Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:063:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 63, 2017. február 27.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 63

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam
2017. február 27.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2017/C 63/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2017/C 63/02

C-128/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. január 11-i ítélete – Spanyol Királyság kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — Halászat — 1380/2013/EU rendelet — 1367/2014/EU rendelet — Érvényesség — Halászati lehetőségek — Elővigyázatossági megközelítés — A halászati tevékenységek viszonylagos stabilitásának elve — Az arányosság elve — Az egyenlő bánásmód elve — Gránátoshal és észak-atlanti gránátoshal)

2

2017/C 63/03

C-289/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. január 11-i ítélete (a Krajský súd v Prešove [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jozef Grundza elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 2008/909/IB kerethatározat — 7. cikk — A kettős büntethetőség feltétele — 9. cikk — Az elismerés és a végrehajtás megtagadásának a kettős büntethetőség hiányára alapított okai — A végrehajtó államnak a kibocsátó államban hatósági határozat megsértéséért elítélt állampolgára)

2

2017/C 63/04

C-411/15. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2017. január 12-i ítélete – Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kartellek — A takarmányozási foszfátok európai piaca — Az értékesítési kvóták elosztása, az árak és az értékesítési feltételek összehangolása, valamint érzékeny kereskedelmi információk cseréje — A fellebbezőknek a vitarendezési eljárásból való kilépése — Korlátlan felülvizsgálati jogkör — Bizalomvédelem és az egyenlő bánásmód védelme — Az eljárás észszerű időtartama)

3

2017/C 63/05

C-491/15. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. január 11-i ítélete – Rainer Typke kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — 3. cikk — A dokumentum fogalma — A 2. cikk (3) bekezdése — Valamely intézmény birtokában lévő dokumentumok — Valamely adatbázisban szereplő adatok minősítése — Nem létező dokumentum elkészítésére irányuló kötelezettség — Hiány — Valamely adatbázisból kinyerhető létező dokumentumok)

4

2017/C 63/06

C-568/14-C-570/14. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. október 26-i végzése (a Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Ismael Fernández Oliva kontra Caixabank SA (C-568/14), Jordi Carné Hidalgo, Anna Aracil Gracia SA kontra Catalunya Banc SA (C-569/14), Nuria Robirosa Carrera, César Romera Navales kontra Banco Popular Español SA (C-570/14) (Előzetes döntéshozatal — 93/13/EGK irányelv — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó által kötött szerződések — Jelzálogszerződések — Küszöbkikötés — Közérdekű kereset alapján indult eljárás — Egyéni kereset alapján indult, azonos tárgyú eljárás — Ideiglenes intézkedések)

4

2017/C 63/07

C-446/15. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. november 10-i végzése (a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Signum Alfa Sped Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Adózás — Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — Levonási jog — Megtagadás — A számlázott szolgáltatások tényleges nyújtójának nem minősülő számlakibocsátó — Az adóalanyra háruló ellenőrzési kötelezettségek)

5

2017/C 63/08

C-526/15. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. október 27-i végzése (a Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Uber Belgium BVBA kontra Taxi Radio Bruxellois NV (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése — Elfogadhatatlanság — Személyek gépjárművel történő szállítása — A városon belüli utakat megtenni szándékozó személyekkel való kapcsolatfelvételt biztosító okostelefonos alkalmazást használó magán gépjárművezetők — Működési engedéllyel rendelkezés kötelezettsége)

6

2017/C 63/09

C-575/15. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. október 26-i végzése – Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — A ZARA szóvédjegy — Fuvarozási szolgáltatások — Tényleges használat — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja — A bizonyítékok elferdítése — Védelemhez való jog)

6

2017/C 63/10

C-590/15. P. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. november 10-i végzése – Alain Laurent Brouillard kontra az Európai Unió Bírósága (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Jogi szövegek fordítására irányuló keretszerződések megkötésére vonatkozó tárgyalásos közbeszerzési eljárás — Javasolt alvállalkozó kizárása — Szakmai alkalmasság — A teljes jogi képzettség követelménye — Oklevelek elismerése)

