Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:352:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 352, 2018. október 1.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 352

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. október 1.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2018/C 352/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2018/C 352/02

C-96/16. és C-94/17. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona, Tribunal Supremo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Banco Santander, SA kontra Mahamadou Demba, Mercedes Godoy Bonet (C-96/16), Rafael Ramón Escobedo Cortés kontra Banco de Sabadell SA (C-94/17) (Előzetes döntéshozatal – 93/13/EGK irányelv – Tisztességtelen feltételek – Hatály – Követelés engedményezése – Fogyasztói kölcsönszerződés – E szerződés késedelmikamat-mértéket rögzítő feltételének tisztességtelen jellegére vonatkozó értékelési szempontok – E jelleg következményei)

2

2018/C 352/03

C-472/16. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jorge Luis Colino Sigüenza kontra Ayuntamiento de Valladolid és társai (Előzetes döntéshozatal – 2001/23/EK irányelv – Hatály – Az 1. cikk (1) bekezdése – Vállalkozások átruházása – A munkavállalók jogainak védelme – Önkormányzati zeneiskola működtetésével kapcsolatos, szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződés – Az első nyertes ajánlattevő tevékenységének a folyamatban lévő iskolaév vége előtti megszüntetése és az új nyertes ajánlattevőnek a következő iskolaév elején történő kijelölése – A 4. cikk (1) bekezdése – Az átruházással indokolt elbocsátások tilalma – Kivétel – Gazdasági, műszaki vagy szervezeti jellegű, és a munkaerő tekintetében változásokat eredményező okok miatt sorra kerülő elbocsátások – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 47. cikk)

3

2018/C 352/04

C-561/16. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Tribunal Supremo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Saras Energía SA kontra Administración del Estado (Előzetes döntéshozatal – 2012/27/EU irányelv – A 7. cikk (1), (4) és (9) bekezdése – A 20. cikk (4) és (6) bekezdése – Az energiahatékonyság ösztönzése – Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer – Más szakpolitikai intézkedések – Nemzeti energiahatékonysági alap – Az energiahatékonysági kötelezettségek teljesítését szolgáló fő intézkedésként ilyen alap létrehozása – Hozzájárulási kötelezettség – A kötelezett felek kijelölése – Energiaelosztók és/vagy kiskereskedelmienergia-értékesítő vállalkozások)

4

2018/C 352/05

C-16/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário [Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD] [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal kontra Autoridade Tributária e Aduaneira (Előzetes döntéshozatal – Hozzáadottérték-adó (héa) – Az előzetesen megfizetett adó levonása – Az adólevonási jog keletkezése és hatálya)

4

2018/C 352/06

C-52/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VTB Bank (Austria) AG kontra Finanzmarktaufsichtsbehörde (Előzetes döntéshozatal – Jogszabályok közelítése – 2013/36/EU irányelv – 64., 65. és 67. cikk – 575/2013/EU irányelv – A 395. cikk (1) és (5) bekezdése – Hitelintézetek felügyelete – Felügyeleti és szankcionálási hatáskörök – Nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek – E határértékek túllépése esetén kamatkivetést előíró tagállami szabályozás – 468/2014 (EU) rendelet – 48. cikk – Az Európai Központi Bank (EKB) és a nemzeti felügyelő hatóság közötti hatáskörváltás – Hivatalosan megindított felügyeleti eljárás)

5

2018/C 352/07

C-59/17. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Château du Grand Bois SCI kontra Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (Előzetes döntéshozatal – Mezőgazdaság – Borpiac – 555/2008/EK rendelet – A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához nyújtott támogatások – Bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzések – Az ellenőrző tisztviselők hatásköre – A tisztviselők azon lehetősége, hogy a mezőgazdasági termelő hozzájárulása nélkül belépjenek a mezőgazdasági üzemi területre)

