Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:287:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 287, 2016. augusztus 8.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 287

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

59. évfolyam
2016. augusztus 8.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2016/C 287/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2016/C 287/02

C-205/14. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. június 2-i ítélete – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Légi közlekedés — 95/93/EGK rendelet — Az Európai Unió repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás — A 4. cikk (2) bekezdése — A koordinátor függetlensége — Az „érdekelt fél” fogalma — Repülőtér-irányító szerv — Funkcionális elkülönítés — Finanszírozási rendszer)

2

2016/C 287/03

C-226/14. és C-228/14. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2016. június 2-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg. [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Eurogate Distribution GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-226/14), DHL Hub Leipzig GmbH kontra Hauptzollamt Braunschweig (C-228/14) (Előzetes döntéshozatal — Hozzáadottérték-adó — Vámraktározási eljárás — Külső árutovábbítási eljárás — Vámtartozás keletkezése kötelezettség nemteljesítése miatt — A hozzáadottérték-adó felszámíthatósága)

2

2016/C 287/04

C-233/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. június 2-i ítélete – Európai Bizottság kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — EUMSZ 18. cikk, EUMSZ 20. cikk és EUMSZ 21. cikk — Uniós polgárság — A szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog — Állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés — A belföldi diákoknak biztosított utazási kedvezmény — 2004/38/EK irányelv — A 24. cikk (2) bekezdése — Az egyenlő bánásmód elvétől való eltérés — Tanulmányi ösztöndíj vagy diákhitel formájában nyújtott megélhetési támogatás — Terjedelem — A keresetlevél alaki követelményei — A kifogások összefüggő ismertetése)

3

2016/C 287/05

C-252/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. június 2-i ítélete (a Högsta förvaltningsdomstolen [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pensioenfonds Metaal en Techniek kontra Skatteverket (Előzetes döntéshozatal — A tőke szabad mozgása — EUMSZ 63. cikk — A nyugdíjalapok jövedelmének adózása — A belföldi illetőségű nyugdíjalapok és a külföldi illetőségű nyugdíjalapok közötti eltérő bánásmód — A belföldi illetőségű nyugdíjalapok fiktív hozam alapján számított átalányadózása — A külföldi illetőségű nyugdíjalapok számára fizetett osztalékokból származó jövedelemből levont forrásadó — Összehasonlíthatóság)

4

2016/C 287/06

C-355/14. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. június 2-i ítélete (az Аdministrativen sad –Pleven [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Polihim-SS” EOOD kontra Nachalnik na Mitnitsa Svishtov (Előzetes döntéshozatal — Közvetett adók — Jövedéki adók — 2008/118/EK irányelv — A jövedéki adó felszámíthatósága — A 7. cikk (2) bekezdése — „Jövedéki termék adófelfüggesztés alóli kikerülésének” fogalma — Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása — 2003/96/EK irányelv — A 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Energiatermékek villamos energia előállításához történő felhasználása — Adóraktárban lévő energiatermékek köztes vevő által történő vétele és viszonteladása — Energiatermékek valamely gazdasági szereplő részére villamos energia előállítása céljából történő közvetlen értékesítése — Az adódokumentumokban a köztes vevőnek a termékek „címzettjeként” történő feltüntetése — A nemzeti jog jövedéki adó alóli mentességre vonatkozó követelményeinek megsértése — Az adómentesség elutasítása — A termékek jövedéki adó alóli mentességet lehetővé tevő körülmények között történő felhasználásának bizonyítéka — Arányosság)

5

2016/C 287/07

C-410/14. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. június 2-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Dr. Falk Pharma GmbH kontra DAK-Gesundheit (Előzetes döntéshozatal — Közbeszerzési szerződés — 2004/18/EK irányelv — Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja — A „közbeszerzési szerződés” fogalma — Árubeszerzési rendszer, amelyet az előzetesen meghatározott feltételeket teljesítő összes gazdasági szereplő mint beszállító engedélyezése jellemez — Az általános társadalombiztosítási rendszer keretében megtéríthető gyógyszerek szállítása — Egészségbiztosítási pénztár, és minden olyan, meghatározott hatóanyag-alapú gyógyszerek beszállítója által kötött megállapodás, amely elfogadja az eladási árra vonatkozó, előre meghatározott mértékű engedményt — A főszabály szerint azon gazdasági szereplő által forgalmazott, megtéríthető gyógyszernek, amely nem kötött ilyen megállapodást, az azon gazdasági szereplő által fogalmazott, ugyanilyen típusú gyógyszerrel való helyettesítését előíró szabályozás, amely ilyen megállapodást kötött)

