Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:068:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 68, 2016. február 22.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 68

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

59. évfolyam
2016. február 22.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2016/C 068/1

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2016/C 068/2

C-454/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. december 17-i ítélete (a Tribunal de première instance francophone de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Proximus SA, korábban Belgacom SA kontra Commune d’Etterbeek (Előzetes döntéshozatal — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 2002/20/EK irányelv — 12. és 13. cikk — Igazgatási díjak — A létesítménytelepítési jogok díjai — Hatály — Önkormányzati szabályozás — A mobiltávközlési közvetítő antennákat terhelő adó)

2

2016/C 068/3

C-517/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. december 17-i ítélete (a Tribunal de première instance de Namur [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Proximus SA, korábban Belgacom SA, mint jogutód a Belgacom Mobile SA által indított eljárás tekintetében, kontra Province de Namur (Előzetes döntéshozatal — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 97/13/EK irányelv — 4. és 11. cikk — 2002/20/EK irányelv — 6. cikk — Az általános felhatalmazáshoz, illetve a rádiófrekvencia- és számhasználati jogokhoz fűzött feltételek, valamint az egyedi kötelezettségek — 13. cikk — A létesítménytelepítési jogok díja — Hatály — Tartományi szabályozás — A mobiltelefon-hálózat tartóoszlopait, és/vagy adó- és vevőegységeit terhelő adó)

3

2016/C 068/4

C-25/14. és 26/14. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. december 17-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) kontra Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) és társai (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL kontra Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT és társai (C-26/14) (Előzetes döntéshozatal — EUMSZ 56. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Az egyenlő bánásmód elve és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Átláthatósági kötelezettség — E kötelezettség hatálya — Nemzeti kollektív szerződések — Az általános biztosítási rendszert kiegészítő rendszer — Az e rendszert kezelő biztosító szervezet szociális partnerek általi kijelölése — E rendszer miniszteri rendelettel történő kiterjesztése az érintett ágazat valamennyi munkavállalójára és munkáltatójára — A Bíróság előzetes döntéshozatala időbeli hatályának korlátozása)

3

2016/C 068/5

C-132/14–C-136/14. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagy tanács) 2015. december 15-i ítélete – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — 1385/2013/EU rendelet — 2013/62/EU irányelv — 2013/64/EU irányelv — Jogalap — EUMSZ 349. cikk — Az Európai Unió legkülső régiói — Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása)

4

2016/C 068/6

C-157/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 17-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Neptune Distribution SNC kontra Ministre de l’Économie et des Finances (Előzetes döntéshozatal — 1924/2006/EK rendelet — 2009/54/EK irányelv — Az Európai Unió Alapjogi Chartája 11. cikkének (1) bekezdése és 16. cikke — Fogyasztóvédelem — Tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások — Természetes ásványvizek — Nátrium- vagy sótartalom — Kiszámítás — Nátrium-klorid (asztali só) vagy teljes nátriummennyiség — A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága — A vállalkozás szabadsága)

5

2016/C 068/7

C-180/14. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. december 23-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2003/88/EK irányelv — Munkaidő-szervezés — Napi pihenőidő — Heti pihenőidő — Maximális heti munkaidő)

6

2016/C 068/8

C-239/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 17-i ítélete (a Tribunal du travail de Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Abdoulaye Amadou Tall kontra Centre public d’action sociale de Huy (Előzetes döntéshozatal — A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2005/85/EK irányelv — A menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályai — 39. cikk — Hatékony jogorvoslathoz való jog — Ismételt menedékjog iránti kérelmek — Az illetékes nemzeti hatóság ismételt menedékjog iránti kérelem további vizsgálatának megtagadását kimondó határozatával szemben indított kereset nem felfüggesztő hatálya — Szociális védelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 19. cikk, (2) bekezdés — 47. cikk)

