Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:200:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 200, 2018. június 11.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 200

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. június 11.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2018/C 200/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2018/C 200/02

C-191/16. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. április 10-i ítélete (a Landgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Romano Pisciotti kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal — Uniós polgárság — EUMSZ 18. cikk és EUMSZ 21. cikk — Valamely tagállam szabad mozgáshoz való jogát gyakorló állampolgárának az Amerikai Egyesült Államok részére történő kiadatása — Az Európai Unió és valamely harmadik állam közötti kiadatási megállapodás — Az uniós jog hatálya — Csak a saját állampolgárokra vonatkozó kiadatási tilalom — A szabad mozgás korlátozása — A büntetlenség megelőzésén alapuló igazolás — Arányosság — Az uniós polgár származási tagállamának értesítése)

2

2018/C 200/03

C-258/16. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. április 12-i ítélete (a Korkein oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Finnair Oyj kontra Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Előzetes döntéshozatal — Légi közlekedés — Montreali Egyezmény — 31. cikk — A légi fuvarozók felelőssége a feladott poggyászokért — A légi fuvarozóhoz címzett írásbeli panasz formájára és tartalmára vonatkozó követelmények — Elektronikus úton benyújtott, a légi fuvarozó informatikai rendszerében rögzített panasz — A szállítmányra jogosult személy nevében, a légi fuvarozó egyik alkalmazottja által bevezetett panasz)

3

2018/C 200/04

C-316/16. és C-424/16. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2018. április 17-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg [Németország], Supreme Court of the United Kingdom [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – B kontra Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department kontra Franco Vomero (C-424/16) (Előzetes döntéshozatal — Európai uniós polgárság — A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog — 2004/38/EK irányelv — A 28. cikk (3) bekezdésének a) pontja — A kiutasítással szembeni fokozott védelem — Feltételek — A huzamos tartózkodáshoz való jog — A fogadó tagállamban való tartózkodás az érintett tagállamból történő kiutasítást elrendelő határozatot megelőző tíz évben — A szabadságvesztés időszaka — A tízéves tartózkodás folyamatosságára gyakorolt következmények — A beilleszkedési kapcsolatok átfogó értékelésével fennálló viszony — Az említett értékelés időpontja és az annak során figyelembe veendő kritériumok)

4

2018/C 200/05

C-320/16. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. április 10-i ítélete (a Tribunal de grande instance de Lille [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az Uber France SAS elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — A közlekedés területén nyújtott szolgáltatások — 2006/123/EK irányelv — Belső piaci szolgáltatások — 98/34/EK irányelv — Az információs társadalom szolgáltatásai — Az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabály — Fogalom — A saját gépjárművüket használó nem hivatásos gépjárművezetők és a városon belül közlekedni kívánó személyek díjfizetés ellenében történő összekapcsolását okostelefonos alkalmazás segítségével lehetővé tévő közvetítői szolgáltatás — Büntetőjogi szankciók)

5

2018/C 200/06

C-414/16. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. április 17-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vera Egenberger kontra Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Előzetes döntéshozatal — Szociálpolitika — 2000/78/EK irányelv — Egyenlő bánásmód — Valláson vagy meggyőződésen alapuló eltérő bánásmód — Egyházak és egyéb, valláson vagy meggyőződésen alapuló szellemiségű szervezetek szakmai tevékenységei — A szervezet szellemiségére tekintettel lényeges, törvényes és igazolt szakmai követelménynek minősülő vallás vagy meggyőződés — Fogalom — A tevékenységek jellege és gyakorlásuk feltételrendszere — EUMSZ 17. cikk — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 10., 21. és 47. cikke)

6

2018/C 200/07

C-478/16. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. április 19-i ítélete – Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) kontra Group OOD, Kosta Iliev (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése — Viszonylagos kizáró okok — A nem lajstromozott védjegy vagy a kereskedelmi forgalomban használt egyéb megjelölés jogosultjának felszólalása — A fellebbezési tanács által végzett vizsgálat — Új vagy kiegészítő bizonyítékok — A 207/2009/EK rendelet — A 76. cikk (2) bekezdése — A 2868/95/EK rendelet — Az 50. szabály (1) bekezdésének harmadik albekezdése)

