EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:436:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 436, 2018. december 3.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 436

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. december 3.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2018/C 436/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2018/C 436/02

C-207/16. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. október 2-i ítélete (az Audiencia Provincial de Tarragona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Ministerio Fiscal által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal – Elektronikus hírközlés – A személyes adatok kezelése – 2002/58/EK irányelv – 1. és 3. cikk – Hatály – Az elektronikus hírközlés titkossága – Védelem – 5. cikk és a 15. cikk (1) bekezdése – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 7. és 8. cikk – Az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása keretében kezelt adatok – A nemzeti hatóságoknak az adatokhoz nyomozási célból való hozzáférése – A bűncselekmény súlyosságának azon mértéke, amely az adatokhoz való hozzáférést igazolja)

2

2018/C 436/03

C-571/16. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. október 4-i ítélete (az Administrativen sad – Varna [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nikolay Kantarev kontra Balgarska Narodna Banka (Előzetes döntéshozatal – Betétbiztosítási rendszerek – 94/19/EK irányelv – Az 1. cikk 3. pontjának i. alpontja – A 10. cikk (1) bekezdése – A „befagyasztott betét” fogalma – Az uniós jog megsértésével magánszemélyeknek okozott kárért való tagállami felelősség – Az uniós jog kellően súlyos megsértése – A tagállamok eljárási autonómiája – A lojális együttműködés elve – Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése – Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve)

3

2018/C 436/04

C-652/16. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. október 4-i ítélete (az Administrativen sad Szófia-grad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov kontra Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Előzetes döntéshozatal – Közös menekültügyi és kiegészítő védelem nyújtására vonatkozó politika – A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére vonatkozó szabályok – 2011/95/EU irányelv – 3., 4., 10. és 23. cikk – Ugyanazon család tagjai által külön benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmek – Egyedi értékelés – Az egyik családtagot fenyegető veszélynek egy másik családtag kérelmének egyedi értékelése során való figyelembevétele – A tagállamok által a menedékjognak vagy a kiegészítő védelemnek a nemzetközi védelemben részesülő személy családtagjaira történő kiterjesztése céljából bevezethető vagy fenntartható, kedvezőbb szabályok – Az üldöztetési okok értékelése – Egy azerbajdzsáni állampolgár részvétele az országa elleni keresetnek az Emberi Jogok Európai Bíróságához való benyújtásában – Közös eljárási szabályok – 2013/32/EU irányelv – 46. cikk – Hatékony jogorvoslathoz való jog – Teljes körű és ex nunc vizsgálat – Az eljáró hatóság előtt elhallgatott, azonban az e hatóság által hozott határozattal szemben indított kereset keretében felhozott üldöztetési okok vagy tények)

4

2018/C 436/05

C-668/16. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. október 4-i ítélete – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – 2006/40/EK irányelv – A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátások – Az 5. cikk (4) és (5) bekezdése – 2007/46/EK irányelv – Gépjárművek jóváhagyása – 12., 29., 30. és 46. cikk – A műszaki előírásoknak nem megfelelő járművek – A nemzeti hatóságok felelőssége)

6

2018/C 436/06

C-12/17. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. október 4-i ítélete (a Curtea de Apel Cluj [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –Tribunalul Botoşani, Ministerul Justiţiei kontra Maria Dicu (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – Munkaidő-szervezés – 2003/88/EK irányelv – A fizetett éves szabadsághoz való jog – 2010/18/EU irányelv – A szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás – Nem tényleges munkavégzéssel töltött időnek minősülő szülői szabadság)

7

2018/C 436/07

C-56/17. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. október 4-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bahtiyar Fathi kontra Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Előzetes döntéshozatal – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – Határok, menekültügy és bevándorlás – 604/2013/EU rendelet – 3. cikk – A harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott, nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása – Nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálása anélkül, hogy a megvizsgálásért felelős tagállam meghatározására vonatkozóan kifejezett határozatot hoztak volna – 2011/95/EU irányelv – 9. és 10. cikk – A valláson alapuló üldöztetési okok – Bizonyítás – A hithagyásról szóló iráni szabályozás – 2013/32/EU irányelv – A 46. cikk (3) bekezdése – Hatékony jogorvoslat)

