EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:301:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 301, 2018. augusztus 27.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 301

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. augusztus 27.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2018/C 301/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2018/C 301/02

C-390/16. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. július 5-i ítélete (a Szombathelyi Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lada Dániel Bertold ellen folytatott büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal – Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – 2008/675/IB kerethatározat – Valamely másik tagállamban korábban hozott büntetőítéletnek új büntetőeljárásban való figyelembevétele – Valamely másik tagállamban hozott büntetőítélet érvényének elismerésére irányuló különleges eljárás – A korábbi határozat bírósági felülvizsgálata és átminősítése – A kölcsönös elismerés elve – Az EUMSZ 82. cikk (1) bekezdése)

2

2018/C 301/03

C-544/16. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. július 5-i ítélete (a First-tier Tribunal [Tax Chamber] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marcandi Limited, a Madbid kereskedelmi név alatt eljárva kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs) (Előzetes döntéshozatal – A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere – 2006/112/EK irányelv – A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja – Online árveréseken való ajánlattételt lehetővé tevő „kreditek” kibocsátása – Ellenszolgáltatás fejében teljesített szolgáltatásnyújtás – Előzetes ügylet – 73. cikk – Adóalap)

3

2018/C 301/04

C-626/16. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. július 4-i ítélete – Európai Bizottság kontra Szlovák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – Környezet – Hulladéklerakás – 1999/31/EK irányelv – Meglévő hulladéklerakók – 14. cikk – A működés folytatására vagy abbahagyására vonatkozó végleges határozat – 13. cikk – Lezárási eljárás – A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete – A végrehajtás elmaradása – Az EUMSZ 260. cikk (2) bekezdése – Pénzügyi szankciók – Kényszerítő bírság és átalányösszeg)

4

2018/C 301/05

C-27/17. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. július 5-i ítélete (a Lietuvos apeliacinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AB „flyLAL-Lithuanian Airlines”, felszámolás alatt kontra Starptautiskā lidosta „Rīga” VAS, „Air Baltic Corporation” AS (Előzetes döntéshozatal – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – 44/2001/EK rendelet – Különös joghatóságok – Az 5. cikk 3. pontja – Jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyek – A káresemény bekövetkezésének helye – A kárt okozó esemény helye és a kár bekövetkezésének helye – A különböző tagállamokban megvalósított versenyellenes magatartások által állítólagosan okozott kár megtérítése iránti kérelem – Az 5. cikk 5. pontja – Fióktelep működése – Fogalom)

4

2018/C 301/06

C-28/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. július 4-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – NN A/S kontra Skatteministeriet (Előzetes döntéshozatal – EUMSZ 49. cikk – Társasági adó – Olyan nemzeti adószabályozás, amely egy másik tagállamban letelepedett társaság nemzeti területen található állandó telephelye veszteségének az ugyanezen csoporthoz tartozó, belföldi illetőségű társaságnak történő átadását a veszteség külföldi adó céljából való felhasználhatatlanságára irányuló feltételtől teszi függővé)

5

2018/C 301/07

C-43/17. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. július 5-i ítélete – Liam Jenkinson kontra Európai Külügyi Szolgálat, az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Eulex Kosovo (Fellebbezés – Választottbírósági kikötés – Az Európai Unió nemzetközi misszióinak személyi állománya – A munkaszerződésekkel kapcsolatos jogviták elbírálására vonatkozó hatáskör – Egymást követő, határozott idejű munkaszerződések – Olyan választottbírósági kikötések, amelyek az utolsó szerződésben az Unió bíróságainak, míg a korábbi szerződésekben a brüsszeli (Belgium) bíróságoknak a hatásköréről rendelkeznek – Az utolsó szerződés meghosszabbítását mellőző határozat – A szerződéses jogviszonyok összességének „határozatlan idejű szerződéssé” való átminősítése iránti kérelem – Visszaélésszerű elbocsátás miatti kártérítés iránti kérelmek – Az utolsó szerződést megelőző szerződéses jogviszonyok figyelembevétele – Az Európai Unió Törvényszékének hatásköre)

