyek – Az áru formájából álló térbeli védjegyek – A megkülönböztető képességre vonatkozó értékelési szempontok – Indokolási kötelezettség – Tárolóedény formája – Amfora)

9

2020/C 54/12

C-87/19. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. december 11-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TV Play Baltic AS kontra Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Előzetes döntéshozatal – Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások – 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) – A 2. cikk m) pontja – Elektronikus hírközlő hálózat szolgáltatása – Fogalom – 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) – A 31. cikk (1) bekezdése – Meghatározott rádió- vagy televíziós csatornák továbbítására vonatkozó kötelezettség – Műholdas csatornákból álló csomagot kínáló gazdasági szereplő – Észszerű továbbítási kötelezettségek – Feltételek – EUMSZ 56. cikk – Arányosság)

10

2020/C 54/13

C-143/19. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2019. december 12-i ítélete – Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (Fellebbezés – Európai uniós védjegy – A 207/2009/EK rendelet – 15. és 66. cikk – Egy európai uniós együttes védjegy tényleges használata – A csomagolási hulladékok gyűjtésének és hasznosításának rendszerére vonatkozó védjegy – A védjegy árujegyzékében szereplő áruk csomagolásán történő elhelyezés)

11

2020/C 54/14

C-566/19. PPU. és C-626/19. PPU. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam [Luxemburg, Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – a JR (C-566/19 PPU) és YC (C-626/19 PPU) ellen kibocsátott európai elfogatóparancsok végrehajtása (Előzetes döntéshozatal – Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás – Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés – Európai elfogatóparancs – 2002/584/IB kerethatározat – A 6. cikk (1) bekezdése – A „kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalma – Szempontok – Valamely tagállam ügyészsége által büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs)

11

2020/C 54/15

C-625/19. PPU. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Rechtbank Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az XD ellen kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása (Előzetes döntéshozatal – Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás – Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés – Európai elfogatóparancs – 2002/584/IB kerethatározat – A 6. cikk (1) bekezdése – A „kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalma – Szempontok – Valamely tagállam ügyészsége által büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs)

12

2020/C 54/16

C-627/19. PPU. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Rechtbank Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a ZB ellen kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása (Előzetes döntéshozatal – Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás – Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés – Európai elfogatóparancs – 2002/584/IB kerethatározat – A 6. cikk (1) bekezdése – A „kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalma – Szempontok – Valamely tagállam ügyészsége által büntetés végrehajtása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs)

13

2020/C 54/17

C-725/19. sz. ügy: A Judecătoria Sector 2 București (Románia) által 2019. október 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – IO kontra Impuls Leasing România IFN SA

14

2020/C 54/18

C-734/19. sz. ügy: A Tribunalul București (Románia) által 2019. október 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ITH Comercial Timișoara SRL kontra Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice

14

2020/C 54/19

C-748/19. sz. ügy: A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2019. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim kontra WB

17

2020/C 54/20

C-749/19. sz. ügy: A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2019. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Prokuratura Rejonowa Warszawa – Żoliborz w Warszawie kontra XA, YZ

18

2020/C 54/21

C-750/19. sz. ügy: A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2019. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie kontra DT

19

2020/C 54/22

C-751/19. sz. ügy: A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2019. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie kontra ZY

20

2020/C 54/23

C-752/19. sz. ügy: A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2019. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ursynów w Warszawie kontra AX

22

2020/C 54/24

C-753/19. sz. ügy: A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2019. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie kontra BV

23

2020/C 54/25

C-754/19. sz. ügy: A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2019. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie kontra CU

24

2020/C 54/26

C-763/19. sz. ügy: A Sąd Apelacyjny w Krakowie (Lengyelország) által 2019. október 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – D. S. kontra S. P., A. P., D. K., Sz. w K.

