EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:270:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 270, 2019. augusztus 12.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 270

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

62. évfolyam
2019. augusztus 12.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2019/C 270/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2019/C 270/02

C-458/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2019. június 20-i ítélete (a Landgericht Saarbrücken [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –K. P. elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — Közös kül- és biztonságpolitika — Terrorizmus elleni küzdelem — Egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — 2001/931/KKBP közös álláspont — Az 1. cikk (4) és (6) bekezdése — 2580/2001/EK rendelet — A 2. cikk (3) bekezdése — Valamely szervezetnek a terrorcselekményekben részt vevő személyek, csoportok és szervezetek listáján való fenntartására vonatkozó tanácsi határozat — Érvényesség)

2

2019/C 270/03

C-612/16. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. június 19-i ítélete (a First-tier Tribunal [Tax Chamber] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — C & J Clark International Ltd kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Előzetes döntéshozatal — Dömpingellenes vámok — A Bíróság érvénytelenséget megállapító ítéletének kihirdetését követően a dömpingellenes vámok ismételt kivetéséről szóló rendeletek értelmezése és érvényessége — Jogalap — A visszaható hatály tilalma — Elévülés)

3

2019/C 270/04

C-591/17. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2019. június 18-i ítélete — Osztrák Köztársaság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — EUMSZ 18., EUMSZ 34., EUMSZ 56. és EUMSZ 92. cikk — A személygépkocsikra infrastruktúra-használati díjat kivető tagállami szabályozás — Olyan helyzet, amelyben az e tagállamban nyilvántartásba vett járművek üzembentartói az e díjnak megfelelő összegű gépjárműadó-mentességben részesülnek)

4

2019/C 270/05

C-607/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. június 19-i ítélete (a Högsta förvaltningsdomstolen [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Skatteverket kontra Memira Holding AB (Előzetes döntéshozatal — Társasági adó — Cégcsoport — Letelepedés szabadsága — Külföldi illetőségű leányvállalat veszteségeinek levonása — A „végleges veszteségek” fogalma — A leányvállalat anyavállalattal való egyesülése — A leányvállalat illetősége szerinti államnak a levonást egyesülés keretében csak a veszteséget felhalmozó jogalany részére engedélyező jogszabálya)

5

2019/C 270/06

C-608/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. június 19-i ítélete (a Högsta förvaltningsdomstolen [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Skatteverket kontra Holmen AB (Előzetes döntéshozatal — Társasági adó — Cégcsoport — Letelepedés szabadsága — Külföldi illetőségű leányvállalat veszteségeinek levonása — A „végleges veszteség” fogalma — Közvetett leányvállalatra történő alkalmazás — Az anyavállalat illetősége szerinti tagállamnak a leányvállalatban fennálló közvetlen részesedést előíró jogszabálya — A leányvállalat illetősége szerinti tagállamnak a veszteségek beszámítását korlátozó és azt a felszámolás évében megtiltó jogszabálya)

6

2019/C 270/07

C-660/17. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. június 19-i ítélete — RF kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Megsemmisítés iránti kereset — A keresetlevél faxkészüléken keresztül történő megküldése — A keresetlevél eredeti példányának a határidő lejártát követő benyújtása a Törvényszék Hivatalához — A postai kézbesítés késedelme — A „vis maior vagy előre nem látható körülmény” fogalma)

7

2019/C 270/08

C-682/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2019. június 20-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ExxonMobil Production Deutschland GmbH kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal — Környezet — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — Földgázfeldolgozó létesítmény — Kénkinyerés — „Claus-eljárás” — Mellékberendezésben történő villamosenergia-termelés — Hőtermelés — Inherens szén-dioxid(CO2)-kibocsátás — A 2. cikk (1) bekezdése — Hatály — I. melléklet — „Tüzelőanyagok égetésére” irányuló tevékenység — A 3. cikk u) pontja — A „villamosenergia-termelő” fogalma — A 10a. cikk (3) és (4) bekezdése — A kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztásának átmeneti rendszere — A 2011/278/EU határozat — Hatály — A 3. cikk c) pontja — A „hő-referenciaértékkel rendelkező létesítményrész” fogalma)

7

2019/C 270/09

C-1/18. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2019. június 20-i ítélete (az Augstākā tiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — „Oribalt Rīga” SIA, korábban „Oriola Rīga” SIA kontra Valsts ieņēmumu dienests (Előzetes döntéshozatal — Vámunió — 2913/92/EGK rendelet — A 30. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontja — 2454/93/EGK rendelet — A 152. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja — Az áruk vámértékének meghatározása — A „hasonló áruk” fogalma — Gyógyszerek — A szóban forgó gyógyszer gazdasági értékét esetlegesen befolyásoló valamennyi tényező figyelembevétele — 90 napos határidő, amelyen belül az importált árukat az Európai Unión belül értékesíteni kell — Szigorú határidő — A kereskedelmi engedmények figyelembevételének hiánya)

