Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:026:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 26, 2015. január 26.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 26

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. január 26.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2015/C 026/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2015/C 026/02

C-103/12. sz. és C-165/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2014. november 26-i ítélete – Európai Parlament (C-103/12), Európai Bizottság (C-165/12) kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — 2012/19/EU határozat — Jogalap — Az EUMSZ 43. cikk (2) és (3) bekezdése — A megengedhető zsákmány többletének kiaknázását engedélyező kétoldalú megállapodás — Az érdekelt harmadik ország kiválasztása, amelynek az Unió engedélyezi az élő források hasznosítását — Kizárólagos gazdasági övezet — Politikai döntés — A halászati lehetőségek meghatározása)

2

2015/C 026/03

C-22/13., C-61/13–C-63/13. és C-418/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. november 26-i ítélete (Tribunale di Napoli, Corte costituzionale [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13) kontra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Fortuna Russo kontra Comune di Napoli (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari kontra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociálpolitika — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — Egymást követő, határozott időre szóló munkaszerződések — Oktatás — Közszféra — A betöltetlen és szabad álláshelyeknek a pályázati eljárások lezárulásáig történő betöltése — Az 5. szakasz 1. pontja — Határozott időre szóló munkaszerződések visszaélésszerű alkalmazásának megelőzését célzó intézkedések — Az ilyen szerződéseket igazoló „objektív okok” fogalma — Szankciók — Az átalakítás tilalma a határozatlan időre szóló munkaviszony tekintetében — A kártérítéshez való jog hiánya)

3

2015/C 026/04

C-66/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. november 26-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Green Network SpA kontra Autorità per l'energia elettrica e il gas (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia fogyasztását célzó nemzeti támogatási rendszer — A villamos energia termelőinek és importőreinek a megújuló energiaforrásokból előállított bizonyos mennyiségű villamos energiának a nemzeti hálózatba történő bevezetésére, illetve ennek hiányában az illetékes hatóságtól „zöld bizonyítványok” megvásárlására irányuló kötelezettsége — Az ilyen villamos energia bevezetésének az előállított vagy behozott villamos energia zöld származását tanúsító bizonyítványok bemutatását igénylő bizonyítása — A valamely harmadik államban kibocsátott bizonyítványoknak az e harmadik állam és az érintett tagállam közötti kétoldalú megállapodás vagy az e tagállam nemzeti hálózatának kezelője és az említett harmadik állam hasonló hatósága közötti megállapodás megkötésétől függő elfogadása — 2001/77/EK irányelv — A Közösség külső hatásköre — Jóhiszemű együttműködés)

4

2015/C 026/05

C-310/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. november 20-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Novo Nordisk Pharma GmbH kontra S (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 85/374/EGK irányelv — Fogyasztóvédelem — A hibás termékekért való felelősség — Az irányelv tárgyi hatálya — Az irányelvről szóló értesítés időpontjában fennálló különös felelősségi rendelkezések — A gyógyszerkészítmények mellékhatásaira vonatkozó tájékoztatáshoz való jogot biztosító nemzeti felelősségi rendelkezések megengedhetősége)

5

2015/C 026/06

C-356/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. november 20-i ítélete – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 91/676/EGK irányelv — A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme — A szennyezett vagy esetlegesen szennyezett vizek nem megfelelő meghatározása — A veszélyeztetett területek hiányos kijelölése — Cselekvési programok — Hiányos intézkedések)

5

2015/C 026/07

C-404/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. november 19-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom – [Egyesült Királyság]) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a ClientEarth kérelme alapján The Queen kontra The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Környezet — A levegő minősége — 2008/50/EK irányelv — A nitrogén-dioxid határértékei — A meghatározott határidő meghosszabbítása kérelmezésének kötelezettsége levegőminőségi terv benyújtásakor — Szankciók)

6

2015/C 026/08

C-581/13. P. és C-582/13. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. november 20-i ítélete – Intra-Presse kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Golden Balls Ltd (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A 8. cikk (5) bekezdése — A GOLDEN BALLS szóvédjegy — A korábbi BALLON D’OR közösségi szóvédjegy jogosultjának felszólalása — Az érintett közönség — A megjelölések hasonlósága — Összetéveszthetőség)

7

2015/C 026/09

C-666/13. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. november 20-i ítélete (Finanzgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rohm Semiconductor GmbH kontra Hauptzollamt Krefeld (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vámunió — Tarifális besorolás — Közös Vámtarifa — Kombinált Nómenklatúra — 8541 és 8543 vámtarifaszám — Adatok rövid távú továbbítására és fogadására szolgáló modulok — 8543 89 95 és 8543 90 80 vámtarifaalszám — Az elektromos gépek és készülékek alkatrészeinek fogalma)

