EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:259:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 259, 2018. július 23.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 259

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. július 23.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2018/C 259/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2018/C 259/02

C-85/16. P. és C-86/16. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (tízedik tanács) 2018. május 30-i ítélete – Kenzo Tsujimoto kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Kenzo (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — A KENZO ESTATE szóvédjegy lajstromozása iránti kérelmek — KENZO korábbi európai uniós szóvédjegy — 207/2009/EK rendelet — A 8. cikk (5) bekezdése — Viszonylagos lajstromozást kizáró ok — Jóhírnév — Alapos ok)

2

2018/C 259/03

C-259/16. és C-260/16. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. május 31-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) –Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA(C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali – Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16) kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico (Előzetes döntéshozatal — Postai szolgáltatások az Európai Unióban — 97/67/EK irányelv — 2., 7. és 9. cikk — 2008/6/EK irányelv — A „postai szolgáltató” fogalma — Postai küldemények gyűjtésére, feldolgozására, szállítására és kézbesítésére irányuló szolgáltatásokat nyújtó fuvarozási, szállítmányozási és expressz futárszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások — Postai szolgáltatások nyilvánosság részére történő nyújtásához szükséges engedély — Hozzájárulás az egyetemes szolgáltatás költségeihez)

3

2018/C 259/04

C-370/16. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. május 30-i ítélete (a Tribunale di Novara [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bruno Dell'Acqua kontra Eurocom Srl, Regione Lombardia (Előzetes döntéshozatal — Az Európai Unió kiváltságai és mentességei — (7.) jegyzőkönyv — 1. cikk — A Bíróság előzetes engedélyének szükségessége vagy szükségtelensége — Strukturális alapok — Az Európai Unió pénzügyi támogatása — Nemzeti hatósággal szembeni, az e támogatásból származó összegekre vonatkozó végrehajtási eljárás)

4

2018/C 259/05

C-382/16. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. május 31-i ítélete (a Finanzgericht Rheinland-Pfalz [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hornbach-Baumarkt-AG kontra Finanzamt Landau (Előzetes döntéshozatal — Letelepedés szabadsága — Társasági adó — Tagállami szabályozás — A társaságok adóköteles jövedelmének megállapítása — Belföldi illetőségű társaság által térítés nélkül nyújtott kedvezmény olyan külföldi illetőségű társaság részére, amelyhez kölcsönös függőségi viszony keretében kapcsolódik — A belföldi illetőségű társaság adóköteles jövedelmének kiigazítása — Az adóköteles jövedelem kiigazításának hiánya azonos kedvezmény esetében, amelyet belföldi illetőségű társaság nyújt olyan másik belföldi illetőségű társaság részére, amelyhez ilyen viszony keretében kapcsolódik — A letelepedés szabadságának korlátozása — Igazolás)

5

2018/C 259/06

C-426/16. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. május 29-i ítélete (a Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW és társai kontra Vlaams Gewest (Előzetes döntéshozatal — Az állatok jóllétének leölésük során való védelme — A vallási szertartások által előírt különleges vágási módszerek — Iszlám áldozati ünnep — 1099/2009/EK rendelet — A 2. cikk k) pontja — A 4. cikk (4) bekezdése — A vallási célú vágás 853/2004/EK rendelet követelményeinek megfelelő vágóhídon történő elvégzésére irányuló kötelezettség — Érvényesség — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 10. cikk — Vallásszabadság — EUMSZ 13. cikk — A vallási szertartásokra vonatkozó nemzeti szokások tiszteletben tartása)

5

2018/C 259/07

C-483/16. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. május 31-i ítélete (a Fővárosi Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sziber Zsolt kontra ERSTE Bank Hungary Zrt. (Előzetes döntéshozatal — Fogyasztóvédelem — A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek — 93/13/EGK irányelv — A 7. cikk (1) bekezdése — Devizában nyilvántartott kölcsönszerződések — A tisztességtelen jelleg vitatásának esetére különleges eljárási követelményeket megállapító nemzeti jogszabály — Az egyenértékűség elve — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 47. cikk — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog)

