Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:059:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 59, 2016. február 15.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 59

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

59. évfolyam
2016. február 15.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2016/C 059/1

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2016/C 059/2

C-586/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-483/12. sz., Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2015. szeptember 15-én hozott ítélete ellen a Lotte Co. Ltd által 2012. november 12-én benyújtott fellebbezés

2

2016/C 059/3

C-595/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-577/12. sz., NIOC és társai kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2015. szeptember 4-én hozott ítélete ellen a National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) és társai által 2015. november 14-én benyújtott fellebbezés

3

2016/C 059/4

C-626/15. sz. ügy: 2015. november 23-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

5

2016/C 059/5

C-633/15. sz. ügy: A First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2015. november 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – London Borough of Ealing kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

6

2016/C 059/6

C-640/15. sz. ügy: Court of Appeal (Írország) által 2015. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Minister for Justice and Equality kontra Tomas Vilkas

7

2016/C 059/7

C-657/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-674/11. sz., TV2/Danmark kontra Európai Bizottság ügyben 2015. szeptember 24-én hozott ítélete ellen a Viasat Broadcasting UK Ltd által 2015. december 7-én benyújtott fellebbezés

8

2016/C 059/8

C-659/15. sz. ügy: A Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Németország) által 2015. december 9 -én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Robert Caldararu elleni büntetőeljárás

9

2016/C 059/9

C-660/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-125/12. sz., Viasat Broadcasting UK Ltd kontra Európai Bizottság ügyben 2015. szeptember 24-én hozott ítélete ellen a Viasat Broadcasting UK Ltd által 2015. december 8-án benyújtott fellebbezés

9

2016/C 059/10

C-665/15. sz. ügy: 2015. december 14-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

10

 

Törvényszék

2016/C 059/11

T-486/11. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 17-i ítélete – Orange Polska kontra Bizottság („Verseny — Erőfölénnyel való visszaélés — A lengyel távközlési piac — Az EUMSZ 102. cikk megsértését megállapító határozat — Az új gazdasági szereplők számára a széles sávú hálózathoz és a széles sávú hozzáféréssel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatásokhoz való, díjazás ellenében történő hozzáférés engedélyezése tekintetében a hagyományos gazdasági szereplő által megszabott feltételek — A jogsértés megállapításához fűződő jogos érdek — Bírságok — Indokolási kötelezettség — A jogsértés súlya — Enyhítő körülmények — Arányosság — Korlátlan felülvizsgálat — A bírságok kiszámításáról szóló 2006. évi iránymutatás”)

12

2016/C 059/12

T-242/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 17-i ítélete – SNCF kontra Bizottság („Állami támogatások — A Franciaország által a Sernam SCS javára végrehajtott támogatások — Az SNCF által a Sernam részére biztosított szerkezetátalakítási támogatások és újratőkésítés, garanciák és adósságelengedés — A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — A támogatással való visszaélés — Visszatéríttetés — Gazdasági folytonosság — A magánbefektető kritériuma”)

13

2016/C 059/13

T-275/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 17-i ítélete – Olaszország kontra Bizottság [„Nyelvhasználati szabályok — Tisztviselők felvételére szolgáló nyíltversenyvizsga-kiírások — A második nyelv három nyelv közül történő kiválasztása — A versenyvizsgákon részt vevő pályázókkal való kapcsolattartás nyelve — 1. rendelet — A személyzeti szabályzat 1d. cikkének (1) bekezdése, 27. cikkének első bekezdése és 28. cikkének f) pontja — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Arányosság”]

13

2016/C 059/14

T-295/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 17-i ítélete – Olaszország kontra Bizottság [„Nyelvhasználati szabályok — A tisztviselők felvételére szolgáló nyíltversenyvizsga - kiírások helyesbítései — Új versenyvizsga-eljárások — A második nyelv három nyelv közül történő kiválasztása — 1. rendelet — A személyzeti szabályzat 1d. cikkének (1) bekezdése, 27. cikke és 28. cikkének f) pontja — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Arányosság”]

14

2016/C 059/15

T-510/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 17-i ítélete – Olaszország kontra Bizottság [„Nyelvhasználati szabályok — Fordítók felvételére szolgáló nyíltversenyvizsga-kiírások — A második nyelv három nyelv közül történő kiválasztása — A versenyvizsgákon részt vevő pályázókkal való kapcsolattartás nyelve — 1. rendelet — A személyzeti szabályzat 1d. cikkének (1) bekezdése, 27. cikke és 28. cikkének f) pontja — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Arányosság”]

