Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:056:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 56, 2015. február 16.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 56

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. február 16.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2015/C 056/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2015/C 056/02

C-304/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. december 4-i végzése (a Curtea de Apel Timişoara [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Timiş kontra Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Judeţului Timiş. (Mezőgazdaság — Közös agrárpolitika — 1782/2003/EK rendelet — Közvetlen támogatási rendszerek — A nemzeti közvetlen kiegészítő kifizetések nyújtásának feltételei — Az uniós szabályozásban elő nem írt feltétel — Olyan feltétel, amely megköveteli, hogy a támogatás kérelmezésének időpontjában ne álljon fenn esedékes tartozás az állami és/vagy helyi költségvetés felé — Megengedhetőség — Nem)

2

2015/C 056/03

C-384/13. sz. ügy: A Bíróság (tanács tanács) 2014. december 4-i végzése (a Tribunal Supremo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Estación de Servicio Pozuelo 4 SL kontra GALP Energía España SAU (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Kartellek — EK 81. cikk — Kizárólagos üzemanyag- és tüzelőanyag-beszerzési szerződés — 1984/83/EGK rendelet — A 12. cikk (2) bekezdése — 2790/1999/EK rendelet — A 4. cikk a) pontja és az 5. cikk a) pontja — A kizárólagosság időtartama — Csekély jelentőségű megállapodás)

3

2015/C 056/04

C-202/14. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. december 4-i végzése (a Cour administrative d’appel de Nantes [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Adiamix kontra Direction départementale des finances publiques de l’Orne (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Állami támogatások — 659/1999/EK rendelet — Az 1. cikk b) és v) pontja — A nehéz helyzetben lévő vállalkozásokat átvevő vállalkozások javát szolgáló adómentességi program — A támogatási programot a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozat — A támogatási program címén nyújtott egyedi támogatások visszatéríttetése — A bizottsági határozat érvényességének mérlegelése — A „létező támogatás” és az „új támogatás” fogalmai)

3

2015/C 056/05

C-508/14. sz. ügy: A Nejvyšší správní soud (Csehország) által 2014. november 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Český telekomunikační úřad kontra T-Mobile Czech Republic a.s. és Vodafone Czech Republic a.s.

4

2015/C 056/06

C-520/14. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2014. november 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gemeente Borsele, Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/07

C-528/14. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2014. november 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – X kontra Staatssecretaris van Financiën

5

2015/C 056/08

C-542/14. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2014. november 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SIA „VM Remonts” (korábban SIA „DIV un Ko”), SIA „Ausma grupa” és SIA „Pārtikas kompānija” kontra Konkurences padome

6

2015/C 056/09

C-547/14. sz. ügy: A High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (England and Wales) (Egyesült Királyság) által 2014. december 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited, British American Tobacco UK Limited kontra Secretary of State for Health

6

2015/C 056/10

C-549/14. sz. ügy: A Højesteret (Dánia) által 2014. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Finn Frogne A/S kontra Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

8

2015/C 056/11

C-550/14. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2014. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Envitrontec Denmark ApS kontra Skatteministeriet

9

2015/C 056/12

C-555/14. sz. ügy: A Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia (Spanyolország) által 2014. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – IOS Finance EFC S.A. kontra Servicio Murciano de Salud

10

2015/C 056/13

C-406/13. sz. ügy: A Bíróság második tanácsa elnökének 2014. november 11-i végzése – Európai Bizottság kontra Románia

10

2015/C 056/14

C-645/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. november 18-i végzése (a Juzgado de Primera Instancia no 34 de Barcelona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito kontra Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Sena, Victoriana Pérez Bicéntez

10

2015/C 056/15

C-382/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. november 17-i végzése (az Amtsgericht Rüsselsheim [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Juergen Schneider, Erika Schneider kontra Condor Flugdienst GmbH

11

 