7

2015/C 026/10

C-40/14. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. november 20-i ítélete (a Cour de Cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon kontra Utopia SARL (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vámunió és Közös Vámtarifa — Behozatali vám alóli mentesség — Kifejezetten laboratóriumi használatra előkészített állatok — Közintézmény vagy feljogosított magánintézmény — Ilyen intézményeknek minősülő ügyfelekkel rendelkező importőr — Csomagolóanyag vagy csomagolótartály — Állatok szállítására szolgáló ketrecek)

8

2015/C 026/11

C-487/14. sz. ügy: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2014. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Total Waste Recycling SRL kontra Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

9

2015/C 026/12

C-488/14. sz. ügy: A Curtea de Apel Oradea (Románia) által 2014. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Max Boegl România SRL és társai kontra RA Aeroportul Oradea és társai

10

2015/C 026/13

C-489/14. sz. ügy: A High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Egyesült Királyság) által 2014. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A kontra B

10

2015/C 026/14

C-491/14. sz. ügy: A Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Spanyolország) által 2014. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rossa dels Vents Assessoria S.L. kontra U. Hostels Albergues Juveniles S.L.

11

2015/C 026/15

C-495/14. sz. ügy: A Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Olaszország) által 2014. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Antonio Tita és társai kontra Ministero della Giustizia és társai

12

2015/C 026/16

C-499/14. sz. ügy: A Hof van Cassatie van België (Belgium) által 2014. november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert kontra Belga Állam

12

2015/C 026/17

C-502/14. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2014. november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Buzzi Unicern SpA és társai kontra Comitato Nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE és társai

13

2015/C 026/18

C-509/14. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad del País Vasco (Spanyolország) által 2014. november 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) kontra Luis Aira Pascual és társai

14

2015/C 026/19

C-514/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-471/11. sz., Odile Jacob kontra Bizottság ügyben 2014. szeptember 5-én hozott ítélete ellen az Éditions Odile Jacob SAS által 2014. november 14-én benyújtott fellebbezés

14

2015/C 026/20

C-517/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-112/11. sz., Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. kontra Európai Bizottság ügyben 2014. szeptember 3-án hozott végzése ellen a Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. által 2014. november 17-én benyújtott fellebbezés

15

2015/C 026/21

C-524/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-461/12. sz., Hansestadt Lübeck kontra Európai Bizottság ügyben 2014. szeptember 9-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2014. november 20-án benyújtott fellebbezés

16

2015/C 026/22

C-527/14. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2014. november 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

19

2015/C 026/23

C-530/14 P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-425/11. sz., Görögország kontra Bizottság ügyben 2014. szeptember 11-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2014. november 21-én benyújtott fellebbezés

19

2015/C 026/24

C-535/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-646/11. sz., Ipatau kontra Tanács ügyben 2014. szeptember 23-án hozott ítélete ellen Vadzim Ipatau által 2014. november 24-én benyújtott fellebbezés

20

2015/C 026/25

C-539/14. sz. ügy: A Sección Tercera de Audiencia Provincial de Castellón (Spanyolország) által 2014. november 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Juan Carlos Sánchez Morcillo és María del Carmen Abril García kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

21

2015/C 026/26

C-540/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-630/13. sz., DK Recycling und Roheisen GmbH kontra Európai Bizottság ügyben 2014. szeptember 26-án hozott ítélete ellen a DK Recycling und Roheisen GmbH által 2014. november 27-én benyújtott fellebbezés

21

2015/C 026/27

C-551/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-634/13. sz., Arctic Paper Mochenwangen GmbH kontra Európai Bizottság ügyben 2014. szeptember 26-án hozott ítélete ellen az Arctic Paper Mochenwangen GmbH által 2014. december 2-án benyújtott fellebbezés

22

 

Törvényszék

2015/C 026/28

T-57/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 3-i ítélete – Castelnou Energía kontra Bizottság („Állami támogatások — Villamos energia — A termelési többletköltségek ellentételezése — Bizonyos mennyiségű villamos energia belföldi szénből történő előállítására vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség — Elsőbbségi igénybevételi mechanizmus — Kifogást nem emelő határozat — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Személyében való érintettség — A versenyhelyzet lényeges érintettsége — Elfogadhatóság — A hivatalos vizsgálati eljárás megindításának hiánya — Komoly nehézségek — Általános gazdasági érdekű szolgáltatás — A villamosenergia-ellátás biztonsága — A 2003/54/EK irányelv 11. cikkének (4) bekezdése — Áruk szabad mozgása — Környezetvédelem — 2003/87/EK irányelv”)

