EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:112:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 112, 2017. április 10.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 112

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam
2017. április 10.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2017/C 112/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2017/C 112/02

C-555/14. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. február 16-i ítélete (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – IOS Finance EFC SA kontra Servicio Murciano de Salud (Előzetes döntéshozatal — A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés — 2011/7/EU irányelv — Magánvállalkozások és hatóságok közötti kereskedelmi ügyletek — A követelés tőkeösszegének azonnali behajtását a késedelmi kamatokról és a behajtási költségek megtérítéséről való lemondás feltételéhez kötő nemzeti szabályozás)

2

2017/C 112/03

C-577/14. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. február 16-i ítélete – Brandconcern BV kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — 207/2009/EK rendelet — Az 51. cikk (2) bekezdése — LAMBRETTA szóvédjegy — A védjegy tényleges használata — Megszűnés megállapítása iránti kérelem — Részleges megszűnés megállapítása — Az EUIPO elnökének 2/12. sz. közleménye — A Bíróság ítélete időbeli hatályának korlátozása)

3

2017/C 112/04

3/15. sz. vélemény iránti eljárás: A Bíróság (nagytanács) 2017. február 14-i véleménye – Európai Bizottság (Az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján adott vélemény — A vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi egyezmény — EUMSZ 3. cikk — Az Európai Unió kizárólagos külső hatásköre — EUMSZ 207. cikk — Közös kereskedelempolitika — A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásai — Nemzetközi megállapodás, amely a közös szabályokat érintheti, vagy azok alkalmazási körét megváltoztathatja — 2001/29/EK irányelv — Az 5. cikk (3) bekezdésének b) pontja és (4) bekezdése — Fogyatékossággal élő személyek javára biztosított kivételek és korlátozások)

3

2017/C 112/05

C-90/15. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. február 16-i ítélete – Hansen & Rosenthal KG, H&R Wax Company Vertrieb GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A paraffinviaszok európai piaca és a gacs német piaca — Az árak rögzítése és a piacok felosztása — A jogsértés bizonyítása — Korlátlan felülvizsgálati jogkör — A bizonyítékok elferdítése — Indokolási kötelezettség — 1/2003/EK rendelet — A 23. cikk (2) bekezdése — A bírság összegének kiszámítása — A jogszerűség elve — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Az arányosság elve)

4

2017/C 112/06

C-94/15. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. február 16-i ítélete – Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A paraffinviaszok európai piaca és a gacs német piaca — Az árak rögzítése és a piacok felosztása — Indokolási kötelezettség — A jogsértés bizonyítása — A bizonyítékok elferdítése)

4

2017/C 112/07

C-95/15. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. február 16-i ítélete – H&R ChemPharm GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A paraffinviaszok európai piaca és a gacs német piaca — Az árak rögzítése és a piacok felosztása — Indokolási kötelezettség — A jogsértés bizonyítása — A bizonyítékok elferdítése — 1/2003/EK rendelet — A 23. cikk (3) bekezdése — A bírság összegének kiszámítása — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Az arányosság elve)

5

2017/C 112/08

C-219/15. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. február 16-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Elisabeth Schmitt kontra TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Előzetes döntéshozatal — Jogszabályok közelítése — Iparpolitika — 93/42/EGK irányelv — Az orvostechnikai eszközök megfelelőségének vizsgálata — A gyártó által megbízott kijelölt szervezet — E szervezet kötelezettségei — Hibás emlőimplantátumok — Szilikonos gyártás — A kijelölt szervezet felelőssége)

5

2017/C 112/09

C-317/15. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. február 15-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra Staatssecretaris van Financiën (Előzetes döntéshozatal — A tőke szabad mozgása — EUMSZ 64. cikk — Harmadik országokba irányuló vagy onnan származó, pénzügyi szolgáltatások nyújtásával összefüggő tőkemozgás — Svájci bankszámlán elhelyezett pénzügyi eszközök — Utólagos adómegállapításról szóló határozat — Az utólagos adómegállapítás elévülési ideje — Az utólagos adómegállapítás elévülési idejének a lakóhely szerinti tagállamon kívül található követelések esetében történő meghosszabbítása)

