EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:408:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 408, 2018. november 12.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 408

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. november 12.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2018/C 408/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1

 

Törvényszék

2018/C 408/02

A bírák tanácsokba történő beosztása

2


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2018/C 408/03

C-358/16. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete (a Cour administrative [Luxemburg] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UBS Europe SE, korábban UBS (Luxemburg) SA, Alain Hondequin és társai (Előzetes döntéshozatal – Jogszabályok közelítése – 2004/39/EK irányelv – Az 54. cikk (1) és (3) bekezdése – A nemzeti pénzügyi felügyeleti hatóságok szakmai titoktartási kötelezettségének terjedelme – A szakmai jóhírnév elveszítését megállapító határozat – A büntetőjog hatálya alá tartozó esetek – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 47. és 48. cikk – Védelemhez való jog – Iratbetekintés)

5

2018/C 408/04

C-438/16. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. szeptember 19-i ítélete – Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság, IFP Énergies nouvelles (Fellebbezés – Állami támogatás – Franciaország által végrehajtott támogatási program – Az Institut Français du Pétrole (IFP) részére az ipari és kereskedelmi jellegű közintézmény (EPIC) jogállás biztosítása révén nyújtott korlátlan állami kezességvállalás – Azt megállapító határozat, hogy ezen intézkedés bizonyos feltételek tiszteletben tartása mellett részben nem minősül állami támogatásnak, részben pedig a belső piaccal összeegyeztethető állami támogatásnak minősül – A „támogatási program” fogalma – Előny fennállására vonatkozó vélelem – Bizonyítási teher és a bizonyítás szintje)

6

2018/C 408/05

C-510/16. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Carrefour Hypermarchés SAS és társai kontra Ministre des Finances et des Comptes publics (Előzetes döntéshozatal – Állami támogatások – Az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése – 794/2004/EK rendelet – Bejelentett támogatási programok – 4. cikk – Létező támogatás módosítása – Valamely támogatási program finanszírozására szánt adókból származó bevétel jelentős növekedése az Európai Bizottsághoz bejelentett becsült összegekhez képest – Az eredeti költségvetés 20 %-ában meghatározott értékhatár)

7

2018/C 408/06

C-546/16. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (az Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Montte SL kontra Musikene (Előzetes döntéshozatal – EUMSZ 267. cikk – A Bíróság hatásköre – A kérdést előterjesztő szerv bírósági jellege – 2014/24/EU irányelv – Közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai – Nyílt eljárás – Odaítélési szempontok – Műszaki értékelés – A pontérték alsó határa – Az áron alapuló értékelés)

7

2018/C 408/07

C-594/16. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Enzo Buccioni kontra Banca d'Italia (Előzetes döntéshozatal – Jogszabályok közelítése – 2013/36/EU irányelv – Az 53. cikk (1) bekezdése – A hitelintézetek prudenciális felügyeletét ellátó nemzeti hatóságokra háruló szakmai titoktartási kötelezettség – Olyan hitelintézet, amelynek kényszerfelszámolását rendelték el – Bizalmas információk nyilvánosságra hozatala polgári jogi vagy kereskedelmi jogi eljárások során)

8

2018/C 408/08

C-618/16. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete (az Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rafal Prefeta kontra Secretary of State for Work and Pensions (Előzetes döntéshozatal – Személyek szabad mozgása – EUMSZ 45. cikk – A 2003. évi csatlakozási okmány – A XII. melléklet 2. fejezete – Valamely tagállam lehetősége a 492/2011/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdésétől és a 2004/38/ EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésétől való eltérésre – Olyan lengyel állampolgár, aki nem végzett nyilvántartásba vett munkát tizenkét hónapon át a fogadó tagállamban)

9

2018/C 408/09

C-685/16. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (a Finanzgericht Münster [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – EV kontra Finanzamt Lippstadt (Előzetes döntéshozatal – EUMSZ 63 – EUMSZ 65. cikk – A tőke szabad mozgása – Adóköteles nyereség levonása – Az anyavállalatnak valamely harmadik országbeli ügyvezetési központtal és székhellyel rendelkező tőketársaságban fenntartott részesedése – Az anyavállalatnak fizetett osztalék – Az adónak a belföldi jog szerinti nem adómentes tőketársaságban fennálló részesedésből származó nyereség levonásánál szigorúbb feltételekhez kötött levonhatósága)

