Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:381:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 381, 2015. november 16.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 381

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. november 16.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2015/C 381/1

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2015/C 381/2

C-455/13. P., C-457/13. P. és C-460/13. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2015. szeptember 17-i ítélete – Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) (C-455/13 P), Európai Bizottság (C-457/13 P), Olasz Köztársaság (C-460/13 P) kontra Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) és társai (Fellebbezés — Mezőgazdaság — A piacok közös szervezése — Gyümölcs- és zöldségágazat — 1580/2007/EK rendelet — Az 52. cikk (2a) bekezdése — 543/2011/EU végrehajtási rendelet — Az 50. cikk (3) bekezdése és a 60. cikk (7) bekezdése — Termelői szervezeteknek nyújtott támogatások — Feldolgozott gyümölcsök és zöldségek — Bizonyos feldolgozási tevékenységek átalányfinanszírozása — A feldolgozáshoz kapcsolódó beruházások és tevékenységek támogathatósága — Megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatóság — Közvetlen érintettség)

2

2015/C 381/3

C-606/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. október 1-jei ítélete (a Kammarrätten i Sundsvall [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – OKG AB kontra Skatteverket (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2003/96/EK irányelv — 4. cikk és 21. cikk — 2008/118/EK irányelv — 92/12/EK irányelv — 3. cikk, (1) bekezdés — Hatály — Tagállami szabályozás — Az atomreaktorok hőteljesítménye utáni adó beszedése)

4

2015/C 381/4

C-32/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 1-jei ítélete (a Fővárosi Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ERSTE Bank Hungary Zrt. kontra Sugár Attila (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 93/13/EGK irányelv — Az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó között létrejött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek — Jelzálogkölcsön-szerződés — A 7. cikk (1) bekezdése — A tisztességtelen feltételek alkalmazásának megszüntetése — Megfelelő és hatékony eszközök — Kötelezettségvállaló nyilatkozat — Közjegyzői okirat — A végrehajtási záradék közjegyző általi kiállítása — Végrehajtható okirat — A közjegyző kötelezettségei — A tisztességtelen feltételek hivatalból történő vizsgálatai — Bírósági felülvizsgálat — Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve)

4

2015/C 381/5

C-201/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 1-jei ítélete (a Curtea de Apel Cluj [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Smaranda Bara és társai kontra Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 95/46/EK irányelv — Személyes adatok kezelése — 10. és 11. cikk — Az érintettek tájékoztatása — 13. cikk — Mentességek és korlátozások — Személyes adóadatok tagállami közigazgatási szerv által másik közigazgatási szerv részére, adatkezelés céljából történő továbbítása)

5

2015/C 381/6

C-230/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 1-jei ítélete (a Kúria [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Weltimmo s. r. o. kontra Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában — 95/46/EK irányelv — A 4. cikk (1) bekezdése, valamint a 28. cikk (1), (3) és (6) bekezdése — Formálisan más tagállam területén letelepedett adatkezelő — A természetes személyek személyes adatainak védelméhez való jog megsértése egy másik tagállamban — Az alkalmazandó jog és a joghatósággal rendelkező felügyelő hatóság meghatározása — A felügyelő hatóság hatásköreinek gyakorlása — Szankcionálási jogkör)

6

2015/C 381/7

C-276/14. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2015. szeptember 29-i ítélete (a Naczelny Sąd Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gmina Wrocław kontra Minister Finansów (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — 9. cikk, (1) bekezdés — 13. cikk, (1) bekezdés — Adóalanyok — Az „önállóan” kifejezés értelmezése — Önkormányzati szervezet — Önkormányzati szervezeti egység által nem hatóságként folytatott gazdasági tevékenységek — Az ilyen szervezeti egység 2006/112 irányelv rendelkezései értelmében vett „adóalanyként” történő minősítésének lehetősége — EUSZ 4. cikk, (2) bekezdés és EUSZ 5. cikk, (3) bekezdés)

