Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:038:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 38, 2016. február 1.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 38

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

59. évfolyam
2016. február 1.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2016/C 038/1

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1

2016/C 038/2

A hivatalvezető kinevezése

2


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2016/C 038/3

C-124/13. és C-125/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2015. december 1-jei ítélete – Európai Parlament, Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — 1243/2012/EU rendelet — A jogalap megválasztása — Az EUMSZ 43. cikk (2) és (3) bekezdése — Politikai döntés — A tőkehalállományokra vonatkozó hosszú távú terv)

3

2016/C 038/4

C-166/14. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. november 26-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MedEval – Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közbeszerzés — 89/665/EGK irányelv — A tényleges érvényesülés és az egyenértékűség elve — Közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárások — Keresetindítási határidő — A kártérítési kereset megindítását az eljárás jogellenességének előzetes megállapításától függővé tevő nemzeti jogszabályok — A kérelmező jogellenességről való tudomásától függetlenül kezdődő jogvesztő határidő)

4

2016/C 038/5

C-280/14. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. december 3-i ítélete – Olasz Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Regionális politika — Az 1. célkitűzés alá tartozó POR Regione Puglia regionális operatív program (2000–2006) — Eredetileg az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott közösségi pénzügyi támogatás csökkentése)

4

2016/C 038/6

C-301/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 3-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pfotenhilfe-Ungarn e.V. kontra Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 1/2005/EK rendelet — Az 1. cikk (5) bekezdése — Az állatok szállítás közbeni védelme — Gazdátlan kutyák állatvédő egyesület által egyik tagállamból másik tagállamba történő szállítása — A „gazdasági tevékenység” fogalma — 90/425/EGK irányelv — 12. cikk — „Közösségen belüli kereskedelemben érintett kereskedő” fogalma)

5

2016/C 038/7

C-312/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 3-i ítélete (a Ráckevei Járásbíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banif Plus Bank Zrt. kontra Lantos Márton, Lantos Mártonné (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2004/39/EK irányelv — 4. cikk, (1) bekezdés és 19. cikk, (4), (5) és (9) bekezdés — A pénzügyi eszközök piacai — A „befektetési szolgáltatások és tevékenységek” fogalma — Rendelkezések a befektetővédelem biztosítására — Üzletvitelre vonatkozó magatartási szabályok befektetési szolgáltatás ügyfelek számára történő nyújtásakor — A nyújtandó szolgáltatás alkalmasságának és megfelelőségének értékelésére vonatkozó kötelezettség — E kötelezettség megsértésének szerződéses jogkövetkezményei — Fogyasztói kölcsönszerződés — Devizaalapú kölcsön — A kölcsönnek a nemzeti pénznemben történő folyósítása és törlesztése — Az átváltási árfolyamra vonatkozó feltételek)

6

2016/C 038/8

C-326/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. november 26-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verein für Konsumenteninformation kontra A1 Telekom Austria AG (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2002/22/EK irányelv — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — Felhasználói jogok — Az előfizetőknek biztosított azon jog, hogy hátrányos következmények nélkül felmondhatják a szerződéseiket — A díjszabásnak a szerződési feltételekből következő módosítása — A fogyasztói árindex emelkedése esetén történő díjemelés)

6

2016/C 038/9

C-338/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. december 3-i ítélete (a Cour d’appel de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Quenon K. SPRL kontra Beobank SA, korábban Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA, korábban Citilife SA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökök — 86/653/EGK irányelv — 17. cikk, (2) bekezdés — Az ügynöki szerződés megbízó általi felbontása — Az ügynök kártalanítása — Az ügyfélkör miatti kártalanítási rendszer és a kártérítési rendszer halmozódásának tilalma — Az ügynöknek az ügyfélkör miatti kártalanítást kiegészítő kártérítéshez való joga — Feltételek)

7

2016/C 038/10

C-345/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. november 26-i ítélete (az Augstākā tiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SIA „Maxima Latvija” kontra Konkurences padome (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Verseny — Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése — Hasonló nemzeti jogszabály alkalmazása — A Bíróság hatásköre — A „versenykorlátozó célú megállapodás” fogalma — Üzlethelyiség-bérleti szerződések — Bevásárlóközpontok — A referenciabérlő joga ahhoz, hogy az üzlethelyiségeknek a bérbeadó által harmadik személyek részére történő bérbeadása ellen tiltakozzon)