9

2018/C 408/10

C-26/17. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete – Birkenstock Sales GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (Fellebbezés – Európai uniós védjegy – Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – Egymást keresztező hullámvonalak mintáját ábrázoló ábrás védjegy – 207/2009/EK rendelet – A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető képesség – Felületminta)

10

2018/C 408/11

C-41/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. szeptember 19-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de Galicia [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Isabel González Castro kontra Mutua Umivale, Prosegur España SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Előzetes döntéshozatal – 92/85/EGK irányelv – 4.,5., és 7. cikk – A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme – Szoptató munkavállaló – Éjszakai munka – Részben éjszakai időben, többműszakos munkarendben végzett munka – A munkaköri kockázatok értékelése – Megelőző intézkedések – Az érintett női munkavállaló által történő vitatás – 2006/54/EK irányelv – 19. cikk – Egyenlő bánásmód – A nemen alapuló hátrányos megkülönböztetés – Bizonyítási teher)

10

2018/C 408/12

C-51/17. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (a Fővárosi Ítélőtábla [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. kontra Ilyés Teréz, Kiss Emil (Előzetes döntéshozatal – Fogyasztóvédelem – Tisztességtelen feltételek – 93/13/EGK irányelv – Hatály – Az 1. cikk (2) bekezdése – Kötelező érvényű törvényi vagy rendeleti rendelkezések – A 3. cikk (1) bekezdése – Az „egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel” fogalma – A szerződés megkötését követően a nemzeti jogalkotó beavatkozása folytán a szerződés részévé vált feltétel – A 4. cikk (2) bekezdése – Valamely feltétel világos és érthető megfogalmazása – A 6. cikk (1) bekezdése – Valamely feltétel tisztességtelen jellegének a nemzeti bíróság által hivatalból történő vizsgálata – Az eladó vagy szolgáltató, valamint a fogyasztó között létrejött, devizában nyilvántartott kölcsönszerződés)

11

2018/C 408/13

C-54/17. és C-55/17. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato kontra Wind Tre SpA, korábban Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, korábban Vodafone Omnitel NV (C-55/17) (Előzetes döntéshozatal – Fogyasztóvédelem – 2005/29/EK irányelv – Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok – A 3. cikk (4) bekezdése – Hatály – 5., 8. és 9. cikk – Agresszív kereskedelmi gyakorlatok – Az I. melléklet 29. pontja – Minden körülmények között agresszív kereskedelmi gyakorlatok – Nem kért értékesítés – 2002/21/EK irányelv – 2002/22/EK irányelv – Távközlési szolgáltatások – Előre telepített és aktivált bizonyos szolgáltatásokat tartalmazó SIM-kártyák (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosító modul) értékesítése – A fogyasztók előzetes tájékoztatásának hiánya)

12

2018/C 408/14

C-68/17. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. szeptember 11-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – IR kontra JQ (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – 2000/78/EK irányelv – Egyenlő bánásmód – Egyházakon és egyéb, valláson vagy meggyőződésen alapuló szellemiségű szervezetek szakmai tevékenységei – Szakmai követelmények – Jóhiszemű és az egyház vagy szervezet szellemiségéhez hű tevékenykedés – Fogalom – Valláson vagy meggyőződésen alapuló eltérő bánásmód – Vezető tisztséget betöltő katolikus felekezetű munkavállaló elbocsátása, a házasságának felbontását követő második polgári házasságkötése miatt)

13

2018/C 408/15

C-69/17. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. szeptember 12-i ítélete (a Curtea de Apel Bucureşti [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, korábban Gamesa Wind România SRL kontra Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Előzetes döntéshozatal – Adózás – Hozzáadottérték-adó (héa) – Levonási jog – Az adóhatóság által „inaktívnak” minősített adóalany által végzett beszerzések – A levonáshoz való jog megtagadása – Az arányosság és a héasemlegesség elve)

14

2018/C 408/16

C-98/17. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. szeptember 26-i ítélete – Koninklijke Philips NV, Philips France SAS kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – Kartellek – A kártyacsipek európai piaca – Kétoldalú kapcsolatok hálózata – Érzékeny kereskedelmi információk cseréje – „Cél általi” versenykorlátozás – Egységes és folyamatos jogsértés – A jogsértésben való részvétel és a kétoldalú kapcsolatok egy részében részt vevő fél tudomása a többi kétoldalú kapcsolatról – Bírósági felülvizsgálat)

