Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:409:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 409, 2014. november 17.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 409

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. november 17.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 409/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 409/02

C-47/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (a Finanzgericht Köln [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kronos International Inc. kontra Finanzamt Leverkusen (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 54. cikk — A letelepedés szabadsága — EUMSZ 63. cikk és EUMSZ 65. cikk — A tőke szabad mozgása — Adójogszabályok — Társasági adó — A kifizetett nyereség kettős adóztatásának megszüntetésére irányuló tagállami szabályozás — Az osztalékban részesülő társasággal azonos tagállamban illetőséggel rendelkező társaságok által kifizetett osztalékokra alkalmazott beszámítási módszer — Az osztalékban részesülő társaságtól eltérő tagállamban vagy harmadik országban illetőséggel rendelkező társaságok által kifizetett osztalékokra alkalmazott mentesítési módszere — Az osztalékban részesülő társaság veszteségeivel szembeni eltérő bánásmód)

2

2014/C 409/03

C-204/12–C-208/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (a rechtbank van eerste aanleg te Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Essent Belgium NV kontra Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az érintett régióban található, megújuló energiaforrásokból villamos energiát előállító létesítmények számára, átruházható zöld bizonyítványok kibocsátását előíró regionális támogatási rendszer — A villamosenergia-szolgáltatókat terhelő azon kötelezettség, hogy évente az illetékes hatóságnak adott kvótának megfelelő számú bizonyítványt mutassanak be — Az Európai Unió másik tagállamaiból és az EGT-Megállapodásban részes államokból származó származási garanciák figyelembevételének megtagadása — A bizonyítványok bemutatásának elmulasztása esetén kiszabott közigazgatási bírság — 2001/77/EK irányelv — 5. cikk — Áruk szabad mozgása — EK 28. cikk — Az EGT-Megállapodás 11. és 13. cikke — 2003/54/EK irányelv — 3. cikk)

3

2014/C 409/04

C-382/12. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete – MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe SPRL kontra Európai Bizottság, Banco Santander, SA, Royal Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd, British Retail Consortium, EuroCommerce AISBL, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Fellebbezés — Csatlakozó fellebbezések — Elfogadhatóság — EK 81. cikk — Betéti kártyákkal, halasztott terhelésű betéti kártyákkal és hitelkártyákkal működő nyílt fizetési rendszer — Multilaterális bankközi alapdíjak — Vállalkozások társulása — Hatás általi versenykorlátozások — A bírósági felülvizsgálat kritériuma — A „járulékos korlátozás” fogalma — Objektíve szükséges és arányos jelleg — Megfelelő „összehasonlító esetek” — Kétoldalú rendszerek — Az elsőfokú keresetlevél mellékleteinek kezelése)

4

2014/C 409/05

C-525/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 2000/60/EK irányelv — A vízpolitika terén a közösségi fellépés keretei — A vízszolgáltatások költségeinek megtérülése — A „vízszolgáltatások” fogalma)

5

2014/C 409/06

C-527/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatások — Visszatéríttetési kötelezettség — EUMSZ 108. cikk, (2) bekezdés — 659/1999/EK rendelet — 14. cikk, (3) bekezdés — Bizottsági határozat — A tagállamok által meghozandó intézkedések)

5

2014/C 409/07

C-602/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete – Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Fellebbezés — Dömping — 384/96/EK rendelet — A 2. cikk (7) bekezdése c) pontjának első francia bekezdése — 2026/97/EK rendelet — 91/2009/EK rendelet — A Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatala — A piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása — A legfőbb nyersanyagnak a piaci értékeket alapvetően tükröző költsége — Általában az acélágazat javára szóló állami támogatás — Hatás)

6

2014/C 409/08

C-19/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministero dell’Interno kontra Fastweb SpA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közbeszerzés — 89/665/EGK irányelv — 2d. cikk, (4) bekezdés — Értelmezés és érvényesség — Közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárások — A szerződés érvénytelensége — Kizártság)