6

2016/C 068/9

C-250/14. és C-289/14. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2015. december 23-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Air France-KLM, korábban Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, korábban Brit Air (C-289/14) kontra Ministère des Finances et des Comptes publics (Hozzáadottérték-adó — Az adóztatandó tényállás és az adófizetési kötelezettség keletkezése — Légi közlekedés — Megvásárolt, de fel nem használt jegy — Szállítási szolgáltatás teljesítése — Jegykiadás — Az adófizetés időpontja)

7

2016/C 068/10

C-293/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. december 23-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gebhart Hiebler kontra Walter Schlagbauer (Előzetes döntéshozatal — 2006/123/EK irányelv — Tárgyi hatály — A közhatalom gyakorlásához kapcsolódó tevékenységek — Kéményseprői szakma — A „tűzrendészet” körébe tartozó feladatok — Az iparűzési engedély területi korlátozása — Általános gazdasági érdekű szolgáltatás — Szükségesség — Arányosság)

8

2016/C 068/11

C-297/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 23-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rüdiger Hobohm kontra Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL (Előzetes döntéshozatal — Polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 44/2001/EK rendelet — Joghatóság fogyasztói szerződések esetén — 15. cikk, (1) bekezdés, c) pont és 16. cikk, (1) bekezdés — A fogyasztó lakóhelye szerinti „tagállamra irányuló” kereskedelmi vagy szakmai tevékenység fogalma — Megbízási szerződés, amely a vállalkozónak a fogyasztó lakóhelye szerinti „tagállamra irányuló” tevékenysége keretében korábban kötött ingatlanközvetítési szerződés gazdasági eredményének megvalósítását szolgálja — Szoros összefüggés)

9

2016/C 068/12

C-300/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 17-i ítélete (a Hof van beroep te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Imtech Marine Belgium NV kontra Radio Hellenic SA (Előzetes döntéshozatal — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 805/2004/EK rendelet — A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat — A hitelesítés előfeltételei — Az adós jogai — A határozat felülvizsgálata)

9

2016/C 068/13

C-330/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 17-i ítélete (Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Szemerey Gergely kontra Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szervének jogutódja (Előzetes döntéshozatal — Közös agrárpolitika — Vidékfejlesztési támogatás — Agrár-környezetvédelmi kifizetések — 1122/2009/EK rendelet — 23. és 58. cikk — 1698/2005/EK rendelet — 1975/2006/EK rendelet — Ritka növényfajták termesztésének támogatása — Kifizetés iránti kérelem — Tartalom — Igazolás követelménye — Bemutatás elmaradása esetén alkalmazott szankció)

10

2016/C 068/14

C-333/14. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. december 23-i ítélete (a Court of Session [Scotland] Egyesült Királyság előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Scotch Whisky Association és társai kontra Lord Advocate, The Advocate General for Scotland (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezése — 1308/2013/EU rendelet — Az áruk szabad mozgása — EUMSZ 34. cikk — Mennyiségi korlátozások — Azonos hatású intézkedések — Az alkoholtartalmú italoknak a termékben található alkohol mennyisége alapján számított minimálára — Igazolás — EUMSZ 36. cikk — Az emberek egészségének és életének védelme — A nemzeti bíróság általi értékelés)

11

2016/C 068/15

C-342/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 17-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X-Steuerberatungsgesellschaft kontra Finanzamt Hannover-Nord (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szakmai képesítések elismerése — 2005/36/EK irányelv — 5. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — 2006/123/EK irányelv — A 16. cikk és a 17. cikk 6. pontja — EUMSZ 56. cikk — Valamely tagállamban letelepedett és másik tagállamban szolgáltatásokat nyújtó adótanácsadó társaság — Az adótanácsadó társaságok nyilvántartásba vételét és elismerését előíró tagállami szabályozás)

