Help Print this page 

Document C:2018:134:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 134, 2018. április 16.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 134

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. április 16.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2018/C 134/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2018/C 134/02

C-518/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. február 21-i ítélete (a Cour du travail de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ville de Nivelles kontra Rudy Matzak (Előzetes döntéshozatal — 2003/88/EK irányelv — A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme — Munkaidő-szervezés — 2. cikk — A „munkaidő” és a „pihenőidő fogalma” — 17. cikk — Eltérések — Tűzoltók — Készenléti idő — Otthoni készenlét)

2

2018/C 134/03

C-16/16. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. február 20-i ítélete – Belga Királyság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Fogyasztóvédelem — Online szerencsejáték-szolgáltatások — A fogyasztók és játékosok védelme, és a kiskorúak e játékoktól való távoltartása — 2014/478/EU bizottsági ajánlás — Jogilag nem kötelező uniós jogi aktus — EUMSZ 263. cikk)

3

2018/C 134/04

C-103/16. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de Cataluña [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jessica Porras Guisado kontra Bankia SA és társai (Előzetes döntéshozatal — Szociálpolitika — 92/85/EGK irányelv — A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések — A 2. cikk a) pontja — A 10. cikk 1–3. pontja — A munkavállaló terhessége kezdetétől a szülési szabadsága végéig tartó időszak alatti elbocsátásának tilalma — Hatály — Az érintett munkavállaló állapotával összefüggésbe nem hozott különleges esetek — 98/59/EK irányelv — Csoportos létszámcsökkentés — Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Nem a munkavállalók személyében rejlő okok — Csoportos létszámcsökkentés keretében elbocsátott várandós munkavállaló — Az elbocsátás indokolása — Elsőbbség a munkavállaló által betöltött állás megtartását illetően — Elsőbbség az áthelyezést illetően)

3

2018/C 134/05

C-326/16 P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. február 21-i ítélete – LL kontra Európai Parlament (Fellebbezés — Megsemmisítés iránti kereset — Az EUMSZ 263. cikk hatodik bekezdése — Elfogadhatóság — Keresetindítási határidő — Számítás — Az Európai Parlament volt képviselője — A parlamenti asszisztensi támogatás behajtásáról szóló határozat — A Parlament tagjainak statútumára vonatkozó végrehajtási intézkedések — 72. cikk — A Parlamenten belüli panaszeljárás — A sérelmet okozó határozat közlése — A címzett által át nem vett ajánlott levél)

4

2018/C 134/06

C-328/16. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. február 22-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 91/271/EGK irányelv — Települési szennyvizek kezelése — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — A végrehajtás elmaradása — Az EUMSZ 260. cikk (2) bekezdése — Pénzügyi szankciók — Átalányösszeg — Kényszerítő bírság)

5

2018/C 134/07

C-336/16. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. február 22-i ítélete – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2008/50/EK irányelv — A környezeti levegő minősége — A 13. cikk (1) bekezdése — A 22. cikk (3) bekezdése — XI. melléklet — A környezeti levegőben lévő PM10 szálló por koncentrációja — A határértékek egyes zónákban és agglomerációkban történő túllépése — A 23. cikk (1) bekezdése — Levegőminőségi tervek — A túllépés „lehető legrövidebb” időtartama — Megfelelő lépések tételének hiánya a környezeti levegő minőségének védelmére irányuló programokban — Helytelen átültetés)

6

2018/C 134/08

C-396/16. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Vrhovno sodišče Republike Slovenije [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (jelenleg fizetésképtelenségi eljárás alatt) kontra Republika Slovenija (Előzetes döntéshozatal — A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere — 2006/112/EK irányelv — 184. és 185. cikk — Az előzetesen megfizetett adó levonásának korrekciója — A levonás összegének meghatározásakor figyelembe vett tényezők módosulása — A „részben vagy egészben kifizetetlen ügyletek” fogalma — A csődegyezséget jóváhagyó jogerős határozat hatása)

7

2018/C 134/09

C-398/16. és C-399/16. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) kontra Staatssecretaris van Financiën (Előzetes döntéshozatal — EUMSZ 49. és EUMSZ 54. cikk — A letelepedés szabadsága — Adójogszabályok — Társasági adó — Az adózási egység létrehozásához fűződő előnyök — A határokon átnyúló csoportok kizárása)

7

2018/C 134/10

C-545/16. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2018. február 22-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited kontra Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Előzetes döntéshozatal — Közös Vámtarifa — Vámtarifaszámok — Áruszállító gépjármű — 8704 10 10 és 8704 21 91 vámtarifaalszámok — (EU) 2015/221 rendelet — Érvényesség)