6

2016/C 287/08

C-418/14. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. június 2-i ítélete (a Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna kontra Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu (Előzetes döntéshozatal — Jövedéki adók — 2003/96/EK irányelv — Az üzemanyagok és a tüzelőanyagok esetében megkülönbözetett jövedékiadó-mértékek — A tüzelőanyagok adómértékének alkalmazási feltétele — Azon nyilatkozatok havi jegyzékének a benyújtása, amelyek alapján a vásárolt termékeket fűtési célra szánják — Az üzemanyagok esetében előírt jövedékiadó-mértéknek az e jegyzék benyújtásának az elmulasztása esetén történő alkalmazása — Az arányosság elve)

7

2016/C 287/09

C-438/14. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2016. június 2-i ítélete (az Amtsgericht Karlsruhe [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff kontra Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe (Előzetes döntéshozatal — Uniós polgárság — EUMSZ 21. cikk — A tagállamokban való mozgás és tartózkodás szabadsága — A kiváltságok eltörléséről és új nemesi címek adományozásának tilalmáról szóló tagállami törvény — Az említett állam nagykorú állampolgárának olyan másik államban való szokásos tartózkodása alatt szerzett vezetékneve, amelynek e személy szintén állampolgára — Nemesi névelemeket tartalmazó családi név — Az első tagállamban lévő tartózkodási hely — A második tagállamban szerzett családi név anyakönyvbe való bejegyzésének az első tagállam hatóságai által történő megtagadása — Igazolás — Közrend — A német jog alapelveivel való összeegyeztethetetlenség)

8

2016/C 287/10

C-27/15. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. június 2-i ítélete (a Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pippo Pizzo kontra CRGT Srl (Előzetes döntéshozatal — Közbeszerzési szerződések — 2004/18/EK irányelv — Közbeszerzési eljárásban való részvétel — A szükséges követelmények teljesítése érdekében más vállalkozások kapacitásaira való hivatkozás lehetősége — Nem egyértelműen előírt hozzájárulás megfizetésének hiánya — Kizárás a közbeszerzési eljárásból, a mulasztás orvoslásának lehetősége nélkül)

8

2016/C 287/11

C-31/15 P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. június 2-i ítélete – Photo USA Electronic Graphic, Inc. kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Ancàp SpA, Cerame-Unie AISBL, Confindustria Ceramica, Verband der Keramischen Industrie eV (Fellebbezés — Dömping — 412/2013/EU végrehajtási rendelet — Kínából származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatala — Végleges dömpingellenes vám)

9

2016/C 287/12

C-81/15. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. június 2-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kapnoviomichania Karelia AE kontra Ypourgos Oikonomikon (Előzetes döntéshozatal — Adózás — A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések — 92/12/EGK irányelv — Jövedékiadó-felfüggesztéssel szállított dohánygyártmányok — Az adóraktári engedélyes felelőssége — A tagállamok azon lehetősége, hogy a csempészet elkövetőivel szemben kiszabott pénzbüntetéseknek megfelelő összegek megfizetése tekintetében megállapítsák az adóraktári engedélyes egyetemleges felelősségét — Az arányosság és a jogbiztonság elve)

10

2016/C 287/13

C-117/15. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2016. május 31-i ítélete (a Landgericht Köln [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH kontra Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA) (Előzetes döntéshozatal — Szellemi tulajdon — Szerzői jog és szomszédos jogok — 2001/29/EK irányelv — A 3. cikk (1) bekezdése — 2006/115/EK irányelv — A 8. cikk (2) bekezdése — A „nyilvánossághoz közvetítés” fogalma — Televíziókészülékek elhelyezése rehabilitációs központ üzemeltetője által a páciensei számára televíziós műsorok vétele céljából)

10

2016/C 287/14

C-122/15. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. június 2-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – C által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal — Szociálpolitika — Az egyenlő bánásmód és az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — 2000/78/EK irányelv — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — 2., 3. és 6. cikk — Életkoron alapuló eltérő bánásmód — Nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a nyugdíjból származó jövedelmet bizonyos helyzetekben magasabb adó terheli, mint a kereső tevékenységből származó jövedelmet — A 2000/78 irányelv hatálya — Az Európai Unió hatásköre a közvetlen adózás területén)

11

2016/C 287/15

C-241/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2016. június 1-jei ítélete (a Curtea de Apel Cluj [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj kontra Niculaie Aurel Bob-Dogi (Előzetes döntéshozatal — Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — 2002/584/IB kerethatározat — Európai elfogatóparancs — A 8. cikk (1) bekezdésének c) pontja — Az európai elfogatóparancsnak az „elfogatóparancs” rendelkezésre állásával kapcsolatos információkkal való kiegészítésére vonatkozó kötelezettség — Az európai elfogatóparancsot megelőző és attól elkülönült nemzeti elfogatóparancs hiánya — Következmény)