6

2014/C 409/09

C-34/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 10-i ítélete (a Krajský súd v Prešove [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Monika Kušionová kontra SMART Capital, a.s. (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 93/13/EGK irányelv — Tisztességtelen feltételek — Fogyasztóihitel-szerződés — Az 1. cikk (2) bekezdése — Kötelező érvényű törvényi rendelkezést tükröző feltétel — Az irányelv hatálya — A 3. cikk (1) bekezdése, 4. cikk, a 6. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk (1) bekezdése — Követelés ingatlanra vonatkozó biztosíték útján történő biztosítása — E biztosíték árverés útján történő érvényesítésének lehetősége — Bírósági felülvizsgálat)

7

2014/C 409/10

C-67/13. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete – Groupement des cartes bancaires (CB) kontra Európai Bizottság, BNP Paribas, BPCE, korábban: Caisse Nationale des Caisses d’Épargne et de Prévoyance (CNCEP), Société Générale SA (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — Az EK 81. cikk (1) bekezdése — Franciaországi kártyás fizetési rendszer — Vállalkozások társulása által hozott döntés — Kibocsátási piac — Az „új belépőkre” alkalmazandó díjszabási intézkedések — Tagsági díj és az ún. elfogadási funkciót szabályozó mechanizmus, valamint az alvó tagok felébresztésének mechanizmusa — A „cél általi” versenykorlátozás fogalma — A versenyre gyakorolt károsság fokának vizsgálata)

8

2014/C 409/11

C-88/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (a Cour de cassation [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Philippe Gruslin kontra Beobank SA, korábban Citibank Belgium SA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Letelepedés szabadsága — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) — 85/611/EGK irányelv — 45. cikk — A „befektetők részére történő kifizetések” fogalma — A névre szóló befektetési jegyek tanúsítványainak befektetők részére történő kiadása)

8

2014/C 409/12

C-91/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Essent Energie Productie BV kontra Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (EGK – Törökország társulási megállapodás — A kiegészítő jegyzőkönyv 41. cikkének (1) bekezdése és az 1/80 határozat 13. cikke — Hatály — Új korlátozások bevezetése a letelepedés szabadsága, a szolgáltatásnyújtás szabadsága és a munkavállalási feltételek tekintetében — Tilalom — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — EUMSZ 56. cikk és EUMSZ 57. cikk — Munkavállalók kiküldetése — Harmadik országbeli állampolgárok — Foglalkoztatási engedély megkövetelése a munkaerő rendelkezésre bocsátásához)

9

2014/C 409/13

C-92/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. szeptember 10-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gemeente ‘s-Hertogenbosch kontra Staatssecretaris van Financiën (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hatodik héairányelv — Az 5. cikk (7) bekezdésének a) pontja — Adóköteles ügyletek — Az „ellenérték ellenében történő értékesítés” fogalma — Önkormányzat költségére, a tulajdonában álló telken épített ingatlan ezen önkormányzat általi első használatbavétele — Hatóságként és adóalanyként végzett tevékenységek)

10

2014/C 409/14

C-112/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A kontra B és társai (EUMSZ 267. cikk — Nemzeti alkotmány — Kötelező jellegű, közbenső alkotmányossági felülvizsgálati eljárás — Annak vizsgálata, hogy valamely nemzeti jogszabály megfelel-e mind az uniós jognak, mind pedig a nemzeti alkotmánynak — Joghatóság és a határozatok végrehajtása a polgári és kereskedelmi ügyekben — Az alperes valamely tagállam területén lévő ismert lakóhelyének vagy tartózkodási helyének hiánya — Joghatóságot keletkeztető alperesi perbebocsátkozás — Távol lévő alperes ügygondnoka)

