Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:249:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 249, 2017. július 31.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 249

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam
2017. július 31.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2017/C 249/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2017/C 249/02

C-45/15 P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2017. május 30-i ítélete – Safa Nicu Sepahan Co. kontra az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — Kártérítési kereset — Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) — Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben hozott korlátozó intézkedések — Azon személyek és szervezetek jegyzéke, akikkel, illetve amelyekkel szemben a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazzák — Vagyoni kár — Nem vagyoni kár — A kártérítés összegének értékelésével kapcsolatos hiba — Hiány — Csatlakozó fellebbezés — Az Európai Unió szerződésen kívüli felelősségének megállapításához szükséges feltételek — A korlátozó intézkedések megalapozottságának bizonyítására irányuló kötelezettség — Kellően súlyos jogsértés)

2

2017/C 249/03

C-296/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2017. június 8-i ítélete (a Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Medisanus d.o.o. kontra Splošna Bolnišnica Murska Sobota (Előzetes döntéshozatal — Közbeszerzési szerződések — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — 2004/18/EK irányelv — 2. cikk, valamint a 23. cikk (2) és (8) bekezdése — EUMSZ 34. és EUMSZ 36. cikk — Kórház ellátására irányuló közbeszerzési szerződés — A kórházak elsődlegesen belföldi vérplazmából előállított gyógyszerekkel való ellátását megkövetelő nemzeti szabályozás — Az egyenlő bánásmód elve)

3

2017/C 249/04

C-420/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. május 31-i ítélete (a Tribunal de première instance francophone de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az U elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — EUMSZ 45. cikk — Munkavállalók szabad mozgása — Belgiumban lakóhellyel rendelkező személy olaszországi használatra szánt járművének nyilvántartásba vételére vonatkozó kötelezettség)

3

2017/C 249/05

C-529/15. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. június 1-jei ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gert Folk által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal — Környezeti felelősség — 2004/35/EK irányelv — 17. cikk — Időbeli hatály — Olyan vízerőmű üzemeltetése, amelyet az ezen irányelv átültetési határidejének lejártát megelőzően helyeztek üzembe — A 2. cikk 1. pontjának b) alpontja — A „környezeti kár” fogalma — Nemzeti szabályozás, amely a valamely engedéllyel érintett minden kárt kizár — A 12. cikk (1) bekezdése — Környezeti ügyekben az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítása — Eljárásindításhoz való jog — 2000/60/EK irányelv — A 4. cikk (7) bekezdése — Közvetlen hatály)

4

2017/C 249/06

C-541/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2017. június 8-i ítélete (az Amtsgericht Wuppertal [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Mircea Florian Freitag által indított eljárásban (Előzetes döntéshozatal — Uniós polgárság — EUMSZ 21. cikk — A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog — Mind a tartózkodási hely szerinti tagállam, mind pedig a születési hely szerinti tagállam állampolgárságával rendelkező személy — A családi névnek nem a szokásos tartózkodás alatt történő megváltoztatása a születési hely szerinti tagállamban — A születési névvel megegyező név — E névnek a tartózkodási hely szerinti tagállamban való anyakönyvezése iránti kérelem — E kérelem elutasítása — Ok — E névnek nem a szokásos tartózkodás alatt történő megszerzése — A nemzeti jogban ugyanezen név elismerésére szolgáló más eljárások létezése)

5

2017/C 249/07

C-571/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. június 1-jei ítélete (a Hessisches Finanzgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wallenborn Transports SA kontra Hauptzollamt Gießen (Előzetes döntéshozatal — Adózás — Hozzáadottérték-adó (héa) — Külső árutovábbítási eljárás — Áruszállítás valamely tagállamban található szabadkikötőn keresztül — E tagállam azon szabályozása, amely a szabadkikötőt kizárja a nemzeti területből — Vámfelügyelet alóli elvonás — A vámtartozás és a héafizetési kötelezettség keletkezése)

