EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:044:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 44, 2019. február 4.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 44

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

62. évfolyam
2019. február 4.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2019/C 44/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2019/C 44/02

C-305/17. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. december 6-i ítélete (az Okresný súd Pozsony [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – FENS spol. s r.o. kontra Slovenská republika – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (Előzetes döntéshozatal – Áruk szabad mozgása – Vámok – Azonos hatású díjak – A belföldön termelt és kivitelre szánt villamos energia átviteli díja – Az ilyen szabályozásnak az áruk szabad mozgásának elvével való összeegyeztethetősége)

2

2019/C 44/03

C-378/17. sz. ügy: A Bíróság (Nagytanács) 2018. december 4-i ítélete (a Supreme Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – The Minister for Justice and Equality, The Commissioner of the Garda Síochána kontra Workplace Relations Commission (Előzetes döntéshozatal – A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód – 2000/78/EK irányelv – Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma – Rendőrtisztek felvétele – Az uniós jog egy meghatározott területen való alkalmazásának biztosítása céljából jogszabály által létrehozott országos szerv – Az uniós jognak nem megfelelő nemzeti szabályozás alkalmazásának mellőzésére vonatkozó jogkör – Az uniós jog elsőbbsége)

3

2019/C 44/04

C-480/17. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2018. december 6-i ítélete ítélete (a Finanzgericht Köln [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Frank Montag kontra Finanzamt Köln-Mitte (Előzetes döntéshozatal – Letelepedés szabadsága – Közvetlen adózás – Jövedelemadó – Szakmai előtakarékossági szervezet, illetve magánnyugdíjpénztár számára fizetett járulékok levonhatósága – A nem belföldi illetékességűek kizárása)

3

2019/C 44/05

C-629/17. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. december 6-i ítélete (a Supremo Tribunal de Justiça [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – J. Portugal Ramos Vinhos SA kontra Adega Cooperativa de Borba CRL (Előzetes döntéshozatal – Szellemi tulajdon – Védjegyjog – 2008/95/EK irányelv – A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja – Törlési okok – Kizárólag olyan megjelölésekből vagy jelzésekből álló szóvédjegy, amelyek valamely áru vagy szolgáltatás jellemzőinek leírására szolgálhatnak – Valamely áru vagy szolgáltatás egyéb jellemzői – Az áru előállítására szolgáló létesítmény – Borászati termékeket jelölő megjelölésből és földrajzi névből álló, a védjegyjogosult cégnevének egyik szóelemét alkotó szóvédjegy)

4

2019/C 44/06

C-672/17. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2018. december 6-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário [Centro de Arbitragem Administrativa [CAAD] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Portugália] – Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira (Előzetes döntéshozatal – Hozzáadottérték-adó (héa) – Adóalap – Csökkentés – Az adósemlegesség elve)

5

2019/C 44/07

C-675/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. december 6-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministero della Salute kontra Hannes Preindl (Előzetes döntéshozatal – Szakmai képesítések elismerése – 2005/36/EK irányelv – Egymást részben átfedő képzési idők végén megszerzett képesítést tanúsító okiratok elismerése – A fogadó tagállam vizsgálati jogköre)

5

2019/C 44/08

C-92/18. sz. ügy: 2018. február 7-én benyújtott kereset – Francia Köztársaság kontra Európai Parlament

6

2019/C 44/09

C-412/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-810/17. sz., King kontra Bizottság ügyben 2018. április 10-én hozott végzése ellen Anthony Andrew King által 2018. június 22-én benyújtott fellebbezés

7

2019/C 44/10

C-547/18. sz. ügy: A Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Lengyelország) által 2018. augusztus 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dong Yang Electronics Sp. z o.o. kontra Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

7

2019/C 44/11

C-558/18. sz. ügy: A Sąd Okręgowy w Łodzi (Lengyelország) által 2018. szeptember 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Miasto Łowicz kontra Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

8

2019/C 44/12

C-563/18. sz. ügy: A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2018. szeptember 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VX, WW, XV elleni büntetőeljárás

9

2019/C 44/13

C-585/18. sz. ügy: A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2018. szeptember 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A. K. kontra Krajowa Rada Sądownictwa

9

2019/C 44/14

C-624/18. sz. ügy: A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2018. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CP kontra Sąd Najwyższy

10

2019/C 44/15

C-625/18. sz. ügy: A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2018. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DO kontra Sąd Najwyższy

10

2019/C 44/16

C-653/18. sz. ügy: A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2018. október 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Unitel Sp. z o.o. w Warszawie kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

11

2019/C 44/17

C-668/18. sz. ügy: A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2018. október 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BP kontra UNIPARTS sarl z/s w Nyon

12

2019/C 44/18

C-684/18. sz. ügy: A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2018. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – World Comm Trading Gfz SRL kontra Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

13

2019/C 44/19

C-709/18. sz. ügy: A Špecializovaný trestný súd (Szlovákia) által 2018. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UL és VM elleni büntetőeljárás

14

2019/C 44/20

C-725/18. sz. ügy: A Grondwettelijk Hof (Belgium) által 2018. november 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Anton van Zantbeek VOF kontra Ministerraad

