Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:270:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 270, 2015. augusztus 17.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 270

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. augusztus 17.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2015/C 270/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2015/C 270/02

C-226/13., C-245/13., C-247/13. és C-578/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2015. június 11-i ítélete (a Landgericht Wiesbaden és a Landgericht Kiel [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Stefan Fahnenbrock (C-226/13), Holger Priestoph (C-245/13), Matteo Antonio Priestoph (C-245/13), Pia Antonia Priestoph (C-245/13), Rudolf Reznicek (C-247/13), Hans-Jürgen Kickler (C-578/13), Walther Wöhlk (C-578/13), Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk (C-578/13) kontra Hellenische Republik (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Bírósági és a bíróságon kívüli iratok kézbesítése – 1393/2007/EK rendelet – 1. cikk, (1) bekezdés – A „polgári és kereskedelmi ügy” fogalma – Az államnak az „acta iure imperii” miatt fennálló felelőssége)

2

2015/C 270/03

C-554/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. június 11-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Z. Zh. kontra Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie kontra I. O. (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség – 2008/115/EK irányelv – Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérése – A 7. cikk (4) bekezdése – A „közrend veszélyeztetése” fogalom – Olyan feltételek, amelyek között a tagállamok eltekinthetnek az önkéntes távozásra vonatkozó határidő biztosításától vagy hét napnál rövidebb határidőt biztosíthatnak)

3

2015/C 270/04

C-649/13. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. június 11-i ítélete (a Tribunal de commerce de Versailles [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Comité d’entreprise de Nortel Networks SA és társai kontra Cosme Rogeau, a Nortel Networks SA-val szembeni másodlagos fizetésképtelenségi eljárásban bírósági felszámolóbiztosként eljárva, valamint Cosme Rogeau, a Nortel Networks SA-val szembeni másodlagos fizetésképtelenségi eljárásban bírósági felszámolóbiztosként eljárva kontra Alan Robert Bloom és társai (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – 1346/2000/EK rendelet – 2. cikk g) pont, 3. cikk (2) bekezdés, valamint 27. cikk – 44/2001/EK rendelet – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Fizetésképtelenségi főeljárás – Másodlagos fizetésképtelenségi eljárás – Joghatósági okok összeütközése – Kizárólagos vagy vagylagos joghatóság – Az alkalmazandó jog meghatározása – Az adósnak a másodlagos fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá tartozó vagyontárgyai – E vagyontárgyak helyének meghatározása – Harmadik államban található vagyontárgyak)

4

2015/C 270/05

C-686/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. június 10-i ítélete (a Högsta förvaltningsdomstolen [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X AB kontra Skatteverket (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EUMSZ 49. cikk – Letelepedés szabadsága – Adójogszabályok – Társasági adó – Üzleti célú részesedések – A tőkenyereséget adómentessé tevő, ezzel összefüggésben a tőkeveszteség levonhatóságát kizáró tagállami szabályozás – Belföldi illetőségű társaság által a külföldi illetőségű leányvállalatban birtokolt értékpapírok átruházása – Árfolyamveszteségből származó tőkeveszteség)

5

2015/C 270/06

C-1/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. június 11-i ítélete (a Grondwettelijk Hof [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Base Company NV, korábban KPN Group Belgium NV, Mobistar NV kontra Ministerraad (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások – 2002/22/EK irányelv – 4., 9., 13. és 32. cikk – Egyetemes szolgáltatási kötelezettségek és szociális kötelezettségek – Helyhez kötött hozzáférés biztosítása és távbeszélő-szolgáltatások nyújtása – A díjak megfizethetősége – Különleges díjszabási lehetőségek – Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek finanszírozása – További kötelező szolgáltatások – Mobil hírközlési szolgáltatások és/vagy internet-előfizetések)

5

2015/C 270/07

C-29/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. június 11-i ítélete – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – Közegészség – 2004/23/EK irányelv – 2006/17/EK irányelv – 2006/86/EK irányelv – Az ivarsejteknek, valamint a magzati és az embrionális szöveteknek az említett irányelveket átültető nemzeti szabályozás hatályából történő kizárása)

