EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:279:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 279, 2015. augusztus 24.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 279

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. augusztus 24.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2015/C 279/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2015/C 279/02

C-549/12. P. és C-54/13. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2015. június 24-i ítélete – Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Bizottság, Spanyol Királyság, Francia Köztársaság, Holland Királyság (Fellebbezés — Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) — A pénzügyi támogatás csökkentése — Extrapolációt alkalmazó számítási módszer — Az Európai Bizottság határozatának elfogadására vonatkozó eljárás — Az előírt határidő elmulasztása — Következmények)

2

2015/C 279/03

C-263/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. június 24-i ítélete – Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) — A pénzügyi támogatás csökkentése — Extrapoláció útján történő számítási módszer — Az Európai Bizottság határozatának elfogadására vonatkozó eljárás — Az előírt határidő elmulasztása — Következmények)

3

2015/C 279/04

C-293/13. P. és C-294/13. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2015. június 24-i ítélete – Fresh Del Monte Produce, Inc. kontra Európai Bizottság, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13. P. sz. ügy), Európai Bizottság kontra Fresh Del Monte Produce, Inc., Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-294/13. P. sz. ügy) (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — Európai banánpiac — A referenciaárak rögzítésének egyeztetése — Két társaság közötti „gazdasági egység” fogalma — A „meghatározó befolyás” fogalma — Az egyik társaság magatartása másik társaságnak való betudhatósága — Bizonyítékok elferdítése — Bizonyítási teher — Az in dubio pro reo elve — Az „egységes és folyamatos jogsértés” fogalma — Az „összehangolt magatartás” fogalma — A „cél általi jogsértés” fogalma — A kartell tagjait képező vállalkozások — A Bizottság számára történő információközlés — Jogi kötelezettség — Terjedelem — Az önvádra kötelezés tilalma — Beavatkozó az elsőfokú eljárásban — Csatlakozó fellebbezés — Elfogadhatóság)

4

2015/C 279/05

C-373/13. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. június 24-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – H. T. kontra Land Baden-Württemberg (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Határok, menekültügy és bevándorlás — 2004/83/EK irányelv — A 24. cikk (1) bekezdése — A menekült jogállás vagy a kiegészítő védelmi jogállás nyújtásának feltételeire vonatkozó minimumszabályok — A tartózkodási engedély visszavonása — Feltételek — A „nyomós nemzetbiztonsági vagy közrendi okok” fogalma — A menekült jogállásával rendelkező személy részvétele a terrorista szervezeteknek az Európai Unió által megállapított listáján szereplő valamely szervezet tevékenységében)

5

2015/C 279/06

C-508/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. június 18-i ítélete – Észt Köztársaság kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — 2013/34/EU irányelv — Meghatározott típusú vállalkozásokkal szemben a pénzügyi kimutatások tekintetében fennálló kötelezettségek — A szubszidiaritás és az arányosság elve — Indokolási kötelezettség)

6

2015/C 279/07

C-583/13. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. június 18-i ítélete – Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG kontra Európai Bizottság, Spanyol Királyság, EFTA Felügyeleti Hatóság, az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — Verseny — A vasúti forgalom és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások ágazata — Erőfölénnyel való visszaélés — 1/2003/EK rendelet — A 20. cikk és a 28. cikk (1) bekezdése — Közigazgatási eljárás — Helyszíni vizsgálatot elrendelő határozat — A Bizottság helyszíni vizsgálati jogköre — A magánlakás sérthetetlenségéhez fűződő alapvető jog — Az előzetes bírósági engedély hiánya — Hatékony bírósági felülvizsgálat — Véletlenszerű felfedezés)

6

2015/C 279/08

C-586/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. június 18-i ítélete (a Pesti Központi Kerületi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Martin Meat Kft. kontra Simonfay Géza, Ulrich Salburg (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — 96/71/EK irányelv — 1. cikk, (3) bekezdés, a) és c) pont — Munkavállalók kiküldetése — Munkaerő rendelkezésre bocsátása — A 2003. évi csatlakozási okmány — A X. melléklet 1. fejezetének (2) és (13) bekezdése — Átmeneti intézkedések — Magyar állampolgárok olyan államok munkaerőpiacához való hozzáférése, amelyek a Magyar Köztársaság csatlakozásának időpontjában már az Európai Unió tagállamai voltak — Foglalkoztatási engedély megkövetelése munkaerő rendelkezésre bocsátása esetén — Nem érzékeny ágazatok)

