Help Print this page 

Document C:2018:011:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 11, 2018. január 12.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 11

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. január 12.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

 

EURÓPAI PARLAMENT
ÜLÉSSZAK: 2015–2016
2016. január 18–21-i ülések
Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg: HL C 100., 2017.3.30 .
ELFOGADOTT SZÖVEGEK

1


 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

 

2016. január 19., kedd

2018/C 11/01

Az Európai Parlament 2016. január 19-i állásfoglalása az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentésről (2015/2140(INI))

2

2018/C 11/02

Az Európai Parlament 2016. január 19-i állásfoglalása az EU alapvető értékeinek előmozdítása során a kultúrák közötti párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás által játszott szerepről (2015/2139(INI))

16

2018/C 11/03

Az Európai Parlament 2016. január 19-i állásfoglalása a pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintéséről és kihívásairól: hatások és a pénzügyi szabályozás hatékonyabb és eredményesebb uniós keretei és a tőkepiaci unió felé vezető út (2015/2106(INI))

24

2018/C 11/04

Az Európai Parlament 2016. január 19-i állásfoglalása Európában a nők vállalkozási tevékenységét akadályozó külső tényezőkről (2015/2111(INI))

35

2018/C 11/05

Az Európai Parlament 2016. január 19-i állásfoglalása a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemre vonatkozó, készségekkel kapcsolatos szakpolitikákról (2015/2088(INI))

44

2018/C 11/06

Az Európai Parlament 2016. január 19-i állásfoglalása a digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósításáról (2015/2147(INI))

55

 

2016. január 20., szerda

2018/C 11/07

Az Európai Parlament 2016. január 20-i állásfoglalása a kolumbiai békefolyamat támogatásáról (2015/3033(RSP))

79

 

2016. január 21., csütörtök

2018/C 11/08

Az Európai Parlament 2016. január 21-i állásfoglalása a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodásokról/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségekről (2015/3032(RSP))

82

2018/C 11/09

Az Európai Parlament 2016. január 21-i állásfoglalása a kölcsönös védelmi záradékról (az EUSZ 42. cikkének (7) bekezdése) (2015/3034(RSP))

89

2018/C 11/10

Az Európai Parlament 2016. január 21-i állásfoglalása az EJT ülésein 2016-ban képviselendő uniós prioritásokról (2015/3035(RSP))

92

2018/C 11/11

Az Európai Parlament 2016. január 21-i állásfoglalása a Petíciós Bizottság 2014. év során folytatott tanácskozásainak eredményéről (2014/2218(INI))

105

2018/C 11/12

Az Európai Parlament 2016. január 21-i állásfoglalása az Indiában fogva tartott észt és egyesült királyságbeli tengerészekről (2016/2522(RSP))

116

2018/C 11/13

Az Európai Parlament 2016. január 21-i állásfoglalása az etiópiai helyzetről (2016/2520(RSP))

118

2018/C 11/14

Az Európai Parlament 2016. január 21-i állásfoglalása Észak-Koreáról (2016/2521(RSP))

123


 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2016. január 19., kedd

2018/C 11/15

Az Európai Parlament 2016. január 19-i határozata a Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2241(IMM))

128

2018/C 11/16

Az Európai Parlament 2016. január 19-i határozata a Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2268(IMM))

130


 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2016. január 19., kedd

2018/C 11/17

Az Európai Parlament 2016. január 19-én elfogadott módosításai az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről és a 302/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

132

 

2016. január 20., szerda

2018/C 11/18

Az Európai Parlament 2016. január 20-i jogalkotási állásfoglalása a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Lettországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))

147

2018/C 11/19

P8_TA(2016)0011
A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítése ***I
Az Európai Parlament 2016. január 20-i jogalkotási állásfoglalása a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))
P8_TC1-COD(2013)0407
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. január 20-án került elfogadásra a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló (EU) 2016/… európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

148

2018/C 11/20

P8_TA(2016)0012
Egyéni védőeszközök ***I
Az Európai Parlament 2016. január 20-i jogalkotási állásfoglalása az egyéni védőeszközökről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD))
P8_TC1-COD(2014)0108
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. január 20-án került elfogadásra az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

149

2018/C 11/21

P8_TA(2016)0013
Gázüzemű berendezések ***I
Az Európai Parlament 2016. január 20-i jogalkotási állásfoglalása a gázüzemű berendezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0258 – C8-0006/2014 – 2014/0136(COD))
P8_TC1-COD(2014)0136
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. január 20-án került elfogadásra a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

150

2018/C 11/22

P8_TA(2016)0014
Kötélpálya-létesítmények ***I
Az Európai Parlament 2016. január 20-i jogalkotási állásfoglalása a kötélpálya-létesítményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD))
P8_TC1-COD(2014)0107
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. január 20-án került elfogadásra a kötélpálya-létesítményekről és a 2000/9/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

151

2018/C 11/23

Az Európai Parlament 2016. január 20-i állásfoglalása a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekre és bébiételekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről szóló, 2015. szeptember 25-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

152

 

2016. január 21., csütörtök

2018/C 11/24

Az Európai Parlament 2016. január 21-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

155


Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

***

Egyetértési eljárás

***I

Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat

***II

Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat

***III

Rendes jogalkotási eljárás: harmadik olvasat

(Az eljárás típusát a tervezet által javasolt jogalap határozza meg.)

A Parlament módosításai:

Az új szövegrészeket félkövér és dőlt betűtípus mutatja. A törléseket a ▌jel vagy áthúzás jelöli. A módosított szövegrészeknél az új szöveget félkövér és dőlt betűtípus, a törléseket pedig törlés vagy áthúzás jelöli.

HU

 

Top