Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:413:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 413, 2019. december 9.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 413

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

62. évfolyam
2019. december 9.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2019/C 413/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2019/C 413/02

C-616/17. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2019. október 1-i ítélete (a Tribunal correctionnel de Foix [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mathieu Blaise és társai elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal – Környezet – Növényvédő szerek forgalomba hozatala – 1107/2009/EK rendelet – Érvényesség – Az elővigyázatosság elve – A „hatóanyag” fogalmának meghatározása – A hatóanyagok halmozódása – Az értékelési eljárás megbízhatósága – A dokumentációhoz való nyilvános hozzáférés – Hosszú távú toxicitási tesztek – Peszticidek – Glifozát)

2

2019/C 413/03

C-621/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2019. október 3-i ítélete (a Kúria [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –Kiss Gyula kontra CIB Bank Zrt., Kiss Emil, Kiss Gyuláné (Előzetes döntéshozatal – Fogyasztóvédelem – A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek – 93/13/EGK irányelv – A 3. cikk (1) bekezdése – A szerződési feltételek tisztességtelen jellegének értékelése – A 4. cikk (2) bekezdése – 5. cikk – A szerződési feltételek világos és érthető megfogalmazásának kötelezettsége – Meg nem határozott szolgáltatásokért költségek megfizetését előíró feltételek)

3

2019/C 413/04

C-673/17. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2019. október 1-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. kontra Planet49 GmbH (Előzetes döntéshozatal – 95/46/EK irányelv – 2002/58/EK irányelv – (EU) 2016/679 rendelet – Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezelése és a magánélet védelme – „Cookie-k” – Az érintett hozzájárulásának fogalma – Előre bejelölt négyzettel megadott hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozat)

4

2019/C 413/05

C-18/18. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2019. október 3-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Eva Glawischnig-Piesczek kontra Facebook Ireland Limited (Előzetes döntéshozatal – Információs társadalom – Szolgáltatások szabad mozgása – 2000/31/EK irányelv – Közvetítő szolgáltatók felelőssége – A 14. cikk (1) és (3) bekezdése – Tárhelyszolgáltató – Annak lehetősége, hogy a szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére vagy megelőzésére kötelezzék – A 18. cikk (1) bekezdése – A jogsértéstől való eltiltás terjedelmének személyi, tárgyi és területi korlátai – A 15. cikk (1) bekezdése – Az általános nyomon követési kötelezettség hiánya)

5

2019/C 413/06

C-42/18. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2019. október 3-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Finanzamt Trier kontra Cardpoint GmbH, venant aux droits de Moneybox Deutschland GmbH (Előzetes döntéshozatal – Adózás – Hozzáadottérték-adó (héa) – 77/388/EGK hatodik irányelv – Adómentességek – A 13. cikk B része d) pontjának 3. alpontja – Fizetésekre vonatkozó ügyletek – Valamely társaság által egy banknak nyújtott, bankjegykiadó automaták üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatások)

6

2019/C 413/07

C-70/18. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. október 3-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid kontra A, B, P (Előzetes döntéshozatal – EGK – Törökország társulási megállapodás – 2/76 határozat – 7. cikk – 1/80 határozat – 13. cikk – „Standstill” klauzulák – Új korlátozás – Török állampolgárok biometrikus adatainak valamely központi nyilvántartó rendszerben való rögzítése, regisztrálása és megőrzése – Közérdeken alapuló nyomós okok – A személyazonossággal való visszaélés és az okmányhamisítás megelőzésére, valamint az azok elleni küzdelemre vonatkozó célkitűzés – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke – A magánélet tiszteletben tartásához való jog – A személyes adatok védelméhez való jog – Arányosság)

6

2019/C 413/08

C-93/18. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. október 2-i ítélete (a Court of Appeal in Northern Ireland [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ermira Bajratari kontra Secretary of State for the Home Department (Előzetes döntéshozatal – Uniós polgárság – 2004/38/EK irányelv – Olyan harmadik országbeli állampolgár tartózkodási joga, aki kiskorú uniós polgárok közvetlen felmenője – A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja – Az elegendő forrásokra vonatkozó feltétel – Tartózkodási okmány és munkavállalási engedély nélkül végzett munkából származó jövedelmekből eredő források)

