Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:138:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 138, 2015. április 27.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 138

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. április 27.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2015/C 138/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2015/C 138/02

C-463/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. március 5-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Copydan Båndkopi kontra Nokia Danmark A/S (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szerzői jog és szomszédos jogok — 2001/29/EK irányelv — Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja és az 5. cikk (6) bekezdése — Többszörözési jog — Kivétel — Magáncélú másolatok — Mobiltelefonokban használt memóriakártya segítségével végzett többszörözés — Méltányos díjazás — Adathordozókat terhelő díj — Egyenlő bánásmód — A díj megtérítése — Minimális hátrány)

2

2015/C 138/03

C-93/13. P. és C-123/13. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. március 5-i ítélete – Európai Bizottság kontra Versalis SpA (korábban: Polimeri Europa SpA), Eni SpA és Versalis SpA (korábban: Polimeri Europa SpA), Eni SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A kloropréngumi piaca — A gyártó jogutódlása — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — Visszaesés — Korlátlan felülvizsgálati jogkör)

4

2015/C 138/04

C-143/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2015. február 26-i ítélete (a Tribunalul Specializat Cluj [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei kontra SC Volksbank România SA (93/13/EGK irányelv — Az eladó vagy szolgáltató és fogyasztó között kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek — A 4. cikk (2) bekezdése — A szerződési feltételek tisztességtelen jellegének megítélése — A szerződés elsődleges tárgyára, vagy az ár, illetve a díjazás megfelelésére vonatkozó feltételek kizárása, amennyiben ezek a feltételek világosan és érthetően vannak megfogalmazva — Szerződési feltételek, amelyek a hitelezőnek fizetendő „kockázati jutalékot” tartalmaznak, és bizonyos körülmények esetén feljogosítják őt a kamatláb egyoldalú megváltoztatására)

4

2015/C 138/05

C-144/13., C-154/13. és C-160/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2015. február 26-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VDP Dental Laboratory NV kontra Staatssecretaris van Financiën (C-144/13), Staatssecretaris van Financiën kontra X BV (C-154/13), Nobel Biocare Nederland BV (C-160/13) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hozzáadottérték-adó — Adólevonás — Adómentességek — Műfogsor-értékesítés)

5

2015/C 138/06

C-343/13. Sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. március 5-i ítélete (a Tribunal do Trabalho de Leiria [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Modelo Continente Hipermercados SA kontra Autoridade para as Condições de Trabalho – Centro Local do Lis (ACT) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A részvénytársaságok egyesülésére vonatkozó szabályozás — 78/855/EGK irányelv — Beolvadással történő egyesülés — 19. cikk — Joghatások — A beolvadó társaság összes, aktív és passzív, vagyonának az átvevő társaságra való átruházása — A beolvadó társaság által az egyesülés előtt elkövetett jogsértés — A jogsértés ezen egyesülést követő, közigazgatási határozattal való megállapítása — Nemzeti jog — A beolvadó társaság munkaügyi jogsértésért való felelősségének átszállása — Megengedhetőség)

6

2015/C 138/07

C-359/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. február 26-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – B. Martens kontra Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Személyek szabad mozgása — Az EUMSZ 20. cikk és EUMSZ 21. cikk — Tagállami állampolgár — Másik tagállamban lévő lakóhely — Tengerentúli országban vagy területen folytatott tanulmányok — Felsőoktatási támogatás nyújtásának fenntartása — A „hatból három éves” lakóhelyre vonatkozó feltétel — Korlátozás — Igazolás)

6

2015/C 138/08

C-472/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. február 26-i ítélete (a Bayerisches Verwaltungsgericht München [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Andre Lawrence Shepherd kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Menedékjog — 2004/83/EK irányelv — A 9. cikk (2) bekezdésének b), c), és e) pontja — A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként való elismerésének feltételeire vonatkozó minimumszabályok — A menekült jogállás megszerzésének feltételei — Üldözési cselekmények — Az Irakban való szolgálat megtagadása miatti büntetőjogi szankciók az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőinek tagjával szemben)

7

2015/C 138/09

C-479/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. március 5-i ítélete – Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — Héa — Kedvezményes adómérték alkalmazása — Elektronikus vagy digitális könyvek értékesítése)

8

2015/C 138/10

C-502/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. március 5-i ítélete – Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — Héa — Kedvezményes adómérték alkalmazása — Elektronikus vagy digitális könyvek értékesítése)

