EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:402:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 402, 2016. október 31.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 402

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

59. évfolyam
2016. október 31.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2016/C 402/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2016/C 402/02

C-113/14. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. szeptember 7-i ítélete – Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Parlament, Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — A jogalap megválasztása — EUMSZ 43. cikk (2) bekezdés vagy EUMSZ 43. cikk (3) bekezdés — A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezése — 1308/2013/EU rendelet — 7. cikk — 1370/2013/EU rendelet — 2. cikk — Az árak rögzítésére vonatkozó intézkedések — Referencia-küszöbértékek — Intervenciós árak)

2

2016/C 402/03

C-409/14. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. szeptember 8-i ítélete (a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Előzetes döntéshozatal — Közös Vámtarifa — Kombinált Nómenklatúra — Az áruk besorolása — A Kombinált Nómenklatúra valamely vámtarifaalszámának az értelmezése — 2008/118/EK irányelv — Jövedéki termékek behozatala — Vámfelfüggesztési eljárás vagy intézkedés — A Kombinált Nómenklatúra téves vámtarifaalszámát feltüntető vámáru-nyilatkozat következményei — A jövedéki termékek szállítása során felmerülő szabálytalanságok)

3

2016/C 402/04

C-549/14. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. szeptember 7-i ítélete (a Højesteret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Finn Frogne A/S kontra Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (Előzetes döntéshozatal — Közbeszerzési szerződések — 2004/18/EK irányelv — 2. cikk — Az egyenlő bánásmód elve — Átláthatósági kötelezettség — Összetett kommunikációs rendszer értékesítésére vonatkozó szerződés — Végrehajtási nehézségek — A felek felelősséggel kapcsolatban fennálló nézeteltérése — Vitarendezés — A szerződés terjedelmének csökkentése — Felszerelés bérbeadásának értékesítéssé történő átalakítása — Szerződés lényeges módosítása — Egyezség útján való megoldás objektív célszerűségével történő igazolás)

4

2016/C 402/05

C-584/14. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. szeptember 7-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 2006/12/EK irányelv — 91/689/EGK irányelv — 1999/31/EK irányelv — Hulladékgazdálkodás — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — A végrehajtás elmaradása — Az EUMSZ 260. cikk (2) bekezdése — Pénzügyi szankciók — Kényszerítő bírság — Átalányösszeg)

4

2016/C 402/06

C-101/15. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. szeptember 7-i ítélete – Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH Pilkington Italia SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kartellek — Az EUMSZ 101. cikk — Az Európai Gazdasági Térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodás 53. cikke — A járműipari üveg európai piaca — Piacfelosztó és kereskedelmi szempontból érzékeny információk cseréjében való megállapodások — Bírságok — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — 13. pont — Az eladások értéke — Az 1/2003/EK rendelet — A 23. cikk (2) bekezdésének második albekezdése — A bírság jogszabályi felső határa — A bírság felső határának kiszámításakor figyelembe vett árfolyam — A bírság összege — Korlátlan felülvizsgálati jogkör — Egytermékes vállalkozás — Arányosság — Egyenlő bánásmód)

5

2016/C 402/07

C-121/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. szeptember 7-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) kontra Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, korábban GDF Suez (Előzetes döntéshozatal — Jogszabályok közelítése — 2009/73/EK irányelv — Energia — Földgázágazat — A végső felhasználóknak történő földgázszolgáltatás árának meghatározása — Szabályozott díjak — Akadály — Összeegyeztethetőség — Értékelési szempontok — Az ellátásbiztonságra és területi kohézióra irányuló célkitűzések)

6

2016/C 402/08

C-160/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2016. szeptember 8-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GS Media BV kontra Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker (Előzetes döntéshozatal — Szerzői jog és szomszédos jogok — 2001/29/EK irányelv — Információs társadalom — A szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása — A 3. cikk (1) bekezdése — Nyilvánossághoz közvetítés — Fogalom — Internet — Egy másik internetes oldalon a jogosult engedélye nélkül hozzáférhetővé tett, védelem alatt álló művekhez vezető hiperlinkek — A jogosult által még közzé nem tett művek — Ilyen linkek haszonszerzési célból történő elhelyezése)

