Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:421:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 421, 2014. november 24.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 421

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. november 24.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 421/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 421/02

C-374/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete (a Varhoven administrativen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Valimar” OOD kontra Nachalnik na Mitnitsa Varna (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dömping — Oroszországból származó egyes vas- vagy acélkötelek és -kábelek — 384/96/EK rendelet — 2. cikk (8) és (9) bekezdés, és 11. cikk (2), (3), (9) és (10) bekezdés — Időközi felülvizsgálat — Felülvizsgálat a dömpingellenes intézkedések megszűnése miatt — Az 1279/2007/EK rendelet érvényessége — Az exportár meghatározása a harmadik országokba irányuló eladások alapján — Az exportárak megbízhatósága — Az árra vonatkozó kötelezettségvállalások figyelembevétele — A körülmények megváltozása — Az eredeti vizsgálat során használttól különböző módszer alkalmazása)

2

2014/C 421/03

C-399/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. október 7-i ítélete – Németországi Szövetségi Köztársaság kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — Az Európai Unió külső fellépése — EUMSZ 218. cikk (9) bekezdése — Nemzetközi megállapodással létrehozott szervben az Európai Unió által képviselendő álláspont kialakítása — Olyan nemzetközi megállapodás, amelyben az Európai Unió nem részes — Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) — A „joghatással bíró jogi aktusok” fogalma — Az OIV ajánlásai)

3

2014/C 421/04

C-426/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Gerechtshof de ’s-Hertogenbosch [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingsdienst/Z van de rijksbelastingdienst (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2003/96/EK irányelv — Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása — A 2. cikk (4) bekezdésének b) pontja — Kettős felhasználású energiatermékek — Fogalom)

3

2014/C 421/05

C-441/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV kontra Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vállalkozások joga — 2003/71/EK irányelv — A 3. cikk (1) bekezdése — Értékpapírok nyilvános kibocsátása esetén tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség — Értékpapírok kényszerárverése)

4

2014/C 421/06

C-487/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete (a Juzgado Contencioso-Admnistrativo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vueling Airlines S. A. kontra Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Légi közlekedés — A légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályok az Európai Unióban — 1008/2008/EK rendelet — Szabad árképzés — Poggyászfeladás — Felár — A „légi viteldíjak” fogalma — Fogyasztóvédelem — Bírság kiszabása a fuvarozóra tisztességtelen szerződéses feltétel miatt — Olyan nemzeti jogszabály, amelynek értelmében az utas szállítását és a poggyász feladását a repülőjegy alapárának tartalmaznia kell — Az uniós joggal való összeegyeztethetőség)

5

2014/C 421/07

C-562/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Tartu Ringkonnakohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MTÜ Liivimaa Lihaveis kontra Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Strukturális alapok — 1083/2006/EK és 1080/2006/EK rendelet — Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) — Az Észt Köztársaság és a Lett Köztársaság közötti európai területi együttműködés előmozdítására irányuló operatív program — A monitoring bizottság támogatást elutasító határozata — E bizottság határozatainak bírósági felülvizsgálatát kizáró rendelkezés — EUMSZ 267. cikk — Uniós intézmény, szerv vagy hivatal jogi aktusa — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az uniós jog végrehajtása — 47. cikk — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — A bírósághoz fordulás joga — Azon tagállam meghatározása, amelynek bíróságai hatáskörrel rendelkeznek a kereset elbírálására)

5

2014/C 421/08

C-3/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Tartu Ringkonnakohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AS Baltic Agro kontra Maksu- ja Tolliamenti Ida maksu- ja tollikeskus (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Antidömping — 661/2008/EK rendelet — Az Oroszországból származó ammónium-nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám — A mentesség feltételei — A 3. cikk (1) bekezdése — Első független uniós vásárló — Az ammóniumnitrát-műtrágya közvetítő vállalkozás általi megszerzése — Az áruk kiadása — A vámáru-nyilatkozatok érvénytelenítése iránti kérelem — 2008/577/EK határozat — Vámkódex — 66. és 220. cikk — Hiba — 2454/93/EGK rendelet — 251. cikk — Utólagos ellenőrzés)