5

2017/C 249/08

C-580/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. június 8-i ítélete (a Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maria Eugenia Van der Weegen, Miguel Juan Van der Weegen, Anna Pot, az elhunyt Johannes Van der Weegen jogutódjaiként eljárva, Anna Pot kontra Belgische Staat („Előzetes döntéshozatal — EUMSZ 56. cikk — Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 36. cikke — Adójogszabályok — Jövedelemadó — Kizárólag bizonyos jogszabályi feltételeknek megfelelő bankok által fizetett kamatok tekintetében biztosított adómentesség — Közvetett hátrányos megkülönböztetés — Belgiumban és más tagállamokban letelepedett bankok)

6

2017/C 249/09

C-625/15 P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. június 8-i ítélete – Schniga GmbH kontra Közösségi Növényfajta-hivatal, Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC (Fellebbezés — A növényfajták közösségi oltalma — Közösségi oltalmi bejelentés — „Gala Schnitzer” almafajta — Szakmai szempontok szerinti vizsgálat — A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) igazgatási tanácsa által megfogalmazott vizsgálati iránymutatások — 1239/95/EK rendelet — A 23. cikk (1) bekezdése — A CPVO elnökének jogkörei — A szakmai szempontok szerinti vizsgálatot követően megkülönböztető jellemző bevezetése — A jellemző két termesztési ciklus alatti állandósága)

7

2017/C 249/10

C-689/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2017. június 8-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze kontra Verein Bremer Baumwollbörse (Előzetes döntéshozatal — Szellemi tulajdonjog — Európai uniós védjegy — 207/2009/EK rendelet — 9. és 15. cikk — A gyapotvirágos megjelölés egyesület általi bejelentése — Önálló védjegyként történő lajstromozás — Az e védjegyre vonatkozó használatnak az egyesületbe belépett pamutanyaggyártók részére történő engedélyezése — Törlési kérelem vagy a megszűnés megállapítása iránti kérelem — A „tényleges használat” fogalma — A származás jelzésére irányuló alapvető rendeltetés)

7

2017/C 249/11

C-54/16. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. június 8-i ítélete (a Tribunale Ordinario di Venezia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vinyls Italia SpA, fizetésképtelenségi eljárás alatt kontra Mediterranea di Navigazione SpA (Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Fizetésképtelenségi eljárások — 1346/2000/EK rendelet — 4. és 13. cikk — Valamennyi hitelező számára hátrányos jogügyletek — Az érintett jogügylet megtámadásának feltételei — Az eljárás megindításának helye szerinti államtól eltérő más tagállam jogának hatálya alá tartozó jogügylet — E jog alapján megtámadhatatlan jogügylet — 593/2008/EK rendelet — A 3. cikk (3) bekezdése — A felek által választott jog — Valamennyi releváns tényállási elemnek az eljárás megindításának helye szerinti államhoz való kapcsolódása — Hatás)

8

2017/C 249/12

C-228/16 P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. május 31-i ítélete – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — Eljárást megszüntető határozat — A fellebbező panasza vizsgálatának az Európai Bizottság általi megtagadása — Támogatás hiánya a vizsgálat előzetes szakaszának végén — Pusztán megerősítő határozat — Az eljárást megszüntető határozat visszavonása jogszerűségének feltételei)

9

2017/C 249/13

C-293/16. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. június 8-i ítélete (a Tribunal Supremo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sharda Europe B. V. B. A. kontra Administración del Estado, Syngenta Agro, SA (Előzetes döntéshozatal — Mezőgazdaság — Növényvédő szerek forgalomba hozatala — 2008/69/EK irányelv — A 3. cikk (2) bekezdése — Az engedélyezett növényvédő szerek tagállamok általi újbóli értékelésére irányuló eljárás — Határidő — A nyelvi változatok közötti eltérés)

10

2017/C 249/14

C-296/16. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. június 8-i ítélete – Dextro Energy GmbH & Co. KG kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Fogyasztóvédelem — 1924/2006/EK rendelet — Nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások — Egyes állítások bejegyzésére irányuló kérelemnek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) pozitív válasza ellenére történő elutasítása)

10

2017/C 249/15

C-330/16. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. június 1-i ítélete (Sąd Okręgowy w Warszawie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Piotr Zarski kontra Andrzej Stadnicki (Előzetes döntéshozatal — A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés — 2011/7/EU irányelv — Határozatlan időre szóló, kereskedelmi bérleti szerződések — A bérleti díj megfizetésének késedelmei — Az ezen irányelv átültetési határidejének lejárta előtt kötött szerződések — Nemzeti szabályozás — Az ilyen szerződések kizárása az említett irányelv időbeli hatálya alól)

