EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:025:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 25, 2019. január 21.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 25

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

62. évfolyam
2019. január 21.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2019/C 25/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2019/C 25/02

C-626/15. és C-659/16. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2018. november 20-i ítélete – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa (C-626/15) – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa (C-659/16) (Megsemmisítés iránti kereset – Az Állandó Képviselők Bizottságának (Coreper) határozata – Vitaanyagnak valamely nemzetközi fórumhoz való benyújtását jóváhagyó határozat – Elfogadhatóság – Megtámadható aktus – Az Európai Unió kizárólagos, megosztott vagy kiegészítő hatásköre – Az Unió kizárólagos fellépése valamely nemzetközi szervben vagy a tagállamok Unió oldalán való részvétele – A tengeri biológiai erőforrások megőrzése – Halászat – Környezetvédelem – Kutatás – Védett tengeri területek (MPA) – Antarktisz-szerződés – Az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény – Weddell-tenger és Ross-tenger)

2

2019/C 25/03

C-648/16. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fortunata Silvia Fontana kontra Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria (Előzetes döntéshozatal – Hozzáadottérték-adó (héa) – 2006/112/EK irányelv – 273. cikk – Utólagos adómegállapítás – Az adóalap induktív megállapítási módszere – Héalevonási jog – Vélelem – A semlegesség és az arányosság elve – A héaszámítást a vélelmezett forgalomra alapító nemzeti törvény)

3

2019/C 25/04

C-664/16. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Curtea de Apel Alba Iulia [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lucreţiu Hadrian Vădan kontra Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba (Előzetes döntéshozatal – Közös hozzáadottértékadó-rendszer – 2006/112/EK irányelv – A 167., 168., 178. és 273. cikk – A levonási jog terjedelme – Számlák hiánya – Igazságügyi szakértői vélemény igénybevétele – A levonási jog bizonyításának terhe – Az adósemlegesség és az arányosság elve)

4

2019/C 25/05

C-29/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Novartis Farma SpA kontra Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità (Előzetes döntéshozatal – Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek – 2001/83/EK irányelv – A 3. cikk 1. pontja – 6. cikk – 89/105/EGK irányelv – 726/2004/EK rendelet – 3., 25. és 26. cikk – A gyógyszereknek a forgalombahozatali engedélyükben nem említett kezelésre történő (off-label) felhasználás céljából történő újracsomagolása – A nemzeti egészségbiztosítási rendszer által történő finanszírozás)

4

2019/C 25/06

C-147/17. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. november 20-i ítélete (a Curtea de Apel Constanţa [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas és társai kontra Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (Előzetes döntéshozatal – A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme – Munkaidő-szervezés – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 31. cikk – 2003/88/EK irányelv – Hatály – Eltérés – Az 1. cikk (3) bekezdése – 89/391/EGK irányelv – A 2. cikk (2) bekezdése – Nevelőszülői tevékenység)

5

2019/C 25/07

C-151/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. november 22-i ítélete (demande de décision préjudicielle de High Court of Justice [England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court] – Egyesült Királyság) – Swedish Match AB kontra Secretary of State for Health (Előzetes döntéshozatal – Jogszabályok közelítése – Dohánytermékek gyártása, kiszerelése és árusítása – 2014/40/EU irányelv – Az 1. cikk c) pontja és a 17. cikk – A szájon át fogyasztott dohánytermékek forgalomba hozatalának tilalma – Érvényesség)

6

2019/C 25/08

C-245/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González kontra Consejería de Educación de Castilla-La Mancha (Előzetes döntéshozatal – 1999/70/EK irányelv – Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás – 4. szakasz – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – A határozott ideig tartó munkaviszony megszüntetését az alkalmazás okának megszűnése esetén lehetővé tevő nemzeti szabályozás – A tanév idejére alkalmazott tanárok – A munkaviszony megszüntetése az utolsó tanítási napon – Munkaidő-szervezés – 2003/88/EK irányelv)

7

2019/C 25/09

C-295/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. november 22-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário [Centro de Arbitragem Administrativa [CAAD] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Portugália] – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira (Előzetes döntéshozatal – A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere – 2006/112/EK irányelv – Hatály – Adóköteles ügyletek – Ellenérték fejében nyújtott szolgáltatás – Károk és nem adóköteles kamatok, valamint „kártérítés” fizetésének formájában nyújtott adóköteles szolgáltatások közötti különbségtétel)

