EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:006:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 6, 2017. január 9.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 6

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam
2017. január 9.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2017/C 6/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1

 

Törvényszék

2017/C 6/02

A hivatalvezető kinevezése

2


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2017/C 6/03

C-448/14. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 9-i ítélete (a Bayerischer Verwaltungsgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Davitas GmbH kontra Stadt Aschaffenburg (Előzetes döntéshozatal — Új élelmiszerek és élelmiszer-alapanyagok — 258/97/EK rendelet — Az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontja — Az „új elsődleges molekulaszerkezettel rendelkező élelmiszerek és élelmiszer-összetevők” fogalma)

3

2017/C 6/04

C-465/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank kontra F. Wieland, H. Rothwangl (Előzetes döntéshozatal — EUMSZ 18. cikk és EUMSZ 45. cikk — Migráns munkavállalók szociális biztonsága — 1408/71/EGK rendelet — 3. cikk és 94. cikk — 859/2003/EK rendelet — A 2. cikk (1) és (2) bekezdése — Öregséginyugdíj-biztosítás és életbiztosítás — Az Európai Unió tagállamává 1995-ben vált harmadik országból származó egykori tengerészek — Az öregségi nyugellátásokra való jogosultságból történő kizárás)

4

2017/C 6/05

C-506/14. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy kontra Työ- ja elinkeinoministeriö (Előzetes döntéshozatal — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek az Európai Unión belüli kereskedelmi rendszere — 2003/87/EK irányelv — 10a. cikk — A kibocsátási egységek ingyenes kiosztási módja — Az egységes, ágazatközi korrekciós tényező kiszámítása — 2013/448/EU határozat — 4. cikk — II. melléklet — Érvényesség — Az egységes, ágazatközi korrekciós tényezőnek a kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatokba tartozó létesítményekre történő alkalmazása — A forró fémre vonatkozó termék-referenciaérték meghatározása — 2011/278/EU határozat — A 10. cikk (9) bekezdése — I. melléklet — Érvényesség)

5

2017/C 6/06

C-537/14. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. október 27-i ítélete – Debonair Trading Internacional Lda kontra Groupe Léa Nature SA, Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése — A „SO’BiO ētic” szóelemeket magában foglaló ábrás védjegy — A „SO…?” szóelemet magában foglaló európai uniós és nemzeti szó- és ábrás védjegyek jogosultjának felszólalása — A lajstromozás megtagadása)

6

2017/C 6/07

C-554/14. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2016. november 8-i ítélete (a Sofiyski gradski sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Atanas Ognyanov elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 2008/909/IB kerethatározat — 17. cikk — A szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtására irányadó jog — Az elítélt által a kibocsátó államban töltött fogva tartása során végzett munka miatt a büntetés mérséklését előíró végrehajtó állambeli nemzeti szabály értelmezése — A kerethatározatok joghatása — Az összhangban álló értelmezés kötelezettsége)

6

2017/C 6/08

C-590/14. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2016. október 26-i ítélete – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) kontra Alouminion tis Ellados VEAE, korábban Alouminion AE, Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — Alumíniumgyártás — Szerződéssel biztosított kedvezményes villamosenergia-díjszabás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A szerződés megszüntetése — A szerződés megszüntetéséből eredő joghatások bírósági felfüggesztése — A támogatást jogellenesnek nyilvánító határozat — Az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése — A „létező támogatás” és az „új támogatás” fogalma — Különbségtétel)

7

2017/C 6/09

C-611/14. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Retten i Glostrup [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Canal Digital Danmark A/S elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok — 2005/29/EK irányelv — 6. és 7. cikk — Műholdas televíziós előfizetés hirdetése — A havi előfizetési díjon felül a műsorok dekódolásához szükséges kártya hat hónapos díját is tartalmazó előfizetési díj — A havi díjhoz képest kevésbé észrevehető módon vagy egyáltalán nem feltüntetett hat hónapos előfizetési díj — Megtévesztő tevékenység — Megtévesztő mulasztás — Egy irányelv rendelkezésének kizárólag az átültető nemzeti jogszabály előkészítő anyagaiba, nem pedig magába a jogszabályszövegbe való átültetése)