8

2016/C 038/11

C-487/14. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. november 26-i ítélete (a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC Total Waste Recycling SRL kontra Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Környezet — Hulladékok — Szállítás — 1013/2006/EK rendelet — Az Európai Unión belüli szállítás — A bejelentőlapon és az előzetes hozzájáruláson szereplőtől eltérő belépési pont — A hulladékszállítás részleteinek lényeges megváltozása — Illegális szállítás — A közigazgatási bírság arányossága)

9

2016/C 038/12

C-509/14. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. november 26-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) kontra Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios SL, Fondo de Garantía Salarial (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2001/23/EK irányelv — 1. cikk, (1) bekezdés — Vállalkozások átruházása — A munkavállalók jogainak védelme — A kedvezményezett munkavállalók átvételére irányuló kötelezettsége — Közszolgáltatást ellátó közvállalkozás — A szolgáltatásnak közszolgáltatások nyújtására irányuló szerződés alapján, másik vállalkozás által történő nyújtása — Arra vonatkozó döntés, hogy e szerződést annak lejártát követően nem hosszabbítják meg — Gazdasági egység identitásának megtartása — Alapvetően a felszereléseken alapuló tevékenység — Az alkalmazottak átvételének elmaradása)

10

2016/C 038/13

C-44/15. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. november 26-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hauptzollamt Frankfurt am Main kontra Duval GmbH & Co. KG (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vámunió és Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — 9025 vámtarifaszám — A „hőmérő” fogalma — Előre meghatározott működési hőmérsékletnek való kitettséget jelző egyszer használatos indikátorok)

10

2016/C 038/14

C-82/15. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2015. december 3-i ítélete – PP Nature-Balance Lizenz GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — 2001/83/EK irányelv — 31. és 116. cikk — A Bizottság azon határozata, amelyben elrendelte a tagállamoknak a „tolperizon” hatóanyagot tartalmazó, emberi felhasználásra szánt gyógyszerekre vonatkozó nemzeti forgalombahozatali engedélyek visszavonását vagy módosítását)

11

2016/C 038/15

C-592/13. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2015. október 6-i végzése (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo economico kontra Ediltecnica SpA (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Az EUMSZ 191. cikk (2) bekezdése — 2004/35/EK irányelv — Környezeti felelősség — Nemzeti szabályozás, amely nem írja elő a közigazgatás számára annak a lehetőségét, hogy a szennyezett területeknek az e szennyezéshez hozzá nem járuló tulajdonosait megelőző és felszámolási intézkedések végrehajtására kötelezze, és amely csupán a közigazgatás által végrehajtott beavatkozások költségeinek a megtérítésére vonatkozó kötelezettséget ír elő — A szennyező fizet elvével, az elővigyázatosság és a megelőzés elvével, valamint a környezeti károk elsődlegesen a forrásuknál történő elhárításának elvével való összeegyeztethetőség)

12

2016/C 038/16

C-156/14. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2015. október 6-i végzése (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tamoil Italia SpA kontra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Az EUMSZ 191. cikk (2) bekezdése — 2004/35/EK irányelv — Környezeti felelősség — Nemzeti szabályozás, amely nem írja elő a közigazgatás számára annak a lehetőségét, hogy a szennyezett területeknek az e szennyezéshez hozzá nem járuló tulajdonosait megelőző és felszámolási intézkedések végrehajtására kötelezze, és amely csupán a közigazgatás által végrehajtott beavatkozások költségeinek a megtérítésére vonatkozó kötelezettséget ír elő — A szennyező fizet elvével, az elővigyázatosság és a megelőzés elvével, valamint a környezeti károk elsődlegesen a forrásuknál történő elhárításának elvével való összeegyeztethetőség)

12

2016/C 038/17

C-424/14. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. szeptember 30-i végzése (a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Balogh Jácint Gábor kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Héa — 2006/112/EK irányelv — 213. és 214. cikk — Tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentés hiánya — A kisvállalkozásokat megillető mentesség — Szankció)