7

2015/C 381/8

C-290/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. október 1-jei ítélete (a Tribunale di Firenze [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skerdjan Celaj elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2008/115/EK irányelv — Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérése — Hároméves beutazási tilalommal párosuló kiutasítási határozat — A beutazási tilalom megsértése — Korábban kitoloncolt harmadik országbeli állampolgár — Szabadságvesztés-büntetés az állam területére való újbóli jogellenes beutazás esetén — Összeegyeztethetőség)

8

2015/C 381/9

C-340/14. és C-341/14. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 1-jei ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – R. L. Trijber, Amstelboats név alatt eljárva kontra College van burgemeester en wethouders van Amsterdam (C-340/14), J. Harmsen kontra Burgemeester van Amsterdam (C-341/14) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2006/123/EK irányelv — Belső piaci szolgáltatások — A kedvtelési célú hajózás — Kirakatprostitúciós üzlet — A 2. cikk (2) bekezdésének d) pontja — Hatály — Kizártság — A közlekedés területén nyújtott szolgáltatások — A letelepedés szabadsága — Engedélyezési rendszer — A 10. cikk (2) bekezdésének c) pontja — Az engedély megadására vonatkozó feltételek — Arányosság — Nyelvi követelmény — A 11. cikk (1) bekezdésének b) pontja — Az engedély időtartama — A rendelkezésre álló engedélyek számának korlátozása — Közérdeken alapuló kényszerítő indok)

8

2015/C 381/10

C-357/14. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 1-jei ítélete – Electrabel SA és Dunamenti Erőmű Zrt. kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — A magyar hatóságok által egyes villamosenergia-termelők számára nyújtott támogatások — Valamely közvállalkozás és egyes villamosenergia-termelők között megkötött villamosenergia-vásárlási megállapodások — E támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetésüket elrendelő határozat — Azon „fél” fogalma, aki a Bíróság előtt fellebbezéssel élhet — Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása — A támogatás fennállásának mérlegelése szempontjából releváns időpont — Az „állami támogatás” fogalma — Előny — A magánbefektető kritériuma — Az említett támogatások összegének kiszámítására szolgáló módszer)

9

2015/C 381/11

C-432/14. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. október 1-jei ítélete (a conseil de prud’hommes de Paris [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – O kontra Bio Philippe Auguste SARL (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociálpolitika — Az egyenlő bánásmód és az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — 2000/78/EK irányelv — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — A 2. cikk (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja — Életkoron alapuló eltérő bánásmód — A helyzetek összehasonlíthatósága — A bizonytalan foglalkoztatási helyzet ellentételezése céljából a határozott időre szóló munkaszerződés lejártára tekintettel járó juttatás folyósítása — Az iskolai vagy egyetemi szünet ideje alatt munkát vállaló fiatalok kizárása)

10

2015/C 381/12

C-452/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 1-jei ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute kontra Doc Generici Srl (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 267. cikk — A Bírósághoz fordulásra vonatkozó kötelezettség — Jogszabályok közelítése — Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Forgalombahozatali engedély — Módosítás — Díjak — 297/95/EK rendelet — 1234/2008/EK rendelet — Hatály)

11

2015/C 381/13

C-250/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. szeptember 3-i végzése (a Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vivium SA kontra Belgische Staat (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az alapeljárás tényállása és jogszabályi háttere — Kellően részletes ismertetés hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

11

2015/C 381/14

C-181/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-708/14. sz., Marpefa kontra OHIM ügyben 2015. február 3-án hozott végzése ellen a Marpefa, S.L. által 2015. április 22-én benyújtott fellebbezés

12

2015/C 381/15

C-376/15. P. és C-377/15. P. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék (negyedik tanács) T-558/12. és T-559/12. sz., Changshu City Standard Parts Factory és Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd kontra az Európai Unió Tanácsa egyesített ügyekben 2015. április 29-én hozott ítélete ellen a Changshu City Standard Parts Factory és a Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd által 2015. július 9-én benyújtott fellebbezés