10

2014/C 409/15

C-117/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Technische Universität Darmstadt kontra Eugen Ulmer KG (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2001/29/EK irányelv — Szerzői jog és szomszédos jogok — Kivételek és korlátozások — Az 5. cikk (3) bekezdésének n) pontja — Műveknek, illetve más védelem alatt álló teljesítményeknek kutatás vagy egyéni tanulmányok céljából történő felhasználása — A nyilvánosság egyes tagjai számára a nyilvánosság számára hozzáférhető könyvtárban e célra kijelölt terminálokon hozzáférhetővé tett könyv — Az „adásvételi vagy felhasználási feltételek” alá nem eső mű fogalma — A könyvtár joga a gyűjteményében szereplő valamely mű digitalizálására a műnek az e célra kijelölt terminálokon történő hozzáférhetővé tétele céljából — A mű e célra kijelölt terminálokon történő hozzáférhetővé tétele, amely lehetővé teszi a mű papírra nyomtatását vagy USB-kulcsra mentését)

11

2014/C 409/16

C-152/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 10-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG kontra Hauptzollamt Münster (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adózás — 2003/96/EK irányelv — Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása — Kivételek — Kereskedelmi gépjárművek szabvány üzemanyagtartályaiban található és e járművek üzemanyagaként felhasználni kívánt energiatermékek — A „szabvány-üzemanyagtartály” ezen irányelv 24. cikkének (2) bekezdése szerinti fogalma — Karosszériaépítő vagy a gyártó képviselője által beépített tartályok)

12

2014/C 409/17

C-219/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a K Oy által kezdeményezett eljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös hozzáadottértékadó-rendszer — 2006/112/EK irányelv — A 98. cikk (2) bekezdése — A III. melléklet 6. pontja — Kizárólag a nyomtatott könyvekre alkalmazott kedvezményes héamérték — A papírtól eltérő fizikai adathordozókon tárolt, általános héamérték alá tartozó könyvek — Adósemlegesség)

13

2014/C 409/18

C-270/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 10-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Iraklis Haralambidis kontra Calogero Casilli (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Munkavállalók szabad mozgása — Az EUMSZ 45. cikk (1) és (4) bekezdése — A munkavállaló fogalma — Közszolgálatban történő foglalkoztatás — Kikötői hatóság elnökének tisztsége — A közhatalom gyakorlásában való részvétel — Állampolgársági feltétel)

13

2014/C 409/19

C-277/13. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 96/67/EK irányelv — 11. cikk — Légi közlekedés — Földi kiszolgálás — Szolgáltatók kiválasztása)

14

2014/C 409/20

C-291/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (az Eparchiako Dikastirio Lefkosias [Ciprus] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sotiris Papasavvas kontra O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd és társai (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2000/31/EK irányelv — Hatály — Rágalmazás miatti jogvita)

14

2014/C 409/21

C-328/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Österreichischer Gewerkschaftsbund kontra Wirtschaftskammer Österreich – Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2001/23/EK irányelv — A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelme — A kedvezményezett arra irányuló kötelezettsége, hogy a kollektív szerződésben lefektetett munkafeltételeket az új kollektív szerződés hatálybalépéséig fenntartsa — A kollektív szerződés fogalma — A felmondott kollektív szerződés hatályát az új kollektív szerződés hatálybalépéséig fenntartó nemzeti jogszabály)

15

2014/C 409/22

C-394/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministerstvo práce a sociálních věcí kontra B. (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Migráns munkavállalók szociális biztonsága — 1408/71/EGK és 883/2004/EK rendelet — Alkalmazandó nemzeti jogszabályok — Családi ellátás nyújtására illetékes tagállam meghatározása — Olyan helyzet, amelyben a migráns munkavállaló és annak családja abban a tagállamban él, amelyben az érdekközpontjuk található, és amelyben családi ellátásban részesült — Családi ellátás iránti kérelem a származási tagállamban, miután a lakóhely szerinti tagállamban az ellátáshoz való jogosultság lejárt — A származási tagállam nemzeti szabályozása, amely az ilyen ellátások minden olyan személy részére való nyújtását írja elő, akik ezen államban nyilvántartott lakóhellyel rendelkeznek)

