EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:016:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 16, 2019. január 14.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 16

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

62. évfolyam
2019. január 14.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2019/C 16/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2019/C 16/02

C-569/16. és C-570/16. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2018. november 6-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Stadt Wuppertal kontra Maria Elisabeth Bauer (C-569/16), Volker Willmeroth mint a TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK tulajdonosa kontra Martina Broßonn (C-570/16) (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – Munkaidő-szervezés – 2003/88/EK irányelv – 7. cikk – A fizetett éves szabadsághoz való jog – A munkavállaló halála miatt megszűnő munkaviszony – A munkavállaló által ki nem vett fizetett éves szabadság pénzbeli megváltásának a munkavállaló örökösei részére történő kifizetését akadályozó nemzeti szabályozás – A nemzeti jognak az uniós joggal összhangban álló értelmezésére vonatkozó kötelezettség – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – A 31. cikk (2) bekezdése – Magánszemélyek közötti jogvitákban való felhívhatóság)

2

2019/C 16/03

C-619/16. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. november 6-i ítélete (az Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sebastian W. Kreuziger kontra Land Berlin (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – Munkaidő-szervezés – 2003/88/EK irányelv – 7. cikk – A fizetett éves szabadsághoz való jog – Nemzeti szabályozás, amely előírja a ki nem vett éves szabadság és az említett szabadság után járó pénzbeli megváltás elvesztését, ha a munkavállaló a munkaviszony megszűnése előtt nem terjesztett elő szabadság iránti kérelmet)

3

2019/C 16/04

C-622/16. P-624/16. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2018. november 6-i ítélete – Scuola Elementare Maria Montessori Srl kontra Európai Bizottság, Olasz Köztársaság (C-622/16 P), Európai Bizottság kontra Scuola Elementare Maria Montessori Srl, Olasz Köztársaság (C-623/16 P), Európai Bizottság kontra Pietro Ferracci, Olasz Köztársaság (C-624–16 P) (Fellebbezés – Állami támogatások – A belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatás visszatéríttetésének lehetetlenségét kimondó határozat – Állami támogatás hiányát megállapító határozat – Az állami támogatás kedvezményezettjeinek versenytársai által indított, megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatóság – Végrehajtási intézkedéseket maga után nem vonó, rendeleti jellegű jogi aktus – Közvetlen érintettség – A belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatás visszatéríttethetősége „teljes lehetetlenségének” fogalma – Az „állami támogatás” fogalma – A „vállalkozás” és a „gazdasági tevékenység” fogalma)

4

2019/C 16/05

C-684/16. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. november 6-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV kontra Tetsuji Shimizu (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – Munkaidő-szervezés – 2003/88/EK irányelv – 7. cikk – A fizetett éves szabadsághoz való jog – Nemzeti szabályozás, amely előírja a ki nem vett fizetett éves szabadság és az említett szabadság után járó pénzbeli megváltás elvesztését, ha a munkavállaló a munkaviszony megszűnése előtt nem terjesztett elő szabadság iránti kérelmet – 2003/88/EK irányelv – 7. cikk – A nemzeti jognak az uniós joggal összhangban álló értelmezésére vonatkozó kötelezettség – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – A 31. cikk (2) bekezdése – Magánszemélyek közötti jogvitákban való felhívhatóság)

5

2019/C 16/06

C-18/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. november 14-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, és társai kontra Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice (Előzetes döntéshozatal – Új tagállamok csatlakozása – Horvát Köztársaság – Átmeneti intézkedések – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – 96/71/EK irányelv – Munkavállalók kiküldetése – Horvát állampolgárok és harmadik állambeli állampolgárok olaszországi székhelyű vállalkozáson keresztül Ausztriába történő kiküldetése)

6

2019/C 16/07

C-33/17. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. november 13-i ítélete (a Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Čepelnik d.o.o. kontra Michael Vavti (Előzetes döntéshozatal – EUMSZ 56. cikk – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Korlátozások – Belső piaci szolgáltatások – 2006/123/EK irányelv – Munkajog – Munkavállalók kiküldése építési munkák elvégzése céljából – A munkavállalók bejelentése – A bérelszámolási dokumentumok megőrzése és fordítása – A fizetések felfüggesztése – A szolgáltatások igénybevevője általi biztosítéknyújtás – A szolgáltatás nyújtóját esetlegesen sújtó bírság biztosítása)