12

2016/C 068/16

C-371/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 17-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – APEX GmbH Internationale Spedition kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Előzetes döntéshozatal — Kereskedelempolitika — Dömping — Nem újratölthető tűzköves gázöngyújtók — 1225/2009/EK rendelet — A 11. cikk (2) bekezdése — Lejárat — 13. cikk — Kijátszás — 260/2013/EU végrehajtási rendelet — Érvényesség — A dömpingellenes vám olyan időpontban való kiterjesztése, amikor az azt bevezető rendelet már nem hatályos — A kereskedelem szerkezetének megváltozása)

13

2016/C 068/17

C-388/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. december 17-i ítélete (a Finanzgericht Köln [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Timac Agro Deutschland GmbH kontra Finanzamt Sankt Augustin (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adójogszabályok — Társasági adó — Letelepedés szabadsága — Külföldi állandó telephely — A kettős adóztatásnak a külföldi állandó telephely jövedelmének adómentességével való elkerülése — Az ilyen állandó telephely veszteségének elszámolása — A korábban levont veszteségek adóköteles jövedelembe történő utólagos bevonása a külföldi állandó telephely átruházása esetén — Végleges veszteségek)

14

2016/C 068/18

C-402/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. december 17-i ítélete (a Dioikitiko Efetreio Athinon [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Viamar – Elliniki aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE kontra Elliniko Dimosio (Előzetes döntéshozatal — Áruk szabad mozgása — Adórendelkezések — Belső adók — Fiskális vámok — Azonos hatású díjak — Határátlépéshez kapcsolódó alaki követelmények — EUMSZ 30. cikk — EUMSZ 110. cikk — 92/12/EGK irányelv — A 3. cikk (3) bekezdése — 2008/118/EK irányelv — Az 1. cikk (3) bekezdése — A nemzeti jogba való átültetés hiánya — Közvetlen hatály — Adó kivetése a gépjárművekre a tagállam területére való behozataluk időpontjában — A jármű nyilvántartásba vételéhez és esetleges forgalomba helyezéséhez kötődő adó — Az adó visszatérítésének megtagadása a nyilvántartásba vétel elmaradása esetén)

15

2016/C 068/19

C-407/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 17-i ítélete (a Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – María Auxiliadora Arjona Camacho kontra Securitas Seguridad España, SA (Előzetes döntéshozatal — Szociálpolitika — 2006/54/EK irányelv — Férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód a foglalkoztatás és munkavégzés területén — Hátrányosan megkülönböztető jellegű elbocsátás — 18. cikk — A ténylegesen elszenvedett kár megtérítése vagy jóvátétele — Visszatartó jelleg — 25. cikk — Szankciók — Büntető jellegű kártérítés)

15

2016/C 068/20

C-419/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. december 17-i ítélete (a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – WebMindLicenses Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Előzetes döntéshozatal — Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — 2., 24., 43., 250. és 273. cikk — Elektronikus úton nyújtott szolgáltatás teljesítési helye — E hely mesterséges, a valós gazdasági tartalom nélkülözésével történő meghatározása — Joggal való visszaélés — 904/2010/EU rendelet — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — A 7., 8., 41., 47. és 48. cikk, valamint az 51. cikk (1) bekezdése, és az 52. cikk (1) és (3) bekezdése — Védelemhez való jog — Meghallgatáshoz való jog — Párhuzamosan folyó és le nem zárt büntetőeljárás keretében az adóalannyal szemben folytatott titkos adatgyűjtés során beszerzett bizonyítékok adóhatóság általi felhasználása — Távközlési rendszerek útján való kommunikáció lehallgatása és elektronikus levelek lefoglalása)

16

2016/C 068/21

C-595/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. december 23-i ítélete – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — A megtámadott határozat eljárás folyamán való felváltása — A kereset tárgya — Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — Új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedések alá vonása — A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően alkalmazandó jogi háttér — Átmeneti rendelkezések — Az Európai Parlamenttel való konzultáció)