7

2019/C 413/09

C-152/18. P. és C-153/18. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2019. október 2-i ítélete – Crédit Mutuel Arkéa (C-152/18 P), Crédit Mutuel Arkéa (C-153/18 P) kontra Európai Központi Bank, Európai Bizottság (Fellebbezés – Gazdaság- és monetáris politika – Az EUMSZ 127. cikk (6) bekezdése – 1024/2013/EU rendelet – A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontja – A hitelintézetek összevont alapú prudenciális felügyelete – 468/2014/EU rendelet – A 2. cikk 21. pontjának c) alpontja – 575/2013/EU rendelet – 10. cikk – Felügyelt csoport – Központi szervhez tartósan kapcsolt hitelintézetek)

8

2019/C 413/10

C-197/18. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. október 3-i ítélete (a Verwaltungsgericht Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal – Környezet – 91/676/EGK irányelv – A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme – A szennyezés csökkentésére irányuló cél – A szennyezés által érintett vizek – 50 mg/l maximális nitráttartalom – A tagállamok által elfogadott cselekvési programok – Magánszemélyek ilyen program módosítására vonatkozó joga – A nemzeti hatóságok és bíróságok előtti eljárás indítására vonatkozó jog)

9

2019/C 413/11

C-208/18. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. október 3-i ítélete (a Nejvyšší soud České republiky [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jana Petruchová kontra FIBO Group Holdings Limited (Előzetes döntéshozatal – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – 1215/2012/EU rendelet – A 17. cikk (1) bekezdése – Joghatóság fogyasztói szerződések esetén – A „fogyasztó” fogalma – A nemzetközi devizapiacon brókercég közvetítésével ügyleteket kötő természetes személy – 593/2008/EK („Róma I”) rendelet – 2004/39/EK irányelv – A „lakossági ügyfél” fogalma)

10

2019/C 413/12

C-260/18. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2019. október 3-i ítélete (a Sąd Okręgowy w Warszawie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak kontra Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, korábban Raiffeisen Bank Polska SA (Előzetes döntéshozatal – 93/13/EGK irányelv – A fogyasztókkal kötött szerződések – Tisztességtelen feltételek – Devizaalapú jelzáloghitel – A pénznemek közötti átváltási árfolyam meghatározására vonatkozó feltétel – Valamely feltétel tisztességtelen jellege megállapításának joghatásai – A bíróság azon lehetősége, hogy a tisztességtelen feltételeket a polgári jog általános kikötései alapján orvosolja – A fogyasztó érdekének vizsgálata – A szerződés tisztességtelen feltételek nélküli fennmaradása)

11

2019/C 413/13

C-267/18. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2019. október 3-i ítélete (a Curtea de Apel București [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA kontra Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (Előzetes döntéshozatal – Közbeszerzési szerződések – A közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló eljárás – 2014/24/EU irányelv – Az 57. cikk (4) bekezdése – Fakultatív kizárási okok – Valamely gazdasági szereplőnek a közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló eljárásban való részvételből történő kizárása – Korábbi szerződés azon indokkal való megszüntetése, hogy azt részben alvállalkozásba adták – A „jelentős mértékű vagy tartós meg nem felelés” fogalma – Terjedelem)

12

2019/C 413/14

C-272/18. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. október 3-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verein für Konsumenteninformation kontra TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG (Előzetes döntéshozatal – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog – A társasági jognak a Római Egyezmény és az 593/2008/EK rendelet („Róma I”) hatálya alóli kizártsága – A vállalkozó és a fogyasztó között kötött, kizárólag kültagi részesedés kezelésére irányuló vagyonkezelési szerződés)