6

2015/C 270/08

C-51/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. június 11-i ítélete (az Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG kontra Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mezőgazdaság – Közös piacszervezés – Cukor – Raktározási költségek visszatérítése – 1998/78/EGK rendelet – 14. cikk, (3) bekezdés – 2670/81/EGK rendelet – 2. cikk, (2) bekezdés – C cukor kivitelének helyettesítése – Feltételek – A C cukor helyettesítő cukorral való tényleges cseréje – Csak az ugyanannak a tagállamnak területén letelepedett gyártó által előállított cukorral való helyettesíthetőség – Az EUMSZ 34. cikkre és az EUMSZ 35. cikkre tekintettel való érvényesség)

7

2015/C 270/09

C-52/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. június 11-i ítélete (az Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG kontra Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme – 2988/95/EK, Euratom rendelet – 3. cikk, (1) bekezdés – Elévülési idő – Dies a quo – Ismételt szabálytalanságok – Az elévülés megszakadása – Feltételek – A hatáskörrel rendelkező hatóság – Érintett személy – A szabálytalansággal kapcsolatos vizsgálatra vagy eljárásra irányuló cselekmény – Az elévülési idő kétszeresének megfelelő időszak)

8

2015/C 270/10

C-58/14. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. június 11-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hauptzollamt Hannover kontra Amazon EU Sàrl (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – 2658/87/EGK rendelet – Vámunió és Közös Vámtarifa – Kombinált Nómenklatúra – 8543 70 vámtarifaszám – A Kombinált Nómenklatúra 85. árucsoportjában másutt nem említett, egyedi feladatokat ellátó elektromos gépek és készülékek – 8543 70 10 és 8543 70 90 vámtarifaalszámok – Fordító- vagy szótárfunkcióval ellátott, elektronikus könyvekhez való olvasógép)

9

2015/C 270/11

C-98/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. június 11-i ítélete (a Fővárosi Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. és társai kontra Magyar Állam (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Szerencsejátékok – Játékteremben felállított pénznyerő automata üzemeltetését terhelő nemzeti adók – Pénznyerő automata játékkaszinón kívüli üzemeltetését tiltó nemzeti szabályozás – A jogbiztonság és a bizalomvédelem elve – 98/34/EK irányelv – A műszakiszabály-tervezetek Bizottsággal való közlésére vonatkozó kötelezettség – A tagállamnak az uniós joggal ellentétes szabályozással okozott kárra vonatkozó felelőssége)

10

2015/C 270/12

C-100/14. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. június 11-i ítélete – Association médicale européenne (EMA) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés – Választottbírósági kikötés – Az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységre vonatkozó hatodik keretprogram [2002 – 2006] keretében kötött Cocoon és Dicoems szerződések – Szabálytalanságok – Nem elszámolható kiadások – A szerződések felmondása)

11

2015/C 270/13

C-256/14. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2015. június 11-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário [Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD] [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hozzáadottérték-adó (héa) – 2006/112/EK irányelv – A 9. és a 73. cikk, a 78. cikk első bekezdésének a) pontja, valamint a 79. cikk első bekezdésének c) pontja – Adóalap – A földgázelosztó-hálózat koncessziójával rendelkező társaság által megfizetett önkormányzati altalajhasználati díj összegének az e társaság által a földgáz értékesítéséért felelős társaság részére nyújtott szolgáltatás héaalapjába való beszámítása)

12

2015/C 270/14

C-272/14. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. június 11-i ítélete (Vestre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skatteministeriet kontra Baby Dan A/S (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vámunió és közös vámtarifa – Kombinált Nómenklatúra – Tarifális besorolás – 7318 és 8302 vámtarifaszám – Kifejezetten a gyermekbiztonsági rácsok rögzítéséhez tervezett eszköz)

13

2015/C 270/15

C-216/15. sz. ügy: A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2015. május 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH kontra Ruhrlandklinik gGmbH

13

2015/C 270/16

C-234/15. sz. ügy: A Curtea de Apel Constanţa (Románia) által 2015. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Doris Spedition SRL kontra Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