6

2018/C 352/08

C-61/17., C-62/17. és C-72/17. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Miriam Bichat (C-61/17), Daniela Chlubna (C-62/17), Isabelle Walkner (C-72/17) kontra Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – Csoportos létszámcsökkentés – 98/59/EK irányelv – A 2. cikk (4) bekezdésének első albekezdése – A „munkáltatót ellenőrző vállalkozás” fogalma – A munkavállalókkal folytatott konzultációs eljárások – Bizonyítási teher)

6

2018/C 352/09

C-115/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) kontra Hubert Clergeau és társai (Előzetes döntéshozatal – 1964/82/EGK rendelet – Az egyes csontozott marhahúsokra nyújtott különleges export-visszatérítések megszerzése céljából tett hamis nyilatkozatok vagy elkövetett csalás – Az 1964/82 rendeletnek a különleges export-visszatérítésekre való jogosultságot kiterjesztő módosítása – Az enyhébb büntető jogszabály visszaható hatályú alkalmazásának elve – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 49. cikke (1) bekezdésének harmadik mondata)

7

2018/C 352/10

C-120/17. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Satversmes tiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Administratīvā rajona tiesa kontra Ministru kabinets (Előzetes döntéshozatal – Mezőgazdaság – Vidékfejlesztési támogatás – 1257/1999/EK rendelet – 10 – 12. cikk – Korengedményes nyugdíjazási támogatás – A korengedményes nyugdíjazási támogatás öröklését előíró nemzeti szabályozás – Az Európai Bizottság által jóváhagyott szabályozás – Az álláspont későbbi módosulása – Bizalomvédelem)

8

2018/C 352/11

C-122/17. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Court of Appeal [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – David Smith kontra Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General (Előzetes döntéshozatal – Jogszabályok közelítése – Gépjármű-felelősségbiztosítás – 90/232/EGK harmadik irányelv – 1. cikk – A gépjármű vezetője kivételével valamennyi utas személyi sérülésével kapcsolatos felelősség – Kötelező biztosítás – Az irányelvek közvetlen hatálya – Az irányelvvel ellentétes nemzeti szabályozás alkalmazásának mellőzésére irányuló kötelezettség – Az irányelvvel ellentétes szerződési záradék alkalmazásának mellőzése)

8

2018/C 352/12

C-123/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nefiye Yön kontra Landeshauptstadt Stuttgart (Előzetes döntéshozatal – Az EGK – Törökország társulás – 2/76 határozat – 7. cikk – „Standstill” klauzula – Valamely török munkavállaló családtagjainak tartózkodási joga – Valamely tagállam területére történő beutazás esetén fennálló vízumkötelezettség)

9

2018/C 352/13

C-161/17. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Land Nordrhein-Westfalen kontra Dirk Renckhoff (Előzetes döntéshozatal – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29/EK irányelv – Információs társadalom – A szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – A 3. cikk (1) bekezdése – Nyilvánossághoz közvetítés – Fogalom – Korábban valamely internetes oldalon a szerzői jogi jogosult engedélyével, korlátozó intézkedés nélkül közzétett fényképnek egy másik internetes oldalon az említett jogosult engedélye nélkül történő, online elérhetővé tétele – Új közönség)

10

2018/C 352/14

C-300/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Kúria [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hochtief AG kontra Budapest Főváros Önkormányzata (Előzetes döntéshozatal – Közbeszerzési szerződések – Jogorvoslati eljárások – 89/665/EK irányelv – Kártérítési kereset – A 2. cikk (6) bekezdése – Bármely kártérítési kereset elfogadhatóságát az állítólagos kárt okozó ajánlatkérői határozat jogellenessége előzetes és jogerős megállapításának alárendelő nemzeti szabályozás – Megsemmisítés iránti kereset – Valamely döntőbizottság előtti előzetes jogorvoslat – A döntőbizottság határozatainak bírósági felülvizsgálata – A döntőbizottság előtt fel nem hozott jogalapokra való hivatkozást kizáró nemzeti szabályozás – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 47. cikk – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog – A tényleges érvényesülés és az egyenértékűség elve)

