Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:243:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 243, 2016. július 4.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 243

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

59. évfolyam
2016. július 4.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2016/C 243/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1

 

Törvényszék

2016/C 243/02

A bírák tanácsokba történő beosztása

2


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2016/C 243/03

C-128/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. április 28-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Staatssecretaris van Financiën kontra Het Oudeland Beheer BV (Előzetes döntéshozatal — Adózás — Héa — Adóköteles ügyletek — A „vállalkozás keretében” szerzett termékek vállalkozási célú felhasználása — Ellenszolgáltatás fejében teljesített értékesítésnek minősítés — Adóalap)

5

2016/C 243/04

C-191/14., C-192/14., C-295/14., C-389/14. és C-391/14–C-393/14. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2016. április 28-i ítélete (a Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, a Raad van State és a Tribunale amministrativo regionale per il Lazio [Ausztria, Hollandia, illetve Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) –Borealis Polyolefine GmbH kontra Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-191/14), OMV Refining & Marketing GmbH kontra Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-192/14), DOW Benelux BV és társai kontra Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (C-295/14), Esso Italiana Srl, Eni SpA, Linde Gas Italia Srl kontra Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-389/14), Api Raffineria di Ancona SpA kontra Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-391/14), Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA kontra Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-392/14), Dalmine SpA kontra Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-393/14) (Előzetes döntéshozatal — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek a kereskedelmi rendszere az Európai Unióban — 2003/87/EK irányelv — A 10a. cikk (5) bekezdése — A kibocsátási egységek kiosztásának módszere — Kibocsátási egységek ingyenes kiosztása — Az egységes, ágazatközi korrekciós tényező kiszámításának módja — 2011/278/EU határozat — A 15. cikk (3) bekezdése — 2013/448/EU határozat — 4. cikk — II. melléklet — Érvényesség)

6

2016/C 243/05

C-346/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. május 4-i ítélete – Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése — EUMSZ 288. cikk — 2000/60/EK irányelv — Uniós vízpolitika — A 4. cikk (1) bekezdése — A felszíni víztestek állapotromlásának a megakadályozása — A 4. cikk (7) bekezdése — Az állapotromlás tilalmától való eltérés — Elsőrendű közérdek — Vízerőműnek a Fekete-Sulm folyón (Ausztria) történő építésének az engedélyezése — A vizek állapotának romlása)

8

2016/C 243/06

C-358/14. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2016. május 4-i ítélete – Lengyel Köztársaság kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — Jogszabályok közelítése — 2014/40/EU irányelv — A 2. cikk 25. pontja, a 6. cikk (2) bekezdésének b) pontja, a 7. cikk (1)–(5) bekezdése, a 7. cikk első mondata és a 12–14. cikk, valamint a 13. cikk (1) bekezdésének c) pontja — Érvényesség — Dohánytermékek gyártása, kiszerelése és árusítása — Jellegzetes ízesítésű dohánytermékek forgalomba hozatalának tilalma — Mentoltartalmú dohánytermékek — Jogalap — EUMSZ 114. cikk — Az arányosság elve — A szubszidiaritás elve)

8

2016/C 243/07

C-477/14. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2016. május 4-i ítélete (a High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pillbox 38 (UK) Ltd kontra Secretary of State for Health (Előzetes döntéshozatal — Jogszabályok közelítése — 2014/40/EU irányelv — 20. cikk — Elektronikus cigaretták és utántöltő flakonok — Érvényesség — Az egyenlő bánásmód elve — Az arányosság és a jogbiztonság elve — A szubszidiaritás elve — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 16. és 17. cikk)

9

2016/C 243/08

C-520/14. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. május 12-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gemeente Borsele kontra Staatssecretaris van Financiën, Staatssecretaris van Financiën kontra Gemeente Borsele (Előzetes döntéshozatal — Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja és a 9. cikk (1) bekezdése — Adóalanyok — Gazdasági tevékenységek — Fogalom — Diákszállítás)