8

2019/C 25/10

C-452/17. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Tribunal de commerce de Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Zako SPRL kontra Sanidel SA (Előzetes döntéshozatal – Önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökök – 86/653/EGK irányelv – Az 1. cikk (2) bekezdése – A „kereskedelmi ügynök” fogalma – A tevékenységét a megbízó vállalkozásánál gyakorló, önálló vállalkozóként működő közvetítő – Az áruknak a megbízó javára történő eladására vagy vételére irányuló tárgyaláshoz kapcsolódó feladatoktól eltérő feladatok végzése)

9

2019/C 25/11

C-575/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. november 22-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA kontra Ministre de l’Action et des Comptes publics (Előzetes döntéshozatal – A tőke szabad mozgása – A külföldi illetőségű társaságoknak fizetett, belföldről származó osztalék bruttó összegére kivetett forrásadó – A belföldi illetőségű társaságoknak fizetett osztalék adóztatásának veszteséges adóév esetén történő elhalasztása – Eltérő bánásmód – Igazolás – Összehasonlíthatóság – Az adóztatási joghatóság tagállamok közötti kiegyensúlyozott megosztása – Az adó hatékony beszedése – Arányosság – Hátrányos megkülönböztetés)

10

2019/C 25/12

C-619/17. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Tribunal Supremo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministerio de Defensa kontra Ana de Diego Porras (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – 1999/70/EK irányelv – Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás – 4. szakasz – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – Igazolás – 5. szakasz – Az egymást követő, határozott időre szóló munkaszerződések vagy munkaviszonyok alkalmazásából származó visszaélés megakadályozására irányuló intézkedések – Határozatlan időre szóló munkaszerződés objektív okból történő megszüntetése esetén járó végkielégítés – A helyettesítés céljából létrejött, határozott időre szóló munkaszerződés lejártakor a végkielégítés hiánya)

10

2019/C 25/13

C-625/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. november 22-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG kontra Finanzamt Feldkirch (Előzetes döntéshozatal – EUMSZ 56. és EUMSZ 63. cikk – Szolgáltatásnyújtás szabadsága és a tőke szabad mozgása – Hitelintézetek – Stabilitási adó és az ausztriai székhelyű hitelintézetek nem konszolidált mérlegfőösszege alapján megállapított ezen adóhoz való külön hozzájárulás – A határokon átnyúló jellegű banki műveletek bennfoglaltsága – A leányvállalatok másik tagállamban való műveleteinek a kizártsága – Eltérő bánásmód – Korlátozás – Igazolás)

11

2019/C 25/14

C-627/17. sz. ügy: A Bíróság (tízedik tanács) 2018. november 22-i ítélete (az Okresný súd Dunajská Streda [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ZSE Energia a.s. kontra RG (Előzetes döntéshozatal – 861/2007/EK rendelet – A kis értékű követelések európai eljárása – A 2. cikk (1) bekezdése és a 3. cikk (1) bekezdése – Hatály – A „felek” fogalma – Határon átnyúló jogviták)

12

2019/C 25/15

C-679/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. november 22-i ítélete (a Hof van beroep te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vlaamse Gewest, képviseli a Vlaamse regering dans la personne du Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaamse Gewest, képviseli a Vlaamse regering dans la personne du Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw kontra Johannes Huijbrechts (Előzetes döntéshozatal – A tőke szabad mozgása – Korlátozások – Adójogszabályok – Öröklési illeték – Fenntartható módon művelt erdők – Mentesség – Az erdőterületek védelme)

13

2019/C 25/16

C-713/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. november 21-i ítélete (a Landesverwaltungsgericht Oberösterreich [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ahmad Shah Ayubi kontra Bezirkshauptmannschaft Linz-Land (Előzetes döntéshozatal – 2011/95/EU irányelv – A nemzetközi védelem tartalmára vonatkozó szabályok – Menekült jogállás – 29. cikk – Szociális védelem – Eltérő bánásmód – Ideiglenes tartózkodási joggal rendelkező menekültek)

13

2019/C 25/17

C-490/18. sz. ügy: A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. július 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SD kontra Agrárminiszter

14

2019/C 25/18

C-580/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-41/17. sz., Lotte Co. Ltd kontra Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2018. július 12-én hozott ítélete ellen a Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH által 2018. szeptember 18-án benyújtott fellebbezés

15

2019/C 25/19

C-618/18. sz. ügy: A Giudice di pace di L'Aquila (Olaszország) által 2018. október 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gabriele di Girolamo kontra Ministero della Giustizia

16

2019/C 25/20

C-639/18. sz. ügy: A Landgericht Kiel (Németország) által 2018. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KH kontra Sparkasse Südholstein

17

2019/C 25/21

C-641/18. sz. ügy: A Tribunale di Genova (Olaszország) által 2018. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LG és társai kontra Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale kontra

18

2019/C 25/22

C-646/18. sz. ügy: A Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spanyolország) által 2018. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – OD kontra Ryanair D. A. C.

