EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:236:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 236, 2015. július 20.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 236

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. július 20.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2015/C 236/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2015/C 236/02

C-546/12 P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. május 21-i ítélete – Ralf Schräder kontra Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO), Jørn Hansson (Fellebbezés — Közösségi növényfajta-oltalmi jogok — Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) — 2100/94/EK rendelet — 20. és 76. cikk — 874/2009/EK rendelet — 51. cikk — A közösségi oltalom semmisnek nyilvánítására irányuló eljárás megindítása iránti kérelem — A hivatalból történő bizonyítás elve — A CPVO fellebbezési tanácsa előtti eljárás — Érdemi bizonyítékok)

2

2015/C 236/03

C-182/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. május 13-i ítélete (az Industrial Tribunals (Northern Ireland) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Valerie Lyttle és társai kontra Bluebird UK Bidco 2 Limited (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociálpolitika — Csoportos létszámcsökkentés — 98/59/EK irányelv — Az 1. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontja — A „telephely” fogalma — Az elbocsátott munkavállalók számának számítási módjai)

2

2015/C 236/04

C-352/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. május 21-i ítélete (a Landgericht Dortmund [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA kontra Akzo Nobel NV, Solvay SA/NV, Kemira Oyj, FMC Foret SA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Joghatóság a polgári és kereskedelmi ügyekben — 44/2001/EK rendelet — Különös joghatóságok — 6. cikk, 1. pont — Különböző tagállamokban székhellyel rendelkező, és az EK 81. cikkel és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 53. cikkével ellentétesnek nyilvánított kartellben részt vevő több alperessel szemben kártérítés fizetésére és tájékoztatás nyújtására való egyetemleges kötelezésük céljából indított kereset — Az eljáró bíróságnak az alperesi pertársakkal szemben fennálló joghatósága — Az eljáró bíróság helye szerinti tagállamban székhellyel rendelkező alperessel szembeni elállás — Joghatóság jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekben — 5. cikk, 3. pont — Választottbírósági kikötések — 23. cikk — A kartelltilalom hatékony érvényesítése)

3

2015/C 236/05

C-392/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. május 13-i ítélete (a Juzgado de lo Social no33 de Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Andrés Rabal Cañas kontra Nexea Gestión Documental SA, Fondo de Garantía Salarial (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociálpolitika — Csoportos létszámcsökkentés — 98/59/EK irányelv — A „telephely” fogalma — Az elbocsátott munkavállalók számának számítási módjai)

4

2015/C 236/06

C-399/13. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2015. június 4-i ítélete – Stichting Corporate Europe Observatory kontra Európai Bizottság, Németországi Szövetségi Köztársaság („Fellebbezés — 1049/2001/EK rendelet — Az európai intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — Az Európai Unió és az Indiai Köztársaság közötti kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos dokumentumok — Teljes hozzáférés — Megtagadás”)

5

2015/C 236/07

C-445/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. május 7-i ítélete – Voss of Norway ASA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja — Feltételen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — Palack formájából álló térbeli megjelölés)

6

2015/C 236/08

C-497/13. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. június 4-i ítélete (a Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – F. Faber kontra Autobedrijf Hazet Ochten BV (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 1999/44/EK irányelv — Fogyasztási cikkek adásvétele és a kapcsolódó jótállás — A vevő jogi helyzete — Fogyasztói minőség — Az átadott fogyasztási cikk megfelelési hibája — Az eladó tájékoztatására vonatkozó kötelezettség — Az áru átadását követő hat hónapon belül megnyilvánult hiba — Bizonyítási teher)

6

2015/C 236/09

C-516/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. május 13-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Dimensione Direct Sales srl, Michele Labianca kontra Knoll International SpA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szerzői jog — 2001/29/EK irányelv — 4. cikk, (1) bekezdés — Terjesztési jog — A „nyilvános terjesztés” fogalma — Valamely tagállam kereskedője által az internetes oldalán, címzett reklámküldemények útján és egy másik tagállam sajtójában végzett vételre való kínálás és reklámozás — A szerzői jogi védelem alatt álló bútorok többszörözött példányai, amelyeket a kizárólagos terjesztési jog jogosultjának hozzájárulása nélkül kínálnak megvételre — A védelem alatt álló mű eredeti vagy többszörözött példányainak megvételét nem eredményező kínálás vagy reklámozás)