12

2015/C 381/16

C-438/15. sz. ügy: A Tribunale di Taranto (Olaszország) által 2015. augusztus 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Davide Durante elleni büntetőeljárás

13

2015/C 381/17

C-444/15. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Olaszország) által 2015. augusztus 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Associazione Italia Nostra Onlus kontra Comune di Venezia és társai

14

2015/C 381/18

C-446/15. sz. ügy: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2015. augusztus 18.-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Signum Alfa Sped Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

15

2015/C 381/19

C-449/15. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. augusztus 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Regione autonoma della Sardegna kontra Comune di Portoscuso

16

2015/C 381/20

C-450/15. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. augusztus 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Autorità Garante della Concorrenza e del mercato kontra Italsempione – Spedizioni Internazionali SpA

17

2015/C 381/21

C-462/15. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2015. augusztus 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verners Pudāns

18

2015/C 381/22

C-466/15. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2015. szeptember 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jean-Michel Adrien, Frédéric Baron, Catherine Blanchin, Marc Bouillaguet, Anne-Sophie Chalhoub, Denis D’Ersu, Laurent Gravière, Vincent Cador, Roland Moustache, Jean-Richard de la Tour, Anne Schneider, Bernard Stamm, Éléonore von Bardeleben kontra Premier ministre, Ministre des finances et des comptes publics, Ministre de la décentralisation et de la fonction publique

18

2015/C 381/23

C-472/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-305/13. sz., SACE és Sace BT kontra Bizottság ügyben 2015. június 25-én hozott ítélete ellen a Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) és a Sace BT SpA által 2015. szeptember 4-én benyújtott fellebbezés

19

2015/C 381/24

C-483/15. sz. ügy: A vConsiglio di Stato (Olaszország) által 2015. szeptember 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Autorità Garante della Concorrenza e del mercato kontra Albini & Pitigliani SpA

22

2015/C 381/25

C-486/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített hatodik tanács) T-425/04. RENV. és T-444/04. RENV. sz., Franciaország és Orange kontra Bizottság egyesített ügyekben 2015. július 2-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2015. szeptember 14-én benyújtott fellebbezés

22

2015/C 381/26

C-506/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-561/13. sz., Spanyolország kontra Bizottság ügyben 2015. július 15-én hozott ítélete ellen a Spanyol Királyság által 2015. szeptember 23-án benyújtott fellebbezés

24

2015/C 381/27

C-510/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-398/10. sz., Fapricela kontra Bizottság ügyben 2015. július 15-én hozott ítélete ellen a Fapricela – Indústria de Trefilaria, SA által 2015. szeptember 24-én benyújtott fellebbezés

25

 

Törvényszék

2015/C 381/28

T-89/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 16-i végzése – Calestep kontra ECHA („REACH — Valamely anyag regisztrálását terhelő díj — A mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított kedvezmény — A vállalkozás méretére vonatkozó nyilatkozatban szereplő hiba — Igazgatási díjat kiszabó határozat — 2003/361/EK ajánlás — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

27

2015/C 381/29

T-520/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 3-i végzése – Philip Morris Benelux kontra Bizottság [„A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A dohánytermékről szóló irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat keretében készült hatásvizsgálati jelentéstervezet — A hozzáférés megtagadása — A kereset benyújtását követő hozzáférhetővé tétel — Okafogyottság”]

27

2015/C 381/30

T-453/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 10-i végzése – Pannonhalmi Főapátság kontra Parlament („Megsemmisítés iránti kereset — A rusovcei [Szlovákia] Lónyay-kastély tulajdonjogára vonatkozóan a Parlamenthez benyújtott petíció — Elfogadhatatlannak nyilvánított petíció — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