15

2019/C 44/21

C-735/18. sz. ügy: A Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgium) által 2018. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – IZ kontra Ryanair DAC

16

2019/C 44/22

C-742/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-627/16. sz., Cseh Köztársaság kontra Bizottság ügyben 2018. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a Cseh Köztársaság által 2018. november 27-én benyújtott fellebbezés

17

 

Törvényszék

2019/C 44/23

T-274/16. és T-275/16. sz. ügyek: A Törvényszék 2018. november 22-i ítélete – Saleh Thabet és társai kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika – Az egyiptomi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések – A pénzeszközök befagyasztása – Célok – Az érintett személyekre vonatkozó jegyzékbe vételi kritériumok – A felpereseknek az érintett személyek jegyzékébe való felvételének meghosszabbítása – Ténybeli alap – Jogellenességi kifogás – Jogalap – Arányosság – A tisztességes eljáráshoz való jog – Az ártatlanság vélelme – A megfelelő ügyintézés elve – Téves jogalkalmazás – Nyilvánvaló értékelési hiba – A tulajdonhoz való jog – A védelemhez való jog – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog”)

19

2019/C 44/24

T-314/16. és T-435/16. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2018. november 27-i ítélete – VG kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rendelet – A Bizottságnak »a vonatkozó egyetértési és a Team Europe-hoz ahhoz való csatlakozásról szóló levél« megszüntetésére irányuló határozatával kapcsolatos dokumentumok és információk – A hozzáférés megtagadása – A magánélet védelmére és az egyének védelmére vonatkozó kivétel – A személyes adatok védelme – 45/2001/EK rendelet – A továbbítás megtagadása – Az Alapjogi Charta 7., 47. és 48. cikke – Szerződésen kívüli felelősség”)

20

2019/C 44/25

T-329/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 5-i ítélete – Bristol-Myers Squibb Pharma kontra Bizottság és EMA („Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek – Ritka betegségek gyógyszerei – Az Elotuzumab ritka betegségek gyógyszerévé való minősítésének a visszavonásáról szóló határozat – Azt megállapító határozat, hogy a minősítés kritériumai már nem teljesülnek – Az emberi felhasználásra szánt Empliciti (Elotuzumab) gyógyszerre vonatkozó forgalombahozatali engedély – A 141/2000/EK rendelet 5. cikke (12) bekezdésének b) pontja – A 141/2000 rendelet 5. cikkének (8) bekezdése – Indokolási kötelezettség”)

21

2019/C 44/26

T-459/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 29-i ítélete – Spanyolország kontra Bizottság („EMGA és EMVA – A finanszírozásból kizárt kiadások – Az 1290/2005/EK rendelet 31. cikke – 73/2009 rendelet – Az IIER hiányosságai – Állandó legelők – Az alapokat fenyegető kockázat – VI/5330/97 dokumentum – A 796/2004/EK rendelet 73a. cikkének (2a) bekezdése – Az 1122/2009/EK rendelet 81. cikkének (3) bekezdése – a 7362009 rendelet 137. cikke – 25 %-os és 10 %-os átalánykiigazítások”)

21

2019/C 44/27

T-517/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 4-i ítélete – Janoha és társai kontra Bizottság („Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – A személyzeti szabályzat 2014. január 1-jei reformja – A személyzeti szabályzat X. mellékeltének 6. cikke – A szabadnapok megadására vonatkozó, a harmadik országba beosztott tisztviselőkre alkalmazandó új rendelkezések – Jogellenességi kifogás – A személyzeti szabályzat 10. cikkének második bekezdése – Az Alapjogi Charta 7. és 33. cikke – Egyenlő bánásmód – Szerzett jogok – Jogos bizalom – Jogbiztonság – Hatáskörrel való visszaélés”)

22

2019/C 44/28

T-518/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 4-i ítélete – Carreras Sequeros és társai kontra Bizottság („Közszolgálat – Tisztviselők és szerződéses alkalmazottak – A személyzeti szabályzat 2014. január 1-jei reformja – A személyzeti szabályzat X. mellékletének 6. cikke – Harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselők éves szabadságára alkalmazandó új rendelkezések – Jogellenességi kifogás – Az éves szabadság célja”)

23

2019/C 44/29

T-560/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 4-i ítélete – Schneider kontra EUIPO („Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazott – Az EUIPO szervezeti egységeinek belső átszervezése – Áthelyezés – Jogi alap – A személyzeti szabályzat 7. cikke – Szolgálati érdek – A feladatkörök lényeges módosulása – A munkakörök egyenértékűsége – Burkolt szankció – Hatáskörrel való visszaélés – Meghallgatáshoz való jog – Indokolási kötelezettség”)

24

2019/C 44/30

T-688/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 22-i ítélete – Janssen-Cases kontra Bizottság („Közszolgálat – Tisztviselők – Felvétel – Álláshirdetés – Bizottsági mediátor – A hatáskörrel rendelkező, kinevezésre jogosult hatóság – Hatáskör-átruházás – Eljárás – A személyzeti bizottsággal folytatott konzultáció – Felelősség”)

