Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:204:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 204, 2018. június 13.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 204

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. június 13.


Tartalom

Oldal

 

 

EURÓPAI PARLAMENT
ÜLÉSSZAK: 2016–2017
2016. szeptember 12–15-i ülések
Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg: HL C 304, 2017.9.14 .
ELFOGADOTT SZÖVEGEK

1


 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

 

2016. szeptember 13., kedd

2018/C 204/01

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i állásfoglalása a kohéziós politikáról és az intelligens szakosodást célzó kutatási és innovációs stratégiákról (RIS3) (2015/2278(INI))

2

2018/C 204/02

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i állásfoglalása az európai területi együttműködésről – bevált gyakorlatok és innovatív intézkedések (2015/2280(INI))

11

2018/C 204/03

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i állásfoglalása a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatáról (2016/2090(INI))

21

2018/C 204/04

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i állásfoglalása az „Útban az energiapiac újratervezése felé” témáról (2015/2322(INI))

23

2018/C 204/05

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i állásfoglalása az Európai Unió hőtechnikai stratégiájáról (2016/2058(INI))

35

2018/C 204/06

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i állásfoglalása a „kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása” tematikus célkitűzés végrehajtásáról – a közös rendelkezésekről szóló rendelet 9. cikkének (3) bekezdése (2015/2282(INI))

49

2018/C 204/07

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i állásfoglalása az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégiáról (2015/2324(INI))

57

2018/C 204/08

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i állásfoglalása az Uniós Szükséghelyzeti Alapról Afrikáért: következmények a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás szempontjából (2015/2341(INI))

68

2018/C 204/09

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i állásfoglalása a munka és a magánélet közötti egyensúly szempontjából kedvező munkaerő-piaci feltételek kialakításáról (2016/2017(INI))

76

 

2016. szeptember 14., szerda

2018/C 204/10

Az Európai Parlament 2016. szeptember 14-i állásfoglalása az Európai Unió Mezőgazdasági Szövetkezeteinek Általános Szövetsége (COGECA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) és az Európai Uniós Halászati Vállalkozások Nemzeti Szervezeteinek Szövetsége (EUROPÊCHE) között 2012. május 21-én létrejött és 2013. május 8-án módosított, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi, a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló egyezményének végrehajtásáról szóló megállapodás végrehajtásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (2016/2794(RSP))

93

2018/C 204/11

Az Európai Parlament 2016. szeptember 14-i állásfoglalása a legutóbbi lengyelországi fejleményekről és az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített alapvető jogokra gyakorolt hatásukról (2016/2774(RSP))

95

2018/C 204/12

Az Európai Parlament 2016. szeptember 14-i állásfoglalása az Unió Tunéziához fűződő kapcsolatairól a jelenlegi regionális helyzetben (2015/2273(INI))

100

2018/C 204/13

Az Európai Parlament 2016. szeptember 14-i állásfoglalása az Európai Unión belüli szociális dömpingről (2015/2255(INI))

111

 

2016. szeptember 15., csütörtök

2018/C 204/14

Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i állásfoglalása a Fülöp-szigetekről (2016/2880(RSP))

123

2018/C 204/15

Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i állásfoglalása Szomáliáról (2016/2881(RSP))

127

2018/C 204/16

Az Európai Parlament 2016. szeptember 15 -i állásfoglalása Zimbabwéről (2016/2882(RSP))

132

2018/C 204/17

Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i állásfoglalása a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) részes felei konferenciájának 2016. szeptember 24. és október 5. között Johannesburgban (Dél-Afrika) megrendezendő 17. ülésével kapcsolatos uniós stratégiai célkitűzésekről (2016/2664(RSP))

136

2018/C 204/18

Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i állásfoglalása a postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról (2016/2010(INI))

145

2018/C 204/19

Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i állásfoglalása a kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásáról és a tőkepiaci unióban a kkv-finanszírozás sokféleségének növeléséről (2016/2032(INI))

153

2018/C 204/20

Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i állásfoglalása arról, hogy miként lehet a legjobban kiaknázni a kis- és középvállalkozások (kkv-k) munkahelyteremtő képességét (2015/2320(INI))