15

2016/C 059/16

T-515/13. és T-719/13. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2015. december 17-i ítélete – Spanyolország kontra Bizottság („Állami támogatások — Hajógyártás — A hajók finanszírozására és vételére létrejött bizonyos megállapodásokra alkalmazandó adórendelkezések — A támogatást a közös piaccal részben összeegyeztethetetlennek nyilvánító és annak részleges visszatéríttetését elrendelő határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Személyében való érintettség — Elfogadhatóság — Előny — Szelektív jelleg — A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége — Versenytorzulás — Indokolási kötelezettség”)

16

2016/C 059/17

T-624/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 17-i ítélete – Bice International kontra OHIM – Bice (bice) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — bice közösségi szóvédjegy — 1926 BiCE RISTORANTE korábbi nemzeti ábrás védjegy — A korábbi védjegy tényleges használatának hiánya — A 207/2009 rendelet 57. cikkének (2) és (3) bekezdése”)

17

2016/C 059/18

T-79/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 17-i ítélete – Olympus Medical Systems kontra OHIM (3D) („Közösségi védjegy — A 3D közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

17

2016/C 059/19

T-673/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 8-i végzése – Olaszország kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Közlekedés — Az Airport handling SpA létrehozása — Az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése szerinti hivatalos vizsgálati eljárás megindítását elrendelő határozat — Keresettel meg nem támadható aktus — A kereset benyújtásának időpontjában teljes egészében végrehajtott támogatási intézkedések — Elfogadhatatlanság”)

18

2016/C 059/20

T-224/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 10-i végzése – Cofely Solelec és társai kontra Parlament („Megsemmisítés iránti kereset — Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — A megtámadott aktus visszavonása — Okafogyottság”)

18

2016/C 059/21

T-543/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2015. december 17-i végzése – Lysoform Dr. Hans Rosemann és társai kontra ECHA („Ideiglenes intézkedés — REACH — Biocid termékek forgalmazása és felhasználása — Valamely társaságnak mint hatóanyag-forgalmazónak az 528/2012/EU rendelet 95. cikkének (1) bekezdésében előírt listára történő felvétele — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya”)

19

2016/C 059/22

T-669/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2015. december 17-i végzése – Lysoform Dr. Hans Rosemann és társai kontra ECHA („Ideiglenes intézkedés — REACH — Biocid termékek forgalmazása és felhasználása — Valamely társaságnak mint hatóanyag-forgalmazónak az 528/2012/EU rendelet 95. cikkének (1) bekezdésében előírt listára történő felvétele — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya”)

20

2016/C 059/23

T-600/15. sz. ügy: 2015. október 22-én benyújtott kereset – PAN Europe és társai kontra Bizottság

20

2016/C 059/24

T-630/15. sz. ügy: 2015. november 10-én benyújtott kereset – Scandlines Danmark és Scandlines Deutschland kontra Bizottság

21

2016/C 059/25

T-631/15. sz. ügy: 2015. november 11-én benyújtott kereset – Stena Line Scandinavia kontra Bizottság

22

2016/C 059/26

T-673/15. sz. ügy: 2015. november 19-én benyújtott kereset – Guardian Europe kontra Európai Unió

23

2016/C 059/27

T-682/15. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-21/15. sz., Wanègue kontra Régiók Bizottsága ügyben 2015. szeptember 15-én hozott végzése ellen Patrick Wanègue által 2015. november 26-án benyújtott fellebbezés

24

2016/C 059/28

T-684/15. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-92/14. sz., Weissenfels kontra Parlament ügyben 2015. szeptember 24-én hozott ítélete ellen Roderich Weissenfels által 2015. november 27-én benyújtott fellebbezés

26

2016/C 059/29

T-688/15. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-688/15. sz., Schönberger kontra Számvevőszék ügyben 2015. szeptember 30-án hozott ítélete ellen Peter Schönberger által 2015. november 28-án benyújtott fellebbezés

27

2016/C 059/30

T-692/15. sz. ügy: 2015. november 25-én benyújtott kereset – HTTS kontra Tanács

28

2016/C 059/31

T-698/15. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-83/14. sz., Silvan kontra Bizottság ügyben 2015. szeptember 22-én hozott ítélete ellen Juha Tapio Silvan által 2015. december 2-án benyújtott fellebbezés

28

2016/C 059/32

T-705/15. sz. ügy: 2015. december 2-án benyújtott kereset – Syriatel Mobile Telecom kontra Tanács