6

2018/C 259/08

C-517/16. sz. ügy: A Bíróság (tízedik tanács) 2018. május 30-i ítélete (a Sąd Apelacyjny w Gdańsku [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stefan Czerwiński kontra Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku (Előzetes döntéshozatal — Migráns munkavállalók szociális biztonsága — A szociális biztonsági rendszerek koordinálása — 883/2004/EK rendelet — Tárgyi hatály — 3. cikk — A tagállamok 9. cikk szerinti nyilatkozata — Áthidaló járadék — Minősítés — Törvényi előnyugdíj-rendszerek — Az időszakok összevonására vonatkozó szabálynak a 66. cikk alapján történő kizárása)

7

2018/C 259/09

C-526/16. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. május 31-i ítélete – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2011/92/EU irányelv — A palagáz felkutatását vagy kitermelését célzó fúrások környezeti hatásvizsgálata — Mélyfúrás — Kiválasztási kritériumok — Küszöbértékek meghatározása)

7

2018/C 259/10

C-542/16. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. május 31-i ítélete (a Högsta domstolen [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag kontra Dödsboet efter Ingvar Mattsson, valamint Jan-Erik Strobel és társai kontra Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (Előzetes döntéshozatal — 2002/92/EK irányelv — Hatály — A „biztosítási közvetítés” fogalma — 2004/39/EK irányelv — Hatály — A „befektetési tanácsadás” fogalma — Biztosítási közvetítés során és a tőkefedezeti életbiztosítás keretében befizetett tőkére vonatkozóan végzett tanácsadás — A biztosítási közvetítő tevékenységének minősítése tényleges biztosítási szerződés megkötésére irányuló szándéka hiányában)

8

2018/C 259/11

C-633/16. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. május 31-i ítélete (a Sø- og Handelsretten [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ernst & Young P/S kontra Konkurrencerådet (Előzetes döntéshozatal — Vállalkozások összefonódási műveleteinek ellenőrzése — 139/2004/EK rendelet — A 7. cikk (1) bekezdése — Valamely összefonódásnak az Európai Bizottságnak történő bejelentést és a közös piaccal való összeegyeztethetőség megállapítását megelőző megvalósítása — Tilalom — Hatály — Az „összefonódás” fogalma — Harmadik személlyel kötött együttműködési megállapodásnak az összefonódásban félként részt vevő egyik vállalkozás általi felmondása)

9

2018/C 259/12

C-647/16. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. május 31-i ítélete (a Tribunal administratif de Lille [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Adil Hassan kontra Préfet du Pas-de-Calais (Előzetes döntéshozatal — 604/2013/EU rendelet — Valamely harmadik országbeli állampolgár által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása — Az átvételre és visszavételre vonatkozó eljárások — A 26. cikk (1) bekezdése — Az átadásra vonatkozó határozat azt megelőző meghozatala és az e határozatról azt megelőzően történő értesítés, hogy a megkeresett tagállam elfogadná a visszavételre irányuló megkeresést)

9

2018/C 259/13

C-660/16. és C-661/16. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. május 31-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Finanzamt Dachau kontra Achim Kollroß (C-660/16), Finanzamt Göppingen kontra Erich Wirtl (C-661/16) (Előzetes döntéshozatal — Adózás — A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere — 2006/112/EK irányelv — Termékértékesítés — 65. cikk — 167. cikk — Utóbb le nem szállított termék beszerzése utáni előlegfizetés — Az értékesítő törvényes képviselőivel szemben csalás miatt büntetőjogi felelősség megállapítása — Az értékesítő fizetésképtelensége — Az előzetesen felszámított adó levonása — Feltételek — 185. és 186. cikk — A nemzeti adóhatóság általi korrekció — Feltételek)

10

2018/C 259/14

C-190/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. május 31-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de Madrid [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lu Zheng kontra Ministerio de Economía y Competitividad (Előzetes döntéshozatal — Az Európai Unió területére belépő vagy az Európai Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzése — 1889/2005/EK rendelet — Hatály — EUMSZ 63. cikk — A tőke szabad mozgása — Poggyászában be nem jelentett, jelentős összegű készpénzt szállító, harmadik állambeli állampolgár — Ahhoz kapcsolódó nyilatkozattételi kötelezettség, hogy ezen összeg elhagyja Spanyolország területét — Szankciók — Arányosság)