11

2017/C 249/16

C-111/17 PPU. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. június 8-i ítélete (a Monomeles Protodikeio Athinon [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – OL kontra PQ (Előzetes döntéshozatal — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban — Gyermek jogellenes külföldre vitele — 1980. október 25-i Hágai Egyezmény — 2201/2003/EK rendelet — 11. cikk — Visszavitel iránti kérelem — A „szokásos tartózkodási hely” jelentése csecsemők esetén — A szülők szándékának megfelelően a szülők tartózkodási helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban született gyermek — A gyermeknek a születése szerinti tagállamban az élete első hónapjaiban való folyamatos tartózkodása — Az anya azon döntése, hogy nem tér vissza azon tagállamba, ahol a pár szokásos tartózkodási helye volt)

11

2017/C 249/17

C-110/16. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. június 8-i végzése (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lg Costruzioni Srl kontra Area – Azienda Regionale per l’edilizia abitativa (Előzetes döntéshozatal — Építési beruházásokra irányuló közbeszerzési szerződés — 2004/18/EK irányelv — 7. cikk — A gazdasági szereplők műszaki alkalmasságának értékelése és ellenőrzése — A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

12

2017/C 249/18

C-286/16. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. május 11-i végzése (Curtea de Apel Cluj [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC Exmitiani SRL kontra Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj (Előzetes döntéshozatal — Közúti személyszállítási tevékenység — Adóztatás — Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásánál korábbi tények — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

13

2017/C 249/19

C-411/16. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2017. június 7-i végzése – Holistic Innovation Institute, SLU kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Az Európai Unió által finanszírozott projektek a kutatás területén — Hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram (2007 – 2013) — Az eDIGIREGION projekt — Az Európai Bizottságnak a felperes részvételét megtagadó határozata — Megsemmisítés és felelősség megállapítása iránti kereset)

13

2017/C 249/20

C-653/16. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. május 4-i végzése (a Nejvyšší soud České republiky [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jitka Svobodová kontra Česká republika – Okresní soud v Náchodě (Előzetes döntéshozatal — Az alapeljárás ténybeli és jogszabályi háttere — Kellő pontosítások hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság — A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése és 94. cikke)

14

2017/C 249/21

C-53/17. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. május 11-i végzése (a Fővárosi Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt. kontra Nemzetgazdasági Minisztérium (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — A tagállamok által nyújtott támogatások — A támogatások tilalma alóli eltérések — A belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető támogatások — 800/2008/EK rendelet — A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása — Kapcsolt vállalkozások — A tevékenységeiket az ugyanazon a piacon végző és az ugyanazon család tagjainak tulajdonában álló globális cégcsoport részét képező vállalkozások — A „közösen eljáró természetes személyek csoportjának” fogalma)

14

2017/C 249/22

C-67/17. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. június 14-i végzése (a Rayonen sad Varna [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Todor Iliev kontra Blagovesta Ilieva (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 1215/2012/EU rendelet — Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja — Hatály — Kizárt tárgykörök — Házassági vagyonjog — A házasság felbontása — A házasság során szerzett valamely vagyontárgy értékesítése)

15

2017/C 249/23

C-687/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-750/14. sz., Ivo-Kermartin GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2016. május 12-én hozott ítélete ellen a Capella EOOD által 2016. december 30-án benyújtott fellebbezés

16

2017/C 249/24

C-23/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-579/15. sz., For Tune z o.o. kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2016. november 8-án hozott ítélete ellen For Tune sp. z o.o. által 2017. január 18-án benyújtott fellebbezés

16

2017/C 249/25

C-142/17. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2017. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Manuela Maturi és társai kontra Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

16

2017/C 249/26

C-143/17. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2017. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Catia Passeri kontra Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

17

2017/C 249/27

C-206/17. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. április 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Heinrich Denker kontra Gemeinde Thedinghausen

18

2017/C 249/28

C-211/17. sz. ügy: A Curtea de Apel Bacău (Románia) által 2017. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Topaz Development SRL kontra Constantin Juncu, Raisa Juncu, született Cernica