11

2018/C 352/15

C-329/17. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gerhard Prenninger és társai kontra Oberösterreichische Landesregierung (Előzetes döntéshozatal – Környezet – 2011/92/EU irányelv – Egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata – II. melléklet – Az 1. pont d) alpontja – Az „erdőirtás más földhasználatra történő áttérés céljából” fogalma – Erdőnyiladéknak villamos energia átvitelét szolgáló távvezeték építéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó kialakítása)

12

2018/C 352/16

C-435/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Tartu Halduskohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Argo Kalda Mardi talu kontra Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) (Előzetes döntéshozatal – Közös agrárpolitika – Közvetlen kifizetések – 1306/2013/EU rendelet – 93. és 94. cikk – II. melléklet – Kölcsönös megfeleltetés – Mezőgazdasági és környezeti feltételek – Minimális követelmények – Valamely tagállam általi végrehajtás – „Temetkezési örökség” helyszíneinek megőrzésére irányuló kötelezettség – Terjedelem)

12

2018/C 352/17

C-475/17. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Riigikohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Viking Motors AS és társai kontra Tallinna linn, Maksu- ja Tolliamet (Előzetes döntéshozatal – Adózás – A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere – 2006/112/EK irányelv – 401. cikk – A forgalmi adók jellemzőivel bíró nemzeti adók – Tilalom – A „forgalmi adó” fogalma – Helyi értékesítési adó – A héa alapvető jellemzői – Hiány)

13

2018/C 352/18

C-485/17. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verbraucherzentrale Berlin eV kontra Unimatic Vertriebs GmbH (Előzetes döntéshozatal – Fogyasztóvédelem – 2011/83/EU irányelv – A 2. cikk 9. pontja – Az „üzlethelyiség” fogalma – Szempontok – Kereskedő által vásáron fenntartott standnál megkötött adásvételi szerződés)

14

2018/C 352/19

C-521/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Tallinna Ringkonnakohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U. A. kontra Deepak Mehta (Előzetes döntéshozatal – Szellemi és ipari tulajdon – 2004/48/EK irányelv – 4. cikk – A védjegyjogosultak kollektív képviseletét ellátó szervezet kereshetőségi joga – 2000/31/EK irányelv – 12 – 14. cikk – Doménnevek és honlapok anonim használatát lehetővé tévő IP-címek bérbeadására és regisztrálására irányuló szolgáltatást nyújtó szolgáltató felelőssége)

15

2018/C 352/20

C-396/18. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2018. június 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gennaro Cafaro kontra DQ

15

2018/C 352/21

C-417/18. sz. ügy: A Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litvánia) által 2018. június 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AW, BV, CU, DT kontra Litván Köztársaság, képviselik: Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Bendrasis pagalbos centras és Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

16

2018/C 352/22

C-430/18. sz. ügy: 2018. június 29-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

17

2018/C 352/23

C-433/18. sz. ügy: A Korkein oikeus (Finnország) által 2018. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ML kontra OÜ Aktiva Finants

18

2018/C 352/24

C-435/18. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2018. június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Otis Gesellschaft m.b.H. és társai kontra Land Oberösterreich és társai

19

2018/C 352/25

C-454/18. sz. ügy: A Förvaltningsrätten i Linköping (Svédország) által 2018. július 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Baltic Cable AB kontra Energimarknadsinspektionen

19

2018/C 352/26

C-467/18. sz. ügy: A Rayonen sad Lukovit (Bulgária) által 2018. július 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EP elleni büntetőeljárás

20

2018/C 352/27

C-476/18. sz. ügy: A Pesti Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) által 2018. július 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PannonHitel Pénzügyi Zrt. kontra WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

22

2018/C 352/28

C-482/18. sz. ügy: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Google Ireland Limited kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

23

2018/C 352/29

C-484/18. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2018. július 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF kontra Institut national de l’audiovisuel