24

2019/C 44/31

T-720/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 29-i ítélete – ARFEA kontra Bizottság („Állami támogatások – Az olasz hatóságok által közszolgáltatásért nyújtott visszamenőleges kompenzáció – Az 1997 és 1998 között koncessziók alapján nyújtott autóbuszos regionális személyszállítási szolgáltatások – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat – Altmark ítélet – Anyagi jogi szabályok időbeli hatálya”)

25

2019/C 44/32

T-811/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 29-i ítélete – Di Bernardo kontra Bizottság („Közszolgálat – Tisztviselők – Felvétel – Versenyvizsga-felhívás – Nyílt versenyvizsga – A tartaléklistára való felvétel mellőzése – Indokolási kötelezettség – Szakmai tapasztalat – Felelősség”)

26

2019/C 44/33

T-829/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 27-i ítélete – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés kontra Parlament („Intézményi jog – Európai Parlament – Valamely politikai párt bizonyos kiadásait a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó szubvenció tekintetében nem támogathatónak nyilvánító határozat – A megfelelő ügyintézéshez való jog – Jogbiztonság – 2004/2003/EK rendelet – Nemzeti politikai párt közvetett finanszírozásának tilalma”)

26

2019/C 44/34

T-875/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 5-i ítélete – Falcon Technologies International kontra Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rendelet – Az orvostechnikai eszközök EK-megfelelőségi nyilatkozatával kapcsolatos jogszabályok szerinti bejelentett szervezetre vonatkozó értékelő jelentés – A hozzáférés megtagadása – A kereskedelmi érdekek védelmével kapcsolatos kivétel – Konkrét és egyedi vizsgálat elvégzésére vonatkozó kötelezettség – Nyomós közérdek – A részleges hozzáférés megtagadása”)

27

2019/C 44/35

T-31/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 22-i ítélete – Portugália kontra Bizottság („EMGA – Finanszírozásból kizárt kiadások – A legkülső régiók részére megállapított egyedi intézkedések – A 247/2006/EK rendelet 12. cikkének c) pontja – Műszaki támogatás – Ellenőrzési tevékenységek – Eljárási garanciák – Jogos bizalom”)

28

2019/C 44/36

T-152/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 5-i ítélete – Sumner kontra Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rendelet – A Bizottság által Írországgal szemben indított, kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárásra vonatkozó dokumentumok – A hozzáférés megtagadása – Az ellenőrzések, nyomozati cselekmények és könyvvizsgálatok védelmével kapcsolatos kivétel – Általános vélelem – Nyomós közérdek”)

28

2019/C 44/37

T-161/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 28-i ítélete – Le Pen kontra Parlament („Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat – Parlamenti asszisztensi támogatás – Jogalap nélkül kifizetett összegek behajtása – A főtitkár hatásköre – Védelemhez való jog – Jogos bizalom – Indokolási kötelezettség – Egyenlő bánásmód – Hatáskörrel való visszaélés – Ténybeli tévedés – Arányosság”)

29

2019/C 44/38

T-214/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 29-i ítélete – Out of the blue kontra EUIPO – Dubois és MFunds USA (FUNNY BANDS) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – FUNNY BANDS európai uniós szóvédjegy – Feltétlen kizáró okok – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja és 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja és 59. cikke (1) bekezdésének a) pontja]”)

30

2019/C 44/39

T-312/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 5-i ítélete – Campbell kontra Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rendelet – A Bizottság által a Litván Köztársasággal szemben indított, kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárásra vonatkozó dokumentumok – A hozzáférés megtagadása – Az ellenőrzések, nyomozati cselekmények és könyvvizsgálatok védelmével kapcsolatos kivétel – Általános vélelem – Nyomós közérdek”)

31

2019/C 44/40

T-315/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 27-i ítélete – Hebberecht kontra EKSZ („Közszolgálat – Tisztviselők – EKSZ – Beosztás – Az Európai Unió etiópiai küldöttségvezetői állása – Az alkalmazás meghosszabbítását megtagadó határozat – Szolgálati érdek – Indokolási kötelezettség – Egyenlő bánásmód”)

31

2019/C 44/41

T-372/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 29-i ítélete – Louis Vuitton Malletier kontra EUIPO – Bee-Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – LV POWER ENERGY DRINK európai uniós ábrás védjegy – LV korábbi európai uniós ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése (jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése) – A 207/2009 rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 60. cikke (1) bekezdésének a) pontja] – A 207/2009 rendelet 75. cikke [jelenleg a 2017/1001 rendelet 94. cikke] – Az EUIPO által hozott, a korábbi védjegy jóhírnevét elismerő korábbi határozatok”)

32

2019/C 44/42

T-373/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 29-i ítélete – Louis Vuitton Malletier kontra Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE európai uniós ábrás védjegy bejelentése – LV korábbi európai uniós ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése (jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése) – A 207/2009 rendelet 75. cikke [jelenleg a 2017/1001 rendelet 94. cikke] – Az EUIPO által hozott, a korábbi védjegy jóhírnevét elismerő korábbi határozatok”)