15

2018/C 408/17

C-99/17. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. szeptember 26-i ítélete – Infineon Technologies AG kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – Kartellek – A kártyacsipek európai piaca – Kétoldalú kapcsolatok hálózata – Érzékeny kereskedelmi információk cseréje – A bizonyítékok eredetiségének vitatása – Védelemhez való jog – „Cél általi” versenykorlátozás – Egységes és folyamatos jogsértés – Bírósági felülvizsgálat – Korlátlan felülvizsgálati jogkör – Terjedelem – A bírság összegének kiszámítása)

15

2018/C 408/18

C-109/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. szeptember 19-i ítélete (a Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bankia SA kontra Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán, María Concepción Mari Merino (Előzetes döntéshozatal – 2005/29/EK irányelv – Üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai – Jelzálog-fedezetű kölcsönszerződés – Jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás – Az ingatlan árverést megelőző újraértékelése – A végrehajtható okirat érvényessége – 11. cikk – A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni megfelelő és hatékony eszközök – A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok fennállása értékelésének a nemzeti bíróság számára előírt tilalma – A jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás felfüggesztésének lehetetlensége – 2. és 10. cikk – Magatartási kódex – E kódex jogilag kötelező erejének hiánya)

16

2018/C 408/19

C-114/17. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete – Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – Állami támogatások – Digitális televíziózás – A digitális földfelszíni televíziózásnak a Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Kasztília-La Mancha autonóm közösség) távolabbi és kevésbé urbanizált területein történő kiépítéséhez nyújtott támogatás – Digitális földfelszíni televíziós platformok üzemeltetőinek nyújtott támogatások – A támogatási intézkedéseket a belső piaccal részben összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – Az „állami támogatás” fogalma – Előny – Általános gazdasági érdekű szolgáltatás – Meghatározás – A tagállamok mérlegelési mozgástere)

17

2018/C 408/20

C-137/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. szeptember 26-i ítélete (a rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Van Gennip BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, az Original BVBA, Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal – 2006/123/EK, 2007/23/EK és 2013/29/EU irányelv – A pirotechnikai termékek forgalomba hozatala – Az ezen irányelvek követelményeinek megfelelő pirotechnikai termékek szabad mozgása – Az említett termékek tárolására és értékesítésére vonatkozó korlátozásokat előíró nemzeti szabályozás – Büntetőjogi szankciók – Kettős engedélyezési rendszer – 98/34/EK irányelv – A „műszaki szabály” fogalma)

17

2018/C 408/21

C-172/17. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete – ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – Választottbírósági kikötések – A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram [2007 – 2013] keretében kötött Pocemon megállapodás – Támogatható költségek – Az Európai Bizottság határozata – A kifizetett összegek visszatérítésének kötelezettsége – Viszontkereset)

18

2018/C 408/22

C-173/17. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete – ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – Választottbírósági kikötések – A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hatodik keretprogram [2002 – 2006] keretében kötött Doc@Hand megállapodás – Támogatható költségek – Az Európai Bizottság határozata – A kifizetett összegek visszatérítésének kötelezettsége – Viszontkereset)

19

2018/C 408/23

C-175/17. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. szeptember 26-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra Belastingdienst/Toeslagen (Előzetes döntéshozatal – Közös menekültügyi és kiegészítő védelem nyújtására vonatkozó politika – 2005/85/EK irányelv – 39. cikk – 2008/115/EK irányelv – 13. cikk – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 18. cikk, a 19. cikk (2) bekezdése és 47. cikk – Hatékony jogorvoslathoz való jog – A visszaküldés tilalmának elve – Nemzetközi védelem iránti kérelmet elutasító és kiutasítást elrendelő határozat – Másodfokú bírósági eljárást lehetővé tevő nemzeti szabályozás – Az elsőfokú eljárásra korlátozódó, a törvény erejénél fogva felfüggesztő hatály)

19

2018/C 408/24

C-176/17. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete (a Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Profi Credit Polska S. A. w Bielsku Białej kontra Mariusz Wawrzosek (Előzetes döntéshozatal – Fogyasztóvédelem – A 93/13/EK irányelv – A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek – A 2008/48/EK irányelv – Fogyasztói kölcsönszerződésből eredő kötelezettségek biztosítását szolgáló váltón alapuló fizetési meghagyásos eljárás)