6

2014/C 421/09

C-7/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Förvaltningrätten i Stockholm [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skandia America Corporation (USA), filial Sverige kontra Skatteverket (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös hozzáadottértékadó-rendszer — 2006/112/EK irányelv — Héacsoport — Valamely harmadik államban székhellyel rendelkező anyavállalat által valamely tagállambeli héacsoporthoz tartozó fióktelepe részére nyújtott szolgáltatások utáni belső számlázás — A nyújtott szolgáltatások adóköteles jellege)

7

2014/C 421/10

C-47/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Martin Grund kontra Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös agrárpolitika — Közvetlen támogatási rendszerek közös szabályai — Egységes támogatási rendszer — Az „állandó legelő” fogalma — Gyep és egyéb egynyári takarmánynövények termesztésére használt, a mezőgazdasági üzem vetésforgójában legalább öt évig nem szereplő földterület — Ezen időszak alatt felszántott és a földterületen korábban termesztett növénytől eltérő egynyári takarmánynövénnyel bevetett földterület)

8

2014/C 421/11

C-101/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – U. kontra Stadt Karlsruhe (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2252/2004/EK rendelet — A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 9303-as dokumentumának 1. része — A tagállamok által kiállított útlevelekre és úti okmányokra vonatkozó minimális biztonsági előírások — Géppel olvasható útlevél — A születési névnek az útlevél személyazonosító adatokat tartalmazó adatoldalára történő bejegyzése — A név összetévesztés veszélye nélkül történő bejegyzése)

9

2014/C 421/12

C-127/13. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. október 2-i ítélete – Guido Strack kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A meghallgatáshoz való jog — A törvényes bíróhoz való jog — Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — A szóban forgó dokumentumokhoz való hozzáférés felperes számára történő engedélyezésének részleges megtagadása — A hozzáférést megtagadó első határozat — A megtagadással kapcsolatos hallgatólagos döntés kialakítása — Megtagadással kapcsolatos hallgatólagos döntés kifejezett határozatokkal történő felváltása — Eljáráshoz fűződő érdek a hozzáférést megtagadó kifejezett határozatok elfogadását követően — A dokumentumokhoz való hozzáférés alóli kivételek — A megfelelő ügyintézéshez fűződő érdek védelme — A személyes adatok és a kereskedelmi érdekek védelme)

10

2014/C 421/13

C-205/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hauck GmbH & Co. KG kontra Stokke A/S és társai (Védjegyek — 89/104/EGK irányelv — A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja — Kizáró, illetve törlési okok — Térbeli védjegy — „Tripp Trapp” állítható gyerekszék — Kizárólag olyan formából álló megjelölés, amely az áru jellegéből következik — Olyan formából álló megjelölés, amely az árunak jelentős értéket kölcsönöz)

10

2014/C 421/14

C-242/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Commerz Nederland NV kontra Havenbedrijf Rotterdam NV (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Verseny — Állami támogatások — Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése — A „támogatás” fogalma — Harmadik személy kölcsönbe vevőnek történő hitelnyújtás érdekében állami vállalat által banknak nyújtott kezességvállalások — Ezen állami vállalat igazgatója által a vállalat alapszabályának rendelkezéseit megsértve, szándékosan nyújtott kezességvállalások — Az említett vállalat tulajdonosaként eljáró közjogi jogalany tiltakozására vonatkozó vélelem — A kezességvállalások államnak való betudhatósága)

11

2014/C 421/15

C-254/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Orgacom BVBA kontra Vlaamse Landmaatschappij (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vámmal azonos hatású díjak — Belső adók — A Flamand Régióba behozott állati trágyára vonatkozó importlefölözés — EUMSZ 30. cikk és EUMSZ 110. cikk — Az importőr által fizetendő lefölözés — Annak függvényében változó mértékű lefölözés, hogy az állati trágyát behozták a Flamand Régióba vagy onnan származik)

12

2014/C 421/16

C-308/13. P. és C-309/13. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete – Società Italiana Calzature SpA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Vicini SpA (Fellebbezések — Közösségi védjegyek — 40/94/EK rendelet — A GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN és a BY GIUSEPPE ZANOTTI szóelemeket tartalmazó ábrás védjegyek lajstromozása — A ZANOTTI szóelemet tartalmazó, közösségi és nemzeti szó- és ábrás védjegyek jogosultjának felszólalása — A felszólalás fellebbezési tanács általi elutasítása)