33

2019/C 44/43

T-416/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 22-i ítélete – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi kontra EUIPO – Papouis Dairies (fino) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A fino Cyprus Halloumi Cheese európai uniós ábrás védjegy bejelentése – A HALLOUMI korábbi európai uniós együttes szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – A megjelölések hasonlósága – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

34

2019/C 44/44

T-417/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 22-i ítélete – Ciprus kontra EUIPO – Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A fino Cyprus Halloumi Cheese európai uniós ábrás védjegy bejelentése – A HALLOUMI korábbi egyesült királysági tanúsító szóvédjegy – A felszólalás elutasítása – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – A megjelölések hasonlósága”)

35

2019/C 44/45

T-458/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 26-i ítélete – Shindler és társai kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset – Intézményi jog – Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése – A kilépés részletes szabályait meghatározó megállapodás – EUSZ 50. cikk – Az említett megállapodás megkötése céljából az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalások megkezdésére felhatalmazó tanácsi határozat – Az Egyesült Királyság más uniós tagállamban lakóhellyel rendelkező állampolgárai – Előkészítő aktus – Keresettel meg nem támadható jogi aktus – Közvetlen érintettség hiánya – Elfogadhatatlanság”)

35

2019/C 44/46

T-493/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 29-i ítélete – WL kontra ERCEA („Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Igazgatási vizsgálat – A próbaidő meghosszabbítása – Előkészítő aktus – Elbocsátás – Az elbocsátás elektronikus levélben történő közlése – Panaszbenyújtási határidő – Kezdőpont – Elfogadhatatlanság – A lényeges eljárási szabályok tiszteletben tartása – A próbaidő lejártát követő elbocsátásról szóló határozat – A bizalmi viszony megszakadása – Felelősség – A keresetben szereplő, de az eljárási szabályzat 106. cikke (2) bekezdésének megfelelően meg nem ismételt, tárgyalás tartására irányuló kérelem”)

36

2019/C 44/47

T-651/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 29-i ítélete – Sata kontra EUIPO – Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Festékszóró pisztoly) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – Festékszóró pisztolyt ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta – Korábbi formatervezési minták – Megsemmisítési okok – Tájékozott használó – Az alkotói szabadság foka – Egyéni jelleg – A technika állásának telítettsége – A 6/2002/EK rendelet 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja – A szóbeli eljárás célszerűsége – A 6/2002 rendelet 64. cikkének (1) bekezdése – Indokolási kötelezettség – A 6/2002 rendelet 62. cikke”)

37

2019/C 44/48

T-681/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 29-i ítélete – Khadi and Village Industries Commission kontra EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – Khadi európai uniós szóvédjegy – A bizonyítékoknak első alkalommal a fellebbezési tanács előtti eljárásban való szolgáltatása – A fellebbezési tanács mérlegelési jogköre – A 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (2) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 95. cikkének (2) bekezdése] – Feltétlen kizáró okok – A fogyasztók megtévesztésére alkalmas védjegy – A 207/2009 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésének g) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésének g) pontja] – Kitüntetést, jelvényt vagy címert tartalmazó védjegy – A 207/2009 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésének i) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésének i) pontja] – Rosszhiszeműség hiánya – A 207/2009 rendelet 52. cikkének (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 59. cikkének (1) bekezdésének b) pontja]”)

38

2019/C 44/49

T-682/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 29-i ítélete – Khadi and Village Industries Commission kontra EUIPO – BNP Best Natural Products (khadí Naturprodukte aus Indíen) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – A khadí Naturprodukte aus Indíen európai uniós ábrás védjegy – A bizonyítékoknak első alkalommal a fellebbezési tanács előtti eljárásban való szolgáltatása – A fellebbezési tanács mérlegelési jogköre – A 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (2) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 95. cikkének (2) bekezdése] – Feltétlen kizáró okok – A fogyasztók megtévesztésére alkalmas védjegy – A 207/2009 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésének g) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésének g) pontja] – Rosszhiszeműség hiánya – A 207/2009 rendelet 52. cikkének (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 59. cikkének (1) bekezdésének b) pontja]”)

39

2019/C 44/50

T-683/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 29-i ítélete – Khadi and Village Industries Commission kontra EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – Khadi Ayurveda európai uniós szóvédjegy – A bizonyítékoknak első alkalommal a fellebbezési tanács előtti eljárásban való szolgáltatása – A fellebbezési tanács mérlegelési jogköre – A 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (2) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 95. cikkének (2) bekezdése] – Feltétlen kizáró okok – A fogyasztók megtévesztésére alkalmas védjegy – A 207/2009 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésének g) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésének g) pontja] – Rosszhiszeműség hiánya – A 207/2009 rendelet 52. cikkének (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 59. cikkének (1) bekezdésének b) pontja]”)

40

2019/C 44/51

T-702/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 23-i ítélete – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi kontra EUIPO – Papouis Dairies (Papouis Halloumi) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A Papouis Halloumi európai uniós ábrás védjegy bejelentése – A HALLOUMI korábbi európai uniós együttes szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – A megjelölések hasonlósága – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