20

2018/C 408/25

C-180/17. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. szeptember 26-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X, Y kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Előzetes döntéshozatal – Közös menekültügyi és kiegészítő védelem nyújtására vonatkozó politika – 2013/32/EU irányelv – 46. cikk – 2008/115/EK irányelv – 13. cikk – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 18. cikk, a 19. cikk (2) bekezdése és 47. cikk – Hatékony jogorvoslathoz való jog – A visszaküldés tilalmának elve – Nemzetközi védelem iránti kérelmet elutasító és kiutasítást elrendelő határozat – Másodfokú bírósági eljárást lehetővé tevő nemzeti szabályozás – Az elsőfokú eljárásra korlátozódó, a törvény erejénél fogva felfüggesztő hatály)

21

2018/C 408/26

C-214/17. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Alexander Mölk kontra Valentina Mölk (Előzetes döntéshozatal – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – A tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló hágai jegyzőkönyv – A 4. cikk (3) bekezdése – A tartásra jogosult által a kötelezett szokásos tartózkodási helye szerinti állam illetékes hatósága előtt benyújtott tartásdíj megállapítása iránti kereset – Jogerőssé vált határozat – A kötelezett által ugyanazon hatóság előtt a megállapított tartásdíj leszállítása iránt benyújtott, későbbi kérelem – A jogosult bíróság előtti megjelenése – Az alkalmazandó jog meghatározása)

21

2018/C 408/27

C-287/17. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete (az Okresní soud v Českých Budějovicích [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Česká pojišťovna a.s. kontra WCZ, spol. s r.o. (Előzetes döntéshozatal – Vállalkozások joga – A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés – 2011/7/EU irányelv – A 6. cikk (1) és (3) bekezdése – A tartozás behajtási költségeinek megtérítése – Az adós késedelmes fizetése miatt kiküldött fizetési felszólítás költségei)

22

2018/C 408/28

C-304/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. szeptember 12-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Helga Löber kontra Barclays Bank plc (Előzetes döntéshozatal – 44/2001/EK rendelet – Joghatóság polgári és kereskedelmi ügyekben – Különös joghatóságok – Az 5. cikk 3. pontja – Joghatóság jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekben – A hely, ahol a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet – Valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező fogyasztó, aki e tagállamban letelepedett bank közvetítőjén keresztül vásárolt egy másik tagállamban letelepedett bank által kibocsátott értékpapírokat – Joghatóság az e bank jogellenes károkozásért fennálló felelőssége címén e fogyasztó által előterjesztett kereset elbírálására)

23

2018/C 408/29

C-312/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. szeptember 19-i ítélete (a Landesarbeitsgericht Hamm [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Surjit Singh Bedi kontra Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – 2000/78/EK irányelv – A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód – A 2. cikk (2) bekezdése – Minden, fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma – A szociális biztonságról szóló kollektív szerződés – A Németországban állomásozó szövetséges erők egykori polgári alkalmazottai számára folyósított átmeneti kiegészítő támogatás – E támogatás fizetésének megszüntetése, amennyiben az érintett teljesíti az ahhoz szükséges feltételeket, hogy a kötelező nyugdíjbiztosítási rendszer alapján a fogyatékossággal élő személyeknek biztosított előrehozott öregségi nyugdíjban részesüljön)

23

2018/C 408/30

C-332/17. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete (a Riigikohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Starman AS kontra Tarbijakaitseamet (Előzetes döntéshozatal – Fogyasztóvédelem – 2011/83/EU irányelv – 21. cikk – Fogyasztókkal kötött szerződések – Telefonos kapcsolat – Távközlési szolgáltató gyakorlata, amely abban áll, hogy a már szerződött ügyfeleinek az alapdíjnál magasabb díjú rövid ügyfélszolgálati hívószámot kínál)

24

2018/C 408/31

C-343/17. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (a Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fremoluc NV kontra Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP) és társai (Előzetes döntéshozatal – Alapvető szabadságok – EUMSZ 21., EUMSZ 45., EUMSZ 49. és EUMSZ 63. cikk – 2004/38/EK irányelv – 22. és 24. cikk – Valamely állami ügynökség illetékességi területén belüli telkekre vonatkozó elővásárlási joga szociális lakások kialakítására – Elsődlegesen azon magánszemélyeknek odaítélt lakások, akik „szoros társadalmi, gazdasági, szociális vagy kulturális kapcsolatban” állnak a területnek azon részével, amely az említett illetékesség alá tartozik – Olyan helyzet, amelynek minden eleme egyetlen tagállamra korlátozódik – Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem elfogadhatatlansága)