13

2019/C 413/15

C-274/18. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2019. október 3-i ítélete (az Arbeits- und Sozialgericht Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Minoo Schuch-Ghannadan kontra Medizinische Universität Wien (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – A részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodás – 4. szakasz – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – A foglalkoztatási feltételek tekintetében a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalókkal szembeni kedvezőtlenebb bánásmód a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalókhoz képest – Tilalom – A határozott ideig tartó munkaviszonyok maximális időtartamát a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalókéhoz képest a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók esetében hosszabb időtartamban rögzítő nemzeti jogszabály – Az időarányosság elve – 2006/54/EK irányelv – A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód a foglalkoztatás és a munkavégzés területén – A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja – A nemen alapuló „közvetett hátrányos megkülönböztetés” fogalma – A 14. cikk (1) bekezdésének c) pontja – Alkalmazási és munkafeltételek – 19. cikk – Bizonyítási teher)

14

2019/C 413/16

C-285/18. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2019. október 3-i ítélete (a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal – Közbeszerzési szerződések – 2014/24/EU irányelv – A 12. cikk (1) bekezdése – Időbeli hatály – A tagállamoknak a szolgáltatásnyújtás módjának megválasztására vonatkozó szabadsága – Korlátok – Úgynevezett „in house” odaítélés tárgyát képező közbeszerzési szerződések – „In house” ügylet – Egy közbeszerzési szerződés és egy „in house” ügylet közötti átfedés)

15

2019/C 413/17

C-302/18. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2019. október 3-i ítélete (a Raad voor Vreemdelingenbetwistingen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra Belgische Staat (Előzetes döntéshozatal – Bevándorlási politika – Harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállása – 2003/109/EK irányelv – A „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállás megszerzésére vonatkozó feltételek – Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja – Stabil, rendszeres és elégséges források)

16

2019/C 413/18

C-329/18. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2019. október 3-i ítélete (az Augstākā tiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Valsts ieņēmumu dienests kontra „Altic” SIA (Előzetes döntéshozatal – Hozzáadottérték-adó (héa) – 2006/112/EK irányelv – Élelmiszer-beszerzés – Az előzetesen felszámított adó levonása – A levonás megtagadása – Esetlegesen fiktív értékesítő – Héacsalás – A beszerző rendelkezésére álló információkra vonatkozó követelmények – 178/2002/EK rendelet – Az élelmiszerek nyomon követhetőségére és az értékesítő azonosítására vonatkozó követelmények – 852/2004/EK rendelet és 882/2004/EK rendelet – Élelmiszer-vállalkozók nyilvántartásba vételére vonatkozó kötelezettség – A héalevonáshoz való jogra gyakorolt hatás)

16

2019/C 413/19

C-378/18. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. október 3-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Landwirtschaftskammer Niedersachsen kontra Reinhard Westphal (Előzetes döntéshozatal – 2988/95/EK, Euratom rendelet – Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme – A 3. cikk (1) bekezdése – Elévülési idő – 3887/92/EGK rendelet és 2419/2001/EK rendelet – Az egyes közösségi támogatási intézkedésekre vonatkozóan létrehozott egységes igazgatási és ellenőrzési rendszer – Jogosulatlan kifizetések visszafizetése – Az enyhébb elévülési szabály alkalmazása)

17

2019/C 413/20

C-632/18. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. október 3-i ítélete (a Conseil d'État [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL kontra Institut des Comptes nationaux (ICN) (Előzetes döntéshozatal – Gazdaság- és monetáris politika – Az európai unióbeli nemzeti és regionális számlák európai rendszere – 549/2013/EU rendelet – Kormányzati szektor – Captive finanszírozó – Fogalom – Valamely kormányzat irányítása alatt álló, átlagos vagy alacsony jövedelmű háztartások részére jelzáloghiteleket kínáló társaság)

18

2019/C 413/21

1/19. sz. vélemény: Az Európai Parlament által az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján előterjesztett vélemény iránti kérelem

19

2019/C 413/22

C-522/19. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spanyolország) által 2019. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DC kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A.