25

2020/C 54/27

C-764/19. sz. ügy: A Sąd Apelacyjny w Krakowie (Lengyelország) által 2019. október 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – C. S. A. kontra Syndyk masy upadłości I. T. w upadłości likwidacyjnej

26

2020/C 54/28

C-765/19. sz. ügy: A Sąd Apelacyjny w Krakowie (Lengyelország) által 2019. október 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – M. Ś., I. Ś. kontra R. B. P. Spółka Akcyjna

27

2020/C 54/29

C-790/19. sz. ügy: A Curtea de Apel Brașov (Románia) által 2019. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LG, MH elleni büntetőeljárás

28

2020/C 54/30

C-811/19. sz. ügy: Az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) által 2019. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FQ, GP, HO, IN, JM elleni büntetőeljárás

28

2020/C 54/31

C-822/19. sz. ügy: A Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) által 2019. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Flavourstream SRL kontra Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor – Direcția Regională Vamală Brașov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

29

2020/C 54/32

C-834/19. sz. ügy: A Tribunale di Vicenza (Olaszország) által 2019. november 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AV kontra Ministero della Giustizia, Repubblica Italiana

30

2020/C 54/33

C-837/19. sz. ügy: A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugália) által 2019. november 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Super Bocks Bebidas S. A. kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

31

2020/C 54/34

C-843/19. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanyolország) által 2019. november 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)kontra BT

32

2020/C 54/35

C-846/19. sz. ügy: A tribunal d'arrondissement (Luxemburg) által 2019. november 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EQ kontra Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

32

2020/C 54/36

C-861/19. sz. ügy: A Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (Spanyolország) által 2019. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LJ kontra INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

33

2020/C 54/37

C-865/19. sz. ügy: A tribunal d'instance de Rennes (Franciaország) által 2019. november 27-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue kontra OG

34

2020/C 54/38

C-870/19. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2019. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze kontra MI

35

2020/C 54/39

C-871/19. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2019. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze kontra TB

35

2020/C 54/40

C-876/19. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-636/17. sz., PlasticsEurope kontra ECHA ügyben 2019. szeptember 20-án hozott ítélete ellen a PlasticsEurope által 2019. november 29-én benyújtott fellebbezés

36

2020/C 54/41

C-879/19. sz. ügy: A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2019. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe kontra Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

37

2020/C 54/42

C-884/19. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-586/14. RENV. sz., Xinyi PV Products (Anhui) Holdings kontra Bizottság ügyben 2019. szeptember 24-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2019. december 3-án benyújtott fellebbezés

38

2020/C 54/43

C-890/19. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-121/15. sz., Fortischem kontra Bizottság ügyben 2019. szeptember 24-én hozott ítélete ellen a Fortischem a.s. által 2019. december 4-én benyújtott fellebbezés

39

2020/C 54/44

C-895/19. sz. ügy: A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Lengyelország) által 2019. december 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A. kontra Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

40

2020/C 54/45

C-898/19. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített hetedik tanács) által a T-755/15. és T-759/15. sz., Luxembourg és Fiat Chrysler Finance Europe kontra Bizottság egyesített ügyekben 2019. szeptember 24-én hozott ítélet ellen Írország által 2019. december 4-én benyújtott fellebbezés

41

2020/C 54/46

C- 899/19. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-391/17. sz., Románia kontra Bizottság ügyben 2019. szeptember 24-én hozott ítélete ellen Románia által 2019. december 4-én benyújtott fellebbezés

42

2020/C 54/47

C-900/19. sz. ügy: A Conseil d’État (Franciaország) által 2019. december 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux kontra Ministre de la Transition écologique et solidaire

43

2020/C 54/48

C-904/19. sz. ügy: A Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Lengyelország) által 2019. december 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – E. Sp. z o.o kontra K. S.

43

2020/C 54/49

C-913/19. sz. ügy: A Sąd Rejonowy w Białymstoku (Lengyelország) által 2019. december 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CNP spółka z o.o. kontra Gefion Insurance A/S

45

 

Törvényszék

2020/C 54/50

T-21/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. december 17-i ítélete – Lengyelország kontra Bizottság („EMGA és EMVA – Finanszírozásból kizárt kiadások – Gyümölcs- és zöldségágazatok – Termelői csoportoknak nyújtott támogatások – Lengyelország által kifizetett kiadások – A kulcsfontosságú és kiegészítő ellenőrzéseket érintő hiányosságok – Az elismerési tervek és elismerési kritériumok vizsgálata – A támogatási kérelmekre vonatkozó ellenőrzések – A termelői csoportok támogathatósága – Gazdasági koherencia – A beruházások szükségessége és támogathatósága – A kiadások észszerű jellege – Rendszerszintű hiányosságok – Az EMGA-t érintő kockázat – Korrekciós intézkedések – 25 %-os átalánykorrekciók”)

