Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:320:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 320, 2015. szeptember 28.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 320

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. szeptember 28.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2015/C 320/1

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2015/C 320/2

C-602/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. június 11-i végzése (Juzgado de Primera Instancia [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA kontra Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García („Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 93/13/EGK irányelv — Eladó vagy szolgáltató és fogyasztó közötti szerződéses viszony — Jelzáloghitel-szerződés — Késedelmi kamatra vonatkozó kikötés — Lejárat előtti visszafizetésre vonatkozó kikötés — Jelzálogtárgyra vezetett végrehajtási eljárás — A kamatok összegének mérséklése — A nemzeti bíróság hatásköre”)

2

2015/C 320/3

C-64/14. P. sz. ügy: A Bíróság 2015. április 29-i végzése – Sven A. von Storch kontra Európai Központi Bank (EKB) (Fellebbezés — Megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatóság — Közvetlenül érintett személy — Az Európai Központi Bank által hozott határozatok — Az Európai Központi Bank 2012/641/EU iránymutatása — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke)

3

2015/C 320/4

C-82/14. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. július 15-i végzése (Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Agenzia delle Entrate kontra Nuova Invincibile („Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — 77/388/EGK hatodik irányelv”)

3

2015/C 320/5

C-84/14. P. sz. ügy: A Bíróság 2015. július 14-i végzése – Forgital Italy SpA kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság („Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Megsemmisítés iránti kereset — EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdés — Jogorvoslati jog — Kereshetőségi jog — Természetes vagy jogi személyek — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó, rendeleti jellegű aktus — Vámfelfüggesztés feltételeit módosító vámrendelet — Jogorvoslati lehetőség a nemzeti bíróságok előtt”

4

2015/C 320/6

C-90/14. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. július 8-i végzése (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Banco Grupo Cajatres SA kontra María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela („Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 93/13/EGK irányelv — Eladó vagy szolgáltató és fogyasztó közötti szerződéses viszony — Jelzáloghitel-szerződés — Késedelmi kamatra vonatkozó kikötés — Lejárat előtti visszafizetésre vonatkozó kikötés — Jelzálogtárgyra vezetett végrehajtási eljárás — A kamatok összegének mérséklése — A nemzeti bíróság hatásköre)

5

2015/C 320/7

C-123/14. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2015. július 15-i végzése (az Administrativen sad – Varna [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Itales” OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Előzetes döntéshozatalra utalás — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — Az adósemlegesség elve — Az előzetesen megfizetett héa levonása — A „termékértékesítés” fogalma — A termékértékesítés fennállására vonatkozó feltétel — A termékek közvetlen értékesítő általi tényleges birtoklására vonatkozó bizonyíték hiánya)

6

2015/C 320/8

C-142/14. P. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. június 3-i végzése – The Sunrider Corporation kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Nannerl GmbH & Co. KG (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SUN FRESH szóvédjegy bejelentése — A korábbi SUNNY FRESH közösségi szóvédjegy jogosultjának felszólalása — Összetéveszthetőség — Az ütköző védjegyekkel jelölt áruk hasonlósága — A meghallgatáshoz való jog — 207/2009/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja, valamint a 75. és a 76. cikk)

6

2015/C 320/9

C-159/14. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2015. július 15-i végzése (az Administrativen sad – Varna [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Koela-N” EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Előzetes döntéshozatalra utalás — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — Az adósemlegesség elve — Az előzetesen megfizetett héa levonása — A „termékértékesítés” fogalma — A termékértékesítés fennállására vonatkozó feltétel — A fuvarozó által végzett, közvetlenül az értékesítőtől egy harmadik személy részére történő termékszállítás — A termékek közvetlen értékesítő általi tényleges birtoklására vonatkozó bizonyíték hiánya — Az értékesítők adóhatóságokkal való együttműködésének hiánya — Az áruk átrakodásának hiánya — Az adócsalás gyanúját alátámasztó körülmények)

