Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:205:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 205, 2015. június 22.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 205

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. június 22.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2015/C 205/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2015/C 205/02

C-260/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Verwaltungsgericht Sigmaringen [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sevda Aykul kontra Land Baden-Württemberg (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2006/126/EK irányelv — Vezetői engedélyek kölcsönös elismerése — Kábítószer hatása alatt járművet vezető személy más tagállamban kiállított vezetői engedélye érvényessége elismerésének valamely tagállam általi megtagadása)

2

2015/C 205/03

C-357/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. április 22-i ítélete (a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Drukarnia Multipress sp. z o.o. kontra Minister Finansów (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adózás — 2008/7/EK irányelv — 2. cikk, (1) bekezdés, b) és c) pont — Tőkefelhalmozást terhelő közvetett adók — Tőkeilleték alá vonás — Betéti részvénytársaság javára teljesített vagyoni hozzájárulás — Az ilyen társaság tőkeegyesítő társaságnak való minősítése)

3

2015/C 205/04

C-376/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. április 23-i ítélete – Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/77/EK irányelv — Digitális földi műsorszolgáltatás rádiófrekvenciáinak használati jogai — Pályázati felhívások — Az ajánlattevők kiválasztási szempontjai — Arányosság — Különleges jogok)

3

2015/C 205/05

C-382/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – C. E. Franzen, H. D. Giesen, F. van den Berg kontra Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Migráns munkavállalók szociális biztonsága — 1408/71/EGK rendelet — A 13. cikk (2) bekezdése és 17. cikk — Alkalmi munka a lakóhely szerinti államtól eltérő tagállamban — Alkalmazandó jog — Családi támogatások nyújtásának megtagadása és az öregségi nyugdíj csökkentése a lakóhely szerinti államban)

4

2015/C 205/06

C-424/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Bayerischer Verwaltungsgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Zuchtvieh-Export GmbH kontra Stadt Kempten (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mezőgazdaság — 1/2005/EK rendelet — Az állatok szállítás közbeni védelme — Tagállamból harmadik államba irányuló, nagy távolságon való szállítás — 14. cikk, (1) bekezdés — A kiindulási hely illetékes hatósága által a nagy távolságon való szállítás előtt, a menetlevéllel kapcsolatban lefolytatandó ellenőrzés — E rendelkezésnek az Európai Unió területén kívül eső szállítási szakaszra való alkalmazhatósága — Az említett rendeletben meghatározott előírásoknak ezen szállítási szakaszra való alkalmazhatósága)

5

2015/C 205/07

C-605/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2015. április 21-i ítélete – Issam Anbouba kontra az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — A Szíriai Arab Köztársasággal szemben hozott korlátozó intézkedések — A rezsim által folytatott politikákból előnyben részesülő személyekkel és szervezetekkel szembeni intézkedések — A jegyzékekre való felvétel megalapozottságának bizonyítéka — Valószínűsítő körülmények együttese)

6

2015/C 205/08

C-630/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2015. április 21-i ítélete – Issam Anbouba kontra az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — A Szíriai Arab Köztársasággal szemben hozott korlátozó intézkedések — A rezsim által folytatott politikákból előnyben részesülő személyekkel és szervezetekkel szembeni intézkedések — A jegyzékekre való felvétel megalapozottságának bizonyítéka — Valószínűsítő körülmények együttese)

6

2015/C 205/09

C-635/13. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Tribunalul București [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC ALKA CO SRL kontra Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, korábban Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — 1207 vámtarifaszám — Olajos magvak — 1209 vámtarifaszám — Vetési célra használt mag — 1212 vámtarifaszám — Elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló, máshol nem említett mag — Kínából származó nyers héjas tökmag behozatala)

7

2015/C 205/10

C-16/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Hof van beroep te Gent [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Property Development Company NV kontra Belgische Staat (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adóztatás — Hatodik héairányelv — 11. cikk, A. rész — Ellenérték fejében történő értékesítésnek minősülő termékfelhasználás — Épület héamentes tevékenységre való felhasználása — E felhasználás adóalapja — Az épület építése során fizetett időszakos kamatok)