13

2014/C 421/17

C-341/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cruz & Companhia Lda kontra Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme — 2988/95/EK, Euratom rendelet — 3. cikk — Szabálytalansággal kapcsolatos eljárás — Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) — Jogosultatlanul kapott export-visszatérítések behajtása — Elévülési idő — Hosszabb nemzeti jogi elévülési idő alkalmazása — Az általános szabályok szerinti elévülési idő — Közigazgatási intézkedések és szankciók)

13

2014/C 421/18

C-393/13. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. október 1-jei ítélete – Európai Unió Tanácsa kontra Alumina d. o.o., Európai Bizottság (Fellebbezés — Dömping — 464/2011/EU végrehajtási rendelet — A Bosznia-Hercegovinából származó zeolit-A-por behozatala — 1225/2009/EK rendelet — 2. cikk — A rendes érték meghatározása — A „szokásos kereskedelmi forgalom” fogalma)

14

2014/C 421/19

C-436/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. október 1-jei ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – E. kontra B. (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — A 2201/2003/EK rendelet — 8., 12. és 15. cikk — Joghatóság a szülői felelősségre vonatkozó ügyekben — Olyan gyermek felügyeletére vonatkozó eljárás, akinek szokásos tartózkodási helye az anyja tartózkodási helye szerinti tagállamban van — Az e gyermek apjának tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága javára történő megállapodás a joghatóságról — Hatály)

14

2014/C 421/20

C-446/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Société Fonderie 2A kontra Ministre de l’Économie et des Finances (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hatodik héairányelv — 8. cikk, (1) bekezdés, a) pont — Termékértékesítés helyének meghatározása — A vevő székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban letelepedett eladó — A termék feldolgozása a vevő székhelye szerinti tagállamban)

15

2014/C 421/21

C-478/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. október 2-i ítélete – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2001/18/EK irányelv — Géntechnológiával módosított szervezetek (GMO) környezetbe történő szándékos kibocsátása — Forgalomba hozatal — A 31.cikk (3) bekezdésének b) pontja — A termesztett GMO-k helye — Az illetékes hatóságoknak való bejelentés kötelezettsége — Nyilvános nyilvántartás létrehozásának kötelezettsége — Lojális együttműködés)

15

2014/C 421/22

C-525/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Hof van Cassatie van België [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vlaams Gewest kontra Heidi Van Den Broeck (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös agrárpolitika — 2419/2001/EK rendelet — Egyes támogatási programok integrált igazgatási és ellenőrzési rendszere — Területalapú támogatási kérelem — 33. cikk — Szankciók — Szándékosan elkövetett szabálytalanságok)

16

2014/C 421/23

C-549/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete (a Vergabekammer Arnsberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bundesdruckerei GmbH kontra Stadt Dortmund (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 56. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Korlátozások — 96/71/EK irányelv — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai — Nemzeti szabályozás, amely előírja az ajánlattevők és alvállalkozóik számára, hogy vállaljanak kötelezettséget arra, hogy a közbeszerzési szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat teljesítő alkalmazottaik számára minimálbért fizetnek — Másik tagállamban székhellyel rendelkező alvállalkozó)

17

2014/C 421/24

C-501/13. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-221/13. sz., Page Protective Services Ltd kontra EKSZ ügyben 2013. július 9-én hozott végzése ellen a Page Protective Service Ltd által 2013. szeptember 18-án benyújtott fellebbezés

17

2014/C 421/25

C-246/14. sz. ügy: A Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Olaszország) által 2014. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vittoria De Bellis és társai kontra Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

18

2014/C 421/26

C-380/14. sz. ügy: Az Amtsgericht Rüsselsheim (Németország) által 2014. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dorothea Eckert és Karl-Heinz Dallner kontra Condor Flugdienst GmbH

18

2014/C 421/27

C-408/14. sz. ügy: 2014. augusztus 28 tribunal du travail de BruxellesBelgiumAliny WojciechowskiOffice national des pensions (ONP)408/14franciaA tribunal du travail de Bruxelles (Belgium) által 2014. augusztus 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Aliny Wojciechowski kontra Office national des pensions (ONP)