7

2018/C 436/08

C-73/17. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. október 2-i ítélete – Francia Köztársaság kontra Európai Parlament (Megsemmisítés iránti kereset – Intézményi jog – Az Európai Unió intézményeinek, egyes szerveinek, hivatalainak és szervezeti egységeinek székhelyéről szóló jegyzőkönyv – Európai Parlament – A Strasbourgban [Franciaország] tartott „költségvetési ülésszak” fogalma – EUMSZ 314. cikk – A költségvetési jogkörnek a Brüsszelben [Belgium] tartott további plenáris ülésszak során történő gyakorlása)

8

2018/C 436/09

C-105/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. október 4-i ítélete (az Administrativen sad –Varna [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Komisia za zashtita na potrebitelite kontra Evelina Kamenova (Előzetes döntéshozatal – Fogyasztóvédelem – 2005/29/EK irányelv – A 2. cikk b) és d) pontja – 2011/83/EU irányelv – A 2. cikk 2. pontja – A „kereskedő” és a „kereskedelmi gyakorlat” fogalma)

9

2018/C 436/10

C-191/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. október 4-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte kontra ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG (2007/64/EK irányelv – Belső piaci pénzforgalmi szolgáltatások – A „fizetési számla” fogalma – A pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője nevén nyitott folyószámla közvetítésével e személy számára pénzbefizetést vagy -felvételt lehetővé tevő takarékszámla esetleges bennfoglaltsága)

10

2018/C 436/11

C-242/17. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. október 4-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA kontra Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Előzetes döntéshozatal – Környezet – A megújuló energiaforrásból előállított energia használatának támogatása – Hőerőműben felhasznált folyékony bio-energiahordozók – 2009/28/EK irányelv – 17. cikk – Fenntarthatósági kritériumok a folyékony bio-energiahordozók tekintetében – 18. cikk – Nemzeti fenntarthatósági tanúsítási rendszerek – 2011/438/EU végrehajtási határozat – A bioüzemanyagok és a folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósága tanúsításának az Európai Bizottság által jóváhagyott önkéntes rendszerei – A közvetítő gazdasági szereplőkkel szemben a fenntarthatósági tanúsítványok benyújtására irányuló kötelezettséget előíró nemzeti szabályozás – EUMSZ 34. cikk – Áruk szabad mozgása)

10

2018/C 436/12

C-337/17. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. október 4-i ítélete (a Sąd Okręgowy w Szczecinie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Feniks Sp. z o.o. kontra Azteca Products & Services SL (Előzetes döntéshozatal – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – 1215/2012/EU rendelet – Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben – Különös joghatóság – A 7. cikk 1. pontjának a) alpontja – A „szerződéssel kapcsolatos ügy” fogalom – Actio pauliana)

11

2018/C 436/13

C-379/17. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. október 4-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –A Società Immobiliare Al Bosco Srl által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – 44/2001/EK rendelet – A határozatok elismerése és végrehajtása a polgári és kereskedelmi ügyekben – A megkeresett tagállam jogában a zár alá vételt elrendelő végzések végrehajtása tekintetében előírt határidő – E határidőnek valamely más tagállamban megszerzett és a megkeresett tagállamban végrehajthatóvá nyilvánított, zár alá vételt elrendelő okiratra való alkalmazhatósága)

12

2018/C 436/14

C-384/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. október 4-i ítélete (a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N kontra Budapest Rendőrfőkapitánya (Előzetes döntéshozatal – Jogszabályok közelítése – Közúti közlekedés – Adórendelkezések – 1999/62/EK irányelv – A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak – Úthasználati díj – A tagállamok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók kialakítására vonatkozó kötelezettsége – Átalánybírság – Az arányosság elve – Az irányelv közvetlen alkalmazhatósága)