13

2016/C 038/18

C-500/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 6-i végzése (a Tribunale ordinario di Torino [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ford Motor Company kontra Wheeltrims srl (Előzetes döntéshozatali eljárás — Formatervezési minták — 98/71/EK irányelv — 14. cikk — 6/2002/EK rendelet — 110. cikk — Az úgynevezett „javítási” záradék — Lajstromozott védjegynek valamely harmadik fél által a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal azonos gépjármű-pótalkatrészek és -tartozékok tekintetében a jogosult engedélye nélkül történő használata)

14

2016/C 038/19

C-517/14. P. sz. ügy: A Bíróság 2015. október 6-i végzése – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. kontra Európai Bizottság, Holland Királyság, Nederlandse Zuivelorganisatie (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Mezőgazdaság — 510/2006/EK rendelet — Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása — Az „Edam Holland” elnevezés bejegyzése — Az „edam” elnevezést használó termelők — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya)

14

2016/C 038/20

C-519/14. P. sz. ügy.: A Bíróság 2015. október 6-i végzése – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. kontra Európai Bizottság, Holland Királyság, Nederlandse Zuivelorganisatie (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Mezőgazdaság — 510/2006/EK rendelet — Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása — A „Gouda Holland” elnevezés bejegyzése — A „gouda” elnevezést használó termelők — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya)

15

2016/C 038/21

C-530/14. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. október 22-i végzése – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Fellebbezés — Állami támogatás — Görög kaszinók — Különböző összegű belépődíjakra 80 %-os illetéket kivető szabályozás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Az „állami támogatás” fogalma — Előny — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

15

2016/C 038/22

C-545/14. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. december 1-jei végzése – Aguy Clement Georgias, Trinity Engineering (Private) Ltd, Georgiadis Trucking (Private) Ltd kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Kártérítési kereset — A zimbabwei helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — Az érdekeltnek az érintett személyek és szervezetek jegyzékéből való levétele — Az állítólagosan ért kár megtérítése)

16

2016/C 038/23

C-1/15. SA. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2015. szeptember 21-i végzése – La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL kontra Európai Bizottság (Az Európai Bizottságnál történő végrehajtás foganatosítására való felhatalmazás iránti kérelem)

16

2016/C 038/24

C-2/15. SA. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. szeptember 29-i végzése – ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias kontra Európai Bizottság (Az Európai Bizottságnál lefoglalás foganatosításának engedélyezése iránti kérelem)

17

2016/C 038/25

C-74/15. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. november 19-i végzése (a Curtea de Apel Oradea [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Dumitru Tarcău, Ilieana Tarcău kontra Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA és társai (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Fogyasztóvédelem — 93/13/EGK irányelv — Az 1. cikk (1) bekezdése és a 2. cikk b) pontja — A fogyasztókkal kötött szerződésekben szereplő tisztességtelen feltételek — Hitelintézetek és olyan természetes személyek között létrejött kezességvállalási szerződések és ingatlanbiztosítékot alapító szerződések, akik szakmai tevékenységükön kívül eső célból járnak el, és akiknek nincs funkcionális jellegű kapcsolatuk azzal a gazdasági társasággal, amelyért kezességet vállalnak)

17

2016/C 038/26

C-120/15. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. október 21-i végzése (a Krajský súd v Košiciach [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kovozber s. r. o. kontra Daňový úrad Košice (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Hozzáadottérték-adó (héa) — 2006/112/EK irányelv — 183. cikk — A héakülönbözet visszatérítése — Olyan nemzeti szabályozás, amely csak az adóellenőrzés lezárásától számított tíznapos időszak lejártától írja elő a héakülönbözet visszatérítésére vonatkozó késedelmi kamat felszámítását)

18

2016/C 038/27

C-137/15. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. november 17-i végzése (a Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – María Pilar Plaza Bravo kontra Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — 79/7/EGK irányelv — 4. cikk, (1) bekezdés — A férfi és női munkavállalók közötti egyenlő bánásmód — Részmunkaidőben foglalkoztatott, főként női munkavállalók — A munkanélküli-ellátás legmagasabb összegét előíró nemzeti szabályozás — Olyan szabályozás, amely ezen összeg kiszámításához az érintett, részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók munkaideje és a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók munkaideje közötti viszonyt veszi alapul)