19

2019/C 413/23

C-523/19. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spanyolország) által 2019. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ED kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A.

20

2019/C 413/24

C-527/19. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spanyolország) által 2019. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – HG és IH kontra Bankia S. A.

21

2019/C 413/25

C-582/19. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-3/18. és T-4/18. sz., Holzer y Cia kontra EUIPO egyesített ügyekben 2019. május 23-án hozott ítélete ellen a Holzer y Cia, Sa de CV által 2019. július 30-án benyújtott fellebbezés

22

2019/C 413/26

C-591/19. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-138/18. sz., De Esteban Alonso kontra Bizottság ügyben 2019. június 11-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2019. augusztus 1-jén benyújtott fellebbezés

23

2019/C 413/27

C-613/19. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-209/18. sz., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2019. június 6-án hozott ítélete ellen a Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG által 2019. augusztus 14-én benyújtott fellebbezés

23

2019/C 413/28

C-614/19. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-210/18. sz., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2019. június 6-án hozott ítélete ellen a Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG által 2019. augusztus 14-én benyújtott fellebbezés

24

2019/C 413/29

C-618/19. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. augusztus 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA kontra Regione Campania

24

2019/C 413/30

C-649/19. sz. ügy: A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2019. szeptember 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – IR elleni büntetőeljárás

25

2019/C 413/31

C-674/19. sz. ügy: A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2019. szeptember 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UAB „Skonis ir kvapas” kontra Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

26

2019/C 413/32

C-684/19. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2019. szeptember 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – mk advokaten GbR kontra MBK Rechtsanwälte GbR

27

2019/C 413/33

C-704/19. sz. ügy: 2019. szeptember 20-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

27

2019/C 413/34

C-708/19. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2019. szeptember 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Von Aschenbach & Voss GmbH kontra Hauptzollamt Duisburg

28

2019/C 413/35

C-718/19. sz. ügy: A Cour constitutionnelle (Belgium) által 2019. szeptember 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL kontra Conseil des ministres

29

2019/C 413/36

C-724/19. sz. ügy: A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2019. október 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – HP elleni büntetőeljárás

30

2019/C 413/37

C-735/19. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Senāts) (Lettország) által 2019. október 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Euromin Holdings (Cyprus) Limited contra Finanšu un kapitāla tirgus komisija

31

2019/C 413/38

C-736/19. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Senāts) (Lettország) által 2019. október 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ZS „Plaukti” kontra Lauku atbalsta dienests

32

2019/C 413/39

C-737/19. sz. ügy: A tribunal administratif de Montreuil (Franciaország) által 2019. október 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bank of China Limited kontra Ministre de l'Action et des Comptes publics

33

2019/C 413/40

C-739/19. sz. ügy: A Supreme Court (Írország) által 2019. október 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VK kontra An Bord Pleanála

34

2019/C 413/41

C-741/19. sz. ügy: A Cour d'appel de Paris (Franciaország) által 2019. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Moldovai Köztársaság kontra Komstroy társaság, az Energoalians társaság jogutódjaként eljárva

34

2019/C 413/42

C-745/19. sz. ügy: A Sofiyski rayonen sad (Bulgária) által 2019. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PH, OI kontra „Eurobank Bulgaria” AD

35

2019/C 413/43

C-787/19. sz. ügy: 2019. október 23-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

36

2019/C 413/44

C-791/19. sz. ügy: 2019. október 25-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

36

 

Törvényszék

2019/C 413/45

T-586/14. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i ítélete – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings kontra Bizottság („Dömping – Kínából származó szolárüveg behozatala – Az 1225/2009/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) és c) pontja (jelenleg az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) és c) pontja) – Piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállás – A »vállalkozások termelési költségei és pénzügyi helyzete jelentős torzulásának« fogalma – Adókedvezmények – Nyilvánvaló értékelési hiba”)