12

2018/C 436/15

C-416/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. október 4-i ítélete – Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – Az EUMSZ 49. és EUMSZ 63. cikk, valamint az EUMSZ 267. cikk harmadik bekezdése – Többszörös adózás – A vállalati láncban lejjebb elhelyezkedő leányvállalat illetősége szerinti tagállam szerinti eltérő bánásmód – A jogosulatlanul kivetett forrásadó visszatérítése – Az ilyen visszatérítést igazoló bizonyítékokra vonatkozó követelmények – A visszatérítéshez való jog felső határa – Hátrányos megkülönböztetés – Végső fokon eljáró nemzeti bíróság – Előzetes döntéshozatalra utalási kötelezettség)

13

2018/C 436/16

C-478/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. október 4-i ítélete (a Tribunalul Cluj [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – IQ kontra JP (Előzetes döntéshozatal – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Szülői felelősséggel kapcsolatos joghatóság – 2201/2003/EK rendelet – 15. cikk – Az ügy tárgyalására alkalmasabb bírósághoz való áttétel – Hatály – 19. cikk – Perfüggőség)

14

2018/C 436/17

C-599/17. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. október 4-i ítélete – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés – (EU) 2015/2392 végrehajtási irányelv – A piaci visszaélésekről szóló rendelet lehetséges vagy tényleges megsértésének az illetékes hatóságoknak történő bejelentése – A közlés vagy az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

14

2018/C 436/18

C-45/18. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. október 4-i ítélete – Claire Staelen kontra Európai ombusman (Fellebbezés – Felülvizsgálat iránti kérelem – Az elfogadhatóság feltételei)

15

2018/C 436/19

C-353/18. sz. ügy: A Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Románia) által 2018. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Beny Alex Srl kontra Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) Săveni

15

2018/C 436/20

C-507/18. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2018. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – NH kontra Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete lenford

16

2018/C 436/21

C-513/18. sz. ügy: A Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Olaszország) által 2018. augusztus 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Autoservizi Giordano società cooperativa kontra Agenzia delle Dogane s dei Monopoli – Ufficio di Palermo

16

2018/C 436/22

C-515/18. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Olaszország) által 2018. augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato kontra Regione autonoma della Sardegna

17

2018/C 436/23

C-519/18. sz. ügy: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. augusztus 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TB kontra Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

18

2018/C 436/24

C-521/18. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2018. augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pegaso Srl Servizi Fiduciari és társai kontra Poste Tutela SpA

19

2018/C 436/25

C-541/18. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2018. augusztus 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AS kontra Deutsches Patent- und Markenamt

20

2018/C 436/26

C-544/18. sz. ügy: Az Upper Tribunal (Egyesült Királyság) által 2018. augusztus 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – HM Revenue & Customs kontra HD

20

2018/C 436/27

C-548/18. sz. ügy: A Saarländisches Oberlandesgericht (Németország) által 2018. augusztus 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BGL BNP Paribas SA kontra TeamBank AG Nürnberg

20

2018/C 436/28

C-550/18. sz. ügy: 2018. augusztus 27-benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Írország

21

2018/C 436/29

C-552/18. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2018. augusztus 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno kontra Ufficio Territoriale del Governo Taranto

22

2018/C 436/30

C-557/18. sz. ügy: A Landgericht Hamburg (Németország) által 2018. augusztus 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eurowings GmbH kontra JJ és KI

22

2018/C 436/31

C-559/18. sz. ügy: A Finanzgericht Baden-Württemberg (Németország) által 2018. szeptember 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TDK-Lambda Germany GmbH kontra Hauptzollamt Lörrach

23

2018/C 436/32

C-564/18. sz. ügy: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. szeptember 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LH kontra Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

23

2018/C 436/33

C-565/18. sz. ügy: A Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2018. szeptember 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Société Générale S. A. kontra Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

24

2018/C 436/34

C-569/18. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2018. szeptember 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Caseificio Cirigliana Srl és társai kontra Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali és társai

24

2018/C 436/35

C-572/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-577/17. sz., thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo kontra Európai Bizottság ügyben 2018. július 2-án hozott végzése ellen a thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo által 2018. szeptember 13-án benyújtott fellebbezés

25

2018/C 436/36

C-588/18. sz. ügy: Az Audiencia Nacional (Spanyolország) által 2018. szeptember 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)kontra Grupo de empresas de Empresas DIA S. A. és Twins Alimentación S. A.