12

2016/C 287/16

C-263/15. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. június 2-i ítélete (a Kúria [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV) (Előzetes döntéshozatal — Adózás — Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — A 9. cikk (1) bekezdése — Az „adóalany” és a „gazdasági tevékenység” fogalma — A 24. cikk (1) bekezdése — A „szolgáltatásnyújtás” fogalma — Mezőgazdasági létesítmények — Vízelvezető rendszer nonprofit gazdasági társaság által történő építése és üzemeltetése — A létesítmények állami támogatásokon és európai uniós támogatásokon keresztüli finanszírozásának hatása)

12

2016/C 287/17

C-229/16. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2016. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ministério da Saúde, Administracao Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. kontra João Carlos Lombo Silva Cordeiro

13

2016/C 287/18

C-296/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-100/15. sz., Dextro Energy GmbH & Co. KG kontra Európai Bizottság ügyben 2016. március 16-án hozott ítélete ellen a Dextro Energy GmbH & Co. KG által 2016. május 25-én benyújtott fellebbezés

14

2016/C 287/19

C-303/16. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2016. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Solar Electric Martinique kontra Ministre des finances et des comptes publics

16

2016/C 287/20

C-314/16. sz. ügy: 2016. június 1-jén benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság

16

 

Törvényszék

2016/C 287/21

T-208/13. sz. ügy: A Törvényszék 2016. június 28-i ítélete – Portugal Telecom kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A portugál és a spanyol távközlési piac — A Vivo brazil mobiltelefon-szolgáltatóban a Portugal Telecomot megillető részesedés Telefónica általi megszerzéséről szóló szerződésbe illesztett, az ibériai piacra vonatkozó versenytilalmi kikötés — Az »a jogszabályok által megengedett mértékben« fordulatból eredő jogi biztosíték — Indokolási kötelezettség — Cél általi jogsértés — Járulékos korlátozás — Potenciális verseny — Hatás általi jogsértés — A bírság összegének kiszámítása — Tanúk kihallgatása iránti kérelem”)

18

2016/C 287/22

T-216/13. sz. ügy: A Törvényszék 2016. június 28-i ítélete – Telefónica kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A portugál és a spanyol távközlési piac — A Vivo brazil mobiltelefon-szolgáltatóban a Portugal Telecomot megillető részesedés Telefónica általi megszerzéséről szóló szerződésbe illesztett, az ibériai piacra vonatkozó versenytilalmi kikötés — Az »a jogszabályok által megengedett mértékben« fordulatból eredő jogi biztosíték — Cél általi jogsértés — Járulékos korlátozás — A felperes magatartásának önállósága — Potenciális verseny — Hatás általi jogsértés — A bírság összegének kiszámítása — Tanúk kihallgatása iránti kérelem”)

19

2016/C 287/23

T-652/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. június 28-i ítélete – AF Steelcase kontra EUIPO („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Az EUIPO épületeibe szánt bútorok és berendezési tárgyak szállítása és összeszerelése — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Megsemmisítés iránti kérelem — Odaítélő határozat — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság — Indokolási kötelezettség — A megfelelő ügyintézés elve — Arányosság — Az ajánlatok kizárásának rendszere — Szerződésen kívüli felelősség — Vagyoni kár — Nem vagyoni kár”)

19

2016/C 287/24

T-656/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. június 28-i ítélete – Peri kontra EUIPO (Egy zsaluretesz formája) („Európai uniós védjegy — Európai uniós térbeli védjegy bejelentése — Egy zsaluretesz formája — Feltétlen kizáró ok — Kizárólag az árunak valamely műszaki hatás eléréséhez szükséges formájából álló megjelölés — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja”)

20

2016/C 287/25

T-727/14. és T-728/14. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2016. június 29-i ítélete – Universal Protein Supplements kontra EUIPO – H Young Holdings (animal) („Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — Az animal európai uniós ábrás védjegyek — A korábbi lajstromozatlan ANIMAL nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A nemzeti jog EUIPO általi alkalmazása — A 207/2009/EK rendelet 53. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 8. cikkének (4) bekezdése — A törlési kérelem alapjaként hivatkozott joggal kapcsolatos pontosítások — A 2868/95/EK rendelet 37. szabálya b) pontjának ii alpontja”)

21

2016/C 287/26

T-134/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. június 28-i ítélete – salesforce.com kontra EUIPO (SOCIAL.COM) („Európai uniós védjegy — A SOCIAL.COM európai uniós szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”)

21

2016/C 287/27

T-409/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. június 22-i végzése – Marcuccio kontra Európai Unió (Kártérítési kereset — A Törvényszék felhívásaira való válaszadással felhagyó fél — Okafogyottság)