10

2016/C 243/09

C-528/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. április 27-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra Staatssecretaris van Financiën (Előzetes döntéshozatal — Közös Vámtarifa — 1186/2009/EK rendelet — 3. cikk — Behozatali vámok alóli mentesség — Személyes vagyontárgyak — A lakóhely áthelyezése egy harmadik országból egy tagállamba — A „szokásos lakóhely” fogalma — Annak kizártsága, hogy a szokásos lakóhely valamely tagállamban és egy harmadik országban egyidejűleg fennálljon — A szokásos lakóhely meghatározásának szempontjai)

10

2016/C 243/10

C-532/14. és C-533/14. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2016. május 12-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Toorank Productions BV kontra Staatssecretaris van Financiën (Előzetes döntéshozatal — Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — 2206 vámtarifaszám — 2208 vámtarifaszám — Erjesztés, majd tisztítás útján nyert alkoholtartalmú italok — Adalékok hozzáadása az erjesztés, majd tisztítás útján nyert alkoholtartalmú italokhoz — A 2206 vámtarifaszám alá tartozó italok tulajdonságaival már nem rendelkező italok)

11

2016/C 243/11

C-547/14. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2016. május 4-i ítélete (a High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – The Queen, a Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Ltd, British American Tobacco UK Ltd kérelmére kontra Secretary of State for Health (Előzetes döntéshozatal — Jogszabályok közelítése — 2014/40/EU irányelv — 7. cikk, 18. cikk, valamint a 24. cikk (2) és (3) bekezdése — A 8. cikk (3) bekezdése, a 9. cikk (3) bekezdése, a 10. cikk (1) bekezdésének a), c) és g) pontja, 13. cikk és 14. cikk — Dohánytermékek gyártása, kiszerelése és árusítása — Érvényesség — Jogalap — EUMSZ 114. cikk — Az arányosság elve — A szubszidiaritás elve — Az Unió alapvető jogai — A véleménynyilvánítás szabadsága — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 11. cikk)

12

2016/C 243/12

C-233/15. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. április 28-i ítélete (az Administratīvā apgabaltiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SIA „Oniors Bio” kontra Valsts ieņēmumu dienests (Előzetes döntéshozatal — 2658/87/EGK rendelet — Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — 1517 90 91 és 1518 00 31 vámtarifaalszám — Feldolgozatlan, nem illékony, repceolajból (88 %) és napraforgóolajból (12 %) álló folyékony növényi keverék)

13

2016/C 243/13

C-358/15. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2016. május 12-i ítélete – Bank of Industry and Mine kontra az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — Iránnal szemben hozott korlátozó intézkedések — Olyan személyek és szervezetek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó — 945/2012/EU végrehajtási rendelet — Jogalap — Az iráni kormánynak nyújtott anyagi, logisztikai vagy pénzügyi támogatásra alapított kritérium — Állami vállalat iráni állam számára folyósított nyereségének egy része)

14

2016/C 243/14

C-384/14. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2016. április 28-i végzése (a Juzgado de Primera Instancia no 44 de Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Alta Realitat SL kontra Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen (Előzetes döntéshozatal — Polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése — 1393/2007/EK rendelet — 8. cikk — Az irat fordításának hiánya — Az irat átvételének megtagadása — Az irat címzettjének nyelvismerete — Az áttevő tagállamban eljáró bíróság által folytatott vizsgálat)

14

2016/C 243/15

C-607/15 P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-453/14 . sz., Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság kontra Európai Parlament ügyben 2015. szeptember 10-én hozott végzése ellen a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság által 2015. november 18-án benyújtott fellebbezés

15

2016/C 243/16

C-146/16. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2016. március 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verband Sozialer Wettbewerb e.V. kontra DHL Paket GmbH

15

2016/C 243/17

C-186/16. sz. ügy: A Curtea de Apel Oradea (Románia) által 2016. április 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ruxandra Paula Andriciuc és társai kontra Banca Românească SA

16

2016/C 243/18

C-215/16. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanyolország) által 2016. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Elecdey Carcelén S.A. kontra Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

17

2016/C 243/19

C-216/16. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanyolország) által 2016. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Energías Eólicas de Cuenca S.A. kontra Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

18

2016/C 243/20

C-220/16. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanyolország) által 2016. április 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Iberenova Promociones S.A.U. kontra Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

