Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:014:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 14, 2017. január 16.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 14

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam
2017. január 16.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2017/C 14/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2017/C 14/02

C-449/14. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. november 10-i ítélete – DTS Distribuidora de Televisión Digital SA kontra Európai Bizottság, Telefónica de España SA, Telefónica Móviles España SA, Spanyol Királyság, Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE) (Fellebbezés — Állami támogatások — A nemzeti rádiós műsorszolgáltató közintézmény számára nyújtandó támogatási program — Közszolgáltatási kötelezettségek — Ellentételezés — Az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése — A támogatási programot a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A finanszírozási mód megváltoztatása — Adóintézkedések — A fizetős televíziós szolgáltatókra kivetett adó — A módosított támogatási programot a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A finanszírozási mód figyelembevétele — Az adó és a támogatási program közötti szükségszerű hozzárendeltségi viszony fennállása — Az adóbevételnek a támogatás nagyságára gyakorolt közvetlen hatása — A közszolgáltatási feladat ellátásával járó nettó költségek fedezete — Az adó kötelezettje és a támogatás kedvezményezettje közötti versenyviszony — A nemzeti jogszabályok elferdítése)

2

2017/C 14/03

C-504/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. november 10-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — Természetvédelem — 92/43/EGK irányelv — A 6. cikk (2) és (3) bekezdése és a 12. cikk (1) bekezdésének b) és d) pontja — Vadon élő állatok és növények — A természetes élőhelyek védelme — A Caretta caretta tengeri teknős — A tengeri teknősök védelme a Kyparissia-öbölben — A „kyparissiai dűnék” közösségi jelentőségű természeti terület — A fajok védelme)

3

2017/C 14/04

C-2/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 16-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DHL Express (Austria) GmbH kontra Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Előzetes döntéshozatal — 97/67/EK irányelv — 9. cikk — Postai szolgáltatások az Európai Unióban — A postai ágazat szabályozóhatóságának működési költségeihez való hozzájárulás kötelezettsége — Terjedelem)

4

2017/C 14/05

C-30/15. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. november 10-i ítélete – Simba Toys GmbH & Co. KG kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Seven Towns Ltd (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — Rácsszerkezetű oldalakkal rendelkező kocka formájából álló térbeli védjegy — Törlési kérelem — A törlési kérelem elutasítása)

4

2017/C 14/06

C-156/15. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. november 10-i ítélete (az Augstākās tiesas Civillietu departaments [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Private Equity Insurance Group” SIA kontra „Swedbank” AS (Előzetes döntéshozatal — 2002/47/EK irányelv — Hatály — A „pénzügyi biztosíték”, a „figyelembe vehető kötelezettségek” és a pénzügyi biztosíték „nyújtásának” fogalma — A pénzügyi biztosíték fizetésképtelenségi eljárás megindításától független érvényesítésének lehetősége — Értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékra vonatkozó kikötést tartalmazó folyószámla-szerződés)

5

2017/C 14/07

C-174/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a Rechtbank Den Haag [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vereniging Openbare Bibliotheken kontra Stichting Leenrecht (Előzetes döntéshozatal — Szerzői jog és szomszédos jogok — Oltalom alatt álló művek bérleti és haszonkölcsönzési joga — 2006/115/EK irányelv — Az 1. cikk (1) bekezdése — Művek többszörözött példányainak haszonkölcsönzése — A 2. cikk (1) bekezdése — Haszonkölcsönzés — Könyv többszörözött példányának digitális formában történő haszonkölcsönzése — Közkönyvtárak)

6

2017/C 14/08

C-199/15. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ciclat Soc. coop. kontra Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Előzetes döntéshozatal — 2004/18/EK irányelv — 45. Cikk — EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 56. cikk — Közbeszerzési szerződések — Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárása alól történő kizárás feltételei — Társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségek — Egységes járulékfizetési megfelelőségi okirat — Szabálytalanságok orvoslása)

7

2017/C 14/09

C-216/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 17-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Betriebsrat der Ruhrlandklinik GmbH kontra Ruhrlandklinik gGmbH (Előzetes döntéshozatal — 2008/104/EK irányelv — Munkaerő-kölcsönzés — Hatály — A „munkavállaló” fogalma — A „gazdasági tevékenység” fogalma — Munkaszerződéssel nem rendelkező ápolószemélyzet nonprofit egyesület által egészségügyi intézmény részére történő kikölcsönzése)