6

2017/C 112/10

C-499/15. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. február 15-i ítélete (a Vilniaus miesto apylinkės teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – W, V kontra X (Előzetes döntéshozatal — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Szülői felelősséggel kapcsolatos joghatóság — 2201/2003/EK rendelet — 8–15. cikk — Joghatóság a tartással kapcsolatos ügyekben — 4/2009/EK rendelet — A 3. cikk d) pontja — A különböző tagállamok bíróságainak egymással ellentétes határozatai — Anyjának tartózkodási helye szerinti tagállamban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező gyermek — Az apa tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságainak joghatósága a gyermek tartózkodási helye, a tartási kötelezettségek és a láthatási jog tárgyában általuk korábban hozott, jogerőre emelkedett határozat megváltoztatása tekintetében — Hiány)

7

2017/C 112/11

C-503/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. február 16-i ítélete (a Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ramón Margarit Panicello kontra Pilar Hernández Martínez (Előzetes döntéshozatal — EUMSZ 267. cikk — Bírósági titkár — A „nemzeti bíróság” fogalma — Kötelező hatáskör — Igazságszolgáltatási feladatok ellátása — Függetlenség — A Bíróság hatáskörének hiánya)

8

2017/C 112/12

C-507/15. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. február 16-i ítélete (a rechtbank van Koophandel te Gent [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Agro Foreign Trade & Agency Ltd kontra Petersime NV (Előzetes döntéshozatal — Önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökök — 86/653/EGK irányelv — Tagállami jogszabályok összehangolása — Belga átültető törvény — Kereskedelmi ügynöki szerződés — Belgiumi székhelyű megbízó és törökországi székhelyű ügynök — A belga jog választásáról szóló záradék — Alkalmazhatatlan törvény — EGK–Törökország társulási megállapodás — Összeegyeztethetőség)

8

2017/C 112/13

C-592/15. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2017. február 15-i ítélete (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs kontra British Film Institute (Előzetes döntéshozatal — Hozzáadottérték-adó — 77/388/EGK hatodik irányelv — A 13. cikk A része (1) bekezdésének n) pontja — Bizonyos kulturális szolgáltatások adómentessége — Közvetlen hatály hiánya — Az adómentes kulturális szolgáltatások meghatározása — A tagállamok mérlegelési jogköre)

9

2017/C 112/14

C-641/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2017. február 16-i ítélete (a Handelsgericht Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH kontra Hettegger Hotel Edelweiss GmbH (Előzetes döntéshozatal — Szellemi tulajdon — 2006/115/EK irányelv — A 8. cikk (3) bekezdése — A műsorsugárzó szervezetek kizárólagos joga — Nyilvánossághoz közvetítés — A nyilvánosság számára belépti díj ellenében hozzáférhető helyiségek — A szállodaszobákban elhelyezett televíziókészülékek segítségével történő műsorközvetítés)

10

2017/C 112/15

C-145/16. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. február 16-i ítélete (a Gerechtshof Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Aramex Nederland BV kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Douane (Előzetes döntéshozatal — 2658/87/EGK rendelet — Vámunió és Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — Érvényesség — 301/2012/EU rendelet — 8703 és 8711 vámtarifaszám — „Spyder” nevű háromkerekű jármű)

10

2017/C 112/16

C-578/16. PPU. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. február 16-i ítélete (a Vrhovno sodišče [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – C. K., H. F., A. S. kontra Republika Slovenija (Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Határok, menekültügy és bevándorlás — A dublini rendszer — 604/2013/EU rendelet — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikke — Embertelen vagy megalázó bánásmód — Súlyosan beteg menedékkérőnek a kérelme megvizsgálásáért felelős államnak való átadása — Azon megalapozott okok hiánya, amelyek alapján feltételezhető, hogy ebben a tagállamban rendszerszintű hiányosságok állnak fenn — Az arra a tagállamra háruló kötelezettségek, amelynek az átadást el kell vége)

