Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:315:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 315, 2014. szeptember 15.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 315

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. szeptember 15.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 315/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 315/02

C-141/12. és C-372/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 17-i ítélete (Rechtbank Middelburg, Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Y. S. (C-141/12. sz. ügy), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12. sz. ügy) kontra Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12. sz. ügy), M. S. (C-372/12. sz. ügy) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában — 95/46/EK irányelv — 2., 12. és 13. cikk — A „személyes adat” fogalma — Az érintett személy adathozzáféréshez való jogának terjedelme — A határozatot előkészítő adminisztratív dokumentumban szereplő, a tartózkodási engedély kérelmezőjére vonatkozó adatok és jogi elemzés — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 8. és 41. cikk)

2

2014/C 315/03

C-295/12. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. július 10-i ítélete – Telefónica SA, Telefónica de España SAU kontra Európai Bizottság, France Telecom España SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association (EUMSZ 102. cikk — Erőfölénnyel való visszaélés — A széles sávú internet-hozzáférés spanyol piacai — Árprés — EUMSZ 263. cikk — A jogszerűség vizsgálata — EUMSZ 261. cikk — Korlátlan felülvizsgálati jogkör — A Charta 47. cikke — A hatékony bírói jogvédelem elve — Korlátlan felülvizsgálat — A bírság összege — Az arányosság elve — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve)

3

2014/C 315/04

C-335/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. július 17-i ítélete – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Saját források — Behozatali vámok utólagos beszedése — A tagállamok pénzügyi felelőssége — Nem exportált cukor többletkészletek)

3

2014/C 315/05

C-358/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. július 10-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici kontra Comune di Milano (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közbeszerzés — A 2004/18/EK irányelvben előírt küszöbértéket el nem érő szerződések — EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 56. cikk — Az arányosság elve — Az odaítélési eljárásból történő kizárás feltételei — Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó minőségi kiválasztási kritériumok — Társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettségek — A „súlyos kötelezettségszegés” fogalma — A fizetendő és a megfizetett összegek közötti, 100 eurót vagy a fizetendő összegek 5 %-át meghaladó különbözet)

4

2014/C 315/06

C-421/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 10-i ítélete – Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Fogyasztóvédelem — Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok — 2005/29/EK irányelv — Teljes harmonizáció — A szabad foglalkozások, fogorvosok és mozgásterapeuták kizárása — Az árcsökkentés hirdetésének módozatai — A mozgóárusítás meghatározott formáit korlátozó vagy tiltó nemzeti szabályozás)

5

2014/C 315/07

C-472/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. július 17-i ítélete (a Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics Srl kontra Agenzia delle Dogane di Milano (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2658/87/EGK rendelet — Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — 8471 és 8528 vámtarifaszám — Plazmaképernyők — Számítógépes képernyő funkciói — Potenciális televíziós képernyő funkció videókártya behelyezését követően)

5

2014/C 315/08

C-553/12. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 17-i ítélete – Európai Bizottság kontra Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Görög Köztársaság, Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & DSA) (Fellebbezés — Verseny — EK 82. cikk és az EK 86. cikk (1) bekezdése — A Görög Köztársaság által egy közvállalkozásnak a lignitlelőhelyek feltárásával és kitermelésével kapcsolatban biztosított kiváltságos jogok fenntartása — E jogok gyakorlása — A lignitértékesítési piacon és a nagykereskedelmi villamosenergia-piacon fennálló versenyelőny — Az erőfölény fenntartása, kiterjesztése vagy megerősítése)

6

2014/C 315/09

C-554/12. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 17-i ítélete – Európai Bizottság kontra Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Görög Köztársaság (Fellebbezés — Verseny — Az EK 86. cikk (3) bekezdése — A Görög Köztársaság által egy közvállalkozásnak a lignitlelőhelyek feltárásával és kitermelésével kapcsolatban biztosított kiváltságos jogok fenntartása — Jogsértés — Határozat — Az uniós joggal való összeegyeztethetetlenség — Későbbi határozat — Különös intézkedések — A jogsértés versenyellenes hatásainak feloldása — Megsemmisítés iránti kereset)

7

2014/C 315/10

C-600/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. július 17-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — Hulladékkezelés — 2008/98/EK, 1999/31/EK és 92/43/EGK irányelvek — Hulladéklerakó Zakynthos szigetén — Zakynthosi Tengeri Nemzeti Park — Natura 2000 hely — Caretta caretta tengeri teknős — A környezetvédelmi záradékok érvényességi idejének meghosszabbítása — Rendezési terv hiánya — Hulladéklerakó üzemeltetése — Működési zavarok — A hulladéklerakó telítettsége — Csurgalékvíz beszivárgása — A hulladék elégtelen lefedése és terítése — A hulladék kiterjedése)

