EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:439:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 439, 2014. december 8.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 439

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. december 8.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 439/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 439/02

C-359/11. és C-400/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. október 23-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Alexandra Schulz kontra Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG és Josef Egbringhoff kontra Stadtwerke Ahaus GmbH (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2003/54/EK és 2003/55/EK irányelv — Fogyasztóvédelem — A villamos energia és a földgáz belső piaca — Általános ellátási kötelezettség alá tartozó fogyasztókkal kötött szerződések tartalmát meghatározó nemzeti szabályozás — A szolgáltatás árának a szolgáltató általi egyoldalú megváltoztatása — E változtatás hatálybalépést megelőzően, megfelelő időben adott tájékoztatás annak indokairól, feltételeiről és mértékéről)

2

2014/C 439/03

C-326/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. október 9-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rita van Caster, Patrick van Caster kontra Finanzamt Essen-Süd (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A tőke szabad mozgása — EUMSZ 63. cikk — Befektetési alapokból származó jövedelmek adóztatása — A befektetési alapnak bizonyos információk közlésére és közzétételére vonatkozó kötelezettsége — A közlési és közzétételi kötelezettségnek eleget nem tévő befektetési alapokból származó jövedelmek átalányjellegű adóztatása)

3

2014/C 439/04

C-104/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. október 23-i ítélete (az Augstākās Tiesas Senāts [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AS „Olainfarm” kontra Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jogszabályok közelítése — Iparpolitika — 2001/83/EK irányelv — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — 6. cikk — Forgalombahozatali engedély — A 8. cikk (3) bekezdésének i. pontja — A gyógyszerészeti, preklinikai és klinikai vizsgálatok eredményeinek az engedély iránti kérelemhez való mellékelésére vonatkozó kötelezettség — A preklinikai és klinikai vizsgálatokra vonatkozó eltérések — 10. cikk — Generikus gyógyszerek — A „referencia-gyógyszer” fogalma — A referencia-gyógyszer forgalombahozatali engedélye jogosultjának arra vonatkozó alanyi joga, hogy megtámadja ezen gyógyszer generikuma forgalombahozatalának engedélyezését — 10a. cikk — Az Európai Unióban legalább tíz éve jól megalapozott gyógyászati felhasználással rendelkező hatóanyagon alapuló gyógyszerek — Valamely, a 10a. cikkben előírt eltérés figyelembevételével engedélyezett gyógyszernek egy generikus gyógyszer forgalombahozatali engedélyének megszerzése céljából referencia-gyógyszerként történő használatára vonatkozó lehetőség)

3

2014/C 439/05

C-222/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. október 9-i ítélete (a Teleklagenævnet [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TDC A/S kontra Erhvervsstyrelsen (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 2002/222/EK irányelv — 32. cikk — További kötelező szolgáltatások — Az e szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó költségek kompenzációs mechanizmusa — Az EUMSZ 267. cikk értelmében vett „bíróság” fogalma — A Bíróság hatáskörének hiánya)

4

2014/C 439/06

C-252/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. október 22-i ítélete – Európai Bizottság kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2002/73/EK és 2006/54/EK irányelv — A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód — Foglalkoztatás és munkavégzés — Munkavállalás — Visszatérés szülői szabadságról — A keresetlevél alaki követelményei — A kifogások összefüggő ismertetése — A kereseti kérelmek egyértelmű megfogalmazása)

5

2014/C 439/07

C-268/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. október 9-i ítélete (a Tribunalul Sibiu [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Elena Petru kontra Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociális biztonság — 1408/71/EGK rendelet — A 22. cikk (2) bekezdésének második albekezdése — Egészségbiztosítás — Valamely más tagállamban nyújtott kórházi ellátások — Az előzetes engedély megtagadása — Elsődleges fontosságú gyógyszerek és orvosi eszközök hiánya)

5

2014/C 439/08

C-299/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. október 9-i ítélete (a Grondwettelijk Hof [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Isabelle Gielen kontra Ministerraad (Adóztatás — 2008/7/EK irányelv — 5. cikk, (2) bekezdés és 6. cikk — Tőkefelhalmozást terhelő közvetett adók — Bemutatóra szóló értékpapírok névre szóló értékpapírokká vagy dematerializált értékpapírokká történő átalakítását terhelő adó)