19

2016/C 243/21

C-221/16. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanyolország) által 2016. április 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Iberdrola Renovables Castilla La Mancha S.A. kontra Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

20

2016/C 243/22

C-222/16. sz. ügy: Az Administrativen sad Varna (Bulgária) által 2016. április 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „MIP-TS” OOD kontra Nachalnik na Mitnitsa Varna

21

2016/C 243/23

C-224/16. sz. ügy: A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2016. április 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Asotsiatsia na balgarskite predpiyatiya sa mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI) kontra Nachalnik na Mitnitsa Burgasz mint a svilengradi vámhivatal jogutódja

22

2016/C 243/24

C-251/16. sz. ügy: A Supreme Court (Írország) által 2016. május 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston kontra T. G. Brosman

23

2016/C 243/25

C-263/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-265/12. sz., Schenker Ltd kontra Európai Bizottság ügyben 2016. február 29-én hozott ítélete ellen a Schenker Ltd által 2016. május 12-én benyújtott fellebbezés

24

2016/C 243/26

C-264/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-267/12. sz., Deutsche Bahn AG és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2016. február 29-én hozott ítélete ellen a Deutsche Bahn AG, a Schenker AG, a Schenker China Ltd és a Schenker International (H.K.) Ltd által 2016. május 12-én benyújtott fellebbezés

25

2016/C 243/27

C-271/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-270/12. sz., Panalpina World Transport (Holding) Ltd és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2016. február 29-én hozott ítélete ellen a Panalpina World Transport (Holding) Ltd, a Panalpina Management AG és a Panalpina China Ltd által 2016. május 13-án benyújtott fellebbezés

27

 

Törvényszék

2016/C 243/28

T-423/13. és T-64/14. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2016. május 24-i ítélete – Good Luck Shipping kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az atomfegyverek Iránban való elterjedésének megakadályozása érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Téves jogalkalmazás — Jogalap — Mérlegelési hiba — Bizonyítékok hiánya”)

28

2016/C 243/29

T-226/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. május 25-i ítélete – Bizottság kontra McCarron Poultry („Választottbírósági kikötés — A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó ötödik keretprogram (1998–2002) — Az »Energia, környezetvédelem és fenntartható fejlődés« területre vonatkozó szerződés — A szerződés megszüntetése — Előlegként fizetett összegek egy részének visszatérítése — Késedelmi kamatok — Mulasztási eljárás”)

29

2016/C 243/30

T-753/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. május 25-i ítélete – Ice Mountain Ibiza kontra EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az ocean ibiza európai uniós ábrás védjegy bejelentése – ocean drive Ibiza — hotel és OCEAN THE GROUP korábbi nemzeti ábrás és szóvédjegyek — A megtámadott határozat alapjául szolgáló korábbi védjegy törlése — Okafogyottság”)

29

2016/C 243/31

T-5/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. május 25-i ítélete – Ice Mountain Ibiza kontra EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az ocean beach club ibiza európai uniós ábrás védjegy bejelentése — OC ocean club és OC ocean club Ibiza korábbi nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Megjelölések közötti hasonlóság — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

30

2016/C 243/32

T-6/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. május 25-i ítélete – Ice Mountain Ibiza kontra EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az ocean ibiza európai uniós ábrás védjegy bejelentése — OC ocean club és OC ocean club Ibiza korábbi nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Megjelölések közötti hasonlóság — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

31

2016/C 243/33

T-126/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. május 24-i ítélete – El Corte Inglés kontra EUIPO – Grup Supeco Maxor (Supeco) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A Supeco európai uniós ábrás védjegy bejelentése — A SUPER COR korábbi európai uniós ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A fellebbezési tanács által végzett vizsgálat terjedelme — A felszólalás alapjául szolgáló áruk és szolgáltatások — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A 2868/95/EK rendelet 15. szabálya (2) bekezdésének f) pontja — A 2/12. sz. közlemény”)

31

2016/C 243/34

T-422/15. és T-423/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. május 25-i ítélete – U-R LAB kontra EUIPO (THE DINING EXPERIENCE) („Európai uniós védjegy — A THE DINING EXPERIENCE európai uniós ábrás és szóvédjegyek bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke”)