7

2019/C 16/08

C-47/17. és C-48/17. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2018. november 13-i ítélete (a Rechtbank Den Haag [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – X (C-47/17), X (C-48/17) kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Előzetes döntéshozatal – 604/2013/EU rendelet – 1560/2003/EK rendelet – A nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása – Feltételek és eljárási szabályok – Menedékkérő átvétele, illetve visszavétele iránti megkeresés – A megkeresett tagállam elutasító válasza – Ismételt vizsgálat iránti megkeresés – Az 1560/2003 rendelet 5. cikkének (2) bekezdése – Válaszadási határidő – Lejárat – Joghatások)

7

2019/C 16/09

C-93/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. november 14-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – Állami támogatások – A belső piaccal összeegyeztethetetlennek minősített támogatások – Visszatéríttetési kötelezettség – A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete – Polgári és katonai célú tevékenységeket is végző vállalkozás – A végrehajtás elmaradása – A tagállam alapvető biztonsági érdekei – Az EUMSZ 346. cikk (1) bekezdésének b) pontja – Pénzügyi szankciók – Kényszerítő bírság – Átalányösszeg – Fizetési képesség – „n” tényező – A fizetőképesség értékelésének alapját képező tényezők – Bruttó hazai termék – A tagállamot az Európai Unió Tanácsában megillető szavazatok súlyozása – Új szavazási szabály a Tanácsban)

8

2019/C 16/10

C-171/17. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. november 7-i ítélete – Európai Bizottság kontra Magyarország (Tagállami kötelezettségszegés – 2006/123/EK irányelv – 15–17. cikk – EUMSZ 49. cikk – Letelepedés szabadsága – EUMSZ 56. cikk – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Nemzeti mobilfizetési rendszer – Monopólium)

9

2019/C 16/11

C-215/17. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. november 14-i ítélete (a Vrhovno sodišče Republike Slovenije [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nova Kreditna Banka Maribor d.d. kontra Republika Slovenija (Előzetes döntéshozatal – Jogszabályok közelítése – A közszféra információinak további felhasználása – 2003/98/EK irányelv – Az 1. cikk (2) bekezdése c) pontjának harmadik francia bekezdése – A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények – 575/2013/EU rendelet – A hitelintézetek és befektetési vállalkozások által közzéteendő információk – A 432. cikk (2) bekezdése – A közzétételi kötelezettség alóli kivételek – Védettnek vagy bizalmasnak minősülő kereskedelmi információk – Alkalmazhatóság – Állami többségi tulajdonban álló hitelintézetek – Az említett hitelintézetek rendelkezésére álló bizonyos kereskedelmi információk nyilvánosságát előíró nemzeti szabályozás)

10

2019/C 16/12

C-238/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. november 14-i ítélete (a Vilniaus miesto apylinkės teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UAB „Renerga” kontra AB „Energijos skirstymo operatorius”, AB „Lietuvos energijos gamyba” (Előzetes döntéshozatal – 2009/72/EK irányelv – A 3. cikk (2), (6) és (15) bekezdése és a 36. cikk f) pontja – A villamos energia belső piaca – Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések hipotetikus jellege – Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem elfogadhatatlansága)

10

2019/C 16/13

C-247/17. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. november 13-i ítélete (a Korkein oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Denis Raugevicius kiadatása tárgyában folyamatban lévő eljárás (Előzetes döntéshozatal – Európai uniós polgárság – EUMSZ 18. és EUMSZ 21. cikk – Harmadik állam által valamely tagállamhoz címzett, másik tagállam állampolgárságával rendelkező, a szabad mozgáshoz való jogát az első tagállamban gyakorló uniós polgár kiadatása iránti megkeresés – Nem büntetőeljárás lefolytatása céljából, hanem szabadságvesztés-büntetés végrehajtása céljából előterjesztett kiadatás iránti megkeresés – Csak a saját állampolgárokra vonatkozó kiadatási tilalom – A szabad mozgás korlátozása – A büntetlenség megelőzésén alapuló igazolás – Arányosság)

11

2019/C 16/14

C-257/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. november 7-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – C, A kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság hatásköre – 2003/86/EK irányelv – Családegyesítési jog – 15. cikk – Az önálló tartózkodási engedély megadásának megtagadása – Sikeres beilleszkedési vizsga kötelezettségét előíró nemzeti szabályozás)