8

2018/C 134/11

C-572/16. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – INEOS Köln GmbH kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal — Környezet — Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek az Európai Unión belüli kereskedelmi rendszere — 2003/87/EK irányelv — 10a. cikk — 2011/278/EU határozat — A kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó átmeneti szabályok — A 2013 és 2020 közötti időszak — Kiosztás iránti kérelem — Téves adatok — Kiigazítás — Jogvesztő határidő)

9

2018/C 134/12

C-628/16. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. február 21-i ítélete (a Bundesfinanzgericht [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kreuzmayr GmbH kontra Finanzamt Linz (Előzetes döntéshozatal — Adózás — Hozzáadottérték-adó (héa) — Ugyanazon termékre vonatkozó, egymást követő értékesítések — A második értékesítés helye — Az első értékesítőtől származó információ — Héaazonosító szám — Levonási jog — Az adóalany jogos bizalma a levonási jog feltételeinek fennállása tekintetében)

9

2018/C 134/13

C-132/17. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. február 21-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Peugeot Deutschland GmbH kontra Deutsche Umwelthilfe eV (Előzetes döntéshozatal — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — 2010/13/EU irányelv — Meghatározások — Az „audiovizuális médiaszolgáltatás” fogalma — Hatály — A YouTube-on elérhető, új személygépkocsi-modelleket bemutató reklámvideó-csatorna)

10

2018/C 134/14

C-182/17. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Kúria [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Előzetes döntéshozatal — Hozzáadottérték-adó (héa) — 2006/112/EK irányelv — A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja, a 9. cikk és a 13. cikk (1) bekezdése — Az adóalanyiság hiánya — A „közjog által szabályozott szerv” fogalma — Valamely önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló, ezen önkormányzat egyes közszolgáltatási feladatainak ellátásával megbízott gazdasági társaság — E feladatoknak és azok díjazásának az e társaság és az említett önkormányzat között kötött szerződésben történő meghatározása)

11

2018/C 134/15

C-185/17. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2018. február 22-i ítélete (az Administrativen sad [Várna – Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mitnitsa Varna kontra „SAKSA” ООD (Előzetes döntéshozatal — Közös Vámtarifa — Az áruk besorolása — EN 590:2013 harmonizált európai szabvány — A Kombinált Nómenklatúra 2710 19 43 vámtarifaalszáma — Valamely áru gázolajként történő besorolása tekintetében releváns szempontok)

11

2018/C 134/16

C-658/17. sz. ügy: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Lengyelország) által 2017. november 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – WB

12

2018/C 134/17

C-698/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-211/14. RENV. sz., Toni Klement kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2017. október 10-én hozott ítélete ellen Toni Klement által 2017. december 13-án benyújtott fellebbezés

13

2018/C 134/18

C-711/17. sz. ügy: Az Amtsgericht Hamburg (Németország) által 2017. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Anke Hartog kontra British Airways plc

14

2018/C 134/19

C-727/17. sz. ügy: A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Lengyelország) által 2017. december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

C-9/18. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Karlsruhe (Németország) által 2018. január 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Detlef Meyn elleni büntetőeljárás

15

2018/C 134/21

C-71/18. sz. ügy: A Vestre Landsret (Dánia) által 2018. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skatteministeriet kontra KPC Herning

16

2018/C 134/22

C-90/18. sz. ügy: A Visoki upravni sud (Horvátország) által 2018. február 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) kontra Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

C-129/18. sz. ügy: A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2018. február 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SM kontra Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Törvényszék

2018/C 134/24

T-166/15. sz. ügy: A Törvényszék 2018. február 27-i ítélete – Gramberg kontra EUIPO – Mahdavi Sabet (mobiltelefon-tok) („Közösségi formatervezési minta — Törlési eljárás — Mobiltelefon-tokot ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — A formatervezési minta nyilvánosságra jutása — A 6/2002/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése — Első alkalommal a Törvényszék előtt benyújtott bizonyítékok”)

18

2018/C 134/25

T-222/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. február 27-i ítélete – Hansen Medical kontra EUIPO – Covidien (MAGELLAN) („Európai uniós védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — MAGELLAN európai uniós szóvédjegy — Tényleges használat — Bizonyítási teher — A 207/2009/EK rendelet 15. cikke és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 18. cikke és 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja] — A törlési osztály által vétett eljárási szabálytalanság — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke [jelenleg a 2017/1001 rendelet 94. cikke] — Szóbeli eljárás — A 207/2009 rendelet 77. cikke [jelenleg a 2017/1001 rendelet 96. cikke]”)