Törvényszék

2015/C 056/16

T-72/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 17-i ítélete – Pilkington Group és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A járműipari üveg európai piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Piacfelosztó és kereskedelmi szempontból érzékeny információk cseréjében való megállapodások — Bírságok — Védelemhez való jog — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás visszaható hatályú alkalmazása — Az eladások értéke — Passzív vagy csekély szerep — A bírság elrettentő hatása — Korábban kiszabott bírságok figyelembevétele — A bírság felső határa — A bírság felső határának kiszámításakor figyelembe vett árfolyam”)

12

2015/C 056/17

T-400/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 17-i ítélete – Hamász kontra Tanács („Közös kül - és biztonságpolitika — A terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó határozatok ténybeli alapja — Terrorcselekményekre történő hivatkozás — A 2001/931 közös álláspont értelmében vett hatáskörrel rendelkező hatóság határozatának szükségessége — Indokolási kötelezettség — A megsemmisítés joghatásainak időbeli változtatása”)

13

2015/C 056/18

T-201/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 17-i ítélete – Si.mobil kontra Bizottság („Verseny — Erőfölénnyel való visszaélés — A mobiltelefon-szolgáltatások szlovén piaca — Panaszt elutasító határozat — Az ügy valamely tagállam versenyhatósága általi vizsgálata — Az Unió érdekének hiánya”)

14

2015/C 056/19

T-58/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. január 8-i ítélete – Club Hotel Loutraki és társai kontra Bizottság („Állami támogatások — Pénznyerő automaták üzemeltetése — A Görög Köztársaság által kizárólagos engedély nyújtása — Állami támogatás hiányát megállapító határozat — A hivatalos vizsgálati eljárás megindításának hiánya — Komoly nehézségek — Az érintett felek eljárási jogai — Indokolási kötelezettség — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Előny — A bejelentett intézkedések együttes értékelése”)

15

2015/C 056/20

T-344/14. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 17-i ítélete – Lidl Stiftung kontra OHIM (Deluxe) („Közösségi védjegy — A Deluxe közösségi ábrás védjegy bejelentése — Viszonylagos kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

15

2015/C 056/21

T-388/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 10-i végzése – Productos Derivados del Acero kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — A felek képviselete — Okafogyottság”)

16

2015/C 056/22

T-168/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 15-i végzése – AQ kontra Parlament („Kártérítési kereset — A felperes által a Parlament azon határozata következtében elszenvedett kár megtérítése, amelyben nem bírálta el a felperes kérelmét — Az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt folyamatban lévő eljárás állítólagos szabálytalanságaira vonatkozó vizsgálat megindítására irányuló kérelem — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

16

2015/C 056/23

T-164/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 4-i végzése – Alstom kontra Bizottság („Verseny — Nemzeti bíróság előtt indított kártérítési kereset — Együttműködésre irányuló megkeresés — Az 1/2003/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése — A Bizottságnak bizonyos információk nemzeti bíróság számára történő megküldésére vonatkozó határozata — Kérelem visszavonása — Határozat visszavonása — Okafogyottság”)

17

2015/C 056/24

T-165/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 4-i végzése – Talanton kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007–2013) keretében megkötött Pocemon és Perform szerződések — Támogatható költségek — A kifizetett összegek visszatérítése — Könyvvizsgálói jelentés — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Megállapításhoz fűződő érdek — Elfogadhatatlanság”)

18

2015/C 056/25

T-697/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 21-i végzése – Kinnarps kontra OHIM (MAKING LIFE BETTER AT WORK) („Közösségi védjegy — A MAKING LIFE BETTER AT WORK közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Részben nyilvánvalóan minden jogalapot nélkülöző, részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset”)

18

2015/C 056/26

T-171/14. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 26-i végzése – Léon Van Parys kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Vámunió — A vám elengedése iránti kérelem elintézési határideje felfüggesztésének fenntartásáról tájékoztató bizottsági levél — Megállapítás iránti kérelem — A Törvényszék hatáskörének hiánya — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