16

2014/C 409/23

C-423/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 10-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Vilniaus energija” UAB kontra Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Áruk szabad mozgása — Azonos hatású intézkedések — 2004/22/EK irányelv — A mérőrendszerek metrológiai hitelesítése — Az ezen irányelv valamennyi követelményének eleget tevő, távoli adattovábbító funkcióval rendelkező (telemetrikus) eszközhöz csatlakoztatott melegvízmérő — A rendszer előzetes metrológiai hitelesítése hiányában e mérő használatának tilalma)

17

2014/C 409/24

C-489/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. szeptember 11-i ítélete (a Hof van beroep te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ronny Verest, Gaby Gerards kontra Belgische Staat (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jövedelemadó — A kettős adóztatás elkerülésére irányuló jogszabályok — A lakóhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamban szerzett, ingatlanból származó jövedelmek adóztatása — A lakóhely szerinti tagállamban progresszivitási fenntartás mellett alkalmazott mentesítési módszer — A lakóhely szerinti tagállamban és valamely másik tagállamban fekvő ingatlanokra alkalmazott eltérő bánásmód)

17

2014/C 409/25

C-491/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 10-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mohamed Ali Ben Alaya kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2004/114/EK irányelv — 6., 7. és 12. cikk — A harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása céljából történő beutazásának feltételei — Olyan személy beutazásának megtagadása, aki megfelel az említett irányelv által előírt feltételeknek — Az illetékes hatóságok mérlegelési mozgástere)

18

2014/C 409/26

C-94/13. P., C-95/13. P., C-136/13. P., C-174/13. P., C-180/13. P., C-191/13. P. és C-246/13. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. szeptember 4-i végzése – Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl és társai (C-94/13. P.), Alfier Costruzioni Srl és társai (C-95/13. P.), Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, korábban Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl (C-136/13. P.), Axitea SpA, korábban La Vigile San Marco SpA (C-174/13. P.), Vetrai 28 Srl, korábban Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl és társai (C-180/13. P.), Confindustria Venezia, korábban Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) ás társai (C-191/13. P.), Manutencoop Società Cooperativa, korábban Manutencoop Soc. coop. arl és Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, (Olaszország) (C-246/13. P.) kontra Cooperativa Pescatori di San Pietro in Volta Soc. coop. arl és társai, Olasz Köztársaság, Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — A Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozásoknak nyújtott támogatások — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke)

19

2014/C 409/27

C-145/13. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. szeptember 4-i végzése – Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. kontra Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, korábban Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl, Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — A Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozásoknak nyújtott támogatások — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke)

20

2014/C 409/28

C-227/13. P–C-239/13. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. szeptember 4-i végzése – Albergo Quattro Fontane Snc (C-227/13. P.), Hotel Gabrielli Srl, korábban Hotel Gabrielli Sandwirth SpA (C-228/13. P.), GE.AL.VE. Srl (C-229/13. P.), Metropolitan SpA, korábban Metropolitan Srl (C-230/13. P.), Hotel Concordia Srl, korábban Hotel Concordia Snc (C-231/13. P.), Società per l’industria alberghiera (SPLIA) (C-232/13. P.), Principessa Srl, felszámolás alatt (C-233/13 P), Albergo Saturnia Internazionale SpA (C-234/13. P.), Savoia e Jolanda Srl (C-235/13. P.), Biasutti Hotels Srl, korábban Hotels Biasutti Snc (C-236/13. P.), Ge.A.P. Srl (C-237/13. P.), Rialto Inn Srl (C-238/13. P.), Bonvecchiati Srl (C-239/13. P.) kontra Comitato „Venezia vuole vivere”, Manutencoop Società Cooperativa, korábban Manutencoop Soc. coop. arl és Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, Albergo ristorante „All’Angelo” Snc, Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — A Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozásoknak nyújtott támogatások — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke)