18

2017/C 249/29

C-227/17. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2017. április 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Medtronic GmbH kontra Finanzamt Neuss

19

2017/C 249/30

C-248/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-346/15. sz., Bank Tejarat kontra Tanács ügyben 2017. március 14-én hozott ítélete ellen a Bank Tejarat által 2017. május 11-én benyújtott fellebbezés

19

2017/C 249/31

C-289/17. sz. ügy: A Tartu Maakohus (Észtország) által 2017. május 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS kontra Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

20

2017/C 249/32

C-292/17. sz. ügy: Az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) által 2017. május 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EUflight.de GmbH kontra TUIfly GmbH

21

2017/C 249/33

C-341/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-112/15. sz., Görög Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2017. március 30-án hozott ítélete ellen a Görög Köztársaság által 2017. június 6-án benyújtott fellebbezés

21

 

Törvényszék

2017/C 249/34

T-9/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 13-i ítélete – Ball Beverage Packaging Europe kontra EUIPO – Crown Hellas Can (Italdobozok) („Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Három italdobozt ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi formatervezési minta — Megsemmisítési ok — Egyéni jelleg — Eltérő összbenyomás — A 6/2002/EK rendelet 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Egységes egészet képező tárgyat alkotó cikkek együttese — A lajstromozott közösségi formatervezési minta leírásának terjedelme — Indokolási kötelezettség — Valamely peres fél helyett történő perbelépés”)

23

2017/C 249/35

T-262/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 15-i ítélete – Kiselev kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az Ukrajnát veszélyeztető vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — A tagállamok területére való belépésre vonatkozó korlátozások — Az Ukrajnát veszélyeztető vagy fenyegető intézkedéseket vagy politikákat aktívan támogató természetes személy — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba — Véleménynyilvánítás szabadsága — Arányosság — Védelemhez való jog”)

23

2017/C 249/36

T-457/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 15-i ítélete – Fakro kontra EUIPO – Saint Gobain Cristalería (climaVera) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A climaVera európai uniós ábrás védjegy bejelentése — A korábbi CLIMAVER DECO európai uniós szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

24

2017/C 249/37

T-95/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 14-i ítélete – Aydin kontra EUIPO – Kaporal Groupe (ROYAL & CAPORAL) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A ROYAL & CAPORAL európai uniós szóvédjegy bejelentése — KAPORAL korábbi európai uniós szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

25

2017/C 249/38

T-141/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 8-i ítélete – Bizottság kontra IEM („Választottbírósági kikötés — A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó negyedik keretprogram (1994-1998) keretében megkötött FAIR-CT98-9544 szerződés — A szerződés felmondása — Az előlegként kifizetett összegek visszatérítése — Késedelmi kamatok — Mulasztási eljárás”)

25

2017/C 249/39

T-258/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 7-i ítélete – Mediterranean Premium Spirits kontra EUIPO – G-Star Raw (GINRAW) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A GINRAW európai uniós szóvédjegy bejelentése — A korábbi RAW európai uniós szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Első alkalommal a Törvényszék előtti eljárásban előterjesztett bizonyítékok — Indokolási kötelezettség”)

26

2017/C 249/40

T-302/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 15-i ítélete – Bay kontra Parlament (Intézményi jog — A Parlament elnökének valamely európai parlamenti képviselővel szemben a napidíj megvonása szankciót kiszabó határozata — A Parlament eljárási szabályzatának 166. cikke — Az ügyiratokba való betekintés joga — Ténybeli hiba)

27

2017/C 249/41

T-326/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 8-i ítélete – Bundesverband Deutsche Tafel kontra EUIPO – Tiertafel Deutschland (Tafel) („Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — Tafel európai uniós szóvédjegy — Az EUIPO fellebbezési tanácsa határozatát hatályon kívül helyező ítélet EUIPO által történő végrehajtása — Feltétlen kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Leíró jelleg — A 207/2009 rendelet 65. cikkének (6) bekezdése — Korábbi határozat Törvényszék általi hatályon kívül helyezését követően hozott határozat”)