7

2017/C 14/10

C-258/15. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2016. november 15-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia del País Vasco [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gorka Salaberria Sorondo kontra Academia Vasca de Policía y Emergencias (Előzetes döntéshozatal — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — 2000/78/EK irányelv — A 2. cikk (2) bekezdése és a 4. cikk (1) bekezdése — Életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés — Rendőrök Baszkföld autonóm közösségének rendőrségébe való felvételének a 35. életévüket be nem töltött pályázókra való korlátozása — A „lényeges és meghatározó szakmai követelmény” fogalma — Követett cél — Arányosság)

8

2017/C 14/11

C-268/15. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2016. november 15-i ítélete (a Cour d’appel de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fernand Ullens de Schooten kontra État belge (Előzetes döntéshozatal — Alapvető szabadságok — EUMSZ 49., EUMSZ 56. és EUMSZ 63. cikk — Olyan helyzet, amelynek minden eleme egyetlen tagállamra korlátozódik — Az uniós jog nemzeti jogalkotónak vagy nemzeti bíróságoknak felróható megsértésével magánszemélyeknek okozott károkért fennálló szerződésen kívüli tagállami felelősség)

9

2017/C 14/12

C-297/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a Sø- og Handelsretten [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ferring Lægemidler A/S, a Ferring B. V. nevében eljárva kontra Orifarm A/S (Előzetes döntéshozatal — Védjegyek — 2008/95/EK irányelv — A 7. cikk (2) bekezdése — Gyógyszerkészítmények — Párhuzamos import — A piac elzárása — A védjeggyel ellátott áru átcsomagolásának szükségessége — A védjegy jogosultja által az export- és az importpiacon ugyanolyan kiszereléstípusokban forgalomba hozott gyógyszerkészítmény)

9

2017/C 14/13

C-301/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2016. november 16-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marc Soulier, Sara Doke kontra Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication (Előzetes döntéshozatal — Szellemi és ipari tulajdon — 2001/29/EK irányelv — Szerzői jog és szomszédos jogok — 2. és 3. cikk — Többszörözési jog és a nyilvánossághoz közvetítés joga — Terjedelem — Közzététel tárgyát nem képező vagy már nem képező, „nem elérhető” könyvek — Nemzeti szabályozás, amely egy közös jogkezelő szervezetre bízza a nem elérhető könyvekhez fűződő digitális felhasználási jogok kereskedelmi célból történő gyakorlását — A szerzők hozzájárulásának jogszabályi vélelme — A szerzők hatékony és egyéniesített tájékoztatását garantáló mechanizmus hiánya)

10

2017/C 14/14

C-313/15. és C-530/15. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a tribunal de commerce de Paris, a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Eco-Emballages SA kontra Sphère France SAS és társai (C-313/15), Melitta France SAS és társai kontra Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (C-530/15) (Előzetes döntéshozatal — Környezet — 94/62/EK irányelv — 3. cikk — Csomagolás és csomagolási hulladék — Fogalom — Rudak, csövek vagy hengerek, amelyekre hajlékony termékek vannak feltekerve [„Gurigák”] — 2013/2/EU irányelv — Érvényesség — A 94/62/EK irányelv I. mellékletében szereplő csomagolásra vonatkozó listának az Európai Bizottság általi módosítása — A „csomagolás” fogalmának megsértése — Végrehajtási hatáskör megsértése)

11

2017/C 14/15

C-316/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2016. november 16-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A „Simply Pleasure Ltd.” kereskedelmi név alatt eljáró Timothy Martin Hemming és társai kérelme alapján The Queen kontra Westminster City Council (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — 2006/123/EK irányelv — A 13. cikk (2) bekezdése — Engedélyezési eljárások — Az esetlegesen ilyen eljárásból eredő díjak fogalma)