24

2018/C 352/30

C-485/18. sz. ügy: A Conseil d’État (Franciaország) által 2018. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Groupe Lactalis kontra Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

25

2018/C 352/31

C-486/18. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2018. július 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RE kontra Praxair MRC

26

2018/C 352/32

C-495/18. sz. ügy: A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2018. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – YX

26

 

Törvényszék

2018/C 352/33

T-680/13. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 13-i ítélete – K. Chrysostomides & Co. és társai kontra Tanács és társai („Szerződésen kívüli felelősség – Gazdaság- és monetáris politika – Ciprus stabilitását célzó támogatási program – Az EKB Kormányzótanácsának a Ciprusi Központi Bank kérése alapján sürgősségi likviditási támogatás folyósításáról szóló határozata – Az eurócsoport Ciprusról szóló 2013. március 25-i, április 12-i, május 13-i és szeptember 13-i nyilatkozatai – 2013/236/EU határozat – A konkrét gazdaságpolitikai feltételekről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az Európai Stabilitási Mechanizmus között 2013. április 26-án kötött egyetértési megállapodás – A Törvényszék hatásköre – Elfogadhatóság – Alaki követelmények – A belső jogorvoslati lehetőségek kimerítése – Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése – A tulajdonhoz való jog – Jogos bizalom – Egyenlő bánásmód”)

28

2018/C 352/34

T-786/14. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 13-i ítélete – Bourdouvali és társai kontra Tanács és társai (Szerződésen kívüli felelősség – Gazdaság- és monetáris politika – Ciprusi stabilitási támogatási program – Az EKB Kormányzótanácsának a Ciprusi Központi Bank kérelmét követően rendkívüli likviditási segítségnyújtásról szóló határozata – Az Eurócsoport 2013. március 25-i, április 12-imájus 13-i és szeptember 13-i Ciprusra vonatkozó nyilatkozatai – 2013/236/EU határozat – A konkrét gazdaságpolitikai feltételekről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az Európai Stabilitási Mechanizmus között 2013. április 26-án kötött egyetértési megállapodás – A Törvényszék hatásköre – Elfogadhatóság – Alaki követelmények – A belső jogorvoslati lehetőségek kimerítése – Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése – Tulajdonhoz való jog – Jogos bizalom – Egyenlő bánásmód)

29

2018/C 352/35

T-733/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 13-i ítélete – Banque postale kontra EKB („Gazdaság- és monetáris politika – A hitelintézetek prudenciális felügyelete – Az 1024/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja és (3) bekezdése – A tőkeáttételi mutató kiszámítása – A felperes részéről a bizonyos feltételeknek megfelelő kitettségek tőkeáttételi mutató számításából való kihagyása engedélyezésének megtagadása az EKB részéről – Az 575/2013/EU rendelet 429. cikkének (14) bekezdése – Az EKB diszkrecionális jogköre – Téves jogalkalmazás – Nyilvánvaló értékelési hiba”)

30

2018/C 352/36

T-751/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 13-i ítélete – Confédération nationale du Crédit mutuel kontra EKB („Gazdaság- és monetáris politika – A hitelintézetek prudenciális felügyelete – Az 1024/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja és (3) bekezdése – A tőkeáttételi mutató kiszámítása – A felperes részéről a bizonyos feltételeknek megfelelő kitettségek tőkeáttételi mutató számításából való kihagyása engedélyezésének megtagadása az EKB részéről – Az 575/2013/EU rendelet 429. cikkének (14) bekezdése – Az EKB diszkrecionális jogköre – Téves jogalkalmazás – Nyilvánvaló értékelési hiba”)

31

2018/C 352/37

T-768/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 13-i ítélete – BNP Paribas kontra EKB („Gazdaság- és monetáris politika – A hitelintézetek prudenciális felügyelete – Az 1024/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja és (3) bekezdése – A tőkeáttételi mutató kiszámítása – A felperes részéről a bizonyos feltételeknek megfelelő kitettségek tőkeáttételi mutató számításából való kihagyása engedélyezésének megtagadása az EKB részéről – Az 575/2013/EU rendelet 429. cikkének (14) bekezdése – Az EKB diszkrecionális jogköre – Téves jogalkalmazás – Nyilvánvaló értékelési hiba”)

