Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:083:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 83, 2018. március 5.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 83

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. március 5.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2018/C 83/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2018/C 83/02

C-249/15. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. január 18-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell kontra Skatteministeriet (Előzetes döntéshozatal — EUMSZ 56. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Korlátozások — Valamely tagállamban illetőséggel rendelkező személy által valamely másik tagállamban székhellyel rendelkező lízingtársaságtól lízingbe vett gépjármű — A gépjármű használatának időtartama arányában kiszámított regisztrációs adó — A nemzeti adóhatóság előzetesen hozzájárulásának a forgalomba helyezéshez való szükségessége — Igazolás — Az adójogszabályok kijátszásának, valamint azok csalárd módon vagy visszaélésszerűen való alkalmazásának megelőzése — Az állam adóztatási joghatóságának védelme — Arányosság)

2

2018/C 83/03

C-270/16. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. január 18-i ítélete (a Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Carlos Enrique Ruiz Conejero kontra Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal (Előzetes döntéshozatal — Szociálpolitika — 2000/78/EK irányelv — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — A 2. cikk (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja — A fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma — A munkavállaló akár igazolt, de rendszeresen ismétlődő távollétei miatti elbocsátását bizonyos feltételek mellett lehetővé tevő nemzeti szabályozás — A munkavállalónak a fogyatékosságának betudható betegségek miatti távollétei — Közvetett hátrányos megkülönböztetés — Igazolás — A munkahelyi hiányzás elleni küzdelem — Megfelelő jelleg — Arányosság)

3

2018/C 83/04

C-363/16. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. január 17-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — Jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított támogatás — Visszatéríttetési kötelezettség — Az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdésének második albekezdése — 659/1999/EK rendelet — A 14. cikk (3) bekezdése — Fizetésképtelennek nyilvánított kedvezményezett társaság — Fizetésképtelenségi eljárás — A követeléseknek a hitelezők jegyzékébe való felvétele — A tevékenységek megszüntetése — A fizetésképtelenségi eljárásnak a tevékenységek újraindítása lehetőségének megvizsgálása érdekében való felfüggesztése — Tájékoztatási kötelezettség — A végrehajtás elmaradása)

3

2018/C 83/05

C-463/16. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. január 18-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stadion Amszterdam CV kontra Staatssecretaris van Financiën (Előzetes döntéshozatal — Adózás — Hozzáadottérték-adó (héa) — 77/388/EGK irányelv — A 12. cikk (3) bekezdése a) pontjának harmadik albekezdése — Kedvezményes héamérték — A H. melléklet 7. kategóriája — Két különböző elemből álló egységes szolgáltatás — Kedvezményes héamérték alkalmazása ezen elemek egyikére — „World of Ajax” elnevezésű turisztikai látogatás — Az AFC Ajax múzeumának meglátogatása)

4

2018/C 83/06

C-676/16. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. január 17-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CORPORATE COMPANIES s.r.o. kontra Ministerstvo financí ČR (Előzetes döntéshozatal — A pénzügyi rendszer pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzése — 2005/60/EK irányelv — Hatály — A 2. cikk (1) bekezdése 3. pontjának c) alpontja és a 3. cikk 7. pontjának a) alpontja — Valamely vállalkozásnak a cégjegyzékbe bejegyzett és kizárólag eladásuk céljából alapított kereskedelmi társaságok eladásából álló üzleti tevékenysége — A vállalkozás előzetesen alapított társaságban fennálló részesedésének átruházása révén megvalósított eladás)

5

2018/C 83/07

C-45/17. sz. ügy: A Bíróság (tízedik tanács) 2018. január 18-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Frédéric Jahin kontra Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Előzetes döntéshozatal — A tőke szabad mozgása — EUMSZ 63. és EUMSZ 65. cikk — 883/2004/EK rendelet — 11. cikk — A tőkejövedelmet terhelő, a tagállami szociális biztonsági rendszer finanszírozásához hozzájáruló levonások — Az Európai Unió tagállamainak a más tagállam szociális biztonsági rendszerében biztosított állampolgárait érintő mentesítés — Harmadik ország szociális biztonsági rendszerében biztosított természetes személyek — Eltérő bánásmód — Korlátozás — Igazolás)

