EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:410:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 410, 2016. november 7.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 410

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

59. évfolyam
2016. november 7.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2016/C 410/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2016/C 410/02

C-432/16. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanyolország) által 2016. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Carolina Minayo Luque kontra Quitxalla Starts, S.L. és Fondo de Garantia Salarial

2

2016/C 410/03

C-433/16. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2016. augusztus 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bayerische Motoren Werke AG kontra Acacia Srl

3

2016/C 410/04

C-443/16. sz. ügy: A Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Spanyolország) által 2016. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Francisco Rodrigo Sanz kontra Universidad Politécnica de Madrid

4

2016/C 410/05

C-444/16. sz. ügy: A Cour d'appel de Mons (Belgium) által 2016. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Immo Chiaradia SPRL kontra État belge

5

2016/C 410/06

C-445/16. sz. ügy: A Cour d'appel de Mons (Belgium) által 2016. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Docteur De Bruyne SPRL kontra État belge

6

2016/C 410/07

C-446/16. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-178/15. sz., Kohrener Landmolkerei és DHG kontra Bizottság ügyben 2016. június 8-án hozott végzése ellen a Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH által 2016. augusztus 9-én benyújtott fellebbezés

7

2016/C 410/08

C-449/16. sz. ügy: A Corte d’appello di Genova (Olaszország) által 2016. augusztus 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kerly Del Rosario Martinez Silva kontra Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

8

2016/C 410/09

C-463/16. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2016. augusztus 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Stadion Amsterdam CV kontra Staatssecretaris van Financiën

8

2016/C 410/10

C-489/16. sz. ügy: 2016. szeptember 9-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség

9

 

Törvényszék

2016/C 410/11

T-309/10. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 28-i ítélete – Klein kontra Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség — 93/42/EGK irányelv — Az orvostechnikai eszközök használata tekintetében a páciensek, a felhasználók és más személyek biztonságát és egészségvédelmét biztosító harmonizált rendszer — 8. cikk — A forgalomba hozatal betiltásáról szóló határozat közlése — A Bizottság állásfoglalásának hiánya — 18. cikk — Indokolatlan CE-jelölés — Kár — Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése — Okozati összefüggés”)

10

2016/C 410/12

T-363/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 21-i ítélete – Secolux kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés odaítélésére irányuló eljárásra vonatkozó dokumentumok — A hozzáférés megtagadása — Az egyén magánéletének és becsületének védelmére vonatkozó kivétel — A kereskedelmi érdekek védelmére vonatkozó kivétel — A döntéshozatali eljárás védelmére vonatkozó kivétel — Részleges hozzáférés — Nyomós közérdek — Indokolási kötelezettség”)

10

2016/C 410/13

T-435/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Tose’e Ta’avon Bank kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Jogellenességi kifogás — Végrehajtási hatáskör Tanácsra ruházása — Az iráni kormánynak támogatást nyújtó szervezeteket érintő kritérium — Téves jogalkalmazás — Ténybeli tévedés — Indokolási kötelezettség — Arányosság — Alapvető jogok”)

11

2016/C 410/14

T-437/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 28-i ítélete – Egyesült Királyság kontra Bizottság („EMOGA Garanciarészleg — EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer — Csökkentések és kizárások a kölcsönös megfeleltetés szabályainak tiszteletben nem tartása esetén — Az adott tárgykörben elfogadott belső útmutatások alapján a Bizottság által megállapított pénzügyi átalánykorrekció — Bizonyítási teher — A 73/2009/EK rendelet II. mellékletének értelmezése”)

12

2016/C 410/15

T-632/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Intercon kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007–2013) — A Bizottság döntése, amely megköveteli a felperesnek kifizetett összegek visszatérítését — A jogvita szerződéses jellege — A Törvényszék 1991. május 2-i eljárási szabályzata 44. cikke 1. § — ának c) pontja és 44. cikkének 5a. § — a – Elfogadhatóság – A könyvvizsgálat terjedelme — Az előírt határidő lejártát követően előterjesztett dokumentumok és észrevételek”)

12

2016/C 410/16

T-206/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Intercon kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007–2013) — A »Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human« nevű projektre vonatkozó támogatási szerződés — A Bizottság döntése, amely megköveteli a kifizetett összegek egy részének a visszatérítését — Elfogadhatatlanság — A Törvényszék 1991. május 2-i eljárási szabályzata 44. cikke 1. §-ának c) pontja — Az előírt határidő lejártát követően előterjesztett dokumentumok és észrevételek”)

13

2016/C 410/17

T-228/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Grupo de originación y análisis kontra EUIPO – Bankinter (BK PARTNERS) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A BK PARTNERS európai uniós ábrás védjegy bejelentése — A korábbi bk. nemzeti szó- és ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

14

2016/C 410/18

T-237/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Łabowicz kontra EUIPO – Pure Fishing (NANO) („Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — A NANO európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Viszonylagos kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének c) pontja — A 207/2009 rendelet 52. cikkének (1) és (2) bekezdése”)