9

2015/C 138/11

C-503/13. és C-504/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. március 5-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Boston Scientific Medizintechnik GmbH kontra AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fogyasztóvédelem — A hibás termékekért való felelősség — 85/374/EGK irányelv — 1. cikk, 6. cikk (1) bekezdés és 9. cikk, első bekezdés, a) pont — Szívritmus-szabályozó és beültethető kardioverter defibrillátor — A termék meghibásodásának kockázata — Testi sérülés — Az állítólagosan hibás termék eltávolítása és egy másik termék beültetése — A műtéti költségek megtérítése)

9

2015/C 138/12

C-512/13. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2015. február 24-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – C. G. Sopora kontra Staatssecretaris van Financiën (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A munkavállalók szabad mozgása — EUMSZ 45. cikk — Külföldi illetőségű munkavállalók közötti egyenlő bánásmód — A munkáltató által folyósított költségtérítések adómentességéből álló adókedvezmény — Átalányjelleggel nyújtott kedvezmény — A munkavégzés helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamból származó munkavállalók — A munkavégzés helye szerinti tagállam határától való meghatározott távolságra lévő lakóhelyre vonatkozó feltétel)

10

2015/C 138/13

C-515/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. február 26-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Poul Landin nevében eljáró Ingeniørforeningen i Danmark kontra az ENCO A/S – VVS nevében eljáró Tekniq (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociálpolitika — 2000/78/EK irányelv — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — 2. cikk, (1) bekezdés és (2) bekezdés, a) pont — 6. cikk, (1) bekezdés — Életkoron alapuló eltérő bánásmód — Nemzeti szabályozás, amely az általános nyugdíjrendszerben öregségi nyugdíjra jogosult munkavállalóknak a munkaviszonyuk megszűnésekor nem írja elő végkielégítés folyósítását)

11

2015/C 138/14

C-534/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. március 4-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare és társai kontra Fipa Group Srl, Tws Automation Srl, Ivan Srl (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az EUMSZ 191. cikk (2) bekezdése — 2004/35/EK irányelv — Környezeti felelősség — Nemzeti szabályozás, amely nem írja elő a közigazgatás számára annak a lehetőségét, hogy a szennyezett területeknek az e szennyezéshez hozzá nem járuló tulajdonosait megelőző és felszámolási intézkedések végrehajtására kötelezze, és amely csupán a közigazgatás által végrehajtott beavatkozások költségeinek a megtérítésére vonatkozó kötelezettséget ír elő — A szennyező fizet elvével, az elővigyázatosság és a megelőzés elvével, valamint a környezeti károk elsődlegesen a forrásuknál történő elhárításának elvével való összeegyeztethetőség)

12

2015/C 138/15

C-547/13. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2015. március 4-i ítélete (az Administratīvā rajona tiesa [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Oliver Medical” SIA kontra Valsts ieņēmumu dienests (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2658/87/EGK rendelet — Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — 8543, 9018 és 9019 vámtarifaszám — Lézerrel működő és ultrahangos készülékek, valamint azok alkatrészei és tartozékai)

12

2015/C 138/16

C-553/13. Sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. március 5-i ítélete (a Tallinna ringkonnakohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tallinna Ettevõtlusamet kontra Statoil Fuel & Retail Eesti AS (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közvetett adók — Jövedéki adók — 2008/118/EK irányelv — 1. cikk, (2) bekezdés — Jövedékiadó-köteles folyékony tüzelőanyag — A kiskereskedelmi értékesítés után fizetendő adó — A „különleges cél” fogalma — Előre meghatározott hozzárendelés — A tömegközlekedésnek valamely város területén történő működtetése)

13

2015/C 138/17

C-559/13. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2015. február 24-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Finanzamt Dortmund-Unna kontra Josef Grünewald (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A tőke szabad mozgása — Közvetlen adózás — Jövedelemadó — Előöröklés jogcímén történő átruházás ellenében fizetett tartási járadékok levonhatósága — A külföldi illetőségű személyek kizárása)

14

2015/C 138/18

C-564/13. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. február 26-i ítélete – Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — EUMSZ 340. cikk, első bekezdés — Az Unió szerződésen alapuló felelőssége — EUMSZ 272. cikk — Választottbírósági kikötés — A kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik keretprogram — Az Ontogov, FIT és RACWeb projektekre vonatkozó szerződések — Támogatható kiadások és a Bizottság által megelőlegezett összegek — Megállapítási kereset — Létrejött és fennálló érdek hiánya)