18

2019/C 25/23

C-648/18. sz. ügy: A Tribunalul Bucureşti (Románia) által 2018. október 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) kontra Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

19

2019/C 25/24

C-658/18. sz. ügy: A Giudice di pace di Bologna (Olaszország) által 2018. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UX kontra Governo della Repubblica Italiana

19

2019/C 25/25

C-660/18. sz. ügy: A Landgericht Berlin (Németország) által 2018. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sundair GmbH kontra WV és társai

21

2019/C 25/26

C-661/18. sz. ügy: A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugália) által 2018. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CTT – Correios de Portugal kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2019/C 25/27

C-667/18. sz. ügy: A Grondwettelijk Hof (Belgium) által 2018. október 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone kontra Ministerraad

22

2019/C 25/28

C-670/18. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Olaszország) által 2018. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CO kontra Comune di Gesturi

23

2019/C 25/29

C-672/18. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2018. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DN kontra Ministre de l'Action et des Comptes publics

23

2019/C 25/30

C-673/18. sz. ügy: A Cour d’appel de Paris (Franciaország) által 2018. október 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Santen SAS kontra Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

24

2019/C 25/31

C-677/18. sz. ügy: A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2018. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Amoena Ltd kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

25

2019/C 25/32

C-678/18. sz. ügy: Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2018. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

26

2019/C 25/33

C-679/18. sz. ügy: Az Okresní soud v Ostravě (Cseh Köztársaság) által 2018. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – OPR-Finance s.r.o. kontra GK

26

2019/C 25/34

C-687/18. sz. ügy: A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2018. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SY kontra Associated Newspapers Ltd

27

2019/C 25/35

C-688/18. sz. ügy: A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2018. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TX és UW elleni büntetőeljárás

28

2019/C 25/36

C-689/18. sz. ügy: A Dioikitiko Protodikeio Patron (Görögország) által 2018. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – XT kontra Elliniki Dimosio

28

2019/C 25/37

C-703/18. sz. ügy: A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2018. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Healthspan Limited kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

29

2019/C 25/38

C-704/18. sz. ügy: A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2018. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LD, ME, NF, OG, PH és RI elleni büntetőeljárás

30

 

Törvényszék

2019/C 25/39

T-202/10. RENV II. és T-203/10. RENV II. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Stichting Woonlinie és társai kontra Bizottság („Állami támogatások – Szociális lakhatás – A szociális lakásépítő szövetkezetek javát szolgáló támogatási program – Létező támogatások – A tagállam kötelezettségvállalásai – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat – A 659/1999/EK rendelet 17. cikke – Általános gazdasági érdekű szolgáltatás – Az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése – A közszolgáltatási feladat meghatározása”)

31

2019/C 25/40

T-207/10. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Deutsche Telekom kontra Bizottság („Állami támogatások – Társasági adóra vonatkozó adórendszer, amely a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszi a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és annak részleges visszatéríttetését elrendelő határozat – A szabályozás továbbiakban való részleges alkalmazását lehetővé tevő rendelkezés – Okafogyottság megállapítása iránti kérelem – Az eljáráshoz fűződő érdek fennmaradása – Jogos bizalom – A Bizottság által tett határozott ígéretek – A bizalom jogszerűsége – A jogos bizalom időbeli hatálya”)

32

2019/C 25/41

T-219/10. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – World Duty Free Group kontra Bizottság („Állami támogatások – Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat – Az állami támogatás fogalma – Szelektivitás – Referencia-rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása – Az intézkedés révén kedvezményezett vállalkozások – Jogos bizalom”)

33

2019/C 25/42

T-227/10. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Banco Santander kontra Bizottság („Állami támogatások – Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat – Az állami támogatás fogalma – Szelektivitás – Referencia-rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása – Az intézkedés révén kedvezményezett vállalkozások – Jogos bizalom”)

34

2019/C 25/43

T-239/11. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Sigma Alimentos Exterior kontra Bizottság („Állami támogatások – Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat – Az állami támogatás fogalma – Szelektivitás – Referencia-rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása”)