18

2014/C 421/28

C-421/14. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spanyolország) által 2014. szeptember 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Banco Primus S.A. kontra Jesús Gutiérrez García

19

2014/C 421/29

C-422/14. sz. ügy: A Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spanyolország) által 2014. szeptember 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Christian Pujante Rivera kontra Gestora Clubs Dir., S.L. és Fondo de Garantía Salarial

20

2014/C 421/30

C-427/14. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2014. szeptember 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Valsts ieņēmumu dienests kontra SIA „Veloservis”

21

2014/C 421/31

C-429/14. sz. ügy: A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2014. szeptember 18-án/-én/-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Air Baltic Corporation AS kontra Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

21

2014/C 421/32

C-430/14. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Lett Köztársaság) által 2014. szeptember 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Valsts ieņēmumu dienests kontra Artūrs Stretinskis

22

2014/C 421/33

C-440/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-578/12. sz., National Iranian Oil Company kontra Tanács ügyben 2014. július 16-án hozott ítélete ellen a National Iranian Oil Company által 2014. szeptember 23-án benyújtott fellebbezés

22

2014/C 421/34

C-441/14. sz. ügy: A Højesteret (Dánia) által 2014. szeptember 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Az Ajos A/S nevében eljáró DI kontra Karsten Eigil Rasmussen hagyatéka

24

2014/C 421/35

C-447/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-309/12. sz., Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg kontra Európai Bizottság ügyben 2014. július 16-án hozott ítélete ellen a Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. által 2014. szeptember 25-én benyújtott fellebbezés

25

 

Törvényszék

2014/C 421/36

T-68/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 10-i ítélete – Soliver kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A járműipari üveg európai piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Piacfelosztó megállapodások és kereskedelmi szempontból érzékeny információk cseréje — 1/2003/EK rendelet — Egységes és folyamatos jogsértés — A jogsértésben való részvétel”)

27

2014/C 421/37

T-177/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Alcoa Trasformazioni kontra Bizottság („Állami támogatások — Villamos energia — Kedvezményes díjszabás — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat — Előny — Indokolási kötelezettség — A támogatás összege — Új támogatás”)

27

2014/C 421/38

T-208/11. és T-508/11. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – LTTE kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — A 2580/2001/EK rendelet fegyveres konfliktusokra való alkalmazhatósága — Lehetőség arra, hogy valamely harmadik állam hatósága a 2001/931/KKBP közös álláspont értelmében vett hatáskörrel rendelkező hatóságnak minősüljön — A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó határozatok ténybeli alapja — Terrorcselekményekre történő hivatkozás — A 2001/931 közös álláspont értelmében vett hatáskörrel rendelkező hatóság határozatának szükségessége”)

28

2014/C 421/39

T-291/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Portovesme kontra Bizottság („Állami támogatások — Villamos energia — Kedvezményes díjszabás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Az állami támogatás fogalma — Új támogatás — Egyenlő bánásmód — Ésszerű határidő”)

29

2014/C 421/40

T-308/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Eurallumina kontra Bizottság („Állami támogatások — Villamos energia — Kedvezményes díjszabás — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — A támogatás fogalma — Új támogatás”)

30

2014/C 421/41

T-542/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Alouminion kontra Bizottság („Állami támogatások — Alumínium — Szerződéssel biztosított kedvezményes villamosenergia-díjszabás — A támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — A szerződés megszüntetése — A szerződés megszüntetéséből eredő joghatások ideiglenes intézkedés keretében történő bírósági felfüggesztése — Új támogatás”)

30

2014/C 421/42

T-297/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság (Szerződésen kívüli felelősség — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — A Bizottság által a felperes hírnevére állítólagosan sérelmes adatok harmadik személyek részére történő közlése — Nem vagyoni kár — A magánszemélyek számára jogokat keletkeztető valamely jogszabály kellően súlyos megsértése)

31

2014/C 421/43

T-342/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Fuchs kontra OHIM – Les complices (körben lévő csillag) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Körben lévő csillagot ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Körben lévő csillagot ábrázoló korábbi közösségi és nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A korábbi védjegy megkülönböztető képessége — A 207/2009/EK tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi közösségi védjegy oltalmának megszűnése — Az eljáráshoz fűződő érdek fennmaradása — A részleges okafogyottság hiánya”)