7

2018/C 200/08

C-525/16. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. április 19-i ítélete (a Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA kontra Autoridade da Concorrência (Előzetes döntéshozatal — Verseny — Erőfölénnyel való visszaélés — Az EUMSZ 102. cikk második albekezdésének c) pontja — A „hátrányos versenyhelyzet” fogalma — Hátrányosan megkülönböztető díjszabás a termelési vagy forgalmazási láncban lejjebb lévő piacon — A szerzői jogokhoz kapcsolódó szomszédos jogokat kezelő társaság — A televíziós műsorjelek és tartalom átvitelére irányuló, pénzért nyújtott szolgáltatást kínáló nemzeti szolgáltatók által fizetendő díj)

7

2018/C 200/09

C-532/16. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. április 11-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kontra SEB bankas AB (Előzetes döntéshozatal — A hozzáadottérték adó (héa) közös rendszere — Az előzetesen felszámított adó levonásához való jog korlátozása — Az előzetesen felszámított adó levonásának korrekciója — Földterület értékesítése — Tévesen „adóköteles tevékenységnek” történő minősítés — Az adó feltüntetése az eredeti számlán — Az adó feltüntetésének az értékesítő általi módosítása)

8

2018/C 200/10

C-541/16. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. április 12-i ítélete – Európai Bizottság kontra Dán Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 1072/2009/EK rendelet — A 2. cikk 6. pontja — 8. cikk — Kabotázsművelet — Fogalom — Az Európai Bizottság által összeállított „Kérdések és válaszok” dokumentumban szereplő fogalommeghatározás — Jogi erő — Nemzeti végrehajtási intézkedések, amelyek korlátozzák azon berakodási és kirakodási helyek számát, amelyeket ugyanazon kabotázsművelet érinthet — Mérlegelési mozgástér — Korlátozás — Arányosság)

9

2018/C 200/11

C-550/16. sz. ügy: Bíróság (második tanács) 2018. április 12-i ítélete (a Rechtbank Den Haag [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A, S kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Előzetes döntéshozatal — Családegyesítési jog — 2003/86/EK irányelv — A 2. cikk bevezető fordulata és f) pontja — A „kísérő nélküli kiskorú” fogalma — A 10. cikk (3) bekezdésének a) pontja — A menekültnek a szüleivel történő családegyesítéshez való joga — A tagállam területére érkezésekor és a menedékjog iránti kérelmének benyújtásakor a 18. életévét be nem töltő, de a menedékjogot számára megadó határozat meghozatalának és a családegyesítés iránti kérelme benyújtásának időpontjában nagykorú menekült — Az érdekelt „kiskorúként” való minősülésének értékelése szempontjából meghatározó időpont)

9

2018/C 200/12

C-565/16. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2018. április 19-i ítélete (az Eirinodikeio Lerou Leros [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban — 2201/2003/EK rendelet — Az örökség kiskorú gyermek nevében történő visszautasításának bírósági engedélyezése iránti kérelem benyújtásának helye szerinti tagállam bírósága — Joghatóság a szülői felügyeletre vonatkozó kérdésekben — Megállapodás a joghatóságról — A 12. cikk (3) bekezdésének b) pontja — A joghatóság elfogadása — Feltételek)

10

2018/C 200/13

C-580/16. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. április 19-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Firma Hans Bühler KG kontra Finanzamt Graz-Stadt (Előzetes döntéshozatal — Adózás — Hozzáadottérték-adó (héa) — 2006/112/EK irányelv — A Közösségen belüli termékbeszerzés helye — 42. cikk — A későbbi értékesítés tárgyát képező termékek Közösségen belüli beszerzése — 141. cikk — Mentesség — Háromszögügylet — Egyszerűsítő intézkedések — 265. cikk — Az összesítő nyilatkozat helyesbítése)

11

2018/C 200/14

C-645/16. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2018. április 19-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Conseils et mise en relations (CMR) SARL kontra Demeures terre et tradition SARL (Előzetes döntéshozatal — Önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökök — 86/653/EGK irányelv — A kereskedelmi ügynök kártalanításhoz vagy a kár megtérítéséhez való joga a kereskedelmi ügynöki szerződés megszűnése után — 17. cikk — A kártalanításhoz való jog kizárása a szerződésnek az abban kikötött próbaidő során történő megszüntetése esetén)