15

2015/C 138/19

C-585/13. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. március 5-i ítélete – Europäisch-Iranische Handelsbank AG kontra az Európai Unió Tanácsa, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Európai Bizottság (Fellebbezés — Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — A pénzeszköz-átutalások korlátozása — Jegyzékbe vett szervezeteknek a korlátozó intézkedések elkerüléséhez vagy megsértéséhez nyújtott segítség)

15

2015/C 138/20

C-623/13. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. február 26-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministre de l’Économie et des Finances kontra Gérard de Ruyter (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociális biztonság — 1408/71/EGK rendelet — 4. cikk — Tárgyi hatály — Tőkejövedelmekre vonatkozó levonások — Általános szociális hozzájárulás — A társadalombiztosítási tartozások kiegyenlítésére szolgáló hozzájárulás — Szociális levonás — A szociális levonáshoz kapcsolódó kiegészítő járulék — A kötelező szociális biztonsági rendszerek finanszírozásához való hozzájárulás — A bizonyos szociális biztonsági ágakkal fennálló közvetlen és elegendően releváns kapcsolat)

16

2015/C 138/21

C-667/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. március 5-i ítélete (a Tribunal do Comércio de Lisboa [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Estado português kontra Banco Privado Português SA, Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, felszámolás alatt (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Állami támogatások — Kölcsönnel kapcsolatban nyújtott állami garancia — 2011/346/EU határozat — Az érvényességre vonatkozó kérdések — Elfogadhatóság — Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése — Indokolás — A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége — Az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének b) pontja — Valamely tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar)

17

2015/C 138/22

C-691/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. február 26-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Les Laboratoires Servier SA kontra Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l’Économie et des Finances (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — 89/105/EGK irányelv — 6. cikk, 2. pont — Az egészségbiztosítási pénztárak által megtérített gyógyszerek listájának létrehozása — Valamely gyógyszer megtérítése feltételeinek módosítása az e gyógyszernek az ilyen listára történő felvétele meghosszabbításakor — Indokolási kötelezettség)

17

2015/C 138/23

C-6/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. február 26-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG kontra Fridolin Santer (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 785/2004/EK rendelet — Légifuvarozók és légi járművek üzemben tartói — Biztosítás — Követelmények — Az „utas” és a „személyzet tagja” fogalma — Helikopter — Lavinarobbantó szakember szállítása — Munkavégzés keretében történő repülés során elszenvedett kár — Kártérítés)

18

2015/C 138/24

C-41/14. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2015. február 26-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Christie’s France SNC kontra Syndicat national des antiquaires (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2001/84/EK irányelv — 1. cikk — Szellemi tulajdon — Eredeti műalkotások árverésen történő értékesítése — Az eredeti műalkotás szerzőjét megillető követő jog — A követő jog alapján fizetendő díj adósa — Vevő vagy eladó — Szerződésben kikötött eltérés)

19

2015/C 138/25

C-43/14. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. február 26-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ŠKO-ENERGO s. r. o. kontra Odvolací finanční ředitelství (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az ózonréteg védelme — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek az Európai Unión belüli kereskedelmi rendszere — A kibocsátási egységek kiosztási módszere — A kibocsátási egységek térítésmentes kiosztása — Az ilyen kiosztás ajándékozási illetékkötelessé tétele)

19

2015/C 138/26

C-104/14. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2015. február 26-i ítélete (a Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali kontra Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi „csődegyezségre irányuló eljárás alatt”, Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az EUMSZ 288. cikk harmadik bekezdése — A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés — 2000/35/EK irányelv — 2., 3. és 6. cikk — 2011/7/EU irányelv — 2., 7. és 12. cikk — Az ezen irányelveket megelőzően keletkezett követelések kamatainak a tagállam hitelezője számára kedvezőtlen módosítására alkalmas tagállami jogszabály)

20

2015/C 138/27

C-175/14. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2015. március 5-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ralph Prankl (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adózás — 92/12/EGK irányelv — A jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezések — Csempészett áruk adóztatása — Az egyik tagállamban szabad forgalomba bocsátott és egy másik tagállamba elszállított áruk — Az illetékes tagállam meghatározása — A tranzitállamnak az említett áruk adóztatására vonatkozó joga)