7

2016/C 402/09

C-180/15. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. szeptember 8-i ítélete (a Nacka tingsrätt – Mark – och miljödomstolen [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Borealis AB és társai kontra Naturvårdsverket (Előzetes döntéshozatal — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere az Európai Unióban — 2003/87/EK irányelv — 10a. cikk — A kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának módszere — Az egységes ágazatközi korrekciós tényező számítása — 2013/448/EU határozat — 4. cikk — II. melléklet — Érvényesség — A forró fémre vonatkozó termék-referenciaérték meghatározása — 2011/278/EU határozat — I. melléklet — Érvényesség — A 3. cikk c) pontja — 7. cikk — A 10. cikk (1) – (3) és (8) bekezdése — IV. melléklet — A kibocsátási egységek ingyenes kiosztása a hő fogyasztása és exportálása vonatkozásában — Magánháztartásokba exportált mérhető hő — A kibocsátások kétszeres beszámítására és a kibocsátási egységek kétszeres kiosztására vonatkozó tilalom)

7

2016/C 402/10

C-182/15. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2016. szeptember 6-i ítélete (az Augstākā tiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Aleksei Petruhhin kiadatásával kapcsolatos eljárás (Előzetes döntéshozatal — Európai uniós polgárság — Valamely tagállam szabad mozgáshoz való jogát gyakorló állampolgárának harmadik állam részére történő kiadatása — Az uniós jog hatálya — Valamely tagállam állampolgárainak kiadatás elleni védelme — Más tagállamok állampolgárai védelmének hiánya — A szabad mozgás korlátozása — A büntetés elkerülésének megakadályozásán alapuló igazolás — Arányosság — Az Európai Unió Alapjogi Chartája 19. cikkében foglalt biztosítékok vizsgálata)

9

2016/C 402/11

C-225/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2016. szeptember 8-i ítélete (a Tribunale di Reggio Calabria [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Domenico Politanò elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — EUMSZ 49. cikk — Letelepedés szabadsága — Szerencsejátékok — Korlátozások — Közérdeken alapuló kényszerítő indokok — Arányosság — Közbeszerzés — Pályázati eljárásban való részvétel feltételei, valamint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság értékelése — Ajánlattevő kizárása a gazdasági és pénzügyi alkalmasságát tanúsító két különböző pénzintézettől származó igazolás bemutatásának hiánya miatt — 2004/18/EK irányelv — 47. cikk — Alkalmazhatóság)

9

2016/C 402/12

C-310/15. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. szeptember 7-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vincent Deroo-Blanquart kontra Sony Europe Limited, a Sony France SA jogutódja (Előzetes döntéshozatal — Fogyasztóvédelem — Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok — 2005/29/EK irányelv — 5. és 7. cikk — Kapcsolt ajánlat — Előre telepített szoftverekkel rendelkező számítógép értékesítése — Az árra vonatkozó lényeges információ — Megtévesztő mulasztás — A fogyasztó számára szoftverek nélküli ugyanolyan számítógéptípus beszerzésének lehetetlensége)

10

2016/C 402/13

C-459/15. P. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. szeptember 8-i ítélete – Iranian Offshore Engineering & Construction Co. kontra az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben hozott korlátozó intézkedések — Azon személyek és szervezetek jegyzéke, akikkel, illetve amelyekkel szemben a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazzák — Az iráni kormánynak való logisztikai támogatás — A felperes nevének jegyzékbe vétele)

11

2016/C 402/14

C-461/15. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. szeptember 8-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – E.ON Kraftwerke GmbH kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal — Környezet — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek az Európai Unión belüli kereskedelmi rendszere — 2003/87/EK irányelv — A kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás — 2011/278/EU határozat — A kiosztás módosítása — A 24. cikk (1) bekezdése — A létesítmény üzemeltetőjének tájékoztatási kötelezettsége — Terjedelem)

11

2016/C 402/15

C-294/16. PPU. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. július 28-i ítélete (a Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – JZ kontra Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście (Előzetes döntéshozatal — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás — Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — 2002/584/IB kerethatározat — A 26. cikk (1) bekezdése — Európai elfogatóparancs — Az átadás joghatásai — A végrehajtó tagállamban töltött fogva tartás beszámítása — A „fogva tartás” fogalma — Szabadságvesztéstől eltérő szabadságkorlátozó intézkedések — Elektronikus karkötő viselésével párosuló házi őrizet — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — A 6. és a 49. cikk)