18

2016/C 068/22

C-605/14. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. december 17-i ítélete (a Korkein oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu kontra Pekka Komu, Jelena Komu (Előzetes döntéshozatal — 44/2001/EK rendelet — Hatály — Kizárólagos joghatóság — 22. cikk, 1. pont — Ingatlanon fennálló dologi jogra vonatkozó jogvita — Fogalom — Ingatlanokon fennálló osztatlan közös tulajdon értékesítés útján történő megszüntetése iránti kérelem)

18

2016/C 068/23

C-58/15. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. december 23-i ítélete (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Firma Theodor Pfister kontra Landkreis Main-Spessart (Előzetes döntéshozatalra utalás — Mezőgazdaság — Egészségügyi ellenőrzések — Takarmányra és élelmiszerre vonatkozó hatósági ellenőrzések — Az ellenőrzések finanszírozása — A vágással kapcsolatos ellenőrzési költségek — 882/2004/EK rendelet — 85/73/EGK irányelv — A vizsgálat tényleges költségét fedező, az ezen irányelvben előírt díjak összegénél magasabb összeg felszámításának lehetősége)

19

2016/C 068/24

C-580/14. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. december 17-i végzése (a Verwaltungsgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sandra Bitter, a Ziegelwerk Höxter GmbH felszámolóbiztosaként eljárva kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — Többletkibocsátási bírság — Arányosság)

19

2016/C 068/25

C-352/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-823/14. sz., Guja kontra Lengyelország ügyben 2015. április 14-én hozott végzése ellen Edward Guja által 2015. május 12-én benyújtott fellebbezés

20

2016/C 068/26

C-357/15. sz. ügy: 2015. július 10-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság

20

2016/C 068/27

C-614/15. sz. ügy: A Curtea de Apel Craiova (Románia) által 2015. november 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rodica Popescu kontra Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

21

2016/C 068/28

C-631/15. sz. ügy: A Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Spanyolország) által 2015. november 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Carlos Álvarez Santirso kontra Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

21

2016/C 068/29

C-632/15. sz. ügy: Az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) által 2015. november 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Costin Popescu kontra Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

22

2016/C 068/30

C-642/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-211/14. sz., Toni Klement kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2015. szeptember 24-én hozott ítélete ellen Toni Klement által 2015. december 2-án benyújtott fellebbezés

22

2016/C 068/31

C-668/15. sz. ügy: A Vestre Landsret (Dánia) által 2015. december 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jyske Finans A/S kontra Ligebehandlingsnævnet, Ismar Huskic nevében eljárva

23

2016/C 068/32

C-687/15. sz. ügy: 2015. december 17-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

24

 

Törvényszék

2016/C 068/33

T-512/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 10-i ítélete – Front Polisario kontra Tanács („Külkapcsolatok — Az Unió és Marokkó között levélváltás formájában létrejött megállapodás — Mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékekre, halakra és halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizáció — A megállapodás alkalmazása Nyugat-Szaharára — Front Polisario — Megsemmisítés iránti kereset — Jogképesség — Közvetlen és személyében való érintettség — Elfogadhatóság — A nemzetközi joggal való összeegyeztethetőség — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog”)

26

2016/C 068/34

T-379/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 17-i végzése – Universal Music kontra OHIM – Yello Strom (Yellow Lounge) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)

26

2016/C 068/35

T-534/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 17-i végzése – Murnauer Markenvertrieb kontra OHIM – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)

27

2016/C 068/36

T-850/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 18-i végzése – CompuGroup Medical kontra OHIM – Schatteiner (SAM) („Hatályon kívül helyezés iránti kereset — Közösségi védjegy — Keresetindítási határidő — Kezdőnap — A fellebbezési tanács határozatának a felperesi képviselő OHIM-nál vezetett elektronikus felhasználói fiókján keresztül történő közlése — Késedelem — Vis maior vagy előre nem látható körülmények hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