8

2017/C 6/10

C-613/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Supreme Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – James Elliott Construction Limited kontra Irish Asphalt Limited (Előzetes döntéshozatal — EUMSZ 267. cikk — A Bíróság hatásköre — Az „uniós jogi rendelkezés” fogalma — 89/106/EGK irányelv — Az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítése — Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által az Európai Bizottság megbízása alapján jóváhagyott szabvány — A szabványnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele — Az EN 13242:2002 harmonizált szabvány — Az EN 13242:2002 harmonizált szabványt átültető nemzeti szabvány — Magánszemélyek közötti jogvita — Valamely terméknek egy harmonizált szabványt átültető nemzeti szabványnak való megfelelősége (hiánya) megállapítására szolgáló módszer — Valamely termék e szabványnak való megfelelősége (hiánya) megállapításának időpontja — 98/34/EK irányelv — A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás — Hatály)

9

2017/C 6/11

C-41/15. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2016. november 8-i ítélete (a High Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gerard Dowling és társai kontra Minister for Finance (407/2010/EU rendelet — Európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus — 2011/77/EU végrehajtási határozat — Írországnak nyújtott európai uniós pénzügyi támogatás — A nemzeti bankok újratőkésítése — Társasági jog — 77/91/EGK második irányelv — 8., 25. és 29. cikk — Valamely bank utasító bírósági végzés útján történő újratőkésítése — A közgyűlés határozata és a kibocsátott részvények korábbi részvényesek számára jegyzési elsőbbségre történő felkínálása nélkül történő alaptőke-emelés — Új részvények névértéknél alacsonyabb árfolyamon való kibocsátása)

10

2017/C 6/12

C-42/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2016. november 9-i ítélete (az Okresný súd Dunajská Streda [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Home Credit Slovakia a.s. kontra Klára Bíróová (Előzetes döntéshozatal — 2008/48/EK irányelv — Fogyasztóvédelem — Fogyasztói hitel — Az 1. cikk (3) bekezdésének m) pontja, a 10. cikk (1) és (2) bekezdése, a 22. cikk (1) bekezdése és a 23. cikk — A „nyomtatott formában” és a „más tartós adathordozón” kifejezések értelmezése — Egy másik dokumentumra hivatkozó megállapodás — A nemzeti jog értelmében vett „írásbeli forma” követelménye — A megkövetelt információknak objektív paraméterekre való hivatkozással történő megjelölése — Határozott idejű hitelmegállapodásban feltüntetendő tartalmi elemek — A kötelező információk hiányának következményei — Arányosság)

11

2017/C 6/13

C-43/15. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2016. november 8-i ítélete – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), LG Electronics Inc. (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — A „compressor technology” szóelemeket tartalmazó ábrás védjegy bejelentése — A KOMPRESSOR PLUS és a KOMPRESSOR szóvédjegyek jogosultjának felszólalása — A lajstromozás részleges megtagadása — 207/2009/EK rendelet — 60. cikk — 216/96/EK rendelet — A 8. cikk (3) bekezdése — „Kapcsolódó” fellebbezés — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi nemzeti védjegyek csekély megkülönböztető képessége — Összetéveszthetőség)

12

2017/C 6/14

C-114/15. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Cour d’appel de Pau [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) és társai elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — Áruk szabad mozgása — EUMSZ 34. cikk és EUMSZ 36. cikk — Mennyiségi korlátozások — Állatgyógyászati készítmények párhuzamos importja — 2001/82/EK irányelv — 65. cikk — Előzetes engedélyezésre vonatkozó nemzeti rendszer — Állattenyésztőknek az egyszerűsített forgalombahozatali engedélyezési eljárásból történő kizárása — A nagykereskedelmi forgalmazásra vonatkozó engedéllyel való rendelkezés kötelezettsége — Az importáló tagállam területén telephellyel rendelkezésre vonatkozó kötelezettség — Farmakovigilanciai kötelezettségek)

12

2017/C 6/15

C-149/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 9-i ítélete (Cour d’ appel de Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sabrina Wathelet kontra Garage Bietheres & Fils SPRL (Előzetes döntéshozatal — 1999/44/EK irányelv — Fogyasztási cikkek adásvétele és a kapcsolódó jótállás — Hatály — Az „eladó” fogalma — Közvetítő — Kivételes körülmények)