19

2016/C 038/28

C-152/15. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2015. október 23-i végzése (Tribunal da Relação de Lisboa [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cruz & Companhia Lda kontra Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Mezőgazdaság — A piacok közös szervezése — 3665/87/EGK rendelet — 4. cikk (1) bekezdés és 13. cikk — 2220/85/EGK rendelet — 19. cikk (1) bekezdés a) pont — Az előleg visszafizetésének biztosítékául nyújtott garancia feloldásának feltételei — A visszatérítés nyújtásának feltételei — Az exportált termékek egészségügyileg megfelelő, a jogszabályi követelményeket kielégítő, kereskedelmi minősége — A hatáskörrel rendelkező hatóság által a termékek tényleges behozatalát és vámkezelését követően végzett vizsgálat következtében megállapított tények figyelembevétele a visszatérítés odaítélésének érdekében — A Cruz & Companhia ítélet értelmezése (C-128/13, EU:C:2014:2432))

19

2016/C 038/29

C-463/15. PPU. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. szeptember 25-i végzése (a Rechtbank Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Openbaar Ministerie kontra A. (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — 2002/584/IB kerethatározat — Európai elfogatóparancs — A 2. cikk (4) bekezdése és a 4. cikk 1. pontja — Végrehajtási feltételek — Az európai elfogatóparancs végrehajtását a kettős büntethetőségen kívül azon feltételnek alárendelő nemzeti büntetőjog, hogy a bűncselekmény esetében a végrehajtó tagállam joga szerinti büntetési tétel felső határa legalább tizenkét havi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés legyen)

20

2016/C 038/30

C-29/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-556/13. sz., Verband der Kölnisch Wasser Hersteller e.V. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2014. november 25-én hozott ítélete ellen a Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln e.V. által 2015. január 26-án telefaxon benyújtott fellebbezés

21

2016/C 038/31

C-548/15. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. október 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – J.J. de Lange kontra Staatssecretaris van Financiën

21

2016/C 038/32

C-556/15. sz. ügy: A Curtea de Apel Craiova (Románia) által 2015. október 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fondul Proprietatea SA kontra Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (CE Oltenia)

22

2016/C 038/33

C-559/15. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. november 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Onix Asigurări SA kontra Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (Ivass)

22

2016/C 038/34

C-560/15. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. október 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Europa Way Srl, Persidera SpA kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni és társai

23

2016/C 038/35

C-565/15. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2015. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hans-Peter Ofenböck

24

2016/C 038/36

C-568/15. sz. ügy: A Landgericht Stuttgart (Németország) által 2015. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. kontra comtech GmbH

25

2016/C 038/37

C-569/15. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – X kontra Staatssecretaris van Financiën

25

2016/C 038/38

C-570/15. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015 november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – X kontra Staatssecretaris van Financiën

26

2016/C 038/39

C-573/15. sz. ügy: A Cour d’appel de Liège (Belgium) által 2015. november 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – État belge kontra Oxycure Belgium SA

27

2016/C 038/40

C-575/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-584/14. sz., INDITEX kontra OHIM – ANSELL (ZARA) ügyben 2015. szeptember 9-én hozott ítélete ellen az Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) által 2015. november 9-én benyújtott fellebbezés

27

2016/C 038/41

C-580/15. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge (Belgium) által 2015. november 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Johannes Van der Weegen, Anna Pot kontra Belgische Staat

29

2016/C 038/42

C-583/15. sz. ügy: 2015. november 12-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

29

2016/C 038/43

C-584/15. sz. ügy: A Tribunal administratif de Melun (Franciaország) által 2015. november 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Glencore Céréales France kontra Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

30

2016/C 038/44

C-585/15. sz. ügy: A tribunal de première instance de Bruxelles (Belgium) által 2015. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Raffinerie Tirlemontoise SA kontra État belge

31

2016/C 038/45

C-598/15. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia no 1 de Jerez del la Frontera (Spanyolország) által 2015. november 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Banco Santander, S.A. kontra Cristobalina Sánchez López

32

2016/C 038/46

C-599/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-784/14. sz., Románia kontra Bizottság ügyben 2015. szeptember 14-én hozott végzése ellen Románia által 2015. november 16-án benyújtott fellebbezés