7

2015/C 236/10

C-536/13. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2015. május 13-i ítélete (a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Gazprom” OAO (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 44/2001/EK rendelet — Hatály — Választottbíráskodás — Kizártság — Külföldi választottbírósági határozatok elismerése és végrehajtása — Valamely tagállamban székhellyel rendelkező választottbíróság által elrendelt kötelezés — Valamely másik tagállam bírósága előtti eljárás megakadályozására irányuló kötelezés — Valamely tagállam bíróságának a választottbírósági határozat elismerésének megtagadására vonatkozó hatásköre — New York-i Egyezmény)

8

2015/C 236/11

C-543/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. június 4-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank kontra E. Fischer-Lintjens (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Migráns munkavállalók szociális biztonsága — 1408/71/EGK rendelet — 27. cikk — VI. melléklet, R. szakasz, 1. pont, a) és b) pont — A „két vagy több tagállam jogszabályai szerint folyósítandó nyugdíj” fogalma — Természetbeni ellátások — A nyugdíjnak a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai alapján visszamenőleges hatállyal történő megállapítása — A kötelező egészségbiztosítás megkötésére vonatkozó feltételtől függő egészségügyi ellátásokban való részesülés — A biztosítás hiányáról szóló, a lakóhely szerinti tagállam kötelező egészségbiztosítására vonatkozó jogszabályok alapján kiállított igazolás — A járulékfizetési kötelezettség későbbi hiánya e tagállamban — Ezen igazolás visszamenőleges hatályú visszavonása — A kötelező egészségbiztosítás visszamenőleges hatályú megkötésének a lehetetlensége — Az egészségügyi kiadások ilyen biztosítás általi fedezésének a megszakadása — Az 1408/71 rendelet hatékony érvényesülése)

9

2015/C 236/12

C-560/13. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. május 21-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Finanzamt Ulm kontra Ingeborg Wagner-Raith (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A tőke szabad mozgása — Eltérés — Pénzügyi szolgáltatások nyújtásával összefüggő tőkemozgások — Külföldi befektetési alapok befektetési jegyeiből származó tőkejövedelmek tekintetében átalányadózást előíró nemzeti szabályozás — Fekete alapok)

10

2015/C 236/13

C-579/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. június 4-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – P, S kontra Commissie Sociale Zekerheid Breda, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező, harmadik országbeli állampolgárok jogállása — 2003/109/EK irányelv — Az 5. cikk (2) bekezdése és a 11. cikk (1) bekezdése — A „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállású, harmadik országbeli állampolgároknak bírság terhe mellett leteendő vizsgával igazolt állampolgári beilleszkedési kötelezettséget előíró nemzeti jogszabály)

10

2015/C 236/14

C-657/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. május 21-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verder LabTecGmbH & Co. KG kontra Finanzamt Hilden (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adózás — A letelepedés szabadsága — EUMSZ 49. cikk — Korlátozások — A rejtett tőkenyereségre vonatkozó adó részletekben történő beszedése — Az adóztatási joghatóság tagállamok közötti megosztásának fenntartása — Arányosság)

11

2015/C 236/15

C-678/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. június 4-i ítélete – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Héa — 2006/112/EK irányelv — III. melléklet — Kedvezményes héamérték alkalmazása a gyógyászati berendezésekre, a segédeszközökre és más felszerelésekre, valamint a gyógyszerészeti termékekre)

11

2015/C 236/16

C-682/13. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. június 4-i ítélete – Andechser Molkerei Scheitz GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Közegészség — Az élelmiszerekben való használatra jóváhagyott élelmiszer-adalékok jegyzéke — Szteviolglikozidok — Elfogadhatósági feltételek — Az eljáráshoz fűződő érdek)