32

2014/C 421/44

T-444/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Novartis kontra OHIM – Tenimenti Angelini (LINEX) [„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A LINEX közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi LINES PERLA nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 76. cikke (1) bekezdésének vége — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”]

32

2014/C 421/45

T-515/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 15-i ítélete – El Corte Inglés kontra OHIM – English Cut (The English Cut) [„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A The English Cut közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi El Corte Inglés nemzeti szó-, és közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Gondolati társíthatóság hiánya — A megjelölések közötti kapcsolat — A megjelölések hasonlóságának hiánya — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”]

33

2014/C 421/46

T-517/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Alro kontra Bizottság („Állami támogatások — Villamos energia — Kedvezményes díjak — Az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti eljárást megindító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel meg nem támadható jogi aktus — Teljes mértékben, részben a határozathozatal időpontjában, részben a kereset benyújtásának időpontjában végrehajtott támogatási intézkedés — Elfogadhatatlanság”)

34

2014/C 421/47

T-529/12. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Bermejo Garde kontra EGSZB („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — Álláshirdetés — Igazgatói álláshelyre történő kinevezés — A felperes pályázatának visszavonása — Másik pályázó kinevezése — Megsemmisítés iránti kérelmek — Az aktus kibocsátója hatáskörének hiánya miatt megtámadott álláshirdetés első fokon történő megsemmisítése — A felek által előterjesztett összes jogalapra és érvre vonatkozó kifejezett válasz hiánya — A megfelelő ügyintézés elve — A megtámadott álláshirdetés alapján hozott határozatok megsemmisítésére irányuló kérelmek elfogadhatatlansága — A személyzeti szabályzat 91. cikkének (2) bekezdése — Kártérítési kérelem — Hatékony bírói jogvédelemhez való jog — A Közszolgálati Törvényszék indokolási kötelezettsége — Ügy, amelynek érdemben való eldöntését a per állása megengedi — A fellebbezés elutasítása”)

34

2014/C 421/48

T-530/12. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 9-i ítélete – Bermejo Garde kontra EGSZB („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Lelki zaklatás — Az Unió érdekeit sértő jogellenes tevékenységek — A tisztviselőkre vonatkozó kötelezettségek súlyos megszegése — A személyzeti szabályzat 12a. és 22a. cikke — A felperes általi feljelentés — Újrabeosztás e feljelentés miatt — Az OLAF-hoz történő fordulás elmulasztása az információkat megkapó felettes által — Sérelmet okozó aktusok — Jóhiszeműség — Védelemhez való jog — Az aktus kibocsátójának hatásköre”)

35

2014/C 421/49

T-129/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Alpiq RomIndustries és Alpiq RomEnergie kontra Bizottság („Állami támogatások — Villamos energia — Kedvezményes díjak — Az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás megindításáról szóló határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel meg nem támadható aktus — A kereset benyújtásának időpontjában teljes mértékben végrehajtott támogatási intézkedés — Elfogadhatatlanság”)

36

2014/C 421/50

T-262/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 15-i ítélete – Skysoft Computersysteme kontra OHIM – British Sky Broadcasting Group és Sky IP International (SKYSOFT) [„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SKYSOFT közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi SKY közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”]

37

2014/C 421/51

T-297/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Junited Autoglas Deutschland kontra OHIM – Belron Hungary (United Autoglas) [„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A United Autoglas közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi AUTOGLASS nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”]

37

2014/C 421/52

T-340/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Federación Española de Hostelería kontra EACEA („Megsemmisítés iránti kereset — Az egész életen át tartó tanulás területén létrehozott program — »A turizmusban dolgozók nyelvtanulását szolgáló virtuális szimulátor [e-client]« projektre vonatkozó szerződés — Előzetes tájékoztató levél — A jogvita szerződéses jellege — Keresettel meg nem támadható aktus — A szerződés újraminősítésének a hiánya — Elfogadhatatlanság”)

38

2014/C 421/53

T-444/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 10-i ítélete – EMA kontra BU (Fellebbezés — Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Határozott időre szóló szerződés — A meghosszabbítást mellőző határozat — A Közszolgálati Törvényszék hatásköre — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikkének első bekezdése — Gondoskodási kötelesség)