5

2018/C 83/08

C-58/17. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2018. január 18-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – INEOS Köln GmbH kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal — Környezet — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere az Európai Unióban — 2003/87/EK irányelv — 10a. cikk — A kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó átmeneti szabályok — A 2013 és 2020 közötti időszak — 2011/278/EU határozat — A 3. cikk h) pontja — A „technológiai kibocsátásokkal rendelkező létesítményrész” fogalma — A tökéletlenül oxidálódott szén égetésekor keletkező kibocsátás — Folyékony maradékanyagok — Kizártság)

6

2018/C 83/09

C-240/17. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. január 16-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – E (Előzetes döntéshozatal — Valamely tagállam területén jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár — A közrendet és a nemzetbiztonságot fenyegető veszély — 2008/115/EK irányelv — A 6. cikk (2) bekezdése — Kiutasítási határozat — A tagállamok területére való beutazás tilalma — A schengeni térségbe való beutazási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés — Valamely másik tagállam által kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgár — A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény — A 25. cikk (2) bekezdése — A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam és a tartózkodási engedélyt kiadó tagállam közötti konzultációs eljárás — Határidő — A konzultáció céljából megkeresett szerződő állam állásfoglalásának hiánya — A kiutasítási határozat és a beutazási tilalmat elrendelő határozat végrehajtására gyakorolt következmények)

7

2018/C 83/10

C-654/16., C-657/16. és C-658/16. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. január 11-i végzése (a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Amber Capital Italia Sgr SpA (C-654/16), Amber Capital Uk Llp (C-654/16), Bluebell Partners Limited (C-657/16), Elliot International LP (C-658/16), The Liverpool Limited Partnership (C-658/16), Elliot Associates LP (C-658/16) kontra Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Előzetes döntéshozatal — Társasági jog — 2004/25/EK irányelv — Nyilvános vételi ajánlatok — Az 5. cikk (4) bekezdésének második albekezdése — Az ajánlati ár tisztán meghatározott körülmények esetén és kritériumok szerint történő módosításának lehetősége — Az ajánlati árnak az ajánlattevő vagy a vele konkrét módon együttesen eljáró személyek és egy vagy több eladó között összejátszás esetén megállapított árban való rögzítését előíró nemzeti szabályozás — A „tisztán meghatározott kritérium” fogalma)

8

2018/C 83/11

C-678/16. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. január 18-i végzése – Monster Energy Company kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (Fellebbezés — Eljárási szabályzat — 181. cikk — Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A „HotoGo self heating technology” szóelemeket tartalmazó ábrás védjegy — Összetett védjegy — Lajstromozási kérelem — Felszólalás — Elutasítás — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)

8

2018/C 83/12

C-101/17. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. december 14-i végzése – Verus Eood kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Maquet GmbH (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — A LUCEO európai uniós szóvédjegy — Törlés)

9

2018/C 83/13

C-499/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-637/15. sz., Alma-The Soul of Italian Wine kontra EUIPO – Miguel Torres ügyben 2017. május 31-én hozott ítélete ellen a Miguel Torres, SA által 2017. augusztus 17-én benyújtott fellebbezés

9

2018/C 83/14

C-536/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-333/15. sz., Josel kontra EUIPO – Nationale-Nederlanden Nederland ügyben 2017. június 28-án hozott ítélete ellen a Josel, SL által 2017. szeptember 11-én benyújtott fellebbezés

10

2018/C 83/15

C-559/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-309/16. sz., Cafés Pont kontra EUIPO – Giordano Vini ügyben 2017. július 20-án hozott ítélete ellen a Cafés Pont SL által 2017. szeptember 21-én benyújtott fellebbezés