13

2017/C 6/16

C-195/15 sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SCI Senior Home, f.a., kontra Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG (Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Fizetésképtelenségi eljárások — 1346/2000/EK rendelet — 5. cikk — A „harmadik személyek dologi jogai” fogalma — Ingatlanokat terhelő és az ingatlanadó beszedését biztosító közteher)

14

2017/C 6/17

C-211/15. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. október 26-i ítélete – Orange, korábban: France Télécom kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Állami támogatások — A Francia Köztársaság által a France Télécom számára nyújtott támogatás — A France Télécom által foglalkoztatott állami alkalmazottak nyugdíja finanszírozási módjának reformja — A France Télécom által az államnak fizetendő ellentételezés csökkentése — A támogatást bizonyos feltételek mellett a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A „támogatás” fogalma — A „gazdasági előny” fogalma — Szelektív jelleg — A verseny érintettsége — A tények elferdítése — Az indokolási kötelezettség megsértése — Az indokolás megváltoztatása)

14

2017/C 6/18

C-212/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 9-i ítélete (a Tribunalul Mureş [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ENEFI Energiahatákonysági Nyrt kontra Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) (Előzetes döntéshozatal — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Fizetésképtelenségi eljárás — 1346/2000/EK rendelet — 4. cikk — Valamely tagállam szabályozása által a fizetésképtelenségi eljárás tárgyát nem képező követelések tekintetében előírt hatások — Megszűnés — A követelés adójellege — Hatás hiánya — 15. cikk — A „folyamatban lévő eljárások” fogalma — Végrehajtási eljárások — Kizártság)

15

2017/C 6/19

C-220/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2016. október 27-i ítélete – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Áruk szabad mozgása — 2007/23/EK irányelv — A pirotechnikai termékek forgalomba hozatala — 6. cikk — Az irányelv követelményeinek megfelelő pirotechnikai termékek szabad mozgása — Olyan nemzeti szabályozás, amely a pirotechnikai termékek forgalomba hozatalát kiegészítő követelményektől teszi függővé — A pirotechnikai termékek használati utasításainak ellenőrzésére és módosítására jogosult nemzeti szervezetnél történő előzetes bejelentésre vonatkozó kötelezettség)

16

2017/C 6/20

C-243/15. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2016. november 8-i ítélete (a Najvyšší súd Slovenskej republiky [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lesoochranárske zoskupenie VLK kontra Obvodný úrad Trenčín (Előzetes döntéshozatal — Környezet — 92/43/EGK irányelv — A természetes élőhelyek védelme — A 6. cikk (3) bekezdése — Aarhusi Egyezmény — A nyilvánosságnak a döntéshozatali folyamatban való részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog környezeti ügyekben — 6. és 9. cikk — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 47. cikk — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Körülkerítési projekt — A Strážovské vrchy védett terület — Engedélyezési közigazgatási eljárás — Környezetvédelemi szervezet — Az eljárásban részt vevő ügyfél minőség elismerése iránti kérelem — Elutasítás — Bírósági jogorvoslat)

16

2017/C 6/21

C-269/15. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Hof van Cassatie [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rijksdienst voor Pensioenen kontra Willem Hoogstad (Előzetes döntéshozatal — Szociális biztonság — 1408/71/EGK rendelet — 4. cikk — Tárgyi hatály — A jogszabályban előírt öregségi nyugdíjból és minden egyéb kiegészítő juttatásból levont összegek — 13. cikk — Az alkalmazandó jogszabályok meghatározása — Másik tagállamban található lakóhely)

17

2017/C 6/22

C-276/15. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hecht-Pharma GmbH kontra Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, tulajdonosi minőségben (Előzetes döntéshozatal — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — 2001/83/EK irányelv — Hatály — A 2. cikk (1) bekezdése — Iparilag előállított vagy ipari folyamat bevonásával járó módszerrel gyártott gyógyszerek — A 3. cikk 2. pontja — Gyógyszertári készítmények)