165

2018/C 204/21

Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i állásfoglalása a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (a foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv) alkalmazásáról (2015/2116(INI))

179

2018/C 204/22

Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 2007–2014. évi tevékenységéről, hatásáról és hozzáadott értékéről (2015/2284(INI))

195


 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2016. szeptember 13., kedd

2018/C 204/23

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i határozata az Ujhelyi István mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2237(IMM))

205

2018/C 204/24

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i határozata a Rosario Crocetta kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2016/2015(IMM))

207

2018/C 204/25

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i határozata Szotiriosz Zarianopulosz mentelmi jogának fefüggesztésére irányuló kérelemről (2016/2083(IMM))

209

 

2016. szeptember 15., csütörtök

2018/C 204/26

Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i határozata a Bizottság javaslatát érintő módosítások elfogadásáról (az eljárási szabályzat 61. cikke (2) bekezdésének értelmezése) (2016/2218(REG))

211


 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2016. szeptember 13., kedd

2018/C 204/27

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (15561/2015 – C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE))

212

2018/C 204/28

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE))

213

2018/C 204/29

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i határozata Lazaros Stavrou Lazarou a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

214

2018/C 204/30

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i határozata João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredónak a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (C8-0260/2016 – 2016/0809(NLE))

215

2018/C 204/31

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i határozata Leo Brincat a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (C8-0185/2016 – 2016/0806(NLE))

216

2018/C 204/32

Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

217

2018/C 204/33

P8_TA(2016)0332
A földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikák ***I
Az Európai Parlament 2016. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról szóló 2008/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))
P8_TC1-COD(2015)0239
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. szeptember 13-án került elfogadásra a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

218

 

2016. szeptember 14., szerda

2018/C 204/34

Az Európai Parlament 2016. szeptember 14-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről l (14381/2013 – C8-0120/2016 – 2013/0321(NLE))

219

2018/C 204/35

Az Európai Parlament 2016. szeptember 14-i jogalkotási állásfoglalása a Növekedési és Foglalkoztatási Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozóról és a 2003/174/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (05820/2014 – C8-0164/2016 – 2013/0361(APP))

220

2018/C 204/36

Az Európai Parlament 2016. szeptember 14-i jogalkotási állásfoglalása a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (07532/2/2016 – C8-0227/2016 – 2013/0302(COD))

221

2018/C 204/37

Az Európai Parlament 2016. szeptember 14-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (10107/2016 – C8-0243/2016 – 2016/0005(NLE))

222

2018/C 204/38

Az Európai Parlament 2016. szeptember 14-i állásfoglalása a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, felülvizsgálata és módosítása, valamint az ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről szóló, 2016. június 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))

223

 

2016. szeptember 15., csütörtök

2018/C 204/39

Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i határozata Julian King az Európai Bizottság tagjává történő kinevezésének jóváhagyásáról(C8-0339/2016 – 2016/0812(NLE))

225

2018/C 204/40

P8_TA(2016)0352
Az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez szükséges európai úti okmány ***I
Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i jogalkotási állásfoglalása az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez biztosított európai úti okmányról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))
P8_TC1-COD(2015)0306
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. szeptember 15-én került elfogadásra a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséhez kiállított európai úti okmány létrehozásáról, valamint az 1994. november 30-i tanácsi ajánlás hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

226

2018/C 204/41

Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-én elfogadott módosításai az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))
Módosítás 1, eltérő utalás hiányában

227

2018/C 204/42

Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i jogalkotási állásfoglalása a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))

296

2018/C 204/43

Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0071 – C8-0098/2016 – 2016/0043(NLE))

308


Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

***

Egyetértési eljárás

***I

Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat

***II

Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat

***III

Rendes jogalkotási eljárás: harmadik olvasat

(Az eljárás típusát a tervezet által javasolt jogalap határozza meg.)

A Parlament módosításai:

Az új szövegrészeket félkövér és dőlt betűtípus mutatja. A törléseket a ▌jel vagy áthúzás jelöli. A módosított szövegrészeknél az új szöveget félkövér és dőlt betűtípus, a törléseket pedig törlés vagy áthúzás jelöli.

HU

 

Top