12

2019/C 16/15

C-293/17. és C-294/17. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2018. november 7-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilieu kontra College van gedeputeerde staten van Limburg, College van gedeputeerde staten van Gelderland (C-293/17), Stichting Werkgroep Behoud de Peel kontra College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (C-294/17) (Előzetes döntéshozatal – 92/43/EGK irányelv – A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme – Különleges természetmegőrzési területek – 6. cikk – A terv vagy projekt természeti területre gyakorolt hatásainak megfelelő vizsgálata – A nitrogénlerakódások elleni küzdelmet szolgáló nemzeti program – A „projekt” és a „megfelelő vizsgálat” fogalma – Az ilyen lerakódásokat okozó mezőgazdasági üzemek egyedi engedélyezését megelőző globális vizsgálat)

13

2019/C 16/16

C-296/17. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. november 14-i ítélete (a Varhoven kasatsionen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wiemer & Trachte GmbH, felszámolás alatt kontra Zhan Oved Tadzher (Előzetes döntéshozatal – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Fizetésképtelenségi eljárás – 1346/2000/EK rendelet – A 3. cikk (1) bekezdése – Joghatóság – Megtámadási kereset – Azon tagállam bíróságainak a kizárólagos joghatósága, amelynek a területén a fizetésképtelenségi eljárást megindították)

14

2019/C 16/17

C-308/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. november 15-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hellenische Republik kontra Leo Kuhn (Előzetes döntéshozatal – 1215/2012/EU rendelet – Joghatóság polgári és kereskedelmi ügyekben – Hatály – Az 1. cikk (1) bekezdése – A „polgári és kereskedelmi ügyek” fogalma – Tagállam által kibocsátott államkötvények – A magánszektor részvétele ezen állam adósságának a szerkezetátalakításában – A kölcsönfeltételek egyoldalú és visszaható hatályú módosítása – Kollektív fellépési záradékok – E kötvények magánhitelező tulajdonosai mint természetes személyek által az említett tagállam ellen indított kereset – Az államnak a közhatalom gyakorlása során végrehajtott intézkedéseiért vagy mulasztásaiért fennálló felelőssége)

15

2019/C 16/18

C-310/17. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. november 13-i ítélete (a Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Levola Hengelo BV kontra Smilde Foods BV (Előzetes döntéshozatal – Szellemi tulajdon – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – 2001/29/EK irányelv – Hatály – 2. cikk – Többszörözési jog – A „mű” fogalma – Egy élelmiszer íze)

16

2019/C 16/19

C-330/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. november 15-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. kontra Germanwings GmbH (Előzetes döntéshozatal – 1008/2008/EK rendelet – A 2. cikk 18. pontja – A 23. cikk (1) bekezdése – Közlekedés – Az Európai Unióban a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályok – Tájékoztatás – A fizetendő végleges ár feltüntetése – A légi viteldíjnak a fizetendő végleges árba történő befoglalása – A légi viteldíjak euróban vagy helyi valutában való feltüntetésének kötelezettsége – A releváns nemzeti valuta kiválasztása – Kapcsolóelvek)

16

2019/C 16/20

C-334/17. P. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. november 15-i ítélete – Észt Köztársaság kontra Európai Bizottság, Lett Köztársaság (Fellebbezés – Közös piacszervezés – A cukor el nem távolított többletmennyiségei után kivetendő összeg – 2006/776/EK határozat – A Bizottság végleges határozatának módosítása iránti kérelem – Elutasító levél – E levéllel szembeni kereset – Elfogadhatóság)

17

2019/C 16/21

C-342/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. november 14-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Memoria Srl, Antonia Dall'Antonia kontra Comune di Padova (Előzetes döntéshozatal – A letelepedés szabadságának korlátozása – A Bíróság hatásköre – Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem elfogadhatósága – Kizárólag belső jellegű helyzet – A hamvakat tartalmazó urnák megőrzésére irányuló bármely jövedelemszerző tevékenységet megtiltó nemzeti szabályozás – Arányossági teszt – A nemzeti szabályozás koherenciája)

18

2019/C 16/22

C-380/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. november 7-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – K, B kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság hatásköre – 2003/86/EK irányelv – Családegyesítési jog – 12. cikk – A nemzetközi védelem megadását követő három hónapos határidő be nem tartása – Kiegészítő védelemben részesülő személy – Vízum iránti kérelem elutasítása)