12

2015/C 236/17

C-5/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. június 4-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH kontra Hauptzollamt Osnabrück (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 267. cikk — Az alkotmányosság vizsgálatára irányuló közbenső eljárás — Annak vizsgálata, hogy valamely nemzeti jogszabály megfelel-e mind az uniós jognak, mind pedig az érintett tagállam alkotmányának — A nemzeti bíróság azon lehetősége, hogy előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjesszen a Bíróság elé — A hasadóanyag felhasználására kivetett adó beszedését előíró nemzeti szabályozás — 2003/96/EK és 2008/118/EK irányelv — EUMSZ 107. cikk — EAK 93., EAK 191. és EAK 192. cikk)

13

2015/C 236/18

C-15/14 P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. június 4-i ítélete – Európai Bizottság kontra MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Fellebbezés — Állami támogatás — A Magyar Állam és a MOL olaj- és gázipari társaság között a szénhidrogének kitermeléséhez kapcsolódó bányajáradék tárgyában létrejött megállapodás — A járadék mértékét megemelő utólagos jogszabály-módosítás — A járadéknak a MOL-ra nem alkalmazott emelése — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Szelektív jelleg)

14

2015/C 236/19

C-53/14. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. május 21-i ítélete – JAS Jet Air Service France (SARL) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Vámunió és közös vámtarifa — Közösségi Vámkódex — 239. cikk — A Vámkódex végrehajtási rendelete — 905. cikk — Farmernadrágok Egyesült Államokból való behozatala — Behozatali vámok — E vámok elengedését nem indokoltnak nyilvánító határozat — „Különleges helyzet” hiánya)

14

2015/C 236/20

C-65/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. május 21-i ítélete (a Tribunal du travail de Nivelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Charlotte Rosselle kontra Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociálpolitika — 92/85/EGK irányelv — A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések — 11. cikk, 2. és 4. pont — Személyes okokból, munkaviszonyban álló munkavállalóként való elhelyezkedés céljából rendelkezési állományba helyezett közszolgálati alkalmazott — Anyasági ellátás nyújtásának megtagadása tőle azzal az indokkal, hogy munkaviszonyban álló munkavállalói minőségében nem teljesítette az egyes szociális ellátásokra jogosító várományi időt)

15

2015/C 236/21

C-161/14. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. június 4-i ítélete – Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Tagállami kötelezettségszegés — Közös hozzáadottértékadó-rendszer — 2006/112/EK irányelv — A 98. cikk (2) bekezdése — A III. melléklet 10. pontja — A szociálpolitika keretében biztosított lakás értékesítésére, építésére, felújítására és átalakítására alkalmazott kedvezményes héamérték — A III. melléklet 10a. pontja — A magánlakások felújítására és javítására alkalmazott kedvezményes héamérték, kivéve azokat az anyagokat, amelyek a nyújtott szolgáltatás értékének jelentős részét teszik ki — „Energiatakarékos anyagok” értékesítésére és a beépítésükre irányuló szolgáltatásokra kedvezményes héamértéket alkalmazó nemzeti jogszabály)

15

2015/C 236/22

C-195/14. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. június 4-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. kontra Teekanne GmbH & Co. KG (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2000/13/EK irányelv — Élelmiszerek címkézése és kiszerelése — A 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja és a 3. cikk (1) bekezdésének 2. pontja — A vásárló megtévesztésére alkalmas címkézés az élelmiszerek összetétele tekintetében — Összetevők listája — A „málna-vanília kaland” kifejezés, illetve málnaszemeket és vaníliavirágokat ábrázoló képek használata az ezen összetevőket nem tartalmazó gyümölcstea csomagolásán)

16

2015/C 236/23

C-262/14. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. május 21-i ítélete (Tribunalul Neamț [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD) kontra Ministerul Finanțelor Publice („Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — 2000/78/EK irányelv — 2. cikk, 3. cikk (1) bekezdés és 6. cikk — Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma — Valamely társadalmi-foglalkozási csoportba tartozáson vagy a munkavégzés helyén alapuló hátrányos megkülönböztetés — Az öregségi nyugdíj és a közszektorban végzett valamely szakmai tevékenységből származó bérjövedelem bizonyos határokon belül történő halmozását tiltó nemzeti szabályozás — A munka- vagy szolgálati viszony hivatalból történő megszüntetése”)