11

2018/C 259/15

C-251/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. május 31-i ítélete – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A települési szennyvíz összegyűjtése és kezelése — 91/271/EGK irányelv — A 3., 4. és 10. cikk — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — A teljesítés elmulasztása — Az EUMSZ 260. cikk (2) bekezdése — Pénzügyi szankciók — Kényszerítő bírság és átalányösszeg)

11

2018/C 259/16

C-306/17. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. május 31-i ítélete (a Tatabányai Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Éva Nothartová kontra Sámson József Boldizsár (Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 1215/2012/EU rendelet — Joghatóság — Különös joghatóságok — A 8. cikk (3) bekezdése — Az eredeti kereset alapjául szolgáló tényálláson, illetve szerződésen alapuló vagy nem ezeken alapuló viszontkereset)

12

2018/C 259/17

C-335/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. május 31-i ítélete (a Varhoven kasatsionen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Neli Valcheva kontra Georgios Babanarakis (Előzetes döntéshozatal — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 2201/2003/EK rendelet — Hatály — A „láthatási jog” fogalma — Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja, valamint a 2. cikk 7. és 10. pontja — A nagyszülők láthatási joga)

13

2018/C 259/18

C-390/17. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. május 30-i ítélete – Irit Azoulay és társai kontra Európai Parlament (Fellebbezés — Közszolgálat — Díjazás — Családi támogatások — Iskoláztatási támogatás — Az iskoláztatási költségek megtérítésének megtagadása — Az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata VII. melléklete 3. cikkének (1) bekezdése)

13

2018/C 259/19

C-519/17. P. és C-522/17. P–C-525/17. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. május 30-i ítélete – L’Oréal kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Guinot SAS (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A MASTER PRECISE, MASTER SMOKY, MASTER SHAPE, MASTER DUO és MASTER DRAMA szóvédjegy bejelentése — MASTERS COLORS PARIS korábbi nemzeti ábrás védjegy — A védjegybejelentések elutasítása — Az indokolás elégtelensége — A bíróság által hivatalból történő vizsgálat)

14

2018/C 259/20

C-537/17. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. május 31-i ítélete (a Landgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Claudia Wegener kontra Royal Air Maroc SA (Előzetes döntéshozatal — Légi közlekedés — 261/2004/EK rendelet — A 3. cikk (1) bekezdése — Hatály — „Közvetlenül csatlakozó járat” fogalma — Valamely tagállam területén található repülőtérről induló légi járat egy harmadik ország területén található repülőtéren történő átszállással, amelynek végső célállomása e harmadik országnak egy másik repülőtere)

15

2018/C 259/21

C-50/18. sz. ügy: A Landesverwaltungsgericht Steiermark (Ausztria) által 2018. január 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mijo Mestrovic

15

2018/C 259/22

C-64/18. sz. ügy: A Landesverwaltungsgericht Steiermark (Ausztria) által 2018. február 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Zoran Maksimovic

16

2018/C 259/23

C-73/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-456/16. sz., Cotécnica kontra EUIPO – Visán Industrias Zootécnicas (Cotecnica OPTIMA) ügyben 2017. november 20-án hozott ítélete ellen a Cotécnica, S.C.C.L. által 2018. február 2-án benyújtott fellebbezés

17

2018/C 259/24

C-140/18. sz. ügy: A Landesverwaltungsgericht Steiermark (Ausztria) által 2018. február 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Humbert Jörg Köfler és társai kontra Bezirkshauptmannschaft Murtal

17

2018/C 259/25

C-146/18. sz. ügy: A Landesverwaltungsgericht Steiermark (Ausztria) által 2018. február 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Humbert Jörg Köfler

18

2018/C 259/26

C-148/18. sz. ügy: A Landesverwaltungsgericht Steiermark (Ausztria) által 2018. február 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Humbert Jörg Köfler és társai kontra Bezirkshauptmannschaft Murtal

18

2018/C 259/27

C-214/18. sz. ügy: A Sąd Rejonowy w Sopocie (Lengyelország) által 2018. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – H.W.