41

2019/C 44/52

T-703/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 22-i ítélete – Ciprus kontra EUIPO – Papouis Dairies (Papouis Halloumi) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A Papouis Halloumi európai uniós ábrás védjegy bejelentése – A HALLOUMI korábbi egyesült királysági tanúsító szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – A megjelölések hasonlósága – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – A megjelölések hasonlósága”)

42

2019/C 44/53

T-724/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 22-i ítélete – The Vianel Group kontra EUIPO – Viania Dessous (VIANEL) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – VIANEL szóvédjegy – VIANIA korábbi európai uniós szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

43

2019/C 44/54

T-763/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 29-i ítélete – Septona kontra EUIPO – Intersnack Group (welly) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A welly európai uniós ábrás védjegy bejelentése – Kelly’s és Kelly’s www.kellys.eu CHIPS korábbi európai uniós ábrás védjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

43

2019/C 44/55

T-824/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 27-i ítélete – H2O Plus kontra EUIPO (H 2 O+) („Európai uniós védjegy – Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – H 2 O+ ábrás védjegy – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető képesség hiánya – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

44

2019/C 44/56

T-826/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 22-i ítélete – TeamBank kontra EUIPO – Fio Systems (FYYO) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az FYYO európai uniós szóvédjegy bejelentése – A korábbi FIO európai uniós szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A megjelölések hasonlósága – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

45

2019/C 44/57

T-9/18. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 22-i ítélete – Addiko Bank kontra EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING) („Európai uniós védjegy – A STRAIGHTFORWARD BANKING európai uniós szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

45

2019/C 44/58

T-59/18. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 22-i ítélete – Endoceutics kontra EUIPO – Merck (FEMIVIA) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A FEMIVIA európai uniós szóvédjegy bejelentése – A korábbi FEMIBION INTIMA európai uniós szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – Az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

46

2019/C 44/59

T-78/18. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 22-i ítélete – AB Mauri Italy kontra EUIPO – Lesaffre (FERMIN) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A FERMIN európai uniós szóvédjegy bejelentése – A korábbi FERMIPAN nemzetközi és Benelux szóvédjegyek – Viszonylagos kizáró ok – A 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

47

2019/C 44/60

T-585/11. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 25-i végzése – Cheverny Investments kontra Bizottság („Állami támogatások – A veszteségek következő adóévekre történő átviteléről szóló német adójogszabályok [Sanierungsklausel] – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – A megtámadott jogi aktus Bíróság általi megsemmisítése – A jogvita tárgytalanná válása – Okafogyottság”)

47

2019/C 44/61

T-586/11. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 25-i végzése – Oppenheim kontra Bizottság („Állami támogatások – A veszteségek következő adóévekre történő átviteléről szóló német adójogszabályok [Sanierungsklausel] – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – A megtámadott jogi aktus Bíróság általi megsemmisítése – A jogvita tárgytalanná válása – Okafogyottság”)

48

2019/C 44/62

T-610/11. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 25-i végzése – Wagon Automotive Nagold kontra Bizottság („Állami támogatások – A veszteségek következő adóévekre történő átviteléről szóló német adójogszabályok [Sanierungsklausel] – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – A megtámadott jogi aktus Bíróság általi megsemmisítése – A jogvita tárgytalanná válása – Okafogyottság”)

49

2019/C 44/63

T-612/11. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 25-i végzése – Treofan Holdings és Treofan Germany kontra Bizottság („Állami támogatások – A veszteségek következő adóévekre történő átviteléről szóló német adójogszabályok [Sanierungsklausel] – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – A megtámadott jogi aktus Bíróság általi megsemmisítése – A jogvita tárgytalanná válása – Okafogyottság”)

50

2019/C 44/64

T-613/11. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 25-i végzése – VMS Deutschland kontra Bizottság („Állami támogatások – A veszteségek következő adóévekre történő átviteléről szóló német adójogszabályok [Sanierungsklausel] – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – A megtámadott jogi aktus Bíróság általi megsemmisítése – A jogvita tárgytalanná válása – Okafogyottság”)

50

2019/C 44/65

T-619/11. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 25-i végzése – CB kontra Bizottság („Állami támogatások – A veszteségek következő adóévekre történő átviteléről szóló német adójogszabályok [Sanierungsklausel] – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – A megtámadott jogi aktus Bíróság általi megsemmisítése – A jogvita tárgytalanná válása – Okafogyottság”)

51

2019/C 44/66

T-621/11. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 25-i végzése – SiNN kontra Bizottság („Állami támogatások – A veszteségek következő adóévekre történő átviteléről szóló német adójogszabályok [Sanierungsklausel] – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – A megtámadott jogi aktus Bíróság általi megsemmisítése – A jogvita tárgytalanná válása – Okafogyottság”)

52

2019/C 44/67

T-626/11. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 25-i végzése – Sky Deutschland és Sky Deutschland Fernsehen kontra Bizottság („Állami támogatások – A veszteségek következő adóévekre történő átviteléről szóló német adójogszabályok [Sanierungsklausel] – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – A megtámadott jogi aktus Bíróság általi megsemmisítése – A jogvita tárgytalanná válása – Okafogyottság”)