7

2014/C 315/11

C-48/13. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. július 17-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nordea Bank Danmark A/S kontra Skatteministeriet (Adójogszabályok — Letelepedés szabadsága — Nemzeti nyereségadó — Csoportos adóztatás — A belföldi társaságok külföldi állandó telephelyei tevékenységének megadóztatása — A kettős adóztatás adóbeszámítás útján történő elkerülése (beszámítási módszer) — A korábban levont veszteségek adóköteles jövedelembe történő utólagos bevonása az állandó telephelynek olyan kapcsolt vállalkozásra történő átruházása esetén, amely felett az érintett tagállam nem gyakorol adóztatási joghatóságot)

8

2014/C 315/12

C-58/13. és C-59/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2014. július 17-i ítélete (a Consiglio Nazionale Forense [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13) kontra Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Személyek szabad mozgása — Az ügyvédi szakma gyakorlásának megkezdése — Az ügyvédi névjegyzékbe való bejegyzés megtagadásának lehetősége valamely tagállam olyan állampolgáraival szemben, akik az ügyvédi szakmai képesítést más tagállamban szerezték meg — Joggal való visszaélés)

9

2014/C 315/13

C-83/13. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. július 8-i ítélete (az Arbetsdomstolen [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet kontra Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO) (Tengeri szállítás — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — 4055/86/EGK rendelet — Alkalmazhatóság az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban részes államokból, illetve ilyen államokba történő, harmadik ország lobogója alatt közlekedő hajóval végzett szállításokra — Egy ilyen állam kikötőiben folytatott szakszervezeti fellépések az e hajókon alkalmazott harmadik országbeli állampolgárok érdekében — E munkavállalók állampolgárságának, illetve e hajók lobogójának az uniós jog alkalmazhatóságára gyakorolt hatásának hiánya)

9

2014/C 315/14

C-126/13. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. július 10-i ítélete – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 7. cikk (1) bekezdésének c) pontja — Leíró jelleg — Az ecoDoor szóvédjegy lajstromozásának megtagadása — Az áru egy részének jellemzője)

10

2014/C 315/15

C-138/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. július 10-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Naime Dogan kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EGK — Törökország társulási megállapodás — Kiegészítő jegyzőkönyv — A 41. cikk (1) bekezdése — Török állampolgárok családtagjainak tartózkodási joga — A tagállam területére beutazni kívánó családtagtól alapszintű nyelvtudás bizonyítását megkövetelő nemzeti szabályozás — Megengedhetőség — 2003/86/EK irányelv — Családegyesítés — A 7. cikk (2) bekezdése — Összeegyeztethetőség)

11

2014/C 315/16

C-141/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. július 17-i ítélete – Reber Holding GmbH & Co. KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Wedl & Hofmann GmbH (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Walzer Traum ábrás védjegy — A Walzertraum nemzeti szóvédjegy jogosultja általi felszólalás — A védjegy tényleges használata — Korábbi határozatok figyelmen kívül hagyása — Az egyenlő bánásmód elve)

11

2014/C 315/17

C-173/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. július 17-i ítélete (a Cour administrative d’appel de Lyon [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maurice Leone, Blandine Leone kontra Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Szociálpolitika — EK 141. cikk — A női és férfi munkavállalók egyenlő díjazása — Azonnali nyugdíjfizetéssel járó előrehozott öregségi nyugdíj — A nyugdíj számítása szempontjából a szolgálati időre vonatkozó kedvezmény — Alapvetően a női közszolgálati alkalmazottaknak járó előnyök — Közvetett hátrányos megkülönböztetések — Objektív igazolás — Az állítólagos cél elérésére irányuló valódi törekvés — Koherencia a végrehajtásban — Az EK 141. cikk (4) bekezdése — A női közszolgálati alkalmazottak szakmai előmenetelében adódó hátrányok ellentételezésére irányuló intézkedések — Alkalmazhatatlanság)

12

2014/C 315/18

C-183/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. július 10-i ítélete (Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fazenda Pública kontra Banco Mais SA (Adózás — Héa — 77/388/EGK irányelv — A 17. cikk (5) bekezdése harmadik albekezdésének c) pontja — 19. cikk — Az előzetesen megfizetett adó levonása — Lízingügyletek — Vegyes felhasználású termékek és szolgáltatások — A levonandó héaösszeg megállapításának szabálya — Eltérést engedő rendszer — Feltételek)