8

2015/C 205/11

C-38/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa – Extranjería kontra Samir Zaizoune (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2008/115/EK irányelv — A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatos közös normák és eljárások — A 6. cikk (1) bekezdése és a 8. cikk (1) bekezdése — Jogellenes tartózkodás esetén a körülményektől függően vagy bírság kiszabását, vagy a kiutasítás elrendelését előíró nemzeti szabályozás)

8

2015/C 205/12

C-96/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a tribunal de grande instance de Nîmes [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jean-Claude Van Hove kontra CNP Assurances SA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 93/13/EGK irányelv — Tisztességtelen feltételek — Biztosítási szerződés — 4. cikk, (2) bekezdés — A szerződési feltételek tisztességtelen jellegének értékelése — A szerződés elsődleges tárgyára vonatkozó feltételek kizárása — Valamely ingatlankölcsönre vonatkozó szerződés alapján fizetendő összegek átvállalásának garantálását célzó feltétel — A kölcsönvevő teljes munkaképtelensége — E garanciából való kizárás valamely kereső vagy nem kereső tevékenység végzésére vonatkozóan elismert képesség esetén)

9

2015/C 205/13

C-111/14. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. április 23-i ítélete (a Varhoven administrativen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GST – Sarviz AG Germania kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Közös hozzáadottértékadó-rendszer — 2006/112/EK irányelv — Az adósemlegesség elve — Héafizetésre kötelezett személy — A beszerző vagy igénybevevő általi téves héabefizetés — A szolgáltatásnyújtó héakötelezettsége — A héa-visszatérítés szolgáltatásnyújtóval szembeni megtagadása)

10

2015/C 205/14

C-114/14. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2015. április 21-i ítélete – Európai Bizottság kontra Svéd Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Hozzáadottérték-adó — 77/388/EGK hatodik irányelv — 2006/112/EK irányelv — 132. cikk, (1) bekezdés, a) pont és 135. cikk, (1) bekezdés, h) pont — Adómentességek — Állami postai szolgáltatók — Postabélyegek — 97/67/EK irányelv)

11

2015/C 205/15

C-120/14 P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. április 22-i ítélete – Christoph Klein kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Szerződésen kívüli felelősség — 93/42 irányelv — 8. és 18. cikk — Orvostechnikai eszközök — A Bizottságnak a forgalomba hozatal betiltásáról szóló határozat közlését követő tétlensége — Elévülési határidő — A költségmentesség iránti kérelemnek az elévülési határidőt felfüggesztő hatása — Védzáradék-eljárás)

11

2015/C 205/16

C-149/14. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. április 23-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 91/676/EGK irányelv — A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme — A veszélyeztetett vizek és területek kijelölése — Túlzott mértékű nitráttartalom — Eutrofizálódás — Négyévenkénti felülvizsgálat kötelezettsége — Elégtelenség — Cselekvési programok kidolgozása — Hiány)

12

2015/C 205/17

C-227/14. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2015. április 23-i ítélete – LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke — A folyadékkristályos kijelzők [LCD] világszintű piaca — Az árak rögzítése — Bírságok — Bírságkiszabási iránymutatás [2006] — 13. pont — Az eladások értékének meghatározása — Közös vállalat — Az anyavállalatok számára történő eladások figyelembevétele — A kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok csökkentéséről szóló közlemény [2002] — A 23. pont b) alpontjának utolsó bekezdése — Részleges bírságmentesség — A Bizottság előtt korábban ismeretlen tényekre vonatkozó bizonyítékok)

12

2015/C 205/18

C-127/15. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2015. március 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verein für Konsumenteninformation kontra INKO, Inkasso GmbH