33

2016/C 038/47

C-601/15. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2015. november 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – J. N., a másik fél az eljárásban: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

34

2016/C 038/48

C-604/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-168/14. sz., Pérez Gutiérrez kontra Bizottság ügyben 2015. szeptember 9-én hozott ítélete ellen az Ana Pérez Gutiérrez által 2015. november 15-én benyújtott fellebbezés

35

2016/C 038/49

C-609/15. sz. ügy: A Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa (Spanyolország) által 2015. november 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – María Assumpció Martínez Roges kontra José Antonio García

36

2016/C 038/50

C-617/15. sz. ügy: Az Oberlandesgerichts Düsseldorf (Németország) által 2015. november 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hummel Holding A/S kontra Nike Inc. és Nike Retail B.V.

37

2016/C 038/51

C-618/15. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2015. november 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Concurrence Sàrl kontra Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

37

2016/C 038/52

C-628/15. sz. ügy: A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2015. november 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – The Trustees of the BT Pension Scheme kontra Commissioners of Her Majesty’s Revenue and Customs

38

2016/C 038/53

C-629/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-472/12. sz., Novartis Europharm Ltd kontra Európai Bizottság ügyben 2015. szeptember 15-én hozott ítélete ellen a Novartis Europharm Ltd által 2015. november 24-én benyújtott fellebbezés

39

2016/C 038/54

C-630/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-67/13. sz., Novartis Europharm Ltd kontra Európai Bizottság ügyben 2015. szeptember 15-én hozott ítélete ellen a Novartis Europharm Ltd által 2015. november 24-én benyújtott fellebbezés

40

2016/C 038/55

C-643/15. sz. ügy: 2015. december 2-án benyújtott kereset – Szlovák Köztársaság kontra az Európai Unió Tanácsa

41

2016/C 038/56

C-647/15. sz. ügy: 2015. december 3-án benyújtott kereset – Magyarország kontra az Európai Unió Tanácsa

43

2016/C 038/57

C-648/15. sz. ügy: 2015. december 3-án benyújtott kereset – Osztrák Köztársaság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

45

2016/C 038/58

C-78/15. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2015. október 21-i végzése (az Oberlandesgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Colena AG kontra Deiters GmbH

46

2016/C 038/59

C-311/15. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2015. október 23-i végzése (a Korkein oikeus előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TrustBuddy AB kontra Lauri Pihlajaniemi

46

 

Törvényszék

2016/C 038/60

T-233/11. és T-262/11. sz. ügyek: A Törvényszék 2015. december 9-i ítélete – Görögország és Ellinikos Chrysos kontra Bizottság („Állami támogatások — Bányászati ágazat — A görög hatóságok által az Ellinikos Chrysos bányavállalat részére nyújtott támogatás — A bányaművelési tevékenységet a piaci értéknél alacsonyabb áron átruházó szerződés és az ezen ügyletet terhelő illetékek alóli mentesítés — A támogatási intézkedéseket jogellenesnek nyilvánító és a megfelelő összegek visszatéríttetését elrendelő határozat — Az előny fogalma — A magánbefektető kritériuma”)

47

2016/C 038/61

T-563/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 10-i ítélete – Belgium kontra Bizottság („EMGA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Belgium által kifizetett kiadások — Gyümölcsök és zöldségek — Indokolási kötelezettség — Termelői szervezet elismerésének feltételei — Alapvető tevékenységek termelői szervezet általi kiszervezése — Kizárandó összeg — Arányosság”)

47

2016/C 038/62

T-83/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 15-i ítélete – LTJ Diffusion kontra OHIM – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ARTHUR & ASTON szóvédjegy bejelentése — A korábbi Arthur nemzeti ábrás védjegy — A védjegy tényleges használatának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja — A megkülönböztető képességet érintő elemekben eltérő forma”)

48

2016/C 038/63

T-124/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 11-i ítélete – Finnország kontra Bizottság („EMVA — Finanszírozásból kizárt kiadások — Vidékfejlesztés — Egyszeri pénzügyi korrekció — Használt gépek és berendezések vásárlására fordított kiadások támogathatósága — A mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozóan eltérést engedő rendszer — Az 1974/2006/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdése”)

