Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:145:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 145, 2016. április 25.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 145

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

59. évfolyam
2016. április 25.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2016/C 145/1

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1

 

Bíróság

2016/C 145/2

A Bíróság határozata (2016. március 9.) a hivatalos munkaszüneti napokról és a törvénykezési szünetekről

2


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2016/C 145/3

C-176/13. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. február 18-i ítélete – az Európai Unió Tanácsa kontra Bank Mellat, Európai Bizottság (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — Az atomfegyverek elterjedése elleni küzdelem — Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben hozott korlátozó intézkedések — Egy iráni bank pénzeszközeinek befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Jogi aktus elfogadására irányuló eljárás — Nyilvánvaló értékelési hiba)

4

2016/C 145/4

C-49/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. február 18-i ítélete (a Juzgado de Primera Instancia de Cartagena [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Finanmadrid EFC SA kontra Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino (Előzetes döntéshozatal — 93/13/EGK irányelv — Tisztességtelen feltételek — Fizetési meghagyásos eljárás — Végrehajtási eljárás — A végrehajtás tárgyában eljáró nemzeti bíróság arra vonatkozó hatásköre, hogy valamely tisztességtelen feltétel érvénytelenségét hivatalból figyelembe vegye — A jogerő elve — A tényleges érvényesülés elve — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Bírói jogvédelem)

5

2016/C 145/5

C-179/14. sz. ügy: A Bíróság (nagy tanács) 2016. február 23-i ítélete – Európai Bizottság kontra Magyarország (Tagállami kötelezettségszegés — 2006/123/EK irányelv — 14–16. cikk — EUMSZ 49. cikk — Letelepedés szabadsága — EUMSZ 56. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — A munkáltató által az alkalmazottainak juttatott, szálláshelyre, szabadidős tevékenységre és/vagy étkezésre felhasználható, kedvező adózású utalványok kibocsátási feltételei — Korlátozások — Monopólium)

5

2016/C 145/6

C-292/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. február 25-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Elliniko Dimosio kontra Stefanos Stroumpoulis és társai (Előzetes döntéshozatal — 80/987/EGK irányelv — A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítése — Hatály — Valamely harmadik állam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetén dolgozó tengerészek fennálló munkabér-követelései — E harmadik államban létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező munkáltató — Ugyanezen harmadik állam joga alá tartozó munkaszerződés — A munkáltató azon tagállamban megállapított fizetésképtelensége, amelyben tényleges székhellyel rendelkezik — Az 1. cikk (2) bekezdése — A melléklet II. pontjának A. alpontja — A tengerészek fennálló munkabér-követeléseinek biztosítását előíró, kizárólag abban az esetben alkalmazandó nemzeti szabályozás, ha e tengerészeket magukra hagyják külföldön — A 80/987 irányelvben előírt védelmi szinttel nem azonos védelmi szint)

6

2016/C 145/7

C-299/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. február 25-i ítélete (a Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen kontra Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, Jovanlis Peña Garcia, Joel Luis Peña Cruz (Előzetes döntéshozatal — Személyek szabad mozgása — Uniós polgárság — Egyenlő bánásmód — 2004/38/EK irányelv — A 24. cikk (2) bekezdése — Szociális segítségnyújtási ellátások — 883/2004/EK rendelet — 4. és 70. cikk — Különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátások — Valamely tagállam állampolgárainak a fogadó tagállamban való tartózkodás első három hónapjában való kizárása)

7

2016/C 145/8

C-314/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. február 17-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sanoma Media Finland Oy – Nelonen Media kontra Viestintävirasto (Előzetes döntéshozatal — 2010/13/EU irányelv — A 19. cikk (1) bekezdése — A televíziós reklám és a műsorszámok elhatárolása — Megosztott képernyő — A 23. cikk (1) és (2) bekezdése — A televíziós reklámbejátszások időtartamának óránkénti 20 %-os korlátozása — Támogatói közlemények — A támogatóra történő egyéb utalások — „Fekete másodpercek”)

8

2016/C 145/9

C-429/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2016. február 17-i ítélete (a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Air Baltic Corporation AS kontra Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (Előzetes döntéshozatal — Légi szállítás — Montreali Egyezmény — 19., 22. és 29. cikk — A légi fuvarozó felelőssége a nemzetközi személyszállításban bekövetkezett késedelem esetén — Az utasok munkáltatója által kötött szállítási szerződés — Késedelemből eredő kár — Munkáltatót ért kár)

