Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:314:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 314, 2016. augusztus 29.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 314

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

59. évfolyam
2016. augusztus 29.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2016/C 314/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2016/C 314/02

C-540/14. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. június 22-i ítélete – DK Recycling und Roheisen GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Környezet — 2003/87/EK irányelv — 10a. cikk — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — A kibocsátási egységek 2013. évtől kezdődő, harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó átmeneti szabályok — 2011/278/EU határozat — A Németországi Szövetségi Köztársaság által benyújtott nemzeti végrehajtási intézkedések — Egyes létesítmények esetében az ingyenesen kiosztandó kibocsátási egységekben részesülő létesítmények listájára való felvétel megtagadása — A „túlzott nehézségekkel” jellemzett esetekre vonatkozó rendelkezés — Bizottsági végrehajtási hatáskörök)

2

2016/C 314/03

C-557/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2016. június 22-i ítélete – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 91/271/EGK irányelv — A települési szennyvíz kezelése — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — A végrehajtás elmaradása — Az EUMSZ 260. cikk (2) bekezdése — Pénzügyi szankciók — Átalányösszeg és kényszerítő bírság)

2

2016/C 314/04

C-11/15. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. június 22-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Odvolací finanční ředitelství kontra Český rozhlas (Előzetes döntéshozatal — 77/388/EGK hatodik irányelv — Hozzáadottérték-adó — A 2. cikk (1) bekezdése — Ellenszolgáltatás fejében teljesített szolgáltatásnyújtások — Fogalom — Közcélú rádiós műsorszolgáltatás — Jogszabályban előírt kötelező díj általi finanszírozás)

3

2016/C 314/05

C-15/15. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2016. június 21-i ítélete (a Rechtbank van Koophandel te Gent [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – New Valmar BVBA kontra Global Pharmacies Partner Health Srl (Előzetes döntéshozatal — Áruk szabad mozgása — A kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések tilalma — EUMSZ 35. cikk — A Belga Királyság holland nyelvű régiójában letelepedett társaság — A számlák holland nyelven való szövegezését feltétlen semmisség terhe mellett előíró szabályozás — Határokon átnyúló jellegű forgalmazási szerződés — Korlátozás — Igazolás — Az arányosság hiánya)

4

2016/C 314/06

C-207/15. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. június 22-i ítélete – Nissan Jidosha KK kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — A „CVTC” elemet tartalmazó ábrás védjegy — A védjegy árujegyzékében szereplő áruk vagy szolgáltatások egy része tekintetében benyújtott megújítási kérelmek — További határidő — 207/2009/EK rendelet — 47. cikk — A jogbiztonság elve)

4

2016/C 314/07

C-255/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2016. június 22-i ítélete (az Amtsgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Steef Mennens kontra Emirates Direktion für Deutschland (Előzetes döntéshozatal — Légi közlekedés — 261/2004/EK rendelet — A 2. cikk f) pontja és a 10. cikk (2) bekezdése — A jegy árának részleges visszatérítése az utas valamely légi járaton alacsonyabb osztályon történő elhelyezése esetén — A „jegy” és a „jegy árának” fogalma — Az utas részére járó visszatérítés kiszámítása)

5

2016/C 314/08

C-267/15. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2016. június 22-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gemeente Woerden kontra Staatsecretaris van Financiën (Előzetes döntéshozatal — Hozzáadottérték-adó — Előzetesen felszámított adó — Levonás)

6

2016/C 314/09

C-280/15. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2016. június 22-i ítélete (a Harju Maakohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Irina Nikolajeva kontra Multi Protect OÜ (Előzetes döntéshozatal — Európai uniós védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 9. cikk (3) bekezdése és a 102. cikk (1) bekezdése — Az európai uniós védjegybíróságok arra vonatkozó kötelezettsége, hogy harmadik személyeket a védjegybitorlástól eltiltó végzést hozzanak — Az ilyen végzés meghozatala iránti kérelem hiánya — A „nyomós ok” fogalma, amely alapján el lehet tekinteni az ilyen eltiltástól — A „megfelelő összegű kártérítés” fogalma olyan tények esetében, melyekre az európai uniós védjegybejelentés meghirdetését követően és a védjegy lajstromozásának meghirdetését megelőzően került sor)

6

2016/C 314/10

C-419/15. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2016. június 22-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Thomas Philipps GmbH & Co. KG kontra Grüne Welle Vertriebs GmbH (Előzetes döntéshozatal — Szellemi tulajdon — Közösségi formatervezési minták — 6/2002/EK rendelet — 32. és 33. cikk — Hasznosítási engedély — Közösségi formatervezésiminta-oltalmi lajstrom — A hasznosító joga arra, hogy bitorlás miatti igényét annak ellenére érvényesítse, hogy a hasznosítási engedélyt nem jegyezték be a lajstromba — A hasznosító joga arra, hogy bitorlás miatti igényét a saját kárának megtérítése érdekében érvényesítse)