21

2015/C 138/28

C-178/14. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. március 5-i ítélete (Finanzgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vario Tek GmbH kontra Hauptzollamt Düsseldorf (Előzetes döntéshozatalra utalás — Vámunió és közös vámtarifa — Kombinált Nómenklatúra — Tarifális besorolás — 8525 80 vámtarifaszám — Televíziós kamerák, digitális fényképezőgépek és videokamera-felvevők — 8525 80 91 és 8525 80 99 vámtarifaalszám — Sportszemüvegekbe épített videokamerák — Optikai ráközelítés funkció — E külső jelforrások fájljainak rögzítése)

21

2015/C 138/29

C-220/14. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. március 5-i ítélete – Ahmed Abdelaziz Ezz és társai kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság (Fellebbezés — Az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — Az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért indított bírósági eljárások alá vont személyek pénzeszközeinek befagyasztása — Az ENSZ korrupció elleni egyezménye)

22

2015/C 138/30

C-221/14. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. február 26-i ítélete – H kontra az Európai Unió Bírósága (Fellebbezés — Az Európai Unió Bírósága tagjainak járandóságai — A Közszolgálati Törvényszék korábbi tagja — A közös betegbiztosítási rendszerbe történő tagfelvétel iránti kérelem — Határozat — Elutasítás — Jogorvoslatok — Késedelem — Elfogadhatatlanság)

23

2015/C 138/31

C-238/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. február 26-i ítélete – Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Tagállami kötelezettségszegés — Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — Időszakosan foglalkoztatott előadóművészek — Egymást követő, határozott időre szóló munkaszerződések — Az 5. szakasz 1. pontja — Egymást követő, határozott időre szóló munkaszerződések visszaélésszerű alkalmazásának megakadályozására irányuló intézkedések — Az ilyen szerződéseket alátámasztó „objektív okok” fogalma)

23

2015/C 138/32

C-1/15. sz. vélemény iránti eljárás: Az Európai Parlament által az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján előterjesztett vélemény iránti kérelem

24

2015/C 138/33

C-451/14. sz. ügy: Rayonen sad Sofia (Bulgária) által 2014. szeptember 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rumyana Asenova Petrus kontra Republika Bulgaria

24

2015/C 138/34

C-512/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-686/13. sz., Unibail kontra OHIM ügyben 2014. szeptember 3-án hozott ítélete ellen a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) által 2014. november 14-én benyújtott fellebbezés

24

2015/C 138/35

C-513/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-687/13. sz., Unibail kontra OHIM ügyben 2014. szeptember 3-án hozott ítélete ellen a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) által 2014. november 14-én benyújtott fellebbezés

25

2015/C 138/36

C-595/14. sz. ügy: 2014. december 19-én benyújtott kereset – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

26

2015/C 138/37

C-11/15. sz. ügy: A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2015. január 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Odvolací finanční ředitelství kontra Český rozhlas

26

2015/C 138/38

C-24/15. sz. ügy: A Finanzgericht München (Németország) által 2015. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Josef Plöckl kontra Finanzamt Schrobenhausen

27

2015/C 138/39

C-271/15. sz. ügy: A Consiglio di Giustizia Amminisatrativa per la Regione siciliana (Olaszország) által 2015. január 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pippo Pizzo kontra CRGT srl

27

2015/C 138/40

C-28/15. sz. ügy: A College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) által 2015. január 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Koninklijke KPN NV és társai kontra Autoriteit Consument en Markt (ACM)

28

2015/C 138/41

C-30/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-450/09. sz., Simba Toys GmbH & Co. KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2014. november 25-én hozott ítélete ellen a Simba Toys GmbH & Co. KG által 2015. január 27-én benyújtott fellebbezés

29

2015/C 138/42

C-37/15. sz. ügy: A Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Olaszország) által 2015. január 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco S.a.s. kontra Comune di Monastir, Equitalia Centro SpA

31

2015/C 138/43

C-41/15. sz. ügy: A High Court of Ireland (Írország) által 2015. február 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Fund Limited kontra Minister of Finance

31

2015/C 138/44

C-48/15. sz. ügy: A Cour d’appel de Bruxelles (Belgium) által 2015. február 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – État belge – SPF Finances kontra ING International SA mint az ING Dynamic SA jogutódja