21

2014/C 409/29

C-288/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. szeptember 4-i végzése – Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Bilbaína de Alquitranes, SA kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — 1907/2006/EK rendelet [REACH-rendelet] — 59. cikk és XIII. melléklet — Az antracénolaj különös aggodalomra okot adó, engedélyezési eljárás alá vetendő anyagkénti azonosítása — Egyenlő bánásmód)

21

2014/C 409/30

C-289/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. szeptember 4-i végzése – Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — 1907/2006/EK rendelet [REACH-rendelet] — 59. cikk és XIII. melléklet — Az antracénben szegény antracénolaj különös aggodalomra okot adó, engedélyezési eljárás alá vetendő anyagkénti azonosítása — Egyenlő bánásmód)

22

2014/C 409/31

C-290/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. szeptember 4-i végzése – Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — 1907/2006/EK rendelet [REACH-rendelet] — 59. cikk és XIII. melléklet — Az antracénolaj [antracénpaszta] különös aggodalomra okot adó, engedélyezési eljárás alá vetendő anyagkénti azonosítása — Egyenlő bánásmód)

22

2014/C 409/32

C-379/13 P. – C-381/13 P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. július 10-i végzése – Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — 83/673/EGK határozat — 2950/83/EGK rendelet — Európai Szociális Alap — Képzési programok — Az eredetileg nyújtott támogatás csökkentése — 2988/95/EK, Euratom rendelet — Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme)

23

2014/C 409/33

C-435/13. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. július 17-i végzése – Erich Kastenholz kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Qwatchme A/S [„Fellebbezés — 6/2002/EK rendelet — Közösségi formatervezési minták — A 4 – 6. cikk, a 25. cikk (1) bekezdésének b) és f) pontja, valamint az 52.cikk — Kereteket ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési kérelem”]

23

2014/C 409/34

C-490/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. július 17-i végzése – Cytochroma Development, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az eljárási szabályzat 169. cikkének (1) bekezdése — A megtámadott ítélet rendelkező részét nem érintő fellebbezés — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)

24

2014/C 409/35

C-505/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. július 17-i végzése (Administrativen Sad – Varna [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Redzheb Yumer kontra Direktor na Teritoriyalna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna (Jövedelemadók — EUSZ 2. cikk — az Európai Unió Alapjogi Chartájának 20. és 21. cikke — A jogbiztonság, a tényleges érvényesülés és az arányosság elve — A mezőgazdasági termelők jövedelemadójának csökkentéséhez való jog — Mezőgazdaság termelői tevékenységet folytató természetes személyek kizárása — Az uniós jog végrehajtása — Hiány — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

24

2014/C 409/36

C-509/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. szeptember 4-i végzése – Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A METRO szóelemet tartalmazó, kék és sárga színű ábrás védjegy bejelentése — A GRUPOMETROPOLIS szóelemet tartalmazó, színes közösségi ábrás védjegy jogosultjának felszólalása — A felszólalás elutasítása)

25

2014/C 409/37

C-535/13: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 17-i végzése (a Monomeles Protodikeio Athinon [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha kontra Maria Patmanidi AE (Előzetes döntéshozatalra utalás — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Védjegyek — A védjegyjogosult ahhoz fűződő joga, hogy megtiltsa a védjeggyel jelölt áruknak a hozzájárulása nélkül az Európai Gazdasági Térség (EGT) területére első ízben történő forgalomba hozatalát)

25

2014/C 409/38

C-152/14. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. szeptember 4-i végzése (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Autorità per l'energia elettrica e il gas kontra Antonella Bertazzi és társai (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — 4. szakasz — Határozott időre szóló munkaszerződések a közszférában — Állandósítási eljárás — Határozott időre alkalmazott munkavállalók felvétele kinevezett köztisztviselőként nyilvános versenyvizsga nélkül — A szolgálati idő meghatározása — A határozott ideig tartó munkaszerződés keretében megszerzett szolgálati idő figyelembevételének teljes hiánya — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve)

26

2014/C 409/39

C-303/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

27

2014/C 409/40

C-407/14. sz. ügy: A Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba (Spanyolország) által 2014. augusztus 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – María Auxiliadora Arjona Camacho kontra Securitas Seguridad España, S.A.