12

2018/C 200/15

C-8/17. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. április 12-i ítélete (a Supremo Tribunal de Justiça [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA kontra Flexipiso – Pavimentos SA (Előzetes döntéshozatal — Hozzáadottérték-adó (héa) — 2006/112/EK irányelv — 63., 167., 168., 178 – 180., 182. és 219. cikk — Az adósemlegesség elve — A héalevonási jog — A nemzeti jogszabályban e jog gyakorlására előírt határidő — Az államnak megfizetett és az eredeti számlákat egy utólagos adómegállapítást követően helyesbítő dokumentumok tárgyát képező kiegészítő héa levonása — E határidő kezdő időpontja)

12

2018/C 200/16

C-13/17. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2018. április 12-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fédération des entreprises de la beauté kontra Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, korábban Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique (Előzetes döntéshozatal — Jogszabályok közelítése — Kozmetikai termékek — 1223/2009/EK rendelet — A 10. cikk (2) bekezdése — Kozmetikai termék biztonsági értékelése — A biztonsági ellenőr képesítése — A képzések egyenértékűségének elismerése — A gyógyszerészettel, toxikológiával és orvostudománnyal rokon tudományok — A tagállamok mérlegelési jogköre)

13

2018/C 200/17

C-65/17. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. április 19-i ítélete (a Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Oftalma Hospital Srl kontra C. I. O. V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte (Előzetes döntéshozatal — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Egészségügyi és szociális szolgáltatások — A közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó szabályok mellőzésével történő odaítélés — Az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elve tiszteletben tartásának szükségessége — Az „egyértelműen határokon átnyúló érdek” fogalma — 92/50/EGK irányelv — 27. cikk)

14

2018/C 200/18

C-75/17. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. április 19-i ítélete – Fiesta Hotels & Resorts, SL kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Residencial Palladium, SL (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 8. cikk (4) bekezdése — A 65. cikk — GRAND HOTEL PALLADIUM lajstromozatlan kereskedelmi név — A „PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA” szóelemeket magában foglaló ábrás védjegy — A nemzeti jog értelmében megszerzett, korábbi jogon alapuló törlési kérelem — Feltételek — Olyan megjelölés, amelynek a jelentősége nem csak helyi mértékű — A későbbi védjegy használatának megtiltására vonatkozó jog)

14

2018/C 200/19

C-110/17. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2018. április 12-i ítélete – Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — A tőke szabad mozgása — EUMSZ 63. cikk — Az EGT-Megállapodás 40. cikke — A belga illetőségű személyek jövedelemadója — Az ingatlanból származó jövedelmek meghatározása — Két különböző, az ingatlan fekvésének helye szerint eltérő számítási módszer — A telekkönyvi értéken alapuló számítás a Belgiumban fekvő ingatlanok esetén — A tényleges bérleti értéken alapuló számítás az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) más tagállamában fekvő ingatlan esetében — Eltérő bánásmód — A tőke szabad mozgásának korlátozása)

15

2018/C 200/20

C-148/17. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2018. április 19-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Peek & Cloppenburg KG, Hamburg kontra Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Előzetes döntéshozatal — Védjegyjog — 2008/95/EK irányelv — 14. cikk — Védjegy törlésének vagy megszűnések utólagos megállapítása — Azon időpont, amikor a megszűnés vagy a törlés feltételeinek fenn kell állniuk — 207/2009/EK rendelet — Európai uniós védjegy — A 34. cikk (2) bekezdése — Korábbi nemzeti védjegy szenioritásának igénylése — Ezen igénylésnek a korábbi nemzeti védjegyre gyakorolt hatása)