28

2015/C 381/31

T-533/14. P. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 25-i végzése – Kolarova kontra REA („Fellebbezés — Közszolgálat — Szerződéses alkalmazott — REA — A munkaszerződések megkötésére jogosult hatóságra ruházott hatáskörök — A »Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető« Hivatalra történő hatáskör-átruházás — A hatáskört átruházó intézmény ellen irányuló fellebbezés — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

29

2015/C 381/32

T-555/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 23-i végzése – Észtország kontra Bizottság („Halászat — Észtország által a halászhajók javára foganatosított beruházások — Az időközi kifizetések felfüggesztéséről szóló határozat — A határozat visszavonása — Okafogyottság”)

29

2015/C 381/33

T-565/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 17-i végzése – EEB kontra Bizottság („Környezet — 1367/2006/EK rendelet — A Lengyel Köztársaság által az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 32. cikkében említett átmeneti nemzeti tervről küldött értesítésre vonatkozó bizottsági határozat — A belső felülvizsgálat megtagadása — Egyedi hatályú intézkedés — Aarhusi Egyezmény — Keresetindítási határidő — Késedelem — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

30

2015/C 381/34

T-578/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 16-i végzése – VSM Geneesmiddelen kontra Bizottság („Intézményi mulasztás megállapítása és megsemmisítés iránti kereset — Fogyasztóvédelem — Élelmiszerrel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások — 1924/2006/EK rendelet — Botanikai anyagok — Keresetindítási határidő — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Keresettel meg nem támadható jogi aktus — Elfogadhatatlanság”)

31

2015/C 381/35

T-585/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 14-i végzése – Szlovénia kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Az Unió saját forrásai — A tagállamok pénzügyi felelőssége — A saját források veszteségének megfelelő összeg Bizottság részére történő kifizetésére vonatkozó kötelezettség — A Bizottság levele — Keresettel meg nem támadható aktus — Elfogadhatatlanság”)

32

2015/C 381/36

T-619/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 16-i végzése – Bionorica kontra Bizottság („Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — Fogyasztóvédelem — Élelmiszerrel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások — 1924/2006/EK rendelet — Botanikai anyagok — Keresetindítási határidő — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Keresettel meg nem támadható jogi aktus — Elfogadhatatlanság”)

32

2015/C 381/37

T-620/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 16-i végzése – Diapharm kontra Bizottság („Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — Fogyasztóvédelem — Élelmiszerrel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások — 1924/2006/EK rendelet — Botanikai anyagok — Keresetindítási határidő — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Keresettel meg nem támadható jogi aktus — Elfogadhatatlanság”)

33

2015/C 381/38

T-633/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 9-i végzése – Monster Energy kontra OHIM (Békeszimbólum ábrázolása) („Közösségi védjegy — Keresetindítási határidő — Kezdőnap — A fellebbezési tanács határozatának telefaxon keresztül történő kézbesítése — Telefax útján történő kézhezvétel — Késedelem — Vis maior vagy előre nem látható körülmények hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

34

2015/C 381/39

T-666/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 9-i végzése – Monster Energy kontra OHIM (GREEN BEANS) („Közösségi védjegy — Keresetindítási határidő — Kezdőnap — A fellebbezési tanács határozatának telefaxon keresztül történő kézbesítése — Telefax útján történő kézhezvétel — Késedelem — Vis maior vagy előre nem látható körülmények hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

34

2015/C 381/40

T-676/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 3-i végzése – Spanyolország kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Az 1173/2011/EU rendelet 8. cikkének (3) bekezdése — A költségvetési felügyeletnek az euróövezetbeli eredményes érvényesítéséről — Statisztikák manipulálása — Vizsgálat megindításáról szóló bizottsági határozat — Keresettel meg nem támadható aktus — Előkészítő aktus — Elfogadhatatlanság”)

35

2015/C 381/41

T-678/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 14-i végzése – Szlovákia kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Az Unió saját forrásai — A tagállamok pénzügyi felelőssége — A saját források veszteségének megfelelő összeg Bizottság részére történő kifizetésére vonatkozó kötelezettség — A Bizottság levele — Keresettel meg nem támadható aktus — Elfogadhatatlanság”)