7

2017/C 63/11

C-637/15. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. október 25-i végzése – VSM Geneesmiddelen BV kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A Bíróság alapokmányának 181. cikke — Közegészség — Fogyasztóvédelem — 1924/2006/EK rendelet — Az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások — A 13. cikk (3) bekezdése — Az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások közösségi listája — Növényi anyagok — Felfüggesztett állítások — Kártérítési és megsemmisítés iránti kereset — A Bizottság állásfoglalása — Megtámadható aktus)

7

2017/C 63/12

C-697/15. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. november 10-i végzése (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MB Srl kontra Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) SpA (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Közbeszerzési szerződések — 2004/18/EK irányelv — 2014/24/EU irányelv — Közbeszerzési eljárásban való részvétel — A vállalkozás munkahelyi biztonsággal kapcsolatos költségeinek az ajánlatban való megemlítését elmulasztó ajánlattevő — Bírósági kötelezés ennek megemlítésére — A közbeszerzési eljárásból az e mulasztás orvoslásának lehetősége nélkül történő kizárás)

8

2017/C 63/13

C-10/16.-C-12/16. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. október 26-i végzése (Commissione tributaria provinciale di Genova [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ignazio Messina & C. SpA kontra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Genova (C-10/16), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Genova (C-11616), Autorità portuale di Genova (C-12/16) (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 94. cikke — Előzetes döntéshozatalra utaló határozat — A jogi vagy ténybeli háttér kellően részletes ismertetésének hiánya — Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre adandó válasznak az alapeljárásban felmerült jogvita megoldása szempontjából való szükségességét igazoló indokok részletes ismertetésének hiánya — A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

9

2017/C 63/14

C-140/16. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. november 10-i végzése (a Tribunale Administrativo Regionale per le Marche [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Edra Construzioni Soc. coop., Edilfac Srl kontra Comune di Maiolati Spontini (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Közbeszerzések — 2004/18/EK irányelv — Közbeszerzési eljárásban való részvétel — A vállalkozás munkabiztonsághoz kapcsolódó költségeinek az ajánlatban való említését elmulasztó ajánlattevő — Ezen említés megtételére vonatkozóan az ítélkezési gyakorlatból eredő kötelezettség — A közbeszerzésből e mulasztás orvoslásának lehetősége nélkül történő kizárás)

9

2017/C 63/15

C-162/16. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. november 10-i végzése (a Tribunale Administrativo Regionale per il Molise [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Spinosa Construzioni Generali SpA, Melfi Srl kontra Comune di Monteroduni (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Közbeszerzések — 2004/18/EK irányelv — Közbeszerzési eljárásban való részvétel — A vállalkozás munkabiztonsághoz kapcsolódó költségeinek az ajánlatban való említését elmulasztó ajánlattevő — Ezen említés megtételére vonatkozóan az ítélkezési gyakorlatból eredő kötelezettség — A közbeszerzésből e mulasztás orvoslásának lehetősége nélkül történő kizárás)

10

2017/C 63/16

C-222/16. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. november 15-i végzése (Administrativen sad – Varna [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „MIP-TS” OOD kontra Nachalnik na Mitnitsa Varna (Előzetes döntéshozatal — Kereskedelempolitika — 1225/2009/EK rendelet — 13. cikk — Kijátszás — 791/2011/EU végrehajtási rendelet — A Kínai Népköztársaságból származó üvegrostból készült hálószövetek — Dömpingellenes vám — 437/2012/EU és 21/2013/EU végrehajtási rendelet — Thaiföldi feladás — A dömpingellenes vám kiterjesztése — Időbeli hatály — Közösségi Vámkódex — Behozatali vámok utólagos beszedése)

11

2017/C 63/17

C-321/16. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. november 10-i végzése – (a Dublin District Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Owen Pardue elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Preambulum és a 6., 20., 41., 47. és 48. cikk — A nemzeti bűnüldöző hatóságok hatásköre — Az uniós jog végrehajtásának elmulasztása — A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

12

2017/C 63/18

C-577/16. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2016. november 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH kontra Bundesrepublik Deutschland

12

2017/C 63/19

C-594/16. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2016. november 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Enzo Buccioni kontra Banca d'Italia