24

2015/C 026/29

T-661/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 2-i ítélete – Olaszország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — EMGA és EMVA — Finanszírozásból kizárt kiadások — Tejtermékek — Címzett bevételek — Kulcsfontosságú ellenőrzések — Késedelem — Pénzügyi átalánykorrekció — Jogalap — Az 1605/2002/EK rendelet 53. cikke — Ismétlődés”)

25

2015/C 026/30

T-75/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 2-i ítélete – Boehringer Ingelheim Pharma kontra OHIM – Nepentes Pharma (Momarid) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Momarid közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi LONARID közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Az érintett közönség — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke”)

25

2015/C 026/31

T-272/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 3-i ítélete – Max Mara Fashion Group kontra OHIM – Mackays Store (M&Co.) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az M&Co. közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi MAX&Co. közösségi és nemzeti ábrás védjegyek — A korábbi MAX&CO. nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

26

2015/C 026/32

T-494/13. és T-495/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 4-i ítélete – Sales & Solutions kontra OHIM – Inceda (WATT és WATT) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A WATT közösségi ábrás védjegy és a WATT közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

27

2015/C 026/33

T-595/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. december 4-i ítélete – BSH kontra OHIM – LG Electronics (compressor technology) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A compressor technology közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi KOMPRESSOR nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A lajstromozás részbeni megtagadása — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

27

2015/C 026/34

T-289/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – Ledra Advertising kontra Bizottság és EKB („Megsemmisítési és kártérítési kereset — Ciprusi stabilitási támogatási program — A különös gazdasági feltételrendszerről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az ESM között kötött egyetértési megállapodás — A Törvényszék hatásköre — Okozati összefüggés — Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)

28

2015/C 026/35

T-290/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – CMBG kontra Bizottság és EKB („Megsemmisítési és kártérítési kereset — Ciprusi stabilitási támogatási program — A különös gazdasági feltételrendszerről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az ESM között kötött egyetértési megállapodás — A Törvényszék hatásköre — Okozati összefüggés — Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)

29

2015/C 026/36

T-291/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – Eleftheriou és Papachristofi kontra Bizottság és EKB („Megsemmisítési és kártérítési kereset — Ciprusi stabilitási támogatási program — A különös gazdasági feltételrendszerről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az ESM között kötött egyetértési megállapodás — A Törvényszék hatásköre — Okozati összefüggés — Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)

29

2015/C 026/37

T-292/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – Evangelou kontra Bizottság és EKB („Megsemmisítési és kártérítési kereset — Ciprusi stabilitási támogatási program — A különös gazdasági feltételrendszerről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az ESM között kötött egyetértési megállapodás — A Törvényszék hatásköre — Okozati összefüggés — Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)

30

2015/C 026/38

T-293/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – Theophilou kontra Bizottság és EKB („Megsemmisítési és kártérítési kereset — Ciprusi stabilitási támogatási program — A különös gazdasági feltételrendszerről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az ESM között kötött egyetértési megállapodás — A Törvényszék hatásköre — Okozati összefüggés — Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)

31

2015/C 026/39

T-294/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – Fialtor kontra Bizottság és EKB („Megsemmisítési és kártérítési kereset — Ciprusi stabilitási támogatási program — A különös gazdasági feltételrendszerről szóló, a Ciprusi Köztársaság és az ESM között kötött egyetértési megállapodás — A Törvényszék hatásköre — Okozati összefüggés — Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)

31

2015/C 026/40

T-298/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 11-i végzése – LemonAid Beverages kontra OHIM – Pret a Manger (Europe) (Lemonaid) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A törlési kérelem visszavonása — Okafogyottság”)

32

2015/C 026/41

T-320/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. november 10-i végzése – DelSolar (Wujiang) kontra Bizottság („Dömping — A Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik [azaz elemek és lemezek] behozatala — Ideiglenes dömpingellenes vám — Okafogyottság”)

33

2015/C 026/42

T-125/14. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 21-i végzése – PP Gappol Marzena Porczyńska kontra OHIM – Gap (ITM) (GAPPol) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A megtámadott határozat visszavonása — A jogvita tárgyának elenyészetté válása — Okafogyottság”)

33

2015/C 026/43

T-674/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. november 27-i végzése – SEA kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Valamely — repülőtér közjogi üzemeltetője által egy irányítási szolgáltatások nyújtásával megbízott leányvállalat számára nyújtott támogatás visszafizettetésének kötelezettsége — Irányítási feladatokkal megbízott új társaság létrehozása — Állami támogatásokra vonatkozó, — a két társaság közötti gazdasági folytonosság ellenőrzésére irányuló hivatalos vizsgálati eljárást elrendelő bizottsági határozat — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Az alapkereset elfogadhatatlansága — Elfogadhatatlanság — A sürgősség hiánya”)

