Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:016:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 16, 2016. január 18.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 16

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

59. évfolyam
2016. január 18.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2016/C 016/1

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2016/C 016/2

C-439/13. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. november 12-i ítélete – Elitaliana SpA kontra Eulex Kosovo (Fellebbezés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — 2008/124/KKBP együttes fellépés — Az Eulex Kosovo misszió részére nyújtandó helikopteres támogatásra vonatkozó ajánlati felhívás — Az odaítélő határozattal szembeni kereset — EUSZ 24. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés — EUMSZ 275. cikk, első bekezdés — Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) — A Bíróság hatásköre — EUMSZ 263. cikk, első bekezdés — Az „uniós szerv vagy hivatal” fogalma — Az Európai Bizottságnak betudható intézkedések — Menthető tévedés)

2

2016/C 016/3

C-572/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. november 12-i ítélete (a Cour d’appel de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hewlett-Packard Belgium SPRL kontra Reprobel SCRL (Előzetes döntéshozatal — Jogszabályok közelítése — Szellemi tulajdon — Szerzői jog és szomszédos jogok — 2001/29/EK irányelv — Kizárólagos többszörözési jog — Kivételek és korlátozások — 5. cikk, (2) bekezdés, a) és b) pont — Reprográfiai kivétel — A magáncélú másolatra vonatkozó kivétel — A következetesség igénye a kivételek alkalmazása során — A „méltányos díjazás” fogalma — Méltányos díjazás címén díj kivetése a multifunkcionális nyomtatókra — Arányos díj — Átalánydíj — Az átalánydíj és az arányos díj halmozódása — Számítási mód — A méltányos díjazás kedvezményezettjei — Szerzők és kiadók — Kották)

3

2016/C 016/4

C-632/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. november 19-i ítélete (a Högsta förvaltningsdomstolen [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skatteverket kontra Hilkka Hirvonen (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Személyek szabad mozgása — Egyenlő bánásmód — Jövedelemadó — Külföldi illetőségű adóalanyok forrásadó-köteles jövedelmei — Az adóalany személyes helyzetéhez kapcsolódó bármilyen adólevonás kizárása — Igazolás — A külföldi illetőségű adóalanyok azon lehetősége, hogy a belföldi adóalanyokra alkalmazandó adózást válasszák és érvényesítsék az említett levonásokat)

4

2016/C 016/5

C-103/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. november 12-i ítélete (a Vilniaus apygardos administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB kontra Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mezőgazdaság — 73/2009/EK rendelet — A 7. cikk (1) bekezdése, a 10. cikk (1) bekezdése, a 121. cikk és a 132. cikk (2) bekezdése — E rendelet végrehajtási aktusai — Érvényesség az EUM Szerződésnek, a 2003. évi csatlakozási okmánynak, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének, a jogbiztonság elvének, a bizalomvédelem elvének és a megfelelő ügyintézés elvének a fényében — A mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések modulációja — Az összegek csökkentése — A közvetlen kifizetések alkalmazandó szintje a 2004. április 30-i összetételű Európai Közösség tagállamaiban, valamint az e Közösséghez 2004. május 1-jén csatlakozó tagállamokban — A közzététel és az indokolás hiánya)

5

2016/C 016/6

C-115/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. november 17-i ítélete (az Oberlandesgericht Koblenz [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – RegioPost GmbH & Co. KG kontra Stadt Landau in der Pfalz (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 56. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Korlátozások — 96/71/EK irányelv — 3. cikk, (1) bekezdés — 2004/18/EK irányelv — 26. cikk — Közbeszerzés — Postai szolgáltatások — A tagállam valamely regionális egységének szabályozása, amely előírja az ajánlattevők és alvállalkozóik számára, hogy vállaljanak kötelezettséget arra, hogy a közbeszerzési szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat teljesítő alkalmazottaik számára minimálbért fizetnek)

6

2016/C 016/7

C-121/14. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. november 12-i ítélete – Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra Európai Parlament, Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló 1316/2013/EU rendelet — Valamely tagállam területét érintő közös érdekű projektek — Az említett állam általi jóváhagyás — Vasúti árufuvarozási folyosó meghosszabbítása — Jogalap — EUMSZ 171. cikk és EUMSZ 172. cikk, második bekezdés)

7

2016/C 016/8

C-198/14. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. november 12-i ítélete (a Helsingin hovioikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Valev Visnapuu kontra Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio – Tullihallitus (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 34. cikk és EUMSZ 110. cikk — 94/62/EK irányelv — 1. cikk, (1) bekezdés, 7. cikk és 15. cikk — Alkoholtartalmú italok más tagállamból való távértékesítése és szállítása — Bizonyos italospalackokat terhelő jövedéki adó — Mentesség a palackok visszaváltási vagy betétdíjas rendszerhez tartozása esetén — EUMSZ 34. cikk, EUMSZ 36. cikk és EUMSZ 37. cikk — Alkoholtartalmú italok kiskereskedelmi engedélyére vonatkozó követelmény — Alkoholtartalmú italok kiskereskedelmi értékesítésének monopóliuma — Igazolás — Egészségvédelem)