18

2019/C 16/23

C-432/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. november 7-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Dermod Patrick O'Brien kontra Ministry of Justice, korábban Department for Constitutional Affairs (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – 97/81/EK irányelv – Az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodás – 4. szakasz – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – Részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók – Öregségi nyugdíj – A nyugdíj összegének kiszámítása – A 97/81/EK irányelv átültetési határidejének lejártát megelőzően teljesített szolgálati évek figyelembevétele – A korábbi törvény hatálya alatt keletkezett helyzet jövőbeni hatásaira való azonnali alkalmazás)

19

2019/C 16/24

C-457/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. november 15-i ítélete (Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Heiko Jonny Maniero kontra Studienstiftung des deutschen Volkes eV (Előzetes döntéshozatal – A személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód – 2000/43/EK irányelv – A 3. cikk (1) bekezdésének g) pontja – Hatály – Az „oktatás” fogalma – Külföldi kutatási vagy tanulmányi projektek ösztönzését célzó ösztöndíjak magánalapítvány általi nyújtása – A 2. cikk (2) bekezdésének b) pontja – Közvetett hátrányos megkülönböztetés – Ezen ösztöndíjak nyújtásának az első jogi államvizsga (Erste Juristische Staatsprüfung) Németországban történő teljesítésével kapcsolatos feltételhez kötése)

20

2019/C 16/25

C-461/17. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. november 7-i ítélete (a High Court (Írország) [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Brian Holohan és társai kontra An Bord Pleanála (Előzetes döntéshozatal – Környezet – 92/43/EGK irányelv – A természetes élőhelyek védelme – A vadon élő állatok és növények védelme – Útépítési projekt – A környezetre gyakorolt hatások megfelelő vizsgálata – Az indokolási kötelezettség terjedelme – 2011/92/EU irányelv – Egyes projektek hatásvizsgálata – A IV. melléklet 3. pontja – Az 5. cikk (3) bekezdésének d) pontja – A „főbb alternatívák” fogalmának jelentése)

21

2019/C 16/26

C-484/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. november 7-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – K kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Előzetes döntéshozatal – 2003/86/EK irányelv – Családegyesítési jog – 15. cikk – Az önálló tartózkodási engedély megadásának megtagadása – Sikeres beilleszkedési vizsga kötelezettségét előíró nemzeti szabályozás)

22

2019/C 16/27

C-495/17. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. november 8-i ítélete (a Tribunalul Prahova [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cartrans Spedition Srl kontra Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii (Előzetes döntéshozatal – Hozzáadottérték-adó (héa) – 2006/112/EK irányelv – Adómentességek – A 146. cikk (1) bekezdésének e) pontja és a 153. cikk – Az áruk kiviteléhez közvetlenül kapcsolódó közúti fuvarozási ügyletek – Az ilyen ügyletekben részt vevő közvetítők által nyújtott szolgáltatások – Az áruk kivitelére vonatkozó bizonyítási szabályok – Vámáru-nyilatkozat – TIR-igazolványok)

22

2019/C 16/28

C-502/17. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2018. november 8-i ítélete (a Vestre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – C&D Foods Acquisition ApS kontra Skatteministeriet (Előzetes döntéshozatal – A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere – A vállalati láncban lejjebb elhelyezkedő leányvállalat részvényeinek tervezett átruházása – Az ezen átruházás céljából igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások – Meg nem valósult átruházás – Az előzetesen megfizetett adó levonása iránti kérelem – A héa hatálya)

23

2019/C 16/29

C-544/17. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. november 7-i ítélete – BPC Lux 2 Sàrl kontra Európai Bizottság, Portugál Köztársaság (Fellebbezés – Állami támogatások – Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatóság – A portugál hatóságok által a Banco Espírito Santo SA pénzügyi intézmény szanálásához nyújtott támogatás – Áthidaló bank létrehozása és feltőkésítése – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító európai bizottsági határozat – Az eljáráshoz fűződő érdek – A Banco Espírito Santo szanálásáról szóló határozat megsemmisítése iránt a nemzeti bíróságok előtt indított kereset)

24

2019/C 16/30

C-592/17. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. november 15-i ítélete (a Vestre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skatteministeriet kontra Baby Dan A/S (Előzetes döntéshozatal – Közös Vámtarifa – Kombinált Nómenklatúra – Tarifális besorolás – A 4421, 7326, 7318 15 90, 7318 19 00 és 9403 90 10 vámtarifaszámok és vámtarifaalszámok – Kifejezetten a gyermekbiztonsági rácsok rögzítéséhez tervezett eszköz – Dömping – A 91/2009/EK rendelet érvényessége – Egyes, Kínából származó vas vagy acél kötőelemek behozatala – A Kereskedelmi Világszövetség (WTO) dömpingellenes megállapodása – 384/96/EK rendelet – A 3. cikk (2) bekezdése és a 4. cikk (1) bekezdése – A közösségi iparág meghatározása)