34

2019/C 25/44

T-399/11. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Banco Santander és Santusa kontra Bizottság („Állami támogatások – Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat – Az állami támogatás fogalma – Szelektivitás – Referencia-rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása – Az intézkedés révén kedvezményezett vállalkozások – Jogos bizalom”)

35

2019/C 25/45

T-405/11. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Axa Mediterranean kontra Bizottság („Állami támogatások – Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat – Az állami támogatás fogalma – Szelektivitás – Referencia-rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása – Az intézkedés révén kedvezményezett vállalkozások – Jogos bizalom”)

36

2019/C 25/46

T-406/11. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Prosegur Compañía de Seguridad kontra Bizottság („Állami támogatások – Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat – Az állami támogatás fogalma – Szelektivitás – Referencia-rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása – Az intézkedés révén kedvezményezett vállalkozások – Jogos bizalom”)

37

2019/C 25/47

T-487/14. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – CHEMK et KF kontra Bizottság („Dömping – Oroszországból származó ferroszilícium behozatala – Végleges dömpingellenes vám – Hatályvesztési felülvizsgálat – Az exportár meghatározása – Egyetlen gazdasági egység – A dömpingellenes vám hatása a viszonteladási árra az Unióban – Az előző vizsgálat során használthoz képest eltérő módszer alkalmazása – A dömping és a kár folytatódása vagy megismétlődése – Az 1225/2009/EK rendelet 2. cikkének (9) bekezdése, a 3. cikke és a 11. cikkének (9) és (10) bekezdése [jelenleg az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikkének (9) bekezdése, a 3. cikke és a 11. cikkének (9) és (10) bekezdése]”)

37

2019/C 25/48

T-113/15. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – RFA International kontra Bizottság („Dömping – Az Oroszországból származó ferroszilícium importja – A megfizetett dömpingellenes vámok visszatérítése iránti kérelmek elutasítása – A rendes érték és az exportár meghatározása – Gazdasági egység – A dömpingellenes vámoknak az uniós viszonteladási árakra gyakorolt hatása – A korábbi vizsgálatban alkalmazottól eltérő módszer alkalmazása – Az 1225/2009/EK rendelet 2. cikkének (9) bekezdése és 11. cikkének (9) és (10) bekezdése [jelenleg: az (EU) 2016/1036 rendelet 2. cikkének (9) bekezdése, és 11. cikkének (9) és (10) bekezdése] – A WTO dömpingellenes megállapodásának 18. 3. 1. cikke”)

38

2019/C 25/49

T-854/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 20-i ítélete – Barata kontra Parlament (Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – A 2015. évi előléptetési időszak – Igazolási eljárás – Azon tisztviselők végleges listája, akik számára a képzési programban való részvételt engedélyezték – A személyzeti szabályzat 45a. cikke – Indokolási kötelezettség – Nyilvánvaló értékelési hiba – Egyenlő bánásmód – Védelemhez való jog)

39

2019/C 25/50

T-546/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Haufe-Lexware kontra EUIPO – Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A Leshare európai uniós szóvédjegy bejelentése – LEXWARE korábbi nemzetközi szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Az összetéveszthetőség hiánya – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – Megjelölések hasonlósága”)

39

2019/C 25/51

T-790/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 20-i ítélete – St. Andrews Links kontra EUIPO (ST ANDREWS) („Európai uniós védjegy – A ST ANDREWS európai uniós szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – Földrajzi származás – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja]”)

40

2019/C 25/52

T-791/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 20-i ítélete – St. Andrews Links kontra EUIPO (ST ANDREWS) („Európai uniós véjdegy – A ST ANDREWS európai uniós szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – Földrajzi származás – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja]”)

41

2019/C 25/53

T-831/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – DRH Licensing & Managing kontra EUIPO – Merck (Flexagil) („Európai uniós védjegy – Megszűnés megállapítása iránti eljárás – Flexagil európai uniós ábrás védjegy – A védjegy tényleges használata – Az (EU) 2017/1001 rendelet 18. cikke (1) bekezdése második francia bekezdésének a) pontja és 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja – A megkülönböztető képességet nem érintő elemekben eltérő forma”)

41

2019/C 25/54

T-36/18. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 20-i ítélete – Asahi Intecc kontra EUIPO – Celesio (Celeson) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – Celeson szóvédjegy – CELESIO korábbi nemzetközi szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