16

2018/C 200/21

C-152/17. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. április 19-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA kontra Rete Ferroviaria Italiana SpA (Előzetes döntéshozatal — Közbeszerzési eljárások a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatások területén — 2004/17/EK irányelv — Az ár felülvizsgálatának kötelezettsége a szerződés odaítélését követően — A 2004/17/EK irányelvben szereplő vagy az EUMSZ 56. cikk és a 2004/17/EK irányelv alapjául szolgáló általános elvekből levezethető ilyen kötelezettség hiánya — A vasúti szállítási tevékenységhez kapcsolódó takarítási és karbantartási szolgáltatások — Az EUSZ 3. cikk (3) bekezdése — EUMSZ 26., EUMSZ 57., EUMSZ 58. és EUMSZ 101. cikk — Az alapeljárás tényállása, valamint az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre adandó válasz szükségességét igazoló indokok kellően részletes ismertetésének a hiánya — Elfogadhatatlanság — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. cikke — Nem az uniós jogot végrehajtó nemzeti jogi rendelkezések — A hatáskör hiánya)

16

2018/C 200/22

C-195/17., C-197/17–C-203/17., C-226/17., C-228/17., C-254/17., C-274/17., C-275/17., C-278/17–C-286/17. és C-290/17–C-292/17. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. április 17-i ítélete (az Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Helga Krüsemann és társai (C-195/17), Thomas Neufeldt és társai (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe és társai (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce és társai (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer és társai (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke és társai (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell és társai (C-290/17), Helga Jordan-Grompe és társai (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17) kontra TUIfly GmbH (Előzetes döntéshozatal — Közlekedés — A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy jelentős késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályai — 261/2004/EK rendelet — Az 5. cikk (3) bekezdése — A 7. cikk (1) bekezdése — Kártalanításhoz való jog — Mentesség — A „rendkívüli körülmények” fogalma — „Vad sztrájk”)

17

2018/C 200/23

C-227/17. sz. ügy: A Bíróság (tízedik tanács) 2018. április 12-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Medtronic GmbH kontra Finanzamt Neuss (Előzetes döntéshozatal — 2658/87/EGK rendelet — Vámunió és Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — 9021 10 10, 9021 10 90 és 9021 90 90 vámtarifaalszámok — Gerincrögzítő rendszerek — 1214/2014/EK végrehajtási rendelet)

18

2018/C 200/24

C-302/17. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2018. április 12-i ítélete (a Krajský súd v Bratislave [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – PPC Power a.s. kontra Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Előzetes döntéshozatal — Környezet — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — Célkitűzések — A kibocsátási egységek térítésmentes kiosztása — Az átruházott és a fel nem használt kibocsátási egységek adókötelessé tételéről rendelkező nemzeti szabályozás)

19

2018/C 200/25

C-323/17. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. április 12-i ítélete (a High Court (Írország) [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – People Over Wind, Peter Sweetman kontra Coillte Teoranta (Előzetes döntéshozatal — Környezet — 92/43/EGK irányelv — A természetes élőhelyek védelme — Különleges természetmegőrzési területek — A 6. cikk (3) bekezdése — Annak meghatározása érdekében folytatott előzetes értékelés, hogy szükség van-e a valamely terv vagy projekt által egy különleges természetmegőrzési területre gyakorolt hatások vizsgálatára — Az e célból figyelembe vehető intézkedések)

19

2018/C 200/26

C-441/17. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. április 17-i ítélete – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 92/43/EGK irányelv — A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme — A 6. cikk (1) és (3) bekezdése — A 12. cikk (1) bekezdése — 2009/147/EK irányelv — A vadon élő madarak védelme — 4. és 5. cikk — „Puszcza Białowieska” Natura 2000 terület — Az erdőgazdálkodási terv módosítása — A fakitermelés növelése — A terület kezeléséhez közvetlenül nem nélkülözhetetlen terv vagy projekt, amely azonban jelentős hatással lehet e területre — A területre gyakorolt hatások megfelelő vizsgálata — A terület épségének hátrányos befolyásolása — Védelmi intézkedések tényleges végrehajtása — A védett fajok szaporodási és pihenőhelyéül szolgáló területekre gyakorolt hatások)

20

2018/C 200/27

C-124/18. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-101/15. és T-102/15. sz., Red Bull GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2017. november 30-án hozott ítélete ellen a Red Bull GmbH által 2018. február 15-én benyújtott fellebbezés

21

2018/C 200/28

C-207/18. sz. ügy: 2018. március 22-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

22

2018/C 200/29

C-208/18. sz. ügy: A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2018. március 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jana Petruchová kontra FIBO Group Holdings Ltd