13

2014/C 315/19

C-198/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. július 10-i ítélete (a Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Víctor Manuel Julian Hernández, Chems Eddine Adel, Jaime Morales Ciudad, Bartolomé Madrid Madrid, Martín Selles Orozco, Alberto Martí Juan, Said Debbaj kontra Puntal Arquitectura SL, Obras Alteamar SL, Altea Diseño y Proyectos SL, Ángel Muñoz Sánchez, Vicente Orozco Miro, Subdelegación del Gobierno de España en Alicante (A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén — 2008/94/EK irányelv — Hatály — A munkáltató kártérítéshez való joga valamely tagállammal szemben a munkáltatói felmondás jogellenességének megállapítására irányuló eljárás alatt a munkavállaló részére fizetett munkabérek alapján a munkáltatói felmondás jogellenességének megállapítására irányuló kereset benyújtását követő 60. munkanapon túl — A kártérítéshez való jog hiánya semmis felmondás esetén — A munkavállaló kártérítéshez való jogának engedményezése munkáltatójának átmeneti fizetésképtelensége esetén — Semmis felmondással érintett munkavállalókkal szembeni megkülönböztetés — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Hatály — 20. cikk)

13

2014/C 315/20

C-213/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. július 10-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Impresa Pizzarotti & C. Spa kontra Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — 93/37/EGK irányelv — A még el nem készült épületek „bérbeadására irányuló egyoldalú kötelezettségvállalás” — Jogerős nemzeti bírósági határozat — A jogerő elvének a terjedelme uniós joggal összeegyeztethetetlen helyzetben)

14

2014/C 315/21

C-220/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. július 10-i ítélete – Kalliopi Nikolaou kontra Európai Unió Számvevőszéke (Fellebbezés — Szerződésen kívüli felelősség — A Számvevőszék mulasztásai — Kártérítés iránti kérelem — Az ártatlanság vélelmének elve — A jóhiszemű együttműködés elve — Hatáskörök — Előzetes vizsgálatok lefolytatása)

15

2014/C 315/22

C-244/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. július 10-i ítélete (a High Court of Ireland [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ewaen Fred Ogieriakhi kontra Minister for Justice and Equality, Íroszág, Attorney General, An Post (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2004/38/EK irányelv — 16. cikk, (2) bekezdés — Az uniós polgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjainak huzamos tartózkodási joga — A házastársak közös életének vége — Más élettársakkal történő azonnali letelepedés a folyamatos ötéves tartózkodási időszak alatt — 1612/68/EGK rendelet — 10. cikk, (3) bekezdés — Feltételek — Az uniós jog valamely tagállam általi megsértése — A szóban forgó jogsértés jellegének vizsgálata — Az előzetes döntéshozatalra utalás szükségessége)

15

2014/C 315/23

C-272/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. július 17-i ítélete (a Commissione Tributaria Regionale per la Toscana [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Equoland Soc. coop. arl kontra Dogane Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hozzáadottérték-adó — 77/388/EGK hatodik irányelv — 2006/112/EK irányelv — A vámraktározási eljárástól eltérő raktározási eljárás hatálya alá vonandó termékek mentessége — A termékeknek a raktárba történő fizikai betárolására vonatkozó kötelezettség — Figyelmen kívül hagyás — A héa megfizetésére vonatkozó kötelezettség, függetlenül attól, hogy azt fordított adózás keretében már megfizették)

16

2014/C 315/24

C-307/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. július 10-i ítélete (a Helsingborgs tingsrätt [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Belső piac — 98/34/EK irányelv — 8. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés — Információszolgáltatási eljárás a műszaki szabványok és szabályok terén — A „műszaki szabály” fogalma — Tojótyúkok — A műszaki szabály hatálybalépése tekintetében a végrehajtási időszak eredetileg előirányzott időtartamának lerövidítése — Közlési kötelezettség — Feltételek — Eltérő nyelvi változatok)

17

2014/C 315/25

C-325/13. P. – C-326/13. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. július 10-i ítélete – Peek & Cloppenburg KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Peek & Cloppenburg KG (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Peek & Cloppenburg szóvédjegy — A Peek & Cloppenburg kereskedelmi név egy másik jogosultjának felszólalása — A lajstromozás megtagadása)

18

2014/C 315/26

C-338/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. július 17-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marjan Noorzia kontra Bundesministerin für Inneres (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Családegyesítési jog — 2003/86/EK irányelv — 4. cikk, (5) bekezdés — Nemzeti szabályozás, amely szerint a családegyesítőnek és a házastársnak a 21. életévüket már a családegyesítési kérelem benyújtásának időpontjában be kell tölteniük — Összhangban álló értelmezés)