22

2016/C 287/28

T-252/16. sz. ügy: 2016. május 17-én benyújtott kereset – Cleversafe kontra EUIPO (Beyond Scale)

23

2016/C 287/29

T-253/16. sz. ügy: 2016. május 17-én benyújtott kereset – Cleversafe kontra EUIPO (Storage Beyond Scale)

23

2016/C 287/30

T-264/16. sz. ügy: 2016. május 27-én benyújtott kereset – Korea National Insurance kontra Tanács és Bizottság

24

2016/C 287/31

T-267/16. sz. ügy: 2016. május 27-én benyújtott kereset – Tarmac Trading kontra Bizottság

25

2016/C 287/32

T-305/16. sz. ügy: 2016. június 14-én benyújtott kereset – Lidl Stiftung kontra EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE)

26

2016/C 287/33

T-308/16. sz. ügy: 2016. június 13-án benyújtott kereset – Marsh kontra EUIPO (ClaimsExcellence)

27

2016/C 287/34

T-313/16. sz. ügy: 2016. június 21-én benyújtott kereset – Grupo Riberebro Integral és Riberebro Integral kontra Bizottság

28

2016/C 287/35

T-315/16. sz. ügy: 2016. június 20-án benyújtott kereset – Tamasu Butterfly Europa kontra EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly)

29

2016/C 287/36

T-316/16. sz. ügy: 2016. június 21-én benyújtott kereset – Moravia Consulting kontra EUIPO – Citizens Systems Europe (SDC-554S)

30

2016/C 287/37

T-317/16. sz. ügy: 2016. június 21-én benyújtott kereset – Moravia Consulting kontra EUIPO – Citizens Systems Europe (SDC-888TII RU)

31

2016/C 287/38

T-318/16. sz. ügy: 2016. június 21-én benyújtott kereset – Moravia Consulting kontra EUIPO – Citizens Systems Europe (SDC-444S)

31

2016/C 287/39

T-326/16. sz. ügy: 2016. június 20-án benyújtott kereset – Bundesverband Deutsche Tafel kontra EUIPO – Tiertafel Deutschland (Tafel)

32

2016/C 287/40

T-327/16. sz. ügy: 2016. június 24-én benyújtott kereset – Aldi Einkauf kontra EUIPO – Fratelli Polli (ANTICO CASALE)

33

2016/C 287/41

T-341/16. sz. ügy: 2016. június 29-én benyújtott kereset – De Masi kontra Bizottság

34

 

Közszolgálati Törvényszék

2016/C 287/42

F-40/15. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2016. június 28-i ítélete – FV kontra Tanács (Közszolgálat — Értékelés — Értékelő jelentés — Az eljáráshoz fűződő érdek — Az analitikus megjegyzések kedvezőtlenebbé válása — Az értékelésekért felelős bizottsághoz fordulás — Az általános értékelést nem érintő megállapításoknak a második értékelő általi módosítása — Nyilvánvaló értékelési hiba — Indokolási kötelezettség — Gondoskodási kötelezettség)

35

2016/C 287/43

F-118/15. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2016. június 28-i ítélete – Kotula kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — A személyzeti szabályzat 45. cikke — 2014. évi előléptetési időszak — A személyzeti szabályzat 45. cikkének általános végrehajtási rendelkezései — A főigazgatók és a szolgálatvezetők által előléptetésre javasolt tisztviselők listája — A felperes nevének kihagyása — Intézményközi áthelyezés — A korábbi intézmény által készített értékelő jelentések figyelembevétele — Az előléptetésre javasolt tisztviselők listájának az előléptetési vegyes bizottság előtti vitatásának lehetősége — Az előléptethető tisztviselők érdemeinek összehasonlító vizsgálata)

35

2016/C 287/44

F-142/11. RENV sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2016. június 24-i végzése – Simpson kontra Tanács (Közszolgálat — Hatályon kívül helyezést követően visszautalás a Közszolgálati Törvényszék elé — Tisztviselők — Besorolási fokozatban való előlépés — A felperesnek az AD 9 versenyvizsgán való sikeres szereplését követő AD 9 besorolási fokozatba történő besorolását mellőző határozat — Indokolási kötelezettség — Egyenlő bánásmód — Nyilvánvaló értékelési hiba — Az eljárási szabályzat 81. cikke — Nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

36

2016/C 287/45

F-22/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2016. június 27-i végzése – Gyarmathy kontra EMCDDA

37

2016/C 287/46

F-115/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2016. június 28-i végzése – Loquerie kontra Bizottság

37

2016/C 287/47

F-57/15. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2016. június 28-i végzése – Loquerie kontra Bizottság

37


HU

 

Top