23

2018/C 200/30

C-250/18. sz. ügy: 2018. április 11-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Horvát Köztársaság

24

 

Törvényszék

2018/C 200/31

T-554/14. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 26-i ítélete – Messi Cuccittini kontra EUIPO – J-M.-E. V. e hijos (MESSI) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A MESSI európai uniós ábrás védjegy bejelentése — A MASSI korábbi európai uniós szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

26

2018/C 200/32

T-561/14. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 23-i ítélete – One of Us és társai kontra Bizottság („Intézményi jog — Európai polgári kezdeményezés — Kutatáspolitika — Közegészség — Fejlesztési együttműködés — Az emberi embriók megsemmisítésével járó tevékenységek Unió általi finanszírozása — A 211/2011/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti bizottsági közlemény — Megsemmisítés iránti kereset — Perképesség — Megtámadható aktus — Részleges elfogadhatatlanság — Bírósági felülvizsgálat — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba”)

26

2018/C 200/33

T-43/15. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 23-i ítélete – CMR kontra Bizottság („Oltalom alatt álló földrajzi jelzés — Piadina Romagnola vagy Piada Romagnola — Lajstromozási eljárás — A Bizottság és a nemzeti hatóságok közötti hatáskörmegosztás — A termék hírneve és földrajzi eredete közötti kapcsolat — Az 1151/2012 rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja — A lajstromozási kérelem Bizottság általi vizsgálatának terjedelme — Az 1151/2012 rendelet 7. cikke (1) bekezdése f) pontjának ii) alpontja, 8. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii) alpontja és 50. cikkének (1) bekezdése — A termékleírás nemzeti bíróság által történő megsemmisítésének a Bizottság előtti eljárásra gyakorolt hatása — A Bizottság vizsgálati kötelezettsége — A megfelelő ügyintézés elve — Hatékony bírói jogvédelem”)

27

2018/C 200/34

T-251/15. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 26-i ítélete – Espírito Santo Financial (Portugal) kontra EKB („Dokumentumokhoz való hozzáférés — 2004/258/EK határozat — Az EKB Banco Espírito Santo SA-ról szóló, 2014. augusztus 1-jei határozatára vonatkozó dokumentumok — A hozzáférés hallgatólagos megtagadása — A hozzáférés kifejezett megtagadása — A hozzáférés részleges megtagadása — Az EKB döntéshozó szervei tanácskozásainak titkosságára vonatkozó kivétel — Az Unió vagy valamely tagállam pénzügyi, monetáris vagy gazdaságpolitikájára vonatkozó kivétel — Az Unión vagy valamely tagállamon belüli pénzügyi rendszer stabilitására vonatkozó kivétel — A kereskedelmi érdekek védelmére vonatkozó kivétel — A belső használatra szánt állásfoglalásokra vonatkozó kivétel — Indokolási kötelezettség”)

28

2018/C 200/35

T-554/15. és T-555/15. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2018. április 25-i ítélete – Magyarország kontra Bizottság („Állami támogatások — A dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. magyar törvény értelmében nyújtott támogatások — Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi magyar törvény 2014. évi módosításából eredő támogatások — Az éves forgalomra kivetett, progresszív mértékű adók — Az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás megindítását elrendelő határozat — Felfüggesztő rendelkezés egyidejű meghozatala — Megsemmisítés iránti kereset — A felfüggesztő rendelkezés elválasztható jellege — Eljáráshoz fűződő érdek — Elfogadhatóság — Indokolási kötelezettség — Arányosság — Egyenlő bánásmód — Védelemhez való jog — A lojális együttműködés elve — A 659/1999/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdése”)

29

2018/C 200/36

T-752/15. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 26-i ítélete – European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Támogató és tanácsadási szolgáltatások a műszaki informatikai személyzet számára IV (STIS IV) — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Indokolási kötelezettség — Kirívóan alacsony összegű árajánlat — Az odaítélés szempontjai — Nyilvánvaló értékelési hibák — Szerződésen kívüli felelősség)