18

2014/C 315/27

C-358/13. és C-181/14. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. július 10-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Markus D. (C-358/13) és G. (C-181/14) elleni büntetőeljárások (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — 2001/83/EK irányelv — Hatály — A „gyógyszer” fogalmának értelmezése — Az élettani funkciók módosítására való alkalmasságon alapuló szempont terjedelme — Gyógynövényeken és kannabinoidokon alapuló termékek — Kizártság)

19

2014/C 315/28

C-391/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. július 10-i ítélete – Görög Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — EMOGA, EMGA és EMVA — Az európai uniós finanszírozásból kizárt kiadások — Olívaolaj — Szántóföldi növények — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — Az átalánykorrekció mértékének a kötelezettségszegés ismétlődése miatti emelése — A KAP reformjának az átalánykorrekcióra gyakorolt hatása — Arányosság — Az olajbogyó-termesztési FIR létrehozatalára szánt kiadások jellege)

19

2014/C 315/29

C-420/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 10-i ítélete (a Bundespatentgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Netto Marken Discount AG & Co. KG kontra Deutsches Patent- und Markenamt (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Védjegyek — 2008/95/EK irányelv — A védjegybejelentésben megjelölt áruk és szolgáltatások beazonosítása — Az egyértelműség és a pontosság követelményei — Nizzai Osztályozás — Kiskereskedelem — Szolgáltatások összevonása)

20

2014/C 315/30

C-421/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 10-i ítélete (a Bundespatentgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Apple Inc. kontra Deutsches Patent- und Markenamt (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Védjegyek — 2008/95/EK irányelv — 2. és 3. cikk — Védjegyoltalomban részesíthető megjelölések — Megkülönböztető képesség — Egy mintaüzlet („flagship store”) kialakításának tervrajzzal történő ábrázolása — Védjegyként történő lajstromozás az ilyen üzletben értékesítésre kínált árukkal kapcsolatos „szolgáltatások” tekintetében)

20

2014/C 315/31

C-438/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. július 17-i ítélete (a Curtea de Apel Bucureşti [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC BCR Leasing IFN SA kontra Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (Héa — 2006/112/EK irányelv — 16. és 18. cikk — Pénzügyi lízing — Lízingszerződés tárgyát képező vagyontárgyak — A szerződés felmondását követően e vagyontárgyak lízingtársaság általi visszaszerzésének elmaradása — Leltárhiányt képező vagyontárgyak)

21

2014/C 315/32

C-469/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 17-i ítélete (a Tribunale di Verona [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Shamim Tahir kontra Ministero dell’Interno, Questura di Verona (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2003/109/EK irányelv — 2. cikk, 4. cikk, (1) bekezdés, 7. cikk, (1) bekezdés, és 13. cikk — „A huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélye” — A megadás feltételei — Az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző öt éven át a fogadó tagállamban való jogszerű és folyamatos tartózkodás — A huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyhez családi kapcsolat révén kötődő személy — Kedvezőbb nemzeti rendelkezések — Joghatások)

22

2014/C 315/33

C-473/13. és C-514/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2014. július 17-i ítélete (a Bundesgerichtshof, a Landgericht München I [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Adala Bero kontra Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate kontra Kreisverwaltung Kleve (C-514/13) (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2008/115/EK irányelv — A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatos, a tagállamokban alkalmazandó közös normák és eljárások — 16. cikk, (1) bekezdés — Kitoloncolás céljából elrendelt őrizet — Büntetés-végrehajtási intézetben történő őrizet — A harmadik országbeli állampolgárok különleges idegenrendészeti fogdában történő elhelyezésének lehetetlensége — Az ilyen fogda hiánya abban a szövetségi tartományban, ahol a harmadik országbeli állampolgárt fogva tartják)

22

2014/C 315/34

C-474/13. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. július 17-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Thi Ly Pham kontra Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2008/115/EK irányelv — A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatos, a tagállamokban alkalmazandó közös normák és eljárások — 16. cikk, (1) bekezdés — Kitoloncolás céljából elrendelt őrizet — Büntetés-végrehajtási intézetben történő őrizet — A büntetés-végrehajtás jogcímén fogvatartottakkal közös elhelyezés lehetősége, ha az őrizetbe vett harmadik országbeli állampolgár ebbe beleegyezik)

23

2014/C 315/35

C-480/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. július 17-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg [Németroszág] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sysmex Europe GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tarifális besorolás — Közös Vámtarifa — Kombinált Nómenklatúra — 3204, 3212 és 3822 vámtarifaszám — A fehérvérsejtek elemzésére szánt, kémiai reakció és lézerfénnyel történő besugárzás hatására fluoreszkáló folyadék)