6

2018/C 301/08

C-213/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. július 5-i ítélete (a Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amszterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Előzetes döntéshozatal – 604/2013/EU rendelet – Harmadik országbeli állampolgár által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása – 17., 18., 23. és 24. cikk – A nemzetközi védelmet megelőző, valamely tagállamban folyamatban lévő eljárás – Új kérelem valamely másik tagállamban – A visszavétel iránti kérelem előírt határidőn belüli elmaradása – Az érintett személy büntetőeljárás lefolytatásának céljából történő átadása)

7

2018/C 301/09

C-217/17. P. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. július 5-i ítélete – Mast-Jägermeister SE kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (Fellebbezés – Közösségi formatervezési minta – Poharakat ábrázoló formatervezési minták lajstromozására irányuló bejelentés – 6/2002/EK rendelet – A 36. cikk (1) bekezdésének c) pontja – Grafikai ábrázolás – 45. és 46. cikk – A bejelentési nap elismerése – Feltételek – 2245/2002/EK rendelet – A 4. cikk (1) bekezdésének e) pontja, valamint a 10. cikk (1) és (2) bekezdése)

8

2018/C 301/10

C-320/17. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. július 5-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marle Participations SARL kontra Ministre de l'Économie et des Finances (Előzetes döntéshozatal – Hozzáadottérték-adó (héa) – 2006/112/EK irányelv – 2., 9. és 168. cikk – Gazdasági tevékenység – Valamely holdingtársaságnak a leányvállalatai irányításában való közvetlen vagy közvetett részvétele – Valamely ingatlannak a holdingtársaság által a leányvállalata részére való bérbeadása – Az előzetesen megfizetett adó levonása – Valamely holdingtársaság által más vállalkozásokban történő részesedésszerzéshez kapcsolódó kiadások után megfizetett héa)

8

2018/C 301/11

C-339/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. július 5-i ítélete (a Landgericht Köln [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verein für lauteren Wettbewerb eV kontra Princesport GmbH (Előzetes döntéshozatal – A textilszál-elnevezések és az ezekhez kapcsolódó címkézési és jelölési követelmények – 1007/2011/EU rendelet – 7. és 9. cikk – Tiszta textiltermékek – Szálkeverékből készült textiltermékek – A címkézés és a jelölés módjai)

9

2018/C 301/12

C-532/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. július 4-i ítélete (a Landgericht Hamburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wolfgang Wirth és társai kontra Thomson Airways Ltd. (Előzetes döntéshozatal – Közlekedés – 261/2004/EK rendelet – A 2. cikk b) pontja – Hatály – Az „üzemeltető légi fuvarozó” fogalma – Légi jármű legénységgel együtt történő bérlésére („wet lease”) vonatkozó szerződés)

10

2018/C 301/13

C-325/17. P. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. június 26-i végzése – Windrush Aka LLP kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Jerry Dammers (Fellebbezés – A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke – Európai uniós védjegy – Megszűnés megállapítása iránti eljárás – The Specials szóvédjegy – Tényleges használat – A védjegyjogosult hozzájáruló nyilatkozata)

11

2018/C 301/14

C-24/18. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. május 31-i végzése (a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –Bán István kontra KP 2000 Kft., Kovács Edit (Előzetes döntéshozatal – Alapszabadságok – EUMSZ 49. és EUMSZ 63. cikk – Kizárólagosan belső helyzet – Az alapügy tényállására és jogszabályi hátterére vonatkozó kellően részletes ismertetés hiánya – A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése és 94. cikke – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

11

2018/C 301/15

C-130/18. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. június 27-i végzése (Amtsgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – flightright GmbH kontra Eurowings GmbH (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – Légi közlekedés – 261/2004/EK rendelet – Az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja – Kártalanításhoz való jog a légi járat törlése esetén – Átfoglalás, amely során az utas a törölt járat tervezett érkezési időpontjához képest legalább két órás késéssel éri el a végső célállomását – Kettő és három óra közötti késés)