7

2015/C 320/10

C-291/14. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. június 11-i végzése – Faci SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzata — 181. cikk — Verseny — Kartellek — Az ónszabályozók, valamint az epoxidált szójaolaj és az észterek európai piaca — Bírságok — Jogsértés súlya — Hatékony bírói jogvédelem elve — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan vagy nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

8

2015/C 320/11

C-318/14. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2015. május 21-i végzése (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Slovenská autobusová doprava Trnava a.s. kontra Krajský úřad Olomouckého kraje (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 52. cikk — Letelepedés szabadsága — 1370/2007/EK rendelet — Vasúti és közúti tömegközlekedés — Buszközlekedés a városi tömegközlekedési útvonalakon — Más tagállamban székhellyel rendelkező és tevékenységét fióktelep útján folytató fuvarozó — Külön engedély beszerzésének követelménye — A hatáskörrel rendelkező hatóság diszkrecionális jogköre — Közszolgáltatási szerződés)

8

2015/C 320/12

C-343/14. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. május 7-i végzése – Adler Modemärkte AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Blufin SPA (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendeleto — 8. cikk (1) bekezdés b) pont — A MARINE BLEU szóvédjegy bejelentése — A BLUMARINE szóvédjegy jogosultjának felszólalása — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — Fogalmi összehasonlítás)

9

2015/C 320/13

C-400/14. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. július 16-i végzése – Basic AG Lebensmittelhandel kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Repsol YPF, SA (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Közösségi ábrás védjegy bejelentése — A „basic” szóelem — Korábbi közösségi ábrás védjegy — A „BASIC” szóelem — E védjegy jogosultjának felszólalása — A lajstromozás részleges megtagadása — A „forgalmazásra irányuló szolgáltatások” és a „kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások” fogalma — Hatály)

10

2015/C 320/14

C-405/14. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. június 11-i végzése (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – PST CLC a.s. kontra Generální ředitelství cel („Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tarifális besorolás — A 384/2004/EK rendelet mellékletében szereplő táblázat 2. pontjának a 2004. március 22-től2009. december 22-ig tartó időszak alatt fennálló érvényessége — E rendelkezésnek a 2008. év folyamán benyújtott vámáru-nyilatkozatokra való alkalmazhatósága — A hőelvezetőből és ventilátorból álló, számítógépekhez használt termékek besorolása”)

10

2015/C 320/15

C-496/14. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. május 7-i végzése (Tribunalul Sibiu [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Statul român kontra Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — A szociális biztonság területén az egyenlő bánásmódnak és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának az elve — Az eltartott gyermek után járó támogatások összegének kiszámítása — Az uniós jog végrehajtásának hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

11

2015/C 320/16

C-507/14. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2015. július 16-i végzése (Tribunal Supremo de Justiça [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – P kontra M („Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Az ésszerű kétség hiánya — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 2201/2003/EK rendelet — 16. cikk (1) bekezdés a) pont — A bírósághoz fordulás időpontjának meghatározása — Az eljárás felfüggesztése iránti kérelem — Hatás hiánya”)

12

2015/C 320/17

C-539/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. július 16-i végzése (Audiencia Provincial de Castellón [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — 93/13/EGK irányelv — 7. cikk — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 7. és 47. cikk — Fogyasztókkal kötött szerződések — Jelzálogkölcsön-szerződés — Tisztességtelen feltételek — Jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás — Jogorvoslati jog)

12

2015/C 320/18

C-576/14. P. sz. ügy: A Bíróság 2015. június 4-i végzése – Mirelta Ingatlanhasznosító kft kontra Európai Bizottság, európai ombudsman (Fellebbezés — Megsemmisítés iránti kereset — Kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás megindításának a Bizottság általi megtagadása — Elfogadhatatlanság és a Törvényszék hatáskörének hiánya — Részben nyilvánvalóan megalapozatlan és részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)