7

2016/C 314/11

C-611/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-426/13. sz., L’Oréal SA kontra EUIPO ügyben 2015. szeptember 23-án hozott ítélete ellen a L’Oréal SA által 2015. november 19-én benyújtott fellebbezés

8

2016/C 314/12

C-639/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-720/13. sz., Gat Microencapsulation kontra EUIPO ügyben 2015. szeptember 30-án hozott ítélete ellen a Gat Microencapsulation GmbH (korábban Gat Microencapsulation AG) által 2015. december 1-jén benyújtott fellebbezés

8

2016/C 314/13

C-275/16. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2016. május 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Comune di Balzola és társai kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8

2016/C 314/14

C-282/16. sz. ügy: A Handelsgericht Wien (Ausztria) által 2016. május 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RMF Financial Holdings Sàrl kontra Heta Asset Resolution AG

9

2016/C 314/15

C-297/16. sz. ügy: A Curtea de Apel București (Románia) által 2016. május 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Colegiul Medicilor Veterinari din România kontra Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

10

2016/C 314/16

C-298/16. sz. ügy: A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2016. május 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Teodor Ispas, Anduța Ispas kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

11

2016/C 314/17

C-310/16. sz. ügy: A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2016. május 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Petar Dzivev elleni büntetőeljárás

11

2016/C 314/18

C-368/16. sz. ügy: A Højesteret (Dánia) által 2016. július 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Assens Havn kontra Navigators Management (UK) Limited

13

2016/C 314/19

C-377/16. sz. ügy: 2016. július 7-én benyújtott kereset – Spanyol Királyság kontra Európai Parlament

13

2016/C 314/20

C-380/16. sz. ügy: 2016. július 8-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

14

2016/C 314/21

C-384/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-310/15. sz., European Union Copper Task Force kontra Európai Bizottság ügyben 2016. április 27-én hozott végzése ellen a European Union Copper Task Force által 2016. július 11-én benyújtott fellebbezés

15

2016/C 314/22

C-388/16. sz. ügy: 2016. július 13-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

16

 

Törvényszék

2016/C 314/23

T-146/09. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2016. július 14-i ítélete – Parker Hannifin Manufacturing és Parker-Hannifin kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A tengeri tömlők európai piaca — Árrögzítésre, piacfelosztásra és kereskedelmi szempontból érzékeny információk cseréjére irányuló megállapodások — A jogsértő magatartás betudhatósága — A gazdasági folytonosság elve — A személyes felelősség elve — Bírságok — Súlyosító körülmények — Irányítói szerep — 10 %-os felső határ — Korlátlan felülvizsgálat”)

17

2016/C 314/24

T-143/12. sz. ügy: A Törvényszék 2016. július 14-i ítélete – Németország kontra Bizottság („Állami támogatások — Postai ágazat — A Deutsche Post alkalmazottjainak egy részét érintő, a versenyben nem szokásos bérköltségek és szociális kiadások támogatásokkal és árszabályozás alá eső szolgáltatások díjából származó bevételekből történő finanszírozása — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Az előny fogalma — A »Combus«-ítélet — Gazdasági és szelektív előny fennállásának bizonyítása — Hiány”)

18

2016/C 314/25

T-99/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. július 14-i ítélete – Alesa kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — műszaki segítségnyújtás szolgáltatás nyújtása a kínai hatóságok számára a »Fenntartható urbanizáció, Európa-Kína ökovárosok kapcsolata — (EC-LINK)« projekt keretében — Tárgyalásos eljárás — A 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 66. cikkének (1) bekezdése — Átláthatóság — Egyenlő bánásmód — Szerződésen kívüli felelősség”)

18

2016/C 314/26

T-266/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. július 18-i ítélete –Argus Security Projects kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziója keretében biztonsági szolgáltatások nyújtása — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződés más ajánlattevőnek történő odaítélése — Indokolási kötelezettség”)

19

2016/C 314/27

T-742/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. július 19-i ítélete – Alpha Calcit kontra EUIPO – Materis Paints Italia (CALCILITE) („Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — CALCILITE európai uniós ábrás védjegy — Calcilit korábbi európai uniós szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja — Érintett vásárlóközönség — A szóban forgó áruk esetében közös vásárlóközönség”)