25

2018/C 408/32

C-369/17. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete (a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Shajin Ahmed kontra Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Előzetes döntéshozatal – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – Határok, menekültügy és bevándorlás – Menekült jogállás vagy kiegészítő védelmi jogállás – 2011/95/EU irányelv – 17. cikk – A kiegészítő védelmi jogállás elismerésének kizárása – Okok – Súlyos bűncselekmény miatti elítélés – A súlyosságnak a nemzeti jog szerinti büntetési tétel alapján történő meghatározása – Megengedhetőség – Egyedi értékelés szükségessége)

25

2018/C 408/33

C-372/17. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. szeptember 13-i ítélete (a Rechtbank Noord-Holland [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vision Research Europe BV kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Előzetes döntéshozatal – Közös Vámtarifa – Vámtarifaszámok – Az áruk besorolása – Felejtő memóriával rendelkező kamera, amiből az következik, hogy a rögzített képek törlődnek, ha a kamerát kikapcsolják, vagy új képeket rögzítenek – Kombinált Nómenklatúra – 8525 80 19 és 8525 80 30 vámtarifaalszám – Magyarázó megjegyzések – Értelmezés – 113/2014/EU végrehajtási rendelet – Értelmezés – Érvényesség)

26

2018/C 408/34

C-373/17. P. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete – Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Agria Beteiligungsgesellschaft mbH, Star Agro Analyse und Handels GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – Verseny – Valamely panasz Európai Bizottság általi elutasítása – Az Európai Unió érdekének hiánya)

27

2018/C 408/35

C-448/17. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (a Krajský súd v Prešove [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – EOS KSI Slovensko s.r.o. kontra Ján Danko, Margita Danková (Előzetes döntéshozatal – Fogyasztókkal kötött szerződések – 93/13/EGK irányelv – Tisztességtelen feltételek – A 4. cikk (2) bekezdése és az 5. cikk – A feltételek világos és érthető megfogalmazásának kötelezettsége – 7. cikk – Olyan személyek vagy szervezetek keresetindítása, akiknek vagy amelyeknek jogos érdekük fűződik a fogyasztók tisztességtelen feltételek alkalmazásával szembeni védelméhez – A fogyasztóvédelmi szervezetek eljárásba való beavatkozását a fogyasztó beleegyezéséhez kötő nemzeti szabályozás – Fogyasztói hitel – 87/102/EGK irányelv – A 4. cikk (2) bekezdése – Az éves, százalékban kifejezett hiteldíj írásbeli szerződésben való feltüntetésének kötelezettsége – Olyan szerződés, amely csupán az éves, százalékban kifejezett hiteldíj kiszámítására szolgáló matematikai egyenletet tartalmazza, az e számítás elvégzéséhez szükséges tényezőket azonban nem)

27

2018/C 408/36

C-466/17. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (a Tribunale di Trento [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Chiara Motter kontra Provincia autonoma di Trento (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – 1999/70/EK irányelv – Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás – 4. szakasz – Közszektor – Középiskolai tanárok – Határozott időre alkalmazott munkavállalók közszolgálatba való kinevezése képesítésen alapuló felvételi eljárás útján – A szolgálati idő meghatározása – A határozott ideig tartó munkaszerződések keretében megszerzett szolgálati idő részleges figyelembevétele)

28

2018/C 408/37

C-513/17. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. szeptember 26-i ítélete (az Amtsgericht Köln [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Josef Baumgartner által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal – Közlekedés – Közúti közlekedés – 561/2006/EK rendelet – A 19. cikk (2) bekezdésének első albekezdése – Valamely vállalkozás székhelye szerinti tagállam területén elkövetett jogsértésért járó közigazgatási szankció, amelyet azon másik tagállam illetékes hatóságai szabtak ki, ahol ezt a jogsértést megállapították)

29

2018/C 408/38

C-518/17. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stefan Rudigier (Előzetes döntéshozatal – Közbeszerzési szerződések – Vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatások – 1370/2007/EK rendelet – Az 5. cikk (1) bekezdése – Közszolgáltatási szerződések odaítélése – A 7. cikk (2) bekezdése – Bizonyos információknak az eljárás Európai Unió Hivatalos Lapjában való megindítását legalább egy évvel megelőző közzétételének a kötelezettsége – A közzététel hiányának következményei – Az ajánlati felhívás megsemmisítése – 2014/24/EU irányelv – A 27. cikk (1) bekezdése – A 47. cikk (1) bekezdése – 2014/25/EU irányelv – A 45. cikk (1) bekezdése – A 66. cikk (1) bekezdése – A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény)