13

2015/C 205/19

C-132/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-725/14. sz., Aalberts Industries kontra Európai Unió ügyben 2015. február 13-án hozott végzése ellen az Európai Unió Bírósága által 2015. március 19-én benyújtott fellebbezés

13

2015/C 205/20

C-134/15. sz. ügy: A Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Németország) által 2015. március 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. kontra Freistaat Sachsen

15

2015/C 205/21

C-147/15. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2015. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Provincia di Bari kontra Edilizia Mastrodonato srl

16

2015/C 205/22

C-151/15. sz. ügy: A Tribunal da Relação de Coimbra (Portugália) által 2015. március 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sociedade Portuguesa de Autores CRL kontra Ministério Público

16

2015/C 205/23

C-152/15. sz. ügy: A Tribunal da Relação de Lisboa (Portugália) által 2015. március 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cruz & Companhia Lda kontra Caixa Central de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) – Caixa central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

17

2015/C 205/24

C-157/15. sz. ügy: A Hof van Cassatie (Belgium) által 2015. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding kontra G4S Secure Solutions NV

17

2015/C 205/25

C-158/15. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2015. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV kontra Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

18

2015/C 205/26

C-160/15. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2015. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – GS Media BV kontra Sanoma Media Netherlands BV és társai

18

2015/C 205/27

C-164/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-473/12. sz., Aer Lingus Ltd. kontra Európai Bizottság ügyben 2015. február 5-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2015. április 9-én benyújtott fellebbezés

19

2015/C 205/28

C-165/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-500/12. sz., Ryanair Ltd. kontra Európai Bizottság ügyben 2015. február 5-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2015. április 9-én benyújtott fellebbezés

20

2015/C 205/29

C-166/15. sz. ügy: A Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Lettország) által 2015. április 13 -án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Aleksandrs Ranks és Jurijs Vasiļevičs elleni büntetőeljárás

21

2015/C 205/30

C-180/15. sz. ügy: A Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Svédország) által 2015. április 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Borealis Ab és társai kontra Naturvårdsverket

21

2015/C 205/31

C-182/15. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2015. április 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Aleksei Petruhhin

23

2015/C 205/32

C-193/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-579/11. sz., Tarif Akhras kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2015. február 12-én hozott ítélete ellen Tarif Akhras által 2015. április 27-én benyújtott fellebbezés

24

2015/C 205/33

C-200/15. sz. ügy: 2015. április 29-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

25

 

Törvényszék

2015/C 205/34

T-131/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. május 5-i ítélete – Spa Monopole kontra OHIM – Orly International (SPARITUAL) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SPARITUAL közösségi szóvédjegy bejelentése — A SPA és LES THERMES DE SPA korábbi Benelux szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)

26

2015/C 205/35

T-423/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. május 5-i ítélete – Skype kontra OHIM – Sky és Sky IP International (skype) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A skype közösségi szóvédjegy bejelentése — A SKY korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

26

2015/C 205/36

T-183/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. május 5-i ítélete – Skype kontra OHIM – Sky és Sky IP International (SKYPE) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SKYPE közösségi szóvédjegy bejelentése — A SKY korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

27

2015/C 205/37

T-184/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. május 5-i ítélete – Skype kontra OHIM – Sky és Sky IP International (SKYPE) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SKYPE közösségi szóvédjegy bejelentése — A SKY korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

28

2015/C 205/38

T-433/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. május 5-i ítélete – Petropars Iran és társai kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Mérlegelési hiba — Jogellenességi kifogás — A gazdasági tevékenység végzéséhez való jog — A tulajdonhoz való jog — A közegészség, a biztonság és a környezet védelme — Az elővigyázatosság elve — Arányosság — Védelemhez való jog”)

29

2015/C 205/39

T-599/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. május 7-i ítélete – Cosmowell kontra OHIM – Haw Par (GELENKGOLD) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A GELENKGOLD közösségi ábrás védjegy bejelentése — Tigrist ábrázoló korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének módosulása — A megjelölések hangzásbeli hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