12

2016/C 402/16

C-328/16. sz. ügy: 2016. június 1-jén benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

13

2016/C 402/17

C-376/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-556/11. sz., European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala ügyben 2016. április 27-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala által 2016. július 7-én benyújtott fellebbezés

14

2016/C 402/18

C-393/16. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2016. július 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne kontra Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

C-425/16. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2016. augusztus 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hansruedi Raimund kontra Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

C-431/16. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanyolország) által 2016. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) és Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) kontra José Blanco Marques

17

2016/C 402/21

C-462/16. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2016. augusztus 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Finanzamt Bingen-Alzey kontra Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

C-464/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-674/15. sz., Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) kontra Európai Bizottság ügyben 2016. július 20-án hozott végzése ellen a Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) által 2016. augusztus 18-án benyújtott fellebbezés

20

2016/C 402/23

C-465/16. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-276/13. sz., Growth Energy and Renewable Fuels Association kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2016. június 9-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2016. augusztus 20-án benyújtott fellebbezés

21

2016/C 402/24

C-466/16. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-277/13. sz., Marquis Energy LLC kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2016. június 9-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2016. augusztus 20-án benyújtott fellebbezés

22

 

Törvényszék

2016/C 402/25

T-220/13. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – Scuola Elementare Maria Montessori kontra Bizottság (Állami támogatások — Helyi ingatlanadó — A meghatározott célú tevékenységeket folytató, nem kereskedelmi célú jogalanyok számára nyújtott mentesség — A jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetbe foglalt változata — Az egységes helyi adó alóli mentesség — Részben az állami támogatás hiányát megállapító és részben a támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Végrehajtási intézkedéseket maga után nem vonó, rendeleti jellegű jogi aktus — Közvetlen érintettség — Elfogadhatóság — A visszatéríttetés teljes lehetetlensége — A 659/1999/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdése — Indokolási kötelezettség”)

25

2016/C 402/26

T-392/13. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – La Ferla kontra Bizottság és ECHA („REACH — Valamely anyag regisztrálását terhelő díj — A mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított kedvezmény — A vállalkozás méretére vonatkozó nyilatkozatban szereplő hiba — 2003/361/EK ajánlás — Igazgatási díjat kiszabó határozat — Információkérés — Az ECHA jogköre — Arányosság”)

25

2016/C 402/27

T-472/13. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 8-i ítélete – Lundbeck kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A citalopram gyógyszerhatóanyagot tartalmazó antidepresszáns gyógyszerek piaca — A cél általi versenykorlátozás fogalma — Potenciális verseny — Generikus gyógyszerek — Szabadalmak fennállásából eredő piacralépési akadályok — A szabadalmak jogosultja és generikusgyógyszer-gyártó vállalkozások között kötött megállapodások — Az EUMSZ 101. cikk (1) és (3) bekezdése — Téves jogalkalmazás és mérlegelési hibák — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — Jogbiztonság — Bírságok”)

26

2016/C 402/28

T-620/13. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – Marchi Industriale kontra ECHA („REACH — Valamely anyag regisztrálását terhelő díj — A mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított kedvezmény — A vállalkozás méretére vonatkozó nyilatkozatban szereplő hiba — 2003/361/EK ajánlás — Igazgatási díjat kiszabó határozat — A vállalkozás méretének meghatározása — Az ECHA jogköre — Indokolási kötelezettség”)

27

2016/C 402/29

T-695/13. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 13-i ítélete – ENAC kontra INEA („Pénzügyi támogatás — A transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén megvalósítandó közös érdekű projektek — A Bergamo-Orio al Serio repülőtér intermodális fejlesztéséről szóló tanulmány megvalósítása — A pénzügyi támogatás végső összegének meghatározása — Nem támogatható költségek — Téves jogalkalmazás — Indokolási kötelezettség”)