12

2018/C 301/16

C-40/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-458/16. sz., Acquafarm kontra Bizottság ügyben 2017. november 16-án hozott ítélete ellen az Acquafarm S.L. által 2018. január12-én benyújtott fellebbezés

12

2018/C 301/17

C-170/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-692/16. sz., CJ kontra Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) ügyben 2017. december 13-án hozott ítélete ellen CJ által 2018. március 2-án benyújtott fellebbezés

13

2018/C 301/18

C-297/18. sz. ügy: A Landesverwaltungsgericht Steiermark (Ausztria) által 2018. május 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Humbert Jörg Köfler és társai

14

2018/C 301/19

C-378/18. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2018. június 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Landwirtschaftskammer Niedersachsen kontra Reinhard Westphal

14

2018/C 301/20

C-390/18. sz. ügy: A juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Franciaország) által 2018. június 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – YA és az AIRBNB Ireland UC elleni büntetőeljárás – többi fél: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

15

2018/C 301/21

C-394/18. sz. ügy: A Corte di appello di Napoli (Olaszország) által 2018. június 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – I.G.I. Srl kontra Maria Grazia Cicenia és társai

15

2018/C 301/22

C-395/18. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2018. június 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA kontra Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

16

2018/C 301/23

C-400/18. sz. ügy: A Hof van Cassatie (Belgium) által 2018. június 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Infohos kontra Belgische Staat

17

2018/C 301/24

C-402/18. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2018. június 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tedeschi Srl saját nevében és mint Rti megbízott, kontra C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

17

2018/C 301/25

C-405/18. sz. ügy: A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2018. június 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AURES Holding a.s. kontra Odvolací finanční ředitelství

18

2018/C 301/26

C-410/18. sz. ügy: A tribunal administratif (Luxemburg) által 2018. június 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nicolas Aubriet kontra Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

19

2018/C 301/27

C-416/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-190/16. sz., Mykola Yanovych Azarov kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2018. április 26-án hozott ítélete ellen Mykola Yanovych Azarov által 2018. június 26-án benyújtott fellebbezés

19

2018/C 301/28

C-421/18. sz. ügy: A Tribunal de première instance de Namur (Belgium) által 2018. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ordre des avocats du barreau de Dinant kontra JN

20

2018/C 301/29

C-456/18 P. sz. ügy: Magyarország által a T-554/15 . és T-555/15. sz., Magyarország kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2018. április 25-én a Törvényszék (kilencedik tanács) által hozott ítélet ellen 2018. július 12-én benyújtott fellebbezés

21

 

Törvényszék

2018/C 301/30

T-643/13. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 11-i ítélete – Rogesa kontra Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rendelet – Az üvegházhatású gázok kibocsátáskereskedelmi rendszer – Az acélipar leghatékonyabb létesítményei 10 %-ának meghatározásával kapcsolatos információkhoz való hozzáférés iránti kérelem – A hozzáférés megtagadása – Harmadik személy kereskedelmi érdekeinek védelmével kapcsolatos kivétel – Nyomós közérdek – 1367/2006/EK rendelet – A környezetbe való kibocsátásra vonatkozó információk fogalma – Határidők tiszteletben tartása”)

23

2018/C 301/31

T-185/15. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 11-i ítélete – Buonotourist kontra Bizottság („Állami támogatások – Campania tartományban autóbusz-közlekedési hálózatokat működtető vállalkozás – Előny – Általános gazdasági érdekű szolgáltatás – Az utolsó fokon eljáró bíróság határozatát követően folyósított, a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért járó díjszabási ellentételezés – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – Létező támogatások és új támogatások – 1191/69/EGK rendelet – A bejelentési kötelezettség alóli mentesség feltételei – A 659/99 rendelet 4. cikkének (5) bekezdése és 7. cikkének (6) bekezdése – Az állami támogatások ellenőrzésével kapcsolatban a Bizottságot, illetőleg a nemzeti bíróságokat megillető hatáskörök – Valamely nemzeti felsőbíróság ítéletének jogereje – Anyagi jogi szabályok időbeli hatálya – Jogos bizalom – Jogbiztonság”)