38

2019/C 413/46

T-755/15. és T-759/15. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i ítélete – Luxemburg és Fiat Chrysler Finance Europe kontra Bizottság („Állami támogatások – Luxemburg által végrehajtott támogatás – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek és jogellenesnek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat – Feltételes adómegállapítási határozat [tax ruling] – Előny – A szokásos piaci ár elve – Szelektív jelleg – Vélelem – A verseny korlátozása – Visszatéríttetés”)

39

2019/C 413/47

T-760/15. és T-636/16. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i ítélete – Hollandia és társai kontra Bizottság („Állami támogatások – Hollandia által végrehajtott támogatás – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek és jogellenesnek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat – Feltételes adómegállapítási határozat [tax ruling] – Transzferárak – Az adóalap kiszámítása – A szokásos piaci ár elve – Előny – Referenciarendszer – A tagállamok adójogi és eljárási autonómiája”)

40

2019/C 413/48

T-105/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i ítélete – HSBC Holdings és társai kontra Bizottság („Verseny – Kartellek – Az euró alapú kamatderivatívák ágazata – Az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat – Az Euribor bankközi referencia-kamatlábainak manipulációja – Bizalmas információk cseréje – Cél általi versenykorlátozás – Egységes és folyamatos jogsértés – Bírságok – Alapösszeg – Az eladások értéke – Az 1/2003/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése – Indokolási kötelezettség”)

41

2019/C 413/49

T-217/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 20-i ítélete – FVE Holýšov I és társai kontra Bizottság („Állami támogatások – A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia piaca – Olyan intézkedések, amelyek a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia vonatkozásában minimális felvásárlási árat határoznak meg, vagy az ilyen energia termelőinek támogatást biztosítanak – Az eredeti intézkedések módosítása – Az előzetes vizsgálati szakasz végén a támogatási programot a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat – Az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja – A támogatás kedvezményezettjei és a kedvezményezettek részvényesei – Jogos bizalom – Állami források – A Bizottság azon hatásköre, hogy az intézkedéseknek a konkrétan az állami támogatásokra vonatkozó uniós jogi rendelkezéseken kívüli egyéb rendelkezésekkel való összeegyeztethetőségét vizsgálja”)

42

2019/C 413/50

T-391/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i ítélete – Románia kontra Bizottság („Intézményi jog – Európai polgári kezdeményezés – A nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme – A kulturális és nyelvi sokszínűség támogatása – Részleges nyilvántartásba vétel – A hatáskör-átruházás elve – A Bizottság jogalkotási hatásköre nyilvánvaló hiányának hiánya – Indokolási kötelezettség – Az EUSZ 5. cikk (2) bekezdése – A 211/2011/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének b) pontja – EUMSZ 296. cikk”)

43

2019/C 413/51

T-466/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i ítélete – Printeos és társai kontra Bizottság („Verseny – Kartellek – A szabványos/katalógusból kiválasztható borítékok és az egyedi igények szerint nyomott borítékok európai piaca – Az EUMSZ 101. cikk megsértését megállapító határozat – Részleges megsemmisítés az indokolási kötelezettség megsértése miatt – Módosító határozat – Vitarendezési eljárás – Bírságok – Alapösszeg – Kivételes kiigazítás – A teljes forgalom 10 %-ában meghatározott felső határ – Az 1/2003/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése – A ne bis in idem elve – Jogbiztonság – Jogos bizalom – Egyenlő bánásmód – A szankciók halmozása – Arányosság – Méltányosság – Korlátlan felülvizsgálati jogkör”)

44

2019/C 413/52

T-780/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i ítélete – US kontra EKB („Közszolgálat – Az EKB személyi állománya – 2016. évi értékelő jelentés – Az illetmények és jutalmak éves felülvizsgálata – Határozott időre szóló szerződés határozatlan időre szóló szerződéssé való átminősítésének megtagadása – Indokolási kötelezettség – Nyilvánvaló értékelési hiba”)