24

2019/C 16/31

C-648/17. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2018. november 15-i ítélete (az Augstākā tiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „BTA Baltic Insurance Company” AS, korábban „Balcia Insurance” SE kontra „Baltijas Apdrošināšanas Nams” AS (Előzetes döntéshozatal – Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás – 72/166/EGK irányelv – A 3. cikk (1) bekezdése – A forgalomban való, a „gépjármű-felelősségbiztosítás” által feltételezett részvétel fogalma – Két, parkolóban álló gépjármű részvételével bekövetkezett baleset – A gépjármű utasa által a gépjármű ajtajának kinyitásával a szomszédos gépjárműben okozott vagyoni kár)

25

2019/C 16/32

C-426/17. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2018. október 25-i végzése (a Juzgado de lo Social no2 de Terrassa [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Elena Barba Giménez kontra Francisca Carrión Lozano (Előzetes döntéshozatal – a Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 47. cikk – Jogi segítségnyújtás kedvezményezettje – A hivatalból kirendelt ügyvédek díjazása – A tarifáknak az ügyvédi kamara általi rögzítése – A tarifákkal kapcsolatos előzetes tájékoztatásnak az ügyvéd általi elmulasztása – Az ügyvédi tiszteletdíjak követelése – Tisztességtelen feltételek és jogellenes magatartások fennállására irányuló vizsgálat – Alapjogvita – Hatáskörrel rendelkező szervhez fordulás – A kérdést előterjesztő bírósághoz fordulás hiánya – Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekre adott válaszok – Hasznosság – Hiány – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

26

2019/C 16/33

C-300/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-422/17. sz., UF kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ügyben 2018. március 7-én hozott végzése ellen UF által 2018. május 3-án benyújtott fellebbezés

26

2019/C 16/34

C-534/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-577/15. sz., Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez kontra EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control, S. L. ügyben 2018. május 29-én hozott ítélete ellen Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez által 2018. augusztus 15-én benyújtott fellebbezés

27

2019/C 16/35

C-551/18. sz. ügy: A Hof van Cassatie (Belgium) által 2018. augusztus 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – IK elleni büntetőeljárás

28

2019/C 16/36

C-568/18 P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-643/13. sz., Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH kontra Európai Bizottság ügyben 2018. július 11-én hozott ítélete ellen a Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH által 2018. szeptember 11-én benyújtott fellebbezés

29

2019/C 16/37

C-656/18. sz. ügy: Az Amtsgericht Erding (Németország) által 2018. október 19--én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – F. kontra Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

30

2019/C 16/38

C-676/18. sz. ügy: 2018. október 30-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Belga Királyság

30

2019/C 16/39

C-685/18. sz. ügy: A High Court (Írország) által 2018. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Minister for Justice and Equality kontra ND

31

2019/C 16/40

C-288/17. sz. ügy: A Bíróság első tanácsa elnökének 2018. szeptember 19-i végzése (a Conseil d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fédération des fabricants de cigares, Coprova, E-Labo France, Smakq développement kontra Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, a Société J. Cortès France, a Scandinavian Tobacco Group France, a Villiger France részvételével

32

2019/C 16/41

C-299/18. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2018. augusztus 22-i végzése (a Landgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stefan Neldner kontra Eurowings GmbH

32

 

Törvényszék

2019/C 16/42

T-316/14. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – PKK kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika – A terrorizmus leküzdése érdekében a PKK-val szemben hozott korlátozó intézkedések – A pénzeszközök befagyasztása – A Tanács hatásköre – Harmadik állam hatóságának azon lehetősége, hogy a 2001/931/KKBP közös álláspont értelmében vett illetékes hatóságnak minősüljön – A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó határozatok ténybeli alapja – Terrorcselekményekre történő hivatkozás – Bírósági felülvizsgálat – Indokolási kötelezettség – Jogellenességi kifogás”)