26

2018/C 436/37

C-592/18. sz. ügy: A College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) által 2018. szeptember 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Darie B. V. kontra Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

27

2018/C 436/38

C-593/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-445/14. sz., ABB Ltd, ABB AB kontra Európai Bizottság ügyben 2018. július 12-én hozott ítélete ellen az ABB Ltd és az ABB AB által 2018. szeptember 21-én benyújtott fellebbezés

27

2018/C 436/39

C-599/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-438/14. sz., Silec Cable, General Cable kontra Bizottság ügyben 2018. július 12-én hozott ítélete ellen a Silec Cable SAS és a General Cable Corp. által 2018. szeptember 21-én benyújtott fellebbezés

28

2018/C 436/40

C-600/18. sz. ügy: A Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. szeptember 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UTEP 2006. SRL kontra Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

29

2018/C 436/41

C-602/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-797/17. sz., Star Television Productions kontra EUIPO – Marc Dorcel (STAR) ügyben 2018. július 13-án hozott ítélete ellen a Star Television Productions Ltd által 2018. szeptember 21-én benyújtott fellebbezés

30

2018/C 436/42

C-616/18. sz. ügy: A tribunal d’instance d’Épinal (Franciaország) által 2018. október 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cofidis SA kontra YU, ZT

30

2018/C 436/43

C-622/18. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2018. október 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AR kontra Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

30

2018/C 436/44

C-633/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-101/17. sz., Apple Distribution International kontra Európai Bizottság ügyben 2018. július 27-én hozott végzése ellen az Apple által 2018. október 11-én benyújtott fellebbezés

31

2018/C 436/45

C-635/18. sz. ügy: 2018. október 11-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

32

2018/C 436/46

C-650/18. sz. ügy: 2018. október 17-én benyújtott kereset – Magyarország kontra Európai Parlament

33

 

Törvényszék

2018/C 436/47

T-79/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 15-i ítélete – Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters és társai kontra Bizottság („Állami támogatások – A természeti területek szubvencionált megszerzésével vagy térítésmentes rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos támogatási program – A támogatást az előzetes vizsgálati szakasz végén a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat – A hivatalos vizsgálati eljárás hiánya – Kereshetőségi jog – Az érintett fél fogalma – Elfogadhatóság – Az eljárási jogok megsértése – Komoly nehézségek – A versenytárs vállalkozások versenyhelyzetének lényeges érintettsége”)

34

2018/C 436/48

T-364/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 18-i ítélete – ArcelorMittal Tubular Products Ostrava és társai kontra Bizottság („Dömping – A Kínai Népköztársaságból származó egyes, varrat nélküli vas- vagy acélcsövek behozatala – A TARIC kiegészítő kód módosítása egy vállalkozás tekintetében – Megsemmisítés iránti kereset – Keresettel megtámadható jogi aktus – Közvetlen érintettség – Személyében való érintettség – Elfogadhatóság – Megsemmisítést kimondó ítélet joghatásai – Az alaki párhuzamosság szabálya”)

35

2018/C 436/49

T-387/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 18-i ítélete – Terna kontra Bizottság („Pénzügyi támogatás – Közös érdekű projektek a transzeurópai energetikai hálózatok területén – A pénzügyi támogatás végső összegének meghatározása – Szabálytalanságokat azonosító ellenőrzési jelentés – Nem támogatható költségek – Indokolási kötelezettség – Jogos bizalom – Arányosság”)