11

2017/C 112/17

C-28/16. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. január 12-i végzése (a Kúria [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MVM Magyar Villamos Művek Zrt. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — 2., 9., 26., 167., 168. és 173. cikk — Az előzetesen felszámított adó levonása — Gazdasági tevékenységeket és nem gazdasági tevékenységeket is folytató adóalany — Leányvállalatainak ingyenesen szolgáltatásokat nyújtó holdingtársaság)

12

2017/C 112/18

C-280/16. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. január 12-i végzése – Amrita Soc. coop. arl és társai kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — A növények egészségügyi védelme — 2000/29/EK irányelv — A növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek az Európai Unióba történő behurcolása és az Európai Unión belüli elterjedése elleni védekezés — (EU) 2015/789 végrehajtási határozat — A Xylella fastidiosa (Wells és Raju) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések — Megsemmisítés iránti kereset — EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdés — Szabályozási aktus — Végrehajtási intézkedések — Személyében érintett személy)

13

2017/C 112/19

C-137/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-460/15. sz., Petraitis kontra Bizottság ügyben 2015. december 18-án hozott végzése ellen Juozas Edvardas Petraitis által 2017. március 7-én benyújtott fellebbezés

13

2017/C 112/20

C-501/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-429/15. sz., Monster Energy kontra EUIPO – MAD CATZ INTERACTIVE (MAD CATZ) ügyben 2016. július 14-én hozott ítélete ellen a Monster Energy Company által 2016. szeptember 22-én benyújtott fellebbezés

14

2017/C 112/21

C-502/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-567/15. sz., Monster Energy kontra EUIPO – MAD CATZ INTERACTIVE (Négy fehér csíkot magában foglaló fekete négyzet ábrázolása) ügyben 2016. július 14-én hozott ítélete ellen a Monster Energy Company által 2016. szeptember 22-én benyújtott fellebbezés

14

2017/C 112/22

C-625/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-660/16. sz., Pint Anikó kontra Európai Bizottság ügyben 2016. november 14-én hozott végzése ellen Pint Anikó által 2016. december 1-jén benyújtott fellebbezés

14

2017/C 112/23

C-665/16. sz. ügy: A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2016. december 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Minister Finansów kontra Gmina Wrocław

15

2017/C 112/24

C-1/17. sz. ügy: A Corte di Appello di Torino (Olaszország) által 2017. január 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Petronas Lubricants Itali SpA kontra Livio Guida

15

2017/C 112/25

C-3/17. sz. ügy: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2017. január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sporting Odds Limited kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

16

2017/C 112/26

C-11/17. sz. ügy: Az Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg (Németország) által 2017. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Thomas Hübner kontra LVM Lebensversicherungs AG

18

2017/C 112/27

C-20/17. sz. ügy: A Kammergericht Berlin (Németország) által 2017. január 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vincent Pierre Oberle

19

2017/C 112/28

C-21/17. sz. ügy: A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2017. január 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Catlin Europe SE kontra O. K. Trans Praha spol. s.r.o.

19

2017/C 112/29

C-24/17. sz. ügy: Az ObersterGerichtshof (Ausztria) által 2017. január 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst kontra Republik Österreich

20

2017/C 112/30

C-31/17. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2017. január 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sucrerie de Toury SA kontra Ministre de l'économie et des finances

21

2017/C 112/31

C-39/17. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2017. január 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lubrizol France SAS kontra Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures

22

2017/C 112/32

C-40/17. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2017. január 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fashion ID GmbH & Co. KG kontra Verbraucherzentrale NRW eV

22

2017/C 112/33

C-47/17. sz. ügy: A Haarlemben tárgyalást tartó Rechtbank Den Haag (Hollandia) által 2017. február 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – X kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