39

2014/C 421/54

T-458/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Larrañaga Otaño kontra OHIM (GRAPHENE) („Közösségi védjegy — A GRAPHENE közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

39

2014/C 421/55

T-459/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Larrañaga Otaño kontra OHIM (GRAPHENE) [„Közösségi védjegy — A GRAPHENE közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”]

40

2014/C 421/56

T-479/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 10-i ítélete – Marchiani kontra Parlament („Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat — Parlamenti asszisztensi juttatás — A jogalap nélkül folyósított összegek visszatérítése”)

40

2014/C 421/57

T-663/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 15-i ítélete – Számvevőszék kontra BF („Fellebbezés — Közszolgálat — Felvétel — Személyzeti igazgatói állásba történő kinevezés — Pályázat elutasítása — Az előválogató bizottság által bemutatott jelentés indokolására vonatkozó kötelezettség”)

41

2014/C 421/58

T-26/14. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Schönberger kontra Számvevőszék („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — 2011. évi előléptetési időszak — Referencia szorzótényezők — Kontradiktórius eljárás”)

41

2014/C 421/59

T-215/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 2-i végzése – MPM-Quality és Eutech kontra OHIM – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949) [„Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A MANUFACTURE PRIM 1949 közösségi ábrás védjegy — A korábbi PRIM nemzetközi és nemzeti védjegyek — Rosszhiszeműség — A 207/2009/EK rendelet 165. cikkének (4) bekezdése — A 207/2009 rendelet 41. és 56. cikke — A 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használatának hiánya — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan minden jogalapot nélkülöző kereset”]

42

2014/C 421/60

T-410/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 30-i végzése – Bitiqi és társai kontra Bizottság és társai („Megsemmisítés iránti kereset — Közös kül- és biztonságpolitika — Az Európai Unió koszovói”jogállamiság„-missziója [Eulex Kosovo] — Szerződéses alkalmazott — A misszióvezetőnek a munkaszerződések meg nem hosszabbítására vonatkozó határozatai — A hatáskör nyilvánvaló hiánya”)

43

2014/C 421/61

T-447/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 2-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — A megtérítendő összegek megtérítése — A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 92. cikkének 1. § -a — Párhuzamos jogorvoslatra vonatkozó kifogás — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

43

2014/C 421/62

T-706/14. sz. ügy: 2014. október 3-án benyújtott kereset – Holistic Innovation Institute kontra REA

44

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 421/63

F-55/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. október 15-i ítélete – Moschonaki kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Hatályon kívül helyezést követően a Közszolgálati Törvényszék elé utalás — Felvétel — Intézményen belüli álláshirdetés — Az álláshirdetésben szereplő kiválasztási feltételek — A kinevezésre jogosult hatóság mérlegelési jogköre)

46

2014/C 421/64

F-103/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. július 10-i ítélete – CG kontra EBB (Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — Lelki zaklatás — Vizsgálati eljárás — Az elnök azon határozata, amelyben nem ad helyt a panasznak — A vizsgálóbizottság véleménye — A lelki zaklatás téves meghatározása — A magatartás szándékos jellege — A lelki zaklatásra utaló magatartás és jelek fennállásának megállapítása — Az okozati összefüggés feltárása — Hiány — A vizsgálóbizottság véleményének következetlensége — Nyilvánvaló értékelési hiba — Közszolgálati kötelességszegés — Titoktartási kötelezettség — A személyes adatok védelme — Kártérítési kereset)

46

2014/C 421/65

F-115/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. július 10-i ítélete – CG kontra EBB (Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — Kinevezés — Egységvezetői álláshely — A felperestől eltérő pályázó kinevezése — A kiválasztási eljárás szabálytalanságai — A kiválasztó bizottság pártatlansági kötelezettsége — A kiválasztó bizottság tagjainak pártatlansági kötelezettsége — A kiválasztó bizottság elnökének a felperessel szembeni kifogásolható magatartása — Összeférhetetlenség — Az összes pályázó számára kötelező szóbeli előadás — A szóbeli előadáshoz rendelkezésre bocsátott dokumentumok, amelyek kedvezhetnek az egyik pályázónak — A rendelkezésre bocsátott dokumentumok szövegezésében részt vevő pályázó — Az egyenlőség elvének megsértése — Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kérelem)