13

2017/C 63/20

C-596/16. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2016. november 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Enzo Di Puma kontra Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

14

2017/C 63/21

C-597/16. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2016. november 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) kontra Antonio Zecca

15

2017/C 63/22

C-616/16. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2016. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Presidenza del Consiglio dei Ministri és társai kontra Nello Grassi és társai

15

2017/C 63/23

C-617/16. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2016. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Presidenza del Consiglio dei Ministri kontra Giovanna Castellano és társai

16

2017/C 63/24

C-630/16. sz. ügy: A Helsingin hallinto-oikeus (Finnország) által 2016. december 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Anstar Oy

17

2017/C 63/25

C-650/16. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2016. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A/S Bevola, Jens W. Trock ApS kontra Skatteministeriet

18

2017/C 63/26

C-669/16. sz. ügy: 2016. december 23-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

18

2017/C 63/27

C-4/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-141/15. sz., Cseh Köztársaság kontra Bizottság ügyben 2016. október 20-án hozott ítélete ellen a Cseh Köztársaság által 2017. január 4-én benyújtott fellebbezés

19

2017/C 63/28

C-6/17. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-154/14. sz., ANKO kontra Európai Bizottság ügyben 2016. április 27-én hozott ítélete ellen az ANKO A.E. Antiprosopeion Emporiou kai Viomichanias által 2017. január 5-én benyújtott fellebbezés

20

2017/C 63/29

C-7/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-155/14. sz., ANKO kontra Európai Bizottság ügyben 2016. április 27-én hozott ítélete ellen az ANKO A.E. Antiprosopeion Emporiou kai Viomichanias által 2017. január 5-én benyújtott fellebbezés

21

2017/C 63/30

C-495/15. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2016. november 10-i végzése – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság, támogatják: Spanyol Királyság és Holland Királyság

22

 

Törvényszék

2017/C 63/31

T-189/14. sz. ügy: A Törvényszék 2017. január 13-i ítélete – Deza kontra ECHA („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Az ECHA birtokában lévő, a bisz(2-etil-hexil)-ftalát (DEHP) felhasználásának engedélyezése iránti kérelemre irányuló eljárás keretében benyújtott információkat tartalmazó dokumentumok — A felperes által bizalmasnak tekintett egyes információk közzétételét elrendelő határozat — A kereskedelmi érdekek védelmére vonatkozó kivétel — A magánélet fogalma — A tulajdonhoz való jog — Indokolási kötelezettség”)

23

2017/C 63/32

T-225/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. január 17-i ítélete – QuaMa Quality Management kontra EUIPO – Microchip Technology (medialbo) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A medialbo európai uniós szóvédjegy bejelentése — A korábbi MediaLB európai uniós szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A 207/2009 rendelet 41. cikkének (1) bekezdése — A védjegy átruházásának bejegyzése — A 207/2009 rendelet 17. cikkének (7) bekezdése”)

24

2017/C 63/33

T-250/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 24-i ítélete – Speciality Drinks kontra EUIPO – William Grant (CLAN) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A CLAN európai uniós szóvédjegy bejelentése — A CLAN MACGREGOR korábbi európai uniós szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Összetéveszthetőség — Az ütköző megjelölésekkel érintett áruk hasonlósága — Érintett vásárlóközönség — A szempontok kölcsönös függősége — Megváltoztatási hatáskör — A 207/2009 rendelet 65. cikkének (3) bekezdése”)

24

2017/C 63/34

T-399/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. január 19-i ítélete – Morgan & Morgan kontra EUIPO – Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A Morgan & Morgan európai uniós ábrás védjegy bejelentése — A korábbi MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN európai uniós ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

25

2017/C 63/35

T-419/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. január 17-i ítélete – Cofely Solelec és társai kontra Parlament („Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — A luxembourgi Konrad Adenauer épület bővítése és korszerűsítése — A közbeszerzési eljárás megszüntetése — Indokolási kötelezettség — A szerződés értéke — Nyilvánvaló értékelési hiba”)