23

2017/C 112/34

C-48/17. sz. ügy: A Haarlemben tárgyalást tartó Rechtbank Den Haag (Hollandia) által 2017. február 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – X kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

24

2017/C 112/35

C-49/17. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2017. február 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Koppers Denmark ApS kontra Skatteministeriet

25

2017/C 112/36

C-56/17. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2017. január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bahtiar Fathi kontra Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

26

2017/C 112/37

C-59/17. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2017. február 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SCI Château du Grand Bois kontra Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

27

2017/C 112/38

C-64/17. sz. ügy: A Tribunal da Relação do Porto (Portugália) által 2017. február 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Saey Home & Garden NV/SA kontra Lusavogua-Máquinas e Acessórios Industriais, S.A.

28

2017/C 112/39

C-67/17. sz. ügy: A Rayonen sad -Varna (Bulgária) által 2017. február 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Todor Iliev kontra Blagovesta Ilieva

30

2017/C 112/40

C-88/17. sz. ügy: A Korkein oikeus (Finnország) által 2017. február 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy kontra Abnormal Load Services (International) Limited

30

2017/C 112/41

C-349/15. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2017. január 23-i végzése (az Audiencia Provincial de Castellón [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banco Popular Español SA kontra Elena Lucaciu, Cristian Laurentiu Lucaciu

31

2017/C 112/42

C-381/15. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2017. január 23-i végzése (az Audiencia Provincial de Zamora [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Javier Ángel Rodríguez Sánchez kontra Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU (Banco CEISS)

31

2017/C 112/43

C-34/16. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2017. január 23-i végzése (a Juzgado de Primera Instancia de Alicante [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Manuel González Poyato, Ana Belén Tovar García kontra Banco Popular Español SA

31

2017/C 112/44

C-352/16. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2017. január 26-i végzése (az Audiencia Provincial de Navarra [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor kontra Joaquín Taberna Carvajal

32

 

Törvényszék

2017/C 112/45

T-40/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 17-i ítélete –ASPLA és Armando Álvarez kontra Európai Unió („Szerződésen kívüli felelősség — A keresetlevél pontossága — Elévülés — Elfogadhatóság — Az Alapjogi Charta 47. cikke — Észszerű időn belüli határozathozatal — Vagyoni kár — A meg nem fizetett bírság összege után járó kamatok — Bankgarancia-költségek — Okozati összefüggés”)

33

2017/C 112/46

T-369/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 17-i ítélete – Hernández Zamora kontra EUIPO – Rosen Tantau (Paloma) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A Paloma európai uniós szóvédjegy bejelentése — A korábbi Paloma európai uniós ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése”)

34

2017/C 112/47

T-441/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 17-i ítélete – European Dynamics Luxembourg és társai kontra EMA („Választottbírósági kikötés — Több szerződésből álló, EMA/2012/l0/ICT többlépcsős keretszerződés — Külső szolgáltatásnyújtás a szoftveralkalmazások területén — A felpereseknek címzett, szolgáltatásnyújtásra irányuló felhívás — A felperesek által bemutatott jelentkezők elutasítása — Arányosság — A kereset részleges átminősítése — Szerződésen kívüli felelősség”)

34

2017/C 112/48

T-596/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 17-i ítélete – Batmore Capital kontra EUIPO – Univers Poche (POCKETBOOK) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás — POCKETBOOK ábrás védjegy — POCKET korábbi nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

35

2017/C 112/49

T-142/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 9-i végzése – Dröge és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerséggel kapcsolatos tárgyalásokról (TTIP) szóló dokumentumokhoz való hozzáférés részletes szabályaira vonatkozó bizottsági szándéknyilatkozat és két bizottsági határozat — Nemzeti parlamentek tagjai munkatársainak bizonyos TTIP-tárgyalások bizalmas dokumentumaihoz való hozzáférési joga — Keresettel nem megtámadható aktusok — Elfogadhatatlanság”)