36

2015/C 381/42

T-685/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 17-i végzése – EEB kontra Bizottság („Környezet — 1367/2006/EK rendelet — A Bolgár Köztársaság által az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 32. cikkében említett átmeneti nemzeti tervről küldött értesítésre vonatkozó bizottsági határozat — A belső felülvizsgálat megtagadása — Egyedi hatályú intézkedés — Aarhusi Egyezmény — Keresetindítási határidő — Késedelem — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

36

2015/C 381/43

T-779/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 14-i végzése – Szlovákia kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Az Unió saját forrásai — A tagállamok pénzügyi felelőssége — A saját források veszteségének megfelelő összeg Bizottság részére történő kifizetésére vonatkozó kötelezettség — A Bizottság levele — Keresettel meg nem támadható aktus — Elfogadhatatlanság”)

37

2015/C 381/44

T-784/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 14-i végzése – Románia kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Az Unió saját forrásai — A tagállamok pénzügyi felelőssége — A saját források veszteségének megfelelő összeg Bizottság részére történő kifizetésére vonatkozó kötelezettség — A Bizottság levele — Keresettel meg nem támadható aktus — Elfogadhatatlanság”)

38

2015/C 381/45

T-841/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 14-i-i végzése – Spanyolország kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Az Unió saját forrásai — A tagállamok pénzügyi felelőssége — A saját források veszteségeinek megfelelő összeg Bizottságnak való átutalására irányuló kötelezettség — A késedelmi kamatok összege — A Bizottság levele — Keresettel meg nem támadható aktus — Elfogadhatatlanság”)

39

2015/C 381/46

T-848/14. P. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 21-i végzése – De Nicola kontra EBB („Fellebbezés — Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — Értékelés — Előléptetés — 2006. évi értékelési és előléptetési időszak — Lelki zaklatás — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

39

2015/C 381/47

T-849/14. P. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 21-i végzése – De Nicola kontra EBB („Fellebbezés — Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — Éves értékelés — Belső szabályzat — Jogorvoslati eljárás — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

40

2015/C 381/48

T-10/15. P. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 21-i végzése – De Nicola kontra EBB („Fellebbezés — Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — Lelki zaklatás — Vizsgálati eljárás — A vizsgálóbizottság jelentése — A lelki zaklatás téves meghatározása — Az EBB elnökének azon határozata, hogy nem ad helyt a panasznak”)

40

2015/C 381/49

T-66/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 9-i végzése – Alsharghawi kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések — Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — A Tanács álláspontja — A kereset tárgytalanná válása — Okafogyottság”)

41

2015/C 381/50

T-235/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2015. szeptember 1-i végzése – Pari Pharma kontra EMA („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Valamely vállalkozás gyógyszer-forgalombahozatali engedély iránti kérelmének keretében benyújtott információkkal összefüggésben az EMA birtokában lévő dokumentumok — A dokumentumokhoz való hozzáférés harmadik fél számára történő engedélyezéséről szóló határozat — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Sürgősség — Fumus boni iuris — Az érdekek mérlegelése”)

42

2015/C 381/51

T-368/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2015. szeptember 1-jei végzése – Alcimos Consulting kontra EKB („Ideiglenes intézkedés — Gazdasági és monetáris politika — Az EKB Kormányzótanácsa által elfogadott határozatok — Görög bankoknak biztosított rendkívüli likviditási segítségnyújtás — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Alaki követelmények megsértése — Elfogadhatatlanság”)

43

2015/C 381/52

T-436/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2015. szeptember 21-i végzése – Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi és Negro kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Mezőgazdaság — A növényeket károsító szervezetek elleni védelem — A Xylella fastidiosa Európai Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Alaki követelmények megsértése — Elfogadhatatlanság)

43

2015/C 381/53

T-437/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2015. szeptember 21-i végzése – Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe és társai kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Mezőgazdaság — A növényeket károsító szervezetek elleni védelem — A Xylella fastidiosa Európai Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Alaki követelmények megsértése — Elfogadhatatlanság)