6

2014/C 439/09

C-302/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. október 23-i ítélete (az Augstākās Tiesas Senāts [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AS flyLAL-Lithuanian Airlines, felszámolás alatt kontra VAS Starptautiskā lidosta Riga, AS Baltic Corporation (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 44/2001/EK rendelet — 31. cikk — Ideiglenes vagy biztosítási intézkedéseket elrendelő határozat elismerése és végrehajtása iránti kérelem — 1. cikk, (1) bekezdés — Hatály — Polgári és kereskedelmi ügyek — Fogalom — Az Európai Unió versenyjogának állítólagos megsértéséből eredő kár megtérítése iránti kérelem — A repülőtéri díjak csökkentése — 22. cikk, 2. pont — Kizárólagos joghatóság — Fogalom — A társaságokkal és a jogi személyekkel kapcsolatos jogvita — A csökkentések biztosítására vonatkozó határozat — 34. cikk, 1. pont — Az elismerés megtagadásának indokai — A megkeresett állam közrendje)

7

2014/C 439/10

C-305/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. október 23-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Haeger & Schmidt GmbH kontra Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel a Sfram intercontinental SARL felszámolójaként, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A szerződéses kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló Római Egyezmény — A 4. cikk (1), (2), (4) és (5) bekezdése — A felek jogválasztásának hiányában alkalmazandó jog — Szállítmányozási szerződés — Árufuvarozási szerződés)

8

2014/C 439/11

C-344/13. és C-367/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. október 22-i ítélete (a Commissione tributaria provinciale di Roma [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13) kontra Agencia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Korlátozások — Adójogszabályok — Szerencsejátékkal megszerzett nyereményből származó jövedelem — A külföldön szerzett nyeremény és a belföldi létesítményben szerzett nyeremény eltérő adóztatása)

8

2014/C 439/12

C-428/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. október 9-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) kontra Yesmoke Tobacco SpA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adórendelkezések — Jogszabályok harmonizálása — 95/59/EK és 2011/64/EU irányelv — A dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezete és adókulcsa — Jövedéki adó meghatározása — Minden cigaretta tekintetében egységes jövedéki adókulcs meghatározásának elve — A tagállamok azon lehetősége, hogy megállapítsák a jövedéki minimumadó összegét — A legalacsonyabb árkategóriába tartozó cigaretták — Nemzeti szabályozás — Cigaretták sajátos kategóriája — A jövedéki adó 115 %-ban történő rögzítése)

9

2014/C 439/13

C-429/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. október 22-i ítélete – Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kohéziós alapok — Pénzügyi támogatás csökkentése — Szabálytalanságok a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok alkalmazása terén — A határozatnak az Európai Bizottság általi elfogadása — A rendelkezésre álló határidő elmulasztása — Következmények)

10

2014/C 439/14

C-437/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. október 23-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Unitrading Ltd kontra Staatssecretaris van Financiën (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közösségi Vámkódex — A behozatali vám beszedése — Az áruk származása — Bizonyítékok — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 47. cikk — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — A tagállamok eljárási autonómiája)

10

2014/C 439/15

C-492/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. október 9-i ítélete (az Administrativen sad – Varna [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Traum EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentisia za prihodite (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 138. cikk, (1) bekezdés — A Közösségen belüli ügyletekhez kapcsolódó adómentességek — Héa-azonosítószámmal nem rendelkező vevő — Az eladó azon kötelezettsége, hogy meggyőződjön a vevő vagy annak képviselője aláírásának valódiságáról — Az arányosság, a jogbiztonság és a bizalomvédelem elve — Közvetlen hatály)

11

2014/C 439/16

C-522/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. október 9-i ítélete (a Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministerio de Defensa, Navantia SA kontra Concello de Ferrol (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Verseny — Állami támogatások — Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése — Az „állami támogatás” fogalma — Az ingatlanokra kivetett ingatlanadó — Adómentesség)

12

2014/C 439/17

C-541/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. október 9-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Douane Advies Bureau Rietveld kontra Hauptzollamt Hannover (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vámunió és Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — 3822 vámtarifaszám — A „diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek” fogalma — Előre meghatározott működési hőmérsékletnek való kitettséget jelző indikátorok)

12

2014/C 439/18

C-565/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. október 9-i ítélete (a Hovrätten för västra Sverige [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Külkapcsolatok — Az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodás — A közösségi hajók minden lehetőségének kizárása az alól, hogy a marokkói hatóságok által a hatáskörrel rendelkező európai uniós hatóságok beavatkozása nélkül kiállított engedély alapján a marokkói halászati övezetekben halászati tevékenységet folytassanak)

13

2014/C 439/19

C-620/13. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. október 22-i ítélete – British Telecommunications plc kontra Európai Bizottság, BT Pension Scheme Trustees Ltd (Fellebbezés — Állami támogatás — Egy nyugdíjalap mentesítése egyes munkavállalók tekintetében a nyugdíjvédelmi alaphoz való hozzájárulás fizetési kötelezettség alól — Az intézkedés szelektív jellege)