24

2014/C 315/36

C-481/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. július 17-i ítélete (az Oberlandesgericht Bamberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mohammad Ferooz Qurbani elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. július 28-i genfi egyezmény — 31. cikk — A tagállamba egy másik tagállamon keresztül beutazott harmadik országbeli állampolgár — Embercsempészek szolgáltatásainak igénybevétele — Jogellenes beutazás és tartózkodás — Hamisított útlevél bemutatása — Büntetőjogi szankciók — A Bíróság hatáskörének hiánya)

24

2014/C 315/37

1/14. sz. vélemény: A Máltai Köztársaság által az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján előterjesztett vélemény iránti kérelem

25

2014/C 315/38

C-169/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. július 17-i ítélete (az Audiencia Provincial de Castellón [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 93/13/EGK irányelv — 7. cikk — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 47. cikk — Fogyasztókkal kötött szerződések — Jelzálogkölcsön-szerződés — Tisztességtelen feltételek — Jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás — Jogorvoslati jog)

25

2014/C 315/39

C-264/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. június 26-i végzése (a Tribunal do Trabalho do Porto [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins kontra Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros SA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az eljárási szabályzat 53. cikkének (2) bekezdése — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — A közszféra bizonyos munkavállalói tekintetében munkabércsökkentést megállapító nemzeti szabályozás — Az uniós jog végrehajtásának hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

26

2014/C 315/40

C-552/12. P. sz. ügy: A Bíróság 2014. június 19-i végzése – Görög Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — EMOGA, EMGA és EMVA — Az uniós finanszírozásból kizárt kiadások — a Görög Köztársaság által teljesített kiadások)

26

2014/C 315/41

C-71/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. július 15-i végzése – Görög Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — EMOGA, EMGA és EMVA — Az Európai Unió finanszírozásából kizárt költségek — A Görög Köztársaság költségei)

27

2014/C 315/42

C-102/13. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. július 3-i végzése – Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindítási határidő — Bizottsági határozat tagállami állandó képviselet részére való kézbesítésének érvényessége — E kézbesítés időpontjának meghatározása — A Bíróság eljárási szabályzata — 181. cikk — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

27

2014/C 315/43

C-370/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács tanács) 2014. június 19-i végzése (a Naczelny Sąd Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Henryk Teisseyre és Jan Teisseyre kontra Minister Skarbu Państwa (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 18. cikk — Uniós polgárság — A hátrányos megkülönböztetés tilalma — Az érintett tagállam jelenlegi határain kívül hátrahagyott ingatlanok elvesztése címén járó jóvátétel — Állampolgárságra vonatkozó feltétel — Az uniós joghoz való kapcsolódás hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

28

2014/C 315/44

C-427/13. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. július 17-i végzése (az Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Emmeci Srl kontra Contral SpA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — a Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése — Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — EUMSZ 267. cikk — A „nemzeti bíróság” fogalma — A Bíróság hatáskörének hiánya)

28

2014/C 315/45

C-450/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. június 19-i végzése – Donaldson Filtration Deutschland GmbH kontra ultra air GmbH, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Az „ultrafilter international” szóvédjegy — Törlési kérelem — Joggal való visszaélés)

29

2014/C 315/46

C-459/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. július 17-i végzése (a Najvyšší súd [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Milica Široká kontra Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A közegészség védelme — A kiskorú gyermekekre kötelező védőoltást előíró nemzeti szabályozás — A szülőknek e védőoltás megtagadásához való joga — EUMSZ 168. cikk — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 33. és 35. cikk — Az uniós jog végrehajtása — Hiány — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

29

2014/C 315/47

C-468/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. július 17-i végzése – MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — MOL Blue Card szóvédjegy — Felszólalás — A lajstromozás megtagadása)

30

2014/C 315/48

C-643/13 P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. július 17-i végzése – Melkveebedrijf Overenk BV és társai kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Szerződésen kívüli felelősség — 1468/2006/EK rendelet — Illeték a tej- és tejtermékágazatban — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

30

2014/C 315/49

C-654/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács tanács) 2014. július 17-i végzése (a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Héa — 2006/112/EK irányelv — 183. cikk — A héakülönbözet visszatérítése — Az uniós joggal ellentétesnek nyilvánított feltétel folytán ésszerű határidőn belül vissza nem igényelhető héa utáni késedelmi kamat fizetését kizáró nemzeti szabályozás — Az egyenértékűség elve)

31

2014/C 315/50

C-670/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. június 19-i végzése – The Cartoon Network, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Boomerang TV, SA (Fellebbezés — Közösségi védjegy — A BOOMERANG közösségi szóvédjegy bejelentése — Boomerang TV korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség)