14

2015/C 270/17

C-235/15. sz. ügy: A Curtea de Apel Constanţa (Románia) által 2015. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Maria Bosneaga kontra Instituția Prefectului – Județul Constanța – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

14

2015/C 270/18

C-236/15. sz. ügy: A Curtea de Apel Constanţa (Románia) által 2015. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dinu Antoci kontra Instituția Prefectului – Județul Constanța – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

15

2015/C 270/19

C-239/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-466/12. sz., RFA International, LP kontra Európai Bizottság ügyben 2015. március 17-én hozott ítélete ellen az RFA International, LP által 2015. május 22-én benyújtott fellebbezés

15

2015/C 270/20

C-258/15. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spanyolország) által 2015. június 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gorka Salaberria Sorondo kontra Academia Vasca de Policía y Emergencias

16

2015/C 270/21

C-261/15. sz. ügy: A Vredegerecht te Ieper (Belgium) által 2015. június 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV kontra Gregory Demey

17

2015/C 270/22

C-274/15. sz. ügy: 2015. június 8-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség

17

2015/C 270/23

C-286/15. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2015. június 12-benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SIA „Latvijas propāna gāze” kontra Valsts ieņēmumu dienests

18

2015/C 270/24

C-299/15. sz. ügy: A Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgium) által 2015. június 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Daniele Striani és társai, RFC Sérésien ASBL kontra Union Européenne des Sociétés de Football Association (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football – Association (URBSFA)

19

 

Törvényszék

2015/C 270/25

T-425/04. RENV. és T-444/04. RENV. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2015. július 2-i ítélete – Franciaország kontra Bizottság („Állami támogatások – A France Télécom javára elfogadott pénzügyi intézkedések – Részvényesi előlegre vonatkozó ajánlat – A francia állam nyilvános nyilatkozatai – A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – A hivatalos vizsgálati eljárás kiterjesztésének hiánya – Védelemhez való jog – A körültekintő magánbefektető kritériuma – Szokásos piaci feltételek – Téves jogalkalmazás – Nyilvánvaló mérlegelési hibák”)

21

2015/C 270/26

T-404/10. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 30-i ítélete – National Lottery Commission kontra OHIM – Mediatek Italia és De Gregorio (egy kéz ábrája) („Közösségi védjegy – Törlési eljárás – Egy kezet ábrázoló közösségi ábrás védjegy – A 207/2009/EK rendelet 53. cikke (2) bekezdésének c) pontja – A nemzeti jogban védelemben részesített, korábbi szerzői jog – Bizonyítási teher – A nemzeti jog OHIM általi alkalmazása”)

22

2015/C 270/27

T-186/13., T-190/13. és T-193/13. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2015. június 30-i ítélete – Hollandia és társai kontra Bizottság („Állami támogatások – Földterület-értékesítés – A Leidschendam-Voorburg önkormányzat által létrehozott, köz- és magánszféra közötti partnerség révén a Schouten-de Jong Bouwfondsnak nyújtott támogatás – A földterületek eladási árának csökkentése, valamint a használatért és a minőségért való díjfizetés alól visszaható hatállyal való mentesítés – A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatéríttetését elrendelő határozat – A támogatás fogalma – A magánbefektető kritériuma – A jogvita tárgyát képező művelet valamennyi releváns elemére és azok összefüggéseire tekintettel történő mérlegelés”)

22

2015/C 270/28

T-214/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 2-i ítélete – Typke kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rendelet – Az EPSO/AD/230-231/12 versenyvizsgára vonatkozó dokumentumok – A hozzáférés hallgatólagos megtagadása – A hozzáférés megtagadása – A kereseti kérelmek módosítása iránt a válaszban benyújtott kérelem – Határidő – A hallgatólagos határozat visszavonása – Okafogyottság – A dokumentum fogalma – Az elektronikus adatbázisokban található információk lekérdezése és rendezése”)