7

2015/C 279/09

C-593/13. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2015. június 16-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Presidenza del Consiglio dei Ministri és társai kontra Rina Services SpA, Rina SpA, SOA Rina Organismo di Attestazione SpA (Előzetes döntéshozatalra utalás — EUMSZ 49. cikk, EUMSZ 51. cikk és EUMSZ 56. cikk — Letelepedés szabadsága — A közhatalom gyakorlásában való részvétel — 2006/123/EK irányelv — 14. cikk — Olyan szervezetek, amelyek feladata annak ellenőrzése és tanúsítása, hogy az építési munkákat végző vállalkozások tiszteletben tartják-e a törvény által előírt feltételeket — E szervezetek tekintetében Olaszországban lévő, létesítő okirat szerinti székhelyet előíró nemzeti szabályozás)

8

2015/C 279/10

C-664/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. június 25-i ítélete (az Administratīvā apgabaltiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija kontra Kaspars Nīmanis (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közlekedés — Vezetői engedély — A kiállító tagállam általi megújítás — Az e tagállam területén való tartózkodás feltétele — A tartózkodási hely bejelentése)

9

2015/C 279/11

C-671/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. június 25-i ítélete (a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az „Indėlių ir investicijų draudimas” VI, Virgilijus Vidutis Nemaniūnas által indított eljárásokban (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 94/19/EK és 97/9/EK irányelv — Betétbiztosítási és befektetőkártalanítási rendszerek — Megtakarítási és befektetési eszközök — A 2004/39/EK irányelv értelmében vett pénzügyi eszköz — A biztosításból való kizárás — Közvetlen hatály — A 97/9/EK irányelv hatálya alá tartozás feltételei)

10

2015/C 279/12

C-9/14. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. június 18-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Staatssecretaris van Financiën kontra D. G. Kieback (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Munkavállalók szabad mozgása — Adójogszabályok — Jövedelemadók — Valamely tagállam területén szerzett jövedelmek — Külföldi illetőségű munkavállaló — Adóztatás a munkavégzés helye szerinti államban — Feltételek)

11

2015/C 279/13

C-18/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. június 25-i ítélete (a College van Beroep voor het Bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CO Sociedad de Gestión y Participación SA és társai kontra De Nederlandsche Bank NV és De Nederlandsche Bank NV kontra CO Sociedad de Gestión y Participación SA és társai (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jogszabályok közelítése — Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítás — 92/49/EGK irányelv — 15., 15a. és 15b. cikk — A befolyásoló részesedés megszerzésének és az ilyen részesedés növelésének prudenciális értékelése — A tervezett részesedésszerzés jóváhagyása korlátozáshoz vagy követelményhez kötésének lehetősége)

11

2015/C 279/14

C-62/14. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2015. június 16-i ítélete (a Bundesverfassungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Peter Gauweiler és társai kontra Deutscher Bundestag (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gazdaság- és monetáris politika — Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának az eurórendszer államkötvényei másodlagos piacán végzett végleges értékpapír-adásvételi műveletek egyes technikai jellemzőiről szóló határozatai — EUMSZ 119. cikk és EUMSZ 127. cikk — Az EKB és az Központi Bankok Európai Rendszerének hatáskörei — A monetáris politika transzmissziós mechanizmusa — Az árstabilitás fenntartása — Arányosság — EUMSZ 123. cikk — Az euróövezeti tagállamok monetáris finanszírozásának tilalma)

12

2015/C 279/15

C-147/14. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. június 25-i ítélete (a hof van beroep te Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL kontra AMJ Meatproducts NV, Halalsupply NV (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 9. cikk (1) bekezdésének b) pontja — Joghatások — A közösségi védjegyoltalom tartalma — Azonos vagy hasonló megjelölések — Használattól való eltiltás — Összetéveszthetőség — Értékelés — Az Európai Unió hivatalos nyelvének nem minősülő nyelv használatának figyelembevétele)

13

2015/C 279/16

C-187/14. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. június 25-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skatteministeriet kontra DSV Road A/S (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közösségi Vámkódex — 2913/92/EGK rendelet — 203. és 204. cikk — 2454/93/EGK rendelet — 859. cikk — Külső árutovábbítási eljárás — A vámtartozás keletkezése — A vámfelügyelet alóli elvonás fennállásának kérdése — Kötelezettség nemteljesítése — Az áruk késedelmes bemutatása a rendeltetési vámhivatalnál — Áruk, amelyek átvételét a címzett megtagadta, és amelyeket a vámhivatalnál történő bemutatás nélkül küldtek vissza — Új nyilatkozat útján újból külső árutovábbítási eljárás alá vont áruk — 2006/112/EK irányelv — A 168. cikk e) pontja — A behozatali héa fuvarozó általi levonása)