13

2015/C 320/19

C-608/14. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. május 7-i végzése (a Tribunalul Sibiu [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Elena Delia Pondiche kontra Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az eltartott gyermeknek járó támogatások megadása — Az alkalmazandó jognak a gyermek születési ideje és nem fogantatásának ideje alapján történő meghatározása — Az uniós jog végrehajtásának hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

14

2015/C 320/20

C-151/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. július 14-i végzése (a Tribunal de Relação de Coimbra [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sociedade Portuguesa de Autores CRL kontra Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Doros Bar Lda (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Szerzői és szomszédos jogok az információs társadalomban — 2001/29/EK irányelv — A 3. cikk (1) bekezdése — A „nyilvánossághoz közvetítés” fogalma — Művek kávézó-étteremben kihangosítókhoz csatlakoztatott rádiókészüléken keresztül történő közvetítése)

14

2015/C 320/21

C-322/15. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2015. június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Google Ireland Limited, Google Italy Srl kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15

2015/C 320/22

C-329/15. sz. ügy: A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2015. július 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ENEA S.A. w Poznaniu kontra Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

15

2015/C 320/23

C-332/15. sz. ügy: A Tribunale di Treviso (Olaszország) által 2015. július 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Giuseppe Astone elleni büntetőeljárás

16

2015/C 320/24

C-355/15. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2015. július 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH

17

2015/C 320/25

C-397/15. sz. ügy: A Landgericht Itzehoe (Németország) által 2015. július 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG kontra Gerhild Lukath

18

2015/C 320/26

C-404/15. sz. ügy: A Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Németország) által 2015. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Aranyosi Pál elleni büntetőeljárás

18

2015/C 320/27

C-411/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített nyolcadik tanács) T-456/10. sz., Timab Industries és CFPR kontra Bizottság ügyben 2015. május 20-án hozott ítélete ellen a Timab Industries és a Cie financière et de participations Roullier (CFPR) által 2015. július 27-én benyújtott fellebbezés

19

2015/C 320/28

C-413/15. sz. ügy: A Supreme Court (Írország) által 2015. július 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Elaine Farrell kontra Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland and the Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

20

2015/C 320/29

C-423/15. sz. ügy: A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2015. július 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nils-Johannes Kratzer kontra R+V Allgemeine Versicherung AG

21

2015/C 320/30

C-428/15. sz. ügy: A Supreme Court (Írország) által 2015. augusztus 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Child and Family Agency (CAFA) kontra J. D.

22

2015/C 320/31

C-429/15. sz. ügy: A Court of Appeal (Írország) által 2015. augusztus 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Evelyn Danqua kontra The Minister for Justice and Equality, Ireland és the Attorney General

23

2015/C 320/32

C-430/15. sz. ügy: A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2015. augusztus 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Secretary of State for Work and Pensions kontra (néhai) Tolley (személyes képviselője útján eljárva)

23

2015/C 320/33

C-189/14. sz. ügy: A Bíróság első tanácsa elnökének 2015. június 11-i végzése (az Eparchiako Dikastirio Lefkosias [Ciprus] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bogdan Chain kontra Atlanco LTD

24

2015/C 320/34

C-244/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2015. július 7-i végzése – Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

25

2015/C 320/35

C-328/14. sz. ügy: A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2015. június 17-i végzése (a Krajský súd v Prešove [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CD Consulting s.r. o. kontra Anna Pančurová, Róbert Demeter, Kristína Pužová, Katarína Harakľová, Roman Novák, Marcela Grundzová, Milan Pulko, Peter Chomča, Jarmila Lešková, Katarína Malarová, Jana Belajová, Tatiana Kučkovská, Marián Demeter, Helena Chomčová, Marcela Troščáková, Nataša Virágová, Kvetuša Hudáková, Peter Grundza, Dávid Renner, Zdenko Ričalka, Jarmila Kurejová, Mária Maxinová

25

2015/C 320/36

C-329/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2015. április 16-i végzése – Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság

25

2015/C 320/37

C-390/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2015. június 5-i végzése – (az Eparchiako Dikastirio Larnakas [Ciprus] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Masoud Mehrabipari elleni büntetőeljárás