34

2015/C 026/44

T-688/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. november 28-i végzése – Airport Handling kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Valamely — repülőtér közjogi üzemeltetője által egy irányítási szolgáltatások nyújtásával megbízott leányvállalat számára nyújtott támogatás visszafizettetésének kötelezettsége — Irányítási feladatokkal megbízott új társaság létrehozása — Állami támogatásokra vonatkozó, — a két társaság közötti gazdasági folytonosság ellenőrzésére irányuló hivatalos vizsgálati eljárást elrendelő bizottsági határozat — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Az alapkereset elfogadhatatlansága — Elfogadhatatlanság — A sürgősség hiánya”)

35

2015/C 026/45

T-703/14. R. sz. ügy: Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró 2014. október 27-i végzése – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Támogatások — Kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007 – 2013) — Valamely másik szerződő félnek címzett terhelési értesítés — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Ideiglenes intézkedések elfogadására nem alkalmas ügy”)

35

2015/C 026/46

T-750/14. sz. ügy: 2014. november 6-án benyújtott kereset – Segimerus kontra OHIM – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

36

2015/C 026/47

T-753/14. sz. ügy: 2014. november 14-én benyújtott kereset – Ice Mountain Ibiza kontra OHIM – Etyam (ocean beach club ibiza)

36

2015/C 026/48

T-755/14. sz. ügy: 2014. november 14-én benyújtott kereset – Herbert Smith Freehills kontra Bizottság

37

2015/C 026/49

T-764/14. sz. ügy: 2014. november 14-én benyújtott kereset – European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

38

2015/C 026/50

T-770/14. sz. ügy: 2014. november 21-én benyújtott kereset – Olaszország kontra Bizottság

39

2015/C 026/51

T-774/14. sz. ügy: 2014. november 17-én benyújtott kereset – Ica Foods kontra OHIM – San Lucio (GROK)

40

2015/C 026/52

T-777/14. sz. ügy: 2014. november 26-án benyújtott kereset – Fon Wireless kontra OHIM – Henniger (NEOFON – FON ET AL.)

41

2015/C 026/53

T-778/14. sz. ügy: 2014. november 26-án benyújtott kereset – Ugly kontra OHIM – Group Lotuss (COYOTE UGLY)

41

2015/C 026/54

T-781/14. sz. ügy: 2014. november 20-án benyújtott kereset – TVR Automotive kontra OHIM – Cardoni (TVR ENGINEERING)

42

 

Közszolgálati Törvényszék

2015/C 026/55

F-116/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. december 8-i ítélete – Cwik kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelés — Értékelő jelentés — Az 1995–1997-es időszakra vonatkozó értékelő jelentés — Az Elsőfokú Bíróság ítéletének végrehajtása — Az értékelő jelentés megsemmisítése iránti kérelem — Az értékelési vegyes bizottság bevonásának hiánya — Az értékelő jelentés elkészítése során felmerülő késedelem — Kártérítés iránti kereset)

43

2015/C 026/56

F-109/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. december 3-i ítélete – DG kontra ENISA (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — A szerződés megszüntetése — Indokolás hiánya — Az értékelési eljárás be nem tartása — Nyilvánvaló értékelési hiba)

43

2015/C 026/57

F-110/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. december 2-i ítélete – Migliore kontra Bizottság (Előléptetés — Igazolási eljárás — 2013. évi eljárás — A felperesnek a képzési programban való részvételre jogosult tisztviselők végleges listájáról való kizárás — A személyzeti szabályzat 45a. cikke)

44

2015/C 026/58

F-142/11. DEP. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék első tanács tanácsának 2014. december 2-i végzése – Erik Simpson kontra Tanács (Közszolgálat — Eljárás — Költségek megállapítása)

45

2015/C 026/59

F-106/14. sz. ügy: 2014. október 9-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

45

2015/C 026/60

F-108/14. sz. ügy: 2014. október 10-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

46

2015/C 026/61

F-110/14. sz. ügy: 2014. október 15-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

46

2015/C 026/62

F-112/14. sz. ügy: 2014. október 17-én benyújtott kereset – ZZ és társai kontra Bizottság

47

2015/C 026/63

F-116/14. sz. ügy: 2014. október 23-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

47

2015/C 026/64

F-118/14. sz. ügy: 2014. október 23-án benyújtott kereset – ZZ kontra Tanács

48


HU

 

Top