44

2019/C 413/53

T-13/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i ítélete – Crédit mutuel Arkéa kontra EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – Crédit Mutuel európai uniós szóvédjegy – Feltétlen kizáró okok – Leíró jelleg – Megkülönböztető képesség hiánya – Használat révén megszerzett megkülönböztető képesség – Csatlakozó kereset – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja és (3) bekezdése – A 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése”)

45

2019/C 413/54

T-39/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i ítélete – VF kontra EKB („Közszolgálat – Az EKB személyi állománya – A felperesre vonatkozó értékelő jelentés – Az illetmények és jutalmak éves felülvizsgálata – Határozott időre szóló szerződés határozatlan időre szóló szerződéssé való átminősítésének megtagadása – Indokolási kötelezettség – Nyilvánvaló értékelési hiba – A megfelelő ügyintézés elve”)

46

2019/C 413/55

T-650/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i ítélete – Fränkischer Weinbauverband kontra EUIPO (egy ellipszoid alakú palack formája) („Európai uniós védjegy – Európai uniós térbeli védjegy bejelentése – Egy domború ellipszoid alakú, elől és hátul lapított palack formája – Feltétlen kizáró ok – A megkülönböztető képesség hiánya – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

47

2019/C 413/56

T-219/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i ítélete – Piaggio & C. kontra EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes) („Közösségi formatervezési minta – Megsemmisítési eljárás – Segédmotoros motorkerékpárt ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta – Korábbi közösségi formatervezési minta – Megsemmisítési ok – Egyéni jelleg – Eltérő összbenyomás – Tájékozott használó – A 6/2002/EK rendelet 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja – A 6/2002 rendelet 6. cikkének megfelelő értelmezése – Korábbi lajstromozatlan nemzeti térbeli védjegy lajstromozott formatervezési mintában való használatának hiánya – A 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének e) pontja – Valamely tagállam szerzői jogi jogszabályai által védett mű lajstromozott közösségi formatervezési mintában való jogosulatlan használatának hiánya – A 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének f) pontja”)

47

2019/C 413/57

T-255/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i ítélete – US kontra EKB („Közszolgálat – Az EKB személyi állománya – Határozott időre szóló szerződés – Határozott időre szóló szerződés határozatlan időre szóló szerződéssé való átminősítésének megtagadása – Indokolási kötelezettség – Nyilvánvaló értékelési hiba”)

48

2019/C 413/58

T-356/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i ítélete – Volvo Trademark kontra EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A V V-WHEELS európai uniós védjegy bejelentése – VOLVO korábbi európai uniós, nemzeti és lajstromozatlan ábrás védjegyek – Viszonylagos kizáró ok – A megjelölések hasonlósága – Az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)

49

2019/C 413/59

T-458/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 20-i ítélete – Multifit kontra EUIPO (real nature) („Európai uniós védjegy – A real nature európai uniós szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – Megkülönböztető képesség hiánya – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”)

49

2019/C 413/60

T-492/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i ítélete – Zhadanov kontra EUIPO (Scanner Pro) („Európai uniós védjegy – A Scanner Pro európai uniós szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség hiánya – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése”)

50

2019/C 413/61

T-507/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i ítélete – Franciaország kontra Bizottság („EMGA és EMVA – A finanszírozásból kizárt kiadások – Franciaország által a Kanári-szigetek Közösségi Farmtámogatási Programja (POSEI) keretében kifizetett kiadások – Egyes banánszállítmányok pontatlan könyvelése (2013d – 2016-os pénzügyi évek) – Pénzügyi átalánykorrekció”)

51

2019/C 413/62

T-650/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 20-i ítélete – Reaktor Group kontra EUIPO (REAKTOR) („Európai uniós védjegy – A REAKTOR európai uniós szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – A leíró jelleg hiánya – Megkülönböztető képesség – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja – A védjegybejelentésben szereplő árukkal és szolgáltatásokkal fennálló közvetlen és konkrét kapcsolat”)