19

2018/C 134/26

T-307/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. február 27-i ítélete – CEE Bankwatch Network kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Az Ukrajna atomreaktorjai biztonságának a javítását célzó program javára Euratom-kölcsönt nyújtó bizottsági határozatra vonatkozó dokumentumok — A hozzáférés részleges megtagadása — A közérdeknek a nemzetközi kapcsolatok tekintetében való védelmére vonatkozó kivétel — A kereskedelmi érdekek védelmére vonatkozó kivétel — Nyomós közérdek — 1367/2006/EK rendelet — Az EAK-Szerződés keretében elfogadott határozatokat érintő dokumentumokra való alkalmazás”)

19

2018/C 134/27

T-338/16. P. sz. ügy: A Törvényszék 2018. február 27-i ítélete – Zink kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Díjazás — Külföldi munkavégzési támogatás — A támogatás folyósításának adminisztratív hiba következtében több éven át történő elmaradása — A személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése — Észszerű határidő”)

20

2018/C 134/28

T-260/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. február 20-i végzése – Iberdrola kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés — Állami támogatások — A spanyol adószabályozásban előírt támogatási program — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya”)

21

2018/C 134/29

T-764/17. sz. ügy: 2017. november 22-én benyújtott kereset – Autoridad Portuaria de Vigo kontra Bizottság

21

2018/C 134/30

T-50/18. sz. ügy: 2018. január 30-án benyújtott kereset – Tassi kontra Bíróság

22

2018/C 134/31

T-51/18. sz. ügy: 2018. január 30-án benyújtott kereset – Kleani kontra Bíróság

22

2018/C 134/32

T-61/18. sz. ügy: 2018. február 5-én benyújtott kereset – Prieto kontra Bizottság

23

2018/C 134/33

T-63/18. sz. ügy: 2018. február 6-án benyújtott kereset – Torro Entertainment kontra EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

T-65/18. sz. ügy: 2018. február 6-án benyújtott kereset – Venezuela kontra Tanács

24

2018/C 134/35

T-66/18. sz. ügy: 2018. január 29-én benyújtott kereset – Tsapakidou kontra Bíróság

25

2018/C 134/36

T-76/18. sz. ügy: 2018. február 9-én benyújtott kereset – CN kontra Parlament

25

2018/C 134/37

T-77/18. sz. ügy: 2018. február 12-én benyújtott kereset – VE kontra ESMA

26

2018/C 134/38

T-79/18. sz. ügy: 2018. február 9-én benyújtott kereset – Bekat kontra EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

T-82/18. sz. ügy: 2018. február 13-án benyújtott kereset – Husky CZ kontra EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

T-83/18. sz. ügy: 2018. február 9-én benyújtott kereset – CH kontra Parlament

28

2018/C 134/41

T-88/18. sz. ügy: 2018. február 19-én benyújtott kereset – Gruppo Armonie kontra EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

T-89/18. sz. ügy: 2018. február 19-én benyújtott kereset – Guiral Broto kontra EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

T-90/18. sz. ügy: 2018. február 19-én benyújtott kereset – Guiral Broto kontra EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

T-91/18. sz. ügy: 2018. február 16-án benyújtott kereset – Equity Cheque Capital Corporation kontra EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

T-94/18. sz. ügy: 2018. február 19-én benyújtott kereset – Multifit Tiernahrungs kontra EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

T-96/18. sz. ügy: 2018. február 19-én benyújtott kereset – Cabell kontra EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

T-97/18. sz. ügy: 2018. február 16-án benyújtott kereset – DeepMind Technologies kontra EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

T-98/18. sz. ügy: 2018. február 20-án benyújtott kereset – Multifit Tiernahrungs kontra EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

T-99/18. sz. ügy: 2018. február 19-én benyújtott kereset – Stamatopoulos kontra ENISA

34

2018/C 134/50

T-102/18. sz. ügy: 2018. február 19-én benyújtott kereset – Knauf kontra EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

T-103/18. sz. ügy: 2018. február 19-án benyújtott kereset – S & V Technologies kontra EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

T-104/18. sz. ügy: 2018. február 22-én benyújtott kereset – Fundación Tecnalia Research & Innovation kontra REA

36

2018/C 134/53

T-105/18. sz. ügy: 2018. február 22-én benyújtott kereset – Deray kontra EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

T-107/18. sz. ügy: 2018. február 20-án benyújtott kereset –Aytekin kontra EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

T-116/07. sz. ügy: A Törvényszék 2018. február 22-i végzése – Franciaország kontra Bizottság

39

2018/C 134/56

T-288/07. sz. ügy: A Törvényszék 2018. február 22-i végzése – Alcan France kontra Bizottság

39


HU

 

Top