Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:046:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 46, 2017. február 13.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 46

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam
2017. február 13.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2017/C 46/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2017/C 46/02

C-492/14. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2016. szeptember 29-i ítélete (a Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brusse [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Essent Belgium NV kontra Vlaamse Gewest, Inter-Energa és társai (Előzetes döntéshozatal — A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiának az érintett régióban található hálózatokban történő díjmentes elosztását előíró regionális szabályozások — A zöld villamos energia származása szerinti különbségtétel — EK 28. és EK 30. cikk — Áruk szabad mozgása — 2001/77/EK irányelv — 3. és 4. cikk — A zöld villamosenergia-termelés támogatásának nemzeti mechanizmusai — 2003/54/EK irányelv — 3. és 20. cikk — 96/92/EK irányelv — 3. és 16. cikk — Belső villamosenergia-piac — Az elosztó hálózatokhoz megkülönböztetéstől mentes díjszabási feltételek melletti hozzáférés — Közszolgáltatási kötelezettségek — Az arányosság hiánya)

2

2017/C 46/03

C-171/15. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. december 14-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Connexxion Taxi Services BV kontra Staat der Nederlanden, Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV (Előzetes döntéshozatal — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — 2004/18/EK irányelv — A 45. cikk (2) bekezdése — A részvételre jelentkező, illetve az ajánlattevő személyes helyzete — Fakultatív kizárási okok — Súlyos szakmai kötelességszegés — Az arányosság elvének alkalmazását illetően esetről esetre történő vizsgálatot előíró nemzeti szabályozás — Az ajánlatkérő szervek határozatai — 89/665/EGK irányelv — Bírósági felülvizsgálat)

3

2017/C 46/04

C-238/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2016. december 14-i ítélete (a Tribunal administratif [Luxemburg] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga kontra Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche (Előzetes döntéshozatal — Személyek szabad mozgása — Egyenlő bánásmód — Szociális kedvezmények — 492/2011/EU rendelet — A 7. cikk (2) bekezdése — Felsőfokú tanulmányokhoz nyújtott pénzügyi támogatás — Az érintett tagállam területén tartózkodási hellyel nem rendelkező hallgatók számára előírt azon feltétel, hogy olyan munkavállalók gyermekei legyenek, akik e tagállamban legalább öt éve megszakítás nélkül dolgoznak vagy végeznek szakmai tevékenységet — Közvetett hátrányos megkülönböztetés — Igazolás — A felsőfokú végzettségű, tartózkodási hellyel rendelkező személyek arányának növelésére irányuló célkitűzés — Megfelelő jelleg — Arányosság)

4

2017/C 46/05

C-256/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. december 15-i ítélete (a Vrhovno sodišče Republike Slovenije [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Drago Nemec kontra Republika Slovenija (Előzetes döntéshozatal — 2000/35/EK irányelv — A késedelmes fizetések elleni fellépés — A Bíróság hatásköre — A Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása előtt kötött ügylet — Hatály — A „kereskedelmi ügylet” fogalma — A „vállalkozás” fogalma — A késedelmi kamatok maximális összege)

4

2017/C 46/06

C-378/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2016. december 14-i ítélete (a Commissione tributaria regionale di Roma [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mercedes Benz Italia SpA kontra Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3 (Előzetes döntéshozatal — Adózás — Hozzáadottérték-adó — 77/388/EK irányelv — A 17. cikk (5) bekezdése harmadik albekezdésének d) pontja — Hatály — Az adóalany által felhasznált termékek és szolgáltatások összességét terhelő hozzáadottérték-adóra vonatkozó levonási hányad alkalmazása — Kiegészítő ügyletek — Az árbevétel támpontként való használata)

5

2017/C 46/07

C-401/15–C-403/15. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2016. december 15-i ítélete (a Cour administratif [Luxemburg] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Noémie Depesme, Saïd Kerrou (C-401/15), Adrien Kauffmann (C-402/15), Maxime Lefort (C-403/15) kontra Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche (Előzetes döntéshozatal — Személyek szabad mozgása — A munkavállalók jogai — Egyenlő bánásmód — Szociális kedvezmények — Felsőfokú tanulmányokhoz nyújtott pénzügyi támogatás — Rokonsági feltétel — A „gyermek” fogalma — A házastárs vagy a regisztrált élettárs gyermeke — E gyermek eltartásához való hozzájárulás)

6

2017/C 46/08

C-558/15. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. december 15-i ítélete (a Tribunal da Relação do Porto [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Alberto José Vieira de Azevedo és társai kontra CED Portugal Unipessoal Lda, Instituto de Seguros de Portugal – Fundo de Garantia Automóvel (Előzetes döntéshozatal — Gépjármű-felelősségbiztosítás és e biztosítási kötelezettség ellenőrzése — 2000/26/EK irányelv — A 4. cikk (5) bekezdése — Biztosítóintézet — Kárrendezési megbízott — Elegendő képviseleti jogkör — A bíróságok elé idézés)

7

2017/C 46/09

C-577/15. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. december 14-i ítélete – SV Capital OÜ kontra Európai Bankhatóság (EBH), Európai Bizottság (Fellebbezés — Az észt és a finn felügyeleti hatóságokra irányuló vizsgálat megindítása iránti kérelem — Az Európai Bankhatóság (EBH) határozata — Az európai felügyeleti hatóságok fellebbviteli tanácsának határozata — 1093/2010/EU rendelet — 17. és 60. cikk — Fellebbviteli tanács — Keresetindítási határidő — Menthető tévedés)