33

2019/C 16/43

T-793/14. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Tempus Energy és Tempus Energy Technology kontra Bizottság („Állami támogatások – Kapacitáspiac az Egyesült Királyságban – Támogatási program – Az EUMSZ 108. cikk (2) és (3) bekezdése – A kétség 659/1999/EK rendelet 4. cikkének (3) vagy (4) bekezdése értelmében vett fogalma – A 2014/2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás – Kifogást nem emelő határozat – A hivatalos vizsgálati eljárás megindításának hiánya – Az érintett felek eljárási jogai”)

35

2019/C 16/44

T-639/15–T-666/15. és T-94/16. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2018. szeptember 25-i ítélete – Psara és társai kontra Parlament („A dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rendelet – Európai Parlament – A Parlament tagjai juttatásainak az általuk való elköltése – A hozzáférés megtagadása – Nem létező dokumentumok – Személyes adatok – 45/2001/EK rendelet – Az adatok továbbításának szükségessége – Konkrét és egyedi vizsgálat – Részleges hozzáférés – Túlzott adminisztratív teher – Indokolási kötelezettség”)

36

2019/C 16/45

T-718/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 8-i ítélete – Mad Dogg Athletics kontra EUIPO – Aerospinning Master Franchising (SPINNING) („Európai uniós védjegy – Megszűnés megállapítása iránti eljárás – SPINNING európai uniós szóvédjegy – A megszűnés részleges megállapítása – A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 58. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

38

2019/C 16/46

T-724/16. P. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 8-i ítélete – Cocchi és Falcione kontra Bizottság („Fellebbezés – Közszolgálat – A nemzeti nyugdíjjogosultságok átvitele – A személyzeti szabályzat 24. cikke – Az Unió segítségnyújtási kötelezettsége – A felperesek eljáráshoz fűződő érdekének az eljárás során való megszűnése – Okafogyottá válás az elsőfokú eljárásban – Okozati összefüggés”)

39

2019/C 16/47

T-827/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 8-i ítélete – QB kontra EKB („Közszolgálat – Az EKB személyi állománya – Értékelési időszak – A 2015. évi előmeneteli jelentés – A szakszervezeti képviselőnek az értékelő beszélgetés során történő jelenlétére vonatkozó lehetőség – Az értékelő objektivitására és pártatlanságára vonatkozó szabályok megsértése – Díjazás – Az illetménynövekedésben való részesítést megtagadó határozat – A bizonyítékok elfogadhatósága – A személyi állomány egy tagjának és »coach«-ának a hivatali levelezőrendszeren keresztüli elektronikus levélváltása – Felelősség”)

39

2019/C 16/48

T-44/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 13-i ítélete – Camomilla kontra EUIPO – CMT (CAMOMILLA) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – CAMOMILLA európai uniós szóvédjegy – A korábbi CAMOMILLA nemzeti ábrás védjegy – A törlési kérelem részleges elutasítása – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A korábbi védjegy tényleges használata – Bizonyítékok – Csatlakozó fellebbezés – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 60. cikke (1) bekezdésének a) pontja] – A 207/2009 rendelet 57. cikkének (2) és (3) bekezdése [jelenleg a 2017/1001 rendelet 64. cikkének (2) és (3) bekezdése]”)

40

2019/C 16/49

T-216/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Mabrouk kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika – A tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések – Az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért felelős személyekkel és a velük kapcsolatban álló személyekkel és szervezetekkel szemben hozott intézkedések – A pénzeszközök befagyasztása – Olyan személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök befagyasztása alkalmazandó – A felperes nevének a jegyzékben való további szerepeltetése – Elégtelen ténybeli alap – Nyilvánvaló értékelési hiba – Téves jogalkalmazás – A megfelelő ügyintézés elve – Észszerű határidő”)

41

2019/C 16/50

T-241/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 13-i ítélete – Lengyelország kontra Bizottság („EMGA és EMVA – A finanszírozásból kizárt kiadások – 585/2011/EU végrehajtási rendelet – A halálos kimenetelű vérzéses bélgyulladást okozó Escherichia coli (E. coli) fertőzés miatt a gyümölcs- és zöldségágazatnak nyújtandó ideiglenes és rendkívüli támogatási intézkedések – Be nem takarítási műveletek – Az e műveleteket elvégző termelőknek nyújtott kompenzáció terjedelme – A Lengyelország által kifizetett kiadások – Indokolási kötelezettség”)