25

2015/C 320/38

C-445/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2015. április 28-i végzése (a Bundesverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Seusen Sume kontra Landkreis Stade, az eljárásban részt vesz: a Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

26

2015/C 320/39

C-512/14. P. és C-513/14. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2015. július 17-i végzése – Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) kontra Unibail Management

26

2015/C 320/40

C-538/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2015. június 3-i végzése – Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság

26

2015/C 320/41

C-37/15. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2015. május 6-i végzése (a Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cav. Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco Sas kontra Comune di Monastir, Equitalia Centro SpA

26

 

Törvényszék

2015/C 320/42

T-574/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 16-i végzése – PAN Europe és Stichting Natuur en Milieu kontra Bizottság („Környezetvédelem — 149/2008/EK rendelet — A növényvédőszer-maradékokra alkalmazandó határértékek — 1367/2006/EK rendelet — Belső felülvizsgálat iránti kérelem — Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése — Okafogyottság”)

27

2015/C 320/43

T-617/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 14-i végzése – Pro Asyl kontra EASO (Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Menekültügyi támogató csoport Bulgáriába való kiküldésére vonatkozó működési terv — A hozzáférés megtagadása — Okafogyottság — Megsemmisítés iránti kereset — A dokumentumok elektronikus nyilvántartása — Részleges nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

27

2015/C 320/44

T-724/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 22-i végzése – European Children's Fashion Association és Instituto de Economía Pública kontra Bizottság és EACEA (Megsemmisítés iránti kereset — Választottbírósági kikötés — A „Lifelong Learning (2007-2013)” cselekvési program — A „Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector” projekt — Előzetes tájékoztató levél — Terhelési értesítés — Az alperes azonosítása — Részleges elfogadhatatlanság)

28

2015/C 320/45

T-769/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 7-i végzése – CGI Luxembourg SA (Bertrange, Luxemburg) és Intrasoft International SA (Luxembourg, Luxemburg) kontra Európai Parlament („Megsemmisítés és kártérítés iránti kereset — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Információterjesztési-tájékoztatási rendszerek kialakítása és karbantartása — Az ajánlattevőnek az eljárás keretében való lépcsőzetes rangsorolása — A megtámadott határozatok visszavonása — Okafogyottság”)

29

2015/C 320/46

T-207/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2015. július 16-i végzése – National Iranian Tanker Company kontra Tanács („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Fumus boni iuris — Az érdekek mérlegelése — A sürgősség hiánya”)

30

2015/C 320/47

T-293/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 7-i végzése – Banimmo kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — A megtámadott aktus visszavonása — Okafogyottság”)

30

2015/C 320/48

T-321/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2015. július 17-i végzése – GSA és SGI kontra Parlament („Ideiglenes intézkedés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — A tűzvédelem, a személyeknek történő segítségnyújtás és a Parlament brüsszeli székhelyén történő külső felügyelet — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződés más ajánlattevőnek történő odaítélése — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya”)

31

2015/C 320/49

T-283/15. sz. ügy: 2015. május 29-én benyújtott kereset – Esso Raffinage kontra ECHA

32

2015/C 320/50

T-369/15. sz. ügy: 2015. július 10-én benyújtott kereset – Hernández Zamora kontra OHIM – Rosen Tantau (Paloma)

33

2015/C 320/51

T-386/15. sz. ügy: 2015. július 10-én benyújtott kereset – Jordi Nogues kontra OHIM – Grupo Osborne (BADTORO)

34

2015/C 320/52

T-400/15. sz. ügy: 2015. július 20-án benyújtott kereset – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto kontra OHIM – University College London (CITRUS SATURDAY)

35

2015/C 320/53

T-408/15. sz. ügy: 2015. július 24-én benyújtott kereset – Globo Comunicação e Participações kontra OHIM („PLIM PLIM” hangok)

36

2015/C 320/54

T-429/15. sz. ügy: 2015. július 27-én benyújtott kereset – Monster Energy kontra OHIM – Mad Catz Interactive (MAD CATZ)