8

2016/C 016/9

C-219/14. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. november 11-i ítélete (az Employment Tribunal Birmingham [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kathleen Greenfield kontra The Care Bureau Ltd (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociálpolitika — Részmunkaidős foglalkoztatásról szóló keretmegállapodás — Munkaidő-szervezés — 2003/88/EK irányelv — A fizetett éves szabadsághoz való jog — A szabadságra való jogosultság kiszámítása a munkaidő növelése esetén — Az időarányosság elvének értelmezése)

9

2016/C 016/10

C-223/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. november 11-i ítélete (a Juzgado de Primera Instancia no 7 de Las Palmas de Gran Canaria [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tecom Mican SL és José Arias Domínguez (Előzetes döntéshozatal — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — A bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése — A „bíróságon kívüli irat” fogalma — Magánokirat — Határokon átnyúló vonatkozás — A belső piac működése)

9

2016/C 016/11

C-241/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. november 19-i ítélete (a Finanzgericht Baden-Württemberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Roman Bukovansky kontra Finanzamt Lörrach (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adózás — Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás — E megállapodás és a kettős adóztatás elkerülésére kötött egyezmények közötti kapcsolat — Egyenlő bánásmód — Állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés — Az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára — Határ menti ingázó munkavállalók — Jövedelemadó — Adóztatási joghatóság megosztása — Kapcsoló elv — Állampolgárság)

10

2016/C 016/12

C-325/14. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. november 19-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SBS Belgium NV kontra Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2001/29/EK irányelv — A 3. cikk (1) bekezdése — Nyilvánossághoz közvetítés — A „közvetítés” és a „nyilvánosság” fogalma — Televízióműsorok terjesztése — Úgynevezett direktbetáplálásos módszer)

11

2016/C 016/13

C-422/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. november 11-i ítélete (a Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cristian Pujante Rivera kontra Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociálpolitika — Csoportos létszámcsökkentés — 98/59/EK irányelv — Az 1. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontja — Az érintett telephelyen „rendszerint alkalmazott munkavállaló” fogalma — Az 1. cikk (1) bekezdésének második albekezdése — Az „elbocsátás” és a „munkaszerződés elbocsátással egy tekintet alá eső megszüntetésének” fogalma — Az elbocsátott munkavállalók számának számítási módjai)

12

2016/C 016/14

C-505/14. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. november 11-i ítélete (a Landgericht Münster [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Klausner Holz Niedersachsen GmbH kontra Land Nordrhein-Westfalen (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 107. cikk és EUMSZ 108. cikk — Állami támogatások — Az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésének megsértésével nyújtott támogatás — E támogatást nyújtó szerződés érvényességét megállapító tagállami bírósági határozat — Jogerő — Összhangban álló értelmezés — A tényleges érvényesülés elve)

12

2016/C 016/15

C-455/15. PPU. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. november 19-i ítélete (a Varbergs tingsrätt [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – P kontra Q (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban — 2201/2003/EK rendelet — 23. cikk, a) pont — A szülői felelősségre vonatkozó határozatok elismerését kizáró okok — Közrend)

13

2016/C 016/16

C-478/15. sz. ügy: A Finanzgericht Baden-Württemberg (Németország) által 2015. szeptember 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Peter Radgen, Lilian Radgen kontra Finanzamt Ettlingen

14

2016/C 016/17

C-502/15. sz. ügy: 2015. szeptember 22-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

14

2016/C 016/18

C-508/15. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2015. szeptember 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sidika Ucar kontra Land Berlin

15

2016/C 016/19

C-509/15. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2015. szeptember 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –Recep Kilic kontra Land Berlin

16

2016/C 016/20

C-528/15. sz. ügy: A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2015. október 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Policie ČR kontra Salah Al Chodor és társai

16

2016/C 016/21

C-534/15. sz. ügy: A Judecătoria Satu Mare (Románia) által 2015. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș kontra BRD Groupe Société Generale – sucursala Satu Mare

17

2016/C 016/22

C-542/15. sz. ügy: A Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Olaszország) által 2015. október 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Angela Manzo elleni büntetőeljárás

18

2016/C 016/23

C-543/15. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2015. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) kontra Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

18

2016/C 016/24

C-545/15. sz. ügy: 2015. október 16-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