52

2019/C 413/63

T-553/16. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 20-i végzése – von Blumenthal és társai kontra EBB („Közszolgálat – Az EBB személyi állománya – Díjazás – Az alapilletmény-táblázatban szereplő sávok éves kiigazítása – Számítási módszer – A jogvita tárgyának megszűnése – Okafogyottság”)

52

2019/C 413/64

T-746/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i végzése – TrekStor kontra EUIPO – Beats Electronics (iBeat jump) („Európai uniós védjegy – Megszűnés megállapítása iránti eljárás – A megszűnés megállapítása iránti kérelem visszavonása – Okafogyottság – A Törvényszék eljárási szabályzatának 137. cikke – Elkerülhető eljárási költségek – A Törvényszék eljárási szabályzata 139. cikkének a) pontja”)

53

2019/C 413/65

T-748/17. és T-770/17. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i végzése – TrekStor és Beats Electronics kontra EUIPO – Beats Electronics és TrekStor (iBeat) („Európai uniós védjegy – Megszűnés megállapítása iránti eljárás – A megszűnés megállapítása iránti kérelem visszavonása – Okafogyottság – A Törvényszék eljárási szabályzatának 137. cikke – Elkerülhető eljárási költségek – A Törvényszék eljárási szabályzata 139. cikkének a) pontja”)

54

2019/C 413/66

T-749/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i végzése – TrekStor kontra EUIPO – Beats Electronics (iBeat jess) („Európai uniós védjegy – Megszűnés megállapítása iránti eljárás – A megszűnés megállapítása iránti kérelem visszavonása – Okafogyottság – A Törvényszék eljárási szabályzatának 137. cikke – Elkerülhető eljárási költségek – A Törvényszék eljárási szabályzata 139. cikkének a) pontja”)

55

2019/C 413/67

T-566/19. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2019. szeptember 13-i végzése – Scandlines Danmark és Scandlines Deutschland kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedések iránti kérelem – Állami támogatás – A határidő meghosszabbítása – Az érdek hiánya”)

56

2019/C 413/68

T-613/19. sz. ügy: 2019. szeptember 10-én benyújtott kereset – ENIL Brussels Office és társai kontra Bizottság

56

2019/C 413/69

T-648/19. sz. ügy: 2019. szeptember 26-án benyújtott kereset – Nike European Operations Netherlands és Converse Netherlands kontra Bizottság

57

2019/C 413/70

T-663/19. sz. ügy: 2019. szeptember 30-án benyújtott kereset – Hasbro kontra EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY)

58

2019/C 413/71

T-693/19. sz. ügy: 2019. október 9-én benyújtott kereset – Kerry Luxembourg kontra EUIPO – Ornua (KERRYMAID)

59

2019/C 413/72

T-696/19. sz. ügy: 2019. október 14-én benyújtott kereset – Teva Pharmaceutical Industries kontra EUIPO (Moins de migraine pour vivre mieux)

60

2019/C 413/73

T-697/19. sz. ügy: 2019. október 14-én benyújtott kereset – Teva Pharmaceutical Industries kontra EUIPO (Weniger Migräne. Mehr vom Leben)

61

2019/C 413/74

T-705/19. sz. ügy: 2019. október 15-én benyújtott kereset – GV kontra Bizottság

61

2019/C 413/75

T-707/19. sz. ügy: 2019. október 16-án benyújtott kereset – FF&GB kontra EUIPO (ONE-OFF)

62

2019/C 413/76

T-709/19. sz. ügy: 2019. október 21-én benyújtott kereset – GW kontra Számvevőszék

63

2019/C 413/77

T-720/19. sz. ügy: 2019. október 18-án benyújtott kereset – Ashworth kontra Parlament

64

2019/C 413/78

T-675/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 20-i végzése – Trifolio-M és társai kontra EFSA

66

2019/C 413/79

T-287/19. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 24-i végzése – BigBen Interactive kontra EUIPO – natcon7 (nacon)

66

2019/C 413/80

T-494/19. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2019. szeptember 20-i végzése – CupoNation kontra EUIPO (Cyber Monday)

66


HU

 

Top