30

2018/C 408/39

C-555/17. sz. ügy: A Bíróság (tízedik tanács) 2018. szeptember 20-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – 2M-Locatel A/S kontra Skatteministeriet (Előzetes döntéshozatal – 2658/87/EGK rendelet – Vámunió és közös vámtarifa – Tarifális besorolás – Kombinált Nómenklatúra – 8528 71 13 és 8528 71 90 vámtarifaalszám – Készülék, amely alkalmas arra, hogy az internetes technológia segítségével közvetített egyenes, élő tévéadás televíziós jeleit fogadja, dekódolja és feldolgozza)

30

2018/C 408/40

C-601/17. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. szeptember 12-i ítélete (az Amtsgericht Hamburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Dirk Harms és társai kontra Vueling Airlines SA (Előzetes döntéshozatal – Légi közlekedés – 261/2004/EK rendelet – A 8. cikk (1) bekezdése – A jegy árának visszatérítése a légi járat törlése esetén – A jegy megvásárlása során az utas és a légi fuvarozó között közvetítőként eljáró személy által levont jutalék – Bennfoglaltság)

31

2018/C 408/41

C-310/18. PPU. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. szeptember 19-i ítélete (a Spetsializiran nakazatelen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az Emil Milev elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal – Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás – Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – (EU) 2016/343 irányelv – Az ártatlanság vélelme – A bűnösségre történő nyilvános utalások – Jogorvoslati lehetőségek – Az előzetes letartóztatás törvényességének felülvizsgálatára irányuló eljárás)

32

2018/C 408/42

C-325/18. PPU. és C-375/18. PPU. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2018. szeptember 19-i ítélete (a Court of Appeal [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Hampshire County Council kontra C. E., N. E. (Előzetes döntéshozatal – Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban – Gyermekek jogellenes külföldre vitele – 2201/2003/EK rendelet – 11. cikk – Visszavitel iránti kérelem – 1980. október 25-i Hágai Egyezmény – Végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem – Jogorvoslat – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 47. cikk – Hatékony jogorvoslathoz való jog – A jogorvoslat előterjesztésének határideje – A végrehajthatóságot megállapító végzés – A kézbesítését megelőző végrehajtás)

32

2018/C 408/43

C-327/18. PPU. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. szeptember 19-i ítélete (a High Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Az RO ellen kibocsátott európai elfogatóparancsok végrehajtása (Előzetes döntéshozatal – Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás – Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés – Európai elfogatóparancs – 2002/584/IB kerethatározat – A végrehajtás megtagadásának okai – EUSZ 50. cikk – Olyan tagállam igazságügyi hatóságai által kibocsátott elfogatóparancs, amely megindította az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó eljárást – Az ezen állam és az Unió között a kilépést követően fennálló kapcsolatokra alkalmazandó szabályozást érintő bizonytalanság)

33

2018/C 408/44

C-241/17. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2018. szeptember 12-i végzése – Holistic Innovation Institute, SLU kontra Agence exécutive pour la recherche (Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – Az Európai Unió által finanszírozott projektek a kutatás területén – Hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram (2007 – 2013) – Az Inachus és a ZONeSEC projektek – A felperes részvételét megtagadó határozat – Megsemmisítés és felelősség megállapítása iránti kereset)

34

2018/C 408/45

C-539/17. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2018. szeptember 13-i végzése – Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramja (2007 – 2013) – Támogatási megállapodás – Nem támogatható költségek – Az Európai Bizottság behajtásról szóló határozata – A jogosult által az Európai Unió Törvényszékéhez az EUMSZ 272. cikk alapján benyújtott kereset – Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

35

2018/C 408/46

C-23/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-363/17. sz., Ccc Event Management GmbH kontra az Európai Unió Bírósága ügyben 2017. november 7-én hozott végzése ellen a Ccc Event Management GmbH által 2018. január 10-én benyújtott fellebbezés

35

2018/C 408/47

C-411/18 P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-213/17. sz., Romantik Hotels & Restaurants AG kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2018. április 25-én hozott ítélete ellen a Romantik Hotels & Restaurants AG által 2018. június 21-én benyújtott fellebbezés

36

2018/C 408/48

C-448/18. sz. ügy: A Landgericht München I (Németország) által 2018. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – WA kontra Münchener Hypothekenbank eG

36

2018/C 408/49

C-466/18. sz. ügy: A Landesgerichts Linz (Ausztria) által 2018. július 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DS kontra Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