26

2017/C 63/36

T-701/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. január 19-i ítélete – Stock Polska kontra EUIPO – Lass & Steffen (LUBELSKA) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A LUBELSKA európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Lubeca korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A vásárlóközönség figyelmének szintje — A szolgáltatások hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

26

2017/C 63/37

T-54/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. január 17-i ítélete – Netguru kontra EUIPO (NETGURU) („Európai uniós védjegy — A NETGURU európai uniós szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Indokolási kötelezettség — Az Alapjogi Charta 41. cikke — A 207/2009 rendelet 75. cikke — A 207/2009 rendelet 76. cikkének (2) bekezdése”)

27

2017/C 63/38

T-64/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. január 18-i ítélete – Wieromiejczyk kontra EUIPO (Tasty Puff) („Európai uniós védjegy — A Tasty Puff európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

28

2017/C 63/39

T-232/16. P. sz. ügy: A Törvényszék 2017. január 19-i ítélete – Bizottság kontra Frieberger és Vallin („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíjak — A személyzeti szabályzat reformja — A nyugdíjkorhatár emelése — A nyugdíjjogosultságok jóváírásának kiigazítását elutasító határozat — A ne ultra petita elve — Téves jogalkalmazás — Indokolási kötelezettség”)

28

2017/C 63/40

T-314/16. sz. ügy: 2016. december 15-én benyújtott kereset – MS kontra Bizottság

29

2017/C 63/41

T-886/16. sz. ügy: 2016. december 15-én benyújtott kereset – Nf Nails In Vogue kontra EUIPO – Nails & Beauty (NAILS FACTORY)

30

2017/C 63/42

T-890/16. sz. ügy: 2016. december 12-n benyújtott kereset – Scandlines Danmark és Scandlines Deutschland kontra Bizottság

31

2017/C 63/43

T-891/16. sz. ügy: 2016. december 12-én benyújtott kereset – Scandlines Danmark és Scandlines Deutschland kontra Bizottság

32

2017/C 63/44

T-904/16. sz. ügy: 2016. december 21-én benyújtott kereset – Labiri kontra EGSZB és Régiók Bizottsága

33

2017/C 63/45

T-907/16. sz. ügy: 2016. december 22-én benyújtott kereset – Schwenk Zement kontra Bizottság

33

2017/C 63/46

T-912/16. sz. ügy: 2016. december 22-én benyújtott kereset – RRTec kontra EUIPO – Mobotec (RROFA)

34

2017/C 63/47

T-913/16. sz. ügy: 2016. december 23-án benyújtott kereset – Fininvest és Berlusconi kontra EKB

35

2017/C 63/48

T-2/17. sz. ügy: 2017. január 3-án benyújtott kereset – J.M.-E.V. e hijos kontra EUIPO – Masi (MASSI)

37

2017/C 63/49

T-6/17. sz. ügy: 2017. január 4-én benyújtott kereset – Equivalenza Manufactory kontra EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL EQUIVALENZA)

38

2017/C 63/50

T-7/17. sz. ügy: 2017. január 5-én benyújtott kereset – John Mills kontra EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC)

38

2017/C 63/51

T-8/17. sz. ügy: 2017. január 5-én benyújtott kereset – Golden Balls kontra EUIPO – Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

39

2017/C 63/52

T-12/17. sz. ügy: 2017. január 11-én benyújtott kereset – Mellifera kontra Bizottság

40

2017/C 63/53

T-13/17. sz. ügy: 2017. január 12-én benyújtott kereset – Europa Terra Nostra kontra Parlament

40

2017/C 63/54

T-14/17. sz. ügy: 2017. január 12-én benyújtott kereset – Landesbank Baden-Württemberg kontra SRB

41

2017/C 63/55

T-15/17. sz. ügy: 2017. január 6-án benyújtott kereset – Mitrakos kontra EUIPO – Belasco Baquedano (YAMAS)

43

2017/C 63/56

T-16/17. sz. ügy: 2017. január 13-án benyújtott kereset – AFP kontra Parlament

43

2017/C 63/57

T-25/17. sz. ügy: 2017. január 17-én benyújtott kereset – Rintisch kontra EUIPO – Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

44


HU

 

Top