30

2016/C 059/33

T-707/15. sz. ügy: 2015. december 3-án benyújtott kereset – Souruh kontra Tanács

30

2016/C 059/34

T-708/15. sz. ügy: 2015. december 3-án benyújtott kereset – Cham és Bena Properties kontra Tanács

31

2016/C 059/35

T-709/15. sz. ügy: 2015. december 3-án benyújtott kereset – Almashreq Investment Fund kontra Tanács

32

2016/C 059/36

T-710/15. sz. ügy: 2015. december 3-án benyújtott kereset – Drex Technologies kontra Tanács

32

2016/C 059/37

T-711/15. sz. ügy: 2015. december 3-án benyújtott kereset – Othman kontra Tanács

33

2016/C 059/38

T-712/15. sz. ügy: 2015. december 3-án benyújtott kereset – Crédit Mutuel Arkéa kontra EKB

33

2016/C 059/39

T-714/15. sz. ügy: 2015. december 2-án benyújtott kereset – Makhlouf kontra Tanács

34

2016/C 059/40

T-715/15. sz. ügy: 2015. december 4-én benyújtott kereset – BBY Solutions kontra OHIM – Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)

35

2016/C 059/41

T-716/15. sz. ügy: 2015. november 30-án benyújtott kereset – Gallardo Blanco kontra OHIM – Expasa Agricultura y Ganadería (egy H alakú zabla vasrészének ábrázolása)

36

2016/C 059/42

T-718/15. sz. ügy: 2015. december 9-én benyújtott kereset – PTC Therapeutics International kontra EMA

37

2016/C 059/43

T-719/15. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-73/14. sz. ügyben 2015. szeptember 28-án hozott ítélete ellen LP által 2015. december 8-án benyújtott fellebbezés

37

2016/C 059/44

T-720/15. sz. ügy: 2015. december 4-én benyújtott kereset – Bizottság kontra CINAR

38

2016/C 059/45

T-722/15. sz. ügy: 2015. december 4-én benyújtott kereset – Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns kontra Bizottság

38

2016/C 059/46

T-723/15. sz. ügy: 2015. december 4-én benyújtott kereset – Genossenschaftsverband Bayern kontra Bizottság

40

2016/C 059/47

T-727/15. sz. ügy: 2015. december 14-én benyújtott kereset – Justice & Environment kontra Bizottság

41

2016/C 059/48

T-729/15. sz. ügy: 2015. december 17-én benyújtott kereset – MSD Animal Health Innovation és Intervet international kontra EMA

41

2016/C 059/49

T-737/15. sz. ügy: 2015. december 18-án benyújtott kereset – Hydro Aluminium Rolled Products kontra Bizottság

42

2016/C 059/50

T-738/15. sz. ügy: 2015. december 18-án benyújtott kereset – Aurubis és társai kontra Bizottság

43

2016/C 059/51

T-743/15. sz. ügy: 2015. december 21-én benyújtott kereset – Vinnolit kontra Bizottság

44

2016/C 059/52

T-745/15. sz. ügy: 2015. december 22-én benyújtott kereset – FH Scorpio kontra OHIM – Eckes-Granini Group (YO!)

45

2016/C 059/53

T-746/15. sz. ügy: 2015. december 22-én benyújtott kereset – Biofa kontra Európai Bizottság

46

2016/C 059/54

T-750/15. sz. ügy: 2015. december 22-én benyújtott kereset – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft és társai kontra Bizottság

47

2016/C 059/55

T-755/15. sz. ügy: 2015. december 30-án benyújtott kereset – Luxemburg kontra Bizottság

48

2016/C 059/56

T-756/15. sz. ügy: 2015. december 21-én benyújtott kereset – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft kontra OHIM – Fédération Internationale des Logis (T)

49

2016/C 059/57

T-759/15. sz. ügy: 2015. december 29-én benyújtott kereset – Fiat Chrysler Finance Europe kontra Bizottság

49

2016/C 059/58

T-760/15. sz. ügy: 2015. december 23-án benyújtott kereset – Hollandia kontra Bizottság

50

2016/C 059/59

T-482/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 7-i végzése – Ahrend Furniture kontra Bizottság

51

 

Közszolgálati Törvényszék

2016/C 059/60

F-148/15. sz. ügy: 2015. december 21–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

52

2016/C 059/61

F-151/15. sz. ügy: 2015. december 23–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

52


HU

 

Top