17

2015/C 236/24

C-269/14. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. május 21-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A Kansaneläkelaitos által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közbeszerzési szerződések — 2004/18/EK irányelv — Az 1. cikk (4) bekezdése — Szolgáltatási koncesszió — Fogalom — Társadalombiztosítási hatóság és taxis vállalkozások közötti, olyan szerződési rendszer, amely a biztosítottak szállítási költségeinek közvetlen megtérítésére irányuló elektronikus eljárást, valamint a szállítási eszközök foglalására vonatkozó rendszert ír elő)

18

2015/C 236/25

C-285/14. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2015. június 4-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d’Auvergne kontra Brasserie Bouquet SA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adózás — 92/83/EGK irányelv — Jövedéki adó — Sör — 4. cikk — Független kisüzemi sörfőzdék — Kedvezményes jövedékiadó-mérték — Feltételek — Nem licencia alapján történő működés — Valamely harmadik felet megillető és általa engedélyezett gyártási eljárás alapján történő termelés — E harmadik személy védjegyeinek engedélyezett használata)

18

2015/C 236/26

C-322/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. május 21-i ítélete (a Landgericht Krefeld [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jaouad El Majdoub kontra CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság és a határozatok végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben — 44/2001/EK rendelet — 23. cikk — Joghatóságot kikötő megállapodás — Alaki feltételek — A megállapodás tartós rögzítését biztosító, elektronikus módon történő közlés — Fogalom — Egy olyan linken keresztül megtekinthető és kinyomtatható általános értékesítési feltételek, amely lehetővé teszi e feltételeknek egy új ablakban történő megjelenítését — A „klikkeléssel” történő elfogadás technikája)

19

2015/C 236/27

C-339/14. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2015. május 21-i ítélete (az Oberlandesgericht Nürnberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Andreas Wittmann elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatalra utalás — 2006/126/EK irányelv — Vezetői engedélyek kölcsönös elismerése — Tilalmi idő — Vezetői engedélynek valamely tagállamban, a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállamban fennálló tilalmi időszak hatálybalépése előtt történő kiállítása — A más tagállamban kiállított vezetői engedélyek érvényességének a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállamban való elismerése megtagadásának indokai)

19

2015/C 236/28

C-349/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. május 21-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministre délégué, chargé du budget kontra Marlène Pazdziej (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv — 12. cikk második bekezdés — A települések javára beszedett, az ezek területén lakóingatlannal rendelkező vagy azt birtokló személyeket terhelő adó — Felső határ — Szociális intézkedés — Az Európai Unió által tisztviselőinek és más alkalmazottainak fizetett illetmények, bérek és juttatások)

20

2015/C 236/29

C-275/14. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. február 5-i végzése (a Naczelny Sąd Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard kontra Minister Finansów (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Energiatermékek adóztatása — 2003/96/EK irányelv — A 2. cikk (3) bekezdése — Közvetlen hatály — A 3811 KN-kód alá tartozó üzemanyag-adalékok)

21

2015/C 236/30

C-578/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. június 4-i végzése (a Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Argenta Spaarbank NV kontra Belgische Staat („Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Társasági adó — 90/435/EGK irányelv — 1. cikk, (2) bekezdés és 4. cikk, (2) bekezdés — Különböző tagállamok anya- és leányvállalatai — Az adóztatás közös rendszere — Az anyavállalat adóztatandó nyereségének a levonhatósága — Az alapügy tényállása és jogszabályi háttere — Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre adandó válasz szükségességét igazoló okok — A kellően részletes ismertetés hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

21

2015/C 236/31

C-150/15. sz. ügy: A Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Németország) által 2015. március 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten kontra N

22

2015/C 236/32

C-173/15. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf [Németország] által 2015. április 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – GE Healthcare GmbH kontra Hauptzollamt Düsseldorf