42

2019/C 16/51

T-454/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 8-i ítélete – „Pro NGO!” kontra Bizottság („Közbeszerzési szerződések – Közbeszerzési eljárás – Magán auditor által végzett vizsgálat – Az OLAF által végzett vizsgálat – Szabálytalanságok megállapítása – A felperessel szembeni közigazgatási szankcióra vonatkozó bizottsági határozat – Az Unió általános költségvetéséből finanszírozott közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló eljárásokból és támogatások nyújtásából hat hónapos időtartamra történő kizárás – A korai felismerési és kizárási rendszer adatbázisába való felvétel – Új jogalap – A védelemhez való jog”)

42

2019/C 16/52

T-486/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 14-i ítélete – Foodterapia kontra EUIPO – Sperlari (DIETOX) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A DIETOX európai uniós ábrás védjegy bejelentése – A korábbi Dietor európai uniós ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

43

2019/C 16/53

T-830/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 13-i ítélete – Szentes kontra Bizottság („Közszolgálat – Tisztviselők – Felvétel – Versenyvizsga-kiírás – Általános versenyvizsga – A vizsgára bocsátás feltételei – Szakmai tapasztalat – A vizsgabizottság azon határozata, hogy nem bocsátja versenyvizsgára a felperest – Felülvizsgálati kérelem – Jogellenességi kifogás – Indokolási kötelezettség – A pályázatban szereplő információk elferdítése – Nyilvánvaló értékelési hiba – A versenyvizsga-kiírás megsértése”)

44

2019/C 16/54

T-140/18. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – LMP Lichttechnik kontra EUIPO (LITECRAFT) („Európai uniós védjegy – LITECRAFT európai uniós szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

44

2019/C 16/55

T-271/10. OST. sz. ügy: A Törvényszék 2018. szeptember 17-i végzése – H kontra Tanács („Eljárás – A költségekről való rendelkezés elmulasztása”)

45

2019/C 16/56

T-621/17. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. október 12-i végzése – Taminco kontra EFSA („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Növényvédő szerek – 1107/2009/EK rendelet – A tiram hatóanyag jóváhagyásának felülvizsgálatára vonatkozó EFSA általi vizsgálat következtetéseinek közzététele – Bizonyos szövegrészek bizalmas kezelése iránti kérelem – A bizalmas kezelés megtagadása – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A sürgősség hiánya”)

46

2019/C 16/57

T-625/18. sz. ügy: 2018. október 10-én benyújtott kereset – FT kontra ESMA

46

2019/C 16/58

T-635/18. sz. ügy: 2018. október 23-án benyújtott kereset – Industrial Química del Nalón kontra Bizottság

47

2019/C 16/59

T-636/18. sz. ügy: 2018. október 23-án benyújtott kereset – Tokai erftcarbon kontra Bizottság

48

2019/C 16/60

T-637/18. sz. ügy: 2018. október 23-án benyújtott kereset – Bawtry Carbon International kontra Bizottság

49

2019/C 16/61

T-638/18. sz. ügy: 2018. október 23-án benyújtott kereset – Deza kontra Bizottság

50

2019/C 16/62

T-639/18. sz. ügy: 2018. október 23-án benyújtott kereset – SGL Carbon kontra Bizottság

51

2019/C 16/63

T-643/18. sz. ügy: 2018. október 29-én benyújtott kereset – August Wolff kontra EUIPO – Faes Farma (DermoFaes)

52

2019/C 16/64

T-645/18. sz. ügy: 2018. október 23-án benyújtott kereset – Bilbaína de Alquitranes kontra Bizottság

53

2019/C 16/65

T-647/18. sz. ügy: 2018. október 29-én benyújtott kereset – ZQ kontra Bizottság

54

2019/C 16/66

T-648/18. sz. ügy: 2018. október 22-én benyújtott kereset – Super bock group, SGPS kontra EUIPO – Agus (Crystal)

56

2019/C 16/67

T-650/18. sz. ügy: 2018. október 29-én benyújtott kereset – Reaktor Group kontra EUIPO (REAKTOR)

56

2019/C 16/68

T-665/18. sz. ügy: 2018. november 12-én benyújtott kereset – Soundio kontra EUIPO – E-Plus Mobilfunk (Vibble)

57

2019/C 16/69

T-667/18. sz. ügy: 2018. november 9-én benyújtott kereset – Pinto Teixeira kontra EKSZ

58

2019/C 16/70

T-671/18. sz. ügy: 2018. november 15-én benyújtott kereset – ZU kontra Bizottság

58


HU

 

Top