18

2017/C 6/23

C-290/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Conseil d’État [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Patrice D’Oultremont és társai kontra Région wallonne (Előzetes döntéshozatal — Bizonyos tervek és programok környezeti hatásvizsgálata — 2001/42/EK irányelv — A 2. cikk a) pontja és a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontja — A „tervek és programok” fogalma — A szélerőművek telepítésére vonatkozó, végrehajtási rendeletben megállapított feltételek — Elsősorban biztonsági, ellenőrzési, helyreállítási és üzembiztonsági intézkedésekre, valamint az övezetek érintettsége tekintetében meghatározott, zajszinttel kapcsolatos előírásokra vonatkozó rendelkezések)

19

2017/C 6/24

C-292/15. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Vergabekammer Südbayern [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hörmann Reisen GmbH kontra Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg (Előzetes döntéshozatal — Közbeszerzési szerződések — Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás — 1370/2007/EK rendelet — A 4. cikk (7) bekezdése — Alvállalkozás — A szolgáltató számára előírt azon kötelezettség, hogy a személyszállítási közszolgáltatás nagy részét maga nyújtsa — Terjedelem — Az 5. cikk (1) bekezdése — Szerződés-odaítélési eljárás — A közbeszerzési szerződésnek a 2004/18/EK irányelv alapján történő odaítélése)

20

2017/C 6/25

C-428/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Supreme Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Child and Family Agency kontra J. D. (Előzetes döntéshozatal — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban — 2201/2003/EK rendelet — 15. cikk — Az ügy másik tagállam bíróságához való áttétele — Hatály — Alkalmazási feltételek — Alkalmasabb bíróság — A gyermek mindenekfelett álló érdeke)

21

2017/C 6/26

C-468/15. P. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. október 26-i ítélete – PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH (Fellebbezés — Dömping — 1138/2011/EU és 1241/2012/EU végrehajtási rendelet — Az Indiából, Indonéziából és Malajziából származó egyes zsíralkoholok és keverékeik behozatala — 1225/2009/EK rendelet — A 2. cikk (10) bekezdésének i. pontja — Kiigazítás — A jutalékalapon dolgozó ügynökéhez hasonló feladatok — A 2. cikk (10) bekezdésének első albekezdése — A rendes érték és az exportár közötti szimmetria — A megfelelő ügyintézés elve)

22

2017/C 6/27

C-482/15. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2016. október 26-i ítélete – Westermann Lernspielverlage GmbH, korábban Westermann Lernspielverlag GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (Fellebbezés — Európai uniós védjegybejelentés — A „bambino” és „lük” szóbeli elemeket tartalmazó ábrás védjegy — Felszólalási eljárás — A „bambino” szóbeli elemet tartalmazó korábbi európai uniós ábrás védjegy — A lajstromozás részbeni megtagadása — A felszólalás alapjául szolgáló korábbi védjegy megszűnése — A felperesnek a Törvényszéket e megszűnésről tájékoztató levele — E levél ügy irataihoz való csatolásának Törvényszék általi megtagadása — Az indokolás hiánya)

22

2017/C 6/28

C-439/16. PPU. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Spetsializiran nakazatelen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Emil Milev elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás — Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — (EU) 2016/343 irányelv — 3. és 6. cikk — Időbeli hatály — Valamely vádlott előzetes letartóztatásának bírósági felülvizsgálata — Olyan nemzeti szabályozás, amely az eljárás tárgyalási szakaszában tiltja annak vizsgálatát, hogy megalapozott-e annak gyanúja, hogy a vádlott bűncselekményt követett el — Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjával és (4) bekezdésével fennálló ellentmondás — A nemzeti bíróságokat azzal kapcsolatban megillető mérlegelési mozgástér, hogy az említett egyezmény alkalmazásáról dönthessenek)

23

2017/C 6/29

C-317/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) T-346/14. sz., Yanukovych kontra Tanács ügyben 2015. március 11-én hozott végzése ellen Ukrajna által 2016. június 2-án benyújtott fellebbezés

23

2017/C 6/30

C-318/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-347/14. sz., Yanukovych kontra Tanács ügyben 2015. március 11-én hozott végzése ellen Ukrajna által 2016. június 2-án benyújtott fellebbezés