28

2014/C 409/41

C-410/14. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2014. augusztus 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dr. Falk Pharma GmbH kontra DAK-Gesundheit

29

2014/C 409/42

C-446/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-295/12. sz., Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2014. július 16-án hozott ítélete ellen a Németországi Szövetségi Köztársaság által 2014. szeptember 25-én benyújtott fellebbezés

29

2014/C 409/43

C-240/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. augusztus 18-i végzése – Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság, támogatják: Németországi Szövetségi Köztársaság, Belga Királyság, Holland Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Lengyel Köztársaság, Finn Köztársaság, Svéd Királyság

31

2014/C 409/44

C-241/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. augusztus 18-i végzése – Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság, támogatják: Németországi Szövetségi Köztársaság, Belga Királyság, Holland Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Lengyel Köztársaság, Finn Köztársaság, Svéd Királyság

31

2014/C 409/45

C-118/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. július 8-i végzése (az Amtsgericht Rüsselsheim [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Peggy Kieck kontra Condor Flugdienst GmbH

31

2014/C 409/46

C-119/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. július 10-i végzése (az Amtsgericht Rüsselsheim [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Henricus Cornelis Maria Niessen, Angelique Francisca Niessen Steeghs, Melissa Alexandra Johanna Niessen, Kenneth Gerardus Henricus Niessen kontra Condor Flugdienst GmbH

32

 

Törvényszék

2014/C 409/47

T-534/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 7-i ítélete – Schenker kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Kartellügyben hozott végleges bizottsági határozat és igazgatási ügyiratok, e határozat nem bizalmas változata — A hozzáférés megtagadása — Konkrét és egyedi vizsgálatra vonatkozó kötelezettség — Harmadik személy kereskedelmi érdekeinek védelmére vonatkozó kivétel — A vizsgálatok céljainak védelmére vonatkozó kivétel — Nyomós közérdek”)

33

2014/C 409/48

T-300/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Lidl Stiftung kontra OHIM – A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE) [„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A FAIRGLOBE közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi GLOBO nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A korábbi védjegyek tényleges használatának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — A 2868/95/EK rendelet 22. szabályának (3) és (4) bekezdése”]

34

2014/C 409/49

T-531/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 7-i ítélete – Tifosi Optics kontra OHIM – Tom Tailor (T) [„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A T közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi T közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”]

34

2014/C 409/50

T-39/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 3-i ítélete – Cezar kontra OHIM – Poli-Eco (Insert) (Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Betétet megjelenítő lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi formatervezési minta — Újdonság — Egyéni jelleg — Összetett termék alkotóelemének látható külső jellegzetességei — A korábbi formatervezési minta értékelése — A 6/2002/EK rendelet 3., 4., 5., 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

35

2014/C 409/51

T-77/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Laboratoires Polive kontra OHIM – Arbora & Ausonia (DODIE) [„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A DODIE közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi DODOT nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Megváltoztatási hatáskör”]

36

2014/C 409/52

T-122/13. és T-123/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Laboratoires Polive kontra OHIM – Arbora & Ausonia (dodie) [„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A dodie közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi DODOT nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”]

36

2014/C 409/53

T-333/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 17-i végzése – ATC és társai kontra Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség — Madarak behozatala — A kár megtérítésének kiszámításáról szóló megállapodás — Okafogyottság”)