23

2015/C 270/29

T-489/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 30-i ítélete – La Rioja Alta kontra OHIM – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI) („Közösségi védjegy – Törlési eljárás – VIÑA ALBERDI közösségi szóvédjegy – VILLA ALBERTI korábbi nemzeti ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja – A védjegyek párhuzamos jelenlétének hiánya – Összetéveszthetőség”)

24

2015/C 270/30

T-657/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 2-i ítélete – BH Stores kontra OHIM – Alex Toys (ALEX) („Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – Az ALEX közösségi szóvédjegy bejelentése – ALEX nemzeti ábrás és szóvédjegyek – Viszonylagos kizáró ok – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja – A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés elfogadhatósága – Indokolási kötelezettség – A 207/2009 rendelet 75. cikke – Az ütköző védjegyekkel jelölt áruk és szolgáltatások közötti hasonlóság hiánya – Az összetéveszthetőség hiánya”)

24

2015/C 270/31

T-618/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 29-i ítélete – Grupo Bimbo kontra OHIM (egy mexikói tortilla formája) („Közösségi védjegy – Egy közösségi térbeli védjegy bejelentése – Egy mexikói tortilla formája – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető képesség hiánya – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

25

2015/C 270/32

T-355/11. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 1-jei végzése – Segovia Bonet kontra OHIM – IES (IES) („Közösségi védjegy – Felszólalás – A felszólalás visszavonása – Okafogyottság”)

26

2015/C 270/33

T-573/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 1-jei végzése – Polyelectrolyte Producers Group és SNF kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset – Környezetvédelem – Az uniós ökocímke odaítélésére vonatkozó kritériumok – Feldolgozott papírtermékek – Tilalom vagy korlátozás hatálya alá eső anyagok és keverékek – Maradék monomerek koncentrációs határértéke – Az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése – Közvetlen érintettség hiánya – Elfogadhatatlanság”)

26

2015/C 270/34

T-274/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2015. június 16-i végzése – Alcogroup és Alcodis kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés – Verseny – Kartellek – A bioetanol és az etanol piaca – Közigazgatási eljárás – A helyszíni vizsgálatnak való alávetésre kötelezés – A vizsgálati intézkedések felfüggesztésének megtagadása – Ideiglenes intézkedések iránti kérelem – Elfogadhatatlanság”)

27

2015/C 270/35

T-208/15. sz. ügy: 2015. április 24-én benyújtott kereset – Universiteit Antwerpen kontra REA

28

2015/C 270/36

T-210/15. sz. ügy: 2015. április 24-én benyújtott kereset – Deutsche Telekom kontra Bizottság

28

2015/C 270/37

T-234/15. sz. ügy: 2015. május 9-én benyújtott kereset – Systema Teknolotzis kai Pliroforikis kontra Bizottság

30

2015/C 270/38

T-279/15. sz. ügy: 2015. május 26 -án benyújtott kereset – Pirelli Tyre kontra OHIM (Gumiabroncsok jármű kerekekhez)

31

2015/C 270/39

T-280/15. sz. ügy: 2015. május 26 -án benyújtott kereset – Pirelli Tyre kontra OHIM (Abroncs futófelületek)

32

2015/C 270/40

T-281/15. sz. ügy: 2015. május 26 -án benyújtott kereset – Pirelli Tyre kontra OHIM (Gumiabroncsok jármű kerekekhez)

32

2015/C 270/41

T-282/15. sz. ügy: 2015. május 26-án benyújtott kereset – Pirelli Tyre kontra OHIM (Abroncs futófelületek)

33

2015/C 270/42

T-301/15. sz. ügy: 2015. június 8-án benyújtott kereset – Jochen Schweizer kontra OHIM (Du bist, was du erlebst.)