27

2016/C 402/30

T-80/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – PT Musim Mas kontra Tanács („Dömping — Indonéziából származó biodízel behozatala — Az ideiglenes dömpingellenes vámok végleges beszedése — Végleges dömpingellenes vámok — Védelemhez való jog — Az 1225/2009/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdése — Rendes érték — Előállítási költség”)

28

2016/C 402/31

T-111/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – Unitec Bio kontra Tanács („Dömping — Argentínából származó biodízel-behozatal — Végleges dömpingellenes vám — Megsemmisítés iránti kereset — Közvetlen érintettség — Személyében való érintettség — Elfogadhatóság — Az 1225/2009/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdése — Rendes érték — Előállítási költségek”)

29

2016/C 402/32

T-112/14–T-116/14. és T-119/14 sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – Molinos Río de la Plata és társai kontra Tanács („Dömping — Argentínából származó biodízel-behozatal — Végleges dömpingellenes vám — Megsemmisítés iránti kereset — Szakmai szervezet — Közvetlen érintettség — Személyében való érintettség — Elfogadhatóság — Az 1225/2009/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdése — Rendes érték — Előállítási költségek”)

30

2016/C 402/33

T-117/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – Cargill kontra Tanács („Dömping — Argentínából származó biodízel-behozatal — Végleges dömpingellenes vám — Megsemmisítés iránti kereset — Közvetlen érintettség — Személyében való érintettség — Elfogadhatóság — Az 1225/2009/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdése — Rendes érték — Előállítási költségek”)

31

2016/C 402/34

T-118/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – LDC Argentina kontra Tanács („Dömping — Argentínából származó biodízel-behozatal — Végleges dömpingellenes vám — Az 1225/2009/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdése — Rendes érték — Előállítási költségek”)

31

2016/C 402/35

T-120/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – PT Ciliandra Perkasa kontra Tanács („Dömping — Indonéziából származó biodízel-behozatal — Végleges dömpingellenes vám — Az 1225/2009/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdése — Rendes érték — Előállítási költségek”)

32

2016/C 402/36

T-139/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – PT Wilmar Bioenergi Indonesia és PT Wilmar Nabati Indonesia kontra Tanács („Dömping — Indonéziából származó biodízel-behozatal — Végleges dömpingellenes vám — Az 1225/2009/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdése — Rendes érték — Előállítási költségek”)

33

2016/C 402/37

T-340/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – Klyuyev kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Olyan személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó — A felperes nevének jegyzékbe vétele — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség — Jogalap — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — A jegyzékbe vétel kritériumainak be nem tartása — Nyilvánvaló értékelési hiba — A tulajdonhoz való jog — A jó hírnévhez való jog”)

34

2016/C 402/38

T-346/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – Yanukovych kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Olyan személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó — A felperes nevének jegyzékbe vétele — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség — Jogalap — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Hatáskörrel való visszaélés — A jegyzékbe vétel kritériumainak be nem tartása — Nyilvánvaló értékelési hiba — A tulajdonhoz való jog”)

35

2016/C 402/39

T-348/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – Yanukovych kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Olyan személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó — A felperes nevének jegyzékbe vétele — Indokolási kötelezettség — Jogalap — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Hatáskörrel való visszaélés — A jegyzékbe vétel kritériumainak be nem tartása — Nyilvánvaló értékelési hiba — A tulajdonhoz való jog”)

36

2016/C 402/40

T-386/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – FIH Holding és FIH Erhvervsbank kontra Bizottság („Állami támogatások — Bankszektor — A dán FIH bank számára az értékvesztett eszközeinek egy újabb leányvállalatra történő átruházása és azoknak egy, a pénzügyi stabilitásért felelős dán szervezet általi utólagos felvásárlása formájában nyújtott támogatás — A bankoknak válság időszakában nyújtott állami támogatások — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A támogatás fogalma — A magánbefektető kritériuma — A magánhitelező kritériuma — A támogatás összegének kiszámítása — Indokolási kötelezettség”)