19

2015/C 056/27

T-199/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. december 4-i végzése – Vanbreda Risk & Benefits kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Vagyon- és személybiztosításra irányuló szolgáltatások nyújtása — Az egyik ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Elfogadhatóság — Fumus boni iuris — Sürgősség — Az érdekek mérlegelése”)

20

2015/C 056/28

T-277/14. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 10-i végzése – Mabrouk kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — A Tanács által az ezen intézkedések hatálya alatt álló természetes személlyel szemben felhozott bizonyítékokhoz való hozzáférés iránti kérelem — A Tanács által engedélyezett hozzáférés — A jogvita tárgyának megszűnése — Okafogyottság”)

20

2015/C 056/29

T-313/14. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 12-i végzése – Christian Dior Couture kontra OHIM (ostya-szerű hatást keltő, ismétlődő négyzetek ábrája) („Közösségi védjegy — A lajstromozás részbeni megtagadása — A védjegybejelentés részbeni visszavonása — Okafogyottság”)

21

2015/C 056/30

T-342/14. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 12-i végzése – CR kontra Parlament és Tanács („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Díjazás — Családi támogatások — Eltartott gyermek után járó támogatás — Jogalap nélkül fizetett összeg visszakövetelése — A személyzeti szabályzat 85. cikkének (2) bekezdésével szembeni jogellenességi kifogás — Jogbiztonság — Arányosság — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

21

2015/C 056/31

T-345/14. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 28-i végzése – Quanzhou Wouxun Electronics kontra OHIM – Locura Digital (WOUXUN) („Hatályon kívül helyezés iránti kereset — Keresetindítási határidő — Elkésettség — Előre nem látható körülmények vagy vis maior hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

22

2015/C 056/32

T-355/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. december 8-i végzése – STC kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Trigenerációs erőmű építése és fenntartása — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Ideiglenes intézkedések iránti kérelem — A fumus boni juris hiánya”)

23

2015/C 056/33

T-532/14. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 12-i végzése – Alsharghawi kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset — Közös kül- és biztonságpolitika — A líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — Keresetindítási határidő — Kezdet — Elfogadhatatlanság”)

23

2015/C 056/34

T-652/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. december 5-i végzése – AF Steelcase kontra OHIM („Ideiglenes intézkedés — Közbeszerzések — Bútorok szállítása és összeszerelése — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Fumus boni juris hiánya”)

24

2015/C 056/35

T-796/14. sz. ügy: 2014. december 4-én benyújtott kereset – Philip Morris kontra Bizottság

24

2015/C 056/36

T-800/14. sz. ügy: 2014. december 9-én benyújtott kereset – Philip Morris kontra Bizottság

25

2015/C 056/37

T-816/14. sz. ügy: 2014. december 17-én benyújtott kereset – Tayto Group kontra OHIM – MIP Metro (REAL HAND COOKED)

26

2015/C 056/38

T-843/14. sz. ügy: 2014. december 24-én benyújtott kereset – Gascogne Sack Deutschland és Gascogne kontra Bizottság

27

2015/C 056/39

T-847/14. sz. ügy: 2014. december 30-én benyújtott kereset – GHC kontra Bizottság

28

2015/C 056/40

T-1/15. sz. ügy: 2015. január 2-án benyújtott kereset – SNCM kontra Bizottság

29

2015/C 056/41

T-259/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 11-i végzése – Alban Giacomo kontra Bizottság

30

2015/C 056/42

T-547/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 5-i végzése – Teva Pharma és Teva Pharmaceuticals Europe kontra EMA

30

2015/C 056/43

T-442/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 9-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

31

2015/C 056/44

T-48/14. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 9-i végzése – Pfizer kontra Bizottság és EMA

31

2015/C 056/45

T-689/14. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 3-i végzése – ENISA kontra Psarras

31


HU

 

Top