32

2018/C 352/38

T-825/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 13-i ítélete – Ciprus kontra EUIPO – Papouis Dairies (Pallas Halloumi) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A Pallas Halloumi európai uniós ábrás védjegy bejelentése – A HALLOUMI korábbi egyesült királysági tanúsító szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Az összetéveszthetőség hiánya – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

32

2018/C 352/39

T-847/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 13-i ítélete – Ciprus kontra EUIPO – POA (COWBOYS HALLOUMI) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A COWBOYS HALLOUMI európai uniós ábrás védjegy bejelentése – A korábbi HALLOUMI egyesült királysági tanúsító szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

33

2018/C 352/40

T-797/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 13-i ítélete – Star Television Productions kontra EUIPO – Marc Dorcel (STAR) („Európai uniós védjegy – Megszűnés megállapítása iránti eljárás – STAR európai uniós ábrás védjegy – A védjegy tényleges használatának hiánya – A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja]”)

34

2018/C 352/41

T-388/18. sz. ügy: 2018. június 27-én benyújtott kereset – WV kontra EKSZ

34

2018/C 352/42

T-391/18. sz. ügy: 2018. június 27-én benyújtott kereset – Riesco García kontra Parlament

36

2018/C 352/43

T-396/18. sz. ügy: 2018. június 29-én benyújtott kereset – ITSA kontra Bizottság

36

2018/C 352/44

T-436/18. sz. ügy: 2018. július 13-án benyújtott kereset – Prigent kontra Bizottság

37

2018/C 352/45

T-453/18. sz. ügy: 2018. július 24-én benyújtott kereset – Biasotto kontra EUIPO – OOFOS (OOF)

38

2018/C 352/46

T-454/18. sz. ügy: 2018. július 24-én benyújtott kereset – Biasotto kontra EUIPO – OOFOS (OO)

39

2018/C 352/47

T-463/18. sz. ügy: 2018. július 30-án benyújtott kereset – Novartis kontra EUIPO (SMARTSURFACE)

40

2018/C 352/48

T-473/18. sz. ügy: 2018. július 27-én benyújtott kereset – Getsmarter Online kontra EUIPO (getsmarter)

40

2018/C 352/49

T-474/18. sz. ügy: 2018. augusztus 6-án benyújtott kereset – Veit kontra EKB

41

2018/C 352/50

T-481/18. sz. ügy: 2018. augusztus 1-jén/ benyújtott kereset – Electroquímica Onubense kontra ECHA

42

2018/C 352/51

T-487/18. sz. ügy: 2018. augusztus 14-én benyújtott kereset – Stada Arzneimittel kontra EUIPO (ViruProtect)

42

2018/C 352/52

T-491/18. sz. ügy: 2018. augusztus 14-én benyújtott kereset – Vafo Praha kontra EUIPO – Rutzinger-Kurpas (Meatlove)

43

2018/C 352/53

T-492/18. sz. ügy: 2018. augusztus 15-én benyújtott kereset – Zhadanov kontra EUIPO (Scanner Pro)

44

2018/C 352/54

T-495/18. sz. ügy: 2018. augusztus 17-én benyújtott kereset – Dermatest kontra EUIPO (DERMATEST)

44

2018/C 352/55

T-496/18. sz. ügy: 2018. augusztus 17-én benyújtott kereset – OCU kontra ESZT

45

2018/C 352/56

T-497/18. sz. ügy: 2018. augusztus 14-én benyújtott kereset – IAK – Forum International kontra EUIPO – Schwalb (IAK)

46

2018/C 352/57

T-498/18. sz. ügy: 2018. augusztus 20-án benyújtott kereset – ZPC Flis kontra EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)

47


HU

 

Top