37

2014/C 409/54

T-34/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 16-i végzése – Canon Europa kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Vámunió — Közös vámtarifa — Vám- és a statisztikai nómenklatúra — A Kombinált Nómenklatúrába történő besorolás — Vámtarifaalszámok — Az e vámtarifaalszámok alá besorolt árukra alkalmazandó vámok — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó szabályozási aktus — Elfogadhatatlanság)

38

2014/C 409/55

T-34/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 16-i végzése – Kyocera Mita Europe kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Vámunió — Közös vámtarifa — Vám- és a statisztikai nómenklatúra — A Kombinált Nómenklatúrába történő besorolás — Vámtarifaalszámok — Az e vámtarifaalszámok alá besorolt árukra alkalmazandó vámok — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó szabályozási aktus — Elfogadhatatlanság)

38

2014/C 409/56

T-519/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 10-i végzése – mobile.international kontra OHIM – Bizottság (PL mobile.eu) [„Közösségi védjegy — Törlési kérelem — A törlési kérelem visszavonása — Okafogyottság”]

39

2014/C 409/57

T-3/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 29-i végzése – Ronja kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kérelem — Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001 rendelet — A 2001/37/EK irányelv átültetésével kapcsolatos panaszra vonatkozóan váltott levelek — Valamely tagállamtól származó dokumentumok — A tagállam kinyilvánított tiltakozása — A hozzáférés részleges megtagadása — Pervezető intézkedés következtében teljes hozzáférést biztosító határozat — Okafogyottság — A Bizottságtól származó dokumentumok — Teljes hozzáférést biztosító határozat — Ausztria ellen kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás megindításának Bizottság általi elmulasztása — Elfogadhatatlanság”)

40

2014/C 409/58

T-178/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 23-i végzése – Jaczewski kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Mezőgazdaság — Eljáráshoz fűződő érdek — Végrehajtási intézkedéseket maga után vonó rendeleti jellegű jogi aktus — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

41

2014/C 409/59

T-354/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 10-i végzése – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — „Kołocz śląski” vagy „Kołacz śląski” oltalom alatt álló földrajzi jelzés — Bejegyzés törlése iránti kérelem elutasítása — Keresettel meg nem támadható jogi aktus — Elfogadhatatlanság)

41

2014/C 409/60

T-650/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 10-i végzése – Lomnici kontra Parlament („A szlovák állampolgárságról szóló új törvénnyel kapcsolatban az Európai Parlamenthez intézett petíció — Elfogadhatónak nyilvánított petíció — Eljárást lezáró határozat — Okafogyottság — Elfogadhatatlanság — Megtámadható aktus”)

42

2014/C 409/61

T-698/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 18-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Első fokon a keresetnek mint nyilvánvalóan elfogadhatatlannak az elutasítása — A telefaxon benyújtott és az utólag benyújtott kereset közötti azonosság hiánya — Keresetindítási határidő — Elkésettség — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

42

2014/C 409/62

T-699/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 18-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Első fokon a keresetnek mint nyilvánvalóan elfogadhatatlannak az elutasítása — A telefaxon benyújtott és az utólag benyújtott kereset közötti azonosság hiánya — Keresetindítási határidő — Elkésettség — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

43

2014/C 409/63

T-103/14. R. II. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. szeptember 18-i végzése – Frucona Košice kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés — Állami támogatások — Alkoholtermékek és párlatok — Adótartozás kollektív fizetésképtelenségi eljárás keretében történő elengedése — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Új kérelem — Új körülmények hiánya — A fumus boni iuris hiánya — A sürgősség hiánya”)

44

2014/C 409/64

T-361/14. sz. ügy: 2014. július 23-án benyújtott kereset – HB és társai kontra Bizottság

44

2014/C 409/65

T-561/14. sz. ügy: 2014. július 25-én benyújtott kereset – One of us és társai kontra Parlament és társai

45

2014/C 409/66

T-573/14. sz. ügy: 2014. július 31-én benyújtott kereset – Poyelectrolyte Producers Group és SNF kontra Bizottság