36

2018/C 408/50

C-514/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-72/17. sz., Gabriele Schmid kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2018. június 7-én hozott ítélete ellen a Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark által 2018. augusztus 6-án benyújtott fellebbezés

37

2018/C 408/51

C-516/18. sz. ügy: Az Amtsgericht Nürnberg (Németország) által 2018. augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – QE kontra Sun Express Deutschland GmbH

38

2018/C 408/52

C-520/18. sz. ügy: Cour constitutionnelle (Belgium) által 2018. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, VZ, WY, XX kontra Conseil des ministres

39

2018/C 408/53

C-523/18. sz. ügy: Az Audiencia Nacional (Spanyolország) által 2018. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Engie Cartagena S.L. kontra Ministerio para ls Transición Ecología (korábban Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

40

2018/C 408/54

C-540/18. P. sz. ügy: A Törvényszék T-408/16. sz., HX kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2018. június 19-én hozott ítélete ellen HX által 2018. augusztus 17-én benyújtott fellebbezés

41

2018/C 408/55

C-562/18. sz. ügy: A Tribunal d'instance de Sens (Franciaország) által 2018. augusztus 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – X

42

2018/C 408/56

C-575/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-147/15. sz., Cseh Köztársaság kontra Bizottság ügyben 2018. június 28-án hozott végzése ellen a Cseh Köztársaság által 2018. szeptember 13-án benyújtott fellebbezés

43

2018/C 408/57

C-611/18. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-455/14. sz., Pirelli & C. kontra Bizottság ügyben 2018. július 12-én hozott ítélete ellen a Pirelli & C. SpA által 2018. szeptember 21-én benyújtott fellebbezés

43

 

Törvényszék

2018/C 408/58

T-10/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. szeptember 25-i ítélete – GABO:mi kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés – A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hatodik és hetedik keretprogram (2002 – 2006 és 2007 – 2013) – A nyújtott támogatások egy részének visszatérítése iránti kérelmet tartalmazó levelek – Terhelési értesítés – Követelések beszámítása – A keresetlevél kiigazítása – Elfogadhatóság – A kiadások támogatható jellege – Vagyonkezelő tulajdonában lévő pénzeszközök – A költségeknek a szerződő fél könyvelésében történő feltüntetésére irányuló kötelezettség – A szerződő fél letelepedési helye szerinti állam számviteli szabályainak való megfelelés – Jogbiztonság – Jogos bizalom – Jó kormányzás – Átláthatóság – Meghallgatáshoz való jog – Arányosság”)

46

2018/C 408/59

T-260/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. szeptember 25-i ítélete – Svédország kontra Bizottság („EMGA és EMVA – A finanszírozásból kizárt kiadások – Termeléstől független közvetlen támogatások – Helyszíni ellenőrzések – Távérzékelés – A kockázati tényezők értékelése – Az érintett tagállam által meghozandó korrekciós intézkedések – A vagyoni kár felmérése – Arányosság”)

47

2018/C 408/60

T-33/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. szeptember 25-i ítélete – Amicus Therapeutics UK és Amicus Therapeutics kontra EMA („Dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rendelet – A Galafold gyógyszer forgalombahozatali engedélye iránti kérelem keretében a felperesek által benyújtott információkat tartalmazó, az EMA birtokában lévő dokumentumok – Harmadik személy valamely dokumentumhoz való hozzáférését engedélyező határozat – A kereskedelmi érdekek védelmével kapcsolatos kivétel – A bizalmas kezelés általános vélelmének hiánya”)

48

2018/C 408/61

T-123/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. szeptember 20-i ítélete – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte kontra ACER („Energia – Az ACER fellebbviteli tanácsának határozata – A beavatkozási kérelem elutasítása – Az eljárás kimenetelét illető közvetlen és fennálló érdek – Indokolási kötelezettség – Meghallgatáshoz való jog”)

48

2018/C 408/62

T-146/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. szeptember 20-i ítélete – Mondi kontra ACER („Energia – Az ACER fellebbviteli tanácsának határozata – A beavatkozási kérelem elutasítása – Az eljárás kimenetelét illető közvetlen és fennálló érdek – Meghallgatáshoz való jog”)

49

2018/C 408/63

T-180/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. szeptember 25-i ítélete – EM Research Organization kontra EUIPO – Christoph Fischer és társai (EM) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – Az EM európai uniós szóvédjegy – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja] – Első alkalommal a Törvényszék előtti eljárásban előterjesztett bizonyítékok”)