36

2018/C 436/50

T-567/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 23-i ítélete – McCoy kontra Régiók Bizottsága („Közszolgálat – Tisztviselők – Szociális biztonság – Foglalkozási megbetegedés – A betegség foglalkozási eredete – A személyzeti szabályzat 78. cikkének ötödik bekezdése – Rokkantsági bizottság – Indokolási kötelezettség – Nyilvánvaló értékelési hiba – Felelősség – Nem vagyoni kár”)

36

2018/C 436/51

T-605/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 16-i ítélete – OY kontra Bizottság („Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 3b. cikke – Kötelezettségvállalások – Besorolási fokozatba való besorolás – A szakmai tapasztalat figyelembevétele – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 79. cikke (2) bekezdésének általános végrehajtási rendelkezései”)

37

2018/C 436/52

T-640/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 18-i ítélete – GEA Group kontra Bizottság („Verseny – Kartellek – Hőstabilizátorok – Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat – Az eredeti határozatot módosító határozat – Megsemmisítés iránti kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – Elfogadhatóság – Bírságok – 10 %-os felső határ – Cégcsoport – Egyenlő bánásmód”)

37

2018/C 436/53

T-7/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 15-i ítélete – John Mills kontra EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A MINERAL MAGIC európai uniós szóvédjegy bejelentése – MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER korábbi nemzeti szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése]”)

38

2018/C 436/54

T-8/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 17-i ítélete – Golden Balls kontra EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A GOLDEN BALLS európai uniós szóvédjegy bejelentése – A korábbi BALLON D’OR európai uniós szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása – A 40/94/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése]”)

39

2018/C 436/55

T-10/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 16-i ítélete – Proof IT kontra EIGE („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések – Közbeszerzési eljárás – Két részre osztott szolgáltatások igénylése – Internetes oldalhoz kapcsolódó szolgáltatások – Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása – Odaítélési szempontok – Átláthatóság – Egyenlő bánásmód – Nyilvánvaló értékelési hiba – Szerződésen kívüli felelősség”)

40

2018/C 436/56

T-26/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 17-i ítélete – Jalkh kontra Parlament („Kiváltságok és mentességek – Az Európai Parlament tagja – A parlamenti mentelmi jogot felfüggesztő határozat – A parlamenti feladatokkal való kapcsolat – Egyenlő bánásmód – Jogbiztonság – Jogos bizalom – A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárás – Védelemhez való jog – Hatáskörrel való visszaélés – Szerződésen kívüli felelősség”)

40

2018/C 436/57

T-27/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 17-i ítélete – Jalkh kontra Parlament (Kiváltságok és mentességek – Európai parlamenti képviselő – A mentelmi jog felfüggesztéséről szóló határozat – A parlamenti képviselő hivatalával való kapcsolat – Egyenlő bánásmód – A védelemhez való jog – Hatáskörrel való visszaélés – Szerződésen kívüli felelősség)

41

2018/C 436/58

T-109/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 18-i ítélete – FCA US kontra EUIPO – Busbridge (VIPER) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – A VIPER európai uniós ábrás védjegy bejelentése – A VIPER korábbi nemzeti szóvédjegy – A korábbi védjegy tényleges használata – Azon áruk, amelyekkel kapcsolatban a korábbi védjegyet használták – A korábbi védjegy használatának jelentősége – A 207/2009/EK rendelet 57. cikkének (2) és (3) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 64. cikkének (2) és (3) bekezdése]”)

41

2018/C 436/59

T-164/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 15-i ítélete – Apple and Pear Australia és Star Fruits Diffusion kontra EUIPO – Pink Lady America (WILD PINK) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A WILD PINK európai uniós szóvédjegy bejelentése – A korábbi PINK LADY európai uniós és nemzeti szóvédjegyek – A korábbi Pink Lady európai uniós ábrás védjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése [jelenleg a 2017/1001 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése]”)