12

2017/C 14/16

C-348/15. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. november 17-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stadt Wiener Neustadt kontra Niederösterreichische Landesregierung (Előzetes döntéshozatal — Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata — 85/337/EGK irányelv — 2011/92/EU irányelv — Hatály — Az „egyedi nemzeti jogalkotási aktus” fogalma — A környezeti hatásvizsgálat hiánya — Végleges engedély — A környezeti hatásvizsgálat elmulasztásának utólagos jogszabályi rendezése — Az együttműködés elve — EUSZ 4. cikk)

13

2017/C 14/17

C-417/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2016. november 16-i ítélete (a Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wolfgang Schmidt kontra Christiane Schmidt (Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 1215/2012/EU rendelet — A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása — Hatály — A 24. cikk 1. pontjának első bekezdése — Ingatlanon fennálló dologi jogra vonatkozó kizárólagos joghatóság — A 7. cikk 1. pontjának a) alpontja — A szerződésekkel kapcsolatos ügyekre vonatkozó különös joghatóság — Kérelem ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződés érvénytelenné nyilvánítása és a tulajdonjogra vonatkozó bejegyzésnek az ingatlan-nyilvántartásból való törlése iránt)

13

2017/C 14/18

C-432/15. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Odvolací finanční ředitelství kontra Pavlína Baštová (Előzetes döntéshozatal — Adózás — Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja — Az „ellenszolgáltatás fejében teljesített szolgáltatásnyújtás” fogalma — Lovak adóalany által valamely lóversenyszervező részére történő rendelkezésre bocsátása — Az ellenérték értékelése — Az adóalany lovainak versenyekre való felkészítéséhez kapcsolódó költségekre vonatkozó levonási jog — A gazdasági tevékenység egészéhez kapcsolódó általános költségek — A III. melléklet 14. pontja — A sportlétesítmények használati jogára alkalmazott kedvezményes héamérték — Versenyistálló működtetésére vonatkozó alkalmazhatóság — Egyetlen egységes szolgáltatásból vagy több független szolgáltatásból álló ügylet)

14

2017/C 14/19

C-548/15. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – J. J. de Lange kontra Staatssecretaris van Financiën (Előzetes döntéshozatal — Szociálpolitika — Az egyenlő bánásmód és az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — 2000/78/EK irányelv — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — 2., 3. és 6. cikk — Hatály — Életkoron alapuló eltérő bánásmód — A képzési költség levonható mértékét adott életkor felett maximáló nemzeti jogszabály — A szakképzésben való részvétel)

15

2017/C 14/20

C-452/16. PPU. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a rechtbank Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A Krzysztof Marek Poltorakkal szemben kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása (Előzetes döntéshozatal — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás — Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — Európai elfogatóparancs — 2002/584/IB kerethatározat — Az 1. cikk (1) bekezdése — Az „igazságügyi hatósági határozat” fogalma — A 6. cikk (1) bekezdése — A „kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalma — A Rikspolisstyrelsen (nemzeti rendőrségi hivatal, Svédország) által szabadságvesztés-büntetés végrehajtása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs)

16

2017/C 14/21

C-453/16. PPU. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a rechtbank Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A Halil Ibrahim Özçelikkel szemben kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása (Előzetes döntéshozatal — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás — Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — Európai elfogatóparancs — 2002/584/IB kerethatározat — A 8. cikk (1) bekezdésének c) pontja — Az „elfogatóparancs” fogalma — Az uniós jog egyik önálló fogalma — Büntetőeljárás lefolytatása céljából valamely rendőrség által kibocsátott és ügyész által jóváhagyott nemzeti elfogatóparancs)

17

2017/C 14/22

C-477/16. PPU. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. november 10-i ítélete (a rechtbank Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A Ruslanas Kovalkovas-szal szemben kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása (Előzetes döntéshozatal — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás — Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — Európai elfogatóparancs — 2002/584/IB kerethatározat — Az 1. cikk (1) bekezdése — Az „igazságügyi hatósági határozat” fogalma — A 6. cikk (1) bekezdése — A „kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalma — A Litván Köztársaság igazságügyi minisztériuma által szabadságvesztés-büntetés végrehajtása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs)