47

2014/C 421/66

F-26/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete – Cerafogli kontra EKB (Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — Az EKB személyi állományának a munkaviszonyra vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférése — Az EKB személyi állományának kérelmeire alkalmazandó szabályok — Pert megelőző eljárás — Megfelelési szabály — Először a keresetben felhozott jogellenességi kifogás — Elfogadhatóság — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Az EKB személyi állományának a munkaviszonyra vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeire alkalmazandó szabályok elfogadásával kapcsolatban a személyzeti bizottsággal folytatott konzultáció)

48

2014/C 421/67

F-153/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. május 6-i ítélete – Forget kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselő — Díjazás — Családi támogatások — Háztartási támogatás — A juttatás feltétele — A luxemburgi törvények szerint bejegyzett élettársi kapcsolat — Házastársi kötelékben nem élő állandó élettársak, akiknek lehetőségük van a polgári házasságkötésre — A személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikke (2) bekezdése c) pontja iv) alpontja szerinti feltételeknek meg nem felelő tisztviselő)

49

2014/C 421/68

F-157/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. június 19-i ítélete – BN kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Megsemmisítés iránti kereset — Az igazgató melletti tanácsadói tisztséget ideiglenesen betöltő, AD14 besorolási fokozatú tisztviselő — A főigazgató által elkövetett lelki zaklatásra vonatkozó állítás — Elhúzódó betegszabadság — Másik főigazgatóságon lévő tanácsadói tisztségre kinevező határozat — Gondoskodási kötelezettség — A megfelelő ügyintézés elve — Szolgálati érdek — A besorolási fokozat és a munkakör közötti megfelelés szabálya — Kártérítési kereset — Nem döntéshozói magatartásból eredő kár)

49

2014/C 421/69

F-7/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete – Radelet kontra Európai Bizottság (Közszolgálat — Harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselők — A személyzeti szabályzat X. mellékletének 5. és 23. cikke — Lakásnak az intézmény általi rendelkezésre bocsátása — A tisztviselőnek lakás bérlésére adott engedély — Kártérítési kereset — Nem vagyoni kár — Kényelmetlen és egészségtelen lakás biztosítása — Bizonyíték hiánya)

50

2014/C 421/70

F-42/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. május 22-i ítélete – CU kontra EGSZB (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Határozott időre szóló szerződés — A szerződést megszüntető határozat)

50

2014/C 421/71

F-48/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. július 10-i ítélete – CW kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelő jelentés — Az értékelő jelentésben szereplő értékelések és megjegyzések — Nyilvánvaló mérlegelési hibák — Hatáskörrel való visszaélés — Hiány)

51

2014/C 421/72

F-54/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete – CV kontra EGSZB (Közszolgálat — Kártérítési kereset — Adminisztratív vizsgálatok — Fegyelmi eljárás — Lelki zaklatás)

52

2014/C 421/73

F-107/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. október 15-i ítélete – de Brito Sequeira Carvalho kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugalmazott tisztviselő — Fegyelmi eljárás — Fegyelmi intézkedés — Levonás a nyugdíjból — Terhelő vallomást tevő tanúnak a fegyelmi bizottság általi meghallgatása — Az érintett tisztviselő meghallgatásának elmaradása — A meghallgatáshoz való jog tiszteletben nem tartása)

52

2014/C 421/74

F-15/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2014. október 15-i ítélete – De Bruin kontra Parlament (Közszolgálat — Próbaidős tisztviselő — A személyzeti szabályzat 34. cikke — A próbaidős tisztviselő alkalmatlanságát megállapító, a próbaidőt értékelő jelentés — Próbaidő meghosszabbítása — A próbaidő végén történő elbocsátás — Az elbocsátás okai — Teljesítmény — A szolgáltatások teljesítésének gyorsasága — Nyilvánvaló értékelési hibák — Eljárási szabálytalanságok — Az értékelésért felelős bizottság véleményének meghozatala tekintetében megszabott határidő)

53

2014/C 421/75

F-35/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. szeptember 30-i végzése – DM kontra BEREC (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazott — Alkalmazási feltételek — Az alkalmazást megelőző orvosi vizsgálat — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 100. cikke — Orvosi fenntartás — A próbaidő leteltekor történő elbocsátás — Okafogyottá vált, megsemmisítés iránti kereseti kérelem — Az érdekeltnek más európai uniós ügynökség általi alkalmazása során érvényesített orvosi kifogás — Hatás hiánya — Okafogyottság)