49

2016/C 038/64

T-354/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 9-i ítélete – Comercializadora Eloro kontra OHIM – Zumex Group (zumex) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A ZUMEX közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi JUMEX nemzeti szóvédjegy — A korábbi védjegy tényleges használatának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) bekezdése”)

49

2016/C 038/65

T-615/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 10-i ítélete – Fútbol Club Barcelona kontra OHIM – Egy címerpajzs körvonalának ábrázolása) („Közösségi védjegy — Egy címerpajzs körvonalát ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A használat révén szerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése”)

50

2016/C 038/66

T-690/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 10-i ítélete – Sony Computer Entertainment Europe kontra OHIM – Marpefa (Vieta) („Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítására irányuló eljárás — A Vieta közösségi ábrás védjegy — A védjegy tényleges használata — A használat jellege — A 207/2009/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése és 51. cikkének (2) bekezdése — A megkülönböztető képességet nem érintő elemekben eltérő forma — A lajstromban szereplő áruk tekintetében történő használat igazolása”)

51

2016/C 038/67

T-751/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 11-i ítélete – Hikari Miso kontra OHIM – Nishimoto Trading (Hikari) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Hikari közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi HIKARI nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

51

2016/C 038/68

T-373/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 1-jei végzése – REWE-Zentral kontra OHIM – Planet GDZ (PRO PLANET) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)

52

2016/C 038/69

T-215/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 30-i végzése – Gmina Miasto Gdynia és Port Lotniczy Gdynia Kosakowo kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — A megtámadott határozat helyébe lépő új határozatnak az eljárás során történő elfogadása — A kereseti kérelmek kiigazítása — Az új határozat elleni párhuzamos kereset — Okafogyottság”)

53

2016/C 038/70

T-217/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 30-i végzése – Gmina Kosakowo kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — A megtámadott határozat helyébe lépő új határozatnak az eljárás során történő elfogadása — Okafogyottság”)

53

2016/C 038/71

T-513/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 30-i végzése – GreenPack kontra OHIM (greenpack) („Közösségi védjegy — A lajstromozás megtagadása — A védjegybejelentés visszavonása — Okafogyottság”)

54

2016/C 038/72

T-694/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 23-i végzése – EREF kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — A 2014 – 2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás — Társulás — A tagok közvetlen érintettségének hiánya — Elfogadhatatlanság”)

55

2016/C 038/73

T-766/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 23-i végzése – Actega Terra kontra OHIM – Heidelberger Druckmaschinen (FoodSafe) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — FoodSafe közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

55

2016/C 038/74

T-809/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 27-i végzése – Olaszország kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — A nyelvhasználatra vonatkozó szabályok — Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának tisztségére kiírt álláshirdetés — A pályázatok online prezentációs modulján szereplő nyelvi követelmények — A Hivatalos Lapban közzétett álláshirdetéstől való állítólagos eltérés — A Bizottság által a jelentkezési eljárás lezártát követően küldött levél — Elfogadhatatlanság”)

56

2016/C 038/75

T-814/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 1-jei végzése – Banco Espírito Santo Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A portugál hatóságok által a Banco Espírito Santo, SA pénzügyi intézmény szanálásához nyújtott támogatás — Hídbank létrehozása — A Bizottság arra vonatkozó határozata, hogy nem emel kifogást — A portugál hatóságok által benyújtott kötelezettségvállalások — A kötelezettségvállalásai betartásának egy megbízott általi ellenőrzése — A megbízottnak a hídbank általi díjazása — Részleges megsemmisítés iránti kérelem — Elfogadhatatlanság”)

56

2016/C 038/76

T-845/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 30-i végzése – August Brötje kontra OHIM (HydroComfort) („Közösségi védjegy — A HydroComfort közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

57

2016/C 038/77

T-41/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 2-i végzése – Novartis kontra OHIM – Mabxience (HERTIXAN) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A védjegybejelentés visszavonása — Okafogyottság”)

58

2016/C 038/78

T-118/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 23-i végzése – Szlovénia kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — EMOGA — Garanciarészleg — EMGA és EMVA — A keresetindítás határideje — Kiindulási pont — Késedelmesség — Elfogadhatatlanság”)