17

2017/C 14/23

C-369/15-C-372/15. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. október 26-i végzése (Tribunal Supremo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15) kontra Administración del Estado (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere az Európai Unióban — 2003/87/EK irányelv — 10a. cikk — A kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának módszere — Az egységes ágazatközi korrekciós tényező számítása — 2013/448/EU határozat — 4. cikk — II. melléklet — Érvényesség — Az egységes, ágazatközi korrekciós tényezőnek a CO2-kibocsátási egységei áthelyezése kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatokba tartozó létesítményekre történő alkalmazása — 2011/278/EU határozat — 10. cikk (9) bekezdés — Érvényesség)

18

2017/C 14/24

C-351/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-198/14. sz., 100 % Capri Italia kontra EUIPO – IN.PRO.DI (100 % Capri) ügyben 2016. április 19-én hozott ítélete ellen a 100 % Capri Italia Srl által 2016. június 24-én benyújtott fellebbezés

19

2017/C 14/25

C-524/16. sz. ügy: A Corte dei Conti (Olaszország) által 2016. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale kontra Francesco Faggiano

19

2017/C 14/26

C-525/16. sz. ügy: A Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugália) által 2016. október 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A. kontra Autoridade da Concorrência

20

2017/C 14/27

C-526/16. sz. ügy: 2016. október 12-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

21

2017/C 14/28

C-527/16. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2016. október 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

22

2017/C 14/29

C-528/16. sz. ügy: Conseil d'État (Franciaország) által 2016. október 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès kontra Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

23

2017/C 14/30

C-530/16. sz. ügy: 2016. október 18-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

24

2017/C 14/31

C-542/16. sz. ügy: A Högsta domstolen (Svédország) által 2016. október 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag és társai kontra Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

25

2017/C 14/32

C-544/16. sz. ügy: A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2016. október 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Marcandi Limited, kereskedelmi nevén „Madbid” kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

26

2017/C 14/33

C-545/16. sz. ügy: A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2016. október 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

28

2017/C 14/34

C-579/16. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-386/14. sz., FIH Holding és FIH Erhvervsbank kontra Bizottság ügyben 2016. szeptember 15-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2016. november 16-án benyújtott fellebbezés

28

 

Törvényszék

2017/C 14/35

T-694/13. és T-2/15. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2016. november 23-i ítélete – Ipatau kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Fehéroroszországgal szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök és a gazdasági erőforrások befagyasztása — Az Unió területére való beutazás és a területén történő átutazás korlátozásai — A felperes nevének az érintett személyek jegyzékében történő fenntartása — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség — Mérlegelési hiba — Arányosság”)

30

2017/C 14/36

T-328/15. P. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 23-i ítélete – Alsteens kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — A szerződés meghosszabbítása — A szerződéshosszabbítás időtartamának korlátozása — A védelemhez való jog”)

30

2017/C 14/37

T-349/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 24-i ítélete – CG kontra EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A P PRO PLAYER európai uniós ábrás védjegy bejelentése — A korábbi P és P PROTECTIVE európai uniós és nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

31

2017/C 14/38

T-769/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 24-i ítélete – SeNaPro kontra EUIPO – Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A Dolokorn európai uniós szóvédjegy bejelentése — A korábbi DOLOPUR európai uniós szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

32

2017/C 14/39

T-268/15. és T-272/15. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2016. november 8-i végzése – Apcoa Parking Holdings kontra EUIPO (PARKWAY) („Európai uniós védjegy — A PARKWAY európai uniós ábrás és szóvédjegyek bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)

32

2017/C 14/40

T-455/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. október 26-i végzése – Vitra Collections kontra EUIPO – Consorzio Origini kontra EUIPO (Egy szék formája) („Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — A törlés iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság”)

33

2017/C 14/41

T-602/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 9-i végzése – Jenkinson kontra Tanács és társai („Választottbírósági kikötés — Az Unió nemzetközi misszióinak személyi állománya — Egymást követő, határozott idejű munkaszerződések — Kártérítés iránti kérelem — A hatáskör nyilvánvaló hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

34

2017/C 14/42

T-41/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. október 12-i végzése – Cyprus Turkish Chamber of Industry és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — A »Halloumi« vagy »Hellim« oltalom alatt álló eredetmegjelölés bejegyzése iránti kérelem — A Bizottságnak a felperesek bejegyzési eljárásra vonatkozó felszólalási eljárásban történő részvételére vonatkozó levelei — Keresettel meg nem támadható jogi aktus — Elfogadhatatlanság”)