53

2019/C 44/68

T-627/11. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 25-i végzése – ATMvision kontra Bizottság („Állami támogatások – A veszteségek következő adóévekre történő átviteléről szóló német adójogszabályok [Sanierungsklausel] – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – A megtámadott jogi aktus Bíróság általi megsemmisítése – A jogvita tárgytalanná válása – Okafogyottság”)

53

2019/C 44/69

T-628/11. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 25-i végzése – Biogas Nord kontra Bizottság („Állami támogatások – A veszteségek következő adóévekre történő átviteléről szóló német adójogszabályok [Sanierungsklausel] – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – A megtámadott jogi aktus Bíróság általi megsemmisítése – A jogvita tárgytalanná válása – Okafogyottság”)

54

2019/C 44/70

T-629/11. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 25-i végzése – Biogas Nord Anlagenbau kontra Bizottság („Állami támogatások – A veszteségek következő adóévekre történő átviteléről szóló német adójogszabályok [Sanierungsklausel] – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – A megtámadott jogi aktus Bíróság általi megsemmisítése – A jogvita tárgytalanná válása – Okafogyottság”)

55

2019/C 44/71

T-552/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 16-i végzése – OT kontra Bizottság („Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Az EMCDDA igazgatói állására benyújtott pályázat – A pályázat elutasítása – A kinevezési tanácsadó bizottság véleménye – Keresettel nem megtámadható aktus – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

56

2019/C 44/72

T-576/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 16-i végzése – OT kontra Bizottság („Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Az EMCDDA igazgatói állására irányuló pályázat – A pályázat elutasítása – Perfüggőség – Segítségnyújtási kérelem elutasítása – Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)

56

2019/C 44/73

T-661/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 19-i végzése – Credito Fondiario kontra ESZT („Megsemmisítés iránti és kártérítési kereset – Gazdasági és monetáris unió – Bankunió – A hitelintézetekre és bizonyos befektetési vállalkozásokra vonatkozó Egységes Szanálási Mechanizmus (ESZM) – Egységes Szanálási Alap (ESZA) – A 2016. évi előzetes hozzájárulások meghatározása – Keresetindítási határidő – Elkésettség – Jogellenességi kifogás – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

57

2019/C 44/74

T-14/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 19-i végzése – Landesbank Baden-Württemberg kontra ESZT („Megsemmisítés iránti és kártérítési kereset – Gazdasági és monetáris unió – Bankunió – A hitelintézetekre és bizonyos befektetési vállalkozásokra vonatkozó Egységes Szanálási Mechanizmus (ESZM) – Egységes Szanálási Alap (ESZA) – A 2016. évi előzetes hozzájárulások meghatározása – Keresetindítási határidő – Elkésettség – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

58

2019/C 44/75

T-42/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 19-i végzése – VR-Bank Rhein-Sieg kontra ESZT („Megsemmisítés iránti és kártérítési kereset – Gazdasági és monetáris unió – Bankunió – A hitelintézetekre és bizonyos befektetési vállalkozásokra vonatkozó Egységes Szanálási Mechanizmus (ESZM) – Egységes Szanálási Alap (ESZA) – A 2016. évi előzetes hozzájárulások meghatározása – Keresetindítási határidő – Elkésettség – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

58

2019/C 44/76

T-282/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 25-i végzése – UI kontra Tanács („Közszolgálat – Tisztviselők – Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset – A próbaidőt értékelő jelentést követő határozat hiánya – A személyzeti szabályzat 34. cikke – Elbocsátó határozat – Okafogyottság”)

59

2019/C 44/77

T-293/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 23-i végzése – Fakro kontra Bizottság („Verseny – A tetőablakok piacán fennálló erőfölénnyel való visszaélés – Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset – Intézményi mulasztást megszüntető elutasító határozat – Okafogyottság”)

60

2019/C 44/78

T-355/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 22-i végzése – Daico International kontra EUIPO – American Franchise Marketing (RoB) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – RoB ábrás védjegy – Törlés – A 207/2009/EK rendelet 60. cikkének (1) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 68. cikkének (1) bekezdése] – A 207/2009 rendelet 75. cikke [jelenleg a 2017/1001 rendelet 94. cikke] – A 2868/95/EK rendelet 49. szabályának (3) bekezdése [jelenleg az (EU) 2018/625 rendelet 23. cikkének (3) bekezdése] – A 2868/95 rendelet 62. szabályának (3) bekezdése [jelenleg a 2018/625 rendelet 58. cikkének (3) bekezdése] – Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

60

2019/C 44/79

T-356/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 22-i végzése – Daico International kontra EUIPO – American Franchise Marketing (RoB) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – RoB szóvédjegy – Törlés – A 207/2009/EK rendelet 75. cikke [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 94. cikke] – A 2868/95/EK rendelet 62. szabályának (3) bekezdése [jelenleg az (EU) 2018/625 rendelet 58. cikkének (3) bekezdése] – Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