37

2016/C 402/41

T-481/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki kontra EIT („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Tudás- és információmenedzsment-platform kifejlesztésére irányuló szolgáltatásnyújtás — Szoftverfejlesztésre és informatikai szolgáltatások rendelkezésre állásának és hatékonyságának fenntartására is irányuló szolgáltatások — Valamely ajánlattevő ajánlata első helyre történő sorolásának megtagadása — Kiválasztási szempontok — Az odaítélés szempontjai — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba — Dokumentumokhoz való hozzáférés — Szerződésen kívüli felelősség”)

37

2016/C 402/42

T-698/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Fejlesztéssel, tanulmányokkal és informatikai rendszerekkel kapcsolatos külső szolgáltatások (ESP DESIS III) — Az ajánlattevőnek a rangsorolási eljárásban való besorolása — Indokolási kötelezettség — Kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat — A szabad verseny elve — Szerződésen kívüli felelősség”)

38

2016/C 402/43

T-710/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – Herbert Smith Freehills kontra Tanács („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló irányelv elfogadását megelőző megbeszélésekre vonatkozó dokumentumok — A hozzáférés megtagadása — A jogi vélemények védelmére vonatkozó kivétel — Védelemhez való jog — Nyomós közérdek”)

39

2016/C 402/44

T-800/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – Philip Morris kontra Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló irányelv elfogadásának az előkészítő munkálatai keretében készített dokumentumok — A hozzáférés megtagadása — A jogi tanácsadás védelmére vonatkozó kivétel — A döntéshozatali eljárás védelmére vonatkozó kivétel — Védelemhez való jog — Nyomós közérdek”)

39

2016/C 402/45

T-51/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 20-i ítélete – PAN Europe kontra Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — 1367/2006/EK rendelet — A hormonháztartást zavaró anyagokra vonatkozó dokumentumok — A hozzáférés részleges megtagadása — A döntéshozatali eljárás védelmére vonatkozó kivétel — Az 1049/2001 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése”)

40

2016/C 402/46

T-91/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – AEDEC kontra Bizottság („Kutatás és technológiafejlesztés — A »Horizont 2020« kutatási és innovációs keretprogram — Pályázati felhívások a 2014-2015. évi munkaprogramok alapján — A felperes által benyújtott pályázatot nem elfogadhatónak nyilvánító bizottsági határozat — Indokolási kötelezettség — A védelemhez való jog — Arányosság — Átláthatóság — Nyilvánvaló értékelési hiba”)

41

2016/C 402/47

T-359/15 sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – Arrom Conseil kontra EUIPO – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A Roméo has a Gun by Romano Ricci európai uniós ábrás védjegy bejelentése — NINA RICCI és RICCI korábbi európai uniós szóvédjegyek — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegyek megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása — A jóhírnév megsértése — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)

41

2016/C 402/48

T-485/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 20-i ítélete – Alsharghawi kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Az Európai Unió területére való beutazás és a területén történő átutazás korlátozásainak hatálya alatt álló személyek jegyzéke — Muammar Qadhafi kabinetjének korábbi vezetőjekénti beosztás — A jogalap megválasztása — Indokolási kötelezettség — A védelemhez való jog — Az ártatlanság vélelme — Arányosság — Mozgásszabadság — A tulajdonhoz való jog — Az intézkedés megalapozottságának igazolására vonatkozó kötelezettség”)

42

2016/C 402/49

T-565/15 sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 20-i ítélete – Excalibur City kontra EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A MERLIN’S KINDERWELT európai uniós szóvédjegy bejelentése — KINDER korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Megjelölések közötti hasonlóság hiánya — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

42

2016/C 402/50

T-566/15 sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 20-i ítélete – Excalibur City kontra EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A MERLIN’S KINDERWELT európai uniós ábrás védjegy bejelentése — KINDER korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Megjelölések közötti hasonlóság hiánya — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

43

2016/C 402/51

T-633/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – JT International kontra EUIPO – Habanos (PUSH) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A PUSH európai uniós szóvédjegy bejelentése — A korábbi PUNCH benelux, valamint nemzeti szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk azonossága — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

44

2016/C 402/52

T-384/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 13-i végzése – EDF Luminus kontra Parlament („Választottbírósági kikötés — A CNT[2009] 137. sz. villamosenergia-szolgáltatási szerződés — A felperes által a Brüsszel fővárosi régiónak fizetett és a Parlament rendelkezésére tartott teljesítmény alapján kiszámított regionális hozzájárulásnak a Parlament általi megfizetése — Szerződéses kötelezettség hiánya — Az alkalmazandó nemzeti jogszabályi rendelkezésekből eredő kötelezettség hiánya”)