45

2014/C 409/67

T-574/14. sz. ügy: 2014. augusztus 1-jén benyújtott kereset – EAEPC kontra Bizottság

47

2014/C 409/68

T-617/14. sz. ügy: 2014. augusztus 10-én benyújtott kereset – Pro Asyl kontra EASO

48

2014/C 409/69

T-619/14. sz. ügy: 2014. augusztus 14-én benyújtott kereset – Bionorica kontra Bizottság

48

2014/C 409/70

T-620/14. sz. ügy: 2014. augusztus 15-én benyújtott kereset – Diapharm kontra Bizottság

49

2014/C 409/71

T-640/14. sz. ügy: 2014. augusztus 20-án benyújtott kereset – Beul kontra Parlament és Tanács

50

2014/C 409/72

T-669/14. sz. ügy: 2014. szeptember 15-én benyújtott kereset – Trioplast Industrier kontra Bizottság

50

2014/C 409/73

T-673/14. sz. ügy: 2014. szeptember 22-én benyújtott kereset – Olaszország kontra Bizottság

52

2014/C 409/74

T-679/14. sz. ügy: 2014. október 19-én benyújtott kereset – Teva UK és társai kontra Bizottság

54

2014/C 409/75

T-687/14. sz. ügy: 2014. szeptember 22-én benyújtott kereset – Novomatic kontra OHIM – Simba Toys (African SIMBA)

55

2014/C 409/76

T-692/14. sz. ügy: 2014. szeptember 22-én benyújtott kereset – Puma kontra OHIM – Sinda Poland (képzeletbeli állat ábrázolása)

55

2014/C 409/77

T-694/14. sz. ügy: 2014. szeptember 22-én benyújtott kereset – EREF kontra Bizottság

56

2014/C 409/78

T-695/14. sz. ügy: 2014. szeptember 26-án benyújtott kereset – Omega kontra OHIM (egy kép ábrázolása feketében és fehérben)

57

2014/C 409/79

T-696/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-160/12. sz., Montagut kontra Bizottság ügyben 2014. július 15-én hozott ítélete ellen Bernat Montagut Viladot által 2014. szeptember 22-én benyújtott fellebbezés

58

2014/C 409/80

T-697/14. sz. ügy: 2014. szeptember 29-én benyújtott kereset – MIP Metro kontra OHIM – Associated Newspapers (METRO)

59

2014/C 409/81

T-700/14. sz. ügy: 2014. szeptember 24-én benyújtott kereset – TV1 kontra Bizottság

60

2014/C 409/82

T-704/14. sz. ügy: 2014. október 3-án benyújtott kereset – Marine Harvest kontra Bizottság

61

2014/C 409/83

T-707/14. sz. ügy: 2014. október 2-án benyújtott kereset – Grundig Multimedia kontra OHIM (DetergentOptimiser)

62

2014/C 409/84

T-710/14. sz. ügy: 2014. október 6-án benyújtott kereset – Herbert Smith Freehills kontra Tanács

63

2014/C 409/85

T-711/14. sz. ügy: 2014. október 7-én benyújtott kereset – Arcofin és társai kontra Bizottság

63

2014/C 409/86

T-509/13. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. október 1-jei végzése – Ratioparts-Ersatzteile kontra OHIM – IIC (NORTHWOOD)

65

2014/C 409/87

T-678/13. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 11-i végzése – AEMN kontra Parlament

65

2014/C 409/88

T-679/13. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 11-i végzése – AEMN kontra Parlament

65

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 409/89

F-122/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2014. szeptember 10-i végzése – Carneiro kontra Europol (Közszolgálat — Az Europol személyi állománya — Határozott idejű szerződés meghosszabbításának elmaradása — Határozott idejű szerződés határozatlan idejű szerződéssé történő átminősítése — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)

66


HU

 

Top