14

2016/C 410/19

T-362/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 28-i ítélete – Lacamanda Group kontra EUIPO – Woolley (HENLEY) („Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — A HENLEY európai uniós szóvédjegy — A korábbi HENLEYS egyesült királyságbeli és európai uniós szóvédjegyek — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírének tisztességtelen kihasználása”)

15

2016/C 410/20

T-400/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 28-i ítélete – LLR-G5 kontra EUIPO – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto kontra EUIPO – University College London (CITRUS SATURDAY) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A CITRUS SATURDAY európai uniós szóvédjegy bejelentése — CITRUS korábbi nemzeti szóvédjegy — Iratok késedelmes benyújtása — A 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (2) bekezdésében biztosított mérlegelési jogkör — A 2868/95/EK rendelet 19. szabálya és 20. szabályának (1) bekezdése”)

15

2016/C 410/21

T-449/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 27-i ítélete – Satkirit Holdings kontra EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvo) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A luvo európai uniós szóvédjegy bejelentése — A korábbi luvo európai uniós szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk és szolgáltatások hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

16

2016/C 410/22

T-450/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 27-i ítélete – Satkirit Holdings kontra EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvoworld) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A luvoworld európai uniós szóvédjegy bejelentése — A korábbi luvo európai uniós szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk és szolgáltatások hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

17

2016/C 410/23

T-476/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 28-i ítélete – European Food kontra EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS) („Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — FITNESS európai uniós szóvédjegy — Feltétlen kizáró okok — Megkülönböztető képesség hiánya — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja, 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 76. cikke — A 2868/95/EK rendelet 37. szabálya b) pontjának iv. alpontja és 50. szabályának (1) bekezdése — A bizonyítékoknak első alkalommal a fellebbezési tanács előtti eljárásban történő előterjesztése”)

17

2016/C 410/24

T-512/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Sun Cali kontra EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI) („Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — SUN CALI európai uniós ábrás védjegy — CaLi co korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja — A fellebbezési tanács előtti képviselet — Valóságos és működő ipari vagy kereskedelmi telephely az Unióban — Gazdasági kapcsolatban álló jogi személyek — A 207/2009 rendelet 92. cikkének (3) bekezdése”)

18

2016/C 410/25

T-539/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 28-i ítélete – LLR-G5 kontra EUIPO – Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 és Silicium Organique G5 korábbi nemzetközi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

19

2016/C 410/26

T-684/15. P. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 22-i ítélete – Weissenfels kontra Parlament („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Szerződésen kívüli felelősség — A Közszolgálati Törvényszék pártatlansága — Személyes adatok”)

19

2016/C 410/27

T-750/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 22-i végzése – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Megújuló energiaforrások — A megújuló energiaforrásokról szóló, módosított német törvény [a 2014. évi EEG-törvény] bizonyos rendelkezései útján nyújtott támogatás — A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiára vonatkozó támogatás és az energiaigényes vállalkozások számára csökkentett EEG-pótdíj — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Elfogadhatatlanság)

20

2016/C 410/28

T-761/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 13-i végzése – Sogepa kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Kristályüzem — Kölcsön formájában nyújtott támogatás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Fizetésképtelen vállalkozás részére nyújtott támogatás visszatéríttetésének kötelezettsége — Az alaki követelmények megsértése — Elfogadhatatlanság”)

20

2016/C 410/29

T-78/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 16-i végzése – Sartour kontra Parlament („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Étkeztetési koncesszió a Parlament által elfoglalt egyik épületben — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződés más ajánlattevőnek történő odaítélése — Az ajánlati felhívás visszavonása — Okafogyottság”)

21

2016/C 410/30

T-256/16. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2016. szeptember 15-i végzése – Niculae és társai kontra Románia és társai („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Az alapkereset elutasítása — Okafogyottság”)

21

2016/C 410/31

T-632/16. sz. ügy: 2016. szeptember 2-án benyújtott kereset – Haeberlen kontra ENISA

22

2016/C 410/32

T-647/16. sz. ügy: 2016. szeptember 15-én benyújtott kereset – Camerin kontra Parlament

23

2016/C 410/33

T-651/16. sz. ügy: 2016. szeptember 14-én benyújtott kereset – Crocs kontra EUIPO – Gifi Diffusion (lábbeli)

23

2016/C 410/34

T-657/16. sz. ügy: 2016. szeptember 17-én benyújtott kereset – Márquez Alentà kontra EUIPO – Fiesta Hotels & Resorts (Egy hangya ábrája)

24

2016/C 410/35

T-666/16. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-100/15. sz., De Nicola kontra EBB ügyben 2016. július 21-én hozott ítélete ellen Carlo De Nicola által 2016. szeptember 20-án benyújtott fellebbezés

25

2016/C 410/36

T-669/16. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-82/15. sz., De Nicola kontra EBB ügyben 2016. július 21-én hozott ítélete ellen Carlo De Nicola által 2016. szeptember 21-én benyújtott fellebbezés