29

2018/C 200/37

T-133/16–T-136/16. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2018. április 24-i ítélete – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence és társai kontra EKB („Gazdaság- és monetáris politika — Hitelintézetek prudenciális felügyelete — Az 1024/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének e) pontja és 4. cikkének (3) bekezdése — A hitelintézet üzleti tevékenységét ténylegesen irányító személy — A 2013/36/EU irányelv 13. cikkének (1) bekezdése és a francia monetáris és pénzügyi törvénykönyv L. 511-13 cikkének második bekezdése — Valamely hitelintézetben a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület elnöki funkciója és ugyanazon intézményen belül a vezérigazgatói funkció egyidejű betöltésének tilalmára vonatkozó elv — A 2013/36 irányelv 88. cikke (1) bekezdésének e) pontja és a francia monetáris és pénzügyi törvénykönyv L. 511-58 cikke”)

30

2018/C 200/38

T-190/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 26-i ítélete – Azarov kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Olyan személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó — A felperes nevének a jegyzéken való fenntartása — Védelemhez való jog — A megfelelő ügyintézés elve — Hatáskörrel való visszaélés — A tulajdonhoz való jog — A vállalkozás szabadságához való jog — Nyilvánvaló értékelési hiba”)

31

2018/C 200/39

T-248/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 25-i ítélete – Walfood kontra EUIPO – Romanov Holding (CHATKA) („Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — CHATKA európai uniós ábrás védjegy — CHATKA korábbi nemzetközi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009 rendelet 57. cikkének (2) és (3) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 64. cikkének (2) és (3) bekezdése]”)

32

2018/C 200/40

T-288/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 26-i ítélete – Convivo kontra EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás — M’Cooky szóvédjegy — A korábbi MR.COOK nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] — Összetéveszthetőség”)

32

2018/C 200/41

T-312/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 25-i ítélete – Walfood kontra EUIPO – Romanov Holding (CHATKA) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás — CHATKA szóvédjegy — CHATKA korábbi nemzetközi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 47. cikkének (2) és (3) bekezdése]”)

33

2018/C 200/42

T-426/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 25-i ítélete – Perfumes y Aromas Artesanales kontra EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az Aa AROMAS artesanales európai uniós ábrás védjegy bejelentése — A korábbi Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos európai uniós ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága — A megjelölések hasonlósága — Érintett vásárlóközönség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

34

2018/C 200/43

T-468/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 23-i ítélete – Verein Deutsche Sprache kontra Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2011/EK rendelet — A Bizottság azon határozatára vonatkozó dokumentumok, amely a Berlaymont épület sajtótermének a feliratok kizárólag angol és francia nyelven történő megjelenítésére való korlátozással járó átalakítására vonatkozik — A hozzáférés részleges megtagadása — A Bizottság azon nyilatkozata, hogy a dokumentumok nem léteznek — A jogszerűség vélelme — Téves jogalkalmazás — Indokolási kötelezettség”)

34

2018/C 200/44

T-747/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 23-i ítélete – Vincenti kontra EUIPO („Közszolgálat — Tisztviselők — Szociális biztonság — A rokkantsági bizottság véleménye — A kinevezésre jogosult hatóság mérlegelési jogköre — A személyzeti szabályzat 53. és 78. cikke — Értékelési hiba — Indokolási kötelezettség”)

35

2018/C 200/45

T-756/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 25-i ítélete – Euro Castor Green kontra EUIPO – Netlon France (Sötétítő rács) („Közösségi formatervezési minta — Törlési eljárás — Egy rácsot ábrázol, lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési ok — A korábbi formatervezési minta nyilvánosságra jutása — Az újdonság hiánya — Egyéni jelleg hiánya — A 6/2002/EK rendelet 5., 6. cikkének és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

36

2018/C 200/46

T-763/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 12-i ítélete – PY kontra EUCAP Sahel Niger („Választottbírósági kikötés — Az Európai Unió nemzetközi misszióinak személyi állománya — Munkaszerződésekkel kapcsolatos jogviták — Belső vizsgálati eljárások — A sértettek védelme zaklatás bejelentése esetén — Szerződéses felelősség”)

36

2018/C 200/47

T-831/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 24-i ítélete – Kabushiki Kaisha Zoom kontra EUIPO – Leedsworld (ZOOM) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A ZOOM európai uniós szóvédjegy bejelentése — A korábbi ZOOM európai uniós ábrás és szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