32

2015/C 138/45

C-50/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-173/11. sz., Kurt Hesse és Lutter & Partner GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2014. november 27-én hozott ítélete ellen Kurt Hesse által 2015. február 6-án benyújtott fellebbezés

33

2015/C 138/46

C-57/15. sz. ügy: A Hof van beroep te Antwerpen (Belgium) által 2015. február 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – United Video Properties Inc. kontra Telenet NV

34

2015/C 138/47

C-59/15. sz. ügy: A Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro (Olaszország) által 2015. február 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Esse di Emme Costruzioni Srl kontra Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze

35

2015/C 138/48

C-60/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-476/12. sz., Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH kontra Európai Bizottság ügyben 2014. december 11-én hozott ítélete ellen a Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH által 2015. február 11-én benyújtott fellebbezés

35

2015/C 138/49

C-63/15. sz. ügy: A ’s-Hertogenbosch-ban ülésező Rechtbank Den Haag (Hollandia) által 2015. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mehrdad Ghezelbash kontra Staatssecretaris van Veiligheit en Justitie

36

2015/C 138/50

C-64/15. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2015. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BP Europa SE kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2015/C 138/51

C-65/15. sz. ügy: A Tribunale di Bari (Olaszország) által 2015. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vito Santoro elleni büntetőeljárás

38

2015/C 138/52

C-66/15. sz. ügy: 2015. február 12-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

38

2015/C 138/53

C-69/15. sz. ügy: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2015. február 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nutrivet D.O.O.E.L. kontra Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

39

2015/C 138/54

C-75/15. sz. ügy: A Markkinaoikeus (Finnország) által 2015. február 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Viiniverla Oy kontra Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

40

2015/C 138/55

C-77/15. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-409/14. sz., Marcuccio kontra Európai Unió és az Európai Unió Bírósága ügyben 2015. január 9-én hozott végzése ellen az Európai Unió Bírósága által 2015. február 19-én benyújtott fellebbezés

41

2015/C 138/56

C-81/15. sz. ügy: A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2015. február 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kapnoviomichania Karelia ΑΕ kontra Ypourgos Oikonomikon (Pénzügyminiszter)

42

2015/C 138/57

C-95/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-551/08. sz., H & R ChemPharm GmbH kontra Európai Bizottság ügyben 2014. december 12-én hozott ítélete ellen a H & R ChemPharm GmbH által 2015. február 24-én benyújtott fellebbezés

43

2015/C 138/58

C-101/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-72/09. sz., Pilkington Group Limited és társai kontra Bizottság ügyben 2014. december 17-én hozott ítélete ellen a Pilkington Group Ltd, a Pilkington Automotive Ltd, a Pilkington Automotiv Deutschland GmbH, a Pilkington Holding GmbH és a Pilkington Italia SpA által 2015. február 27-én benyújtott fellebbezés

45

 

Törvényszék

2015/C 138/59

T-249/12. és T-269/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. március 12-i ítélete – Vestel Iberia és Makro autoservicio mayorista kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Vámunió — A behozatali vámok utólagos könyvelésbe vétele és elengedése — Törökországból származó színes televíziók — Két importőr által a vámok elengedése iránt előterjesztett kérelem — A Bizottság által a nemzeti hatóságok előtt megfogalmazott, egy másik importőrrel kapcsolatos határozatra vonatkozó utalás — A 2454/93/EGK rendelet 871. cikkének (2) és (6) bekezdése, valamint 905. cikkének (2) és (6) bekezdése — A közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

46

2015/C 138/60

T-377/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. március 6-i ítélete – ultra air kontra OHIM – Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Az ultra.air közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — A 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja”)

46

2015/C 138/61

T-513/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. március 6-i ítélete – Braun Melsungen kontra OHIM (SafeSet) („Közösségi védjegy — A SafeSet közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikkének első mondata — A tények hivatalból történő vizsgálata — 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (1) bekezdése”)

47

2015/C 138/62

T-257/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. március 6-i ítélete – Novomatic kontra OHIM – Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BLACK JACK TM közösségi ábrás védjegy bejelentése — A BLACK TRACK korábbi közösségi ábrás és szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

48

2015/C 138/63

T-392/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. február 26-i végzése – Lavazza kontra OHIM – Commercialunione prima (LAVAZZA A MODO MIO) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)