14

2015/C 279/17

C-207/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. június 24-i ítélete (a Vrhovno sodišče [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d. o.o. kontra Republika Slovenija (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A jogszabályok közelítése — Természetes ásványvizek — 2009/54/EK irányelv — 8. cikk, (2) bekezdés — I. melléklet — Az „azonos forrásból származó természetes ásványvíz” több különböző kereskedelmi megnevezéssel való forgalomba hozatalának tilalma — Fogalom)

15

2015/C 279/18

C-242/14. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. június 25-i ítélete (a Landgericht Mannheim [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH kontra Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel, Gerhard Vogel (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közösségi növényfajta-oltalom — 2100/94/EK rendelet — A 14. cikkben foglalt eltérés — A betakarított terménynek a mezőgazdasági termelő által, a jogosult felhatalmazása nélkül, szaporítási célra történő felhasználása — A mezőgazdasági termelők arra irányuló kötelezettsége, hogy ezért a felhasználásért méltányos díjazást fizessenek — E díjazás megfizetésének az eltérés igénybevételéhez szükséges határideje — A jogosult azon lehetősége, hogy a 94. cikkhez folyamodjon — Bitorlás)

15

2015/C 279/19

C-303/14. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. június 25-i ítélete – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 842/2006/EK rendelet — Képzés és képesítés — Közlési kötelezettség — Szankciók — 303/2008/EK, 304/2008/EK, 305/2008/EK, 306/2008/EK, 307/2008/EK és 308/2008/EK rendelet)

16

2015/C 279/20

C-535/14. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. június 18-i ítélete – Vadzim Ipatau kontra az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — A Fehérorosz Köztársasággal szemben hozott korlátozó intézkedések — Elfogadhatóság — Keresetindítási határidő — Költségmentesség — Halasztó hatály — Hatékony bírói jogvédelem — Védelemhez való jog — Az arányosság elve)

17

2015/C 279/21

C-219/15. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2015. május 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Elisabeth Schmitt kontra TÜV Rheinland LGA Products GmbH

17

2015/C 279/22

C-243/15. sz. ügy: A Najvyšší súd Slovenskej republik (Szlovákia) által 2015. május 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lesoochranárske zoskupenie VLK kontra Obvodný úrad Trenčín

18

2015/C 279/23

C-257/15. sz. ügy: Az Amtsgericht Hannover (Németország) által 2015. június 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Michael Ihden, Gisela Brinkmann kontra TUIfly GmbH

19

2015/C 279/24

C-268/15. sz. ügy: A Cour d’appel de Bruxelles (Belgium) által 2015. június 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fernand Ullens de Schooten kontra Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Ministre de la Justice

19

2015/C 279/25

C-272/15. sz. ügy: A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2015. június 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Swiss International Air Lines AG kontra The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency

20

2015/C 279/26

C-275/15. sz. ügy: A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2015. június 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited kontra TVCatchup Limited, Media Resources Limited, TVCatchup (UK) Limited

21

2015/C 279/27

C-284/15. sz. ügy: A cour du travail de Bruxelles (Belgium) által 2015. június 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Office national de l'emploi (ONEm), M kontra M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

22

2015/C 279/28

C-290/15. sz. ügy: A Conseil d’État (Belgium) által 2015. június 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Patrice D'Oultremont, Henri Tumelaire, François Boitte, Éoliennes à tout prix? ASBL kontra Région wallonne

23

2015/C 279/29

C-307/15. sz. ügy: Az Audiencia Provincial de Alicante (Spanyolország) által 2015. június 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ana Maria Palacios Martínez kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

24

2015/C 279/30

C-308/15. sz. ügy: Az Audiencia Provincial de Alicante (Spanyolország) által 2015. június 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Banco Popular Español S.A. kontra Emilio Irles López és Teresa Torres Andreu

24

2015/C 279/31

C-319/15. sz. ügy: A cour administrative d’appel de Paris (Franciaország) által 2015. június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited kontra Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

25

2015/C 279/32

C-347/15. sz. ügy: 2015. július 9-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

26

 

Törvényszék

2015/C 279/33

T-516/10. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 6-i ítélete – Franciaország kontra Bizottság („EMOGA — Orientációs részleg — Pénzügyi támogatás csökkentése — Leader+ közösségi kezdeményezési program — A határozathozatali határidő be nem tartása — Lényeges eljárási szabályok megsértése”)