42

2019/C 25/55

T-646/18. sz. ügy: 2018. október 26-án benyújtott kereset – Bonnafous kontra Bizottság

42

2019/C 25/56

T-653/18. sz. ügy: 2018. október 31-én benyújtott kereset –Armani kontra EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

43

2019/C 25/57

T-654/18. sz. ügy: 2018. október 31-én benyújtott kereset –Armani kontra EUIPO – Asunción (le Sac 11)

44

2019/C 25/58

T-655/18. sz. ügy: 2018. október 30-án benyújtott kereset – Aupicon és társai kontra EKSZ

45

2019/C 25/59

T-658/18. sz. ügy: 2018. október 31-én benyújtott kereset – Hästens Sängar kontra EUIPO (Négyzetekből álló minta ábrázolása)

46

2019/C 25/60

T-661/18. sz. ügy: 2018. november 7-én benyújtott kereset – Securitec kontra Bizottság

46

2019/C 25/61

T-663/18. sz. ügy: 2018. november 9-én benyújtott kereset – Nissin Foods Holdings kontra EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES)

47

2019/C 25/62

T-666/18. sz. ügy: 2018. november 6-án benyújtott kereset – 6Minutes Media kontra EUIPO – ad pepper media International (ad pepper)

48

2019/C 25/63

T-668/18. sz. ügy: 2018. november 6-án benyújtott kereset – 6Minutes Media kontra EUIPO – ad pepper media International (ADPepper)

49

2019/C 25/64

T-669/18. sz. ügy: 2018. november 13-án benyújtott kereset – Neoperl kontra EUIPO (Egy szabályos, lyukakkal tarkított felületen négy kitöltött lyuk ábrázolása)

50

2019/C 25/65

T-672/18. sz. ügy: 2018. november 13-án benyújtott kereset – Pyke kontra EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP)

50

2019/C 25/66

T-674/18. sz. ügy: 2018. november 14-én benyújtott kereset – Vattenfall Europe Nuclear Energy kontra Bizottság

51

2019/C 25/67

T-675/18. sz. ügy: 2018. november 19-én/ benyújtott kereset – Trifolio-M és társai kontra EFSA

52

2019/C 25/68

T-678/18. sz. ügy: 2018. november 13-án benyújtott kereset – Società agricola Giusti Dal Col kontra EUIPO – DMC (GIUSTI WINE)

53

2019/C 25/69

T-679/18. sz. ügy: 2018. november 12-én benyújtott kereset – Showroom kontra EUIPO – E-Gab (SHOWROOM)

53

2019/C 25/70

T-680/18. sz. ügy: 2018. november 15-én benyújtott kereset – SLL Service kontra EUIPO – Elfa International (LUMIN8)

54

2019/C 25/71

T-681/18. sz. ügy: 2018. november 16-án benyújtott kereset – „Korporaciya „Masternet” kontra EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER)

55

2019/C 25/72

T-682/18. sz. ügy: 2018. november 16-án benyújtott kereset – Twitter kontra EUIPO – Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

55

2019/C 25/73

T-683/18. sz. ügy: 2018. november 20-án benyújtott kereset – Conte kontra EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

56

2019/C 25/74

T-685/18. sz. ügy: 2018. november 16 -án benyújtott kereset – Apple kontra EUIPO – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

57

2019/C 25/75

T-686/18. sz. ügy: 2018. november 19-én benyújtott kereset – LegalCareers kontra EUIPO (LEGALCAREERS)

58

2019/C 25/76

T-687/18. sz. ügy: 2018. november 20-án benyújtott kereset – Pilatus Bank kontra EKB

59

2019/C 25/77

T-688/18. sz. ügy: 2018. november 21 -én benyújtott kereset – Exploitatiemaatschappij De Berghaaf kontra EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE)

59

2019/C 25/78

T-689/18. sz. ügy: 2018. november 21-én benyújtott kereset – Executive Selling kontra EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

60

2019/C 25/79

T-695/18. sz. ügy: 2018. november 26-án benyújtott kereset – Werner kontra EUIPO – Merck (fLORAMED)

61

2019/C 25/80

T-697/18. sz. ügy: 2018. november 26-án benyújtott kereset – Aldi kontra EUIPO – Titlbach (ALTISPORT)

61

2019/C 25/81

T-700/18. sz. ügy: 2018. november 26 -án benyújtott kereset – Kalypso Media Group kontra EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS)

62


HU

 

Top