8

2019/C 270/10

C-41/18. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2019. június 19-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale della Campania [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Meca Srl kontra Comune di Napoli (Előzetes döntéshozatal — Közbeszerzési szerződések — 2014/24/EU irányelv — Az 57. cikk (4) bekezdésének c) és g) pontja — Közbeszerzési szerződések odaítélése — Közbeszerzési eljárásban való részvétel kizárásának fakultatív okai — A gazdasági szereplő megbízhatóságát kérdésessé tévő súlyos szakmai kötelezettségszegés — Korábbi szerződés felmondása a teljesítése során elkövetett kötelezettségszegések miatt — Bírósághoz benyújtott kereset, amely a bírósági eljárás lezárásáig meggátolja az ajánlatkérő hatóságot abban, hogy értékelje a szerződésszegést)

9

2019/C 270/11

C-72/18. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2019. június 20-i ítélete (a Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Daniel Ustariz Aróstegui kontra Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (Előzetes döntéshozatal — Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — A 4. szakasz 1. pontja — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Közoktatás — Nemzeti szabályozás, amely kizárólag a határozatlan idejű munkaszerződés keretében, kinevezett köztisztviselőként foglalkoztatott oktatókat részesíti illetménykiegészítésben — A közszféra szerződéses alkalmazottjaként határozott idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatott oktatók kizárása — Az „objektív okok” fogalma — A köztisztviselői jogállás jellemzői)

10

2019/C 270/12

C-100/18. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2019. június 20-i ítélete (a Tribunal Supremo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Línea Directa Aseguradora SA kontra Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Előzetes döntéshozatal — Gépjármű-felelősségbiztosítás — 2009/103/EK irányelv — A 3. cikk első bekezdése — „A gépjármű forgalomban való részvételének” fogalma — Ingatlan magángarázsában parkoló gépjárműből eredő tűzesettel ezen ingatlanban okozott anyagi kár — Kötelező biztosítási fedezet)

11

2019/C 270/13

C-291/18. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2019. június 20-i ítélete (a Curtea de Apel București [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Grup Servicii Petroliere SA kontra Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Előzetes döntéshozatal — Közös hozzáadottértékadó-rendszer [héa] — 2006/112/EK irányelv — A 148. cikk a) és c) pontja — A nemzetközi árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó adómentesség — Nyílt tengeri önemelő fúrótorony értékesítése — A „nyílt tengeren közlekedő hajó” fogalma — Hatály)

12

2019/C 270/14

C-404/18. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2019. június 20-i ítélete (az Arbeidsrechtbank Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tine Vandenbon, Jamina Hakelbracht, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen kontra WTG Retail BVBA (Előzetes döntéshozatal — Szociálpolitika — 2006/54/EK irányelv — Férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód — Munkavállalás és munkafeltételek — 24. cikk — A megtorló intézkedésekkel szembeni védelem — Valamely pályázónak a terhessége miatti elutasítása — Az e pályázó érdekében fellépő munkavállaló — A munkavállaló elbocsátása)

12

2019/C 270/15

C-313/19. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-125/18. sz., Associazione GranoSalus kontra Bizottság ügyben 2019. február 14-én hozott ítélete ellen az Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) által 2019. április 15-én benyújtott fellebbezés

13

2019/C 270/16

C-336/19. sz. ügy: A Grondwettelijk Hof (Belgium) által 2019. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Centraal Israëlitisch Consistorie van Belgiëés társai, Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België és társai, Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW és társai, beavatkozó: LI, Vlaamse regering, Waalse regering, Kosher Poultry BVBA és társai, Centraal Israëlitisch Consistorie van België és társai, Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

15

2019/C 270/17

C-360/19. sz. ügy: A College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) által 2019. május 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Crown Van Gelder BV/Autoriteit Consument en Markt

16

2019/C 270/18

C-361/19. sz. ügy: A College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) által 2019. május 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — De Ruiter vof kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

17

2019/C 270/19

C-372/19. sz. ügy: Az Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgium) által 2019. május 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) kontra Weareone.World BVBA, Wecandance NV

17

2019/C 270/20

C-384/19. sz. ügy: 2019. május 16-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

18

2019/C 270/21

C-387/19. sz. ügy: A Raad van State (Belgium) által 2019. május 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel kontra Vlaams Gewest

19

2019/C 270/22

C-388/19. sz. ügy: A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arnitragem Administrativa — CAAD) (Portugália) által 2019.május 17- én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — MK kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

20

2019/C 270/23

C-392/19. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2019. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — VG Bild-Kunst kontra Stiftung Preußischer Kulturbesitz

20

2019/C 270/24

C-401/19. sz. ügy: 2019. május 24-én benyújtott kereset — Lengyel Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa

21

2019/C 270/25

C-403/19. sz. ügy: A Conseil d’État (Franciaország) által 2019. május 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Société Générale SA kontra Ministre de l'Action et des Comptes publics

22

2019/C 270/26

C-437/19. sz. ügy: A Cour administrative (Luxemburg) által 2019. május 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — État du Grand-duché de Luxembourg kontra L

23

2019/C 270/27

C-441/19. sz. ügy: A ’s-Hertogenbosch-ban eljáró Rechtbank Den Haag (Hollandia) által 2019. június 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — TQ kontra Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

24

2019/C 270/28

C-445/19. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2019. június 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Viasat Broadcasting UK Ltd kontra TV 2/Danmark A/S, Dán Királyság

24

2019/C 270/29

C-475/19. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-229/17. sz., Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2019. április 10-én hozott ítélete ellen a Németországi Szövetségi Köztársaság által 2019. június 20-án benyújtott fellebbezés

25

2019/C 270/30

C-498/19. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-530/18. sz., Románia kontra Bizottság ügyben 2019. április 30-án hozott végzése ellen Románia által 2019. június 27-én benyújtott fellebbezés

27

 

Törvényszék

2019/C 270/31

T-488/18. sz. ügy: 2019. június 17-én benyújtott kereset — XC kontra Bizottság

29

2019/C 270/32

T-236/19. sz. ügy: 2019. április 8-án benyújtott kereset — Le Comité de Douzelage de Houffalize kontra Bizottság és EACEA

30

2019/C 270/33

T-297/19. sz. ügy: 2019. május 6-án benyújtott kereset — Dragomir kontra Bizottság

31

2019/C 270/34

T-330/19. sz. ügy: 2019. május 31-én benyújtott kereset — PNB Banka és társai kontra EKB

32

2019/C 270/35

T-344/19. sz. ügy: 2019. június 10-én benyújtott kereset — Front Polisario kontra Tanács

33

2019/C 270/36

T-356/19. sz. ügy: 2019. június 12-én benyújtott kereset — Front Polisario kontra Tanács

35

2019/C 270/37

T-358/19. sz. ügy: 2019. június 13-án benyújtott kereset — Groupe Canal + kontra Bizottság

35

2019/C 270/38

T-367/19. sz. ügy: 2019. június 19-én benyújtott kereset — Camerin kontra Bizottság

36

2019/C 270/39

T-368/19. sz. ügy: 2019. június 18-án benyújtott kereset — Datenlotsen Informationssysteme kontra Bizottság

37

2019/C 270/40

T-375/19. sz. ügy: 2019. június 20-án benyújtott kereset — Pisoni kontra Parlament

39

2019/C 270/41

T-377/19. sz. ügy: 2019. június 21-én benyújtott kereset — Topcart kontra EUIPO — Carl International (TC CARL)

39

2019/C 270/42

T-378/19. sz. ügy: 2019. június 21-én benyújtott kereset — Topcart ontra EUIPO — Carl International (TC CARL)

40

2019/C 270/43

T-379/19. sz. ügy: 2019. június 21-én benyújtott kereset — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation kontra EUIPO (Serviceplan)

41

2019/C 270/44

T-380/19. sz. ügy: 2019. június 21-én benyújtott kereset — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation kontra EUIPO (Serviceplan Solutions)

42

2019/C 270/45

T-381/19. sz. ügy: 2019. június 21-én benyújtott kereset — adp Gauselmann kontra EUIPO — Gameloft (City Mania)

43

2019/C 270/46

T-382/19. sz. ügy: 2019. június 25-én benyújtott kereset — Turk Hava Yollari kontra EUIPO — Sky (skylife)

44

2019/C 270/47

T-383/19. sz. ügy: 2019. június 21-én benyújtott kereset — CI és társai kontra Parlament és Tanács

45

2019/C 270/48

T-385/19. sz. ügy: 2019. június 25-án benyújtott kereset — Mazzone kontra Parlament

46

2019/C 270/49

T-388/19. sz. ügy: 2019. június 28-án benyújtott kereset — Puigdemont i Casamajó és Comín i Oliveres kontra Parlament

47

2019/C 270/50

T-389/19. sz. ügy: 2019. június 27-én benyújtott kereset — Coppo Gavazzi kontra Parlament

48

2019/C 270/51

T-390/19. sz. ügy: 2019. június 27-én benyújtott kereset — Muscardini kontra Parlament

50

2019/C 270/52

T-391/19. sz. ügy: 2019. június 27-én benyújtott kereset — Vinci kontra Parlament

50

2019/C 270/53

T-392/19. sz. ügy: 2019. június 27-én benyújtott kereset — Mantovani kontra Parlament

51

2019/C 270/54

T-400/19. sz. ügy: 2019. június 28-án benyújtott kereset — Iccrea Banca kontra ESZT

52


HU

 

Top