34

2015/C 270/43

T-305/15. sz. ügy: 2015. június 5-én benyújtott kereset – Airdata kontra Bizottság

34

2015/C 270/44

T-307/15. sz. ügy: 2015. június 5-én benyújtott kereset – 1&1 Telecom kontra Bizottság

35

2015/C 270/45

T-308/15. sz. ügy: 2015. június 3-án benyújtott kereset – Reisenthel kontra OHIM (keep it easy)

36

2015/C 270/46

T-309/15. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-124/13. sz., CW kontra Parlament ügyben 2015. március 26-án hozott ítélete ellen CW által 2015. június 5-én benyújtott fellebbezés

37

2015/C 270/47

T-312/15. sz. ügy: 2015. június 9-én benyújtott kereset – Market Watch kontra OHIM – Glaxo Group Ltd (MITOCHRON)

37

2015/C 270/48

T-324/15. sz. ügy: 2015. június 23-án benyújtott kereset – Volkswagen kontra OHIM – Bagpax Cargo Systems (BAG PAX)

38

2015/C 270/49

T-344/15. sz. ügy: 2015. július 1-jén benyújtott kereset – Franciaország kontra Bizottság

39

2015/C 270/50

T-347/15. sz. ügy: 2015. június 18-án benyújtott kereset – Uganda Commercial Impex kontra Tanács

40

2015/C 270/51

T-350/15. sz. ügy: 2015. június 30-án benyújtott kereset – Perry Ellis International Group kontra OHIM – CG (P)

41

2015/C 270/52

T-51/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 29-i végzése – Evropaïki Dynamiki kontra EBB

42

2015/C 270/53

T-134/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 8-i végzése – Németország kontra Bizottság

42

2015/C 270/54

T-311/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 25-i végzése – Seca Benelux és társai kontra Parlament

42

2015/C 270/55

T-820/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 19-i végzése – Delta Group agroalimentare kontra Bizottság

42

2015/C 270/56

T-821/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 19-i végzése – Pollo Delta di Scabin Giancarlo e C. kontra Bizottság

42

 

Közszolgálati Törvényszék

2015/C 270/57

F-34/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2015. július 8-i ítélete – DP kontra ACER (Közszolgálat – Az ACER személyi állománya – Szerződéses alkalmazott – A szerződés meghosszabbításának elmaradása – Megsemmisítés iránti kereset – A kereset elfogadhatósága – Az ACER általános végrehajtási rendelkezései 6. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó jogellenességi kifogás az egyéb alkalmazottakról szóló alkalmazási feltételek 85. cikkének (1) bekezdésére tekintettel – Kártérítési kereset – Előzetes értesítés – Nem vagyoni kár – Kártérítés)

43

2015/C 270/58

F-53/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2015. július 7-i ítélete – WR (*1) kontra Bizottság (Közszolgálat – Díjazás – Családi támogatások – Eltartott gyermek után nyújtott támogatás – A személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (4) bekezdése – Eltartott gyermekkel egy tekintet alá eső személy – Olyan személy, akivel szemben a tisztviselőnek jogszabályon alapuló tartási kötelezettsége van, és akinek eltartása a tisztviselőre jelentős anyagi terhet ró – Jogosultsági feltételek – A támogatás megvonása – A jogosulatlan kifizetéseknek a személyzeti szabályzat 85. cikke értelmében történő visszatérítése)

43

2015/C 270/59

F-142/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2015. július 9-i végzése – De Almeida Pereira kontra Eurojust (Közszolgálat – Az Eurojust személyi állománya – Ideiglenes alkalmazott – Álláshirdetés – A pályázók kiválasztására irányuló eljárás – A pályázatoknak a kiválasztási bizottság általi vizsgálata – A kiválasztási eljárás következő szakaszára bocsátás – Feltételek – A kiválasztási szempontok értékelése – Ponthatár – A pályázat elutasítása – Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset – Az eljárási szabályzat 81. cikke)

44

2015/C 270/60

F-75/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2015. július 9-i végzése – Vecchio kontra ECSEL közös vállalkozás

45

2015/C 270/61

F-29/15. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2015. július 9-i végzése – Vecchio kontra ECSEL közös vállalkozás

45


(*1)Törölt információ az egyének személyes adatainak védelme érdekében.

 


HU

 

Személyesadat-védelmi okokból az ebben a számban található bizonyos információk a továbbiakban nem hozhatók nyilvánosságra, ezért került sor ennek az új, hiteles változatnak kiadására.

Top