44

2015/C 381/54

T-387/15. sz. ügy: 2015. július 15-én benyújtott kereset – J & Joy kontra OHIM – Joy-Sportswear (J AND JOY)

45

2015/C 381/55

T-388/15. sz. ügy: 2015. július 15-én benyújtott kereset – J & Joy kontra OHIM – Joy-Sportswear (JN JOY)

45

2015/C 381/56

T-389/15. sz. ügy: 2015. július 15-én benyújtott kereset – J & Joy kontra OHIM – Joy-Sportswear (J & JOY)

46

2015/C 381/57

T-505/15. sz. ügy: 2015. szeptember 2-án benyújtott kereset – Magyarország/Bizottság

47

2015/C 381/58

T-521/15. sz. ügy: 2015. szeptember 7-én benyújtott kereset – Diesel kontra OHIM – Sprinter megacentros del deporte (ívelt és szögletes vonal)

48

2015/C 381/59

T-528/15. sz. ügy: 2015. szeptember 8-án benyújtott kereset – Bimbo kontra OHIM – Globo (Bimbo)

48

2015/C 381/60

T-533/15. sz. ügy: 2015. szeptember 11-én benyújtott kereset – Korea National Insurance Corporation Zweigniederlassung Deutschland és társai kontra Tanács és Bizottság

49

2015/C 381/61

T-539/15. sz. ügy: 2015. szeptember 17-én benyújtott kereset – LLR-G5 kontra OHIM – Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5)

50

2015/C 381/62

T-541/15. sz. ügy: 2015. szeptember 17-én benyújtott kereset – Industrie Aeronautiche Reggiane kontra OHIM – Audi (NSU)

51

2015/C 381/63

T-549/15. sz. ügy: 2015. szeptember 22-én benyújtott kereset – Ramón Guiral Broto kontra OHIM – Gastro & Soul (Cafe Del Sol)

52

2015/C 381/64

T-562/15. sz. ügy: 2015. szeptember 25-én benyújtott kereset – Federcaccia Toscana és társai kontra Bizottság

53

2015/C 381/65

T-567/15. sz. ügy: 2015. szeptember 25-én benyújtott kereset – Monster Energy kontra OHIM – Mad Catz Interactive (négy fehér csíkot magában foglaló fekete négyzet ábrázolása)

55

2015/C 381/66

T-570/15. sz. ügy: 2015. szeptember 29-én benyújtott kereset – Federcaccia della Regione Liguria és társai kontra Bizottság

55

2015/C 381/67

T-568/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. augusztus 28-i végzése – Bimbo kontra OHIM – Kimbo (KIMBO)

57

2015/C 381/68

T-569/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. augusztus 28-i végzése – Bimbo kontra OHIM – Kimbo (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)

57

2015/C 381/69

T-637/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. augusztus 28-i végzése – Bimbo kontra OHIM – Kimbo (Caffè KIMBO)

57

2015/C 381/70

T-638/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. augusztus 28-i végzése – Bimbo kontra OHIM – Kimbo (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

58

2015/C 381/71

T-196/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 22-i végzése – Swedish Match North Europe kontra OHIM – Skruf Snus (Rágódohány-csomagok)

58

2015/C 381/72

T-239/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. augusztus 26-i végzése – Monard kontra Bizottság

58

2015/C 381/73

T-252/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 8-i végzése – Chemo Ibérica kontra OHIM – Novartis (EXELTIS)

58

2015/C 381/74

T-253/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 8-i végzése – Chemo Ibérica kontra OHIM – Novartis (EXELTIS)

58

2015/C 381/75

T-592/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 15-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

59

2015/C 381/76

T-594/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 15-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

59

2015/C 381/77

T-595/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 15-i végzése – Othman kontra Tanács

59

2015/C 381/78

T-597/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 15-i végzése – Cham és Bena Properties kontra Tanács