36

2017/C 112/50

T-153/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 10-i végzése – Acerga kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset — Halászat — Halászati erőforrások védelme — Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségek — Szövetség — A személyében való érintettség hiánya — Végrehajtási intézkedéseket maga után vonó aktus — Elfogadhatatlanság”)

36

2017/C 112/51

T-593/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 7-i végzése – Stips kontra Bizottság („Kártérítés iránti kereset — Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — A személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelem hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

37

2017/C 112/52

T-598/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 13-i végzése – Pipiliagkas kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Közszolgálat — Tisztviselők — Beosztás — Szolgálati érdekből történő, intézményen belüli áthelyezés — A felperes újrabeosztása — Az ítélet végrehajtása — Pert megelőző eljárás — Keresettel nem megtámadható jogi aktus — Elfogadhatatlanság”)

38

2017/C 112/53

T-645/16. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2017. február 6-i végzése – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank kontra ESZT („Ideiglenes intézkedés — Egységes Szanálási Testület — Egységes Szanálási Alap — Előzetes hozzájárulások — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya”)

38

2017/C 112/54

T-55/17. sz. ügy: 2017. január 30-án benyújtott kereset – Healy kontra Bizottság

39

2017/C 112/55

T-56/17. sz. ügy: 2017. január 27-án benyújtott kereset – PO és társai kontra EKSZ

39

2017/C 112/56

T-71/17. sz. ügy: 2017. január 26-án benyújtott kereset – France.com kontra EUIPO – France (FRANCE.com)

40

2017/C 112/57

T-73/17. sz. ügy: 2017. február 3-án benyújtott kereset – RS kontra Bizottság

41

2017/C 112/58

T-79/17. sz. ügy: 2017. február 6-án benyújtott kereset – Schoonjans kontra Bizottság

42

2017/C 112/59

T-80/17. sz. ügy: 2017. február 6-án benyújtott kereset – Steiniger kontra EUIPO – ista Deutschland (IST)

43

2017/C 112/60

T-89/17. sz. ügy: 2017. február 7-én benyújtott kereset – Erwin Müller kontra EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS)

43

2017/C 112/61

T-94/17. sz. ügy: 2017. február 13-án benyújtott kereset – ACTC kontra EUIPO – Taiga (tigha)

44

2017/C 112/62

T-95/17. sz. ügy: 2017. február 13 -án benyújtott kereset – King. com kontra EUIPO -TeamLava (Kijelzők és ikonok)

45

2017/C 112/63

T-96/17. sz. ügy: 2017. február 13-án benyújtott kereset – King. com kontra EUIPO -TeamLava (Animációs ikonok)

45

2017/C 112/64

T-97/17. sz. ügy: 2017. február 16-án benyújtott kereset – Franmax kontra EUIPO – R. Seelig & Hille (her- bea)

46

2017/C 112/65

T-105/17. sz. ügy: 2017. február 17-én benyújtott kereset – HSBC Holdings és társai kontra Bizottság

46

2017/C 112/66

T-106/17. sz. ügy: 2017. február 17-én benyújtott kereset – JPMorgan Chase és társai kontra Bizottság

47

2017/C 112/67

T-125/17. sz. ügy: 2017. február 28-án benyújtott kereset – BASF Grenzach kontra ECHA

48

2017/C 112/68

T-267/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 10-i végzése – Tarmac Trading kontra Bizottság

50

2017/C 112/69

T-349/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 3-i végzése – Bank Saderat Iran kontra Tanács

50

2017/C 112/70

T-596/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 14-i végzése – HP kontra Bizottság és eu-LISA

50

2017/C 112/71

T-635/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 9-i végzése – IPA kontra Bizottság

51

2017/C 112/72

T-908/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. február 7-i végzése – Starbucks (HK) kontra EUIPO – Now Wireless (nowwireless)

51


HU

 

Top