28

2015/C 279/34

T-44/11. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 6-i ítélete – Olaszország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — EMGA és EMVA — Finanszírozásból kizárt kiadások — Sovány tejpor előállításához nyújtott támogatások — A tagállamok közigazgatási vagy más szerveinek tulajdonítható szabálytalanság vagy gondatlanság — Arányosság — Indokolási kötelezettség — A ne bis in idem elve — Ésszerű határidő”)

28

2015/C 279/35

T-89/11. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 9-i ítélete – Nanu-Nana Joachim Hoepp kontra OHIM – Vincci Hoteles (NANU) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A NANU közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi NAMMU közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

29

2015/C 279/36

T-536/11. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 8-i ítélete – European Dynamics Luxembourg és társai kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Szoftverfejlesztésre és -karbantartásra irányuló számítógépes szolgáltatások nyújtása, tanácsadás és segítségnyújtás különböző típusú IT alkalmazások számára — Valamely ajánlattevő ajánlatának különböző tételek tekintetében történő rangsorolása és más ajánlattevők ajánlatának rangsorolása — Indokolási kötelezettség — Odaítélési szempont — Nyilvánvaló értékelési hiba — Szerződésen kívüli felelősség”)

30

2015/C 279/37

T-436/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 8-i ítélete – Deutsche Rockwool Mineralwoll kontra OHIM – Ceramicas del Foix (Rock & Rock) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A Rock & Rock közösségi ábrás védjegy — A korábbi MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK és CEILROCK nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja”)

30

2015/C 279/38

T-548/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 8-i ítélete – Deutsche Rockwool Mineralwoll kontra OHIM – Redrock Construction (REDROCK) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A REDROCK közösségi ábrás védjegy — A korábbi ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK és MASTERROCK nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja”)

31

2015/C 279/39

T-98/13. és T-99/13. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2015. július 9-i ítélete – CMT kontra OHIM – Camomilla (Camomilla) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A Camomilla közösségi ábrás védjegyek — A korábbi CAMOMILLA nemzeti ábrás védjegy — Feltétlen kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A közösségi védjegy jogosultja rosszhiszeműségének hiánya — Viszonylagos kizáró ok — Az áruk hasonlóságának hiánya — A jóhírnév sérelmének hiánya — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése — A 207/2009 rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja”)

32

2015/C 279/40

T-100/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 9-i ítélete – CMT kontra OHIM – Camomilla (CAMOMILLA) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A Camomilla közösségi szóvédjegy — A korábbi CAMOMILLA nemzeti ábrás védjegy — Feltétlen kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A közösségi védjegy jogosultja rosszhiszeműségének hiánya — Viszonylagos kizáró ok — A korábbi védjegy tényleges használata — A fellebbezési tanácshoz beterjesztett kiegészítő bizonyítékok”)

33

2015/C 279/41

T-521/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 7-i ítélete – Alpinestars Research kontra OHIM – Tung Cho és Wang Yu (A ASTER) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az A ASTER közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi A-STARS közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

33

2015/C 279/42

T-677/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 7-i ítélete – Axa Versicherung kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Versenyszabályok alkalmazására vonatkozó eljárásra vonatkozó dokumentumok — Dokumentumok egy csoportjára vonatkozó kérelem — A hozzáférés megtagadása — Egyetlen dokumentumra vonatkozó kérelem — Tartalomjegyzék — Konkrét és egyedi vizsgálat elvégzésére vonatkozó kötelezettség — Harmadik személy kereskedelmi érdekeinek védelmére vonatkozó kivétel — Az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmére vonatkozó kivétel — Nyomós közérdek — Kártérítési kereset — Indokolási kötelezettség”

34

2015/C 279/43

T-312/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 7-i ítélete – Federcoopesca és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Halászat — A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer — Az olasz halászati ellenőrző rendszer hiányosságainak kezelésére irányuló cselekvési terv létrehozásáról szóló bizottsági határozat — Olyan jogi aktus, amely önmagában nem módosítja a felperes jogi helyzetét — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

35

2015/C 279/44

T-221/15. sz. ügy: 2015. május 5-én benyújtott kereset – Arbuzov kontra Tanács

36

2015/C 279/45

T-269/15. sz. ügy: 2015. május 28-án benyújtott kereset – Novartis Europharm kontra Bizottság