59

2015/C 381/79

T-598/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 15-i végzése – Almashreq Investment Fund kontra Tanács

60

2015/C 381/80

T-599/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 15-i végzése – Souruh kontra Tanács

60

2015/C 381/81

T-600/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 15-i végzése – Syriatel Mobile Telecom kontra Tanács

60

2015/C 381/82

T-603/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 15-i végzése – Drex Technologies kontra Tanács

60

2015/C 381/83

T-630/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 24-i végzése – Primo Valore kontra Bizottság

60

2015/C 381/84

T-674/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 2-i végzése – SEA kontra Bizottság

61

2015/C 381/85

T-688/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 2-i végzése – Airport Handling kontra Bizottság

61

2015/C 381/86

T-137/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. augusztus 5-i végzése – Parker Hannifin Manufacturing és Parker-Hannifin kontra Bizottság

61

 

Közszolgálati Törvényszék

2015/C 381/87

F-106/13. és F-25/14. sz. egyesített ügyek: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2015. október 8-i ítélete – DD kontra FRA (Közszolgálat — Az FRA személyi állománya — Ideiglenes alkalmazott — Előmeneteli jelentés — Belső fellebbezés — Hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos vádak — A 2000/43 irányelv értelmében vett megtorlás vádja — Közigazgatási vizsgálat — Fegyelmi eljárás — Fegyelmi szankció — Megrovás — A személyzeti szabályzat IX. mellékletének 2., 3. és 11. cikke — A határozatlan időre szóló szerződés megszüntetése — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 47. cikke c) pontjának i. alpontja — A meghallgatáshoz való jog — Az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikk (2) bekezdésének a) pontja)

62

2015/C 381/88

F-39/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2015. október 8-i ítélete – FT kontra ESMA (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Könyvelő — Határozott időre szóló szerződés meghosszabbításának elmaradása — Hatáskörrel rendelkező hatóság — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — Bizonyítási teher — A keresetlevél és a panasz közötti összhang szabálya)

63

2015/C 381/89

F-119/40. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2015. október 6-i ítélete – FE kontra Bizottság (Közszolgálat — Felvétel — Nyílt versenyvizsga — Tartaléklistára való felvétel — A kinevezésre jogosult hatóság azon döntése, hogy nem veszi fel a sikeres pályázót — A vizsgabizottság és a kinevezésre jogosult hatóság saját hatáskörei — A versenyvizsgára bocsátás felvételei — A szakmai tapasztalat legrövidebb időtartama — A vizsgabizottság nyilvánvaló értékelési hibája — Hiány — A felvétel esélyének elvesztése — Kártérítés)

63

2015/C 381/90

F-132/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2015. október 6-i ítélete – CH kontra Parlament (Közszolgálat — Akkreditált parlamenti asszisztensek — Az EUMSZ 266. cikk — A Közszolgálati Törvényszék megsemmisítő ítéletének végrehajtására irányuló intézkedések — Elbocsátó határozat megsemmisítése — A személyzeti szabályzat 24. cikke alapján benyújtott segítségnyújtás iránti kérelmet elutasító határozat — A segítségnyújtási kötelezettség terjedelme zaklatásra vonatkozó bizonyítékkezdemény felmerülése esetén — A munkaszerződés megkötésére jogosult hatóság közigazgatási vizsgálat lefolytatására vonatkozó kötelezettsége — A tisztviselő vagy alkalmazott nemzeti bíróság előtti eljárás indítására vonatkozó lehetősége — Az akkreditált parlamenti asszisztensek és az Európai Parlament képviselői közötti panaszos ügyeket kezelő, a munkahelyi zaklatással és annak megelőzésével foglalkozó tanácsadó bizottság — Szerep és hatáskör — Vagyoni és nem vagyoni kár)

64

2015/C 381/91

F-41/15. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2015. október 8-i végzése – FK kontra CEPOL

65


HU

 

Top