32

2016/C 243/35

T-376/15. sz. ügy: 2016. április 28-án benyújtott kereset – KK kontra EASME

33

2016/C 243/36

T-5/16. sz. ügy: 2016. január 4-én benyújtott kereset – Gregis kontra EUIPO –DM9 Automobili (ATS)

33

2016/C 243/37

T-167/16. sz. ügy: 2016. április 19-én benyújtott kereset – Lengyelország kontra Bizottság

34

2016/C 243/38

T-170/16. sz. ügy: 2016. április 19-én benyújtott kereset – Guardian Glass España, Central Vidriera kontra Bizottság

35

2016/C 243/39

T-185/16. sz. ügy: 2016. április 25-én benyújtott kereset – Make up for ever kontra EUIPO – L’Oréal (MAKE UP FOR EVER PROFESSIONAL)

36

2016/C 243/40

T-187/16. sz. ügy: 2016. április 22-én benyújtott kereset – Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik kontra EUIPO - Viña y Bodega Botalcura (LITU)

37

2016/C 243/41

T-197/16. sz. ügy: 2016. április 22-én benyújtott kereset – Andrea Incontri kontra EUIPO – HigicoL (ANDREA INCONTRI)

38

2016/C 243/42

T-208/16. sz. ügy: 2016. április 29-én benyújtott kereset – Ranocchia kontra ERCEA

38

2016/C 243/43

T-210/16. sz. ügy: 2016. május 5-én benyújtott kereset – Lukas kontra Tanács

39

2016/C 243/44

T-212/16. sz. ügy: 2016. május 9-én benyújtott kereset – El Corte Inglés kontra EUIPO - Elho Business & Sport (FRee STyLe)

40

2016/C 243/45

T-213/16. sz. ügy: 2016. május 9-én benyújtott kereset – El Corte Inglés kontra EUIPO – Elho Business & Sport (FREE STYLE)

41

2016/C 243/46

T-216/16. sz. ügy: 2016. május 11-én benyújtott kereset – Vignerons de la Méditerranée kontra EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE)

42

2016/C 243/47

T-227/16. sz. ügy: 2016. május 10-én benyújtott kereset – Haverkamp kontra EUIPO – Sissel (Lábtörlő)

43

2016/C 243/48

T-228/16. sz. ügy: 2016. május 10-én benyújtott kereset – Haverkamp kontra EUIPO – Sissel (Kavicsos strand felületének mintája)

43

2016/C 243/49

T-232/16. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-3/15. sz., Frieberger és Vallin kontra Bizottság ügyben 2016. március 2-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2016. május 12-én benyújtott fellebbezés

44

2016/C 243/50

T-233/16. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-60/15. sz., Ruiz Molina kontra OHIM ügyben 2016. március 2-án hozott ítélete ellen José Luis Ruiz Molina által 2016. május 12-én benyújtott fellebbezés

45

2016/C 243/51

T-234/16. sz. ügy: 2016. május 9-én benyújtott kereset – Meissen Keramik kontra EUIPO – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

46

2016/C 243/52

T-236/16. sz. ügy: 2016. május 10-én benyújtott kereset – Biogena Naturprodukte kontra EUIPO – (ZUM wohl)

46

2016/C 243/53

T-239/16. sz. ügy: 2016. május 12-én benyújtott kereset – Polskie Zdroje kontra EUIPO (perlage)

47

2016/C 243/54

T-243/16. sz. ügy: 2016. május 18-án benyújtott kereset – Freddo kontra EUIPO - Freddo Freddo (Freggo)

48

2016/C 243/55

T-244/16. sz. ügy: 2016. május 13-án benyújtott kereset – Yanukovych kontra Tanács

49

2016/C 243/56

T-245/16. sz. ügy: 2016. május 13-án benyújtott kereset – Yanukovych kontra Tanács

50

 

Közszolgálati Törvényszék

2016/C 243/57

F-19/16. sz. ügy: 2016. április 5-én benyújtott kereset – ZZ kontra EBB

52


HU

 

Top