9

2016/C 145/10

C-446/14. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. február 18-i ítélete – Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Bizottság („Fellebbezés — Állami támogatások — Állattetemek és vágóhidakon keletkezett hulladék ártalmatlanítására irányuló szolgáltatások — Tartalékkapacitások járvány esetére való fenntartása — A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Általános gazdasági érdekű szolgáltatás — Nyilvánvaló értékelési hiba — Közszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó ellentételezés — Indokolási kötelezettség”)

9

2016/C 145/11

C-454/14. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. február 25-i ítélete – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezetvédelem — 1999/31/EK irányelv — 14. cikk — Hulladéklerakás — A meglévő hulladéklerakók megfelelőségének hiánya — Lezárási és utógondozási eljárások)

10

2016/C 145/12

C-22/15. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. február 25-i ítélete – Európai Bizottság kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — Adómentességek — 132. cikk (1) bekezdés m) pont — A sporttevékenységgel vagy a testneveléssel összefüggésben álló szolgáltatások — Rakodópart és kikötőhely bérbeadásának adó alóli mentesítése a vizisport szövetségek tagjai számára olyan hajózási és szabadidős tevékenységek vonatkozásában, amelyek nem összehasonlíthatók a sporttevékenységgel vagy a testneveléssel — Az adómentességnek olyan viziszövetségek tagjaira történő korlátozása, amelyek a szolgáltatások tekintetében nem velük munkaviszonyban lévő személyt vesznek igénybe — Kizártság — 133. cikk első bekezdés, d) pont)

11

2016/C 145/13

C-124/15. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. február 17-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Salutas Pharma GmbH kontra Hauptzollamt Hannover (Előzetes döntéshozatal — Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — 3004 vámtarifaszám — 500 mg kalciumot tartalmazó pezsgőtabletták — A javasolt napi adagban az összetevők valamelyikének az egészség vagy a jó közérzet megőrzéséhez javasolt napi bevitelnél jelentősen magasabb szintje)

12

2016/C 145/14

C-143/15. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2016. február 25-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – G.E. Security BV kontra Staatssecretaris van Finenciën (Előzetes döntéshozatal — 2658/87/EGK rendelet — Közös Vámtarifa — Kombinált Nómenklatúra — Az áruk besorolása — 8517, 8521, 8531 és 8543 vámtarifaszám — „Videómultiplexer” elnevezésű áru)

12

2016/C 145/15

C-601/15. PPU. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2016. február 15-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – J. N. kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Előzetes döntéshozatal — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás — A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok — 2008/115/EK irányelv — Jogszerű tartózkodás — 2013/32/EU irányelv — 9. cikk — A tagállamban maradás joga — 2013/33/EU irányelv — A 8. cikk (3) bekezdése első albekezdésének e) pontja — Őrizetbe vétel — A nemzetbiztonság vagy a közrend védelme — Érvényesség — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 6. cikk és 52. cikk — Korlátozás — Arányosság)

13

2016/C 145/16

C-325/15. sz. ügy: A Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Lengyelország) által 2015. július 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Z. Ś., Z. M., M. P. kontra X w G.

13

2016/C 145/17

C-374/15. P. sz. ügy: A Törvényszék T-363/12. sz., Harper Hygienics kontra OHIM ügyben 2015. május 13-án hozott ítélete ellen a Harper Hygienics S.A. által 2015. július 15-én benyújtott fellebbezés

14

2016/C 145/18

C-16/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-721/14. sz., Belga Királyság kontra Európai Bizottság ügyben 2015. október 27-én hozott végzése ellen a Belga Királyság által 2016. január 11-én benyújtott fellebbezés

14

2016/C 145/19

C-24/16. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2016. január 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nintendo Co. Ltd kontra BigBen Interactive GmbH és BigBen Interactive SA

15

2016/C 145/20

C-25/16. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2016. január 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nintendo Co. Ltd kontra BigBen Interactive GmbH és BigBen Interactive SA

16

2016/C 145/21

C-36/16. sz. ügy: A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2016. január 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Minister Finansów kontra Posnania Investment SA

17

2016/C 145/22

C-37/16. sz. ügy: A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2016. január 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Minister Finansów kontra a varsói székhelyű Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP)

17

2016/C 145/23

C-44/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-544/13. sz., Dyson Ltd kontra Európai Bizottság ügyben 2015. november 11-én hozott ítélete ellen a Dyson Ltd által 2016. január 25-én benyújtott fellebbezés

18

2016/C 145/24

C-55/16. sz. ügy: Az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) által 2016. február 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Evo Bus GmbH kontra Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș

19

2016/C 145/25

C-59/16. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2016. február 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – The Shirtmakers BV, ellenérdkű fél: Staatssecretaris van Financiën

20

2016/C 145/26

C-62/16. sz. ügy: 2016. február 3-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Románia

20

2016/C 145/27

C-74/16. sz. ügy: A Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid (Spanyolország) által 2016. február 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania kontra Ayuntamiento de Getafe

21

2016/C 145/28

C-82/16. sz. ügy: A Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgium) által 2016. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – K. és társai kontra Belgischer Staat

21

2016/C 145/29

C-90/16. sz. ügy: Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2016. február 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – English Bridge Union Limited kontra Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

23

2016/C 145/30

C-96/16. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona (Spanyolország) által 2016. február 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Banco Santander, S.A. kontra Mahamadou Demba és Mercedes Godoy Bonet

24

2016/C 145/31

C-98/16. sz. ügy: 2016. február 17-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

25

2016/C 145/32

C-127/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-242/12. sz., SNCF kontra Bizottság ügyben 2015. december 17-én hozott ítélete ellen az SNCF Mobilités (SNCF) által 2016. február 26-án benyújtott fellebbezés

25

 

Törvényszék

2016/C 145/33

T-53/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. március 10-i ítélete – credentis kontra OHIM – Aldi Karlslunde (Curodont) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Curodont közösségi szóvédjegy bejelentése — Eurodont korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

27

2016/C 145/34

T-160/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. március 10-i ítélete – LG Developpement kontra OHIM –Bayerische Motoren Werke (MINICARGO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A MINICARGO közösségi ábrás védjegy bejelentése — MINI korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

27

2016/C 145/35

T-681/13. sz. ügy: A Törvényszék 2016. február 26-i végzése – Colomer Italy kontra OHIM –Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A lajstromozás iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság”)

28

2016/C 145/36

T-50/16. sz. ügy: 2016. február 3-án benyújtott kereset – Magyarország/Bizottság

29

2016/C 145/37

T-53/16. sz. ügy: 2016. február 5-én benyújtott kereset – Ryanair és Airport Marketing Services kontra Bizottság

30

2016/C 145/38

T-74/16. sz. ügy: 2016. február 17-én benyújtott kereset – POA kontra Bizottság

31

2016/C 145/39

T-89/16. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-101/14., F-102/14. és F-103/14. sz., Clarke és társai kontra EUIPO egyesített ügyekben 2015. december 15-én hozott ítélete ellen Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns és Elisavet Papathanasiou által 2016. február 26-án benyújtott fellebbezés

32

2016/C 145/40

T-94/16. sz. ügy: 2016. március 1-jén benyújtott kereset – Sheridan kontra Parlament

33

2016/C 145/41

T-97/16. sz. ügy: 2016. február 29-én benyújtott kereset – Kasztantowicz kontra EUIPO – Gbb Group (GEOTEK)

33

2016/C 145/42

T-98/16. sz. ügy: 2016. március 4-én benyújtott kereset – Olaszország kontra Bizottság

34

2016/C 145/43

T-101/16. sz. ügy: 2016. március 8-án benyújtott kereset – Klausner Holz Niedersachsen kontra Bizottság

35

 

Közszolgálati Törvényszék

2016/C 145/44

F-152/15. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsának 2016. március 10-i végzése – Kozak kontra Bizottság (Közszolgálat — EPSO/AD/293/14 nyílt versenyvizsga — A vizsgabizottság arra vonatkozó határozata, hogy a jelöltet nem bocsátja vizsgára az értékelőközpontban — Felülvizsgálat iránti kérelem — A vizsgabizottság új, az első határozatot helybenhagyó határozata — Indokolt válasz közlése az EPSO részéről — Pusztán megerősítő aktus — Keresetindítási határidő — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság — Az eljárási szabályzat 81. cikke)

37

2016/C 145/45

F-5/16. sz. ügy: 2016. január 24-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

37

2016/C 145/46

F-6/16. sz. ügy: 2016. január 29-én benyújtott kereset – ZZ és társai kontra EKSZ

38

2016/C 145/47

F-7/16. sz. ügy: 2016. február 4-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

38

2016/C 145/48

F-8/16. sz. ügy: 2016. február 5-én benyújtott kereset – ZZ kontra EMA

39

2016/C 145/49

F-9/16. sz. ügy: 2016. február 17-én benyújtott kereset – ZZ és társai kontra Parlament

40

2016/C 145/50

F-11/16. sz. ügy: 2016. február 19-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

41


HU

 

Top