20

2016/C 314/28

T-26/15. P. sz. ügy: A Törvényszék 2016. július 5-i ítélete – Bizottság kontra Hristov („Fellebbezés — Közszolgálat — Kinevezés — Szabályozó ügynökség ügyvezető igazgatójának kiválasztási és kinevezési eljárása — EMA — Előválogató bizottság általi előválogatás — Az EMA igazgatótanácsa általi kinevezés — Az előválogató bizottság összetétele — Az előválogató bizottsági tagság és az EMA igazgatótanácsi tagság halmozása — Pártatlanság”)

20

2016/C 314/29

T-27/15. P. sz. ügy: A Törvényszék 2016. július 5-i ítélete –EMA kontra Hristov („Fellebbezés — Közszolgálat — Kinevezés — Szabályozó ügynökség ügyvezető igazgatójának kiválasztási és kinevezési eljárása — EMA — Előválogató bizottság általi előválogatás — Az EMA igazgatótanácsa általi kinevezés — Az előválogató bizottság összetétele — Az előválogató bizottsági tagság és az EMA igazgatótanácsi tagság halmozása — Pártatlanság”)

21

2016/C 314/30

T-429/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. július 14-i ítélete – Monster Energy kontra EUIPO – Mad Catz Interactive (MAD CATZ) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — MAD CATZ európai uniós ábrás védjegybejelentés — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

22

2016/C 314/31

T-491/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. július 14-i ítélete – Volkswagen kontra EUIPO (ConnectedWork) („Európai uniós védjegy — A ConnectedWork európai uniós szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 75. cikke — Indokolási kötelezettség”)

23

2016/C 314/32

T-567/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. július 14-i ítélete – Monster Energy kontra EUIPO – Mad Catz Interactive (Négy fehér csíkot magában foglaló fekete négyzet ábrázolása) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Négy fehér csíkot magában foglaló fekete négyzetet ábrázoló európai uniós ábrás védjegybejelentés — Három függőlegesen elhelyezkedő karmot ábrázoló korábbi európai uniós ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

23

2016/C 314/33

T-732/15. R. II. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2016. június 13-i végzése – ICA Laboratories és társai kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Környezetvédelem — Fogyasztóvédelem — A guazatin maradékanyag-határértékének meghatározásáról szóló rendelet — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Újabb kérelem — Új tények hiánya — A sürgősség hiánya”)

24

2016/C 314/34

T-300/16. sz. ügy: 2016. június 13-án benyújtott kereset – Jindal Saw és Jindal Saw Italia kontra Bizottság

24

2016/C 314/35

T-301/16. sz. ügy: 2016. június 13-án benyújtott kereset – Jindal Saw és Jindal Saw Italia kontra Bizottság

25

2016/C 314/36

T-325/16. sz. ügy: 2016. június 24-én benyújtott kereset – České dráhy kontra Bizottság

26

2016/C 314/37

T-329/16. sz. ügy: 2016. június 21-én benyújtott kereset – Bristol-Meyers Squibb Pharma kontra Bizottság és EMA

27

2016/C 314/38

T-339/16. sz. ügy: 2016. június 26-án benyújtott kereset – Ville de Paris kontra Bizottság

27

2016/C 314/39

T-344/16. sz. ügy: 2016. június 27-én benyújtott kereset –Blackmore kontra EUIPO – Paice (DEEP PURPLE)

28

2016/C 314/40

T-345/16. sz. ügy: 2016. június 27-én benyújtott kereset – Blackmore kontra EUIPO – Paice (DEEP PURPLE)

29

2016/C 314/41

T-352/16. sz. ügy: 2016. június 29-én benyújtott kereset – Ville de Bruxelles kontra Bizottság

30

2016/C 314/42

T-353/16. sz. ügy: 2016. június 28-án benyújtott kereset – European Social Enterprise Law Association kontra EUIPO (EUROPEAN SOCIAL ENTERPRISE LAW ASSOCIATION)

31

2016/C 314/43

T-361/16. sz. ügy: 2016. július 4-én benyújtott kereset – TBWA\London kontra EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

31

2016/C 314/44

T-362/16. sz. ügy: 2016. június 29-én benyújtott kereset – Tillotts Pharma kontra EUIPO – Ferring (XENASA)

32

2016/C 314/45

T-369/16. sz. ügy: 2016. július 13-án benyújtott kereset – Luciad kontra Bizottság

33

2016/C 314/46

T-372/16. sz. ügy: 2016. július 11-én benyújtott kereset – Bammer kontra EUIPO – mydays (Männerspielplatz)

34

2016/C 314/47

T-456/12. sz. ügy: A Törvényszék 2016. június 10-i végzése – British Telecommunications kontra Bizottság

35

2016/C 314/48

T-460/12. sz. ügy: A Törvényszék 2016. június 10-i végzése – Virgin Media kontra Bizottság

35

2016/C 314/49

T-176/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. június 16-i végzése – Golparvar kontra Tanács

35


HU

 

Top