30

2015/C 205/40

T-715/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. május 5-i ítélete – Lidl Stiftung kontra OHIM – Horno del Espinar (Castello) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Castello közösségi ábrás védjegy bejelentése — A Castelló korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Meghallgatáshoz való jog — A 207/2009 rendelet 75. cikkének második mondata”)

30

2015/C 205/41

T-383/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. április 23-i végzése – Chatzianagnostou kontra Tanács és társai („Megsemmisítés iránti kereset — Közös kül- és biztonságpolitika — Az Eulex Kosovo misszióhoz kirendelt nemzeti szakértő — A misszióvezető fegyelmi szankciókról szóló határozatai”)

31

2015/C 205/42

T-393/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. április 14-i végzése – SolarWorld és Solsonica kontra Bizottság („Dömping — A Kínából származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek és lemezek) behozatalai — Ideiglenes dömpingellenes vám”)

32

2015/C 205/43

T-284/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. április 28-i végzése – Dyckerhoff Polska kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindítási határidő — Késedelem — Előre nem látható körülmények vagy vis maior hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság — Jogellenességi kifogás”)

32

2015/C 205/44

T-581/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. április 27-i végzése – Vierling kontra OHIM – IP Leanware (BRAINCUBE) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)

33

2015/C 205/45

T-43/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2015. április 24-i végzése – CRM kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Oltalom alatt álló földrajzi jelzés bejegyzése — »Piadina romagnola/piada romagnola« — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya”)

34

2015/C 205/46

T-45/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2015. április 24-i végzése – Hydrex kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Valamely környezetvédelmi célú pénzügyi eszközre vonatkozó projektre irányuló támogatási megállapodás — Visszafizetési felszólítás — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Az alaki követelmények megsértése — Elfogadhatatlanság)

34

2015/C 205/47

T-174/15. sz. ügy: 2015. április 8-án benyújtott kereset – EFB kontra Bizottság

35

2015/C 205/48

T-191/15. sz. ügy: 2015. április 10-én benyújtott kereset – SLE Schuh kontra OHIM – Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret (VIOS)

35

2015/C 205/49

T-205/15. sz. ügy: 2015. április 24-én benyújtott kereset – Aguirre y Compañía kontra OHIM – Puma (Egy sportcipő ábrázolása)

36

2015/C 205/50

T-209/15. sz. ügy: 2015. április 23-án benyújtott kereset – Gmina Kosakowo kontra Bizottság

37

2015/C 205/51

T-211/15. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-5/15. sz., Necci kontra Bizottság ügyben 2015. március 25-én hozott ítélete ellen Claudio Necci által 2015. április 27-én benyújtott fellebbezés

38

2015/C 205/52

T-213/15. sz. ügy: 2015. április 24-én benyújtott kereset – Lidl Stiftung kontra OHIM – toom Baumarkt (Super-Samstag)

39

2015/C 205/53

T-214/15. sz. ügy: 2015. április 23-án benyújtott kereset – Novartis kontra OHIM – Meda (Zymara)

40

2015/C 205/54

T-217/15. sz. ügy: 2015. április 30-án benyújtott kereset – Fiesta Hotels & Resorts kontra OHIM – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

40

2015/C 205/55

T-224/15. sz. ügy: 2015. május 6-án benyújtott kereset – Cofely Solelec és társai kontra Parlament

41

2015/C 205/56

T-536/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. április 17-i végzése – Microsoft kontra OHMI – Softkinetic Software (KINECT)

42

2015/C 205/57

T-182/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. április 23-i végzése – Marzocchi Pompe kontra OHMI – Settima Meccanica (ELIKA)

42

2015/C 205/58

T-637/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. április 13-i végzése – noon Copenhagen kontra OHMI – Wurster Diamonds (noon)

42

2015/C 205/59

T-791/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. április 27-i végzése – Bensarsa kontra Bizottság és Európai Adatvédelmi Biztos

43


HU

 

Top