42

2018/C 436/60

T-171/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 16-i ítélete – M & K kontra EUIPO – Genfoot (KIMIKA) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A KIMIKA európai uniós szóvédjegy bejelentése – A KAMIK korábbi európai uniós szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – Tényleges használat – A 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése [jelenleg a 2017/1001 rendelet 47. cikkének (2) és (3) bekezdése]”)

43

2018/C 436/61

T-367/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 18-i ítélete – Linak kontra EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Elektromosan működtetett emelőoszlop) („Közösségi formatervezési minta – Megsemmisítési eljárás – Egy elektromosan működtetett emelőoszlopot ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta – Korábbi közösségi formatervezési minta – Megsemmisítési ok – Egyéni jelleg hiánya – Tájékozott használó – Eltérő összbenyomás hiánya – A 6/2002/EK rendelet 6. cikke”)

44

2018/C 436/62

T-368/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 18-i ítélete – Linak kontra EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Elektromosan működtetett emelőoszlop) („Közösségi formatervezési minta – Megsemmisítési eljárás – Egy elektromosan működtetett emelőoszlopot ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta – Korábbi közösségi formatervezési minta – Megsemmisítési ok – Egyéni jelleg hiánya – Tájékozott használó – Eltérő összbenyomás hiánya – A 6/2002/EK rendelet 6. cikke”)

44

2018/C 436/63

T-444/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 15-i ítélete – CompuGroup Medical kontra EUIPO – Medion (life coins) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A life coins európai uniós szóvédjegy bejelentése – A korábbi LIFE európai uniós szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

45

2018/C 436/64

T-533/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 18-i ítélete – Next design+production kontra EUIPO – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A nuuna európai uniós ábrás védjegy bejelentése – A NANU és a NANU NANA korábbi európai uniós szóvédjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Az összetéveszthetőség értékelése – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – Az áruk egymást kiegészítő jellege – Az európai uniós védjegy önállóságának és függetlenségének elve – A jogszerűség és a megfelelő ügyintézés elve – Jogbiztonság”)

46

2018/C 436/65

T-548/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 16-i ítélete – VF International kontra EUIPO – Virmani (ANOKHI) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az ANOKHI európai uniós ábrás védjegy bejelentése – A kipling korábbi európai uniós ábrás védjegy – Egy majom sziluettjét ábrázoló korábbi európai uniós ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – Megjelölések hasonlósága – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – A jóhírnév sérelme – A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése [jelenleg a 2017/1001 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése]”)

46

2018/C 436/66

T-581/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 16-i ítélete – Asics kontra EUIPO – Van Lieshout Textielagenturen (Négy egymást keresztező vonal ábrája) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Négy egymást keresztező vonalat ábrázoló európai uniós ábrás védjegy bejelentése – Indokolási kötelezettség – A 207/2009 rendelet 75. cikke és 76. cikkének (1) bekezdése [jelenleg a 2017/1001 rendelet 94. cikke és 95. cikkének (1) bekezdése] – A megjelölések hasonlóságának hiánya – A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése [jelenleg a 2017/1001 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése]”)

47

2018/C 436/67

T-644/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 16-i ítélete – DNV GL kontra EUIPO (Sustainablel) („Európai uniós védjegy – A Sustainablel európai uniós szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja]”)

48

2018/C 436/68

T-672/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 23-i ítélete – Mamas and Papas kontra EUIPO – Wall-Budden (Gyerekágy-támla) („Közösségi formatervezési minta – Megsemmisítési eljárás – Egy gyerekágy-támlát ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta – A nyilvánosságra jutást képező tények fellebbezési tanács által hivatalból történő vizsgálata – A funkcionális folyamatosság elve – A nyilvánosságra jutás bizonyításához nem elégséges bizonyítékok”)

48

2018/C 436/69

T-788/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 17-i ítélete – Szabados kontra EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A MicroSepar európai uniós szóvédjegy bejelentése – A SeparSolidaria korábbi európai uniós szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – Megjelölések hasonlósága – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