34

2017/C 14/43

T-116/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. október 27-i végzése – Port autonome du Centre et de l’Ouest és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Társasági adó — Belgium által belga kikötőknek nyújtott támogatások — Megfelelő intézkedések elfogadását javasló bizottsági levél — Keresettel nem megtámadható jogi aktus — Elfogadhatatlanság”)

35

2017/C 14/44

T-405/16. sz. ügy: 2016. július 29-én benyújtott kereset – The Regents of the University of California kontra CPVO – Nador Cott Protection és CVVP (Tang Gold)

36

2017/C 14/45

T-701/16 P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-91/15. sz., AV kontra Bizottság ügyben 2016. július 21-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2016. szeptember 30-án benyújtott fellebbezés

37

2017/C 14/46

T-747/16. sz. ügy: 2016. október 25-én benyújtott kereset – Guillaume Vincenti kontra EUIPO

37

2017/C 14/47

T-752/16. sz. ügy: 2016. október 28-án benyújtott kereset – Novolipetsk Steel kontra Bizottság

38

2017/C 14/48

T-753/16. sz. ügy: 2016. október 28-án benyújtott kereset – Severstal kontra Bizottság

39

2017/C 14/49

T-754/16. sz. ügy: 2016. november 2-án benyújtott kereset – Oakley kontra EUIPO – Xuebo Ye (Egy ellipszis formájú sziluett ábrája)

40

2017/C 14/50

T-762/16. sz. ügy: 2016. október 31-én benyújtott kereset – ArcelorMittal Belval & Differdange és ThyssenKrupp Steel Europe kontra ECHA

41

2017/C 14/51

T-764/16. sz. ügy: 2016. november 3-án benyújtott kereset – Paulini kontra EKB

42

2017/C 14/52

T-769/16. sz. ügy: 2016. november 7-én benyújtott kereset – Picard kontra Bizottság

44

2017/C 14/53

T-771/16. sz. ügy: 2016. október 24-én benyújtott kereset – Toontrack Music kontra EUIPO (EZMIX)

45

2017/C 14/54

T-776/16. sz. ügy: 2016. november 4-én benyújtott kereset – Isocell kontra EUIPO – iCell (iCell.)

45

2017/C 14/55

T-777/16. sz. ügy: 2016. november 4-én benyújtott kereset – Isocell kontra EUIPO – iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

46

2017/C 14/56

T-779/16. sz. ügy: 2016. november 7-én benyújtott kereset – Rühland kontra EUIPO – 8 seasons design (Lámpák)

46

2017/C 14/57

T-781/16. sz. ügy: 2016. november 9-benyújtott kereset – Puma és társai kontra Bizottság

47

2017/C 14/58

T-782/16. sz. ügy: 2016. november 9-benyújtott kereset – Timberland Europe kontra Bizottság

48

2017/C 14/59

T-788/16. sz. ügy: 2016. november 10-én benyújtott kereset – De Geoffroy és társai kontra Parlament

49

2017/C 14/60

T-789/16. sz. ügy: 2016. november 8-án benyújtott kereset – InvoiceAuction B2B kontra EUIPO (INVOICE AUCTION)

50

2017/C 14/61

T-790/16. sz. ügy: 2016. november 11-benyújtott kereset – C & J Clark International kontra Bizottság

51

2017/C 14/62

T-791/16. sz. ügy: 2016. november 14-én benyújtott kereset – Real Madrid Club de Fútbol kontra Bizottság

52

2017/C 14/63

T-806/16. sz. ügy: 2016. november 15-én benyújtott kereset – Agricola J.M. kontra EUIPO – Torres (CLOS DE LA TORRE)

53

2017/C 14/64

T-808/16. sz. ügy: 2016. november 14-én benyújtott kereset – Jean Patou Worldwide kontra EUIPO – Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

54

2017/C 14/65

T-815/16. sz. ügy: 2016. november 22-én benyújtott kereset – For Tune kontra EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM)

55

2017/C 14/66

T-392/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. október 13-i végzése – Axium kontra Parlament

55

2017/C 14/67

T-565/16. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2016. október 25-i végzése – Maubert kontra Tanács

55


HU

 

Top