31

2014/C 315/51

C-19/14. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. július 3-i végzése (a Sozialgericht Duisburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca kontra Stadt Kevelaer (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése és 94. cikke — Az alapeljárás ténybeli és jogszabályi hátterére, valamint az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre történő válasz szükségességét igazoló indokokra vonatkozó elegendő pontosítások hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

32

2014/C 315/52

C-45/14. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. június 19-i végzése – (a Fővárosi Ítélőtábla [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Balázs István és Papp Dániel elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Alapvető jogok — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 47., 50. és 54. cikk — Az uniós jog végrehajtása — Hiány — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

32

2014/C 315/53

C-92/14. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. július 3-i végzése (a Judecătoria Câmpulung [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran kontra SC Suport Colect SRL (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 93/13/EGK irányelv és 2008/48/EK irányelv — Időbeli és tárgybeli alkalmazhatóság — Románia Európai Unióhoz történő csatlakozását megelőzően megvalósult tényállás — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az uniós jog végrehajtása — Hiány — A hatáskör nyilvánvaló hiánya — EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 56. cikk — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

33

2014/C 315/54

C-22/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-63/13. sz., Three-N-Products Private Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. november 7-én hozott ítélete ellen a Three-N-Products Private Ltd által 2014. január 17-én benyújtott fellebbezés

33

2014/C 315/55

C-107/14. sz. ügy: A Commissione tributaria regionale della Lombardia (Olaszország) által 2014. február 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – 3D I srl kontra Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

34

2014/C 315/56

C-262/14. sz. ügy: A Tribunalul Neamț (Románia) által 2014. június 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD) és társai kontra Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț

34

2014/C 315/57

C-280/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-117/10. sz., Olasz Köztársaság kontra Bizottság ügyben 2014. március 28-án hozott ítélete ellen az Olasz Köztársaság által 2014. június 9-én benyújtott fellebbezés

35

2014/C 315/58

C-283/14. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2014.június 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CM Eurologistik GmbH kontra Hauptzollamt Duisburg

36

2014/C 315/59

C-284/14. sz. ügy: A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2014. június 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/60

C-294/14. sz. ügy: A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2014. június 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ADM Hamburg AG kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/61

C-299/14. sz. ügy: A Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Németország) által 2014. június 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen kontra Jovanna Garcia-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz

38

2014/C 315/62

C-304/14. sz. ügy: Az Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Egyesült Királyság) által 2014. június 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Secretary of State for the Home Department kontra CS

39

2014/C 315/63

C-319/14. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2014. július 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – B&S Global Transit Center BV kontra Staatsecretaris van Financiën

39

2014/C 315/64

C-321/14. sz. ügy: A Landgericht Krefeld (Németország) által 2014. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Colena AG kontra Karnevalservice Bastian GmbH

40

2014/C 315/65

C-322/14. sz. ügy: A Landgericht Krefeld (Németország) által 2014. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jaouad El Majdoub kontra CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

40

2014/C 315/66

C-323/14. sz. ügy: A Rechtbank Noord Holland (Hollandia) által 2014. július 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Helm AG kontra Inspecteur van de Belangdienst/Douane, kantoor Totterdam Rijnmond

41

2014/C 315/67

C-325/14. sz. ügy: A Hof van beroep te Brussel (Belgium) által 2014. július 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SBS Belgium NV kontra Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

41

2014/C 315/68

C-337/14. sz. ügy: Az Amtsgericht Rüsselsheim (Németország) által 2014. július 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Elvira Mandl, Helmut Mandl kontra Condor Flugdienst GmbH

42

2014/C 315/69

C-358/14. sz. ügy: 2014. július 22-én benyújtott kereset – Lengyel Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa

42

2014/C 315/70

C-360/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-198/12. sz., Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2014. május 14-én hozott ítélete ellen a Németországi Szövetségi Köztársaság által 2014. július 24-én benyújtott fellebbezés

43

2014/C 315/71

C-578/12. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. június 5-i végzése – El Corte Inglés, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Emilio Pucci International BV

44

2014/C 315/72

C-582/12. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. június 5-i végzése – El Corte Inglés, S.A. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/73

C-584/12. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. június 5-i végzése – El Corte Inglés, S.A. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/74

C-86/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. július 10-i végzése – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa, beavatkozók: Európai Parlament, Németországi Szövetségi Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

45

2014/C 315/75

C-248/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. július 10-i végzése – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa, beavatkozók: Európai Parlament, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

45

2014/C 315/76

C-431/13. sz. ügy: A Bíróság negyedik tanácsa elnökének 2014. június 5-i végzése (a Landgericht Frankfurt am Main [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vietnam Airlines Co. Ltd kontra Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss

46

2014/C 315/77

C-442/13. sz. ügy: A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2014. június 18-i végzése (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sarah Nagy kontra Marcel Nagy

46

2014/C 315/78

C-451/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. július 4-i végzése (Bundesgerichtshof előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gigaset AG kontra SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

46

2014/C 315/79

C-563/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. június 12-i végzése (a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UPC DTH Sàrl kontra Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

46

2014/C 315/80

C-79/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. június 19-i végzése (a Landgericht Hannover [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TUIfly GmbH kontra Harald Walter

47

 

Törvényszék

2014/C 315/81

T-1/10. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 24-i végzése – PPG és SNF kontra ECHA („Megsemmisítés iránti kereset — REACH — Az akrilamid különösen veszélyes anyagkénti azonosítása — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

48

2014/C 315/82

T-271/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 10-i végzése – H kontra Tanács és társai („Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kereset — Közös kül- és biztonságpolitika — A bosznia-hercegovinai EUPM-hez kirendelt nemzeti tisztviselő — Átcsoportosításról hozott határozat — A Törvényszék hatáskörének hiánya — Elfogadhatatlanság”)

48

2014/C 315/83

T-224/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 25-i végzése – Accorinti és társai kontra EKB („Megsemmisítés iránti kereset — Gazdasági és monetáris politika — EKB — Nemzeti központi bankok — A görög államadósság átütemezése — A Görög Köztársaság által az eurorendszer monetáris politikai műveleteihez kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatósága — Az elfogadhatóság fenntartásához megfelelő hitelminőségi küszöb megőrzése — Fedezetminőség-javítás értékpapír-visszavásárlási rendszer formájában, a nemzeti központi bankok javára — Magánhitelezők — Bizonyos joghatásoknak a megtámadott jogi aktusnak való betudhatósága — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — A közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

49

2014/C 315/84

T-268/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 19-i végzése – Suwaid kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A szíriai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — Képviselet hiánya — A felperes tétlensége — Okafogyottság”)

50

2014/C 315/85

T-202/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – Group'Hygiène kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Szakmai egyesület — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

50

2014/C 315/86

T-217/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 5-i végzése – Saf-Holland kontra OHIM (INTEGRAL) (Közösségi védjegy — A lajstromozás megtagadása — A lajstromozás iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság)

51

2014/C 315/87

T-223/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – Cofresco Frischhalteprodukte kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

52

2014/C 315/88

T-224/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – Melitta France kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

52

2014/C 315/89

T-231/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – Wepa Lille kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

53

2014/C 315/90

T-232/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – SCA Hygiène Products kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

53

2014/C 315/91

T-233/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – Paul Hartmann kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

54

2014/C 315/92

T-234/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – Lucart France kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

55

2014/C 315/93

T-235/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – Gopack kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

55

2014/C 315/94

T-236/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – CMC France kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

56

2014/C 315/95

T-237/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – SCA Tissue France kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

56

2014/C 315/96

T-238/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – Delipapier kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

57

2014/C 315/97

T-243/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – ICT kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

58

2014/C 315/98

T-244/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

58

2014/C 315/99

T-288/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 26-i végzése – AK kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelés — Előmeneteli jelentés — A 2001/2002., 2004., 2005. és 2008. évre vonatkozó értékelési eljárás — Az előmeneteli jelentések késedelmes elkészítése — Nem vagyoni kár — Az előléptetésre való esély elvesztése — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

59

2014/C 315/00

T-305/13. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. június 13-i végzése – SACE és SACE BT kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — Az állami tulajdonú anyavállalata által a biztosítótársaság részére nyújtott tőkeinjekció — A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetésüket elrendelő határozat — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Sürgősség — Fumus boni iuris — Az érdekek mérlegelése”)

60

2014/C 315/01

T-315/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i végzése – Kompas MTS kontra Parlament és társai („Kártérítési kereset — A dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó irányelv osztrák jogba való átültetéséből eredő, állítólagosan elszenvedett kár — Dohánytermékek címkézése — Dohánytermékek behozatalával szembeni korlátozó intézkedések — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

60

2014/C 315/02

T-356/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 14-i végzése – Lebedef kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Fegyelmi eljárás — Fegyelmi intézkedés — Visszaminősítés — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

61

2014/C 315/03

T-503/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 19-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 14. cikke — A törvényes bíró elve — A kereset mint nyilvánvalóan elfogadhatatlan elutasítása első fokon — Telefaxon benyújtott, nem az ügyvéd saját kezű aláírását tartalmazó kérelem — A telefaxon benyújtott és a később benyújtott eredeti kérelem közötti azonosság hiánya — A kereset késedelmessége — Bizonyos összegnek az F-56/09. sz. ügyben viselt eljárási költségek egynegyede jogcímén történő megfizetésére irányuló kérelem — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