13

2014/C 439/20

C-641/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. október 9-i ítélete – Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kohéziós Alap — A pénzügyi támogatás csökkentése — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — 93/37/EGK irányelv — Az odaítélés szempontjai — A korábbi munkálatokból szerzett tapasztalatok — Minőségi kiválasztási szempontok)

14

2014/C 439/21

C-376/14. PPU. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. október 9-i ítélete (a Supreme Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – C. kontra M. (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban — 2201/2003/EK rendelet — Jogellenes visszatartás — A gyermek szokásos tartózkodási helye)

14

2014/C 439/22

C-369/14. sz. ügy: A Landgericht Köln (Németország) által 2014. július 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH kontra Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

15

2014/C 439/23

C-382/14. sz. ügy: Az Amtsgericht Rüsselsheim (Németország) által 2014. augusztus 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Juergen Schneider, Erika Schneider kontra Condor Flugdienst GmbH

16

2014/C 439/24

C-409/14. sz. ügy: A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2014. augusztus 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

16

2014/C 439/25

C-419/14. sz. ügy: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2014. szeptember 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – WebMindLicenses Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

17

2014/C 439/26

C-423/14. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2014. szeptember 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fazenda Pública kontra Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, SA

20

2014/C 439/27

C-424/14. sz. ügy: A Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2014. szeptember 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Balogh Jácint Gábor kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

21

2014/C 439/28

C-443/14. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2014. szeptember 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kreis Warendorf kontra Ibrahim Alo

21

2014/C 439/29

C-444/14. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2014. szeptember 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –Amira Osso kontra Region Hannover

22

2014/C 439/30

C-445/14. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2014. szeptember 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –Seusen Sume kontra Landkreis Stade

23

2014/C 439/31

C-456/14. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Spanyolország) által 2014. október 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Manuel Orrego Arias kontra Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

23

2014/C 439/32

C-457/14. sz. ügy: A Tribunale ordinario di Cagliari (Olaszország) által 2014. október 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Claudia Concu, Isabella Melis elleni büntetőeljárás

24

2014/C 439/33

C-463/14. sz. ügy: Az Administrativen sad – Varna (Bulgária) által 2014. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Asparuhovo Lake Investment Company OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

24

2014/C 439/34

C-468/14. sz. ügy: 2014. október 13-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Dán Királyság

25

 

Törvényszék

2014/C 439/35

T-29/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 24-i ítélete – Technische Universität Dresden kontra Európai Bizottság („Választottbírósági kikötés — A közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program — Projekt finanszírozására kötött szerződés — Megsemmisítés iránti kereset — Terhelési értesítés — A jogvita szerződéses jellege — Keresettel nem megtámadható jogi aktus — Elfogadhatatlanság — A kereset átminősítése — Elszámolható költségek”)

26

2014/C 439/36

T-543/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 24-i ítélete – Grau Ferrer kontra OHIM – Rubio Ferrer (Bugui va) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Bugui va közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi Bugui nemzeti ábrás védjegy és a korábbi BUGUI közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — A felszólalás elutasítása — A 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (2) bekezdése — A korábbi védjegy megléte — A felszólalás alátámasztásaként a fellebbezési tanács elé terjesztett bizonyítékok figyelembevételének hiánya — A fellebbezési tanács mérlegelési jogköre — A 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — A 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdése második franciabekezdésének a) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A megkülönböztető képességen nem változtató elemekben eltérő forma”)

27

2014/C 439/37

T-706/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. október 23-i végzése – Holistic Innovation Institute kontra REA („Ideiglenes intézkedés — Az Európai Unió által finanszírozott projektek a kutatás és technológiai fejlesztés területén — Egyes projektekben való részvételt megtagadó határozat — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Alaki követelmények megsértése — Elfogadhatatlanság”)

27

2014/C 439/38

T-350/14. sz. ügy: 2014. május 12-én benyújtott kereset – Arvanitis és társai kontra Európai Parlament és társai

28

2014/C 439/39

T-413/14. sz. ügy: 2014. május 30-án benyújtott kereset – Grigoriadis és társai kontra Európai Parlament és társai

29

2014/C 439/40

T-646/14. sz. ügy: 2014. szeptember 2-án benyújtott kereset – Micula és társai kontra Bizottság

29

2014/C 439/41

T-671/14. sz. ügy: 2014. szeptember 19-én benyújtott kereset – Bayerische Motoren Werke kontra Bizottság

30

2014/C 439/42

T-672/14. sz. ügy: 2014. szeptember 19-én benyújtott kereset – August Wolff és Remedia kontra Bizottság

31

2014/C 439/43

T-680/14. sz. ügy: 2014. szeptember 19-én benyújtott kereset – Lupin kontra Bizottság

33


HU

 

Top