19

2016/C 016/25

C-555/15. sz. ügy: A Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (Portugália) által 2015. október 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bernard Jean Marie Gabarel kontra Fazenda Pública

20

2016/C 016/26

C-558/15. sz. ügy: A Tribunal da Relação do Porto (Portugália) által 2015. november 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Alberto José Vieira Azevedo és társai kontra CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal – Fundo de Garantia Automóvel

20

2016/C 016/27

C-563/15. sz. ügy: 2015. november 4-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

21

2016/C 016/28

C-577/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-660/14. sz., SV Capital OÜ kontra Európai Bankhatóság (EBH) ügyben 2015. szeptember 9-én hozott ítélete ellen a SV Capital OÜ által 2015. november 9-én benyújtott fellebbezés

22

2016/C 016/29

C-588/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-91/13. sz., LG Electronics, Inc. kontra Európai Bizottság ügyben 2015. szeptember 9-én hozott ítélete ellen az LG Electronics, Inc. által 2015. november 12-én benyújtott fellebbezés

23

2016/C 016/30

C-596/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-619/14. sz., Bionorica SE kontra Európai Bizottság ügyben 2015. szeptember 16-án hozott végzése ellen a Bionorica SE által 2015. november 13-án benyújtott fellebbezés

24

2016/C 016/31

C-597/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-620/14. sz., Diapharm GmbH & Co. KG kontra Európai Bizottság ügyben 2015. szeptember 16-án hozott végzése ellen a Diapharm GmbH & Co. KG által 2015. november 13-án benyújtott fellebbezés

25

 

Törvényszék

2016/C 016/32

T-1/08. INTP. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 18-i ítélete – Buczek Automotive kontra Bizottság („Eljárás — Ítélet értelmezése”)

27

2016/C 016/33

T-278/10. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 24-i ítélete – riha WeserGold Getränke kontra OHIM – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A WESTERN GOLD közösségi védjegy bejelentése — WeserGold, Wesergold és WESERGOLD korábbi nemzeti, közösségi és nemzetközi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A fellebbezésről hozott határozat — A 207/2009 rendelet 64. cikkének (1) bekezdése — Indokolási kötelezettség — A meghallgatáshoz való jog — A 207/2009 rendelet 75. cikke”)

27

2016/C 016/34

T-670/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 24-i ítélete – Bizottság kontra D'Agostino („Fellebbezés — Csatlakozó fellebbezés — Közszolgálat — Szerződéses alkalmazott — A meghosszabbítást mellőző határozat — Gondoskodási kötelezettség — A személyzeti szabályzat 12a. cikke (2) bekezdésének megsértése — Indokolási kötelezettség — Az ügy iratainak elferdítése”)

28

2016/C 016/35

T-107/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 19-i ítélete – Görögország kontra Bizottság (EMOGA — Garanciarészleg — EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — 1782/2003/EK rendelet — Egységes támogatási rendszer — Nemzeti tartalék — Az odaítélés feltételei — Az Alapot fenyegető kockázat — Kölcsönös megfeleltetés)

29

2016/C 016/36

T-126/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 24-i ítélete – Hollandia kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — EMGA és EMVA — A kamatok bejelentésének elmulasztása címén alkalmazott pénzügyi korrekció — Indokolási kötelezettség — Kamatfelszámítási kötelezettség — Az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (5) bekezdése — Az egyenértékűség elve — Gondossági kötelezettség”)

30

2016/C 016/37

T-223/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 25-i ítélete – Ewald Dörken kontra OHIM – Schürmann (VENT ROLL) „Közösségi védjegy — Törlési eljárás — VENT ROLL közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Leíró jelleg — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 52. cikkének (1) bekezdése és 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”)

31

2016/C 016/38

T-248/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 25-i ítélete – Masafi kontra OHIM – Hd1 (JUICE masafi) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A JUICE masafi közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi masafi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

31

2016/C 016/39

T-249/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 25-i ítélete – Masafi kontra OHIM – Hd1 (masafi) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A masafi közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi masafi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

32

2016/C 016/40

T-320/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 25-i ítélete – Sephora kontra OHIM – Mayfield Trading (Két függőleges hullámos vonal ábrázolása) „Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Két függőleges hullámos vonalat ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Egy függőleges hullámos vonalat ábrázoló nemzeti és nemzetközi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

33

2016/C 016/41

T-520/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 25-i ítélete – bd breyton-design kontra OHIM (RACE GTP) („Közösségi védjegy — A RACE GTP közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

33

2016/C 016/42

T-526/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 19-i ítélete – Matratzen Concord kontra OHIM – Barranco Rodriguez és Barranco Schnitzler (Matratzen Concord) „Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Matratzen Concord közösségi szóvédjegy bejelentése — MATRATZEN korábbi nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A használat igazolása — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 42. Cikkének (2) bekezdése”)