49

2018/C 436/70

T-822/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 17-i ítélete – Weber-Stephen Products kontra EUIPO (iGrill) („Európai uniós védjegy – Az iGrill európai uniós szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja]”)

50

2018/C 436/71

T-413/17 INTP. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 2-i végzése – Karl Storz kontra EUIPO (3D) („Eljárás – Az ítélet értelmezése – Európai uniós védjegy – A lajstromozás iránti kérelem visszavonása – Okafogyottság”)

50

2018/C 436/72

T-506/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 4-i végzése – Makhlouf kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset – Közös kül- és biztonságpolitika – Szíriával szembeni korlátozó intézkedések – A pénzeszközök befagyasztása – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

51

2018/C 436/73

T-33/18. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 3-i végzése – Pracsis és Conceptexpo Project kontra Bizottság és EACEA (Megsemmisítés iránti és kártérítési kereset – Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések – A Bizottsághoz benyújtott közigazgatási jogorvoslati kérelem – Pusztán megerősítő aktus – Keresetindítási határidő – Keresettel meg nem támadható aktus – Elfogadhatatlanság)

51

2018/C 436/74

T-549/18. sz. ügy: 2018. szeptember 19-én benyújtott kereset – Hexal kontra EMA

52

2018/C 436/75

T-564/18. sz. ügy: 2018. szeptember 21-én benyújtott kereset – Bernis és társai kontra EKB

53

2018/C 436/76

T-567/18. sz. ügy: 2018. szeptember 21-én benyújtott kereset – VE kontra ESMA

54

2018/C 436/77

T-569/18. sz. ügy: 2018. szeptember 25-én benyújtott kereset – W. Kordes' Söhne Rosenschulen kontra EUIPO (Kordes' Rose Monique)

54

2018/C 436/78

T-576/18. sz. ügy: 2018. szeptember 25-én benyújtott kereset – Crédit agricole kontra EKB

55

2018/C 436/79

T-577/18. sz. ügy: 2018. szeptember 25-én benyújtott kereset – Crédit agricole Corporate and Investment Bank kontra EKB

56

2018/C 436/80

T-578/18. sz. ügy: 2018. szeptember 25-én benyújtott kereset – CA Consumer Finance kontra EKB

56

2018/C 436/81

T-584/18. sz. ügy: 2018. szeptember 27-én benyújtott kereset – Ukrselhosprom PCF és Versobank kontra EKB

57

2018/C 436/82

T-585/18. sz. ügy: 2018. szeptember 27-én benyújtott kereset – Şanli kontra Tanács

59

2018/C 436/83

T-595/18. sz. ügy: 2018. szeptember 28-án benyújtott kereset – Berliner Stadtwerke kontra EUIPO (berlinGas)

59

2018/C 436/84

T-602/18. sz. ügy: 2018. október 5-én benyújtott kereset – Ayuntamiento de Enguera kontra Bizottság

60

2018/C 436/85

T-603/18. sz. ügy: 2018. szeptember 9-én benyújtott kereset – ZE kontra Parlament

61

2018/C 436/86

T-607/18. sz. ügy: 2018. október 9-én benyújtott kereset – Essity Hygiene and Health kontra EUIPO (Levél ábrázolása)

62

2018/C 436/87

T-617/18. sz. ügy: 2018. október 12-én benyújtott kereset – ZH kontra ECHA

63

2018/C 436/88

T-619/18. sz. ügy: 2018. október 15-én benyújtott kereset – TUIfly kontra Bizottság

63

2018/C 436/89

T-613/13. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 8-i végzése – alfavet Tierarzneimittel kontra EUIPO – Millet Innovation (Epibac)

64

2018/C 436/90

T-871/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 3-i végzése – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor kontra INEA

64

2018/C 436/91

T-96/18. sz. ügy: A Törvényszék 2018. október 11-i végzése – Cabell kontra EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

64


HU

 

Top