25

2016/C 410/37

T-670/16. sz. ügy: 2016. szeptember 16-án benyújtott kereset – Digital Rights Ireland kontra Bizottság

26

2016/C 410/38

T-672/16. sz. ügy: 2016. szeptember 21-én benyújtott kereset – C=Holdings kontra EUIPO – Trademarkers (C=commodore)

27

2016/C 410/39

T-675/16. sz. ügy: 2016. szeptember 22-én benyújtott kereset – Wirecard kontra EUIPO (mycard2go)

28

2016/C 410/40

T-676/16. sz. ügy: 2016. szeptember 22-én benyújtott kereset – Wirecard kontra EUIPO (mycard2go)

29

2016/C 410/41

T-683/16. sz. ügy: 2016. szeptember 21-én benyújtott kereset – KUKA Systems kontra EUIPO (MATRIX BODY SHOP)

29

2016/C 410/42

T-684/16. sz. ügy: 2016. szeptember 23-án benyújtott kereset – Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kontra EUIPO – Maan (Páraelszívó)

30

2016/C 410/43

T-685/16. sz. ügy: 2016. szeptember 22-én benyújtott kereset – Jiménez Gasalla kontra EUIPO (B2B SOLUTIONS)

30

2016/C 410/44

T-687/16. sz. ügy: 2016. szeptember 23-án benyújtott kereset – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret kontra EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON)

31

2016/C 410/45

T-688/16. sz. ügy: 2016. szeptember 28-án benyújtott kereset – Janssen-Cases kontra Bizottság

32

2016/C 410/46

T-370/13. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 7-i végzése – Gemeente Eindhoven kontra Bizottság

32

2016/C 410/47

T-446/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 19-i végzése – Indecopi kontra EUIPO – Synergy Group (PISCO)

33

2016/C 410/48

T-447/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 19-i végzése – Indecopi kontra EUIPO – Synergy Group (PISCO SOUR)

33

2016/C 410/49

T-463/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Almashreq Investment Fund kontra Tanács

33

2016/C 410/50

T-464/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Othman kontra Tanács

33

2016/C 410/51

T-465/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

33

2016/C 410/52

T-466/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

34

2016/C 410/53

T-467/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Drex Technologies kontra Tanács

34

2016/C 410/54

T-468/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Souruh kontra Tanács

34

2016/C 410/55

T-469/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Bena Properties kontra Tanács

34

2016/C 410/56

T-470/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Cham kontra Tanács

34

2016/C 410/57

T-471/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Syriatel Mobile Telecom kontra Tanács

35

2016/C 410/58

T-705/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Syriatel Mobile Telecom kontra Tanács

35

2016/C 410/59

T-706/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

35

2016/C 410/60

T-707/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Souruh kontra Tanács

35

2016/C 410/61

T-708/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Cham és Bena Properties kontra Tanács

35

2016/C 410/62

T-709/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Almashreq Investment Fund kontra Tanács

36

2016/C 410/63

T-710/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Drex Technologies kontra Tanács

36

2016/C 410/64

T-711/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Othman kontra Tanács

36

2016/C 410/65

T-714/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

36

2016/C 410/66

T-9/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 6-i végzése – Skechers USA France kontra EUIPO – IM Production (Cipők)

36

2016/C 410/67

T-237/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 13-i végzése – NI kontra európai adatvédelmi biztos

37

 

Közszolgálati Törvényszék

2016/C 410/68

F-61/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2016. június 15-i végzése – Stepien és Animali kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíjak — A nemzeti nyugdíjjogosultság átvitele — A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat — Sérelmet nem okozó aktus — A kereset elfogadhatatlansága — Az ügy érdemét nem érintő határozathozatal iránti kérelem — Az eljárási szabályzat 83. cikke)

38

2016/C 410/69

F-75/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2016. június 15-i végzése – Wille és Skovsboell kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíjak — Nemzeti nyugdíjjogosultságok átvitele — A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat — Sérelmet nem okozó aktus — A kereset elfogadhatatlansága — Az ügy érdemét nem érintő határozathozatal iránti kérelem — Az eljárási szabályzat 83. cikke)

38

2016/C 410/70

F-152/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2016. június 15-i végzése – Poniskaitis kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíjak — Nemzeti nyugdíjjogosultságok átvitele — A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat — Sérelmet nem okozó aktus — A kereset elfogadhatatlansága — Az ügy érdemét nem érintő határozathozatal iránti kérelem — Az eljárási szabályzat 83. cikke)

39

2016/C 410/71

F-39/15. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2016. június 15-i végzése – Marinozzi kontra Bizottság (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Nyugdíjak — Nemzeti nyugdíjjogosultságok átvitele — A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat — Sérelmet nem okozó aktus — A kereset elfogadhatatlansága — Az ügy érdemét nem érintő határozathozatal iránti kérelem — Az eljárási szabályzat 83. cikke)

40

2016/C 410/72

F-87/15. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2016. június 6-i végzése – Matzke kontra Bizottság

40


HU

 

Top