48

2015/C 138/64

T-251/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. március 3-i végzése – Gemeente Nijmegen kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Egy holland település által egy hivatásos labdarúgóklubnak nyújtott támogatás — Az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról szóló határozat — A határozat időpontjában teljes egészében végrehajtott támogatási intézkedés — Elfogadhatóság — Megtámadható aktus”)

49

2015/C 138/65

T-431/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. február 26-i végzése – Métropole Gestion kontra OHIM – Metropol (METROPOL) („Közösségi védjegy — METROPOL szóvédjegy — Törlési kérelem — A védjegylajstromozás megújítása iránti kérelem hiánya — A védjegy törlése a lajstromozás lejártakor — Okafogyottság”)

49

2015/C 138/66

T-473/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. február 24-i végzése – G-Star Raw kontra OHIM – PepsiCo (PEPSI RAW) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A vitatott védjegy lajstromozása iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság”)

50

2015/C 138/67

T-233/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. március 5-i végzése – Intesa Sanpaolo kontra OHIM (NEXTCARD) („Közösségi védjegy — A NEXTCARD közösségi szóvédjegy bejelentése — A lajstromozás elbíráló általi részleges megtagadása — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

51

2015/C 138/68

T-833/14. sz. ügy: 2014. december 23-án benyújtott kereset – Søndagsavisen kontra Bizottság

51

2015/C 138/69

T-834/14. sz. ügy: 2014. december 23-án benyújtott kereset – Forbruger-Kontakt kontra Bizottság

52

2015/C 138/70

T-52/15. sz. ügy: 2015. február 4-én benyújtott kereset – Sharif University of Technology kontra Tanács

52

2015/C 138/71

T-59/15. sz. ügy: 2015. február 4-én benyújtott kereset – Amitié kontra EACEA

53

2015/C 138/72

T-65/15. sz. ügy: 2015. február 6-án benyújtott kereset – Talanton kontra Európai Bizottság

55

2015/C 138/73

T-68/15. sz. ügy: 2015. február 12-én benyújtott kereset – Scandlines Øresund és társai kontra Bizottság

56

2015/C 138/74

T-72/15. sz. ügy: 2015. február 6-án benyújtott kereset – Hippler kontra Bizottság

57

2015/C 138/75

T-86/15. sz. ügy: 2015. február 20-án benyújtott kereset – Aston Martin Lagonda kontra OHIM (Gépjármű elején elhelyezett rács ábrázolása)

58

2015/C 138/76

T-87/15. sz. ügy: 2015. február 20-án benyújtott kereset – Aston Martin Lagonda kontra OHIM (Gépjármű elején elhelyezett rács ábrázolása)

59

2015/C 138/77

T-88/15. sz. ügy: 2015. február 20-án benyújtott kereset – Aston Martin Lagonda kontra OHIM (Hűtőrács ábrázolása)

59

2015/C 138/78

T-98/15. Sz. ügy: 2015. február 25-én benyújtott kereset – Tubes Radiatori kontra OHIM – Antrax It (Fűtőradiátorok)

60

2015/C 138/79

T-101/15. sz. ügy: 2015. február 26-án benyújtott kereset – Red Bull kontra OHIM – Optimum Mark (Kék és ezüst szín ábrázolása)

61

2015/C 138/80

T-102/15. sz. ügy: 2015. február 26-án benyújtott kereset – Red Bull kontra OHIM – Optimum Mark (Kék és ezüst szín ábrázolása)

61

2015/C 138/81

T-103/15. sz. ügy: 2015. február 27-én benyújtott kereset – Flabeg Deutschland kontra Bizottság

62

2015/C 138/82

T-108/15. sz. ügy: 2015. február 27-én benyújtott kereset – Bundesverband Glasindustrie és társai kontra Bizottság

63

2015/C 138/83

T-109/15. sz. ügy: 2015. március 2-án benyújtott kereset – Saint-Gobain Isover G+H és társai kontra Bizottság

64

2015/C 138/84

T-110/15. sz. ügy: 2015. március 2-án benyújtott kereset – International Management Group kontra Bizottság

65

2015/C 138/85

T-120/15. Sz. ügy: 2015. március 6-án benyújtott kereset – Proforec kontra Bizottság

66

2015/C 138/86

T-639/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. március 2-i végzése – Watch TV kontra Tanács

67

2015/C 138/87

T-459/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. március 4-i végzése – Messi Cuccittini kontra OHIM – Pires Freitas Campos (LEO)

67


HU

 

Top