7

2017/C 46/10

C-644/15. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2016. december 15-i ítélete – Magyarország kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — 1234/2007/EK rendelet — A mezőgazdasági piacok közös szervezése — Gyümölcs- és zöldségágazat — 103e. cikk — A gyümölcs- és zöldségágazatban a termelői szervezeteknek nyújtott nemzeti pénzügyi támogatás — 1580/2007/EK rendelet — 97. cikk — Magyarország által a termelői szervezeteknek nyújtott nemzeti pénzügyi támogatás Európai Unió általi visszatérítéséről szóló bizottsági határozat)

8

2017/C 46/11

C-667/15. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. december 15-i ítélete (a hof van beroep te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Loterie Nationale – Nationale Loterij NV van publiek recht kontra Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right Frequency VZW (Előzetes döntéshozatal — 2005/29/EK irányelv — Vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai — Megtévesztő kereskedelmi gyakorlat — Piramiselvre épülő eladásösztönző rendszer — Az újonnan belépők által fizetett díjak és a már meglévő tagoknak kifizetett jutalom — Közvetett pénzügyi kapcsolat)

8

2017/C 46/12

C-700/15. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. december 15-i ítélete (a Vrhovno sodišče [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – LEK farmacevtska družba d.d. kontra Republika Slovenija (Előzetes döntéshozatal — Kombinált Nómenklatúra — Az áruk besorolása — A 2106 vámtarifaszám alá tartozó étrend-kiegészítők — Hatóanyag mint alapvető összetevő — A Kombinált Nómenklatúra 30. árucsoportjába történő esetleges besorolás — Termékek gyógyszerként történő bemutatása és forgalmazása)

9

2017/C 46/13

C-412/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-5/15. sz., Ice Mountain Ibiza kontra EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza) ügyben 2016. május 25-én hozott ítélete ellen az Ice Mountain Ibiza, S.L. által 2016. július 27-én benyújtott fellebbezés

10

2017/C 46/14

C-413/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-6/15. sz., Ice Mountain Ibiza kontra EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza) ügyben 2016. május 25-én hozott ítélete ellen az Ice Mountain Ibiza, S.L. által 2016. július 27-én benyújtott fellebbezés

11

2017/C 46/15

C-554/16. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2016. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EP Agrarhandel GmbH kontra Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

12

2017/C 46/16

C-562/16. sz. ügy: Az Amtsgericht Hannover (Németország) által 2016. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Peter Roßnagel, Alexandre Schröter kontra TUIfly GmbH

13

2017/C 46/17

C-585/16. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2016. november 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Serin Alheto kontra Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

14

2017/C 46/18

C-621/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-353/14. és T-17/15. sz., Olaszország kontra Bizottság egyesített ügyek ügyekben 2016. szeptember 15-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2016. november 25-én benyújtott fellebbezés

16

2017/C 46/19

C-633/16. sz. ügy: A Sø- og Handelsretten (Dánia) által 2016. december 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ernst & Young P/S kontra Konkurrencerådet

17

2017/C 46/20

C-636/16. sz. ügy: A Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona (Spanyolország) által 2016. december 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Wilber López Pastuzano kontra Delegación del Gobierno Central en Navarra

18

 

Törvényszék

2017/C 46/21

T-713/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. december 13-i ítélete – IPSO kontra EKB („EKB — Az EKB személyi állománya — Időszakos munkavállalók — Ugyanezen időszakos munkavállaló szerződése maximális időtartamának korlátozása — Megsemmisítés iránti kereset — Megtámadható aktus — Közvetlen és személyében való érintettség — Az eljáráshoz fűződő érdek — Keresetindítási határidő — Elfogadhatóság — A tájékoztatási kötelezettség és a felperes szakszervezettel való konzultációs kötelezettség megsértése — Szerződésen kívüli felelősség”)

19

2017/C 46/22

T-833/16. sz. ügy: 2016. november 28-án benyújtott kereset – Karp kontra Parlament

19

2017/C 46/23

T-858/16. sz. ügy: 2016. december 6-án benyújtott kereset – Dow Corning és Dow Corning Europe kontra Bizottság

20

2017/C 46/24

T-867/16. sz. ügy: 2016. december 5-én benyújtott kereset – Nomacorc kontra Bizottság

21

2017/C 46/25

T-874/16. sz. ügy: 2016. december 9-én benyújtott kereset – RA kontra Számvevőszék

22

2017/C 46/26

T-875/16. sz. ügy: 2016. december 12-én benyújtott kereset – Falcon Technologies International kontra Bizottság

23

2017/C 46/27

T-881/16. sz. ügy: 2016. december 14-én benyújtott kereset – HJ kontra EMA

24

2017/C 46/28

T-882/16. sz. ügy: 2016. december 15-én benyújtott kereset – Sipral World kontra EUIPO – La Dolfina (DOLFINA)

25

2017/C 46/29

T-893/16. sz. ügy: 2016. december 19-én benyújtott kereset – Xiaomi kontra EUIPO – Apple (MI PAD)

26

2017/C 46/30

T-894/16. sz. ügy: 2016. december 19-én benyújtott kereset – Air France kontra Bizottság

26

2017/C 46/31

T-895/16. sz. ügy: 2016. december 13-án benyújtott kereset – Toontrack Music kontra EUIPO (SUPERIOR DRUMMER)

27

2017/C 46/32

T-908/16. sz. ügy: 2016. december 20-án benyújtott kereset – Starbucks (HK) kontra EUIPO – Now Wireless (nowwireless)

28

2017/C 46/33

T-916/16. sz. ügy: 2016. december 28-án benyújtott kereset – Winkler kontra Bizottság

28


HU

 

Top