50

2018/C 408/64

T-182/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. szeptember 25-i ítélete – Novartis kontra EUIPO – Chiesi Farmaceutici (AKANTO) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az AKANTO európai uniós szóvédjegy bejelentése – A KANTOS korábbi európai uniós szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

50

2018/C 408/65

T-233/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. szeptember 25-i ítélete – Portugália kontra Bizottság („EMGA és EMVA – A finanszírozásból kizárt kiadások – Portugália által kifizetett kiadások – Közvetlen kifizetések – POSEI program – A felső határok túllépése – Kifizetési késedelmek – A 885/2006 rendelet 11. cikke (1) bekezdésének első albekezdése – Kétszeres pénzügyi korrekció – A védelemhez való jog – Arányosság”)

51

2018/C 408/66

T-238/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. szeptember 25-i ítélete – Gugler kontra EUIPO – Gugler France (GUGLER) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – GUGLER európai uniós ábrás védjegy – Gugler France korábbi nemzeti cégnév – Viszonylagos kizáró ok – A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése (jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikkének (4) bekezdése) – Összetéveszthetőség”)

52

2018/C 408/67

T-328/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. szeptember 25-i ítélete – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi kontra EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A BBQLOUMI európai uniós ábrás védjegy bejelentése – A korábbi HALLOUMI európai uniós együttes szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

52

2018/C 408/68

T-384/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. szeptember 25-i ítélete – Ciprus kontra EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A BBQLOUMI európai uniós ábrás védjegy bejelentése – A korábbi HALLOUMI egyesült királysági tanúsító szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

53

2018/C 408/69

T-457/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. szeptember 25-i ítélete – Medisana kontra EUIPO (happy life) („Európai uniós védjegy – A happy life európai uniós szóvédjegy bejelentése – Megkülönböztető képesség hiánya – A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke 1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése]”)

54

2018/C 408/70

T-488/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. szeptember 20-i ítélete – Ghost – Corporate Management kontra EUIPO (Dry Zone) („Európai uniós védjegy – A Dry Zone európai uniós szóvédjegy bejelentése – Keresetindítási határidő – Késedelem – A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés elfogadhatatlansága – A 207/2009/EK rendelet 60. cikke [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 68. cikke] – Előre nem látható körülmények vagy vis maior hiánya – Jogos bizalom”)

54

2018/C 408/71

T-668/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. szeptember 20-i ítélete – Maico Holding kontra EUIPO – Eico (Eico) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az Eico európai uniós szóvédjegy bejelentése – A korábbi MAICO európai uniós szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya – A megjelölések hasonlósága – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

55

2018/C 408/72

T-528/18. sz. ügy: 2018. szeptember 4-én benyújtott kereset – XI kontra Bizottság

55

2018/C 408/73

T-530/18. sz. ügy: 2018. szeptember 7-én benyújtott kereset – Románia kontra Bizottság

56

2018/C 408/74

T-541/18. sz. ügy: 2018. szeptember 12-én benyújtott kereset – Changmao Biochemical Engineering kontra Bizottság

57

2018/C 408/75

T-558/18. sz. ügy: 2018. szeptember 21-én benyújtott kereset – Lupu kontra EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

58

2018/C 408/76

T-563/18. sz. ügy: 2018. szeptember 21-én benyújtott kereset – YP kontra Bizottság

59

2018/C 408/77

T-570/18. sz. ügy: 2018. szeptember 25-én benyújtott kereset – YQ kontra Bizottság

60

2018/C 408/78

T-571/18. sz. ügy: 2018. szeptember 25-én benyújtott kereset – YR kontra Bizottság

60

2018/C 408/79

T-572/18. sz. ügy: 2018. szeptember 25-én benyújtott kereset – YS kontra Bizottság

61

2018/C 408/80

T-573/18. sz. ügy: 2018. szeptember 25-én benyújtott kereset – Hickies kontra EUIPO (Egy cipőfűző formája)

62

2018/C 408/81

T-581/18. sz. ügy: 2018. szeptember 27-én benyújtott kereset – ND (*1)  és OE (*1) kontra Bizottság

62


(*1)Törölt vagy áthelyezett információ a személyes és/vagy bizalmas jellegű adatok védelme érdekében.

 


HU

 

Személyesadat-védelmi okokból és/vagy bizalmas jellegük miatt az ebben a számban található bizonyos információk a továbbiakban nem hozhatók nyilvánosságra, ezért került sor ennek az új, hiteles változatnak kiadására.

Top