46

2020/C 54/51

T-22/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. december 19-i ítélete – Bulgária kontra Bizottság („EMGA és EMVA – Finanszírozásból kizárt kiadások – Bulgária által kifizetett kiadások – Vidékfejlesztés – A helyszíni ellenőrzések minősége – A támogathatósági és kiválasztási kritériumok ellenőrzése – Pénzügyi korrekciók – Utólagos ellenőrzések – A pénzügyi korrekciók kiszámításához alkalmazott módszer – Ismétlődés – Korrekciós intézkedések – Szabályszerűségi záróelszámolási eljárás – Jogbiztonság – A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve – Arányosság”)

47

2020/C 54/52

T-100/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. december 19-i ítélete – Wehrheim kontra EKB („Közszolgálat – Az EKB személyi állománya – Díjazás – Külföldi munkavégzési támogatás – Megszüntetés – Felelősség – Vagyoni és nem vagyoni kár – Közszolgálati kötelességszegés”)

47

2020/C 54/53

T-295/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. december 19-i ítélete – Görögország kontra Bizottság („EMGA és EMVA – A finanszírozásból kizárt kiadások – Görögország által kifizetett kiadások – Vidékfejlesztés – Termeléstől független közvetlen támogatások – Kulcsfontosságú ellenőrzések – Átalányalapú pénzügyi korrekciók”)

48

2020/C 54/54

T-383/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. december 19-i ítélete – Sta*Ware EDV Beratung kontra EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi) („Európai uniós védjegy – Megszűnés megállapítása iránti eljárás – A businessNavi európai uniós ábrás védjegy – A védjegy tényleges használata – Részleges megszűnés – A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése]”)

49

2020/C 54/55

T-504/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. december 19-i ítélete – XG kontra Bizottság („Az intézményen belül informatikai szolgáltatásokat nyújtó magánjogi társaság személyi állománya – A Bizottság helyiségeibe való bejutás biztosításának megtagadása – Az aktus kibocsátójának hatásköre”)

50

2020/C 54/56

T-317/19. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2019. november 7-i végzése – AMVAC Netherlands kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés – Növényvédő szerek – 1107/2009/EK rendelet – Az »etoprofosz« hatóanyag – A hatóanyag forgalomba hozatala jóváhagyásának feltételei – A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – A sürgősség hiánya”)

50

2020/C 54/57

T-715/19. sz. ügy: 2019. október 21-én benyújtott kereset – Wagenknecht kontra Európai Tanács

51

2020/C 54/58

T-804/19. sz. ügy: 2019. november 20-án benyújtott kereset – HC kontra Bizottság

52

2020/C 54/59

T-823/19. sz. ügy: 2019. december 4-én benyújtott kereset – JMS Sports kontra EUIPO Inter-Vion (spirál hajgumi)

53

2020/C 54/60

T-829/19. sz. ügy: 2019. december 4-én benyújtott kereset – Palírna U Zeleného stromu kontra EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA)

54

2020/C 54/61

T-830/19. sz. ügy: 2019. december 4-én benyújtott kereset – Palírna U Zeleného stromu kontra EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA)

55

2020/C 54/62

T-831/19. sz. ügy: 2019. december 4-én benyújtott kereset – Palírna U Zeleného stromu kontra EUIPO – Bacardi (BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA)

56

2020/C 54/63

T-849/19. sz. ügy: 2019. december 16-án benyújtott kereset – Leonardo kontra Frontex

57

2020/C 54/64

T-853/19. sz. ügy: 2019. december 17-én benyújtott kereset – Tehrani kontra EUIPO – Blue Genes (Earnest Sewn)

59

2020/C 54/65

T-854/19. sz. ügy: 2019. december 17-én benyújtott kereset – Franz Schröder kontra EUIPO – RDS Design (MONTANA)

60

2020/C 54/66

T-855/19. sz. ügy: 2019. december 17-én benyújtott kereset – Franz Schröder kontra EUIPO – RDS Design (MONTANA)

61

2020/C 54/67

T-856/19. sz. ügy: 2019. december 17-én benyújtott kereset – Franz Schröder kontra EUIPO – RDS Design (MONTANA)

62

2020/C 54/68

T-859/19. sz. ügy: 2019. december 9-én benyújtott kereset – Alkemie Group kontra EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE)

63

2020/C 54/69

T-860/19. sz. ügy: 2019. december 9-én benyújtott kereset – Alkemie Group kontra EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE)

63


HU

 

Top