24

2018/C 301/32

T-186/15. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 11-i ítélete – CSTP Azienda della Mobilità kontra Bizottság („Állami támogatások – Campania tartományban autóbusz-közlekedési hálózatokat működtető vállalkozás – Előny – Általános gazdasági érdekű szolgáltatás – Az utolsó fokon eljáró bíróság határozatát követően folyósított, a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért járó díjszabási ellentételezés – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – Létező támogatások és új támogatások – 1191/69/EGK rendelet – A bejelentési kötelezettség alóli mentesség feltételei – A 659/99 rendelet 4. cikkének (5) bekezdése és 7. cikkének (6) bekezdése – Az állami támogatások ellenőrzésével kapcsolatban a Bizottságot, illetőleg a nemzeti bíróságokat megillető hatáskörök – Valamely nemzeti felsőbíróság ítéletének jogereje – Anyagi jogi szabályok időbeli hatálya – Jogos bizalom – Jogbiztonság”)

25

2018/C 301/33

T-240/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 11-i ítélete – Klyuyev kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika – Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések – A pénzeszközök befagyasztása – Olyan személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó – A felperes nevének a jegyzékben történő további szerepeltetése – Jogalap – Nyilvánvaló értékelési hiba – A védelemhez való jog – A hatékony bírói védelemhez való jog – A tulajdonhoz való jog – A jóhírnévhez való jog – Jogellenességi kifogás”)

26

2018/C 301/34

T-644/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 11-i ítélete – ClientEarth kontra Európai Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés – A 1049/2001/EK rendelet – Az uniós kereskedelmi megállapodásokban foglalt, a beruházó és az államok közötti vitarendezési mechanizmusnak és a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszernek az európai uniós joggal való összeegyeztethetőségére vonatkozó bizottsági dokumentumok – A hozzáférés részleges megtagadása – A közérdek nemzetközi kapcsolatok tekintetében való védelmére vonatkozó kivétel – A jogi vélemények védelmére vonatkozó kivétel – A döntéshozatali eljárás védelmére vonatkozó kivétel – Kiemelkedően fontos közérdek”)

27

2018/C 301/35

T-707/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 11-i ítélete – Enoitalia kontra EUIPO – La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – ANTONIO RUBINI európai uniós szóvédjegy – RUTINI korábbi európai uniós ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A megjelölések hasonlósága – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

27

2018/C 301/36

T-13/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 11-i ítélete – Europa Terra Nostra kontra Parlament („Intézményi jog – Európai Parlament – Politikai alapítványnak nyújtandó támogatásról szóló határozat – A nyújtott támogatás legmagasabb összegének 33 %-ában meghatározott előfinanszírozás – Az előfinanszírozásra vonatkozó bankgarancia nyújtására irányuló kötelezettség – Költségvetési rendelet – A költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok – Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK rendelet – Arányosság – Hatáskörrel való visszaélés”)

28

2018/C 301/37

T-16/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 11-i ítélete –APF kontra Parlament („Intézményi jog – Európai Parlament – Politikai alapítványnak nyújtandó támogatásról szóló határozat – A nyújtott támogatás legmagasabb összegének 33 %-ában meghatározott előfinanszírozás – Az előfinanszírozásra vonatkozó bankgarancia nyújtására irányuló kötelezettség – Költségvetési rendelet – A költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok – Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK rendelet – Arányosság – Hatáskörrel való visszaélés”)

29

2018/C 301/38

T-54/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 11-i ítélete – CLF kontra Parlament („Intézményi jog – Európai Parlament – Politikai alapítványnak nyújtandó támogatásról szóló határozat – A nyújtott támogatás legmagasabb összegének 33 %-ában meghatározott előfinanszírozás – Az előfinanszírozásra vonatkozó bankgarancia nyújtására irányuló kötelezettség – Költségvetési rendelet – A költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok – Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK rendelet – Arányosság – Hatáskörrel való visszaélés”)