19

2018/C 259/28

C-260/18. sz. ügy: A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2018. április 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak kontra Raiffeisen Bank Polska SA

19

2018/C 259/29

C-271/18. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-216/15. sz., Dôvera zdravotná poisťovňa kontra Európai Bizottság ügyben 2018. február 5-én hozott ítélete ellen a Szlovák Köztársaság által 2018. április 19-én benyújtott fellebbezés

20

2018/C 259/30

C-273/18. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2018. április 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SIA „Kuršu zeme”

22

2018/C 259/31

C-277/18. sz. ügy: A Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugália) által 2018. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda kontra Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

22

2018/C 259/32

C-278/18. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2018. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Manuel Jorge Sequeira Mesquita kontra Fazenda Pública

23

2018/C 259/33

C-279/18. sz. ügy: A Juzgado de lo Social de Barcelona (Spanyolország) által 2018. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Magdalena Molina Rodríguez kontra Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

23

2018/C 259/34

C-281/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-727/16. sz., Repower kontra EUIPO ügyben 2018. február 21-én hozott ítélete ellen a Repower AG által 2018. április 24-én benyújtott fellebbezés

24

2018/C 259/35

C-283/18. sz. ügy: Az Audiencia Provincial de Almería (Spanyolország) által 2018. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Liliana Beatriz Moya Privitello és Sergio Daniel Martín Durán kontra Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

25

2018/C 259/36

C-291/18. sz. ügy: A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2018. április 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Grup Servicii Petroliere SA kontra Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

26

2018/C 259/37

C-293/18. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2018. április 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia kontra Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

26

2018/C 259/38

C-295/18. sz. ügy: A Tribunal da Relação do Porto (Portugália) által 2018. április 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação SA kontra Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

27

2018/C 259/39

C-321/18. sz. ügy: A Conseil d'État (Belgium) által 2018. május 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Terre wallonne ASBL kontra Région wallonne

28

2018/C 259/40

C-345/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-211/16. sz., Caviro Distillerie és társai kontra Bizottság ügyben 2018. március 15-én hozott ítélete ellen a Caviro Distillerie Srl, a Distillerie Bonollo SpA, a Distillerie Mazzari SpA és az Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA által 2018. május 25-én benyújtott fellebbezés

28

 

Törvényszék

2018/C 259/41

T-568/16. és T-599/16. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2018. június 14-i ítélete – Spagnolli és társai kontra Bizottság („Közszolgálat — Tisztviselők — Tisztviselő házastárs halála — Elhunyt tisztviselő jogutódjai — Özvegyi nyugdíj — Árvasági nyugdíj — A túlélő házastárs tisztviselő álláshelyének megváltozása — Illetménykiigazítás — Az özvegyi és árvasági nyugdíj számítási módszere — A személyzeti szabályzat 81a. cikke — Nyugdíjjogosultságokat módosító értesítés — A személyzeti szabályzat 91. cikke értelmében vett, sérelmet okozó aktus — A személyzeti szabályzat 85. cikke — Jogosulatlan kifizetések visszatérítése — Feltételek — Vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem”)

30

2018/C 259/42

T-597/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. június 7-i ítélete – OW kontra EASA („Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Szolgálati érdekből történő beosztás — Új álláshelyre történő áthelyezés — Nyilvánvaló értékelési hiba — Indokolási kérelem — Védelemhez való jog — Hatáskörrel való visszaélés”)

31

2018/C 259/43

T-882/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. június 7-i ítélete – Sipral World kontra EUIPO – La Dolfina (DOLFINA) („Európai uniós védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — DOLFINA európai uniós szóvédjegy — A védjegy tényleges használatának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja] — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 94. cikke]”)

31

2018/C 259/44

T-72/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. június 7-i ítélete – Schmid kontra EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl) („Európai uniós védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás — Steirisches Kürbiskernöl ábrás védjegy — Oltalom alatt álló földrajzi jelzés — A 207/2009/EK rendelet 15. cikke, 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 55. cikkének (1) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 18. cikke, 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 62. cikkének (1) bekezdése] — A védjegy tényleges használata — Védjegyként történő használat”)

32

2018/C 259/45

T-136/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. június 12-i ítélete – Cotécnica kontra EUIPO – Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A cotecnica MAXIMA európai uniós ábrás védjegy bejelentése — A MAXIM Alimento Superpremium korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