28

2016/C 068/37

T-357/15. P. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 17-i végzése – Garcia Minguez kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Felvétel — A Bizottság ideiglenes alkalmazottai számára nyitva álló intézményi belső versenyvizsga — Valamely végrehajtó ügynökség ideiglenes alkalmazottjának elutasítása — A személyzeti szabályzat 29. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Egyenlő bánásmód — Jogilag nyilvánvalóan teljesen megalapozatlan fellebbezés”)

28

2016/C 068/38

T-627/15. sz. ügy: 2015. november 11-én benyújtott kereset – Frame kontra OHIM – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

29

2016/C 068/39

T-702/15. sz. ügy: 2015. december 3-án benyújtott kereset – BikeWorld GmbH kontra Bizottság

30

2016/C 068/40

T-704/15. sz. ügy: 2015. november 28-án benyújtott kereset – Micula és társai kontra Bizottság

30

2016/C 068/41

T-721/15. sz. ügy: 2015. december 9-én benyújtott kereset – BASF kontra OHIM – Evonik Industries (DINCH)

32

2016/C 068/42

T-724/15. sz. ügy: 2015. december 4-én benyújtott kereset – Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft kontra Bizottság

33

2016/C 068/43

T-725/15. sz. ügy: 2015. december 11-én benyújtott kereset – Chemtura Netherlands kontra EFSA

33

2016/C 068/44

T-731/15. sz. ügy: 2015. december 12-én benyújtott kereset – Klyuyev kontra Tanács

34

2016/C 068/45

T-733/15. sz. ügy: 2015. december 16-án benyújtott kereset – Portugál Köztársaság kontra Bizottság

35

2016/C 068/46

T-734/15. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-119/14. sz., FE kontra Bizottság ügyben 2015. október 6-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2015. december 17-én benyújtott fellebbezés

36

2016/C 068/47

T-735/15. sz. ügy: 2015. december 18-án benyújtott kereset – The Art Company B & S kontra OHIM – Manifatture Daddato et Laurora (SHOP ART)

37

2016/C 068/48

T-741/15. sz. ügy: 2015. december 18-án benyújtott kereset – British Aggregates és társai kontra Bizottság

38

2016/C 068/49

T-749/15. sz. ügy: 2015. december 21-én benyújtott kereset – Nausicaa Anadyomène és Banque d'Escompte kontra EKB

39

2016/C 068/50

T-751/15. sz. ügy: 2015. december 21-én benyújtott kereset – Contact Software kontra Bizottság

39

2016/C 068/51

T-752/15. sz. ügy: 2015. december 22-én benyújtott kereset – European Dynamics Luxembourg és Evropaïkí Dynamikí kontra Bizottság

40

2016/C 068/52

T-757/15. sz. ügy: 2015. december 22-én benyújtott kereset – Facebook kontra OHIM – Brand IP Licensing (lovebook)

41

2016/C 068/53

T-758/15. sz. ügy: 2015. december 22-én benyújtott kereset – EDF Toruń kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

42

2016/C 068/54

T-761/15. sz. ügy: 2015. december 23-án benyújtott kereset – Sogepa kontra Bizottság

43

2016/C 068/55

T-764/15. sz. ügy: 2015. december 29-én benyújtott kereset – Deutsche Lufthansa kontra Bizottság

43

2016/C 068/56

T-765/15. sz. ügy: 2015. december 30-án benyújtott kereset – BelTechExport kontra Tanács

44

 

Közszolgálati Törvényszék

2016/C 068/57

F-143/15. sz. ügy: 2015. november 19–én benyújtott kereset – ZZ kontra Parlament

45

2016/C 068/58

F-146/15. sz. ügy: 2015. november 27–én benyújtott kereset – ZZ kontra Parlament

45

2016/C 068/59

F-147/15. sz. ügy: 2015. december 17-én benyújtott kereset – ZZ kontra Parlament

46

2016/C 068/60

F-149/15. sz. ügy: 2015. december 21–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

46

2016/C 068/61

F-108/15. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2016. január 12-i végzése – Vermoesen és Herkens kontra Bizottság

47


HU

 

Top