29

2018/C 301/39

T-57/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 11-i ítélete – Pegasus kontra Parlament („Intézményi jog – Európai Parlament – Politikai alapítványnak nyújtandó támogatásról szóló határozat – A nyújtott támogatás legmagasabb összegének 33 %-ában meghatározott előfinanszírozás – Az előfinanszírozásra vonatkozó bankgarancia nyújtására irányuló kötelezettség – Költségvetési rendelet – A költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok – Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK rendelet – Arányosság – Hatáskörrel való visszaélés”)

30

2018/C 301/40

T-694/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 11-i ítélete – Link Entertainment kontra EUIPO – García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – A SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS európai uniós ábrás védjegy – A korábbi AVORY európai uniós szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A megjelölések hasonlósága – A szolgáltatások hasonlósága – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 60. cikke (1) bekezdésének a) pontja]”)

31

2018/C 301/41

T-147/15. sz. ügy: A Törvényszék 2018. június 28-i végzése – Cseh Köztársaság kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset – Az Európai Unió saját forrásai – A tagállamok pénzügyi felelőssége – A saját források rendelkezésre bocsátása alóli mentesség iránti kérelem – A Bizottság levele – Keresettel nem megtámadható jogi aktus – Elfogadhatatlanság”)

31

2018/C 301/42

T-478/15. sz. ügy: A Törvényszék 2018. június 28-i végzése – Románia kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset – Az Európai Unió saját forrásai – A tagállamok pénzügyi felelőssége – A saját forrásokat érintő veszteségnek megfelelő összegnek az Európai Bizottság részére történő megfizetésére vonatkozó kötelezettség – A Bizottság levele – Keresettel meg nem támadható jogi aktus – Elfogadhatatlanság”)

32

2018/C 301/43

T-452/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. június 28-i végzése – TL kontra Európai Adatvédelmi Biztos („Megsemmisítés iránti kereset – Személyes adatok védelme – A Törvényszék ítélkezési gyakorlatának nyilvánossága – A Törvényszék ítéletének anonimizálására és internetről való törlésére irányuló kérelem – Keresettel nem megtámadható jogi aktus – Megerősítő jogi aktus – Új és lényeges tények hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

33

2018/C 301/44

T-476/17. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. június 22-i végzése – Arysta LifeScience Netherlands kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Növényvédő szerek – A diflubenzuron hatóanyag – A forgalomba hozatal jóváhagyásának feltételei – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – A sürgősség hiánya – Az érdekek mérlegelése”)

34

2018/C 301/45

T-577/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 2-i végzése – thyssenkrupp Electrical Steel és thyssenkrupp Electrical Steel Ugo kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset – Vámunió – Aktív feldolgozás engedélyezése – Az uniós gyártók alapvető érdekeire gyakorolt negatív hatás kockázata – A 952/2013/EU rendelet 211. cikkének (6) bekezdése – A gazdasági feltételek vizsgálata – A Bizottság megállapításainak terjedelme – Keresettel nem megtámadható jogi aktus – Elfogadhatatlanság”)

34

2018/C 301/46

T-719/17. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. június 22-i végzése – FMC kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Növényvédő szerek – (EU) 2017/1496 végrehajtási rendelet – A DPX KE 459 [flupirszulfuron-metil] hatóanyag jóváhagyásának meg nem hosszabbítása – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – A sürgősség hiánya – Az érdekek mérlegelése”)

35

2018/C 301/47

T-757/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. június 26-i végzése – Kerstens kontra Bizottság („Közszolgálat – Tisztviselők – Fegyelmi eljárás – A Törvényszék fellebbezés alapján hozott ítéletének végrehajtása – Megrovást kiszabó határozat visszavonása – A megsemmisített szankcióhoz vezető fegyelmi eljárások újbóli megnyitása – Megsemmisítés iránti kereset – Sérelmet nem okozó aktus – Kártérítési kereset – A pert megelőző eljárás követelményének be nem tartása – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