23

2015/C 236/33

C-175/15. sz. ügy: Az Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie [Románia] által 2015. április 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Taser International Inc. kontra SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu

24

2015/C 236/34

C-184/15. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spanyolország) által 2015. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Florentina Martínez Andrés kontra Servicio Vasco de Salud

25

2015/C 236/35

C-192/15. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2015. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – T. D. Rease, P. Wullems kontra College bescherming persoonsgegevens

26

2015/C 236/36

C-197/15. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spanyolország) által 2015. április 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Juan Carlos Castrejana López kontra Ayuntamiento de Vitoria

26

2015/C 236/37

C-208/15. sz. ügy: A Kúria (Magyarország) által 2015. május 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Stock ’94 Szolgáltató Zrt. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

27

2015/C 236/38

C-210/15. sz. ügy: A Törvényszék T-257/13. sz., Lengyel Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2015. február 25-én hozott ítélete ellen a Lengyel Köztársaság által 2015. május 6-án benyújtott fellebbezés

28

2015/C 236/39

C-215/15. sz. ügy: A Varhoven kasatsionen sad (Bulgária) által 2015. május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vasilka Ivanova Gogova kontra Ilia Dimitrov Iliev

29

2015/C 236/40

C-237/15. sz. ügy: A High Court of Ireland [Írország] által 2015. május 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Minister for Justice and Equality kontra Francis Lanigan

30

2015/C 236/41

C-242/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-89/09. sz., Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG kontra Európai Bizottság ügyben 2015. március 17-én hozott ítélete ellen a Land Hessen által 2015. május 27-én benyújtott fellebbezés

30

2015/C 236/42

C-246/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-89/09. sz., Pollmeier Massivholz GmbH & CO. KG kontra Európai Bizottság ügyben 2015. március 17-én hozott ítélete ellen a Pollmeier Maasivholz GmbH & Co. KG által 2015. május 28-án benyújtott fellebbezés

31

 

Törvényszék

2015/C 236/43

T-544/12. és T-546/12. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2015. június 3-i ítélete – Pensa Pharma kontra OHIM – Ferring és Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA és pensa) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A PENSA PHARMA közösségi szóvédjegy és a pensa közösségi ábrás védjegy — A korábbi PENTASA nemzeti és benelux szóvédjegyek — A törlési kérelem benyújtását megelőzően a közösségi védjegy lajstromozásához adott kifejezett hozzájárulás — A 207/2009/EK rendelet 53. cikkének (3) bekezdése — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja”)

33

2015/C 236/44

T-254/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 4-i ítélete – Stayer Ibérica kontra OHIM – Korporaciya „Masternet” (STAYER) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — STAYER közösségi ábrás védjegy — STAYER korábbi nemzetközi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/200/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja”)

33

2015/C 236/45

T-376/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 4-i ítélete – Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein kontra EKB („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 2004/258/EK határozat — Görögország, az EKB és az eurórendszerbe tartozó központi bankok közötti 2012. február 15-i értékpapírcsere-megállapodás — A. és B. melléklet — A hozzáférés részleges megtagadása — Az Unió és valamely tagállam monetáris politikája — Az EKB és az eurórendszerbe tartozó nemzeti központi bankok pénzügyi helyzete — A pénzügyi rendszer stabilitása az Unióban”)

34

2015/C 236/46

T-448/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 3-i ítélete – Bora Creations kontra OHIM – Beauté prestige international (essence) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A verbal essence közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró okok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

35

2015/C 236/47

T-514/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 10-i ítélete – AgriCapital kontra OHIM – agri.capital (AGRI.CAPITAL) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az AGRI.CAPITAL közösségi szóvédjegy bejelentése — AgriCapital és AGRICAPITAL korábbi közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A szolgáltatások hasonlóságának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

36

2015/C 236/48

T-559/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 3-i ítélete – Giovanni Cosmetics kontra OHIM – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A GIOVANNI GALLI közösségi ábrás védjegy bejelentése — GIOVANNI korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Utónév és családi név megkülönböztető képessége”)