10

2018/C 83/16

C-668/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-276/16. sz., Viridis Pharmaceutical Ltd. kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2017. szeptember 15-én hozott ítélete ellen a Viridis Pharmaceutical Ltd. által 2017. november 28-án benyújtott fellebbezés

10

2018/C 83/17

C-695/17. sz. ügy: A Helsingin käräjäoikeus (Finnország) által 2017. december 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Metirato Oy, felszámolás alatt kontra Suomen valtio / Verohallinto, Eesti Vabariik / Maksu- ja Tolliamet

11

2018/C 83/18

C-704/17. sz. ügy: A Nejvyšší správní soud (Csehország) által 2017. december 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – D.H. kontra Ministerstvo vnitra

12

2018/C 83/19

C-705/17. sz. ügy: A Svea hovrätt (Svédország) által 2017. december 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Patent-och registreringsverket kontra Mats Hansson

12

2018/C 83/20

C-716/17. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2017. december 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A

13

2018/C 83/21

C-724/17. sz. ügy: A Korkein oikeus (Finnország) által 2017. december 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vantaan kaupunki kontra Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

14

2018/C 83/22

C-729/17. sz. ügy: 2017. december 22-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

14

2018/C 83/23

C-19/18. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-17/16. sz., MS kontra Bizottság ügyben 2017. május 31-én hozott végzése ellen MS által 2018. január 5-én benyújtott fellebbezés

16

2018/C 83/24

C-27/18. sz. ügy: 2018. január 16-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Bulgária

17

2018/C 83/25

C-415/16. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2017. december 8-i végzése (a Tribunal Judicial da Comarca do Porto [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – David Fernando Leal da Fonseca kontra Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA

18

2018/C 83/26

C-269/17. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2017. november 14-i végzése (az Amtsgericht Hamburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Andreas Niemeyer kontra Brussels Airlines SA/NV

18

2018/C 83/27

C-277/17. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2017. november 15-i végzése (az Amtsgericht Hannover [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Heinz-Gerhard Albrecht kontra TUIfly GmbH

18

2018/C 83/28

C-420/17. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2017. december 8-i végzése – Európai Bizottság kontra Franciaország

18

2018/C 83/29

C-534/17. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2017. november 14-i végzése (az Amtsgericht Hannover [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ursula Kaufmann, Viktor Schay kontra TUIfly GmbH

19

 

Törvényszék

2018/C 83/30

T-639/16 P. sz. ügy: A Törvényszék 2018. január 23-i ítélete – FV kontra Tanács („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelés — Előmeneteli jelentés — 2013. évi értékelési időszak — A kereset első fokon történő elutasítása — Az elsőfokú ítéletet meghozó ítélkező testület összetétele — Valamely bíró Közszolgálati Törvényszékre való kinevezésére irányuló eljárás — Jogszabállyal létrehozott bíróság — Törvényes bíróhoz való jog”)

20

2018/C 83/31

T-869/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. január 23-i ítélete – Wenger kontra EUIPO – Swissgear (SWISSGEAR) („Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — SWISSGEAR európai uniós szóvédjegy — Feltétlen kizáró okok — Megkülönböztető képesség hiánya — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja] — A 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 76. cikke [jelenleg a 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 95. cikke]”)

20

2018/C 83/32

T-250/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. január 23-i ítélete – avanti kontra EUIPO (avanti) („Európai uniós védjegy — Az avanti európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

21

2018/C 83/33

T-15/18. sz. ügy: 2018. január 17-én benyújtott kereset – OCU kontra EKB

22

2018/C 83/34

T-16/18. sz. ügy: 2018. január 17-én benyújtott kereset – Activos e Inversiones Monterroso kontra ESZT

22

2018/C 83/35

T-862/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. január 16-i végzése – fritz-kulturgüter kontra EUIPO – Sumol + Compal Marcas (fritz-wasser)

23


HU

 

Top