36

2018/C 301/48

T-784/17 R. II. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. június 26-i végzése – Strabag Belgium kontra Parlament („Ideiglenes intézkedés – Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések – A Parlament azon határozata végrehajtásának a felfüggesztését elrendelő végzés, amely a felperes ajánlatát elutasította, és a Parlament brüsszeli épületeinek fővállalkozói építési munkálataira vonatkozó keretszerződést érintő közbeszerzési szerződést öt ajánlattevőnek ítélte oda – Módosítás iránti kérelem – Az eljárási szabályzat 159. cikke – Elfogadhatatlanság”)

36

2018/C 301/49

T-29/18. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. július 4-i végzése – Planet kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rendelet – A »Technical Assistance to Ecowas for the implementation of the 10th EDF Transport Facilitation Project II (TFP II)« szerződésre vonatkozó dokumentumok – A hozzáférés hallgatólagos megtagadása – A kereset benyújtását követően hozott kifejezett határozat – A megtámadott aktus visszavonása – A jogvita tárgyának megszűnése – Okafogyottság”)

37

2018/C 301/50

T-104/18. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. július 10-i végzése – Fundación Tecnalia Research & Innovation kontra REA („Ideiglenes intézkedés – A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram [2007–2013] keretében megkötött támogatási megállapodás – A kifizetett összegek visszafizettetése – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – A sürgősség hiánya”]

38

2018/C 301/51

T-244/18. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. július 10-i végzése – Synergy Hellas kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés – A kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik keretprogram (2002-2006) keretében megkötött támogatási megállapodás – A folyósított összegek visszafizettetése – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – A sürgősség hiánya”)

38

2018/C 301/52

T-299/18 R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. június 26-i végzése – Strabag Belgium kontra Parlament („Ideiglenes intézkedés – Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések – A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – Várakozási határidő – Rendkívüli módon alacsony összegű ajánlat – Fumus boni juris – A sürgősség hiánya”)

39

2018/C 301/53

T-352/18. sz. ügy: 2018. június 5-én benyújtott kereset – Germann Avocats és XJ (*1) kontra Bizottság

39

2018/C 301/54

T-397/18. sz. ügy: 2018. június 29-én benyújtott kereset – Hugo’s Hotel kontra EUIPO – H’ugo’s (Hugo’s Burger Bar)

40

2018/C 301/55

T-400/18. sz. ügy: 2018. július 2-án benyújtott kereset – Landesbank Baden-Württemberg kontra ESZT

41

2018/C 301/56

T-403/18. sz. ügy: 2018. július 2-án benyújtott kereset – Pharmadom kontra EUIPO – Objectif Pharma (WS wellpharma shop)

42

2018/C 301/57

T-414/18. sz. ügy: 2018. július 5-én benyújtott kereset – Hypo Vorarlberg Bank kontra ESZT

42

2018/C 301/58

T-424/18. sz. ügy: 2018. július 11-én benyújtott kereset – Puma kontra EUIPO – Carrefour (Egymást keresztező vonalak ábrázolása)

43

2018/C 301/59

T-427/18. sz. ügy: 2018. július 10-én benyújtott kereset – Geske kontra EUIPO (SATISFYERMEN)

44

2018/C 301/60

T-434/18. sz. ügy: 2018. július 13-án benyújtott kereset – Vans kontra EUIPO (ULTRARANGE)

45

2018/C 301/61

T-447/18. sz. ügy: 2018. július 18-án benyújtott kereset – TUIfly kontra Bizottság

45

2018/C 301/62

T-742/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. július 3-i végzése – Kim és társai kontra Tanács

47


(*1)Törölt vagy áthelyezett információ a személyes és/vagy bizalmas jellegű adatok védelme érdekében.

 


HU

 

Személyesadat-védelmi okokból és/vagy bizalmas jellegük miatt az ebben a számban található bizonyos információk a továbbiakban nem hozhatók nyilvánosságra, ezért került sor ennek az új, hiteles változatnak kiadására.

Top