58

2016/C 038/79

T-202/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 20-i végzése – Zitro IP kontra OHIM (WORLD OF BINGO) („Közösségi védjegy — A WORLD OF BINGO közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

59

2016/C 038/80

T-203/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 20-i végzése – Zitro IP kontra OHIM (WORLD OF BINGO) („Közösségi védjegy — A WORLD OF BINGO közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

60

2016/C 038/81

T-213/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. december 2-i végzése – Lidl Stiftung kontra OHIM – toom Baumarkt (Super-Samstag) („Közösségi védjegy — Törlési kérelem — A törlési kérelem visszavonása — Okafogyottság”)

60

2016/C 038/82

T-329/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 17-i végzése – Certuss Dampfautomaten kontra OHIM – Universal for Engineering Industries (Universal 1800 TC) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)

61

2016/C 038/83

T-474/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2015. december 10-i végzése – GGP Italy kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — 2006/42/EK irányelv — A fogyasztók és a munkavállalók egészségének és biztonságának a gépek használatából eredő veszélyekkel szembeni védelme — A fűnyíró gépek egy típusának betiltásával kapcsolatban a lett hatóságok által hozott intézkedés — Az intézkedést igazolatlannak minősítő bizottsági határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya”)

61

2016/C 038/84

T-580/15. sz. ügy: 2015. október 6-án benyújtott kereset – Flamagas kontra OHIM – MatMind (CLIPPER)

62

2016/C 038/85

T-607/15. sz. ügy: 2015. október 27-én benyújtott kereset – Yieh United Steel kontra Bizottság

63

2016/C 038/86

T-614/15. sz. ügy: 2015. október 29-én benyújtott kereset – Azur Space Solar Power kontra OHIM (Fekete vonal ábrázolása)

64

2016/C 038/87

T-671/15. sz. ügy: 2015. november 23-án benyújtott kereset – E-Control kontra ACER

64

2016/C 038/88

T-675/15. sz. ügy: 2015. november 20-án benyújtott kereset – Shanxi Taigang Stainless Steel kontra Bizottság

65

2016/C 038/89

T-680/15. sz. ügy: 2015. november 15-én benyújtott kereset – Les Éclaires kontra OHIM – L’éclaireur International (L’ECLAIREUR)

66

2016/C 038/90

T-681/15. sz. ügy: 2015. november 20-án benyújtott kereset – Environmental Manufacturing kontra OHIM – Société Elmar Wolf (Farkasfej ábrázolása)

67

2016/C 038/91

T-685/15. sz. ügy: 2015. november 26-án benyújtott kereset – Sulayr Global Service kontra OHIM – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

67

2016/C 038/92

T-693/15. sz. ügy: 2015. november 27-én benyújtott kereset – Clover Canyon kontra OHIM – Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON)

68

2016/C 038/93

T-694/15. sz. ügy: 2015. november 30-án benyújtott kereset – Micula kontra Bizottság

69

2016/C 038/94

T-695/15. sz. ügy: 2015. november 24-én benyújtott kereset – BMB kontra OHIM – Ferrero (cukorkadoboz, dobozka)

70

2016/C 038/95

T-696/15. sz. ügy: 2015. december 1-jén benyújtott kereset – Bodegas Vega Sicilia kontra OHIM (TEMPOS VEGA SICILIA)

71

2016/C 038/96

T-700/15. sz. ügy: 2015. november 30-án benyújtott kereset – Volfas Engelman kontra OHIM – Rauch Fruchtsäfte (BRAVORO PINTA)

71

2016/C 038/97

T-701/15. sz. ügy: 2015. november 25-én benyújtott kereset – Stock Polska kontra OHIM – Lass & Steffen (LUBELSKA)

72

2016/C 038/98

T-706/15. sz. ügy: 2015. december 2-án benyújtott kereset – Makhlouf kontra Tanács

73

2016/C 038/99

T-713/15. sz. ügy: 2015. november 30-án benyújtott kereset – Pharm-a-care Laboratories kontra OHIM – Pharmavite (VITAMELTS)

73

2016/C 038/100

T-717/15. sz. ügy: 2015. december 4-én benyújtott kereset – Drugsrus kontra EMA

74

2016/C 038/101

T-211/15. P. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 23-i végzése – Necci kontra Bizottság

75


HU

 

Top