54

2014/C 421/76

F-9/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 9-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Keresetindítási határidő — Elkésettség — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)

54

2014/C 421/77

F-22/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. július 10-i végzése – Mészáros kontra Bizottság (Közszolgálat — Versenyvizsga — EPSO/AD/207/11 versenyvizsga-kiírás — A versenyvizsga tartaléklistára felvett sikeres pályázója — Az AD7 besorolási fokozatot érintő versenyvizsgán való részvétel feltételeinek a kinevezésre jogosult hatóság általi ellenőrzése — A megkövetelt legrövidebb időtartamnál rövidebb időtartamú szakmai tapasztalat — A vizsgabizottság nyilvánvaló értékelési hibája — Az alkalmazási ajánlatnak a kinevezésre jogosult hatóság általi visszavonása — A kinevezésre jogosult hatóság hatásköre)

55

2014/C 421/78

F-33/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. március 20-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. § -a — Keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — Az ügyvédnek a keresetlevél postai úton elküldött eredeti példányán szereplőtől eltérő, saját kezű aláírása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

55

2014/C 421/79

F-71/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. február 12-i végzése – CL kontra EEA (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Segítségnyújtási kötelezettség — A személyzeti szabályzat 24. cikke — A felettes által elkövetett lelki zaklatás — A közigazgatási vizsgálat megindítása iránti kérelem elutasítása — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)

56

2014/C 421/80

F-75/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. február 13-i végzése – Probst kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselő — Külföldi munkavégzési támogatás — A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 4. cikke — Felülvizsgálati kérelem — Új és lényeges tények hiánya — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)

56

2014/C 421/81

F-98/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2014. szeptember 9-i végzése – Moriarty kontra Parlament (Közszolgálat — Előléptetés — 2012. évi előléptetési időszak — Az előléptetett tisztviselők listájára való felvétel mellőzése — Jogilag nyilvánvalóan teljesen alaptalan kereset)

57

2014/C 421/82

F-118/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. szeptember 18-i végzése – Giorgio Lebedef kontra Európai Bizottság (Közszolgálat — Közbenső kérdések — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

57

2014/C 421/83

F-39/14. sz. ügy: 2014. április 25-én benyújtott kereset – ZZ kontra Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)

58

2014/C 421/84

F-53/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

58

2014/C 421/85

F-55/14. sz. ügy: 2014. június 17–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

59

2014/C 421/86

F-57/14. sz. ügy: 2014. június 25–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

60

2014/C 421/87

F-60/14. sz. ügy: 2014. június 30-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

60

2014/C 421/88

F-61/14. sz. ügy: 2014. július 7-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

61

2014/C 421/89

F-63/14. sz. ügy: 2014. július 11–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

61

2014/C 421/90

F-85/14. sz. ügy: 2014. augusztus 26–án benyújtott kereset – ZZ és társai kontra Bizottság

62

2014/C 421/91

F-89/14. sz. ügy: 2014. szeptember 2–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

62

2014/C 421/92

F-91/14. sz. ügy: 2014. szeptember 5–én benyújtott kereset – ZZ és ZZ kontra Tanács

63

2014/C 421/93

F-95/14. sz. ügy: 2014. szeptember 17–én benyújtott kereset – ZZ kontra EKB

63

2014/C 421/94

F-121/11. sz. Ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. március 31-i végzése – BO kontra Bizottság

64

2014/C 421/95

F-3/13. sz. Ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. március 31-i végzése – CK kontra Bizottság

64

2014/C 421/96

F-83/13. sz. Ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. április 30-i végzése – Lecolier kontra Bizottság

64

2014/C 421/97

F-105/13. sz. Ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. május 7-i végzése – Deweerdt és társai kontra Számvevőszék

65

2014/C 421/98

F-123/13. sz. Ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. április 30-i végzése – Lecolier kontra Bizottság

65

2014/C 421/99

F-2/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. május 7-i végzése – Deweerdt és Lebrun kontra Számvevőszék

65

2014/C 421/00

F-18/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. április 30-i végzése – Lecolier kontra Bizottság

65


HU

 

Top