61

2019/C 44/80

T-494/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 19-i végzése – Iccrea Banca kontra Bizottság és ESZT („Megsemmisítés iránti és kártérítési kereset – Gazdasági és monetáris unió – Bankunió – A hitelintézetekre és bizonyos befektetési vállalkozásokra vonatkozó Egységes Szanálási Mechanizmus (ESZM) – Egységes Szanálási Alap (ESZA) – A 2016. évi előzetes hozzájárulások meghatározása – Az alperes téves megjelölése – Keresetindítási határidő – Elkésettség – Hipotetikus jogi aktusok – Kártérítési kérelem – A megsemmisítés iránti kérelemmel fennálló szoros kapcsolat – Jogellenességi kifogás – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

62

2019/C 44/81

T-560/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 6-i végzése – Fortischem kontra Parlament és Tanács („Megsemmisítés iránti kereset – Környezet – (EU) 2017/852 rendelet – Az emberi egészség és a környezet védelme – A klórnak és a szódának a higany elektródként való felhasználásával történő gyártására vonatkozó tilalom – EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdés – A személyében való érintettség hiánya – Elfogadhatatlanság”)

62

2019/C 44/82

T-658/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 12-i végzése – Stichting Against Child Trafficking kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti és intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset – Esetleges üldözendő cselekményeket az OLAF-nak bejelentő jogi személy – Az OLAF vizsgálat mellőzéséről szóló határozata – Keresettel nem megtámadható jogi aktus – Elfogadhatatlanság – Költségek – Méltányosság – Az eljárási szabályzat 135. cikkének (1) bekezdése”)

63

2019/C 44/83

T-711/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 14-i végzése – Spinoit kontra Bizottság és társai („Megsemmisítés iránti és kártérítési kereset – Valamely szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés keretében az Unió algériai küldöttségének szekcióvezetője által elfogadott aktus – A felperes mint szakértő felváltása iránti kérelemről szóló határozat – Az ajánlattevő társaság és a felperes közötti megállapodás e határozatot követő megszüntetése – Az alperesi minőség hiánya – Keresettel nem megtámadható aktus – Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértésének hiánya – Okozati összefüggés – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)

64

2019/C 44/84

T-717/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 6-i végzése – Chioreanu kontra ERCEA („Megsemmisítés iránti kereset – ERCEA – »Horizont 2020« kutatási és innovációs keretprogram – A kutatási pályázat elbírálásának felülvizsgálata iránti kérelmet elutasító határozat – Közigazgatási jogorvoslat a Bizottság előtt – A közigazgatási jogorvoslat elutasítása – Az alperes téves megjelölése – Meghagyás iránti kérelem – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

65

2019/C 44/85

T-733/17. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. november 23-i végzése – GMPO kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés – Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek – Trientin- tetrahidroklorid hatóanyag – A Bizottság azon határozata, hogy a Cuprior-trientine gyógyszert nem minősítette a ritka betegségek gyógyszerévé – 141/2000/EK rendelet – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – A sürgősség hiánya”)

65

2019/C 44/86

T-756/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 27-i végzése – CMS Hasche Sigle kontra EUIPO (WORLD LAW GROUP) („Európai uniós védjegy – A WORLD LAW GROUP európai uniós szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető képesség hiánya – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

66

2019/C 44/87

T-793/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 14-i végzése – Bruel kontra Bizottság és társai („Megsemmisítés iránti és kártérítési kereset – Valamely szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés keretében az Unió algériai küldöttségének szekcióvezetője által elfogadott aktus – A felperes mint szakértő felváltása iránti kérelemről szóló határozat – Az ajánlattevő társaság és a felperes közötti megállapodás e határozatot követő megszüntetése – Az alperesi minőség hiánya – Keresettel nem megtámadható aktus – Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértésének hiánya – Okozati összefüggés – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)

67

2019/C 44/88

T-809/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i végzése – Intercontact Budapest kontra CdT („Megsemmisítés iránti kereset – Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések – Közbeszerzési eljárás – Az ajánlattevőnek a rangsorolási eljárásban való besorolása – Keresetindítási határidő – Késedelem – Elfogadhatatlanság”)

67

2019/C 44/89

T-811/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 3-i végzése – Classic Media kontra EUIPO – Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – CLASSIC DRIVER szóvédjegy – A korábbi DRIVER európai uniós szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

68

2019/C 44/90

T-45/18. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i végzése – Novenco Building & Industry kontra EUIPO – Novenco Ventilator (Beijing) (NOVENCO) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – NOVENCO ábrás védjegy – Novenco korábbi európai uniós szóvédjegy – A nemzetközi lajstromozás törlése – A jogvita tárgyának megszűnése – Okafogyottság”)

69

2019/C 44/91

T-82/18. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 21-i végzése – Husky CZ kontra EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY) („Európai uniós védjegy – A HUSKY európai uniós ábrás védjegy bejelentése – A korábbi HUSKY európai uniós szó- és ábrás védjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

69

2019/C 44/92

T-275/18. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 30-i végzése – Front Polisario kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset – Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás – A megkötésről szóló jogi aktus – Az említett megállapodás Nyugat-Szahara területére való alkalmazhatatlansága – A kereshetőségi jog hiánya – Elfogadhatatlanság”)