36

2015/C 279/46

T-270/15. sz. ügy: 2015. május 26-án benyújtott kereset – ANKO AE kontra Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)

37

2015/C 279/47

T-274/15. sz. ügy: 2015. május 29-én benyújtott kereset – Alcogroup és Alcodis kontra Bizottság

38

2015/C 279/48

T-287/15. sz. ügy: 2015. június 1-jén benyújtott kereset – Tayto Group kontra OHIM – MIP Metro (real)

39

2015/C 279/49

T-306/15. sz. ügy: 2015. június 9-én benyújtott kereset – KV kontra EACEA

39

2015/C 279/50

T-314/15. sz. ügy: 2015. június 2-án benyújtott kereset – Görögország kontra Bizottság

40

2015/C 279/51

T-325/15. sz. ügy: 2015. június 22-én benyújtott kereset – Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató kontra OHIM – Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love)

41

2015/C 279/52

T-327/15. sz. ügy: 2015. június 2-án benyújtott kereset – Görög Köztársaság kontra Bizottság

42

2015/C 279/53

T-328/15. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-87/12. RENV. sz., Alsteens kontra Bizottság ügyben 2015. április 21-én hozott ítélete ellen Geoffroy Alsteens által 2015. június 24-én benyújtott fellebbezés

43

2015/C 279/54

T-329/15. sz. ügy: 2015. június 24-én benyújtott kereset – Certuss Dampfautomaten kontra OHIM – Universal for Engineering Industries (Universal 1800 TC)

44

2015/C 279/55

T-330/15. sz. ügy: 2015. június 24-én benyújtott kereset – Keil kontra OHIM – Naturafit Diätetische Lebensmittelproduktions (BasenCitrate)

44

2015/C 279/56

T-335/15. sz. ügy: 2015. június 23-án benyújtott kereset – Universal Protein Supplements kontra OHIM (Testépítő ábrázolása)

45

2015/C 279/57

T-339/15. sz. ügy: 2015. június 27-én benyújtott kereset – Polski Koncern Naftowy Orlen kontra OHIM (Egy benzinkút kialakítása)

46

2015/C 279/58

T-340/15. sz. ügy: 2015. június 27-én benyújtott kereset – Polski Koncern Naftowy Orlen kontra OHIM (Egy benzinkút kialakítása)

46

2015/C 279/59

T-341/15. sz. ügy: 2015. június 27-én benyújtott kereset – Polski Koncern Naftowy Orlen kontra OHIM (Egy benzinkút kialakítása)

47

2015/C 279/60

T-342/15. sz. ügy: 2015. június 27-én benyújtott kereset – Polski Koncern Naftowy Orlen kontra OHIM (Egy benzinkút kialakítása)

48

2015/C 279/61

T-343/15. sz. ügy: 2015. június 27-én benyújtott kereset – Polski Koncern Naftowy Orlen kontra OHIM (Egy benzinkút kialakítása)

48

2015/C 279/62

T-357/15. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-72/14. sz., Garcia Minguez kontra Bizottság ügyben 2015. április 28-án hozott végzése ellen Maria Luisa Garcia Minguez által 2015. július 7-én benyújtott fellebbezés

49

2015/C 279/63

T-360/15. sz. ügy: 2015. július 1-jén benyújtott kereset – Dr Vita kontra OHIM (69)

50

 

Közszolgálati Törvényszék

2015/C 279/64

F-112/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2015. július 16-i ítélete – EJ kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — A személyzeti szabályzat reformja — 1023/2013 rendelet — Álláshely-típusok — Az álláshely-típusok besorolására vonatkozó átmeneti szabályok — A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 30. cikkének (2) bekezdése — A Bizottság jogi szolgálatának AD 13 besorolású jogtanácsosai — A „jogtanácsosok” és a „jogi szolgálat tagjainak” helyzete — Az AD 13 besorolásba történő bekerülés módjai a 2004. évi személyzeti szabályzat rendelkezései alapján — Előléptetés a személyzeti szabályzat 45. cikke alapján — Kinevezés a személyzeti szabályzat 29. cikkének (1) bekezdése alapján — A „tanácsadó vagy azonos rangú” és „átmeneti kategóriájú tanácsos” álláshely-típusokba történő besorolás — Sérelmet okozó aktus — A „jelentős felelősség” fogalma — A „különleges feladatok” fogalma — Egyenlő bánásmód — Az AD 14 besorolási fokozatba történő előléptetésre való alkalmasság — Jogos bizalom — A jogbiztonság elve)