24

2017/C 6/31

C-319/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) T-348/14. sz., Yanukovych kontra Tanács ügyben 2015. március 11-én hozott végzése ellen Ukrajna által 2016. június 2-án benyújtott fellebbezés

24

2017/C 6/32

C-488/16. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-167/15. sz., Bundesverband Souvenir- Geschenke –Ehrenpreise e.V. kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala ügyben 2016. július 5-én hozott ítélete ellen a Bundesverbandes Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V. által 2016. szeptember 13-án benyújtott fellebbezés

24

2017/C 6/33

C-519/16. sz. ügy: A Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugália) által 2016. október 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Superfoz – Supermercados Lda kontra Fazenda Pública

26

2017/C 6/34

C-531/16. sz. ügy: A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2016. október 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VST kontra ST

27

2017/C 6/35

C-532/16. sz. ügy: A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2016. október 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kontra AB SEB bankas

28

2017/C 6/36

C-540/16. sz. ügy: A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2016. október 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UAB „Spika”, AB „Senoji Baltija” , UAB „Stekutis”, UAB „Prekybos namai Aistra” kontra Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

29

2017/C 6/37

C-541/16 sz. ügy: 2016. október 25-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Dán Királyság

30

2017/C 6/38

C-543/16. sz. ügy: 2016. október 27-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

31

 

Törvényszék

2017/C 6/39

T-579/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 9-i ítélete – Birkenstock Sales kontra EUIPO (Egymást keresztező hullámvonalak mintájának ábrázolása) („Európai uniós védjegy — Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegy — Egymást keresztező hullámvonalak mintáját ábrázoló ábrás védjegy — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Felületminta — A felületmintának az áruk csomagolásán való alkalmazása”)

33

2017/C 6/40

T-67/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 10-i ítélete – Polo Club kontra EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN európai uniós ábrás védjegy bejelentése — A korábbi BEVERLY HILLS POLO CLUB európai uniós ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — További bizonyítékok előterjesztése — A 207/2009 rendelet 76. cikkének (2) bekezdése által biztosított mérlegelési jogkör — Az ügy részbeni visszautalása a felszólalási tanács elé — A 207/2009 rendelet 64. cikkének (1) és (2) bekezdése”)

33

2017/C 6/41

T-184/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 9-i ítélete – Trivisio Prototyping kontra Bizottság („Pénzügyi támogatás — A kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hatodik keretprogram — Az ULTRA, a CINeSPACE és az IMPROVE projektekre vonatkozó szerződések — A kereset részleges átminősítése — Végrehajtható okiratot képező határozat — EUMSZ 299. cikk — Választottbírósági kikötés — Elszámolható költségek — A folyósított összegek visszafizetése”)

34

2017/C 6/42

T-290/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 9-i ítélete – Smarter Travel Media kontra EUIPO (SMARTER TRAVEL) („Európai uniós védjegy — A SMARTER TRAVEL európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Viszonylagos kizáró okok — Leíró jelleg — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b)és c) pontja, valamint (2) bekezdése — Egyenlő bánásmód”)

35

2017/C 6/43

T-315/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 17-i ítélete – Vince kontra EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY) („Európai uniós védjegy — Az ELECTRIC HIGHWAY európai uniós szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”)

35

2017/C 6/44

T-579/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 8-i ítélete – For Tune kontra EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A fortune európai uniós ábrás védjegy bejelentése — FORTUNE-HOTELS korábbi német szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

36

2017/C 6/45

T-157/16. P. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 17-i ítélete – Fedtke kontra EGSZB („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Pusztán megerősítő aktus — Új és lényeges tények — Bizonyítási teher”)

36

2017/C 6/46

T-746/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 9-i végzése – Biofa kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Növényvédő szerek — (EU) 2015/2069 végrehajtási rendelet — A nátrium hidrogén karbonát egyszerű anyag jóváhagyása — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

37

2017/C 6/47

T-12/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. október 7-i végzése – Szlovénia kontra Bizottság („EMOGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Szlovénia által teljesített kiadások — Az (EU) 2016/1059 végrehajtási határozat elfogadása — Okafogyottság”)