37

2018/C 200/48

T-183/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 24-i ítélete – Menta y Limón Decoración kontra EUIPO – Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Népviseletbe öltözött férfi ábrázolása) („Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — Népviseletbe öltözött férfit ábrázoló európai uniós ábrás védjegy — Korábbi nemzeti formatervezési minták — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 53. cikke (2) bekezdésének d) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 60. cikke (2) bekezdésének d) pontja] — Az európai uniós védjegy használatának a nemzeti jog szerinti tilalma — A nemzeti jog EUIPO általi alkalmazása”)

38

2018/C 200/49

T-207/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 24-i ítélete – Senetic kontra EUIPO – HP Hewlett Packard Group (hp) („Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — A hp európai uniós ábrás védjegy — Feltétlen kizáró okok — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének a) pontja] — Leíró jelleg — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja] — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja] — Rosszhiszeműség — A 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

38

2018/C 200/50

T-208/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 24-i ítélete – Senetic kontra EUIPO – HP Hewlett Packard Group (HP) („Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — HP európai uniós szóvédjegy — Feltétlen kizáró okok — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének a) pontja] — Leíró jelleg — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja] — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja] — Rosszhiszeműség — A 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

39

2018/C 200/51

T-213/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 25-i ítélete – Romantik Hotels & Restaurants kontra EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK) („Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — ROMANTIK európai uniós szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — Használat révén szerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése]”)

40

2018/C 200/52

T-220/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 26-i ítélete – Pfalzmarkt für Obst und Gemüse kontra EUIPO (100 % Pfalz) („Európai uniós védjegy — A 100 % Pfalz európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja] — Indoklási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke [jelenleg a 2017/1001 rendelet 94. cikke]”)

40

2018/C 200/53

T-221/17. sz. ügy: ,A Törvényszék 2018. április 24-i ítélete – Mémora Servicios Funerarios kontra EUIPO – Chatenoud (MEMORAME) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A MEMORAME európai uniós szóvédjegy bejelentése — mémora korábbi európai uniós ábrás védjegy és MÉMORA korábbi nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Áruk és szolgáltatások hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

41

2018/C 200/54

T-297/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 24-i ítélete – VSM kontra EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) („Európai uniós védjegy — A WE KNOW ABRASIVES európai uniós szóvédjegy bejelentése — Reklámszlogenből álló védjegy — A fellebbezési tanács hatásköre a védjegybejelentésben említett szolgáltatások egy részére korlátozódó fellebbezés esetén — A 207/2009/EK rendelet 64. cikkének (1) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 71. cikkének (1) bekezdése] — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

42

2018/C 200/55

T-354/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. április 23-i ítélete – Genomic Health kontra EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE) („Európai uniós védjegy — Az ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE európai uniós szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja] — Egyenlő bánásmód”)

42

2018/C 200/56

T-212/18. sz. ügy: 2018. március 26-án benyújtott kereset – Romańska kontra Frontex

43

2018/C 200/57

T-226/18. sz. ügy: 2018. április 2-án benyújtott kereset – Global Silicones Council és társai kontra Bizottság

44

2018/C 200/58

T-231/18. sz. ügy: 2018. április 4-én benyújtott kereset – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam kontra EUIPO – Lupu (Djili)

46

2018/C 200/59

T-240/18. sz. ügy: 2018. április 16-án benyújtott kereset – Polskie Linie Lotnicze „LOT” kontra Bizottság

46

2018/C 200/60

T-245/18. sz. ügy: 2018. április 16-án benyújtott kereset – Benavides Torres kontra Tanács

47

2018/C 200/61

T-246/18. sz. ügy: 2018. április 16-án benyújtott kereset – Moreno Pérez kontra Tanács

48

2018/C 200/62

T-247/18. sz. ügy: 2018. április 16-án benyújtott kereset – Lucena Ramírez kontra Tanács

48

2018/C 200/63

T-248/18. sz. ügy: 2018. április 16-án benyújtott kereset – Cabello Rondón kontra Tanács

49

2018/C 200/64

T-249/18. sz. ügy: 2018. április 16-án benyújtott kereset – Saab Halabi kontra Tanács

50


HU

 

Top