70

2019/C 44/93

T-305/18. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. november 28-i végzése – Klyuyev kontra Tanács („Ideiglenes intézkedés – Közös kül- és biztonságpolitika – Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések – A pénzeszközök befagyasztása – A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – Fumus boni iuris – A sürgősség hiánya”)

71

2019/C 44/94

T-337/18. R. II. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. október 25-i végzése – Laboratoire Pareva kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés – 528/2012/EU rendelet – Biocid termékek – A PHMB (1415; 4.7) hatóanyag – A jóváhagyás megtagadása – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Új kérelem – Az új tények hiánya – Elfogadhatatlanság”)

71

2019/C 44/95

T-347/18. R. II. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. október 25-i végzése – Laboratoire Pareva kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés – 528/2012/EU rendelet – Biocid termékek – A PHMB (1415; 4.7) hatóanyag – A jóváhagyás megtagadása – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Új kérelem – Az új tények hiánya – Elfogadhatatlanság”)

72

2019/C 44/96

T-419/18. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. október 25-i végzése – Crédit agricole és Crédit agricole Corporate and Investment Bank kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés – Verseny – Euro Interbank Offered Rates (Euribor) – Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) – Az EUMSZ 101. cikkbe ütköző jogsértést megállapító határozatban szereplő egyes információk bizalmas kezelése iránti kérelem elutasítása – Az ártatlanság vélelmének elve – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A fumus boni iuris hiánya”)

73

2019/C 44/97

T-420/18. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. október 25-i végzése – JPMorgan Chase és társai kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés – Verseny – Euro Interbank Offered Rates (Euribor) – Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) – Az EUMSZ 101. cikkbe ütköző jogsértést megállapító határozatban szereplő egyes információk bizalmas kezelése iránti kérelem elutasítása – Az ártatlanság vélelmének elve – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A fumus boni iuris hiánya”)

73

2019/C 44/98

T-590/18. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. október 25-i végzése – Antonakopoulos kontra Parlament („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Közszolgálat – Tisztviselők – A tisztviselő tisztségéből történő felfüggesztése az illetmény visszatartása nélkül – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – A jóhírnév sérelme – A sürgősség hiánya”)

74

2019/C 44/99

T-591/18. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. október 25-i végzése – ZD kontra Parlament („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Közszolgálat – Tisztviselők – A tisztviselő tisztségéből történő felfüggesztése az illetmény visszatartása nélkül – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – A jóhírnév sérelme – A sürgősség hiánya”)

75

2019/C 44/100

T-603/18. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. október 25-i végzése – ZE kontra Parlament („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Közszolgálat – Tisztviselők – A tisztviselő tisztségéből történő felfüggesztése az illetmény visszatartása nélkül – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A jóhírnév sérelme – A sürgősség hiánya”)

75

2019/C 44/101

T-699/18. sz. ügy: 2018. november 26-án benyújtott kereset – Apera Capital Master kontra EUIPO – Altera Capital (APERA CAPITAL)

76

2019/C 44/102

T-708/18. sz. ügy: 2018. november 28 -án benyújtott kereset – ZPC Flis kontra EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)

76

2019/C 44/103

T-712/18. sz. ügy: 2018. december 3-án benyújtott kereset – Umweltinstitut München kontra Bizottság

77

2019/C 44/104

T-713/18. sz. ügy: 2018. december 3 -án benyújtott kereset – – Esim Chemicals kontra EUIPO – Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite (ESIM Chemicals)

78

2019/C 44/105

T-716/18. sz. ügy: 2018. december 5-én benyújtott kereset – The Logistical Approach kontra EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)

79

2019/C 44/106

T-719/18. sz. ügy: 2018. december 6-án benyújtott kereset – Telemark plus kontra EUIPO (Telemarkfest)

79

2019/C 44/107

T-729/18. sz. ügy: 2018. december 10-én benyújtott kereset – El Corte Inglés kontra EUIPO – Lloyd Shoes GmbH (LLOYD)

80

2019/C 44/108

T-636/15. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 8-i végzése – Infratel Italia és társai kontra Bizottság

81

2019/C 44/109

T-295/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 26-i végzése – Danpower Baltic kontra Bizottság

81

2019/C 44/110

T-379/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 26-i végzése – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft kontra EUIPO – C & C IP (T)

81

2019/C 44/111

T-401/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 26-i végzése – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft kontra EUIPO – C & C IP (T)

82

2019/C 44/112

T-730/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 20-i végzése – Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

82

2019/C 44/113

T-2/18. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i végzése – Wirecard kontra EUIPO – AXA Banque (boon.)

82

2019/C 44/114

T-222/18. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 29-i végzése – Aliança – Vinhos de Portugal kontra EUIPO – Lidl Stiftung (ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL)

82

2019/C 44/115

T-252/18. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 27-i végzése – European Anglers Alliance kontra Tanács

83

2019/C 44/116

T-374/18. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i végzése – Labiri kontra EGSZB

83


HU

 

Top