37

2015/C 320/55

T-430/15. sz. ügy: 2015. július 30-án benyújtott kereset – Flowil International Lighting kontra OHIM – Lorimod Prod Com (Silvania Food)

38

2015/C 320/56

T-431/15. sz. ügy: 2015. július 30-án benyújtott kereset – Fruit of the Loom kontra OHIM – Takko (FRUIT)

39

2015/C 320/57

T-432/15. sz. ügy: 2015. július 31-én benyújtott kereset – Inditex kontra OHIM – Ffauf (ZARA)

39

2015/C 320/58

T-433/15. sz. ügy: 2015. július 27-én benyújtott kereset – Bank Saderat kontra Tanács

40

2015/C 320/59

T-446/15. sz. ügy: 2015. augusztus 3-án benyújtott kereset – Indecopi kontra OHIM – Synergy Group (PISCO)

42

2015/C 320/60

T-447/15. sz. ügy: 2015. augusztus 3-án benyújtott kereset – Indecopi kontra OHIM – Synergy Group (PISCO SOUR)

43

2015/C 320/61

T-449/15. sz. ügy: 2015. július 30-án benyújtott kereset – Satkirit Holdings kontra OHIM – Advanced Mailing Solutions (luvo)

44

2015/C 320/62

T-450/15. sz. ügy: 2015. július 30-án benyújtott kereset – Satkirit Holdings kontra OHIM – Advanced Mailing Solutions (luvoworld)

44

2015/C 320/63

T-451/15. sz. ügy: 2015. augusztus 5-én benyújtott kereset – AlzChem kontra Bizottság

45

2015/C 320/64

T-453/15. sz. ügy: 2015. augusztus 6-án benyújtott kereset – Trinity Haircare kontra OHIM – Advance Magazine Publishers (VOGUE)

46

2015/C 320/65

T-454/15. sz. ügy: 2015. augusztus 10-én benyújtott kereset – Laboratorios Ern kontra OHIM – Matthias Werner (Dynamic Life)

47

2015/C 320/66

T-455/15. sz. ügy: 2015. augusztus 10-én benyújtott kereset – Vitra Collections kontra OHIM – Consorzio Origini (egy szék formája)

48

2015/C 320/67

T-462/15. sz. ügy: 2015. augusztus 11-én benyújtott kereset – Asia Leader International (Kambodzsa) kontra Bizottság

49

2015/C 320/68

T-296/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 16-i végzése – Adler Modemärkte kontra OHIM – Blufin (MARINE BLEU)

51

2015/C 320/69

T-593/14., T-596/14., T-601/14., T-602/14., T-604/14–T-606/14. és T-612/14. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2015. július 21-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

51

2015/C 320/70

T-733/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 17-i végzése – European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki kontra Parlament

51

2015/C 320/71

T-72/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 16-i végzése – Hippler kontra Bizottság

51

2015/C 320/72

T-205/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 13-i végzése – Aguirre y Compañía kontra OHIM – Puma (Egy sportcipő ábrázolása)

52

 

Közszolgálati Törvényszék

2015/C 320/73

F-105/15. sz. ügy: 2015. július 20-án benyújtott kereset – ZZ és ZZ kontra CEPOL

53

2015/C 320/74

F-107/15. sz. ügy: 2015. július 23–án benyújtott kereset – ZZ kontra EGSZB

53

2015/C 320/75

F-108/15. sz. ügy: 2015. július 27–én benyújtott kereset – ZZ és ZZ kontra Bizottság

54

2015/C 320/76

F-112/15. sz. ügy: 2015. augusztus 3-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

55

2015/C 320/77

F-113/15. sz. ügy: 2015. augusztus 3–án benyújtott kereset – ZZ és társai kontra Bizottság

55

2015/C 320/78

F-115/15. sz. ügy: 2015. augusztus 14–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

56

2015/C 320/79

F-118/15. sz. ügy: 2015. augusztus 18-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

57


HU

 

Top