44

2016/C 402/53

T-511/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. augusztus 30-i végzése – Fontem Holdings 4 kontra EUIPO (BLU ECIGS) („Európai uniós védjegy — A védjegybejelentési kérelem visszavonása — Okafogyottság”)

45

2016/C 402/54

T-544/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 13-i végzése – Terna kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Közös érdekű uniós projektek — Uniós pénzügyi támogatás két projektben a transzeurópai energetikai hálózatok területén — Az eredetileg odaítélt pénzügyi támogatás csökkentése a könyvvizsgálatot követően — Előkészítő aktus — Keresettel nem megtámadható jogi aktus — Elfogadhatatlanság”)

46

2016/C 402/55

T-584/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – POA kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Oltalom alatt álló eredetmegjelölés lajstromozása iránti kérelem (»Halloumi« vagy »Hellim«) — Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján az oltalom alatt álló eredetmegjelölés bejegyzése iránti kérelemnek a Hivatalos Lap C sorozatában való közzétételére vonatkozó határozat — Előkészítő aktus — Keresettel nem megtámadható jogi aktus — Elfogadhatatlanság”)

46

2016/C 402/56

T-366/16. sz. ügy: 2016. július 12-én benyújtott kereset – Gaki kontra Europol

47

2016/C 402/57

T-476/16. sz. ügy: 2016. augusztus 25-én benyújtott kereset – Adama Agriculture és Adama France kontra Bizottság

48

2016/C 402/58

T-477/16. sz. ügy: 2016. augusztus 26-án benyújtott kereset – Epsilon International kontra Bizottság

49

2016/C 402/59

T-480/16. sz. ügy: 2016. augusztus 30-án benyújtott kereset – Lidl Stiftung kontra EUIPO – Amedei (For you)

50

2016/C 402/60

T-620/16. sz. ügy: 2016. augusztus 30-án benyújtott kereset – The Logistical Approach kontra EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

T-625/16. sz. ügy: 2016. szeptember 2-án benyújtott kereset – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej kontra ECHA

51

2016/C 402/62

T-629/16. sz. ügy: 2016. szeptember 1-jén benyújtott kereset – Shoe Branding Europe kontra EUIPO – adidas (két párhuzamos csík ábrázolása egy cipőn)

53

2016/C 402/63

T-630/16. sz. ügy: 2016. szeptember 5-én benyújtott kereset – Dehtochema Bitumat kontra Európai Vegyianyag-ügynökség

53

2016/C 402/64

T-644/16. sz. ügy: 2016. szeptember 9-én benyújtott kereset – ClientEarth kontra Bizottság

54

2016/C 402/65

T-645/16. sz. ügy: 2016. szeptember 7-én benyújtott kereset – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank kontra SRB

55

2016/C 402/66

T-648/16. sz. ügy: 2016. szeptember 13-án benyújtott kereset – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret kontra EUIPO – Zaharieva (BOBO cornet)

56

2016/C 402/67

T-649/16. sz. ügy: 2016. szeptember 12-én benyújtott kereset – Bernaldo de Quirós kontra Bizottság

57

2016/C 402/68

T-650/16. sz. ügy: 2016. szeptember 7-én benyújtott kereset – LG Electronics kontra EUIPO (QD)

58

2016/C 402/69

T-656/16. sz. ügy: 2016. szeptember 12-én benyújtott kereset – PM kontra ECHA

58

2016/C 402/70

T-659/16. sz. ügy: 2016. szeptember 16-án benyújtott kereset – LG Electronics kontra EUIPO (Second Display)

59

2016/C 402/71

T-661/16. sz. ügy: 2016. szeptember 19-én benyújtott kereset – Credito Fondario kontra Egységes Szanálási Testület

59

2016/C 402/72

T-665/16. sz. ügy: 2016. szeptember 16-án benyújtott kereset – Cinkciarz.pl kontra EUIPO (€$)

61


HU

 

Top