36

2015/C 236/49

T-578/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 3-i ítélete – Luxembourg Pamol (Cyprus) és Luxembourg Industries kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Növényvédő szerek — Valamely aktív hatóanyag felvételével kapcsolatos dokumentumok hozzáférhetővé tétele — Egyes információk bizalmas kezelése iránti kérelem elutasítása — A megtámadott aktus alperesnek való betudhatóságának hiánya — Elfogadhatatlanság”)

37

2015/C 236/50

T-604/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 3-i ítélete – Levi Strauss kontra OHIM – L&O Hunting Group (101) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A 101 közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi 501 közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

38

2015/C 236/51

T-658/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 3-i ítélete – BP kontra FRA („Fellebbezés — Közszolgálat — Szerződéses alkalmazott — Az Európai Alapjogi Ügynökség személyi állománya — Határozott időre szóló szerződés határozatlan időre való meghosszabbításának elmaradása — Meghallgatáshoz való jog — A szerződés lejártáig valamely másik szervezeti egységhez történő újrabeosztás — A tények értékelése — A bizonyítékok elferdítése — Kártérítési kereset”)

38

2015/C 236/52

T-140/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 4-i ítélete – Bora Creations kontra OHIM (gel nails at home) („Közösségi védjegy — A gel nails at home közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

39

2015/C 236/53

T-222/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 4-i ítélete – Deluxe Laboratories kontra OHIM (deluxe) („Közösségi védjegy — A deluxe közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Leíró jelleg hiánya — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Használat révén megszerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke”)

40

2015/C 236/54

T-273/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 3-i ítélete – Lithomex kontra OHIM – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A LITHOFIX közösségi szóvédjegy — A korábbi LITHOFIN nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — Az áruk hasonlósága — A korábbi védjegy árujegyzékébe tartozó áruk egésze tekintetében elvégzendő vizsgálat kötelezettségének hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja”)

40

2015/C 236/55

T-556/14. P. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 9-i ítélete – Navarro kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Felvétel — Pályázati felhívás — Végzettségre vonatkozó minimumkövetelmények — Az alkalmazás megtagadása — A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 116. cikke (2) bekezdésének megsértése — Téves jogalkalmazás — A tények elferdítése”)

41

2015/C 236/56

T-562/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 4-i ítélete – Yoo Holdings kontra OHIM – Eckes-Granini Group (YOO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A YOO közösségi szóvédjegy bejelentése — A YO korábbi nemzeti és közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

42

2015/C 236/57

T-175/15. sz. ügy: 2015. április 10-én benyújtott kereset – Mabrouk kontra Tanács

42

2015/C 236/58

T-227/15. sz. ügy: 2015. április 27-én benyújtott kereset – Redpur kontra OHIM – Redwell Manufaktur (Redpur)

43

2015/C 236/59

T-239/15. sz. ügy: 2015. május 15-én benyújtott kereset – Cryo-Save kontra OHIM – MedSkin Solutions Dr. Suwelack (Cryo-Save)

44

2015/C 236/60

T-240/15. sz. ügy: 2015. május 18-án benyújtott kereset – Grupo Bimbo kontra OHIM (rudak és négy kör formája)

45

2015/C 236/61

T-242/15. sz. ügy: 2015. május 18-án benyújtott kereset – ACDA és társai kontra Bizottság

45

2015/C 236/62

T-246/15. sz. ügy: 2015. május 15-én benyújtott kereset – Ivanyushchenko kontra Tanács

46

2015/C 236/63

T-259/15. sz. ügy: 2015. május 26-án benyújtott kereset – Close és Cegelec kontra Parlament

48

2015/C 236/64

T-276/15. sz. ügy: 2015. május 26-án benyújtott kereset – Edison kontra OHIM – Eolus Vind (e)

48

2015/C 236/65

T-293/15. sz. ügy: 2015. június 5-én benyújtott kereset – Banimmo kontra Bizottság

49


HU

 

Top