27

2017/C 249/42

T-659/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 14-i ítélete – LG Electronics kontra EUIPO (Second Display) („Európai uniós védjegy — A Second Display európai uniós szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”)

28

2017/C 249/43

T-690/16. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2017. május 30-i végzése – Enrico Colombo és Cortini Giacomo kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közbeszerzés — Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Sürgősség hiánya”)

28

2017/C 249/44

T-877/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. május 18-i végzése – Verschuur kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A Hollandia által a Starbucksnak nyújtott, SA.38374 (2014/C, korábbi 2014/NN) számú támogatással kapcsolatos közigazgatási eljárásra vonatkozó dokumentum — A hozzáférés megtagadása — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

29

2017/C 249/45

T-293/17. sz. ügy: 2017. május 16-án benyújtott kereset – Fakro kontra Bizottság

29

2017/C 249/46

T-309/17. sz. ügy: 2017. május 15-én benyújtott kereset – Optile kontra Bizottság

30

2017/C 249/47

T-312/17. sz. ügy: 2017. június 1-jén benyújtott kereset – Campbell kontra Bizottság

31

2017/C 249/48

T-315/17. sz. ügy: 2017. május 15-én benyújtott kereset – Hebberecht kontra EKSZ

31

2017/C 249/49

T-319/17. sz. ügy: 2017. május 22-én benyújtott kereset – Aldridge és társai kontra Bizottság

33

2017/C 249/50

T-329/17. sz. ügy: 2017. május 24-én benyújtott kereset – Hautala és társai kontra EFSA

34

2017/C 249/51

T-332/17. sz. ügy: 2017. május 29-én benyújtott kereset – E-Control kontra ACER

35

2017/C 249/52

T-333/17. sz. ügy: 2017. május 29-én benyújtott kereset – Austrian Power Grid és Voralberger Übertragungsnetz kontra ACER

36

2017/C 249/53

T-347/17. sz. ügy: 2017. június 2-án benyújtott kereset –FLA Europe kontra Bizottság

39

2017/C 249/54

T-351/17. sz. ügy: 2017. június 2-án benyújtott kereset –Nike European Operations Netherlands és társai kontra Bizottság

40

2017/C 249/55

T-354/17. sz. ügy: 2017. június 6-án benyújtott kereset – Genomic Health kontra EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE)

41

2017/C 249/56

T-359/17. sz. ügy: 2017. június 7-én benyújtott kereset – Aldo Supermarkets kontra EUIPO – Aldi Einkauf (ALDI)

41

2017/C 249/57

T-360/17. sz. ügy: 2017. június 2-án benyújtott kereset – Jana shoes és társai kontra Bizottság

42

2017/C 249/58

T-362/17. sz. ügy: 2017. június 6-án benyújtott kereset – NCL kontra EUIPO (FEEL FREE)

43

2017/C 249/59

T-364/17. sz. ügy: 2017. június 5-én benyújtott kereset – Bielawski kontra EUIPO (HOUSE OF CARS)

44

2017/C 249/60

T-366/17. sz. ügy: 2017. június 5-én benyújtott kereset – Lengyelország kontra Bizottság

44

2017/C 249/61

T-367/17. sz. ügy: 2017. június 9-én benyújtott kereset – Linak kontra EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Elektromos emelőoszlop formája)

45

2017/C 249/62

T-368/17. sz. ügy: 2017. június 9-én benyújtott kereset – Linak kontra EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Elektronikusan működtetett emelő oszlop formája)

45

2017/C 249/63

T-369/17. sz. ügy: 2017. június 13-án benyújtott kereset – Winkler kontra Bizottság

46

2017/C 249/64

T-370/17. sz. ügy: 2017. június 12-én benyújtott kereset – KPN kontra Bizottság

47

2017/C 249/65

T-380/17. sz. ügy: 2017. június 16-án benyújtott kereset – HeidelbergCement és Schwenk Zement kontra Bizottság

48

2017/C 249/66

T-138/08. sz. ügy: A Törvényszék 2017. május 18-i végzése – Cavankee Fishing és társai kontra Bizottság

49

2017/C 249/67

T-816/16. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2017. május 18-i végzése – Alsteens kontra Bizottság

49


HU

 

Top