62

2014/C 315/04

T-603/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 24-i végzése – Léon Van Parys kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Vámunió — A Bizottságnak a belga hatóságokhoz intézett, további információk iránti kérelme — A felperest e kérelemről tájékoztató levél — Megtámadható aktus — Elfogadhatatlanság”)

62

2014/C 315/05

T-8/14. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 27-i végzése – Mogyi kontra OHIM (Just crunch it…) (Közösségi védjegy — A fellebbezési tanács határozatának visszavonása — Okafogyottság)

63

2014/C 315/06

T-9/14. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 27-i végzése – Mogyi kontra OHIM (Just crunch it…) (Közösségi védjegy — A fellebbezési tanács határozatának visszavonása — Okafogyottság)

63

2014/C 315/07

T-410/14 R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. június 20-i végzése – Wilders kontra Parlament és Tanács („Ideiglenes intézkedés — Európai Parlament — Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány — Európai parlamenti tagság és nemzeti parlamenti tagság összeférhetetlensége (kettős mandátum tilalma) — Ideiglenes intézkedések iránti kérelem — Alaki követelmények megsértése — Az alapkereset nyilvánvaló elfogadhatatlansága — Elfogadhatatlanság”)

64

2014/C 315/08

T-390/14. sz. ügy: 2014. június 3-án benyújtott kereset – Établissement Amra kontra OHIM (KJ KANGOO JUMPS XR)

64

2014/C 315/09

T-395/14. sz. ügy: 2014. május 28-án benyújtott kereset – Best-Lock (Europe) kontra OHIM -– Lego Juris (Játékfigura formája)

65

2014/C 315/10

T-396/14. sz. ügy: 2014. május 28-án benyújtott kereset – Best-Lock (Europe) kontra OHIM -– Lego Juris (Játékfigura formája)

66

2014/C 315/11

T-440/14. sz. ügy: 2014. június 13-án benyújtott kereset – Premo kontra OHIM – Prema Semiconductor (PREMO)

66

2014/C 315/12

T-462/14. sz. ügy: 2014. június 18-án benyújtott kereset – EEB kontra Bizottság

67

2014/C 315/13

T-475/14. sz. ügy: 2014. június 17-én benyújtott kereset – Prysmian és Prysmian cavi e sistemi kontra Bizottság

68

2014/C 315/14

T-548/14. sz. ügy: 2014. július 24-én benyújtott kereset – Spanyolország kontra Bizottság

69

2014/C 315/15

T-580/14. sz. ügy: 2014. augusztus 4-én benyújtott kereset – Aduanas y Servicios Fornesa kontra Bizottság

70

2014/C 315/16

T-420/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 22-i végzése – BSA kontra OHMI – Loblaws (PRÉSIDENT)

71

2014/C 315/17

T-337/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 4-i végzése – Seatech International és társai kontra Tanács és Bizottság

72

2014/C 315/18

T-557/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 20-i végzése – Elsid és társai kontra Bizottság

72

2014/C 315/19

T-419/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 27-i végzése – LVM kontra Bizottság

72

2014/C 315/20

T-621/13. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. június 26-i végzése – Pell Amar Cosmetics kontra OHIM – Alva Management (Pell amar dr. Ionescu-Calinesti)

72

2014/C 315/21

T-651/13. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. június 2-i végzése – Time kontra OHMI (InStyle)

72

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 315/22

F-5/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 2-i ítélete – Da Cunha Almeida kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — A tartaléklistára való felvétel mellőzése — Verbális gondolkodási készséget mérő teszt — A versenyvizsga-kiírás jogellenességére alapított kifogás — Három nyelv közül a második nyelv választása — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve)

73

2014/C 315/23

F-26/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. július 8-i ítélete – Morgan kontra OHMI (Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelés — Értékelő jelentés — Az értékelő jelentés megsemmisítése iránti kérelem)

73

2014/C 315/24

F-114/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. július 16-i végzése – Klar és Fernandez Fernandez kontra Bizottság (Közszolgálat — A Bizottság személyzeti bizottsága — Központi bizottság — A luxembourgi helyi személyzeti bizottságot a központi bizottságban képviselő tagok kijelölése — A helyi részleg egyik központi bizottságba kinevezett tagjának a helyi részleg általi visszahívása — A visszahívásról szóló határozat jogszerűsége elismerésének a kinevezésre jogosult hatóság általi megtagadása — Eljáráshoz fűződő érdek — A pert megelőző eljárás követelményének be nem tartása — A panasz elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

74


HU

 

Top