34

2016/C 016/43

T-539/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 19-i ítélete – North Drilling kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök befagyasztása — Értékelési hiba — A megsemmisítés joghatásainak időbeli változtatása”)

35

2016/C 016/44

T-629/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 25-i ítélete – Jaguar Land Rover kontra OHIM (Egy autó formája) („Közösségi védjegy — Közösségi térbeli védjegy bejelentése — Egy autó formája — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

36

2016/C 016/45

T-763/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 25-i ítélete – Suprema kontra OHIM Sopro Bauchemie (SOPRAPUR) „Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — SOPRAPUR szóvédjegy — Sopro korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az áruk és a megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

37

2016/C 016/46

T-190/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 24-i ítélete – Intervog kontra OHIM (meet me) („Közösségi védjegy — A meet me közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

37

2016/C 016/47

T-187/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 10-i végzése – Compagnia Trasporti Pubblici és társai kontra Bizottság („Állami támogatások — Campania tartományban autóbusz-közlekedési hálózatokat működtetető vállalkozás — Az olasz hatóságok által a Consiglio di Stato ítéletét követően a közszolgáltatási kötelezettségek fejében nyújtott kompenzáció — Az intézkedést a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozat — A támogatás kedvezményezettjének helyzetéhez hasonló helyzetben lévő vállalkozások által benyújtott kereset”)

38

2016/C 016/48

T-188/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. november 10-i végzése – Compagnia Trasporti Pubblici és társai kontra Bizottság („Állami támogatások — Campania tartományban autóbusz-közlekedési hálózatokat működtetető vállalkozás — Az olasz hatóságok által a Consiglio di Stato ítéletét követően a közszolgáltatási kötelezettségek fejében nyújtott kompenzáció — Az intézkedést a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozat — A támogatás kedvezményezettjének helyzetéhez hasonló helyzetben lévő vállalkozások által benyújtott kereset”)

39

2016/C 016/49

T-532/15. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-64/13. sz., Z kontra Európai Bíróság ügyben 2015. június 30-án hozott ítélete ellen a Z által 2015. szeptember 11-én benyújtott fellebbezés

39

2016/C 016/50

T-582/15. sz. ügy: 2015. szeptember 11-én benyújtott kereset – Silver Plastics és Johannes Reifenhäuser kontra Bizottság

40

2016/C 016/51

T-617/15. sz. ügy: 2015. november 3-án benyújtott kereset – Chic Investments kontra OHIM (eSMOKINGWORLD)

43

2016/C 016/52

T-621/15. sz. ügy: 2015. november 9-én benyújtott kereset – Tractel Greifzug kontra OHIM – Jiangsu Shenxi Construction Machinery (gépi meghajtású csörlő formája)

44

2016/C 016/53

T-623/15. sz. ügy: 2015. november 10-én benyújtott kereset – Lidl Stiftung kontra OHIM (JEDE FLASCHE ZÄHLT!)

44

2016/C 016/54

T-624/15. sz. ügy: 2015. november 6-án benyújtott kereset – European Food és társai kontra Bizottság

45

2016/C 016/55

T-625/15. sz. ügy: 2015. november 10-én benyújtott kereset – Spa Monopole kontra OHIM – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE)

46

2016/C 016/56

T-629/15. sz. ügy: 2015. november 12-én benyújtott kereset – Hako kontra OHIM (SCRUBMASTER)

47

2016/C 016/57

T-634/15. sz. ügy: 2015. november 12-én benyújtott kereset – Frinsa del Noroeste kontra OHIM – Frigoríficos Unidos (Frinsa LA CONSERVERA)

48

2016/C 016/58

T-635/15. sz. ügy: 2015. november 13-án benyújtott kereset – Tuum kontra OHIM – Thun (TUUM)

48

2016/C 016/59

T-636/15. sz. ügy: 2015. november 13-án benyújtott kereset – Infratel Italia és társai kontra Bizottság

49

2016/C 016/60

T-638/15. sz. ügy: 2015. november 12-én benyújtott kereset – Alcohol Countermeasure Systems (International) kontra OHIM – Lion Laboratories (ALCOLOCK)

50

 

Közszolgálati Törvényszék

2016/C 016/61

F-33/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsának 2015. november 19-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság (A fél képviselőjének az eljárásból való kizárása — Új képviselő kijelölésének hiánya — A Közszolgálati Törvényszék kérelmeire való válaszadással felhagyó fél — Okafogyottság)

52

2016/C 016/62

F-130/15. sz. ügy: 2015. október 1-jén benyújtott kereset – ZZ kontra EKB

52


HU

 

Top