51

2015/C 279/65

F-116/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2015. július 16-i ítélete – Murariu kontra EIOPA (Közszolgálat — Az EIOPA személyi állománya — Ideiglenes alkalmazott — Álláshirdetés — Legalább nyolc év szakmai tapasztalat követelménye — Próbaidőt követően ideiglenes alkalmazotti tisztségében megerősített belső pályázó — Magasabb besorolási fokozattal járó új álláshelyre való ideiglenes beosztás — Az álláshirdetésben szereplő tárgyi hiba — Az állásajánlat visszavonása — Az általános végrehajtási rendelkezések alkalmazhatósága — A személyzeti bizottsággal való konzultáció — Jogos bizalom)

52

2015/C 279/66

F-109/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék első tanácsának 2015. július 14-i végzése – Roda kontra Európai Bizottság (Közszolgálat — Díjazás — Túlélő hozzátartozói nyugdíj — A személyzeti szabályzat VIII. melléklete 27. cikkének első bekezdése — Az elhunyt tisztviselő elvált házastársát megillető jogosultság — Az elhunyt tisztviselőt terhelő tartásdíj — A túlélő hozzátartozói nyugdíj felső határa — Nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

53

2015/C 279/67

F-20/15. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2015. július 16-i végzése – FG kontra Európai Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — A személyzeti szabályzat reformja — 1023/2013 rendelet — Beosztástípusok — A beosztástípusokba való besorolásra vonatkozó átmeneti szabályok — A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 30. cikkének (2) bekezdése — A magasabb besorolási fokozatba való előléptetés lehetősége — 2014. évi előléptetési időszak — „Különleges feladatokat” nem végző tanácsos — Az AD12 besorolási fokozatban maximált előléptetési lehetőség — Az előléptethető AD12 besorolási fokozatú tisztviselők listájára e tanácsos neve felvételének mellőzése — A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 30. cikke (3) bekezdésének alkalmazása iránti kérelem lehetősége — 2015. december 31-i határidő — A kereset elfogadhatósága — A sérelmet okozó aktus fogalma — A tisztviselő elektronikus személyi aktájának módosítása — Igazgatási adatok — Az intézmény intranetjén való terjesztés — A pert megelőző eljárásra vonatkozó követelmények be nem tartása — A eljárási szabályzat 81. cikke)

53

2015/C 279/68

F-35/15. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2015. július 15-i végzése – De Esteban Alonso kontra Bizottság (Közszolgálat — A személyzeti szabályzat 24. cikke — Segítségnyújtás iránti kérelem — Nemzeti bíróság előtti büntetőeljárás — A Bizottság polgári jogi igényének érvényesítése — Nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

54

2015/C 279/69

F-94/15. R. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék elnökének 2015. július 15-i végzése – Wolff kontra EKSZ (Közszolgálat — Ideiglenes intézkedés iránti eljárás — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A személyzeti bizottság megválasztása — Sürgősség — Hiány — A szóban forgó érdekek mérlegelése)

54

2015/C 279/70

F-72/15. sz. ügy: 2015. május 4-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

55

2015/C 279/71

F-74/15. sz. ügy: 2015. május 11-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

55

2015/C 279/72

F-78/15. sz. ügy: 2015. május 18-án benyújtott kereset – ZZ és társai kontra EBB

56

2015/C 279/73

F-79/15. sz. ügy: 2015. május 26-án benyújtott kereset – ZZ kontra EKB

57

2015/C 279/74

F-80/15. sz. ügy: 2015. május 26-án benyújtott kereset – ZZ és ZZ kontra Bizottság

58

2015/C 279/75

F-82/15. sz. ügy: 2015. május 26-án benyújtott kereset – ZZ kontra EBB

59

2015/C 279/76

F-83/15. sz. ügy: 2015. május 28-benyújtott kereset – ZZ kontra Európai GNSS Ügynökség

60

2015/C 279/77

F-84/15. sz. ügy: 2015. június 2-án benyújtott kereset – ZZ kontra Tanács

60

2015/C 279/78

F-86/15. sz. ügy: 2015. június 9-én benyújtott kereset – ZZ kontra Európai Központi Bank

61

2015/C 279/79

F-88/15. sz. ügy: 2015. június 15-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

61

2015/C 279/80

F-89/15. sz. ügy: 2015. május 18-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

62

2015/C 279/81

F-69/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2015. július 13-i végzése – Carreira kontra ESMA

62


HU

 

Top