38

2017/C 6/48

T-281/16. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2016. november 11-i végzése – Solelec és társai kontra Parlament („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Építési beruházásra irányuló közbeszerzések — Közbeszerzési eljárás — Elektromos áram (egyenáram) a luxembourgi Konrad Adenauer épület kibővítését és felújítását érintő projekt keretében — Egy ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződés egy másik ajánlattevőnek való odaítélése — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Sürgősség hiánya”)

38

2017/C 6/49

T-738/16. sz. ügy: 2016. október 25-én benyújtott kereset – La Quadrature du Net és társai kontra Bizottság

39

2017/C 6/50

T-745/16. sz. ügy: 2016. október 28-án benyújtott kereset – BPCE kontra EKB

40

2017/C 6/51

T-749/16. sz. ügy: 2016. október 28-án benyújtott kereset – Stemcor London és Samac Steel Supplies kontra Bizottság

41

2017/C 6/52

T-750/16. sz. ügy: 2016. október 28-án/ benyújtott kereset – FV kontra Tanács

42

2017/C 6/53

T-751/16. sz. ügy: 2016. október 28-án benyújtott kereset – Confédération Nationale du Crédit Mutuel kontra EKB

42

2017/C 6/54

T-756/16. sz. ügy: 2016. november 2-án benyújtott kereset – Euro Castor Green kontra EUIPO – Netlon France (fedőrács)

43

2017/C 6/55

T-757/16. sz. ügy: 2016. október 28-án benyújtott kereset – Société générale kontra EKB

44

2017/C 6/56

T-758/16. sz. ügy: 2016. október 31-én benyújtott kereset – Crédit Agricole kontra EKB

45

2017/C 6/57

T-760/16. sz. ügy: 2016. november 4-én benyújtott kereset – Basil kontra EUIPO – Artex (kerékpárkosarak)

46

2017/C 6/58

T-763/16. sz. ügy: 2016. október 31-én benyújtott kereset – PY kontra EUCAP Száhel Niger

46

2017/C 6/59

T-765/16. sz. ügy: 2016. november 5-én benyújtott kereset – Grupo Ganaderos de Fuerteventura kontra EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

47

2017/C 6/60

T-766/16. sz. ügy: 2016. november 7-én benyújtott kereset – Hércules Club de Fútbol kontra Bizottság

48

2017/C 6/61

T-768/16. sz. ügy: 2016. október 31-én benyújtott kereset – BNP Paribas kontra EKB

49

2017/C 6/62

T-770/16. sz. ügy: 2016. november 2-án benyújtott kereset – Korwin-Mikke kontra Parlament

50

2017/C 6/63

T-774/16. sz. ügy: 2016. november 7-én benyújtott kereset – Consejo Regulador del Cava kontra EUIPO – Cave de Tain L’Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

50

2017/C 6/64

T-780/16. sz. ügy: 2016. november 8 -án benyújtott kereset – Mediaexpert kontra EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert)

51

2017/C 6/65

T-784/16. sz. ügy: 2016. november 1-jén benyújtott kereset – Pilla kontra Bizottság és EACEA

52

2017/C 6/66

T-785/16. sz. ügy: 2016. november 9-én benyújtott kereset – BSH Electrodomesticos España kontra EUIPO – DKSH International (Ufesa)

53

2017/C 6/67

T-795/16. sz. ügy: 2016. november 9-én benyújtott kereset – „Krasnyiy oktyabr” kontra EUIPO – Kondyterska korporatsiia „Roshen” (CRABS)

54

2017/C 6/68

T-796/16. sz. ügy: 2016. november 11-én benyújtott kereset – CEDC International kontra EUIPO – Underberg AG (Egy üvegben elhelyezett zöldesbarna fűszál ábrázolása)

54

2017/C 6/69

T-798/16. sz. ügy: 2016. november 14-én benyújtott kereset – Hanso Holding kontra EUIPO (REAL)

55

2017/C 6/70

T-720/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 16-i végzése – Bizottság kontra CINAR

56

2017/C 6/71

T-732/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 16-i végzése – ICA Laboratoires és társai kontra Bizottság

56


 

Helyesbítések

2017/C 6/72

Helyesbítés a Hivatalos Lapban a T-698/16. sz. ügyben közzétett közleményhez ( HL C 441., 2016.11.28. )

57


HU

 

Top