33

2018/C 259/46

T-165/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. június 14-i ítélete – Emcur kontra EUIPO – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az EMCURE európai uniós szóvédjegy bejelentése — A korábbi EMCUR európai uniós és nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az áruk és szolgáltatások hasonlósága — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

33

2018/C 259/47

T-382/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. június 14-i ítélete – Lion's Head Global Partners kontra EUIPO – Lion Capital (Lion's Head) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás — A Lion’s Head szóvédjegy — A LION CAPITAL korábbi európai uniós szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

34

2018/C 259/48

T-369/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. június 7-i ítélete – Winkler kontra Bizottság („Közszolgálat — Tisztviselők — A nemzeti nyugdíjjogosultságok átvitele — A nyugdíjszerző szolgálati évek megállapításáról szóló határozat — Észszerű határidő — A meghallgatáshoz való jog — Jogbiztonság — Egyenlő bánásmód — Jogos bizalom — Felelősség — Vagyoni kár”)

35

2018/C 259/49

T-375/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. június 12-i ítélete – Fenyves kontra EUIPO (Blue) („Európai uniós védjegy — A Blue európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése] — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

35

2018/C 259/50

T-456/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. június 8-i végzése – Lupu kontra EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Djili soy original DS európai uniós ábrás védjegy bejelentése — DJILI korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)

36

2018/C 259/51

T-608/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. június 6-i végzése – Grupo Bimbo kontra EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A lajstromozás iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság”)

36

2018/C 259/52

T-280/18. sz. ügy: 2018. május 3-án benyújtott kereset – ABLV Bank kontra ESZT

37

2018/C 259/53

T-281/18. sz. ügy: 2018. május 3-án benyújtott kereset – ABLV Bank kontra EKB

38

2018/C 259/54

T-282/18. sz. ügy: 2018. május 3-án benyújtott kereset – Bernis és társai kontra ESZT

39

2018/C 259/55

T-283/18. sz. ügy: 2018. május 3-án benyújtott kereset – Bernis és társai kontra EKB

40

2018/C 259/56

T-299/18. sz. ügy: 2018. május 16-án benyújtott kereset – Strabag Belgium kontra Parlament

41

2018/C 259/57

T-304/18. sz. ügy: 2018. május 8-án benyújtott kereset – MLPS kontra Bizottság

42

2018/C 259/58

T-308/18. sz. ügy: 2018. május 17-én benyújtott kereset – Hamász kontra Tanács

43

2018/C 259/59

T-310/18. sz. ügy: 2018. május 15-én benyújtott kereset – EPSU és Willem Goudriaan kontra Bizottság

44

2018/C 259/60

T-320/18. sz. ügy: 2018. május 22-én benyújtott kereset – WD kontra EFSA

45

2018/C 259/61

T-324/18. sz. ügy: 2018. május 28-án benyújtott kereset – VI.TO. kontra EUIPO – Bottega (Egy aranyszínű palack formája)

46

2018/C 259/62

T-331/18. sz. ügy: 2018. május 31-én benyújtott kereset – Szécsi és Somossy kontra Bizottság

46

2018/C 259/63

T-332/18. sz. ügy: 2018. május 28-én benyújtott kereset – Marry Me Group kontra EUIPO (MARRY ME)

47

2018/C 259/64

T-333/18. sz. ügy: 2018. május 28-én benyújtott kereset – Marry Me Group kontra EUIPO (marry me)

48

2018/C 259/65

T-335/18. sz. ügy: 2018. május 31-én benyújtott kereset – Mubarak és társai kontra Tanács

48

2018/C 259/66

T-338/18. sz. ügy: 2018. május 31-én benyújtott kereset – Saleh Thabet kontra Tanács

49

2018/C 259/67

T-349/18. sz. ügy: 2018. június 5-én benyújtott kereset – Hauzenberger kontra EUIPO (TurboPerformance)

50

2018/C 259/68

T-350/18. sz. ügy: 2018. június 5-én benyújtott kereset – Euronet Consulting kontra Bizottság

50

2018/C 259/69

T-353/18. sz. ügy: 2018. május 28-án benyújtott kereset – Promeco kontra EUIPO – Aerts (edények)

51


HU

 

Top